Katalog wystawców Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2014 www.tsw.targi.pl

Komentarze

Transkrypt

Katalog wystawców Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2014 www.tsw.targi.pl
Targi Sadownictwa
i Warzywnictwa TSW 2014
Katalog wystawców
www.tsw.targi.pl
...i życie
nabiera
smaku!
Targi Sadownictwa
i Warzywnictwa TSW 2014
KATALOG WYSTAWCÓW
19–20 lutego 2014
Warszawskie Centrum Targowe XXI
Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14
Patron honorowy
Nowe standardy ochrony fungicydowej
sadów, jagodników oraz warzyw
już w sezonie 2014:
• wyższa skuteczność w zwalczaniu
najważniejszych chorób
• poprawa zdrowotności roślin
• lepsza jakość plonów
• krótkie okresy karencji
• dłuższe przechowywanie po zbiorze
• rozwiązania zgodne z wymogami
Integrowanej Ochrony
Patron targów
Partner targów
Patron targów
Patron merytoryczny
Patroni branżowi
TRSK
KZGPOiW
Patronat medialny
Patron telewizyjny
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na
zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03
www.bayercropscience.pl
Organizator: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa, www.tsw.targi.pl
Maty do produkcji
warzyw
Katalog wystawców 2014
Szanowni Państwo!
Polskie rolnictwo i przetwórstwo bardzo się
zmieniło przez ostatnie ćwierć wieku. W tym
roku obchodzimy również dziesięciolecie
naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
Od lat osiągamy wyśmienite rezultaty
w międzynarodowym handlu artykułami
rolno-spożywczymi. Dodatnie saldo tej wymiany za rok ubiegły może wynieść nawet
5,5 mld euro. Te sukcesy nie byłyby możliwe bez bardzo dobrych surowców, wśród
których szczególną pozycję zajmują polskie
owoce i warzywa. Należymy do światowej czołówki w produkcji jabłek, czarnej
porzeczki i borówki amerykańskiej oraz
pieczarek.
szeroka
gama
produktów
oparta na
technologii
2014
Pod koniec ubiegłego roku obchodziliśmy
100. rocznicę urodzin twórcy naszego nowoczesnego sadownictwa i ogrodnictwa –
profesora Szczepana Pieniążka. To jemu
i jego zespołowi zawdzięczamy pionierskie prace na rzecz nowoczesnych sadów
w Polsce. Dzięki zapałowi, wiedzy i pracowitości Szczepana Pieniążka powstała
w Skierniewicach wspaniała placówka badawcza, która obecnie kontynuuje dzieło
swojego założyciela.
Sukcesy polskiego sadownictwa są wynikiem pracy wielu osób, organizacji i insty-
tucji. Należy w tym miejscu wspomnieć
także „Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych”, które jako pierwsze w Polsce,
z ogromnym zaangażowaniem propagowało i wdrażało uprawę sadów karłowych,
nowe technologie produkcji jabłek, a nawet organizowało wyjazdy szkoleniowe dla
producentów do różnych krajów świata.
Jednak, aby w dalszym ciągu utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju, niezbędne są
kolejne działania, a przede wszystkim poszukiwania nowych rynków zbytu oraz silniejsza integracja pozioma i pionowa grup
producenckich czy spółdzielczych form
współpracy.
Jestem przekonany, że Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2014 będą nie
tylko okazją do prezentacji osiągnięć tych
branż, ale także bardzo dobrą okazją do
wielu rozmów i dyskusji o dalszych możliwościach rozwoju, o tym, co jeszcze
w tym przeszkadza, a także o tym, jak te
przeszkody pokonać.
Życzę Państwu satysfakcji z udziału
w targach i wielu nowych pomysłów
sprzyjających dynamicznemu rozwojowi sadownictwa i warzywnictwa.
Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dystrybutorzy Cultilene:
Polska Zachodnia i Wielkopolska - Sativex- Piotr Pañczak
tel. +48 602 113 773, +48 609 224 992, email: [email protected]
Polska Centralna i Wschodnia - Nutri-Plant - Andrzej P³achta
tel. +48 607 041 851, email: [email protected]
Polska Po³udniowa i Pó³nocna - P.P.H.U. Jerzy Pelar
tel. +48 502 126 733, +48 33 852 92 21, email: [email protected]
www.cultilene.com
5
2014
Katalog wystawców 2014
Szanowni Państwo!
Witamy serdecznie na IV Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2014.
Nasze targi to największa w kraju wystawa branżowa dla sadowników i producentów warzyw. W wystawie udział bierze
ponad 190 firm, prezentujących bogatą
i zróżnicowaną ofertę zarówno dla indywidualnych gospodarstw ogrodniczych, jak
i grup producenckich. Targom towarzyszą
konferencje – sadownicza i warzywna,
w trakcie których wygłoszonych zostanie
51 prelekcji. Zaplanowaliśmy ponadto loterię dla zwiedzających z nagrodami ufundowanymi przez wystawców.
Na targach, po raz pierwszy, przyznane zostaną nagrody im. prof. Szczepana
Aleksandra Pieniążka dla najbardziej innowacyjnego, korzystnego dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa produktu.
Bezpośrednim celem konkursu jest
promocja i nagrodzenie produktów/maszyn/usług przeznaczonych do produkcji
sadowniczej lub warzywniczej, cechujących się innowacyjnością, przyjaznych
dla środowiska naturalnego i wydatnie
wspierających produkcję ogrodniczą,
usprawniających pracę, wpływających na
poprawę wyników ekonomicznych gospodarstwa ogrodniczego.
Konkurs ma promować produkty, które
wnoszą istotny wkład w rozwój polskiego
ogrodnictwa.
Targi TSW 2014 objęły patronatem najważniejsze ogrodnicze organizacje w kraju: Związek Sadowników Rzeczpospolitej
Polskiej, Towarzystwo Rozwoju Sadów
Karłowych, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie
Producentów Pomidorów i Ogórków pod
Osłonami.
Honorowym patronem TSW 2014 jest
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Życzymy udanych targów
Sierosław, ul. Gipsowa 32 • 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: (61) 899 40 20 • Fax: (61) 899 44 23 • www.timacagro.pl
Anna Kurek
dyrektor targów
Jacek Kłudka
prezes zarządu OIKOS
7
Katalog wystawców 2014
2014
Szanowni Państwo!
Polskie ogrodnictwo stanowi
bardzo ważny dział gospodarki. Potwierdzają to sukcesy minionych miesięcy.
Nasz kraj już od kilku lat jest jednym
z największych w Europie producentów
owoców i warzyw. Jest przy tym jednym
z największych ich eksporterów – zarówno w stanie świeżym, jak też przetworzonym. W poziomie sprzedaży jabłek na
zagraniczne rynki wyprzedziliśmy nawet
Chińczyków. Ubiegły sezon to rekord –
wyeksportowaliśmy ok. 1,2 mln ton tych
owoców. W produkcji malin jesteśmy
światowym liderem. Obserwujemy jednocześnie stałą dynamikę wzrostu sprzedaży, zarówno w ujęciu ilościowym, jak
też wartościowym. Mamy bardzo korzystny bilans wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Polska jest wyjątkiem wśród krajów UE, ogrodnictwo
w naszym kraju – mimo spadku opłacalności – nadal rozwija się pod względem
rozmiarów i skali produkcji.
Systematycznie poprawia się też
jakość produkcji, jej asortyment i wydajność z hektara. Znające potrzeby rynku
i zorientowane nań gospodarstwa w oparciu o polskie i unijne środki pomocowe inwestują w nowe technologie produkcji.
Uprawiane gatunki i odmiany są zgodne
z oczekiwaniami odbiorców i konsumentów. Zakładane są nowoczesne plantacje.
Poprawia się wyposażenie gospodarstw
w sprzęt, unowocześnia się baza przechowalnicza. Mamy coraz więcej wydajnych
maszyn, nowych ciągników, supernowoczesnych magazynów i chłodni.
Poprawia się stopień zorganizowania się plantatorów. W minionych latach powstało wiele grup i organizacji producenckich, w których realizowane są liczne inwe-
stycje. Przede wszystkim w przechowalnictwo, sortowanie, przygotowanie do sprzedaży i dystrybucję. Dzięki najnowocześniejszym liniom sortowniczym, urządzeniom
pakującym, środkom transportowym są
one w stanie zrealizować nawet najbardziej
wyszukane oczekiwania handlowców. Do
grup należy coraz więcej, coraz lepiej wykształconych i znających potrzeby rynku
plantatorów. W gospodarstwach i grupach
systematycznie wdrażane są wymagane
powszechnie przez odbiorców systemy jakości: EUREPGAP, GLOBALGAB, BRC itp.
Znaczna część ochrony przed patogenami
prowadzona jest metodami integrowanymi.
Wdrażana jest, obowiązująca od tego roku,
integrowana ochrona roślin. Gwarantuje to
bezpieczeństwo produkcji i pełne zabezpieczenie zdrowia konsumentów, tak polskich,
jak i krajów-importerów. Już dziś polskie
owoce i warzywa trafiają do kilkudziesięciu
krajów z niemal całego świata. Poprzedni
sezon otworzył nam nowe kierunki – Afrykę Północną i Azję. Dzięki obecności naszej oferty na największych imprezach targowych w Europie, takich jak berlińska Fruit Logistica, czy moskiewskie World Food,
zdobywane są nowe rynki. Realizowane
przez naszą branżę kampanie promocyjne,
np. „Jabłka każdego dnia” (Rosja i Ukraina)
tempo to jeszcze przyśpieszą. Innymi projektami, np. „5 razy dziennie owoce i warzywa” mamy zamiar powstrzymać spadające
spożycie wewnętrzne. W planach są kolejne kampanie – jabłek i owoców miękkich. Mamy aspiracje jeszcze dynamiczniej
wchodzić na nowe obszary.
Jednak ambicją naszej branży,
Związku Sadowników RP i innych organizacji związkowych, jest zapewnienie
podtrzymania korzystnych trendów
9
2014
Katalog wystawców 2014
i przede wszystkim zapewnienia opłacalności produkcji i dochodowości gospodarstw
polskich ogrodników. Niestety, dziś jest
często tak, że sukcesy handlowe osiągamy
tylko dlatego, że sprzedajemy nasze produkty najtaniej na świecie. Nie musi i nie
powinno tak być.
Mam wielką nadzieję, że kolejna edycja TSW – Targów Sadownictwa
i Warzywnictwa, pomoże nam wszystkim
w osiąganiu tych celów. To świetna impreza, w czasie której możemy zobaczyć to,
co dla polskiego ogrodnictwa jest niezbędne – sprzęt, nawozy, środki ochrony roślin,
podłoża, opakowania, urządzenia chłodnicze itp. Towarzysząca imprezie konferencja będzie poświęcona najnowszym trendom w uprawie roślin warzywnych i sadowniczych oraz zagadnieniom ekonomicznym
dotyczącym tej gałęzi produkcji rolniczej.
Uzyskana wiedza pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji, które z pewnością
przybliżą osiągnięcie stojących przed branżą celów – zachowanie konkurencyjności
polskich produktów ogrodniczych i zapewnienie dochodowości wytwarzającym je gospodarstwom.
Mirosław Maliszewski
Prezes Związku Sadowników RP
Odwiedź naszą stronę
TYCZKI SADOWNICZE
Z BLACHY
Tyczki Stilmer to innowacyjne rozwiązanie w nowoczesnym sadownictwie.
Zastosowanie Tyczek Stilmer pozwoli producentom owoców na znaczną
optymalizację kosztów produkcji.
Specjalnie zaprojektowana konstrukcja tyczki o średnicy 27mm, wykonanie
z blachy Aluzinc®, wytrzymałość na poziomie 60 lat, możliwość wielokrotnego
montażu i atrakcyjny wygląd, pozwoliło uzyskać produkt najwyższej jakości.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie producenta.
Dach-Met Invest
Kępina 11C
05-600 Grójec
NIP 835-154-72-02
REGON 100855661
tel. 501 239 392
tel. 48 664 10 64
fax.48 664 62 30
email: [email protected]
www.stilmer.pl
Produkt zastrzeżony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. WP. 20821
11
2014
Katalog wystawców 2014
SPIS WYSTAWCÓW
ACS-ROLNIK.PL / ACS Q-SYSTEM
hala I, stoisko E8
Producent systemów ogrodzeniowych
Krzemienica 30
37-127 Krzemienica
Firma Supico istnieje na rynku od 1994r.
Zajmuje się produkcją siatki ogrodzeniowej, siatki leśnej, mat zbrojeniowych
oraz powlekaniem drutu do produkcji siatki.
Siatki produkowane są na nowoczesnych automatach co zapewnia
odpowiednią jakość i wydajność.
ACTIV P.P.H.U. hala III, stoisko C4
Siatki leśne
Siatki ogrodzeniowe
Słupki ogrodzeniowe
Przęsła ogrodzeniowe
27
ADEL TECHNOLOGIE hala I, stoisko C32
27
AEDES LANDMASCHINEN hala III, stoisko B8
AGAT PIOTR JASIŃSKI hala i, stoisko C15
AGRARADA hala III, stoisko C12
AGRIROBO hala I, stoisko D35
27
28
28
AGRO PARTNERS hala I, stoisko C45
AGROBARD hala III, stoisko B6
hala III, stoisko B2
AGROJET KONSULTING hala III, stoisko E6
29
30
AGRO-LELIWA hala III, stoisko b10
30
AGRONOM BERRIES GROUP hala i, stoisko D28
AGROSIMEX hala I, stoisko B3
31
AGROSKŁAD hala III, stoisko E4
AGRO-SUR hala I, stoisko B9
30
31
31
AGROSYSTEMY hala I, stoisko D32
32
AGROTIMH TOMASZ IWASZKIEWICZ
Akcesoria do budowy ogrodzeń
Bramy ogrodzeniowe
Bramy przesuwne
Maty budowlane
Panele ogrodzeniowe
hala I, stoisko e9
AGROTOP KACZMAREK hala i, stoisko C22
32
AGRO-TRUS GOSPODARSTWO ROLNOOGRODNICZE DARIUSZ WÓJCICKI
hala I, stoisko D24
AGROTRUST hala I, stoisko C16
AGROTUR JACEK ZBORZYŃSKI hala I, stoisko C42
34
35
hala I, stoisko C8
ATMO-CONTROL hala I, stoisko A2
34
34
ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 35
AUTOPOLMOZBYT hala III, stoisko B3, C11
hala III, stoisko B9
36
37
BIO-ALGEEN hala I, stoisko D10
37
37
BUDMECH WT SP. J. hala I, stoisko E11
BUDREM GROUP hala I, stoisko B7
37
38
BURY MASZYNY ROLNICZE hala I, stoisko D19
35
38
38
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ
hala III, stoisko D8
CERES INTERNATIONAL hala III, stoisko C33
CHEMIROL hala III, stoisko C3
39
39
CHEREK-CHŁÓD hala I, stoisko D15
39
CHŁODNIE KA BARAŃSKI hala III, stoisko d13
CULTILENE hala I, stoisko B8
38
CHEMTURA hala I, stoisko C27
39
40
DAR OGRODU hala III, stoisko C1
40
DITTA-SERIA EDMUND PIETRZAK
hala III, stoisko D14
40
DOMINIAK hala III, stoisko A4
40
40
DOTCOM hala I, stoisko B13
DWD BAUTECH hala I, stoisko C20
41
41
hala I, stoisko C25
EKODARPOL hala I, stoisko E3
EKOPLON SA hala I, stoisko A9
42
42
ELEKTRONIKA SA TECHNIKA CHŁODNICZA
hala III, stoisko E8
ELITE TUNNELS hala I, stoisko C40
ELKNER-SERVICE RAFAŁ ELKNER
hala I, stoisko C10
ELTACO CENTRUM CHŁODNICTWA hala III, stoisko D10
EMTOR hala III, stoisko D1
42
42
43
43
43
EVERRIS hala I, stoisko B14
41
41
33
33
ALLIUM AND BRASSICA CENTRE 36
BIELECKI ZAKŁAD HANDLU SPRZĘTEM
ROLNICZYM STANISŁAW BIELECKI
ECCO KONSTRUKCJE SADOWNICZE 33
ARGO ZHU PAWEŁ KALIŃSKI hala III, stoisko A7
36
DWA JABŁKA hala I, stoisko B1
hala III, stoisko A3
AMG IMPORTER LANDINI hala III, stoisko C5
36
33
33
AKCENTA CZ A.S. hala I, stoisko C19
35
DREWGÓR S.WALCZAK I S-KA hala I, stoisko B6
ARKOP hala I, stoisko C24
Zapraszamy!
Szczegóły oferty na Supico.pl
32
BEST-PEST hala I, stoisko A8
29
29
AGROENERGIA hala I, stoisko A11
BERLING SA hala III, stoisko D9
BIOSFERA hala I, stoisko D32
29
BAYER CROPSCIENCE hala I, stoisko C3
28
29
AGROCONSULT hala I, stoisko C23
B.A.B. BAMPS BELGIUM hala I, stoisko d6
BIOAGRIS hala I, stoisko D4
28
AGRO-CENTR CENTRUM
ZAOPATRZENIA OGRODNICTWA
AGROLA hala iiI, stoisko D2
Nasza Oferta
27
43
13
2014
Targi owocnych spotkań
2014
Katalog wystawców 2014
SPIS WYSTAWCÓW
EXTREM KLEJE I OPAKOWANIA hala I, stoisko B11b 44
FACH-PAK hala I, stoisko C31
44
F.H.U. FARMER CO. hala I, stoisko E5
FELIMPEX hala III, stoisko C7
44
44
FILOCAL POLSKA hala I, stoisko D16
45
FLEVOPLANT POLSKA hala I, stoisko D34
FOSFAN SA hala I, stoisko D31
45
FRESH-MARKET.PL hala I, stoisko C2
FRUCTOPLANT hala I, stoisko C4
GAS-SYSTEMS hala I, stoisko D17
GENERIKS hala I, stoisko E2
45
45
46
GREEN OK hala I, stoisko C30
HARDI POLSKA hala I, stoisko C9
HAYGROVE POLAND SP Z O.O. hala I, stoisko D33
HORTPRESS hala I, stoisko E1 | hala III, stoisko D5
HUWA SAN – DESIO hala I, stoisko C35
HYDRO-MASZ hala III, stoisko D3
47
ICB PHARMA AGROCHEMICALS hala I, stoisko C13 48
IMAGO hala I, stoisko B5
48
INFORMIA POLSKA hala I, stoisko D13
INOPOWER hala I, stoisko C28
49
INSTYTUT OGRODNICTWA
W SKIERNIEWICACH hala I, stoisko D36
INTERMAG hala I, stoisko C6
IRM hala I, stoisko D14
49
49
49
50
JAGODA JPS hala I, stoisko C47
JAKAR hala I, stoisko B10
50
50
JENDRZEJCZAK S.C. hala I, stoisko A1
K+S POLSKA hala I, stoisko A6
50
50
51
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO hala I, stoisko C46
KLIM’TOP CONTROLS POLSKA hala I, stoisko B16
KMK D. KAŹMIERCZAK, C. MĄDRY,
M.K. KAŹMIERCZAK hala I, stoisko E12 KOKOS SP.J. hala I, stoisko C1
KOPGARD hala I, stoisko C17
14
51
53
KUHN-MASZYNY ROLNICZE hala III, stoisko A2
LINDE MATERIAL HANDLING POLSKA
hala III, stoisko E1
53
54
MAZZONI hala I, stoisko C12
MCMS WARKA hala III, stoisko D6
55
MICHOŃSKI WOJCIECH – PRODUKCJA
SKRZYNIOPALET hala I, stoisko C36 MICRO-SYSTEM hala III, stoisko E2
55
55
56
MILMAX MICHAŁ SKARZYŃSKI hala I, stoisko D27 56
MOSKIT hala I, stoisko E7
56
MSORT hala III, stoisko A6
NAJBAR hala III, stoisko E7
NETAFIM hala I, stoisko D8
OPEN BOX hala I, stoisko D24
ORGANIKA-AZOT SA hala I, stoisko B12
ORIGINAL LÖWE hala I, stoisko B3
PLANTPRESS hala I, stoisko B4
POL-AGRA SP.J. hala I, stoisko D7
POLAND PLANTS hala I, stoisko D29
POLSAD ODZIAŁ GRÓJEC hala III, stoisko E5
PPUCH TARCZYN SP. Z O.O. hala III, stoisko B7
PREFABET-KURZĘTNIK hala I, stoisko D 23
PRIMA-BUD hala I, stoisko C5
52
PROKHARD hala I, stoisko D7
59
59
PURTERM.PL – SKUTECZNE IZOLACJE
hala I, stoisko C34
ROSA – PRODUCENT WĘŻY I PROFILI Z PCV
hala I, stoisko B2
RURY WALCZAKA hala I, stoisko A12
SADMASZ hala III, stoisko B8
SERVICE2FRUIT hala I, stoisko D12
SOLIS POLSKA hala I, stoisko C41
SOTEX hala I, stoisko C37
STAS N.V. BELGIUM hala I, stoisko D6
STILL POLSKA hala I, stoisko E13
STILMER hala I, stoisko B17
SPPIOPO hala I, stoisko C48
SUMI AGRO hala I, stoisko D20
SUPICO – PRODUCENT OGRODZEŃ
SYNGENTA POLSKA hala I, stoisko C11
TRADEWARE POLSKA BY KOMED
70
hala I, stoisko D30
TVR hala I, stoisko C48
70
YAMAHA UHMA BIKE hala I, stoisko D25
URMIK hala III, stoisko A8
71
71
71
VALENTE S.R.L. hala I, stoisko C44
71
72
hala III, stoisko A5
VERDESIAN LIFE SCIENCES EUROPE LIMITED
hala I, stoisko D11
72
64
WM hala I, stoisko D2
64
ZEPPELIN POLSKA hala III, stoisko B1
WINNICA CIEPLICE hala I, stoisko C21
72
72
73
YARA hala I, stoisko D5
73
73
64
ZPTS MILANÓWEK hala III, stoisko D12
65
ZWIĄZEK SADOWNIKÓW
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ hala I, stoisko C36a
65
ZZO WARKA hala III, stoisko C3
73
74
74
66
TAK DLA TRANSPLANTACJI hala I, stoisko D3a
66
66
TECHNIKA SADOWNICZA I WARZYWNICZA 67
TECHSAD – MASZYNY SADOWNICZE
hala III, stoisko C2
TEKO hala III, stoisko e3
67
67
TERMIL IZOLACJE NATRYSKOWE 67
hala I, stoisko C38
TERMO KONCEPT hala I, stoisko D21
TERMOPOL ICE
hala III, stoisko D11
TEXA hala I, stoisko C33
60
hala III, stoisko b5
60
70
63
65
70
WEIDEMANN POLSKA hala III, stoisko B15
64
TRADECORP hala I, stoisko A5
62
63
TOP-THIMM OPAKOWANIA hala I, stoisko D1
VEGA – URZĄDZENIA CHŁODNICZE
63
69
GEORG UTZ hala I, stoisko D9
63
TOP SAD hala I, stoisko C14
62
62
SCHOELLER ALLIBERT hala III, stoisko B4
60
60
62
58
59
61
ROLSAD hala III, stoisko C6
61
TECHMLEK hala III, stoisko A9
58
ROLREX hala III, stoisko A1
TAD-LEN hala I, stoisko E10
58
RIBBSTYLE POLSKA
– INTER SERWIS PIOTR LUTEK hala III, stoisko C7
57
58
REWERA – ZBIGNIEW REWERA hala III, stoisko D4 61
57
58
61
SZEWCZYK AUTO AUTORYZOWANY DEALER
SAMOCHODY VW UŻYTKOWE hala I, stoisko E6 66
57
OSADKOWSKI SA hala I, stoisko D22
PALBOX hala I, stoisko A3
REMIX-OIL hala I, stoisko C18
56
57
60
RANWERS TOMASZ KOWALSKI hala I, stoisko A4
hala I, stoisko A10
56
51
52
54
55
METAZET HORTI SYSTEMS hala I, stoisko C43
MILEX hala I, stoisko D3
54
54
PREMIUM TRADE hala III, stoisko C8
51
KOPPERT POLSKA hala I, stoisko A7
53
48
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN
ROLNICZYCH KRUKOWIAK hala III, stoisko C10
48
hala III, stoisko C9
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE hala I, stoisko B11a
47
53
KRÓLIK MASZYNY SADOWNICZE MAKHTESHIM AGAN POLAND hala I, stoisko D18
47
52
46
47
GREENLAND TECHNOLOGIA EM hala I, stoisko C29
KRODES hala I, stoisko C17
LUSTAN hala I, stoisko C36
46
KRAJOWY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW
OWOCÓW I WARZYW hala I, stoisko C49 52
46
46
GEOPLANT VIVAI hala I, stoisko C39
SPIS WYSTAWCÓW
68
68
68
THERMOLUX CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA
69
TIMAC AGRO hala 1, stoisko E4
69
TOOLMEX TRUCK hala I, stoisko C7
69
15
2014
Targi owocnych spotkań
2014
Katalog wystawców 2014
Plan Hali I
A2
ATMOControl
A1
Jendrzejczak
A4
Ranwers
A5
TradeCorp
A6
K+S Polska
B2
ROSA
A7
Koppert
Polska
B5
Imago
A9
Ekoplon
A8
Best-Pest
B6
Drewgór
B9
Agro-Sur
B4
Plantpress
B3
Agrosimex
Original LÖWE
A12
Rury
Walczaka
A11
Agroenergia
A10
Supiko
Barek
B11a
Łuczak
Maszyny
Rolnicze
B10
Jakar
B8
Cultilene
B14
Everris
B7
Budrem Group
B11b
Extrem
B12
Organika-Azot
B16
Klim’Top Controls
Polska
B15
Weidemann
B13
Dotcom
Barek
B1
Dwa Jabłka
A3
PALBOX
B17
Stilmer
Tyczki Sadownicze z
Blachy
C48
TVR
Agroconsult
C4
FructoPlant
C2
fresh-market.pl
C5
Prima-Bud
D1
Top-Thimm
Opakowania
C8
Arysta Lifescience
Polska
C6
Intermag
C13
C18
Remix-Oil
C19
Akcenta
CZ a.s.
C20
DWD BauTech
C21
Winnica
Cieplice
C11
Syngenta
Polska
ICB Pharma
Agrochemicals
C9
Hardi Polska
C7
Toolmex Truck
C17
Kopgard
Krodes
C15
Agat
Piotr Jasiński
C10
ELKNER
-SERVICE
C14
Top-Sad
C23
C25
Ecco
C22
Agrotop
Kaczmarek
C29
D4
BioAgris
D5
Yara Poland
C35
Desio
C37
Sotex
C30
GreenOK
C34
Purterm.pl
C36
Lustan
C38
Termil
Izolacje
Natryskowe
C42
Allium and
Brassica Centre C47
Jagoda JPS
C45
Agro
Partners
C41
Solis Polska
Huwa-San
C44
Valente
C43
METAZET
Horti Systems
C46
KRUS
Greenland
Tech.
D3a
D2
WM
C28
C33
TEXA
C40
Elite Tunnels
LTD
C39
Geoplant
Vivai
C32
C31
adel
Fach-Pak Technologie
C26
Michoński
C27
Chemtura
Tak Dla Transplantacji
D3
Milex
12 m2
C24
Arkop
D6
B.A.B Bamps
Belgium
Stas N.V. Belgium
D7
ProkHARD
D10
Bio-Algeen
Polger Kido
D8
Netafim
D9
UTZ Georg
D11
VERDESIAN
D12
Service2fruit
D13
Informia
D18
Makhteshim
Agan
Poland
D14
IRM
D15
CherekChłód
D19
Bury Maszyny Rolnicze
D16
FiloCal
D20
Sumi Agro
Poland
D17
Gas-Systems
D21
Termo Koncept
D36
Instytut Ogrodnictwa
ZSRP
Milmax
D22
Osadkowski
D28
Agronom
Berries
D23
Prefabet- Kurzętnik
D29
D30
Poland Plants Trade Polska by
Komed
D25
UHMA BIKE
D24
Agro-Trus
OPEN BOX
D31
Fosfan
D32
Biosfera
Agrosystemy
D33
Haygrove Poland
Ceres
D27
D35
Agrirobo
C3
BAYER CROPSCIENCE
C16
AgroTrust
Inopower
C1
Kokos
C12
Mazzoni
D34
Flevoplant
Polska
D37
SPPiOPO
D38
KZGPOiW
ROP
E1
Hortpress
E2
Generiks
E3
Ekodarpol
E4
Timac Agro
E5
Farmer
E6
Szewczyk Auto
Autoryzowany Dealer VW Użytkowe
E7
Moskit
E8
acs-rolnik.pl/
ACS Q-System
E9
AGROTIMH
E10
Tad-Len
E11
Budmech
WT Sp. J.
E12
KMK
E13
Still Polska
ROP
16
17
2014
Targi owocnych spotkań
2014
Katalog wystawców 2014
Plan Hali III
D6
MCMS Warka
D5
Hortpress
D2
AGROLA
D4
Rewera
D3
Hydro-Masz
C1
Dar Ogrodu
C3
Chemirol
ZZO Warka
D12
E8
Elektronika SA
Technika
Chłodnicza
D13
D11
D10 Termopol
Eltaco
Ice
ZPTS
Chłodnie KA
Milanówek Barański
D8
Centrum Techniki
Rolniczej
D9
Berling
C5
AMG
Importer
Landini
C4
Activ
B1
Zeppelin Polska
B2
Agro-Centr
18
D7
Pol-Agra
E7
Najbar
E6
AgroJet
–Konsulting
D14
Ditta Seria
C10
Krukowiak
C9
Królik
C2
Techsad
Maszyny
Sadownicze
A1
Rolrex
E5
Polsad
Oddział Grójec
E4
Agroskład
B3
Autopolmozbyt
B4
Schoeller Allibert
A2
Kuhn – Maszyny rolnicze
A3
AGROTUR
C6
Rolsad
B7
PPUCH Tarczyn
C7
Felimpex
Ribbstyle Polska
– Inter Serwis Piotr Lutek
B8
Aedes
Sadmasz
B6
AGROBARD
B5
Thermolux Chłodnictwo Klimatyzacja
A4
DOMINIAK
A5
Vega
A6
Msort
C11
Autopolmozbyt
C12
Agrarada
D1
Emtor
E3
Teko Polska
C8
Premium Trade
B10
Agro-Leliwa
E2
Micro-System
E1
Linde
B9
Bielecki Zakład
Handlu
Sprzętem Rolniczym
A7
Argo ZHU
A8
Urmik
A9
Techmlek
19
Katalog wystawców 2014
2014
Program konferencji – 19 lutego
9.30 – uroczyste otwarcie targów i wręczenie Nagród im. Prof. Szczepana A. Pieniążka
sala nr 1
IV Krajowe Forum Grup Producentów Owoców i Warzyw
sala nr 2
Konferencja sadownicza
10.30-11.10
Założenia technologiczne do produkcji poszczególnych grup odmian
jabłoni – Adam Fura, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach, Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”
11.10-11.50
Nowe trendy w ochronie jabłoni – Peter van Arkel, Fruit Advies Zuid-Limburg – Holandia
11.50-12.15
Rodzina fungicydów Luna – nowość w ochronie upraw sadowniczych
– Mirosław Korzeniowski, Bayer CropScience
12.15-12.45
www.najbar.com.pl
Wpływ fertygacji na jakość owoców i plon dwóch odmian jabłoni
– dr Tomasz Lipa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
12.45-13.10
Czy grozi nam ograniczenie eksportu na rynek rosyjski?
– Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP
13.10-13.30
Innowacyjne sposoby sprzedaży owoców – case study
– Zbigniew Chołyk, prezes Zarządu Zrzeszenia Producentów Owoców
„Stryjno-Sad” oraz konsultant Service2Fruit Polska Rafał Kosiński
13.30-14.00
14.00-14.20
przerwa
Ogólne zasady Integrowanej Ochrony Roślin – dr inż. Piotr Ogrodowczyk,
mgr inż. Rafał Kołodziejczyk, Departament Ochrony Roślin MRiRW
14.20-14.45
Skuteczne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin według
zasad Integrowanej Ochrony – dr Grzegorz Doruchowski,
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
14.45-15.05
Podsumowanie ochrony sadów 2013 i wnioski na przyszłość
– Robert Binkiewicz, Agrosimex
15.05-15.20
FH Najbar
maszyny
opakowania
serwis
tel. 12 411 59 59
Jakość jabłek: najczęstsze problemy i skuteczne rozwiązania
– Karolina Felczak, Agrosimex
15.20-15.40
Odżywianie sadów z wykorzystaniem nawozów z dodatkiem substancji biostymulujących – Zbigniew Marek, Timac Agro
21
2014
Targi owocnych spotkań
Katalog wystawców 2014
2014
Program konferencji – 19 lutego
sala
salanr
nr33 Nowe trendy w szklarniowej
produkcji pomidorów – konferencja pod patronatem firmy Cultilene
11.00-11.45
PMV ®-01 – Strategia szczepień: Jak zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wirusa mozaiki pepino (PepMV) w uprawach pomidorów pod osłonami – dr inż. Annelies Justé - DCM Nederland, Ivan
SYSTEMY NAWODNIEŃ NA MIARĘ POTRZEB
Casteels - Cultilene Holandia
11.45-12.30
PROFESJONALNIE
DORADZIMY
ZAPROJEKTUJEMY
I ZREALIZUJEMY
Szkło dyfuzyjne – nowe możliwości dla ogrodnictwa – Henri Beekers,
Cultilene, Holandia
12.30-13.00
Wpływ światła na produktywność fotosyntetyczną i fotomorfogenezę
u roślin – dr Krzysztof M. Tokarz, UR Kraków
13.00-14.00
14.00-14.30
przerwa
Exact Plus – mata z Gliwic zdobywa nowe rynki
– Tomasz Badzian, Paweł Bonarek, Cultilene Polska
14.30-15.00
Dlaczego warto należeć do Stowarzyszenia Producentów Pomidorów
i Ogórków pod Osłonami? – Maciej Mularski, prezes SPPiOpO
sala nr
nr 4
4 Produkcja warzyw w tunelach foliowych
sala
10.30-11.00
Uprawy warzyw w tunelach foliowych – teraźniejszość i przyszłość
11.00-11.30
Stymulatory wzrostu i „ulepszacze glebowe” w gruntowej uprawie
– Wojciech Juńczyk, Syngenta
papryki i sałaty – dr Agnieszka Stępowska, Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach
11.30-12.00
Jak poprawić opłacalność produkcji warzyw w tunelach
12.00-12.30
Choroby papryki – zapobieganie i zwalczanie – doc. dr hab. prof. IO
nieogrzewanych – Wojciech Wojcieszek, Yara Poland
Czesław Ślusarski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
12.30-13.30
Nawodnienia
13.30-14.00
Pompownie
Ireneusz Dyttus
519 423 685
Robert
22 Balcarek
531 556 922
Skażenia mikrobiologiczne warzyw w różnych systemach upraw
– dr Magdalena Szczech, dr Beata Kowalska, dr Urszula Smolińska,
Filtracja
Fertygacja
przerwa
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
14.00-14.30
Najważniejsze aspekty ochrony roślin przed chorobami w systemie
Uprawy Integrowanej w produkcji warzyw pod osłonami
– prof. dr hab. Józef Robak, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
23
2014
Targi owocnych spotkań
Program konferencji – 20 lutego
sala nr
nr 11
sala
Trendy w polowej i tunelowej uprawie truskawek
Uprawy polowe
10.30-11.10
11.40-12.00
Odżywianie truskawki z wykorzystaniem nawozów z dodatkiem
substancji biostymulujących – Zbigniew Marek, Timac Agro
12.20-13.20 – Przerwa
Pod osłonami
13.20-14.00
10.30-11.15 –
Optymalne rozwiązania dla zabezpieczenia sadów przed deszczem
i gradem – Rene Kulmer, Frustar, Austria
11.15-12.00 –
Biznesowy model sadu czereśniowego dla Polski – odmiany, podkładki,
cięcie – dr Mirosław Sitarek, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
12.00-12.30 –
Wybrane elementy integrowanej ochrony drzew pestkowych
– Barbara Błaszczyńska, Agrosimex
Jak właściwie przygotować glebę pod uprawę truskawek? – dr Paweł
Michalski, Katedra Sadownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
12.00-12.20
sala nr
nr 3
3 Konferencja sadownicza
sala
Jak uniknąć błędów z ochroną truskawek? – dr Beata Meszka,
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
2014
Program konferencji – 20 lutego
Wyzwania stawiane nowym odmianom truskawek tradycyjnie
owocujących – Bert Meulenbroek, Fresh Forward, Holandia
11.10-11.40
Katalog wystawców 2014
12.30-13.00 –
13.00-13.20 –
Regeneracja gleby po podtopieniu – Krzysztof Zachaj, Agrosimex
Działa przeciwgradowe w ochronie plantacji warzyw i owoców
– Wiktor Olejnik, Marnix Van Praet, Inopower
13.20-14.00 –
Maszyny do zbioru owoców miękkich – dr inż. Adam Ekielski,
SGGW Wydział Inżynierii Produkcji
Nowe odmiany, ich plonowanie i trendy w uprawie truskawek
pod osłonami w Niemczech – Ludger Linnemannstöns, Niemcy
14.00-14.40 –
Zarządzanie klimatem i nowe rozwiązania w uprawie truskawek
w tunelach – Maria Mauel, Niemcy
14.40-15.10 –
10.00-10.45 –
Nawożenie truskawki pod osłonami w podłożach inertnych
– Henryk Wilczyński, Yara Poland
15.10-15.30 –
sala nr 4 Uprawa warzyw polowych – nawożenie, integrowana ochrona i przechowywanie
sala
marketing – David O’Connor, [email protected] Centre, Wielka Brytania
10.45-11.00 –
Produkcja i zarządzanie zbiorem truskawek w Szkocji
– Mariusz Podymniak, jagodnik.pl
Cebula w Wielkiej Brytanii i na świecie – produkcja, przechowywanie,
Nowości w ofercie Bayer CropScience w ochronie warzyw
– Radosław Suchorzewski, specjalista ds. warzyw
11.00-11.45 –
Szkodniki i choroby marchwi – John Birkenshaw, sekretarz i doradca
w Brytyjskim Stowarzyszeniu Plantatorów Marchwi, Wielka Brytania
sala nr
nr 2
2 Konferencja sadownicza
sala
10.00-10.30 –
Strategia nawożenia dolistnego w niekorzystnych warunkach atmosferycznych – Jaime Chao, Hiszpania, TradeCorp
10.30-11.00 –
Wymagania prawne stawiane produkcji soków naturalnych w gospodarstwach ogrodniczych – Barbara Sałata, CDR Radom
11.00-11.30 –
Możliwości dofinansowania inwestycji – linii do produkcji soków
11.45-12.10 –
– Jaime Chao, TradeCorp, Hiszpania
12.10-12.30 –
Maszyny do przetwórstwa tworzące wartość dodaną dla gospodarstw
– Józef Jezierski, Dar Ogrodu
12.00-12.20 –
– dr Andrzej Grenda, Yara Poland
13.30-14.00 –
12.20-12.50 –
Trendy w budowie i wyposażeniu nowoczesnych obiektów chłodniczych – Wim van den Berg, Van Amerongen, Holandia, Termopol Ice
12.50-13.20 –
Wpływ rodzaju i konstrukcji chłodnic powietrza na jakość przechowywanych produktów w komorach chłodniczych – spojrzenie od strony
Przygotowanie oraz krótkotrwałe składowanie warzyw w czasie
obrotu towarowego – dr Maria Grzegorzewska, Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach
14.00-14.30 –
Najważniejsze aspekty ochrony roślin przed chorobami w systemie
uprawy integrowanej w produkcji warzyw polowych
Jak efektywnie wykorzystać fertygację w celu podniesienia dochodowości gospodarstwa? – Zofia Gniadzik, Agrosimex
Rola wapnia w utrzymaniu wysokiej jakości zbiorów
12.30-13.30 przerwa
w gospodarstwach rolnych – Bolesław Pieczyński, CDR Radom
11.30-12.00 –
Nawożenie warzyw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
– prof. dr hab. Józef Robak, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
14.35-14.50 –
Odżywianie warzyw gruntowych z wykorzystaniem nawozów z dodatkiem substancji biostymulujących – Paweł Kocel, Timac Agro
14.50-15.20 –
Innowacje w zwalczaniu zachwaszczenia w uprawach warzywniczych
– dr inż. Tomasz Żelaziński – SGGW Wydział Inżynierii Produkcji
użytkownika – Marek Jędrzejczak, PPUCh Tarczyn
24
25
2014
Katalog wystawców 2014
A
ACS-ROLNIK.PL /
ACS Q-SYSTEM
HALA I, STOISKO E8
26-631 Jastrzębia 15, k./Radomia
tel. 603 280 610, 602 133 141
[email protected]
www.acs-rolnik.pl
Oferujemy m.in. wysokiej jakości kosiarki bijakowe
TEHNOS, TORTELLA, urządzenia INTER-ROW
do upraw międzyrzędowych, eko-pielniki, opryskiwacze AGROMEHANIKA, glebogryzarki GEO,
wyciągarki leśne KRPAN itd. Cokolwiek potrzebujesz możesz kupić u nas także przez Internet
– zapraszamy na www.acs-rolnik.pl.
ADEL TECHNOLOGIE
HALA I, STOISKO C32
FHUP adel Grzegorz Gaj
97-515 Masłowice, Łączkowice 3
tel. +48 44 307 07 77, kom. +48 604 247 185
[email protected]
www.adel.net.pl
Chłodnictwo Przemysłowe
Kontrolowana Atmosfera
Automatyka Przemysłowa
Kompensacja mocy biernej
Systemy zdalnego monitoringu, kontroli układów
chłodniczy i kontrolowanej atmosfery
Powiadomienia SMS
Płuczki węglowe
Generatory azotu
Mierniki składu atmosfery i etylenu
Ekologiczne środki ochrony roślin
Serwis i wsparcie techniczne
ACTIV P.P.H.U.
HALA III, STOISKO C4
ul. Kozietulskiego 17, 05-622 Belsk Duży
tel.: 48/ 661 01 42, fax: 48/ 661 01 43
e-mail: [email protected]
www.activ.com.pl
Ładowarki wielofunkcyjne Avant, ciągniki sadownicze Kubota, Antonio Carraro opryskiwacze Mitterer,
platformy sadownicze Pillon, Festi, nawozy, środki
ochrony roślin, efektywne mikroorganizmy (EM),
osłonki do drzewek, tyczki bambusowe, sekatory
elektryczne Pellenc, kombajny do zbioru owoców
Zucal, konstrukcje i rusztowania do prowadzenia
drzew, usługowe tłoczenie soków, sprzedaż soków marki Royal Aplle, skup i sprzedaż owoców,
transport.
AEDES LANDMASCHINEN
HALA III, STOISKO B8
Via del Sole, 24 - Sonnenstr. 24
I-39010 ANDRIANO/ANDRIAN (BZ)
Tel. +39 0471 510443, Fax +39 0471 510403
[email protected]
www.aedes.bz
Firma Aedes z Południowego Tyrolu jest producentem wysokiej jakości maszyn sadowniczych,
głównie kosiarek sadowniczych, rozdrabniaczy
bijakowych, wymiataczy do gałęzi oraz mechanicznych opielaczy sadowniczych. Głównym atutem produktów jest ich trwałość i funkcjonalność.
27
2014
AGAT PIOTR JASIŃSKI
A
HALA I, STOISKO C15
Targi owocnych spotkań
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGAT zajmuje się dystrybucją systemów opielaczy niemieckiej firmy KULT KRESS stosowanych w szkółkach
owocowych, ozdobnych, leśnych i uprawach warzywniczych. Jesteśmy także przedstawicielem
słoweńskiej firmy CERJAK produkującej wałki napędowo-przegubowe.
AGRARADA
AGROBARD
HALA III, STOISKO B6
AGRIROBO
HALA I, STOISKO D35
ul. Duńska 13, 54-427 Wrocław
tel.: +48 71 798 57 30, fax: +48 71 798 57 30
e-mail: [email protected]
www.agrirobo.eu
AGRIBOT jest autonomicznym pojazdem gąsienicowym przeznaczonym do prac w sadach, winnicach oraz gospodarstwach rolnych. Projekt jest
realizowany przez spółkę Agrirobo wspólnie z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.
HALA III, STOISKO C12
Punkt Sprzedaży Święcice
ul. Poznańska 553, 05-860 Płochocin
Tel: +48 22 72 22 765
www.agrarada.pl
Agrarada Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność
w 1999 roku. Powołanie do życia naszej spółki
miało na celu zaopatrzenie producentów rolnych
w nowoczesną technikę rolniczą służącą uprawie,
pielęgnacji i przechowalnictwu ziemniaka, cebuli
i marchwi. Realizując oczekiwania naszych klientów rozszerzyliśmy naszą ofertę. Obecnie znajdują
się w niej nie tylko nowe i używane maszyny firmy
GRIMME – od 2014 roku zajmujemy się sprzedażą
kombajnów do buraków GRIMME-– ale również
kombajny do warzyw ASALIFT, deszczownie i motopompy FERBO, kopaczki, obcinacze i obcinarki
HOLARAS, przyczepy rolnicze VAIA i PRONAR,
systemy nawigacji i naprowadzania TRIMBLE, ładowarki teleskopowe JCB, siewniki CLAYDON i MONOSEM, sadzarki do warzyw FERRARI, maszyny
do uprawy ALPEGO i DALBO, podbieraki pryzm
JANSEN&HEUNING. W naszej ofercie znajdziecie
Państwo również systemy transportujące i sortujące GRISNICH oraz technologię przechowywania ziemniaków, cebuli i warzyw TOLSMA STORAGE
TECHNOLOGY.
28
AGROCONSULT
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również
części zamienne i serwis do w/w.
Kopana, ul. Słoneczna 33, 05-555 Tarczyn
tel.: +48 691 512 867, fax: +48 22 727 82 94
e-mail: [email protected]
www.pwagat.com.pl
Oddział I: Zalesie 1, 05-600 Grójec,
tel.: 48 332 00 70, fax: 48 664 50 25,
Oddział II: Oblas 25B, 26-650 Przytyk
tel.: 48 618 09 10, fax: 48 618 00 14
www.agrobard.com.pl
Autoryzowany dealer marek: New Holland, Hardi,
Pilmet, Agrola, Muthing, Weidemann. Prowadzimy sprzedaż części zamiennych oraz serwis pogwarancyjny ciągników sadowniczych i rolniczych.
Pełną ofertą naszej firmy znajdziesz na www.agrobard.com.pl
HALA III, STOISKO B2
HALA I, STOISKO C45
ul. Sarmacka 10C/18, 02-972 Warszawa
tel.: +48 602 654 323
e-mail: [email protected]
www.agropartners.pl
Agro Partners oferuje rolnikom i sadownikom
najnowsze rozwiązania w zakresie agrotechniki
i ochrony plonów przed przymrozkami i gradem.
Ponadto w ofercie firmy znajdują się także sadzonki
borówki wysokiej i truskawek.
A
HALA I, STOISKO C23
ul. Sienkiewicza 10, 05-140 Serock
tel.: +48 603 861 123, fax: +48 22 782 73 34
e-mail: [email protected]
www.agroconsult.pl
Produkty dla ogrodnictwa: biostymulatory aminokwasowe oraz bakterie azotowe i fosforowe.
AGROENERGIA
HALA I, STOISKO A11
Komorów 4, 26-432 Wieniawa
tel.: +48 660 936 026, +48 508 067 699
e-mail: [email protected]
www.agroenergia.agro.pl
AGRO-CENTR CENTRUM
ZAOPATRZENIA OGRODNICTWA
AGRO PARTNERS
2014
Katalog wystawców 2014
ul. Kościuszki 16, 96-230 Biała Rawska
tel.: +48 601 155 617, +48 509 156 741
fax: +48 46 815 92 70
e-mail: [email protected]
www.agro-centr.pl
Nasze Centrum posiada duży asortyment produktów niezbędnych zarówno sadownikom, jak i ogrodnikom. W naszej ofercie znajdują się między innymi:
Słupki ze strunobetonu
Tyczki bambusowe
Pełny asortyment do rusztowań sadowniczych
Ciągniki KUBOTA
Platformy sadownicze REVO
Środki ochrony roślin
Nawozy
Myjki wysokociśnieniowe NILFISK
Zamiatarki, automaty
wysokociśnieniowe NILFISK
Nagrzewnice KONGSKILDE
Wózki sadownicze
Wózki paletowe JUNGHEINRICH
Sekatory
Pilarki i kosiarki OLEO-MAC
Firma zajmująca się dystrybucją maszyn do zbierania ściętych gałęzi z sadów owocowych. Są to prasy, belujące gałęzie w walce o wymiarach 98×120
cm . Firma prowadzi również sprzedaż kotłów do
spalania zebranej z sadów biomasy.
Na targach zaprezentujemy prasę wygarniającą,
zbierającą i belującą ścięte gałęzie z sadów owocowych.
AGROJET KONSULTING
HALA III, STOISKO E6
ul. Pustułeczki 22A, 02-811 Warszawa
tel.: 22 648 97 42, fax: 22 644 03 68
e-mail: [email protected]
www.agrojet.pl
Dystrybucja opryskiwaczy sadowniczych o pojemności 1000, 1500 i 2000 litrów z systemem 3
zbiorników do mycia i przepłukiwania instalacji
z dużym wyborem przystawek wentylatorowych:
tradycyjną z odwróconym ciągiem i 6 korpusami
na stronę, kolumnami 2,7 lub 3,0 m z odpowiednio
1 lub 2 belkami po 8 lub 10 korpusów.
29
2014
A
W standardzie wyposażenie marki TeeJet: rozpylacze, korpusy obrotowe, filtry samoczyszczące
z automatyką czyszczenia na uwrociach w opcji
oraz sterowaniem:
manualnym – 2 sekcje,
elektrycznym w 2 lub 4 sekcjach,
automatycznym utrzymującym stałe dawkowanie opryskiwaczy w 2, 4 lub 6 sekcjach.
Targi owocnych spotkań
Sadownicze listwy tnącą do konturowego cięcia
sadu włoskiej firmy FA MA.
Sadownicze rozrzutniki nawozów organicznych
włoskiej firmy Vaschieri.
Sadownicze maszyny do spulchniania gleby
i niszczenia chwastów w miedzyrzędziach firmy
Rinieri
Rozładunki wodne do jabłek firmy BURG
Prowadzimy sprzedaż używanych maszyn do
sortowania owoców firm: Perfect i Greefa oraz
ich profesjonalny serwis.
SMART FRESH service provider w południowo –
wschodniej Polsce.
20% truskawek w Grecji pochodzi z naszych
mateczników.
Nowe odmiany truskawek: VIBRANT, ELEGANCE i wiele innych
Najlepsze odmiany powtarzające: ALBION,
MONTEREY, SAN ANDREAS, PORTOLA !
Nowe odmiany malin: RADZIEJOWA, SOKOLICA, BENEFIS i wiele innych
Zaufali nam najwięksi, zaufaj i Ty!!!
AGROSIMEX
HALA I, STOISKO B3
AGROLA
HALA III, STOISKO D2
Płatkownica 84, 07-140 Sadowne
tel.: +48 25 676 01 31, fax: +48 25 676 04 98
e-mail: [email protected]
www.agrola.com.pl
Agrola jest producentem opryskiwaczy, wałów
przegubowo-teleskopowych, wózków do transportu skrzyniopalet oraz belek herbicydowych.
Nasza oferta obejmuje opryskiwacze: sadownicze
ze zbiomikami od 400 do 2000 l z przystawkami
tradycyjnymi i kolumnowymi, polowe ze zbiornikami
od 300 do 3000 l, z belkami o szerokości roboczej
od 10 do 21 m.
AGRO-LELIWA
HALA III, STOISKO B10
ul. Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg
tel.: 535 76 12 23, 884 080 488
fax: 15 822 80 10
e-mail: [email protected]
www.agro-leliwa.pl
Firma Agro-Leliwa oferuje:
Profesjonalne kosiarki i rozdrabniacze gałęzi
włoskiej firmy Rinieri.
Sadownicze piły do zimowego cięcia sadu włoskiej firmy Rinieri.
30
AGRONOM BERRIES GROUP
HALA I, STOISKO D28
Zienki 14, 21-230 Sosnowica
tel.: +48 500 530 977
e-mail: [email protected]
www.agronomberries.pl
Agronom Berries Group jest grupą dwóch gospodarstw zlokalizowanych we wschodniej Polsce
w województwie lubelskim. Jedno skoncentrowane
jest wyłącznie na produkcji owoców jagodowych
z przeznaczeniem na rynek deserowy. Natomiast
w drugim produkujemy materiał szkółkarski (sadzonki truskawek, malin, jeżyn, borówki).
Wiedza płynąca z kilkunastoletniej produkcji owoców deserowych daje nam o wiele szersze spojrzenie na produkcję szkółkarską. Wiemy , jak ważny
przy produkcji wysokiej jakości owoców jest materiał nasadzeniowy oraz jakie cechy powinien
spełniać.
Jesteśmy największym producentem sadzonek
truskawek w Polsce, rocznie wytwarzamy ich
około 30mln.
Produkujemy sadzonki frigo, zielone i doniczkowane.
Współpracujemy z hodowcami z całego świata,
dzięki czemu w naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór odmian o różnej porze dojrzewania
2014
Katalog wystawców 2014
Goliany 43, 05-620 Błędów
tel.: 48 668 04 71, 668 04 81
fax: 48 668 08 35
e-mail: [email protected]
www.agrosimex.pl
Agrosimex to nowoczesne rodzinne przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją środków ochrony
roślin, nawozów i akcesoriów ogrodniczych (narzędzia i sprzęt ogrodniczy). Centrala firmy zlokalizowana jest w miejscowości Goliany, gmina Błędów,
powiat grójecki. Cztery oddziały zlokalizowane są
w: Błoniu ul. Bieniewicka 43, Warce ul. Kolejowa 16,
Skierniewicach ul. Rawska 97, Koninie ul. Zakładowa 7. W regionie grójeckim firma posiada sieć 26
sklepów detalicznych. Poza nimi współpracuje z ponad 400 placówkami handlowymi w całej Polsce.
Jej odbiorcami i klientami są producenci owoców
oraz warzyw, a także producenci rolni. Agrosimex
należy do grona największych dystrybutorów środków ochrony roślin w Polsce i z sukcesami pracuje
na tę pozycję w branży nawozowej.
A
AGROSKŁAD
HALA III, STOISKO E4
Józefin 39, 97-225 Ujazd
tel.: +48 44 719 24 88, fax: +48 44 719 31 49
www.agrosklad.com.pl
AGROSKŁAD od 22 lat działa w branży rolniczej
oraz budowlanej prowadząc sprzedaż hurtową
i detaliczną: maszyn rolniczych, ciągników oraz
kombajnów, nawozów mineralnych, materiałów
budowlanych, części zamiennych i podzespołów
(sklep). Ponadto pośredniczy przy udzielaniu kredytów i ubezpieczeń. Prowadzi własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
AGRO-SUR
HALA I, STOISKO B9
ul. Kościuszki 231, 42-582 Rogoźnik
tel.: +48 32 287 62 43, fax: +48 32 287 62 43
e-mail: [email protected]
www.agrosur.com.pl
Firma z 20-letnim doświadczeniem ma zaszczyt
zaoferować Państwu kompleksową obsługę w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży, montażu i serwisu centr ogrodniczych, bloków i tuneli
foliowych oraz szklarni. Oferujemy pełne wyposażenie „pod klucz”. W swej ofercie posiadamy
kurtyny cieniująco-termoizolacyjne i zaciemniające, automatykę szklarniową, ramiona zraszające
wewnętrzne i polowe, stoły zalewowe oraz ekspozycyjne, cienniki, systemy nawadniania i wiele innych. Realizujemy kompleksowe inwestycje,
posiadamy profesjonalny zespół oraz wieloletnie
doświadczenie.
31
2014
Targi owocnych spotkań
A
AGROSYSTEMY
HALA I, STOISKO D32
ul. Mościckiego 1/C007, 24-110 Puławy
tel.: 48 81 46 527 12
e-mail: [email protected]
www.agrosystemy.pl
Nasze doświadczenia z preparatami mikrobiologicznymi, a przede wszystkim produktami z grupy Efektywnych Mikroorganizmów sięgają pierwszych lat po 2000 roku. Staramy się brać udział
w czynnym rozwoju tego kierunku w rolnictwie,
tak aby podążyło ono w kierunku rolnictwa zrównoważonego, aby polskie rolnictwo produkowało
żywność bezpieczną dla ludzi, o wysokiej wartości biologicznej, bez znacznej redukcji wydajności. Pomimo tego, że produkty dostępne w naszej
ofercie w większości posiadają europejskie certyfikaty ekologiczne, to ponad 95 procent naszych
klientów to rolnicy konwencjonalni, którzy w swojej
praktyce zauważyli iż kolejne porcje antybiotyków,
nawozów sztucznych czy środków ochrony roślin
nie rozwiązują problemów które ich trapią, a tylko
maskują objawy tych problemów.
Preparaty mikrobiologiczne możemy z powodzeniem stosować nie tylko w rolnictwie, a także w naszych domach i ogrodach, w oczkach wodnych
i stawach, a także na szeroką skalę w gospodarce
komunalnej, w oczyszczalniach ścieków i kompostowniach miejskich.
Bardzo ważnym i rozwojowym działem są preparaty przeznaczone dla ludzi, zawierające mikroflorę
probiotyczną, a także przeciwutleniacze, mające
wpływ na zdrowie i odporność, zarówno dzieci,
jak i dorosłych.
32
AGROTIMH TOMASZ IWASZKIEWICZ
HALA I, STOISKO E9
Wilków Wielki 33, 58-230 Niemcza
tel.: +48 78 411 37 24, fax: +48 74 89 37 170
e-mail: [email protected]
www.agrotimh.pl
Firma AGROTIMH specjalizuje się w sprzedaży maszyn komunalnych, rolniczych, ogrodniczych. Proponujemy: ciągniki rolnicze, komunalne i ogrodnicze,
profesjonalne kosiarki do poboczy, wysięgnikowe,
pielęgnacyjne, mulczery, rozdrabniacze o szer. od
80 cm do 6 m oraz szeroki wybór noży roboczych
do sprzętu koszącego, glebogryzarki międzyrzędowe do warzyw i truskawek, agregaty uprawowe
– aktywne, uprawowo-siewne, siewniki zbożowe
i do kukurydzy. Jesteśmy przedstawicielem włoskiej
firmy: BREVIGLIERI, PERUZZO, FERRI, MASCAR,
PONCIAL oraz dealerem maszyn PRONAR, ciągników KUBOTA, McCORMIK. Dysponujemy sprawnie
działającym serwisem.
AGRO-TRUS GOSPODARSTWO ROLNOOGRODNICZE DARIUSZ WÓJCICKI
HALA I, STOISKO D24
Pustkowa Góra 1, 95-073 Grotniki
tel.: +48 42 718 62 54, fax: +48 42 616 73 88
e-mail: [email protected]
www.agro-trus.pl
AKCENTA CZ a.s.
HALA I, STOISKO C19
AGROTRUST
ul. Sienna 85/72, 00-815 Warszawa
tel.: +48 602 514 555
e-mail: [email protected]
www.agrotrust.pl
HALA I, STOISKO C22
Niedźwiedź 1B, 63-500 Ostrzeszów
tel.: +48 62 732 09 30, fax: + 48 62 732 09 34
e-mail: [email protected]
www.agrotop.com.pl, www.sator-europe.eu
Działamy na rynku maszyn od 1997 roku. Dzięki
szerokiej gamie maszyn znaczących, światowych
producentów staliśmy się liderem na polskim rynku maszyn do warzywnictwa i rolnictwa. Nowością
naszej firmy są kombajny, obsypniki, kopaczki do
warzyw naszej marki SATOR. Serwis to nasza
najmocniejsza strona. Z każdym dniem dążymy
do osiągnięcia wyższego poziomu obsługi klienta. Posiadamy również bogaty magazyn części
zamiennych.
Jesteśmy na rynku od 1990 roku. Prowadzimy centrum handlowo–usługowe, a naszymi klientami są
firmy działające w rolnictwie, przemyśle leśnym,
sadownictwie, branży komunalnej i logistyce magazynowej. Naszą misją jest kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń, zaopatrzenie w części oraz usługi serwisowe. Jako
autoryzowany dealer oferujemy naszym klientom
produkty renomowanych producentów: McCormick
– traktory rolnicze i sadownicze, Agromechanika –
opryskiwacze sadownicze, Krauss Maschinenbau
– kombajny do zbierania jabłek.
Sadzonki truskawek – doniczkowe, zielone, frigo.
Odmiany truskawki polskiej hodowli: Paladyn
i Grandarosa.
HALA I, STOISKO C16
AGROTOP KACZMAREK
2014
Katalog wystawców 2014
AGROTRUST jest importerem i dealerem belgijskiej
firmy Agrofrost N.V. Oferujemy maszyny przeciwprzymrozkowe: Frostbuster (ochrona do 8 ha), Frostquard (ochrona do 1 ha). Sprawdzone w czasie
przymrozków majowych w polskich warunkach:
w sadach, na plantacjach, w winnicach na przestrzeni ostatnich lat.
Gocarova trida 312, Hradec Kralove
Tel./faks: +48 22 208 00 99
e-mail: [email protected]
www.akcenta.pl
AKCENTA to instytucja płatnicza, oferująca obsługę
transakcji walutowych dla firm. Specjalizujemy się
w wymianie walut, płatnościach międzynarodowych
i transakcjach eliminujących ryzyko kursowe. Usługi AKCENTY są skierowane do firm, które zajmują
się handlem zagranicznym.
ALLIUM AND BRASSICA CENTRE
AGR
TUR
´ SKI
JACEK ZBORZ YN
AGROTUR JACEK ZBORZYŃSKI
HALA III, STOISKO A3
ul. Kwiatowa 47, 24-300 Opole Lubelskie
tel.: +48 509 506 544, +48 81 827 4915
fax: +48 81 8274141
e-mail: [email protected]
www.agrotur.eu
HALA I, STOISKO C42
Wash Road, Kirton, Boston, Lincs. PE20 1QQ
tel.: 01205 723414
www.abcentre.co.uk
Allium and Brassica Centre (Centrum Cebuli i Kapusty UK) zostało założone w 1997 r. przez Davida O’Connora, który wcześniej, w 1980 r., założył
przedsiębiorstwo konsultingowe, po okresie początkowego zatrudnienia w Ministerstwie Rolnictwa,
jako regionalny doradca. Allium Seeds UK jest
niezależną firmą zajmującą się hodowlą cebuli.
33
A
2014
A
Jest częścią grupy kapitałowej Allium and Brassica Centre i specjalizuje się w hodowli i produkcji
materiału siewnego dla producentów cebuli.
Dyrektor Zarządzający David O’Connor od ponad
25 lat dostarcza nasiona cebuli plantatorom polskim i brytyjskim od producentów z Francji, Belgii
i Holandii. Wyhodowane nasiona cebuli: odmiana
brązowa Alpha (wczesna), wiodąca, główna odmiana zestawu Rumba i główna odmiana czerwona Garnet.
Nowsze odmiany brązowe z ostatniej hodowli zawierają: Spitfire F1 (wczesna), VulcanF1 (połowa sezonu), Griffon (połowa sezonu) i Red Arrow
(wczesna).
Targi owocnych spotkań
2014
Katalog wystawców 2014
A
ARGO ZHU PAWEŁ KALIŃSKI
HALA III, STOISKO A7
Witusza 24, 99-412 Kiernozia
tel.: +48 600 829 514, +48 604 940 429
www.zhu-argo.pl
Produkcja i sprzedaż opryskiwaczy do truskawek,
opryskiwaczy sadowniczych. Oferujemy opryskiwacze: zawieszane (600 l), zaczepiane (1000 l, 1500
l, 2000 l). Wykonujemy opryskiwacze na indywidualne zamówienie klienta. Zapewniamy sprawdzone
rozwiązania w dobrych cenach!
ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA
AUTOPOLMOZBYT
HALA I, STOISKO C8
HALA III, STOISKO B3, C11
ul. Przasnyska 6 b, 01-756 Warszawa
tel.: + 48 22 866 41 80, fax: + 48 22 866 41 90
e-mail: [email protected]
www.arysta.pl
ul. Armii Krajowej 47, 05-600 Grójec
tel.: 695 597 657, fax: 48 664 35 51
e-mail: [email protected]
www.apgrojec.com.pl
Arysta Lifescience jest producentem i przedstawicielem handlowym wielu znanych marek środków
ochrony roślin (Captan, Select Super, Gwarant,
Targa Super, Apacz), biostymulatorów: Asahi SL,
Goemarów oraz nawozów.
B
AUTOPOLMOZBYT Sp. z o.o.Grójec Stacja Obsługi
i Sprzedaży Ciągników i Maszyn Rolniczych jest
autoryzowanym dystrybutorem ciągników marki
Deutz-Fahr, Lamborghini, LS Traktors, Ursus, maszyn sadowniczych i rolniczych oraz opryskiwaczy:
Pilmet, Agrola, Unia Group, MCMS Warka, Bomet
Węgrów, Hydramet. Dystrybuuje także ładowarki
Schaffer Lader Germany.
AMG IMPORTER LANDINI
HALA III, STOISKO C5
ul. Tomaszowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel.: +48 46 815 15 10, +48 46 814 60 44
fax: +48 46 814 66 77
www.landini.info.pl
AMG importer ciągników LANDINI. To tutaj znajdziesz jedne z najlepszych ciągników na rynku!
Najbardziej znane modele Landini? To Mistral ciągnik sadowniczo-komunalny od 35 do 54 KM. Rex
zwany też królem sadu w mocy 68–120 KM. Alpine
idealny do pracy w międzyrzędziach. Powerfarm
HC z 70 cm wysokim prześwitem to bardzo specjalistyczny sprzęt jedyny w swoim rodzaju! 5H
oszczędne ciągniki idealne do pracy z ładowaczem.
Powermondial to największy model 4-cylindrowy.
Landpower 6-cylindrowy niesamowicie silny ciągnik już od 117 KM. Seria 7 teraz jeszcze bardziej
oszczędna już z addblue!
34
ATMO-CONTROL SP. J.
HALA I, STOISKO A2
ARKOP
HALA I, STOISKO C24
ul. Kolejowa 34 A, 32-332 Bukowno
tel.: 32/649 44 50, fax: 32/649 44 51
e-mail: [email protected]
www.arkop.pl
Od piętnastu lat produkujemy siarczan magnezu
jednowodny. Specjalizujemy się w produkcji zaawansowanych technicznie nawozów nowej generacji na bazie chelatów, gwarantujących najwyższy
stopień schelatowania i pozwalających przez to
osiągnąć najwyższą przyswajalność składników pokarmowych niezależnie od panujących warunków.
ul. Kameckiego 25, 08-114 Skórzec
tel.: 25 642 22 03, fax: 25 642 91 70
e-mail: [email protected]
www.atmo-control.pl
Producent urządzeń do kontrolowania atmosfery oraz chłodnictwa. Produkujemy: generatory
azotu, płuczki węglowe CO2, glikolowe agregaty
chłodnicze. Montujemy: wielokomorowe glikonowe i freonowe instalacje chłodnicze, instalacje do
kontrolowanej atmosfery do przechowalni jabłek
i owoców jagodowych.
B.A.B. BAMPS BELGIUM
HALA I, STOISKO D6
Craenenbroekstraat 32, 3380 Glabbeek, Belgia
tel.: +48 603 272 860, fax: + 32 16 779 781
e-mail: [email protected]
www.infostasbelgium.wix.com/stasnvbelgium
Produkcja i dystrybucja maszyn dla sadownictwa.
35
2014
BAYER CROPSCIENCE
B
Targi owocnych spotkań
składowych oraz szybką realizację dzięki jednemu
z największych zapleczy magazynowych w Europie. Posiada rozbudowaną sieć serwisową na
terenie całego kraju.
HALA I, STOISKO C3
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
tel.: +48 22 572 36 12; fax: +48 22 572 36 03
e-mail: [email protected] www.bayercropscience.pl
Bayer CropScience jest liderem w zakresie ochrony
roślin, biotechnologii i higieny sanitarnej. Zajmuje
wiodącą pozycję na rynku insektycydów, herbicydów, fungicydów i zapraw nasiennych, oferując
najpełniejszą paletę środków ochrony roślin. Spośród firm z branży rolniczej Bayer CropScience ma
jeden z największych i najbardziej zawansowanych programów badawczych. Bayer CropScience rozwija pakiet działań dla upraw sadowniczych
i warzywniczych obejmujący rejestracje nowych
produktów spełniających wymogi Integrowanej
Ochrony, plantacje pokazowe, serwisy doradcze
i akcje edukacyjne np. Grunt to Bezpieczeństwo.
W grupie Bayer CropScience jest również firma
Nunhems oferująca nasiona warzyw. W sezonie
2014 planowane jest wprowadzenie innowacyjnej
grupy produktów Luna do ochrony upraw sadowniczych, jagodowych i warzyw. Planowana jest dalsza
integracja działań Bayer CropScience i Nunhems
w Polsce w ramach grupy biznesowej.
BEST-PEST
HALA I, STOISKO A8
ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno
tel.: 32 617 75 71, fax: 32 617 75 71
e-mail: [email protected]
www.bestpest.com.pl
Firma produkuje preparaty do higieny sanitarnej
– rodentycydy, insektycydy, nawozy, stymulatory
wzrostu oraz inne środki chemiczne, pomocnicze
w produkcji ogrodniczej. Na targach firma zaprezentuje nowość: Krzemix – stymulator wzrostu
warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami.
BIELECKI ZAKŁAD HANDLU SPRZĘTEM
ROLNICZYM STANISŁAW BIELECKI
BERLING SA
HALA III, STOISKO D9
Al. Krakowska 80 A, 05-552 Stefanowo
tel.: +48 22 727 84 97, fax: +48 22 736 28 99
e-mail: [email protected]
www.berling.pl/pl
Producent z ponad 20-letnim doświadczeniem
technologicznych schładzaczy cieczy, zespołów
sprężarkowych, agregatów chłodniczych i innych
wyspecjalizowanych urządzeń chłodniczych. Grupa
BERLING zapewnia doradztwo i fachową pomoc
techniczną, w tym dobór urządzeń i komponentów, projekty instalacji chłodniczych lub ich części
36
HALA III, STOISKO B9
ul. Warszwska 25, 08-400 Garwolin Sulbiny
tel.: +48 25 268 02 69, +48 694 640 718,
+48 602 126 120, fax: +48 25 682 02 70
e-mail: [email protected]
www.bielecki-maszyny.pl
Oferujemy: ciągniki sadownicze LS, LANDINI, KUBOTA FARMTRAC FARMER KIOTI. Opryskiwacze sadownicze: AGROLA, DRAGONE, PILMET
i inne. Kosiarki i rozdrabniacze sadownicze, platformy i wózki sadownicze. Skrzyniopalety tworzywo,
drewno. Pozostały asortyment maszyn do upraw
i pielęgnacji. Konkurencyjne ceny. Zapewniamy
dowóz oraz serwis.
2014
Katalog wystawców 2014
B
BIOAGRIS
BIOSFERA
HALA I, STOISKO D4
HALA I, STOISKO D32
ul. Dylewska 20 B, 03-011 Warszawa
tel.: +48 793 797 757, fax: +48 22 390 43 84
e-mail: [email protected]
www.bioagris.pl
ul. Towarowa 9/13, 10-959 Olsztyn
tel.: +48 89 651 29 26
e-mail: [email protected]
www.ekologicznerolnictwo.pl/
Firma BioAgris oferuje naturalne preparaty wspomagające rozwój roślin oraz środki ochrony roślin. Programy BioAgris pozwalają osiągać lepsze
efekty w wielu sytuacjach, gdy tradycyjne metody
zawodzą. Nasze preparaty znajdują zastosowanie
na każdym etapie uprawy. Poczynając od rozsady
do przechowywania. Wiele rozwiązań jest efektem
współpracy z polskimi rolnikami i są oparte na ich
pomysłach.
Zakres zastosowania wciąż się rozszerza. Programy oferowane przez BioAgris pomagają rozwiązać
wiele problemów dotychczas nierozwiązywalnych,
takich jak ordzawienia pietruszki, różowatość korzeni cebuli czy antraknoza borówki. Ponadto ŚOR od
BioAgris znajdują również zastosowanie w uprawie
roślin ozdobnych (iglaków, kwiatów) oraz utrzymaniu trawników i uprawie rzepaku.
BIOSFERA Sp. z o.o. swoją działalność rozwija
w kierunku dwóch segmentów: środków przeznaczonych do produkcji rolnej oraz eksportu produktów spożywczych.
Naszym klientom w zakresie produkcji rolnej oferujemy:
szeroki asortyment preparatów opartych na
pożytecznych organizmach,
materiał siewny,
sadzonki,
płody rolne ekologiczne i konwencjonalne,
skup płodów rolnych.
Świadczymy profesjonalne usługi dla podmiotów
gospodarczych oraz osób fizycznych na terenie
całego kraju. Posiadana przez nas wiedza oraz
doświadczenie przekłada się na wysoką jakość
oferowanych usług oraz fachowe doradztwo.
Obecnie dynamicznie rozwijamy działalność eksportową. Produkty które dostarczamy do naszych
odbiorców w krajach arabskich to głównie mrożony
zielony groszek oraz kukurydza.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
produktową oraz współpracy.
BIO-ALGEEN
HALA I, STOISKO D10
ul. Zamkowa 3, 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 842 24 55, fax: +48 59 842 24 55
e-mail: [email protected]
www.polger-kido.pl
Dystrybucja biologicznych preparatów służących
do rolniczej i ogrodniczej produkcji roślinnej. Preparaty pochodzą z linii Bio-algeen, a głównym
przedstawicielem jest stymulator wzrostu roślin
Bio-algeen S90. Preparaty Bio-algeen posiadają
certyfikaty jakości oraz kwalifikację ekologiczną.
BUDMECH WT SP. J.
HALA I, STOISKO E11
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa
tel.: +48 22 841 52 12, fax: +48 22 840 26 01
e-mail: [email protected]
www.budmech.com.pl
Budmech WT Sp.J. jest firmą handlową specjalizującą się w sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów
37
2014
B
C
z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla branży
budowlanej i instalacyjnej. Nasza oferta obejmuje
szereg wyrobów z PVC, PP i PE wykorzystywanych
przy montażu różnego rodzaju instalacji, w tym:
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych jak
również basenowych i nawadniających.
Targi owocnych spotkań
CENTRUM TECHNIKI
ROLNICZEJ SP. Z O.O.
HALA III, STOISKO D8
ul. Szarych Szeregów 14, 63-000 Środa Wlkp.
tel.: +48 61 285 38 28, fax: +48 61 285 24 49
e-mail: [email protected]
www.goldoni.pl
BUDREM GROUP
HALA I, STOISKO B7
Aleja Krakowska 67 c, 05-552 Jabłonowo
tel.: +48 22 292 85 50 w. 8550
fax: +48 22 292 85 60 w. 8560
e-mail: [email protected]
www.budrem.waw.pl
Budrem Group przedstawi kompleksową ofertę
budowy obiektów produkcyjnych dla sektora rolno-spożywczego, takich jak: sortownie owoców,
magazyny, hale o konstrukcji stalowej, obiekty
komercyjne.
Firma CTR sp. z o.o. jest wyłącznym importerem
specjalistycznych ciągników włoskiej marki GOLDONI o mocy od 22-95KM. Ciągniki te charakteryzują
się prostą budową, brakiem elektroniki oraz bardzo
wytrzymałą konstrukcją. Poza tym CTR importuje
wiele specjalistycznych maszyny z przeznaczeniem
do pracy w sadach i na polach, takich jak: kosiarki
bijakowe ORSI, brony aktywne ORTOLAN, łopaty
mechaniczne SELVATICI do głębokiego spulchniania gleby, glebogryzarki rzędowe MEAAT i wiele innych.
Oferujemy również ciągniki jednoosiowe z maszynami
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Nasze strony www to:
www.goldoni.pl
www.ciagniki-jednoosiowe.pl
www.kosiarki-bijakowe.pl
HALA I, STOISKO D19
CHEREK-CHŁÓD
HALA III, STOISKO C3
HALA I, STOISKO D15
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno
tel.: +48 52 318 88 30, fax: +48 52 318 88 76
e-mail: [email protected]
www.chemirol.com.pl
ul. Pamiętna 14, 96-100 Skierniewice
tel.: +48 46 833 44 29, fax: +48 46 832 60 91
e-mail: [email protected]
www.cherekchlod.pl
Chemirol to prawie 25 lat doświadczenia w branży rolnej. Wyłączny importer na terenie Polski ładowarek kołowych marki GIANT produkowanych
przez holenderską firmę Tobroko Machines oraz
holenderskich opryskiwaczy sadowniczych KWH
Holland. Zapraszamy na www.chemirol.com.pl –
tam znajdziecie Państwo więcej szczegółów.
Woźniaków 4 B, 99-300 Kutno
tel.: +48 24 254 20 48, +48 501 945 943
fax: +48 24 253 36 32
e-mail: [email protected]
www.bury.com.pl
BURY Maszyny Rolnicze – to firma zajmująca
się produkcją opryskiwaczy polowych i sadowniczych (o pojemności od 400 do 6000 litrów – zawieszanych, zaczepianych i samojezdnych) oraz
tradycyjnych i kompaktowych bron talerzowych
o szerokości roboczej od 1,70 do 8 metrów. Firma charakteryzuje się dynamicznym rozwojem
i nowoczesnymi rozwiązaniami zastosowanymi
w produkcji maszyn.
38
HALA III, STOISKO C33
ul. Polna 29, 62-310 Pyzdry
tel./fax +48 63 276 83 10, +48 602 659 107
fax +48 63 276 84 12
e-mail: [email protected]
www.ceres.pl
Producent podłoży na bazie włókna kokosowego
dostarczanych luzem oraz w postaci mat kokosowych. Proponujemy także towary wspomagające
uprawy roślin, tj. tkaniny polipropylenowe, siatki
cieniujące, folie ogrodnicze, agrowłókniny, klipsy
do pomidorów, kurtyny energooszczędne, maszyny ogrodnicze.
D
Profesjonalne instalacje chłodnicze. 22 lata na
rynku chłodnictwa! Instalacje do komór przechowywania owoców i warzyw. Kontrolowana atmosfera – płuczka CO2 „AIR POWER”.
CHŁODNIE KA BARAŃSKI
CHEMTURA
Czerwona 22, 96-100 Skierniewice
tel.: +48 46 834 6870, fax: +48 46 834 4070
www.chemtura.com
CERES INTERNATIONAL
C
CHEMIROL
HALA I, STOISKO C27
BURY MASZYNY ROLNICZE
2014
Katalog wystawców 2014
Chemtura Corporation posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji szerokiej palety wysoko wyspecjalizowanych produktów chemicznych
znajdujących swe zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu oraz w sektorze rolniczym. Chemtura
AgroSolutionsTM to dział chemii rolniczej Chemtura
Corporation. Jest światowym dostawcą szerokiej
palety środków ochrony roślin, w tym: fungicydów,
herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu
oraz zapraw nasiennych, stosowanych w wielu
gatunkach upraw na całym świecie.
HALA III, STOISKO D13
ul. Węglowa 1, 97-400 Bełchatów
tel.: + 48 44 633 69 12, fax: + 48 44 633 69 12
e-mail: [email protected]
www.chlodnie-ka.com
Jesteśmy firmą rodzinną działającą na rynku od
1990 roku. Zajmujemy się chłodnictwem przemysłowym w zakresie doradztwa, projektowania, kompletacji dostaw oraz montażu układów
chłodniczych. Działamy głównie na rzecz sektora
związanego z przetwórstwem rolno-spożywczym.
W zakresie kontrolowanej atmosfery jesteśmy wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem urządzeń włoskiej firmy Fruit Control w Polsce.
39
2014
CULTILENE
C
D
HALA I, STOISKO B8
tel.: +48 602 421 293, +48 666 857 562
www.cultilene.com
Firma Cultilene Saint-Gobain jest czołowym producentem i dostawcą mat, kostek i paluszków z wełny
mineralnej dla upraw warzywnych i kwiaciarskich.
Oferuje szeroki wybór produktów z wełny mineralnej dostosowanych do wymagań klientów m.in. mat
w nowoczesnych technologiach X-fi bre i Gradient:
Exxellent, Maxxima, Optimaxx, Reaction, Exact Plus.
Znajdziesz nas również na www.cultilene.com oraz
www.podoslonami.pl
Targi owocnych spotkań
DITTA SERIA jest polską firmą działającą dynamicznie od 1992 roku. Jesteśmy czołowym producentem maszyn rolniczych, wag samochodowych
oraz konstrukcji stalowych, a także wyłącznym
przedstawicielem na terenie województwa mazowieckiego koncernu DIECI. W naszej ofercie posiadamy ponad dwadzieścia pozycji kosiarek, rozdrabniaczy, sadzarek do drzew, pogłębiaczy, świdrów oraz wysokiej jakości wag samochodowych.
DOMINIAK
HALA III, STOISKO A4
Zimnice, Ogrodowa 2, 96-323 Osuchów
tel.: +48 78 197 81 39, fax: +48 78 197 81 39
e-mail: [email protected]
www.dominiak.com.pl
DAR OGRODU
DREWGÓR S.WALCZAK I S-KA
HALA I, STOISKO B6
ul. Myśliborska 60, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 720 50 02, fax: +48 95 722 41 06
e-mail: [email protected]
www.drewgor.pl
Nakrycia ochronne sadów siatką, folią - w celu
ochrony zbiorów przed gradem, ptactwem, deszczem i wiatrem,
Pale i paliki z impregnowanego ciśnieniowo
drewna do budowy rusztowań sadowniczych
oraz jako podpora nakryć ochronnych,
Doradztwo w zakresie budowy rusztowań oraz
montażu nakryć ochronnych.
HALA III, STOISKO D14
Żdżary 75a, 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą
tel.: +48 674 41 72, 508 091 997
fax: +48 674 41 71
e-mail: [email protected]
www.dittaseria.pl
40
D
HALA I, STOISKO C20
E
ul. Wajdeloty 9/4, 80-437 Gdańsk
tel.: +48 602 114 205
e-mail: [email protected]
www.dwdbautech.pl/pl
Firma DWD BauTech Sp. z o.o. zapewnia kompleksową usługę dostawy i wykonawstwa w zakresie
budownictwa kubaturowego. Oferujemy systemy
podciśnieniowego odwodnienia dachu Gold Rain,
świetliki i pasma świetlne DWD Sky Light, akcesoria oraz obróbki blacharskie.
ECCO KONSTRUKCJE SADOWNICZE
Brudzew 28, 98-235 Błaszki
tel.: +48 829 30 47
e-mail: [email protected]
www.darogrodu.pl
DITTA-SERIA EDMUND PIETRZAK
DWD BAUTECH
Dominiak – opryskiwacze sadownicze dwuwentylatorowe.
HALA III, STOISKO C1
W Darze Ogrodu zajmujemy się usługowym tłoczeniem soków, które nie zawierają konserwantów, cukru
i dodatkowej wody. Soki Daru Ogrodu to pierwsze
przedsięwzięcie w Polsce, które działa mobilnie – w naszych tłoczniach lub u Państwa. Przedstawicielstwo
Kreuzmayr w Polsce – maszyny do produkcji soków.
2014
Katalog wystawców 2014
HALA I, STOISKO C25
DWA JABŁKA
DOTCOM
HALA I, STOISKO B13
ul. Słoneczna 16, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: +48 22 711 81 24, fax: +48 22 736 69 51
e-mail: [email protected]
www.dtcom.pl
Dotcom oferuje kompleksowe rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo fizyczne obiektów. Projektujemy, dostarczamy i serwisujemy systemy
monitoringu wizyjnego IP, bezprzewodowej kontroli dostępu oraz sygnalizacji napadu i włamania.
Obsługujemy dowolnej wielkości obiekty magazynowe, produkcyjne, logistyczne i sportowe.
HALA I, STOISKO B1
Pilica 53, 05-660 Warka
tel.: +48 600 363 924, +48 501 372 189
e-mail: [email protected]
www.dwajablka.pl
Firma Dwa Jabłka jest wyłącznym przedstawicielem włoskiej szkółki Gasser Nursery w Polsce. We
współpracy ze specjalistami z Włoch, oferujemy
innowacyjne, kompleksowe usługi dla sadownictwa. Nasza oferta obejmuje:
materiał szkółkarski
doradztwo w zakresie upraw sadowniczych
sprzedaż i montaż konstrukcji sadowniczych
w tym systemów przeciwgradowych.
Bądków 63, 05-610 Goszczyn
tel.: +48 606 629 535, +48 606 742 625
e-mail: [email protected]
www.konstrukcje-sadownicze.pl
Nasza działalność ukierunkowana jest na kompleksowe zaopatrzenie sadowników w materiały
do budowy nowoczesnych konstrukcji szpalerowych podpierających drzewa. Firma zaopatruje
Sadowników z całej Polski. Jesteśmy bezpośrednim importerem tyczek bambusowych, dzięki czemu oferujemy klientom produkty wysokiej jakości
w korzystnych cenach. Firma posiada w swojej
ofercie tyczki bambusowe, słupy betonowe i strunobetonowe, pale impregnowane, drut sadowniczy,
wężyki mocujące, stebofiksy, szybkozłączki, kotwy
mocujące oraz inne akcesoria.
41
2014
E
Targi owocnych spotkań
EKODARPOL
ELEKTRONIKA SA TECHNIKA CHŁODNICZA
ELKNER-SERVICE RAFAŁ ELKNER
EMTOR
HALA I, STOISKO E3
HALA III, STOISKO E8
HALA I, STOISKO C10
HALA III, STOISKO D1
ul. Grunwadzka 20, 74-400 Dębno
tel.: +48 957 600 322
e-mail: [email protected]
www.ekodarpol.pl
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel.: +48 58 66 33 300, fax: +48 58 66 30 140
[email protected]
www.elektronika-sa.com.pl
ul. Reymonta 18A/15, 96-100 Skierniewice
Biuro i magazyn:
Pamiętna 15E, 96-100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel: 46/834-92-55, fax: 46/834-92-56
www. elkner.pl
ul. Włocławska 147-157, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 654 89 35, fax: +48 56 654 89 36
e-mail: [email protected]
www.emtor.pl
Ekodarpol od 1993 r. zajmuje się produkcją szerokiej gamy nawozów organicznych, mineralnych
oraz ekologicznych, biologicznie aktywnych użyźniaczy glebowych. Obecnie na rynki sadownicze,
warzywnicze i ogrodnicze skierowane są produkty marki: Humus Active, Humus Up, Aktywit PM,
Biohumus i Plono-chron.
Naszą misją jest opracowywanie, produkcja i wdrażanie nawozów o jak najwyższej jakości, przyjaznych środowisku naturalnemu, dających wysokie
plony o najwyższej jakości.
Projekt, kompletacja, budowa, serwis:
komory chłodnicze KA/ULO
komory chłodnicze tradycyjne
modernizacja instalacji chłodniczych
inwestycje „pod klucz”
urządzenia i akcesoria chłodnicze
Własne Działy Realizacji Inwestycji: Gdynia, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Tarnów, Warszawa, Wrocław
Sieć serwisów chłodniczych na terenie Polski
Bezpośredni Importer i Autoryzowany Przedstawiciel
producentów urządzeń i akcesoriów chłodnictwa.
8 magazynów ze sprzętem chłodniczym j.w.
Dystrybucja nawozów Mivena, Compo, Inco Veritas, Intermag. Dystrybucja nasion traw firmy Barenbrug, narzędzia ogrodnicze + akcesoria, dystrybucja specjalistycznych opryskiwaczy Mankar,
krążki z włókna kokosowego, nawadnianie celfast,
zwijarki węży firmy Ebinger, środki ochrony roślin,
dystrybucja sekatora elektrycznego Electrocup
3010F, konstrukcje antygradowe, zabezpieczenia
przeciw ptakom.
ELTACO CENTRUM CHŁODNICTWA
HALA I, STOISKO A9
Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów
tel.: +48 41 354 51 69, fax: +48 41 312 10 89
e-mail: [email protected]
www.ekoplon.pl
EKOPLON SA – polski producent najwyższej jakości, nowoczesnych nawozów krystalicznych i płynnych: MAXIMUS®, EKOLIST®, AMINOMICRO,
NITROSPEED, AMINOPOWER przeznaczonych
do upraw sadowniczych i rolniczych.
Emtor to firma o wieloletniej tradycji. Tak długi
okres istnienia na rynku to zasługa szczególnej
filozofii najwyższych standardów obsługi, którą od
25 lat kieruje się Emtor. Oferując wózki widłowe
marki Yale posiada znaczny udział w sprzedaży
wózków widłowych w Polsce i jest jednym z ich
czołowych dostawców na rynku.
Kompleksowa oferta Emtor obejmuje:
Sprzedaż i wynajem nowych wózków widłowych marki Yale
Sprzedaż i wynajem używanych wózków widłowych marki Yale oraz innych marek wiodących
Sprzedaż części zamiennych
Pełen zakres usług serwisowych obejmujący
wózki czołowe i magazynowe
Wykonania specjalne wózków
Outsourcing
Finansowanie
HALA III, STOISKO D10
EKOPLON SA
42
2014
Katalog wystawców 2014
ELITE TUNNELS LTD
HALA I, STOISKO C40
The Office, Arnhall Farm, Edzell, Scotland
tel.: +44 13 56 64 85 98, fax: +44 01 35 66 48 539
e-mail: [email protected]
www.elitetunnels.com
Spółka Elite Tunnels Ltd jest wytwórcą i dostawcą
ogrodniczych tuneli foliowych i systemów podłoży.
Zapewniamy również szeroki wybór folii z tworzywa sztucznego i innych przydatnych produktów,
które wychodzą naprzeciw potrzebom hodowców
roślin. W naszej ofercie znajdują się: cieszący się
coraz większą popularnością tunel Spanish Multi
Bay, tunel Enviro do wczesnych i późnych odmian
oraz systemy podłoży zarówno w formie drutów
podtrzymujących, jak i rynien ze stali.
ul. Trześniowska 7A, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 15 644 13 85, +48 15 832 05 76
fax: +48 15 644 67 45
e-mail: [email protected]
www.eltaco.pl
Centrum Chłodnictwa ELTACO S.C. K.Pietrasz,
A.Promowicz. Jesteśmy firmą chłodniczą zajmującą się sprzedażą, montażem i serwisem urządzeń
chłodniczych. Oferujemy „wszystko dla chłodnictwa”: agregaty chłodnicze, chłodnice powietrza,
automatykę chłodniczą, płyty warstwowe, drzwi
chłodnicze, klimatyzację, kurtyny powietrzne, meble chłodnicze, kompleksowe wykonywanie i wyposażenie komór chłodniczych. Wykonujemy instalacje chłodnicze również poza granicami Polski.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego i korzystania z naszych usług.
EVERRIS
HALA I, STOISKO B14
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
tel.: +48 22 395 64 10, fax: +48 22 395 64 13
e-mail: [email protected]
www.everris.pl
Firma Everris produkuje najwyższej jakości, specjalistyczne nawozy dolistne, do fertygacji i o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych. Nasze produkty są przeznaczone do upraw polowych
(zboża, rzepak, warzywa), pod osłonami i upraw
sadowniczych. Nasze marki to m.in. Agroleaf, Solinure, Agroblen.
43
E
2014
Targi owocnych spotkań
2014
Katalog wystawców 2014
fax: +48 14 611 71 74 w. 20
e-mail: [email protected]
www.tunele-foliowe.pl
EXTREM KLEJE I OPAKOWANIA
HALA I, STOISKO B11b
ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań
tel.: +48 61 89 66 600
fax: +48 61 89 66 601
e-mail: [email protected]
www.extrem.com.pl
E
F
Grupa EXTREM od ponad 17 lat jest producentem
i dystrybutorem klejów przemysłowych.Swoją ofertę
kierujemy do sortowni owoców i warzyw oraz do
firm konfekcjonujących.Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą handlową.Spółka posiada
wdrożony certyfikat jakości ISO 9001:2008.
Firma Farmer jest producentem tuneli i bloków foliowych. Firma świadczy usługi w zakresie montażu: tuneli i bloków foliowych, systemów cieniujących i termoizolacyjnych oraz wyposażenia dodatkowego, tj.
ogrzewanie, komputery klimatyczne, stoły zalewowe
i przesuwne, opryskiwacze wysokociśnieniowe itp.
Na targach zaprezentujemy tunele szerokonawowe
i nowy model opryskiwacza wysokociśnieniowego.
FELIMPEX
FILOCAL POLSKA
HALA I, STOISKO D16
Bikówek 12, 05-600 Grójec
tel.: +48 503 345 888, fax: +48 503 345 888
e-mail: [email protected]
www.filocal.pl, www.elmedpolska.com
FiloCal Polska – generalny dystrybutor i bezpośredni importer pełnowartościowego nawozu dolistnego
FiloCal oraz przedstawiciel włoskiej szkółki drzewek owocowych VITAFRUIT. Firma oferuje ponadto
profesjonalne stacje meteorologiczne, komputery
sterujące ELMED do opryskiwaczy, a także kurzy
i świński pelet organiczny.
HALA III, STOISKO C7
FACH-PAK
HALA I, STOISKO C31
ul. Artura Grottgera 16 A, 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 845 55 65, +48 59 845 50 00
fax: +48 59 845 50 01
e-mail: [email protected]
www.fach-pak.pl
PROSTO OD PRODUCENTA! Skrzyniopalety, palety i pojemniki transportowo-magazynowe z tworzywa sztucznego. Produkty dostarczamy w różnych
rozmiarach i kolorach. Istnieje możliwość indywidualizacji poprzez nadruk logo lub nazwy klienta.
F.H.U. FARMER CO.
HALA I, STOISKO E5
ul. Wiśnicka 38 32-700 Bochnia
tel.: +48 14 611 71 74
44
FOSFAN SA
HALA I, STOISKO D31
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin
tel.: +48 91 453 83 94, fax: +48 91 453 84 90
e-mail: [email protected]
www.fructus.pl
Fosfan SA to znany szczeciński producent nawozów rolniczych i ogrodniczych Fructus. Specjalistyczne nawozy ogrodnicze Fructus dostępne
są w trzech liniach produkcyjnych, jako nawozy
granulowane, krystaliczne oraz koncentraty płynne. Polecamy nowość: LagronVIT oraz nawozy
ogrodnicze Plantena.
Julianów 4, 05-622 Belsk Duży
tel.: +48 48 661 17 62, fax: +48 48 661 17 62
e-mail: [email protected]
www.felimpex.com.pl
Firma Felimpex jest przedsiębiorstwem rodzinnym,
działającym na rynku polskim od listopada 1995
roku. Głównym segmentem działalności firmy jest
branża sadownicza. Celem naszej firmy jest dostarczanie klientom profesjonalnych rozwiązań,
umożliwiających prowadzenie nowoczesnych i ekonomicznych gospodarstw. Wyznacznikiem naszego sukcesu jest przede wszystkim zadowolenie
naszych klientów, dlatego zawsze staramy się dopasować najlepsze rozwiązanie do indywidualnych
potrzeb klienta. Fundamentem naszej aktywności
jest długoletnia i intensywna współpraca z wieloma
czołowymi producentami maszyn i urządzeń sadowniczych na rynku światowym.
Atutem naszej firmy jest fakt, że oprócz działalności gospodarczej prowadzimy również własne
gospodarstwo sadownicze o powierzchni 10 ha,
w którym od wielu lat z dużą przyjemnością użytkujemy wszystkie urządzenia znajdujące się w naszej
ofercie sprzedaży.
Połączenie tych dwóch aktywności sprawia, że poza
wiedzą teoretyczną dysponujemy również dużym
doświadczeniem praktycznym, co znajduje swoje
odzwierciedlenie w fachowym doradztwie i serwisie.
FLEVOPLANT POLSKA
HALA I, STOISKO D34
Duraczewo 8, 66-535 Gościm
tel.: +48 501 409 957, fax: + 48 95 762 42 49
e-mail: [email protected]
www.flevoplant.pl
Flevoplant Polska Sp. z o. o. zajmuje się produkcją
wysoko kwalifikowanego materiału szkółkarskiego
- sadzonek truskawek. Oferujemy wiele znanych
oraz nowych odmian sadzonek o różnej porze
dojrzewania owoców. Czystość upraw, nowoczesne metody produkcji a także nabyte wieloletnie
doświadczenie pozwalają nam uzyskiwać materiał najwyższej jakości. Nasze rośliny posiadają
świadectwa holenderskiej Inspekcji NAK Tuinbow.
FRESH-MARKET.PL
HALA I, STOISKO C2
ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 721 60 62, fax: +48 22 721 60 63
http://www.fresh-market.pl
Portal profesjonalistów rynku świeżych warzyw
i owoców. Publikuje codzienne informacje opisujące sytuację w handlu, na polskim rynku i za granicą. Serwisy oferowane przez portal to między
innymi.: Kompas cen, Ogłoszenia, Katalog firm,
Katalog produktów oraz Serwis informacyjny. Co
miesiąc portal odwiedza 80 000 osób. Abonenci
Pakietu Biznes fresh-market.pl korzystają z dostępu do precyzyjnych informacji o cenach warzyw
i owoców, oraz sytuacji rynkowej w Polsce, przygotowywanych codziennie przez zespół redakcyjny
fresh-market.pl. Portal fresh-market.pl posiada dwie
wersje językowe – angielską i rosyjską.
45
F
2014
Targi owocnych spotkań
e-mail: [email protected]
www.generiks.pl
FRUCTOPLANT
HALA I, STOISKO C4
F
G
ul. Kielniki 2e, 09-530 Gąbin
tel.: +48 24 277 00 06, fax: +48 24 268 10 07
e-mail: [email protected]
www.fructoplant.pl/pl
Szkółkarska firma Fructoplant zajmuje się dostarczaniem na rynek sadowniczy najwyższej jakości
materiału szkółkarskiego, przeznaczonego do nasadzeń sadowniczych oraz owocowych plantacji
towarowych. W dziedzinie 2-letnich drzewek Knip
boom oraz podkładek owocowych współpracujemy
z renomowaną holenderską szkółką C. van Diepen B.V., której jesteśmy dystrybutorem na terenie
Polski. Wszystkie oferowane przez nas 2-letnie
drzewka produkowane są pod kontrolą Holenderskiej Inspekcji Roślin i certyfikowane przez nią jako
wolne od wirusów.
Generiks to firma utworzona z polskiego kapitału,
której siłą napędową są zadowoleni Klienci. Innowacyjne receptury i rozwiązania technologiczne pozwalają nam dostarczać naszym Klientom
skuteczne produkty najnowszej generacji, które
wyróżniają się wysoką jakością i szerokim spektrum działania.
GEOPLANT VIVAI
HALA I, STOISKO C39
Via Chiavica Fenaria 22, 48123 Ravenna, Italy
tel.: +39 0544 533269, fax: +39 0544 532861
e-mail: [email protected]
www.geoplantvivai.com
Uprawa i sprzedaż sadzonek truskawek i drzew
owocowych.
GAS-SYSTEMS
HALA I, STOISKO D17
Orchowiec 25, 22-315 Gorzków
tel.: +48/505 283 225, fax: +48/505 283 225
e-mail: [email protected]
www.gas-systems.eu
Producent urządzeń do kontrolowania składu atmosfery w chłodniach owoców i warzyw. W ofercie znajdują się między innymi płuczki dwutlenku
węgla oraz generatory azotu VPSA.
GENERIKS
HALA I, STOISKO E2
Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz
tel.: +48 44 733 93 33, fax: +48 44 733 93 33
46
GREEN OK
twę, Estonię, Litwę, Wielką Brytanię i Ghanę. GreenOK Poland dystrybuuje dwie marki: GreenOK
oraz Brunatne BioZłoto. Firma posiada w swoim
asortymencie ponad 20 produktów do pielęgnacji
roślin w każdym stadium rozwoju. Więcej informacji dostępnych jest na stronach: www.greenok.pl
oraz www.biozloto.pl
Firma GreenOK Poland zajmuje się dystrybucją
biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów i użyźniaczy glebowych, zawierających substancje humusowe,
naturalne składniki pokarmowe oraz mikroorganizmy pozyskane z torfu – niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin. W szerokiej gamie produktów
znajdują się również biostymulatory wzrostu oraz
nawozy organiczno-mineralne. Firma GreenOK
powstała w 2009 roku na Łotwie. Od tego czasu
sieć dystrybucji produktów obejmuje Polskę, Ło-
HAYGROVE POLAND
HALA I, STOISKO D33
ul. Poznańska 4, 63-600 Kępno
tel +48627819602, mob+48605113609
[email protected]
www.haygrove.pl
GREENLAND TECHNOLOGIA EM
HALA I, STOISKO C29
Trzcianki 6, 24-123 Janowiec
tel.: +48 81 888 53 25, fax: +48 81 888 53 26
e-mail: [email protected]
www.emgreen.pl
Greenland Technologia EM Sp. z o.o jest wyłącznym dystrybutorem Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w Polsce. Produkowane preparaty
umożliwiają ochronę i wzmocnienie roślin. Przyczyniają się tym do eliminacji nawozów sztucznych
i środków ochrony roślin. Produkty kluczowe dla
rolników to EM Aktywny, EM Ogród i EM 5.
EM Naturalnie Aktywny to preparat podnoszący
zawartość minerałów w glebie, podnosi pH. Dzięki
temu, gleba staje się łatwiejsza w uprawie.
HALA I, STOISKO C30
ul. Oleska 117, 45-233 Opole
Telefon: +48 77 550 62 07
Fax: +48 77 440 41 94, Kom.: +48 781 064 896
Dział handlowy: [email protected]
Dział marketingu: [email protected]
2014
Katalog wystawców 2014
HARDI POLSKA
HALA I, STOISKO C9
ul. Skleczkowska 51, 99-300 KUTNO
tel.: +48 509 28 22 98, +48 516 01 76 32
e-mail: [email protected]
www.hardi.com.pl
Firma Haygrove jest jednym z największych producentów tuneli na świecie.
Od ponad 30 lat produkujemy różnego typu tunele,
oraz ich wyposażenie, promujemy nowe technologie uprawy (uprawa truskawek na stołach), organizujemy szkolenia i konferencje dla naszych klientów. Produkujemy również maszyny do formowania
zagonów, oraz kombajny do zbioru truskawek.
HORTPRESS
HALA I, STOISKO E1 | HALA III, STOISKO D5
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel.: +48 22 826 16 26, fax: +48 22 826 43 62
e-mail: [email protected]
www.hortpress.com, www.sadnowoczesny.pl,
www.owocewarzywakwiaty.pl
„Sad Nowoczesny” – miesięcznik poświęcony uprawom sadowniczym (drzewa owocowe, rośliny jagodowe). „Owoce Warzywa Kwiaty” – miesięcznik
ogrodniczy adresowany do profesjonalistów: producentów owoców, warzyw i roślin ozdobnych, doradców, firm produkujących na rzecz ogrodnictwa
oraz handlowców. „Jagodnik” – dwumiesięcznik
dla producentów roślin jagodowych. „Pod Osłonami” – dwumiesięcznik ogrodniczy poświęcony
szklarniowym i tunelowym uprawom warzyw i roślin ozdobnych.
Hardi Polska – producent opryskiwaczy rolniczych
i sadowniczych.
47
G
H
2014
Targi owocnych spotkań
Agrochemicals
HUWA SAN – DESIO
HALA I, STOISKO C35
ul. Małopolska 228, 42-221 Częstochowa
tel.: +48 695197 321
fax: +48 34 363 16 98
e-mail: [email protected]
huwasan.pl/
H
I
Huwa San TR50 – innowacyjny stymulator z kompleksem jonów srebra zwiększający odporność
roślin na choroby. Huwa San TR50 to również
wyjątkowy dezynfektant do sadownictwa stosowany w celu ograniczania chorób kory i drewna.
Stosowanie po cięciu, gradobiciu czy jesiennym
opadnięciu liści skutecznie zabezpiecza uszkodzenia przed infekcjami.
ICB PHARMA AGROCHEMICALS
HALA I, STOISKO C13
ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno
tel.: +48 32 660 00 06
e-mail: [email protected]
www.icbpharma.pl
Firma ICB Pharma, Dział Agrochemikaliów, zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do praktyki
ogrodniczej nowatorskich produktów agrochemicznych, opartych na alternatywnych rozwiązaniach.
Od 2014 roku firma oferuje preparat Siltac EC
służący do eliminacji lub redukowania populacji
szkodliwych owadów i roztoczy, którego działanie
opiera się na mechanizmie fizycznym.
2014
Katalog wystawców 2014
INFORMATYKA DLA OWOCÓW I WARZYW
INFORMIA POLSKA
HALA I, STOISKO D13
ul. Odkryta 53C m. 88, 03-140 Warszawa
tel.: +48 22 468 83 19, fax: (+48) 22 468 83 19
e-mail: [email protected]
www.informia.biz.pl
INFORMIA jest francuskim, od 5 lat obecnym w Polsce, producentem oprogramowania stworzonego
specjalnie dla sektora owoców i warzyw. Proponuje specjalistyczne rozwiązania informatyczne
w dziedzinie produkcji, pakowania, logistyki
i handlu. Nasze programy do zarządzania produkcją, magazynem, traceability (TraceFlow®)
oraz handlem (EuroFlow®), a także zarządzania
kwaterami, opryskami i kosztami (ProdFlow®) umożliwiają kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem,wzrost produktywności i optymalizację kosztów.
INSTYTUT OGRODNICTWA
W SKIERNIEWICACH
HALA I, STOISKO D36
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
tel.: +48 46 833 22 11, +48 833 22 13
fax: +48 46 833 31 86
e-mail: [email protected]
www.inhort.pl
Instytut Ogrodnictwa jest wiodącym europejskim
centrum badań ogrodniczych. Przedmiotem działania Instytutu Ogrodnictwa jest prowadzenie badań
naukowych oraz prac rozwojowych. Podejmowane
badania służą działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, normalizacyjnej i unifikacyjnej
w obszarze sadownictwa, warzywnictwa, roślin
ozdobnych i pszczelnictwa. Instytut ma w swoim
dorobku wiele nowatorskich w skali światowej rozwiązań, które w znacznym stopniu przyczyniły się
do rozwoju polskiego ogrodnictwa.
IMAGO
HYDRO-MASZ
HALA III, STOISKO D3
Zapole 79/5, 98-275 Brzeźnio
tel.: +48 43 820 38 95, fax: +48 43 820 38 95
e-mail: [email protected]
www.hydro-masz.pl
Hydro-Masz jest importerem oraz dystrybutorem
generalnym ciągników marki TYM oraz Lindner.
Przedsiębiorstwo zajmuje się również handlem
nowymi ciągnikami i maszynami rolniczymi. Prowadzimy profesjonalny serwis ciągników i maszyn
wielu marek, w zakresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym. Oferujemy usługi w zakresie zakuwania węży hydraulicznych oraz produkcji metalowej dla branży rolniczej i innych.
48
HALA I, STOISKO B5
ul. Żeńców 3, 41-407 Imielin
tel.: +48 515 512 510
e-mail: [email protected]
www.grupaimago.com
Firma Imago Oleg Jakowyszczuk sp.k., spółka-córka firmy GEO-POLSKA oferuje:
siatki przeciwgradowe i przeciw ptakom – największy wybór
elementy mocowania siatek i folii w sadownictwie
folia specjalistyczna – ochrona przed deszczem,
uprawa truskawki
lekkie konstrukcje tunelowe dla owoców miekkich
tunele foliowe oraz konstrukcje wielonawowe
– producent
folie i siatki do przyspieszonej uprawy w polu
elementy do nawadniania
Zapraszamy do dialogu.
INOPOWER
HALA I, STOISKO C28
Akkerstraat 1, 8020 Waardamme, Belgium
tel.: +32 488 87 05 86, +48 605 330 433
fax: +32 52 48 13 44
e-mail: [email protected]
www.inopower.be
Inopower jest firmą, której podstawową działalnością jest budowa i rozwój systemu przeciwgradowego wykorzystującego fale uderzeniowe. Tworzymy także pogodowe systemy monitorowania
ostrzegające lub informujące naszych klientów.
Oprócz ciągłych działań innowacyjnych wprowadzanych w naszych systemach oferujemy serwis
i konserwację tych urządzeń.
INTERMAG
HALA I, STOISKO C6
Osiek 174 A, 32-300 Olkusz
tel.: + 48 32 645 59 00, fax: +48 32 642 70 44
e-mail: [email protected]
www.intermag.pl
Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. jest czołowym polskim producentem stymulatorów wzrostu, nawozów dolistnych, nawozów donasiennych,
przeznaczonych do fertygacji i innych preparatów dla profesjonalnego rolnictwa i ogrodnictwa.
Czołowe marki to TYTANIT, PLONVIT, OPTYSIL,
GROWON, OPTYPLUS, BORMAX, PROAQUA,
FASTER, ACTIVE-GREEN.
49
I
2014
IRM
HALA I, STOISKO D14
ul. Towarowa , 63-020 Zaniemyśl /Łękno
tel.: +48 61 286 40 00, fax: +48 61 287 21 28
e-mail: [email protected]
www.irm.com.pl
I
J
K
RM jest producentem i dystrybutorem materiałów
opakowaniowych ukierunkowanych pod kątem
zabezpieczenia towarów składowanych i transportowanych na paletach ze szczególnym uwzględnieniem produktów wymagających wentylacji. Oferowane produkty: siatki elastyczne TamaTM do
owijania palet (ręczne i mechaniczne), folia stretch
standard (ręczna i maszynowa), System Stretch
LiteWrapper®, narożniki tekturowe, opaski stretch
SANSTRAP®, folia antypoślizgowa SANGRIP®,
papier antypoślizgowy STABULON®, opakowania z folii polietylenowych, owijarki automatyczne
do palet.
Targi owocnych spotkań
JAKAR
HALA I, STOISKO B10
ul. Zubrzyckiego 2, 26-613 Radom
tel.: +48 48 344 29 52, fax: +48 48 344 29 52
e-mail: [email protected]
www.jakar.com.pl
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
HALA I, STOISKO C46
HALA I, STOISKO A1
Łęczeszyce 67, 05-622 Belsk Duży
e-mail: [email protected]
JAGODA JPS
HALA I, STOISKO C47
Pamiętna 15C, 96-100 Skierniewice
tel.: +48 46 831 01 96
e-mail: [email protected]
www.jagoda.com.pl
Działamy w mieście Skierniewice – Polskiej Stolicy Nauk Ogrodniczych. Jesteśmy na rynku od
1997 roku. Nasza firma zajmuje się wytwarzaniem różnych maszyn sadowniczych. Jesteśmy
również największym w Polsce przedstawicielem
handlowym firm produkujących sadownicze narzędzia pneumatyczne. Nasza działalność obejmuje
zarówno obszar całej Polski, jak i tereny innych
krajów. Maszyny z logo JAGODA JPS pracują
w Danii, Czechach, Niemczech, Austrii, na Litwie
oraz w Kanadzie.
Dystrybucja maszyn i urządzeń ogrodniczych.
Opryskiwacze sadownicze WANNER, brony aktywne i rozdrabniacze CELLI, platformy sadownicze
i podcinacze korzeni BORECO. Drzewka owocowe
ze szkółek GRIBA.
K+S POLSKA
HALA I, STOISKO A6
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel.: +48 61 850 93 66, fax: +48 61 850 93 67
e-mail: [email protected]
www.ks-polska.com
K+S KALI GmbH to międzynarodowa firma zajmująca się wydobyciem surowców oraz produkcją
50
nawozów wysokiej jakości. Naszą specjalnością
są produkty zawierające potas, magnez i siarkę,
wyróżniające nas na tle konkurencji i zapewniające nam pozycję światowego lidera w sektorze
produkcji nawozów. Nawozy takie jak: Patentkali®,
EPSO Top®, EPSO Microtop®, KALISOP, ESTA®
Kizeryt od lat stosowane są w gospodarstwach
sadowniczych i warzywniczych nastawionych na
osiąganie wysokich plonów z zachowaniem ich
najwyższej jakości.
Folie do ściółkowania. 100% biodegrowadalne,
kompostowalne, MULCH FILM 100% biodegrowadalne.
JENDRZEJCZAK S.C.
2014
Katalog wystawców 2014
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
tel.: +48 22 810 30 06, fax: +48 22 810 46 88
e-mail: [email protected]
www.krus.gov.pl
KLIM’TOP Controls to specjalista w zakresie technologii dostarczanych dla przechowalnictwa. Opracowujemy z klientem projekt w celu optymalnego
dostosowania do produkcji, rozmiarów budynku,
produktu oraz jego sposobu przechowywania. Firma posiada w swojej ofercie na bieżąco udoskonalane urządzenia wentylacyjno-chłodnicze oraz
skrzyniopalety, które poddawane są stale próbom
wytrzymałościowym, dzięki czemu wyróżnia nas
na rynku przede wszystkim wytrzymałość i solidność ich wykonania.
Korzystając z usług KLIM’TOP Controls mogą Państwo liczyć na pomoc we wszystkich kluczowych
etapach swojej inwestycji.
KMK D. KAŹMIERCZAK, C. MĄDRY,
M.K. KAŹMIERCZAK
HALA I, STOISKO E12
BRODOWO, ul. Poznańska 20,
63-000 Środa Wlkp.
tel.: +48 61 287 11 46, fax: +48 61 287 11 46
e-mail: [email protected]
www.kmk-maszyny.com
Udzielamy wszechstronnej informacji na temat:
-świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników,
- działalności prewencyjnej w zakresie wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych
w rolnictwie,
- rehabilitacji leczniczej,
- udostępniamy bezpłatnie broszury oraz ulotki.
KMK jest firmą produkującą maszyny do ważenia
i pakowania warzyw. Produkujemy wagi kanałowe,
wagoworkownice, stoły selekcyjne, czyszczarki
szczotkowe, przenośniki taśmowe, napełniacze
big bag.
KLIM’TOP CONTROLS POLSKA
KOKOS SP.J.
HALA I, STOISKO B16
HALA I, STOISKO C1
Suchlica 29, 74-404 Cychry
tel.: +48 95 752 36 18, fax: +48 95 752 36 18
e-mail: [email protected]
www.klimtop.pl
Jaroszyn 67 A, 24-122 Góra Puławska
tel.: +48 81 880 51 51, fax: +48 81 880 51 50
e-mail: [email protected]
www.kokos.com.pl
51
K
2014
Importer tyczek bambusowych, sadowniczych
i szkółkarskich, palików szkółkarskich z włókna
szklanego, kotew sadowniczych. Producent zapinek stalowych do tyczek sadowniczych. Oferujemy również druty sadownicze CRAPAL, złączki
GRIPPLE, odciągi stalowe GRIPPLE, wężyk sadowniczy ROSA.
KOPGARD
HALA I, STOISKO C17
K
ul. Kościuszki 1, 47-110 Kolonowskie
tel.: +48 77 462 25 10, +48 605 635 350
fax: +48 77 462 25 11
e-mail: [email protected]
www.kopgard.com.pl
Firma Kopgard jest producentem najwyższej jakości wyrobów toczonych i struganych z drewna
oraz specjalizuje się w impregnacji drewna metodą
próżniowo-ciśnieniową. Oferujemy pale i paliki –
strugane lub toczone – z drewna impregnowanego
ciśnieniowo, stosowane w sadownictwie, w winnicach oraz innych plantacjach owocowych.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
oferujemy produkty do budowy konstrukcji sadów
i plantacji oraz kompletne systemy ochrony przed
gradem, deszczem i ptakami oraz systemy dla
centrów ogrodniczych.
Targi owocnych spotkań
„Firma Koppert Polska - Światowy lider nowoczesnej ochrony roślin posiada w swojej ofercie
szereg produktów do naturalnej walki ze szkodnikami i chorobami w uprawach szklarniowych oraz
w otwartym polu. Oferujemy również Trzmiele do
zapylania kwiatów wszystkich roślin, w ulach dostosowanych do powierzchni uprawy. Trzmiele coraz częściej stają się koniecznością w intensywnej
produkcji roślinnej.”
KZGPOiW
KRAJOWY ZWIĄZEK GRUP
PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
HALA I, STOISKO C49
ul. Świętokrzyska 20, lok.321, 00-002 Warszawa
tel.: +48 504 096 015, fax: +48 22 505 47 01
e-mail: [email protected]
www.grupyogrodnicze.pl
Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw powstał, jako pierwszy ogólnopolski związek
branżowy zorganizowany przez grupy producentów. Ma on formę prawną spółdzielni zrzeszającej
osoby prawne (wstępnie uznane grupy i uznane
organizacje).
KRODES
HALA I, STOISKO C17
KOPPERT POLSKA
HALA I, STOISKO A7
ul. Dąbrowskiego 399, 60-425 Poznań
tel.: +48 61 842 38 89, +48 512 246 772
fax: +48 61 847 48 90
e-mail: [email protected]
www.koppert.info.pl
52
Cerhynky 136, 281 02 Cerhenice
tel.: +420 775 175 422
e-mail: [email protected]
www.krodes.com
Najwyższa jakość, najlepsza cena. Firma KRODES s.r.o. specjalizuje się w konstrukcjach podporowych, sieciach przeciwgradowych i innych
systemach do ochrony sadów. Jest częścią grupy OCN-group założoną przez Jerzego i Michała
Nedbalovych. Historia firmy i jej początki sięgają
roku 2004, kiedy w Czechach powstawały pierw-
2014
Katalog wystawców 2014
sze systemy przeciwgradowe. Dzięki zwiększającej
się liczbie zamówień z zagranicy zdecydowaliśmy
się założyć nową firmę Krodes s.r.o. i rozpocząć
własną produkcję. Dzięki naszym wysokim wymaganiom odnośnie jakości i ceny udało nam się
wybrać właściwych dostawców. Częścią oferowanych usług grupy jest transport samochodowy,
sprzedaż i serwis.
KRÓLIK MASZYNY SADOWNICZE
HALA III, STOISKO C9
ul. Grójecka 52, 05-660 Warka
tel.: +48 48 667 30 49, fax: +48 48 667 03 98
e-mail: [email protected]
www.wieslawkrolik.pl
Firma KRÓLIK jest producentem: belek herbicydowych (także sterowanych hydraulicznie), sadzarek
do drzew i krzewów, sanek, drabin sadowniczych,
podcinaczy korzeni, wywrotnic stacjonarnych, wywrotnic dla przemysłu, wózków sadowniczych,
wózków do platform samojezdnych.
i OCTOPUS oraz opryskiwaczy taczkowych do
upraw pod osłonami.
Ponadto w ofercie KFMR KRUKOWIAK są maszyny do ziemniaków i cebuli, m.in. kopaczki, sortowniki, obcinarki do cebuli, ścinacze szczypioru
oraz maszyny do warzyw (oczyszczarki, podajniki,
formownice) oraz kosiarki sadownicze i rozdrabniacze gałęzi.
KUHN-MASZYNY ROLNICZE
HALA III, STOISKO A2
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
tel.: +48 61 8125 235, fax: +48 61 8117 010
www.kuhn.com.pl
KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. jest oddziałem handlowym firmy KUHN SA, światowego lidera w produkcji i sprzedaży maszyn rolniczych.
W ofercie firmy znajdują się: rozdrabniacze sadownicze i polowe, maszyny uprawowe, pługi,
siewniki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów,
maszyny zielonkowe, prasy rolujące i kostkujące, prasoowijarki i owijarki do bel, sieczkarnie do
kukurydzy, wozy paszowe i maszyny do ścielenia
słomą , maszyny do pielęgnacji terenów zielonych,
rozrzutniki obornika.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN
ROLNICZYCH KRUKOWIAK
HALA III, STOISKO C10
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski
tel.: +48 54 252 10 27
e-mail: [email protected]
www.krukowiak.com.pl
KFMR KRUKOWIAK jest wiodącym producentem opryskiwaczy rolniczych w Polsce. Bogata
oferta opryskiwaczy obejmuje modele od 200 do
6000 litrów wyposażonych w belki do 36 metrów.
W ofercie firmy znajduje się także bardzo bogata
oferta opryskiwaczy sadowniczych serii TAJFUN
LINDE MATERIAL HANDLING POLSKA
HALA III, STOISKO E1
ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa
tel.: +48 22 420 61 00, fax: +48 22 420 61 01
e-mail: [email protected]
www.linde-mh.pl
LINDE wózki widłowe utrzymuje czołową pozycję w swojej branży na terenie Polski. Spośród
wszystkich producentów widlaków Linde oferuje
53
K
2014
Targi owocnych spotkań
najszerszą gamę produktów wraz z obsługą posprzedażową. W ofercie ma wózki nowe oraz certyfikowane maszyny używane, dostępne od ręki na
stronie internetowej www.lindebazar.pl.
MCMS WARKA
MAKHTESHIM AGAN POLAND
HALA I, STOISKO D18
LUSTAN
HALA I, STOISKO C36
ul. Okrężna 18/22, 95-070 Rąbień
tel.: +48 42 712 66 91
fax: +48 712 19 76
e-mail: [email protected]
www.lustan.com.pl/
Dystrybutor drutów sadowniczych i linii kroplujących.
L
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
tel.: +48 22 395 66 60
e-mail: [email protected]
www.makhteshim-agan.pl
Makhteshim Agan Industries – zwana w skrócie
MAI – to firma globalna o międzynarodowym charakterze. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie środków ochrony roślin uprawnych. Oferujemy
szeroką gamę produktów chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych, które zapobiegają
powstawaniu strat plonów. W ten sposób przyczyniamy się do rozwiązania jednego z największych
problemów ludzkości – zaopatrzenia w żywność.
2014
Katalog wystawców 2014
HALA III, STOISKO D6
ul. Gośniewska 160, 05-660 Warka
tel.: +48 48 667 43 58, fax: +48 48 667 21 66
e-mail: [email protected]
www.mcms.pl/pl/
MCMS – producent maszyn i urządzeń dla sadownictwa i rolnictwa. Oferujemy: kosiarki sadownicze,
kosiarko-rozdrabniacze, rozdrabniacze bijakowe,
świdry ziemne, ładowacze hydrauliczne widłowe,
glebogryzarki sadownicze, wywrotnice skrzyniopalet, sadzarki, głębosze, podcinacze korzeni, przenośniki taśmowe, przyczepy sadownicze, platformy
sadownicze, przednie podnośniki TUZ, łuparki do
drewna, zgarniacze, pługi śnieżne.
Ł
Aby dopełnić ofertę wyposażenia szklarni wprowadziliśmy do produkcji, dystrybucji i montażu
zamknięte systemy rynnowe. Duża ilość wzorów
rynien sprawia, że jesteśmy w stanie spełnić potrzeby każdej Państwa uprawy.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
MICHOŃSKI WOJCIECH – PRODUKCJA
SKRZYNIOPALET
HALA I, STOISKO C36
23-408 Aleksandrów 578
tel.: +48 846 87 50 41, fax: +48 846 87 50 41
e-mail: [email protected]
www.michonski.com.pl
Michoński Wojciech – Produkcja skrzyniopalet na
owoce i warzywa.
M
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE
HALA I, STOISKO B11a
Bartochów 9, 98-290 Warta
tel.: +48 43 829 43 96, +48 607 448 395
e-mail: [email protected]
www.luczakmaszyny.com
Eko-pielnik – maszyna do pielęgnacji roślin nowej
generacji.
Transporter do zbioru warzyw
Sadzarka karuzelowa, tarczowa do warzyw
Siewnik gruntowy warzyw – szczoteczkowy mechaniczny
Integrowana i ekologiczna uprawa roślin
Innowacyjna, priobotyczna uprawa roślin (eliminuje
herbicydy, ręczne pielenie, dozuje nawozy i efektywne mikroogranizmy, humusy)
54
METAZET HORTI SYSTEMS
MAZZONI
HALA I, STOISKO C12
Via del Mare, 4 44039 Tresigallo (Ferrara)
tel.: +39 05 336 075 59, fax: +39 05 336 075 58
e-mail: [email protected]
www.mazzonigroup.com/
Grupa spółek działająca od ponad 50 lat w sektorze rolnictwa/ przetwórstwa świeżych owoców.
Szkółka Vivai Mazzoni zajmuje się produkcją wysokojakościowych sadzonek truskawek, drzewek
owocowych (jabłonie, grusze), podkładek oraz sadzonek szparagów. Jeden ze współzałożycieli CIV
ośrodka rozwoju i badań nad nowymi odmianami.
HALA I, STOISKO C43
Raba Wyżna 382e, 34-721 Raba Wyżna
tel.: +48 18 26 92 027, fax: +48 18 26 92 027
e-mail: [email protected]
www.metazet.com.pl
Metazet działa w branży ogrodniczej już od 1995
roku. Produkujemy kompleksowe wyposażenie
szklarni i tuneli foliowych. Oferta katalogowa Metazet obejmuje między innymi:
zawiesia, konsole, podstawki pod rury grzewcze,
cybanty, elementy centralnego ogrzewania, wózki
do zbioru i pielęgnacji niskiej i wysokiej – również
z napędem elektrycznym.
Nasze produkty są trwale zabezpieczone przed
działaniem czynników zewnętrznych. Osiągamy to
przez cynkowanie ogniowe, które daje nam pewność, iż wyrób będzie spełniał Państwa oczekiwania.
Swoim odbiorcom oferujemy wysoką jakość wykonania, atrakcyjne ceny oraz możliwość realizacji
nietypowych zamówień. Sukcesywnie zwiększamy park maszynowy, mając na uwadze to, iż czas
odgrywa ważną rolę w produkcji.
MICRO-SYSTEM
HALA III, STOISKO E2
Zawadzkiego 18, 46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 56 45, fax: +48 34 357 56 45
www.micro-system.com.pl
Jesteśmy przedstawicielem Micron Group, wiodącego światowego producenta opryskiwaczy i atomizerów z dyskiem rotacyjnym. Technologia CDA
opracowana w firmie Micron pozwala na znaczną
redukcję ilości cieczy roboczej i środka chemicznego używanego do oprysku. Oferujemy opryskiwacze do upraw rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i leśnych. Ponadto oferujemy atomizery
umożliwiające przezbrajanie tradycyjnych opryskiwaczy. Szeroka gama opryskiwaczy zawieszanych
i ręcznych pozwala na dobranie odpowiedniego
sprzętu dla każdego użytkownika.
55
M
2014
Targi owocnych spotkań
2014
Katalog wystawców 2014
wis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz części zamienne.
MSORT
MILEX
HALA I, STOISKO D3
ul. Obrońców Dobrzykowa 3,
09-522 Dobrzyków k.Płocka
tel.: +48 24 277 52 22, fax: +48 24 277 54 27
e-mail: [email protected]
www.milex.agro.pl
Od 1983 r. zajmujemy się produkcją i sprzedażą
systemów nawadniania. Projektujemy, montujemy,
serwisujemy. Nasze systemy umożliwiają efektywne działanie nawet przy niskim ciśnieniu wody.
Posiadamy sieć dystrybutorów.
ORGANIKA-AZOT SA
HALA III, STOISKO A6
Wysoczyn 81, 08-443 Sobienie Jeziory
tel.: +48 691 77 46 23, fax: +48 25 685 88 66
e-mail: [email protected]
www.msort.pl
Głównym profilem działalności firmy MSORT jest
sprzedaż linii sortowniczych do owoców i warzyw.
W naszej ofercie znajdą Państwo także specjalistyczne maszyny do produkcji sadowniczej. Jesteśmy generalnym dystrybutorem na rynku polskim
firm: INDUMA BVBA, PWH LANDMASCHINENTECHNIK,UNITEC SpA.
MILMAX MICHAŁ SKARZYŃSKI
HALA I, STOISKO B12
NETAFIM
HALA I, STOISKO D8
ul. Rybickiego 10, 96-100 Skierniewice
tel.: +48 46 833 22 66, fax: +48 46 833-34-84
e-mail: [email protected]
www.netafim.pl
Agrofim Poland Sp. z o.o., dawniej NETAFIM IRYGACJA Sp. z o.o.
Oferujemy kompletne systemy nawodnieniowe
w sadach i uprawach polowych oraz obiekty szklarniowe pod klucz.
ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno
tel.: +48 32 616 44 42, +48 32 616 40 73
fax: +48 32 616 24 17
www.azot.pl
Zakłady Chemiczne Organika-Azot SA- producent
środków ochrony roślin i biocydów. Najbardziej znane marki produktów: Dla SADOWNIKÓW- Miedzian,
Miedzian Extra, Kaptan, Kaptan Plus, Sadoplon.
Dla każdego:
Muchozol Extra New
Muchozol Turbo – na osy i szerszenie
Mrówkozol granulat i płyn na mrówki.
HALA I, STOISKO D27
Kruszew 14, 05-652 Pniewy
tel.: +48 602 495 529
e-mail: [email protected]
M
Firma MILMAX MICHAŁ SKARZYŃSKI zajmuje się
sprzedażą tyczek bambusowych przeznaczonych
do sadów oraz szkółek owocowych.
MOSKIT
HALA I, STOISKO E7
Śliwniki, ul. Skalmierzycka 52
63-460 Nowe Skalmierzyce
+48 62 762 10 40, +48 62 766 66 18
[email protected]
www.moskit.net.pl
Przedsiębiorstwo Moskit rozpoczęło swoją działalność 1986 rok od produkcji maszyn rolniczych. Produkuje opryskiwacze sadownicze o pojemności od
400 litrów do 2000 litrów z przystawkami, okrągłymi, kolumnowymi, kolumnowe z podwójnym wentylatorem oraz kolumnowe z odwrotnym ciągiem.
56
NAJBAR
HALA III, STOISKO E7
ul. Bandurskiego 22/5, 31- 515 Kraków
tel.: +48 12 411 59 59, fax: +48 12 294 42 93
e-mail: [email protected]
www.najbar.com.pl
Firma NAJBAR istnieje na polskim rynku od wielu
lat. Przez cały ten okres uważnie śledzimy rozwój
techniczny maszyn rolniczych, by móc dostarczyć
Państwu jak najlepsze i najkorzystniejsze rozwiązania w mechanizacji uprawy, obróbki oraz pakowania warzyw i owoców.
Wszystkie maszyny, zanim trafią do naszych klientów są wcześniej dokładnie testowane w polskich
warunkach po to, aby zapewnić najwyższy poziom
oferowanych usług. Bliski kontakt z naszymi klientami pozwala nam dobrze poznać wymagania, jakim
musi sprostać dostarczany sprzęt.
Firma NAJBAR dostarcza materiały opakowaniowe
do warzyw i owoców.
Naszym zadaniem jest pomoc w wyborze najefektywniejszego rozwiązania, które spełni 100%
Państwa wymagań i oczekiwań. Zapewniamy kompleksowe i fachowe doradztwo, profesjonalny ser-
ORIGINAL LÖWE
OPEN BOX
HALA I, STOISKO D24
ul. Zgierska 77, 95-070 Aleksandrów Łódzki
tel.: +48 667 459 777
e-mail: [email protected]
www.openbox.pl
FHU Open Box – opakowania,skrzynki,pojemniki,palety rozsadowe,punnets,skrzynki ogrodnicze,pojemniki na mięso,opakowania na owoce,wytłaczanki.
HALA I, STOISKO B3
N
Goliany 43, 05-620 Błędów
tel.: + 48 668 04 71, +48 668 04 81
fax: +48 668 08 35
e-mail: [email protected]
www.agrosimex.pl
O
Firma Gebr. Schröder GmbH produkuje i sprzedaje
na całym świecie sekatory i nożyce pod marką Original LÖWE. Oryginalne sekatory firmy LÖWE obejmują profesjonalne sekatory do winorośli, drzew
i roślin ogrodowych oraz sekatory do konarów
do cięcia letniego. W roku 1923 założyciel firmy,
Walther Schröder, stworzył pierwszy sekator kowadełkowy na świecie. Dziś firma Gebr. Schröder
GmbH została wprowadzona w trzecią generację
i dzięki sekatorom kowadełkowym stała się liderem
na rynku światowym.
Wszystkie sekatory i nożyce firmy Original-LÖWE
są produkowane bez wyjątku w naszym zakładzie
produkcyjnym w Kilonii. 100% Made in Germany.
57
2014
OSADKOWSKI SA
HALA I, STOISKO D22
ul.Kolejowa 6 56-420 Bierutów
tel.: +48 71 314 64 54
e-mail: [email protected]
www.osadkowski.pl
Firma Osadkowski oferuje pełną gamę nawozów
dolistnych OSD, stymulatory wzrostu i rozwoju roślin oparte na aminokwasach.
Więcej na stronie www.agreo.pl, www.osadkowski.pl
Targi owocnych spotkań
„Warzywa”
Rośliny Ozdobne
„Szkółkarstwo”
„EFM European Fruitgrowers Magazine”
The publisher of the following magazines:
„Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”,”Truskawaka,Malina,Jagody”, „Warzywa” ,”Rośliny Ozdobne”,
„Szkółkarstwo”, „Informator Sadowniczy”, „EFM
European Fruitgrowers Magazine”, as well as books on gardening.
odmian sadzonek truskawek w formie frigo oraz
fresh, sadzonek malin, a także karp szparagów.
Nasze sadzonki sprzedawane są w Polsce jak
i poza granicami naszego kraju. Naszym celem
jest oferowanie Państwu pełnego asortymentu
odmian o najwyższej jakości. To daje pełną gwarancję uzyskania dobrych plonów. Stale poszukujemy sposobów na udoskonalanie metod uprawy
oraz odmian odpowiednich dla naszego klimatu.
Zmierzając do celu korzystamy z doświadczenia,
którego dorobiliśmy się w przeszłości i łączymy je
z nowoczesnymi poglądami oraz metodami.
POL-AGRA SP.J.
HALA I, STOISKO D7
PALBOX
HALA I, STOISKO A3
O
P
ul .Kościuszki 67, 22-440 Krasnobród
tel.: +48 601 169 798, fax: +48 84 660 71 89
e-mail: [email protected]
www.pwmorys-skrzyniopalety.pl
Firma P.W. MORYS oferuje skrzyniopalety plastikowe oraz skrzyniopalety drewniane.
ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
Tel. 23 662 28 42, Fax. 23 662 20 15
e-mail: [email protected]
www.pol-agra..pl, www.tuzy.pl
Firma zajmuje się dystrybucją ogólnopolską specjalistycznych ciągników marki NEW HOLLAND
wykorzystywanych do prac w sadownictwie, ogrodnictwie, w uprawach tunelowych.
Oferujemy bardzo szeroki asortyment maszyn towarzyszących dla tych ciągników oraz pełna obsługę serwisową i zabezpieczenie w części zamienne.
Oferujemy również szeroki asortyment przednich
trójpunktowych układów zaczepienia narzędzi produkowanych w naszej firmie.
PLANTPRESS
HALA I, STOISKO B4
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków
tel.: +48 622-57-60, +48 638-28-64 (65)
fax: +48 12 636 18 51
e-mail: [email protected]
www.plantpress.pl
Wydawca czasopism ogólnopolskich i europejskiego magazynu sadowniczego oraz książek
o tematyce ogrodniczej
„Hasło Ogrodnicze”
„MPS SAD”
Truskawka, Malina, Jagody (TMJ)
Informator Sadowniczy
58
POLAND PLANTS
HALA I, STOISKO D29
Janiszowice 37a, 66-627 Bobrowice
tel.: +48 68 391 36 12, fax: +48 68 391 36 15
e-mail: [email protected]
www.polandplants.pl
Poland Plants Sp. z o. o. jest córką holenderskiej
firmy Vissers. Na polskim rynku gości od 2004
roku. Nasza firma zajmuje się produkcją wielu
wspaniałych, kwalifikowanych, wysokiej jakości
2014
Katalog wystawców 2014
POLSAD ODZIAŁ GRÓJEC
HALA III, STOISKO E5
ul. Holenderska 14, 99-300 Kutno
tel.: +48 24 254 79 58 w. 39, 40
fax: +48 24 254 44 02
e-mail:
www.polsad.net.pl/
Polsad z siedzibą główną w Kutnie jest znanym
i cenionym dealerem samochodów ciężarowych
Renault Trucks, maszyn Kubota, Ausa,
Merlo, a od września 2012 roku wyłącznym importerem wózków widłowych Nissan Forklift w Polsce. Działa na rynku od 1989 roku, posiada cztery
oddziały: Kutno, Rzgów k. Łodzi, Stare Miasto k.
Konina, Fabianów k. Kalisza i dwa biura handlowe
w Warszawie i Poznaniu.
PPUCH TARCZYN
HALA III, STOISKO B7
ul. Błońska 85, 05-555 Tarczyn
tel.: +48 22 727 81 61, fax: +48 22 727 70 15
e-mail: [email protected]
www.ppuch.pl
Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Chłodniczych Tarczyn Sp. z o.o. to jeden z najstarszych
producentów w branży. Od 1951 r. mamy przyjemność oferować szeroki asortyment urządzeń
chłodniczych. Profil produkcyjny firmy PPUCh Tarczyn Sp. z o.o. można ująć w kilku podstawowych
grupach wyrobów: lamelowe wymienniki ciepła,
wentylatorowe chłodnice powietrza, wentylatorowe
chłodnice cieczy, skraplacze powietrzne, wentylatorowe nagrzewnice powietrza, komory chłodnicze i mroźnicze, drzwi chłodnicze i mroźnicze,
urządzenia specjalistyczne (komory szokowego
mrożenia, tunele chłodnicze, komory do badań
mrozoodporności, komory garownicze).
P
PREFABET-KURZĘTNIK
HALA I, STOISKO D 23
ul. Dworcowa 10, 13-306 Kurzętnik
tel.: +48 56 472 96 59, fax: +48 56 472 96 70
e-mail: [email protected]
www.prefabetkurzetnik.pl
PREFABET-KURZĘTNIK jest producentem słupów
sadowniczych strunobetonowych oraz jednym
z większych producentów prefabrykatów betonowych i żelbetowych, systemów stropowych, bloczków fundamentowych, płyt drogowych, słupów
energetycznych i oświetleniowych oraz kręgów
betonowych.
Posiadamy również w sprzedaży kotwy sadownicze, obejmy oraz drut sadowniczy.
59
2014
PREMIUM TRADE
HALA III, STOISKO C8
ul. Worów 50, 05-600 Grójec,
Kozenin 53D, 26-332 Sławno
tel.: +48 44 648 48 48, fax: +48 44 616 37 54
www.maszynydosadu.pl
Premium Trade Sp. z o.o. „Największy w Polsce
Agrosalon Nowych Maszyn Rolniczych, Komunalnych, Sadowniczych”. Autoryzowany dealer maszyn
64 różnych marek, takich jak: John Deere, JCB,
Ideal, Ursus, Akpil, Bury, Talex, Woprol, SaMASZ,
MCMS, Vogle&Noot i innych. W asortymencie znajdują się maszyny dla małych, średnich i dużych
gospodarstw. Oferujemy finansowanie fabryczne,
dogodne raty, mobilny serwis, sprzedaż na terenie
całego kraju.
Targi owocnych spotkań
PROKHARD
RANWERS TOMASZ KOWALSKI
HALA I, STOISKO D7
HALA I, STOISKO A4
ul. Polska 43, 81-334 Gdynia
tel.: +48 58 350 00 12, fax: + 48 58 627 47 67
e-mail: [email protected]
www.prokhard.com.pl
ul. Kołłątaja 2, 05-820 Piastów
tel.: +48 501 093 641
e-mail: [email protected]
www.chlodnictwo.waw.pl
Firma Prokhard Sp. z o.o. jest polskim producentem zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem Platforma Hetman z wieloletnim doświadczeniem w branży owocowo-warzywnej. Zajmujemy się wdrażaniem systemu TRACEABILITY
wspomagającego m.in. automatyczną identyfikację
oraz automatyczne etykietowanie produktu w procesach produkcyjnych, rozliczenia z producentami,
prowadzenie gospodarki magazynowej (w tym lokalizacji skrzyniopalet na chłodniach), rozliczenia
z agencją, czy też z prowadzenie księgowości.
Energooszczędne urządzenia chłodnicze oraz
urządzenia do kontrolowanej atmosfery w przechowalniach owoców i warzyw. Współpraca z włoskim
producentem urządzeń KA firmą ISOLCELL. Urządzenia do przechowywania w systemach U.L.O.
oraz DKA (dynamiczna kontrolowana atmosfera).
HALA I, STOISKO C5
P
ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 15 833-11-90
fax: +48 15 232 43 43 wew. 26, 27
e-mail: [email protected]
www.prima-bud.pl
PRIMA-BUD jest producentem najwyższej jakości
wyrobów betonowych, żelbetowych i metalowych.
Posiadamy szeroką gamę wyrobów dla potrzeb
drogownictwa, w tym: słupki ogrodowo-sadownicze, kostkę brukową, płyty drogowe JOMB i EKO,
obrzeża chodnikowe i krawężniki, korytka ściekowe
oraz rury przepustowe, kręgi betonowe, szamba,
murki oporowe i ścianki czołowe. Świadczymy
usługi kompleksowego wykonawstwa dróg, chodników, placów manewrowych, alejek parkowych,
ogrodzeń.
HALA I, STOISKO C18
PURTERM.PL – SKUTECZNE IZOLACJE
HALA I, STOISKO C34
ul. Brzozowa 18, 05-800 Pruszków
tel.: +48 604-489-255
e-mail: [email protected]
www.purterm.pl
Usługi w zakresie termo i hydroizolacji budynków.
Izolacje przechowalni owoców i warzyw z kontrolowaną atmosferą:
- izolacja ścian – piana zapewnia gazoszczelność
- ocieplenie posadzek, stropów
Budownictwo przemysłowe:
- Termo i hydroizolacja dachów płaskich, stropodachów, hal, magazynów
Purterm.pl – Skuteczne izolacje
ul. Wenecka 1/11, 39-320 Przecław
tel.: +48 17 774 70 57
e-mail: [email protected]
Importer i dystrybutor nawozu kurzego KURZENIEC granulowany – posiada Certyfikat Europejski
i Certyfikat BIO dla gospodarstw ekologicznych.
RIBBSTYLE POLSKA – INTER SERWIS
PIOTR LUTEK
ul. Sienkiewicza 67, 05-600 Grójec
tel.: +48 600 081 538
e-mail: [email protected]
www.ribbstyle.pl
Powłoki Ribbfill ControlCoat cechują się wysoką
elastycznością, są łatwe do utrzymania w czystości i zapewniają całkowitą gazoszczelność.
Dzięki powłoce Corrfill IndoorCoat uzyskujemy
paroszczelność, całkowitą odporność na wilgoć
i działanie wody.
Gwarancje na gazoszczelność powłok Ribbfill:
10 lat.
REWERA – ZBIGNIEW REWERA
HALA III, STOISKO D4
Chwałki 192, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 602 756 034, fax: +48 15 832 76 23
e-mail: [email protected]
www.rewera.pl
Firma „REWERA” jest producentem i dystrybutorem maszyn dla sadownictwa takich jak: instalacje
sortowania owoców i warzyw wraz z systemem sortowania wstępnego (holenderskie firmy PERFECT
60
i BURG), samobieżnych platform do zbioru owoców
(firma N-BLOSI), ładowarek przegubowych (MultiOne), systemów zarządzania produktami (Prosort), rozdrabniaczy i wymiataczy sadowniczych,
kosiarek sadowniczych (Perfect), sadowniczych
rozrzutników do nawozów organicznych (Annovi),
wózków sadowniczych do zbioru owoców. Zajmuje
się także generalnymi remontami i sprzedażą używanych maszyn do sortowania owoców.
HALA III, STOISKO C7
REMIX-OIL
PRIMA-BUD
2014
Katalog wystawców 2014
ROLREX
HALA III, STOISKO A1
ul. Armii Krajowej 47 A, 05-600 Grójec
tel.: +48 22 736 32 52, +48 695 285 546
fax: +48 22 736 28 50
e-mail: [email protected]
www.rolrex.pl
61
R
2014
Rolrex Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem
ciągników marki McCormick oraz maszyn i opryskiwaczy sadowniczych i rolniczych. Prowadzimy
działalność w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 47A
oraz w Jabłonowie przy ul. Krakowskiej 63.
Targi owocnych spotkań
RURY WALCZAKA
HALA I, STOISKO A12
ROLSAD
HALA III, STOISKO C6
ul. Katowicka 4, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel.: +48 46 814 65 40, fax: +48 46 814 70 60
www.rolsad.com
Firma Rolsad prowadzi sprzedaż ciągników sadowniczych marki Deutz-Fahr i Lamborghini. Jesteśmy
generalnym importerem opryskiwaczy sadowniczych SAE TURBMATIC o najniższym zapotrzebowaniu mocy na rynku. W ofercie posiadamy: opryskiwacze tunelowe LIPCO, platformy samojezdne
ORSI, mulczery, brony, kosiarki Maschio Gaspardo,
rozdrabniacze bijakowe z koszem IMECA, rozsiewacze nawozów RAUCH oraz inne maszyny.
ul. Starożytna 5-7, 62-800 Kalisz
tel.: +48 601 91 89 41, +48 605 99 55 71
e-mail: [email protected]
www.rurywalczaka.pl
INNOWACJE W OGRZEWANIU
Oferujemy stalowe czarne rury wzdłużnie karbowane 38 i 55 grubości ścianki 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8,
2.0, 2.25 długość do 7 metrów. Rury można łączyć
tradycyjnymi metodami spawalniczymi.
Kształt rur posiada liczne zalety:
większa powierzchnia grzewcza
mniejsza ilość wody w układzie
wyższa sprawność i wydajność
dwukrotnie zwiększona sztywność
niższe koszty eksploatacyjne
Kształt rur wzdłużnie karbowany chroniony jest
prawnie.
SADMASZ
R
ROSA – PRODUCENT WĘŻY I PROFILI
Z PCV
HALA I, STOISKO B2
ul. Hipolitowska 102, 05-074 Halinów-Hipolitów
tel.: +48 22 783 66 05, fax: +48 22 783 62 62
e-mail: [email protected]
www.wezepvc.pl
Specjalizujemy się w produkcji nowoczesnych,
trwałych i ekologicznych wężyków do mocowania
roślin w sadownictwie, szkółkarstwie i nasadzeniach alejowych. Szeroki asortyment produktów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na
www. wezepcv.pl.
62
całym świecie. Ten nowy sposób przeprowadzania
transakcji handlowych jest rewolucją w sektorze
świeżych owoców i warzyw ponieważ umożliwia
w 100% przeprowadzenie całej transakcji zakupu
lub sprzedaży za pomocą internetu.
SCHOELLER ALLIBERT
HALA III, STOISKO B4
ul. Elektrownia 16, 41-908 Bytom
tel: +48 32 283-13-10 / fax: +48 32 283-13-11
[email protected]
wwwschoellerallibert.com
Jesteśmy globalnym liderem na rynku systemów
opakowań z tworzyw sztucznych służących do
transportu i magazynowania materiałów. Oferujemy szeroką gamę produktów z tworzyw sztucznych
m.in. skrzyniopalety składane, pojemniki typu IBC,
skrzyniopalety typu Big Box, palety, skrzynki na
napoje, skrzynki owocowo-warzywne, pojemniki
na ryby i wiaderka. Oferujemy również systemy
zindywidualizowane dostosowane do konkretnych
potrzeb klienta.
We are the global market leader in the field of plastic packaging solutions for materials handling. We
offer a very broad range of plastic materials handling products, including foldable large containers,
intermediate bulk containers, big boxes, pallets,
crates for beverages, fruit and vegetable crates,
fish containers and pails. We are also able to offer
tailor-made systems for your specific requirements.
Firma Sadmasz specjalizuje się w sprzedaży zachodnich maszyn sadowniczych. W swojej ofercie posiada nowe, ale również i używane, kosiarki
sadownicze z uchylnym podcinaczem bocznym,
opryskiwacze sadownicze, rozdrabniacze bijakowe,
zestawy sekatorów pneumatycznych.
SOLIS POLSKA
HALA I, STOISKO C41
ul. Tomaszowska 69, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 60 82, kom. 503 158 599
www.solispolska.pl
Firma Solis Polska Sp. zo.o., z siedzibą w Rawie
Mazowieckiej jest wyłącznym importerem ciągników indyjskiej marki Solis na rynek Polski. W swej
ofercie firma posiada 5 modeli ciągników o mocach
od 18 do 84 KM, o prostej i sprawdzonej konstrukcji.
Ciągniki są bogato wyposażone: w przystępnej cenie klient otrzyma pneumatykę, kabinę, obciążniki,
dwie pary wyjść hydraulicznych oraz opcjonalnie
klimatyzację.
SOTEX
HALA III, STOISKO B8
Wielopole 67, 62-740 Tuliszków
tel.: +48 697 34 29 02, fax: +48 697 34 29 02
e-mail: [email protected]
www.sadmasz.com.pl
2014
Katalog wystawców 2014
S
HALA I, STOISKO C37
SERVICE2FRUIT
HALA I, STOISKO D12
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
tel. 22 307 28 12, fax. 22 307 28 13
e-mail: [email protected]
www. service2fruit.com
Al. Krakowska 225, 05-552 Łazy k/Warszawy
tel.: +48 22 757 99 47, fax: +48 22 757 75 03
e-mail: [email protected]
www.siatkiplastikowe.com.pl
Siatki przeciwgradowe, siatki na ptaki, siatki ogrodzeniowe, siatki do pakowania, systemy przeciwgradowe, akcesoria do montowania siatek.
Service2Fruit jest niezależnym dostawcą usług oferującym nowe podejście w handlu świeżymi owocami i warzywami. Wirtualny rynek dostępny pod
adresem www.service2fruit.com tworzy rdzeń firmy
Service2Fruit i oferuje wszystkim profesjonalnym
użytkownikom rynku świeżych owoców i warzyw
możliwość dokonywania transakcji handlowych na
63
2014
Targi owocnych spotkań
STAS N.V. BELGIUM
HALA I, STOISKO D6
Craenenbroekstraat 32, 3380 Glabbeek, Belgia
tel.: +48 603 272 860, fax: + 32 16 779 781
e-mail: [email protected]
Produkcja i dystrybucja maszyn do sortowania
i pakowania owoców.
STILL POLSKA
HALA I, STOISKO E13
ul. Składowa 11, Żerniki, 62-023 Gądki
tel.: +48 61 66 86 100, fax: +48 61 66 86 189
e-mail: [email protected]
www.still.pl
STILL dostarcza indywidualne rozwiązania dla
światowej intralogistyki. STILL wdraża inteligentne
zarządzanie sprzętem magazynowym, oprogramowaniem oraz usługami. Firma znana jest na całym
świecie z konstruowania i produkcji wysokiej jakości urządzeń do transportu poziomego z napięciem
elektrycznym, Diesla i LPG.
S
STILMER
HALA I, STOISKO B17
Kępina 11C, 05-600 Grójec
tel.: +48 48 664 10 64, +48 501 239 392
fax: +48 48 664 62 30
e-mail: [email protected]
www.stilmer.pl
STILMER – tyczki sadownicze z blachy.
64
SPPIOPO
HALA I, STOISKO C48
Dietla 99/4A, 31-031 Kraków
tel.: +48 519 541 194, fax: +48 32 326 58 10
e-mail: [email protected]
http://www.sppiopo.pl/
Cele Stowarzyszenia Producentów Pomidorów
i Ogórków Pod Osłonami
Reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy
ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi
organami rządowej administracji i organami
samorządu terytorialnego oraz państwowymi
jednostkami organizacyjnymi a także reprezentowanie Członków Stowarzyszenia w stosunku
do osób trzecich oraz współpraca w zakresie
procesów legislacyjnych;
Podnoszenie wiedzy i umiejętności efektywnego gospodarowania członków Stowarzyszania;
Upowszechnianie osiągnięć naukowych z zakresu warzywnictwa pod osłonami a także współudział w pracach badawczych i naukowych;
Wspieranie działań dotyczących edukacji członków Stowarzyszenia, w tym w zakresie ekologii
i ochrony środowiska;
Wymiana informacji rynkowej dotyczącej warzyw szklarniowych ze szczególnym uwzględnieniem pomidorów i ogórków szklarniowych;
Promowanie wysokiej jakości polskich warzyw
szklarniowych oraz ich spożycia ze względu na
walory zdrowotne i smakowe;
Dbałość o wysoką jakość pomidorów i ogórków;
Szerzenie wśród producentów wiedzy w zakresie zasad wspólnej organizacji rynku owoców
i warzyw w państwach Unii Europejskiej;
Wytwarzanie atmosfery zrozumienia, zaufania
i szacunku do środowiska ogrodniczego oraz
wzajemnej pomocy;
Tworzenie postaw sprzyjających integracji
ogrodników – producentów warzyw pod osłonami;
Kultywowanie dziedzictwa kulturowego ogrodnictwa polskiego;
2014
Katalog wystawców 2014
Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym
rozwój przedsiębiorczości;
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej;
Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy
w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.
SUMI AGRO
HALA I, STOISKO D20
SUPICO – PRODUCENT OGRODZEŃ
HALA I, STOISKO A10
37-127 Krzemienica 30
tel.: +48 883 720 200
e-mail: [email protected]
www.supico.pl
Firma SUPICO istnieje na rynku od 1994 roku.
Zajmuje się produkcją siatki ogrodzeniowej, siatki
leśnej, mat zbrojeniowych oraz powlekaniem drutu
do produkcji siatki. Bazujemy na wysokiej jakości
produktach firm takich jak: Metalurgia Radomsko,
Anwil Włocławek, posiadających certyfikaty ISO.
Nasza firma dostała wyróżnienie w kategorii najlepszy produkt Podkarpacia w 2013 roku w konkursie
„Nasze Dobre Podkarpacie 2013″.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38
e-mail: [email protected]
www.sumi-agro.com.pl
Sumi Agro Poland należy do japońskiego koncernu
Sumitomo Corporation. Spółka Sumi Agro Poland
została założona we wrześniu 1994 r. Główne obszary działalności Sumi Agro Poland to sprzedaż
środków ochrony roślin, nasion, nawozów specjalistycznych i adiuwantów. Sumi Agro Poland ma
w ofercie kilka produktów kluczowych dla ochrony
upraw ogrodniczych. Najważniejsze z nich to insektycyd Mospilan 20 SP oraz fungicyd Topsin M 500
SC. Dzięki wymienionym produktom oraz akarycydom: Ortus 05 SC, Nissorun 050 EC i Sumo 10
EC firma ma duży, ponad 20-procentowy, udział
w segmentach rynku akarycydów i insektycydów
sadowniczych. Ważną pozycję zajmuje także w rynku fungicydów do ochrony truskawek dzięki środkom Frupica 440 SC i Grisu 500 SC.
Sumi Agro Poland wnosi znaczący wkład w edukację polskich producentów. Rocznie pracownicy
prowadzą ponad 100 szkoleń, firma zainicjowała
też akcję „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”
oraz „Budujemy populację owadów zapylających”.
SYNGENTA POLSKA
HALA I, STOISKO C11
ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa
tel.: +48 22 326 06 01, fax: +48 22 326 06 99
www.syngenta.com/
Syngenta to światowy lider w branży rolnej, jest
czołowym dostawcą środków ochrony roślin oraz
trzecią, co do wielkości firmą nasienną. Polecamy nowoczesne rozwiązania do ochrony upraw
sadowniczych i warzywniczych. W naszej ofercie
znajduje się też wiele odmian warzyw – zarówno
do upraw gruntowych, jak i pod osłonami.
65
S
2014
Targi owocnych spotkań
downicze, oraz pompy i części do opryskiwaczy,
firma świadczy także usługi w zakresie transportu
ciężarowego.
TEKO
TECHNIKA SADOWNICZA
I WARZYWNICZA
Ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa
www.tsw.media.pl
SZEWCZYK AUTO AUTORYZOWANY
DEALER SAMOCHODY VW UŻYTKOWE
HALA I, STOISKO E6
ul. Radzymińska 78, 03-752 Warszawa (VW), ul.
Radzymińska 267, 03-643 Warszawa
tel.: +48 22 511 70 00, +48 22 743 96 11
fax: +48 22 511 70 09, +48 22 510 35 79
e-mail: [email protected]
www.szewczyk.audi.pl
Szewczyk Auto to nowoczesne salony sprzedaży
samochodów oraz warsztaty serwisowe Audi i
Volkswagen zlokalizowane w Warszawie przy ul.
Radzymińskiej. Szewczyk Auto to przede wszystkim doświadczony zespół profesjonalistów. Od
niedawna firmę prowadzi nowy Zarząd, którego
mottem jest hasło „Dopasowany do Ciebie”. Motto to definiuje nie tylko zalety samochodów obu
marek, ale przede wszystkim standardy obsługi
klienta w Szewczyk Auto.
[email protected]
TAK DLA TRANSPLANTACJI
HALA I, STOISKO D3A
Zabrze, ul. Wolności 182 I piętro pok. 42,43,44,
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu
tel.: +48 722 00 27 27 w godz. 8.00-16.00, +48
602 223 871
e-mail: [email protected]
www.fundacjasccs.pl
„Tak Dla Transplantacji” to ogólnopolski program
Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którego głównym zadaniem jest popularyzacja
idei transplantacji, pomoc osobom niepełnosprawnym (w tym dzieci i młodzieży), wsparcie budowy
modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym mieścić się będzie Centrum Leczenia Mukowiscydozy i Przeszczepu Płuc.
2014
Katalog wystawców 2014
Pierwsze – i zarazem jedyne pismo w całości
poświęcone tematyce techniki w sadownictwie
i warzywnictwie!
W każdym numerze:
- fachowe informacji na temat rynku maszyn dla
sektora produkcji owoców i warzyw;
- profesjonalne testy m.in. specjalistycznych ciągników i pojazdów, opryskiwaczy, sprzętu do nawożenia, a także siewników, agregatów uprawowych, maszyn do zbioru owoców i warzyw oraz
wiele innych;
- rzetelne porady dotyczące eksploatacji i naprawy maszyn.
W 2014 roku magazyn będzie publikowany jako
kwartalnik, o objętości 80 stron.
HALA III, STOISKO E3
ul. Fabryczna 20 d, 55-080 Pietrzykowice
tel.: +48 71 77 25 970, fax: +48 71 77 25 977
e-mail: [email protected]
www.teko-polska.pl
TEKO jest firmą inżynieryjno-produkcyjną. Od
ponad 25 lat dostarczamy systemy i urządzenia
chłodnicze (agregaty skraplające i zespoły sprężarkowe na bazie BITZER), specjalizując się w projektowaniu nowoczesnych i energooszczędnych
rozwiązań dla firm zajmujących się technologią
przetwarzania i przechowywania żywności m.in.:
owoców i warzyw. Oferujemy urządzenia standardowe oraz nietypowe, na indywidualne potrzeby
Klientów. Zapewniamy fachowe doradztwo w doborze sprzętu. Dostarczamy także produkty: FRASCOLD, ECO i WHITELINE. Gwarantujemy krótkie
terminy odbioru towaru.
TERMIL IZOLACJE NATRYSKOWE
TECHSAD – MASZYNY SADOWNICZE
S
HALA III, STOISKO C2
T
TAD-LEN
TECHMLEK
HALA I, STOISKO E10
HALA III, STOISKO A9
Zielona Wieś 55, 63-900 Rawicz
tel.: +48 65 546 95 66, +48 65 645 12 08
fax: +48 65 546 95 66
e-mail: [email protected]
www.tad-len.pl
ul. Lisów 2d, 21-100 Lubartów
tel.: +48 81 854 22 55, fax: +48 81 854 62 22
e-mail: [email protected]
www.techmlek.com.pl
„TAD-LEN” jest firmą produkcyjno-handlowo-usługową. Mieści się w byłym województwie leszczyńskim w Zielonej Wsi koło Rawicza. Istnieje od 1992
r. Kierują nią dwaj bracia: Tadeusz i Leon Świtała.
Finansowana jest w całości przez kapitał polski.
Jej specjalnością są opryskiwacze polowe i sa-
66
Techmlek jest dealerem ciągników Kubota oraz
maszyn, takich jak JCB, Tifone, Maschio Gaspardo, Kongskilde, Ditta Seria, MCMS, Perfect. Nasze
punkty handlowe: Lubartów, Garwolin, Hrubieszów.
Zofiówka 26, 05-620 Błędów
tel.: +48 48 668 02 36, fax: +48 48 668 07 82
e-mail: [email protected]
www.techsad.pl
Maszyny i urządzenia sadownicze, opryskiwacze
Tifone, Dragone, rozdrabniacze gałęzi Dragone,
brony aktywne Moreni, kosiarki sadownicze Fisher,
rozrzutniki nawozów Renmark.
HALA I, STOISKO C38
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
tel.: +48 885 296 447
e-mail: [email protected]
www.izolacja-ocieplenie.pl
T
Firma Termil Izolacje Natryskowe jest przedstawicielem renomowanej firmy Demilec USA, której
produkty m.in. używane są na najbardziej prestiżowych inwestycjach (World Trade Center, Pentagon, Uniwersytet Harvard …). Wyznaczamy
i wprowadzamy w Polsce i Europie nowe standardy
technologii dociepleń i hydroizolacji, nanoszonych
metodą natrysku piany poliuretanowej oraz powłok
elastomerowych.
Termoizolacja i hydroizolacja natryskowa jest obecnie najszybciej rozwijającą się i najskuteczniejszą metodą w dziedzinie izolacji budowlanych na
świecie. Nasze systemy są niezawodne, a obiekty
67
2014
na których są instalowane utrzymują rewelacyjnie
niskie zapotrzebowanie energetyczne, stałe bez
względu na upływ czasu. Redukcja zapotrzebowania energetycznego sięga 50% w skali roku
w porównaniu do tradycyjnych technologii.
Produkty Demilec USA są ekologiczne i objęte dożywotnią gwarancją. Mogą być nanoszone bezpośrednio na deskowanie, blachę, beton, płytę OSB, membrany, folie itp. zapewniając nieosiągalną dotychczas
szczelność koperty budynku oraz wzmocnienie i wygłuszenie jego konstrukcji. Pianki natryskowe Demilec USA poprawiają jakość powietrza wewnątrz
obiektu, kontrolują jego przepływ przez przegrody,
zapobiegają ucieczkom ciepła podczas chłodów
i wnikaniu gorącego powietrza z zewnątrz podczas
upałów. Izolacje budynków na terenie całego kraju
wykonują dla Państwa tylko i wyłącznie wyselekcjonowane, profesjonalnie wyszkolone i autoryzowane
przez nas firmy instalacyjne, posiadające certyfikację Xpand EuroGroup, oryginalne produkty Demilec
USA oraz najwyższej klasy urządzenia natryskowe.
Targi owocnych spotkań
TERMOPOL ICE
HALA III, STOISKO D11
ul. Wybickiego 8, 05-090 Raszyn
tel.: +48 22 720-35-09, fax: +48 22 720-35-09
e-mail: [email protected]
www.termopolice.com
Firma TERMOPOL ICE Sp. z o.o. specjalizuje się
w projektowaniu, dostawie i montażu kompletnych
instalacji chłodniczych i mrożniczych w komorach
składowych do przechowywania owoców, warzyw
i innych artykułów spożywczych. Jesteśmy autoryzowanym dilerem i serwisantem firmy VAN
AMERONGEN specjalizującej się w produkcji urządzeń do kontrolowanej atmosfery ULO takich jak:
płuczki węglowe CO2 i generatory azotu. Posiadamy również w swojej ofercie szeroką gamę drzwi
chłodniczych do komór z kontrolowaną atmosferą
holenderskiej firmy SALCO.
T
ul. Jasieniecka 4a, 05-604 Jasieniec
tel.: +48 48 387 25 00
fax: +48 48 387 25 00 wew. 5
e-mail: [email protected]
www.termo-koncept.pl
Spółka Termo Koncept Sp. z o.o. Sp. k. powstała
z połączenia dwóch firm, których właściciele działają w branży chłodniczej od wielu lat. Jesteśmy
prężnie rozwijającą się firmą, otwartą na innowacyjne rozwiązania, stale śledzimy światowe nowości.
Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie chłodnictwa przemysłowego, komercyjnego,
transportu ciepła. Szczególnie zwracamy uwagę
na oszczędność energii i maksymalne jej wykorzystanie. Promujemy rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne dające wymierne korzyści finansowe.
Jesteśmy przekonani, że proponowane rozwiązania obniżą stałe koszty utrzymania działalności
a także wpłyną korzystnie na kreowanie wizerunku
placówki dbającej o środowisko naturalne.
68
THERMOLUX CHŁODNICTWO
KLIMATYZACJA
HALA III, STOISKO B5
Al. Krakowska 18, 05-090 Raszyn
tel.: +48 22 720 33 88, fax: +48 22 720 33 88
e-mail: [email protected]
www.thermolux.pl
Kompleksowa budowa obiektów chłodniczych,
obudowy izotermiczne z płyt warstwowych, instalacje chłodnicze freonowe i glikolowe, instalacje do
kontrolowanej atmosfery, w tym DKA, modernizacja
istniejących obiektów oraz instalacji chłodniczych.
Instalacje ozonowe do przechowalnictwa owoców
miękkich i warzyw, transportu oraz dezynfekcji komór i skrzynio-palet.
TOOLMEX TRUCK
HALA I, STOISKO C7
l. Metalowa 7B, 26-500 Szydłowiec
tel.: +48 617 48 06, fax: +48 617 48 05
e-mail: [email protected]
www.toolmex-truck.com.pl
Firma Toolmex Truck swoje doświadczenie w branży
wózków widłowych buduje od ponad 20 lat. Główna
bazą techniczną, handlową, serwisową oraz remontową firmy jest Zakład Wózków Widłowych i Urządzeń
Magazynowych w Szydłowcu k. Radomia. Toolmex
Truck posiada obecnie 8 oddziałów: w Warszawie,
Ożarowie Mazowieckim, Świdnicy, Pile, Łomiankach,
Tomaszowie Mazowieckim, Rzeszowie oraz Pasymiu.
Oferujemy naszym klientom pełną gamę urządzeń
transportu bliskiego. Producenci, których Państwo
znajdziecie w naszej ofercie, to HYUNDAI, HANGCHA,
MERLO, JCB, TEREX oraz NOBLELIFT.
TIMAC AGRO
TERMO KONCEPT
HALA I, STOISKO D21
2014
Katalog wystawców 2014
TEXA
HALA I, STOISKO C33
ul. Obrońców Pokoju 7C, 99-300 Kutno
tel.: +48 24 254-33-86, fax: +48 24 254-87-94
e-mail: [email protected]
www.texa.pl
Firma *TEXA* specjalizuje się elektronice przeznaczonej dla sadownictwa. Jesteśmy producentem
sygnalizatorów parcha jabłoni **oraz urządzeń do
kontrolowanej atmosfery. Oferujemy przenośne
oraz stacjonarne mierniki tlenu i dwutlenku węgla,
a także płuczki dwutlenku węgla. Urządzenia dla
sadowników produkujemy już 25 lat.
HALA 1, STOISKO E4
Sierosław, ul. Gipsowa 32,
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: +48 61 899 44 20, fax: +48 61 899 44 23
www.pl.timacagro.com
Firma Timac Agro jest światowym liderem w żywieniu roślin, producentem innowacyjnych nawozów
dolistnych i granulowanych z ekstraktami z alg
morskich. Spośród nawozów płynnych dedykowanych uprawom sadowniczym i warzywniczym
wymienić należy: Fertiactyl Starter oraz grupę
produktów Fertileader: Elite, Vital-954, Gold BMo,
Leos, Axis i Magnum. A wśród nawozów granulowanych: Physiomax 975, Physio-Mescal G 18,
Eurofertil 33 NPro i Sulfammo 30 N Pro. Więcej
informacji o tych i innych produktach firmy Timac
Agro znaleźć można na stronie firmowej jej polskiej
spółki: www.pl.timacagro.com.
TOP SAD
HALA I, STOISKO C14
Koziel 9A, 05-622 Belsk Duży
tel.: +48 609 852 442, fax: +48 793 909 797
e-mail: [email protected]
www.top-sad.pl
Firma TOP-SAD Sp. z o.o. została założona w 2011
r. Jesteśmy producentami wysokiej jakości owoców.
Nasza oferta obejmuje jabłka odmian: Champion,
Idared, Gloster, Golden Delicious, Mutsu, Ligol,
Lobo, Cortland.
TOP-SAD zajmuje się dystrybucją owoców o wysokiej jakości na terenie Polski, Unii Europejskiej
oraz na rynkach wschodnich.
Posiadamy duże zaplecze do przechowywania
owoców z kontrolowaną atmosferą ULO oraz własną sortownicę o dużej wydajności.
TOP-SAD jest firmą nowo powstałą, ale dynamicznie rozwijającą się. Jesteśmy w stanie realizować
duże zamówienia o wysokich parametrach towarów
w krótkim czasie. Otwarci jesteśmy na współpracę.
69
T
2014
TOP-THIMM OPAKOWANIA
HALA I, STOISKO D1
ul. Katowicka 188, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 793 33 00, fax: +48 327 933 399
e-mail: [email protected]
www.top-packaging.pl
Firma TOP-THIMM Opakowania jest producentem
opakowań zbiorczych z tektury falistej 3 i 5 warstwowej z nadrukiem wielokolorowym wysokiej jakości
– offset, preprint, HQ postprint. Oferujemy naszym
klientom kompleksowe rozwiązania dopasowane do
ich indywidualnych potrzeb. Współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi na wszystkich etapach
- od pierwszych kroków w fazie projektu graficznego
i konstrukcyjnego po gotowe opakowanie. Produkty
nasze przeznaczone są zarówno do transportu jak i
sprzedaży wyrobów klientów, bezpośrednio na półkach
sklepowych – z wysoką skutecznością marketingową.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również stojaki reklamowe i ekspozycyjne.
TRADECORP
T
HALA I, STOISKO A5
Targi owocnych spotkań
Nutricomplex- rozpuszczalne nawozy krystaliczne do stosowania dolistnego i do fertygacji
nawozy granulowane posypowe serii „ Powered by Humifirst” : Tripod 2 ( nawóz wapniowo-magnezowo węglanowy z kawasmi humusowymi), Humiseed ( nawóz startowy azotowo- fosforowy z kwasami humusowymi)
Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel
w Polsce:
Andrzej Zbroja: 0609 47 63 39
e-mail: [email protected]
Dariusz Zmysłowski: 0723 -58-60-88
e-mail: [email protected]
TRADEWARE POLSKA BY KOMED
70
adresujemy do wszystkich tych, których fascynuje i intryguje życie, praca i aktywny wypoczynek
z dala od wielkomiejskiego gwaru. Włącz TVR!
GEORG UTZ
YAMAHA UHMA BIKE
HALA I, STOISKO D25
ul. Modlińska 258, 03-152 Warszawa
tel. 22 715 52 28, fax: +48 22 834 67 90
e-mail: [email protected]
www.uhma-bike.pl
UHMA BIKE – autoryzowany dealer PREMIUM
Yamaha od 2000 roku. Nasza firma prowadzi
sprzedaż motocykli, skuterów, quadów, skuterów
wodnych, agregatów, motopomp. Zajmujemy się
również dostarczaniem urządzeń profesjonalnych
dla rolnictwa oraz ogrodnictwa. Miniciągniki, opryskiwacze, siewniki, kosiarki, zamiatarki.
HALA I, STOISKO D9
ul. Nowowiejska 34, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: +48 71 316 77 60, fax: +48 71 316 77 61
e-mail: [email protected]
www.utzgroup.com
Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją pojemników, skrzyniopalet oraz palet z tworzywa sztucznego do transportu i magazynowania. Wszystkie
produkty możemy wykonać w różnych wariantach
ścian i dna. Wszystkie nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością i co istotne dla odbiorców z branży spożywczej, posiadają atest PZH.
W 2009 roku jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy
produkcję skrzyniopalety PALOX.
HALA I, STOISKO D30
ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
tel.: +48 32 259 91 55, fax: +48 32 258 52 61
e-mail: [email protected]
www.tradeware.pl
TradeWare to oprogramowanie dla grup producenckich i producentów owoców i warzyw. Firma
KOMED pozostaje w ścisłej współpracy z niemiecką firmą Ebbinghaus TEAM, twórcą oprogramowania TradeWare. Zajmujemy się sprzedażą,
instalacją i obsługą tego oprogramowania na terenie Polski.
c\ Alcala 498, 28-027 Madryt,Hiszpania
www. tradecorp.com.es
Oferujemy w Polsce dla rolnictwa i ogrodnictwa:
unikalne wysokoskoncentrowe nawozy dolistne:
Drakar ( potasowy), Magnitech ( magnezowy),
Calitech ( wapniowy)
nawóz dolistny na warunki stresowe: Intake
L-α - aminokwasy na warunki stersowe;
Delfan Plus
nawóz wapniowy z aminokwasami : Boroamin Ca
polepszacz glebowy oparty na kwasch humusowych : Humistar
mikroelementy w formie chelatów ( Jaguar,
Ultraferro)
2014
Katalog wystawców 2014
TVR
HALA I, STOISKO C48
ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa
tel.: +48 22 661 63 40, fax: +48 22 654 49 65
e-mail: [email protected]
www.tvr24.pl
URMIK
HALA III, STOISKO A8
ul. Częstochowska 36,
Michałów Rudnicki, 42-270 Kłomnice
tel.: +48 34 329 82 57, fax: +48 34 329 78 48
e-mail: [email protected]
www.pasquali.pl
Firma URMIK sp.j. – importer i dystrybutor specjalistycznych ciągników sadowniczych i ogrodniczych Pasquali. Ciągniki jednoosiowe do prac
w szkółkarstwie, na plantacjach owoców, tunelach
foliowych. W naszej ofercie znajdują się również
piły do konturowego cięcia sadu Ostraticky oraz
urządzenia do mechanicznego zwalczania chwastów w rzędach upraw, osprzęt sadowniczy, rolniczy i komunalny do traktorów.
VALENTE S.R.L.
HALA I, STOISKO C44
Via Luigi Galvani, 2/4 35011 CAMPODARSEGO
(PD) Italy
tel.: +39 049 5565855, fax: +39 049 9200548
e-mail: [email protected]
www.valentepali.com
Jesteśmy wiodącą włoską firmą zajmującą się rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi winnic
i sadów. Wspieramy rolników, pomagając im dbać
o rozwój ich gospodarstw, ochronę winnic i sadów.
Dostarczamy najwyższej jakości produkty i systemy umożliwiające uzyskanie najlepszej jakości
plonów. Dążymy do osiągnięcia jak najwyższego
zadowolenia klientów, utrzymywania stałego dialogu z nimi, proponujemy innowacyjne rozwiązania
dla ogrodnictwa.
Ogólnopolska Telewizja TVR to pierwsza i jedyna
w Polsce telewizja dedykowana tematyce życia
i spędzania wolnego czasu poza miastem. Program
71
U
2014
VEGA – URZĄDZENIA CHŁODNICZE
WEIDEMANN POLSKA
HALA III, STOISKO A5
HALA III, STOISKO B15
ul. Storczykowa 54, 04-535 Warszawa
tel.: +48 601200 887
e-mail: [email protected]
www.vegachlodnictwo.pl
ul. Polna 124/126, 87-100 Toruń
Tel 056 639 05 97, Fax 056 639 05 98
e-mail: [email protected]
www.weidemann.pl
Oferujemy usługi doboru, montażu i serwisu każdego rodzaju komór chłodniczych:
komory przechowalnicze - do dłuższego przechowywania owoców i warzyw w warunkach kontrolowanych,
komory mroźnicze - do przechowywania mrożonek, drobiu, warzyw, owoców, lodów.
VERDESIAN LIFE SCIENCES EUROPE
LIMITED
HALA I, STOISKO D11
9 Brind, Howden, East Yorkshire, DN14 7LA,
United Kingdom
tel.: +44 14 304 31 810, fax: +44 14 304 31 810
e-mail: [email protected]
www.vlsci.com
V
W
Targi owocnych spotkań
Teraz, jak nigdy dotąd, sadownicy i producenci
warzyw, stawiają czoła odstraszającym wyzwaniom. Od spraw związanych z nadzorem, poprzez
obawy dotyczące środowiska, do tych związanych
z ciągle zmieniającymi się systemami rolniczymi,
trudno jest nadążyć za obecnymi, a co dopiero
przygotować się na przyszłe wyzwania.
W firmie Verdesian Life Science stawiamy tym wyzwaniom czoło. Nie czekamy na to, aby przyszłość
nas wyprzedziła. Wierzymy, że baza oparta na
sprawdzonej nauce wraz ze wspaniałymi formułami zaowocuje zdrowszymi roślinami i większymi
plonami dzisiaj i zaawansowanymi technologiami
dla zrównoważonej przyszłości.
72
Jesteśmy jednym z największych światowych producentów ładowarek podwórzowych I teleskopowych. W swojej ofercie posiadamy ładowarki
podwórzowe, kompaktowe, teleskopowe nośniki narzędzi. Od ponad 10 lat posiadamy własne
przedstawicielstwo w Polsce. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, części zamienne i eksploatacyjne
do modeli w aktualnej ofercie oraz do tych już nie
produkowanych. W ofercie posiadamy gamę narzędzi roboczych do ładowarek.
In our offer you can find 11 types of yard loaders
HOFTRAC®, 7 types of wheel loaders and 8 types
of tele wheel loaders and telehandlers. To each of
that machines you can order a options dedicated
for special use. To our loaders we offer you many
of working tools. In 2012 we celebrate 40 years of
production first yard loader HOFTRAC®.
WINNICA CIEPLICE
HALA I, STOISKO C21
Rakowice Wlk 1, 59-600 Lwówek Śląski
tel.: +48 713 62 60, +48 535 353 683
e-mail: [email protected]
www.winnicacieplice.pl
Kompleksowe profesjonalne tłocznie soków NFC,
mini browary, winiarnie, gorzelnie. Rozdrabniacze,
prasy, zbiorniki, filtry, pasteryzatory, fermentatory,
nalewarki (Voran, Kreyzmayer, Bellmer, Speidel,
Tenco, SK Group, Lancman). Chemia, enzymy,
drożdże (Esseco, Erblosch). Opakowania szklane, Bag in Box. Szpalerowe systemy rusztowań
do sadu i winnicy. Narzędzia do ogrodu, sadu
i winnicy.
2014
Katalog wystawców 2014
ZEPPELIN POLSKA
HALA III, STOISKO B1
WM
HALA I, STOISKO D2
ul. Osiedlowa 13, 23-206 Stróża
tel.: +48 81 826 41 93, fax: +48 81 826 41 93
e-mail: [email protected]
www.wm-wm.pl
WM Sp. z o.o. oferuje tyczki bambusowe i pozostałe
elementy konstrukcji sadowniczych, opakowania
na owoce i warzywa oraz artykuły szkółkarskie.
Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn
tel.: +48 22 566 47 00, fax: +48 22 566 47 36
e-mail: [email protected]
www.zeppelin-polska.com
Firma ZEPPELIN POLSKA Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem wózków widłowych marki HYSTER o udźwigu od 1 do 50 ton. Oferujemy rozwiązania związane z transportem wewnętrznym
towarów obejmujące sprzedaż wózków nowych
i używanych, wynajem krótko- i długoterminowy
oraz serwis na terenie całego kraju.
ZPTS MILANÓWEK
YARA
HALA I, STOISKO D5
ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel.: +48 91 433 00 35
fax: +48 91 433 04 34
www.yara.pl
Firma prezentuje profesjonalne nawozy przeznaczone do stosowania w różnych technologiach
produkcji ogrodniczej. Wśród posypowych: bezchlorkowy Complex z grupy YaraMilaTM, saletry
wapniowe Tropicote i Nitrabor oraz saletra potasowo-wapniowa Unika Calcium. Rozpuszczalne
nawozy do fertygacji i oprysków: seria Superba,
Kristalon i Folicare, azotan potasu Krista-K Plus,
saletra wapniowa Calcinit, okołokwitnieniowy Kristaleaf Fruit Controller, preparat krzemowy Actisil,
rewelacyjny chelat żelaza Rexolin i wiele innych.
Na stoisku dostępne są kompleksowe programy
nawożenia drzew i krzewów owocowych, warzyw
gruntowych i pod osłonami oraz roślin ozdobnych.
Przedstawiciele firmy podpowiedzą jak racjonalnie
żywić uprawiane rośliny, by uzyskiwać wysokie
plony o doskonałych cechach handlowych i konsumpcyjnych.
HALA III, STOISKO D12
ul. Królewska 26A, 05-822 Milanówek
tel.: +48 605-325-795, +48 695-416-887
fax: +48 46 857 85 50
e-mail: [email protected]
www.zpts.pl
Firma istnieje od 1979 roku. Zakres działalności to
przetwórstwo elastomerów poliuretanowych oraz
izolacje termiczne i gazoszczelne w obiektach
przechowalniczych i inwentarskich, wykonywane natryskiem Piany Poliuretanowej, realizowane
w Polsce od 1993 roku. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników z kilkunastoletnią
praktyką, którzy mają do dyspozycji nowoczesny
park maszynowy z pełnym zapleczem oraz własnym transportem. Zamówienia realizujemy dla
klientów w Polsce i zagranicą.
W
X
Y
Z
73
2014
ZWIĄZEK SADOWNIKÓW
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZZO WARKA
HALA I, STOISKO C36a
HALA III, STOISKO C3
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
tel.: +48 48 664 37 79, fax: +48 48 664 37 79
e-mail: [email protected]
www.polskiesadownictwo.pl
Z inicjatywy sadowników z regionu Grójeckiego
w maju 1999 r. Został powołany do życia Związek Sadowników Mazowsza z siedzibą w Grójcu.
Związek jest organizacją apolityczną, dobrowolną,
samorządną, o celach niezarobkowych, która działa w imieniu i na rzecz sadowników. Dwa lata po
powołaniu Związku zmieniono nazwę na Związek
Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie
Związek obejmuje 40 lokalnych oddziałów i liczy
ponad 5000 członków.
Z
74
Targi owocnych spotkań
ul. Kolejowa 2, 05-660 Warka
tel.: +48 665 10 00, fax: +48 48 665 10 30
e-mail: [email protected]
www.zzowarka.pl
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka, założony w 1975 roku w rejonie największej koncentracji upraw sadowniczych w Polsce i Europie, jest
znanym dystrybutorem środków ochrony roślin,
nawozów, biostymulatorów oraz maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej i rolniczej. Naszym
celem jest dostarczanie polskim producentom takich technologii, by mogli swobodnie konkurować
z innymi producentami w Unii Europejskiej.
Komputer
Bravo 180
GRATIS!!!
Kup ciągnik sadowniczy Landini w komplecie z opryskiwaczem SAE
KOMPUTER BRAVO 180
otrzymasz w prezencie!
Szczegóły pod numerem
660 733 674
lub u najbliższego
dealera

Podobne dokumenty