Prezentacja Gminy Morawica wrzesień 2015 w pliku

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja Gminy Morawica wrzesień 2015 w pliku
Gmina Morawica
www.morawica.pl
www.facebook.com/gminamorawica
MAPA
POLSKI
Morawica
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Gmina Morawica jest jedną ze 102 gmin
w województwie świętokrzyskim
Gmina Morawica
ma powierzchnię 141 km2
i składa się z 24 miejscowości
Liczba mieszkańców w Gminie Morawica
przekracza 15.400
Liczba mieszkańców w latach 1990 – 2015
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
BUDŻET 2005 - 2014
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2005
2006
2007
2008
Dochody
2009
wydatki
2010
2011
Wydatki na inwestycje
2012
2013
2014
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Osiedle „Echo Investment” w Bilczy
Budownictwo mieszkaniowe
Przedsiębiorstwa w Gminie Morawica
Na terenie gminy działa ogółem 1100 podmiotów gospodarczych.
Każdego roku rejestruje się ponad 100 firm.
Firmy inwestujące w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej „Starachowice” mogą korzystać ze
zwolnień z opłaty podatku dochodowego w
wysokości do 70% poniesionych nakładów
inwestycyjnych.
KOPALNIA WAPIENIA „Morawica”
KOPALNIA DOLOMITU
„Lafarge Kruszywa i Beton”
KOPALNIA PIASKU Brzeziny
„POLDAUN” – produkcja kołder i poduszek
Piekarnia „BIAŁOGON”
Komandor S.A.
producent szaf
Hercu Pneumatic
największy w Polsce producent urządzeń uciskowych oraz urządzeń
udarowych do wbijania rur
HYDROSOLAR WSCHÓD
jedna z największych sieci na polskim rynku w branży
instalacyjnej techniki grzewczej
Hotel i restauracja „ELIOT”
Nagrody gospodarcze „KOWALE”
Grunty inwestycyjne
Grunty inwestycyjne
Grunty inwestycyjne
Grunty inwestycyjne
Już zainwestowali w naszej gminie:
Lafarge Kruszywa sp. z o.o.
Nordiska Ekofiber Polska z o.o.
Midroc Alucrom z o.o.
Skanska S.A.
Grupa Hydrosolar
Komandor S.A.
Producent Styropianu Genderka
KULTURA
Gmina Morawica zawsze była oazą dla twórców ludowych.
Cechą charakterystyczną jest obfitość zespołów ludowych.
Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”
Wybory Miss Gminy Morawica
Dzień Dziecka w Morawicy
Formacja taneczna „Piramida”
Wieczór operowy
w Centrum Kultury w Morawicy
Występ artystów z Ukrainy
Projekt kulturalny wymiana młodzieży Polska - Ukraina
Wystawa rękodzieła „Kreatywne Bilczanki”
Klub Seniora „Zawsze Młodzi”
Ochotnicza Straż Pożarna z Brudzowa podczas
państwowych uroczystości w Warszawie
Zbiornik retencyjno - rekreacyjny na rzece Morawka
Zbiornik retencyjno - rekreacyjny na rzece Morawka
Zbiornik retencyjno - rekreacyjny na rzece Morawka
Sezon kąpielowy w Morawicy
Zbiornik retencyjno - rekreacyjny na rzece Morawka
Występ największych polskich gwiazd – zespołu Golec uOrkiestra
podczas otwarcia zbiornika w Morawicy
Wioska Indiańska w Zaborzu
Wioska Indiańska w Zaborzu
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach
Sport
Ponad 150 dziewcząt i chłopców trenuje piłkę nożną
w Klubie Sportowym „MORAVIA”
Hala Sportowa „Bilcza”
Sporty halowe w hali „Bilcza”
Vive Targi Kielce
Turniej tenisa stołowego
Siatkówka
Kryta pływalnia „Koral” w Morawicy
Basen pełnowymiarowy, basen z biczami wodnymi,
basen dla dzieci, jacuzzi, grota solna
Kryta pływalnia „Koral” w Morawicy
Uczniowie szkół podstawowych mają zapewnioną
bezpłatną naukę pływania
Klub Karate z Morawicy
Super rally w Morawicy
Tor motocrossowy w Dębskiej Woli
Mistrzostwa Polski w motocrossie w Dębskiej Woli
Zawody w kajakarstwie amatorskim
Zmagania sportowo - pożarnicze
Ogólnopolski „Bieg o laur Brzezin”
Centrum Kultury, Biblioteka, Urząd Gminy
OSTATNIO ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Brzezinach
OSTATNIO ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Budowa sieci kanalizacyjnej – około 200 km
OSTATNIO ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Żłobek i przedszkole w Bilczy
OSTATNIO ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Rewitalizacja zabytkowego parku w centrum Morawicy
OSTATNIO ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Zabytkowy budynek w parku
EDUKACJA
W gminie Morawica funkcjonuje: żłobek, 10 przedszkoli, 10 szkół
podstawowych, 4 gimnazja oraz 1 Policealna Szkoła Medyczna
EDUKACJA
Żłobek w Bilczy
Jedno z przedszkoli
EDUKACJA
szkoły prowadzone przez Gminę
Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych
w Morawicy
 Przedszkole
 Szkoła Podstawowa
 Gimnazjum
EDUKACJA
szkoły prowadzone przez Gminę
• Zespół Szkół w Bilczy
 Szkoła Podstawowa
 Gimnazjum
EDUKACJA
szkoły prowadzone przez Gminę
• Zespół Szkół
w Brzezinach
 Szkoła Podstawowa
 Gimnazjum
EDUKACJA
szkoły prowadzone przez Gminę
• Zespół Szkół
w Obicach
 Szkoła
Podstawowa
 Gimnazjum
EDUKACJA
szkoły prowadzone przez Urząd Gminy
Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta
w Dębskiej Woli (Szkoła Podstawowa)
„Mała szkoła” w Chmielowicach
„Mała szkoła” w Lisowie
EDUKACJA
szkoły prowadzone przez organizacje pozarządowe
„Mała szkoła” w Woli Morawickiej
„Mała szkoła” w Radomicach
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Vitalij Kashmirovskij
Wójt Gminy Bałaniwka
UKRAINA
Umberto Macci
Burmistrz Priverno
WŁOCHY
Ernst Schilling
Burmistrz Herbolzheim
NIEMCY
Marian Buras
Wójt Gminy Morawica
POLSKA
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Camas, Washington USA
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Bratysława – Raca SŁOWACJA
ZABYTKI
XIX-wieczny Stary Młyn w Morawicy
XVII-wieczny kościół w Brzezinach
XIX-wieczna kaplica w Nidzie
Ruiny kaplicy znajdującej się na Kalwarii Świętokrzyskiej
Natura Gminy Morawica
Walory przyrodnicze Gminy Morawica
Najważniejsze osiągnięcia Gminy Morawica
w latach 2010 - 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laureat w konkursie „Samorząd wolny od azbestu” – 2010
Tytuł Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” – 2010
Tytuł Najlepszego Samorządowca 2011 roku od Kapituły Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” oraz Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich dla wójta Mariana Burasa –
2011
Laureat konkursu „Lider Zielonej Energii” – 2011
Wyróżnienie dla Gminy Morawica w Rankingu Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2012”
Nominacja do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 2013
Wyróżnienie w konkursie pn. „Markowy Samorząd” organizowanym przez Wolters Kluwer
Polska – 2013
Tytuł dla Wójta Mariana Burasa „Samorządowy Menedżer Regionu 2012, 2013,2014,2015”
rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej Gospodarki
10 miejsce w kraju i 1 miejsce w województwie w Rankingu Samorządów
dziennika„Rzeczpospolita” -2013
tytuł „Top Manager” w konkursie organizowanym przez Buisness Centre Information – Biuro
Organizacji artHIT - 2013
Tytuł dla Wójta Mariana Burasa „Samorządowy Menedżer Regionu 2013” w rankingu Pulsu
Biznesu Filary Polskiej Gospodarki
IV miejsce w kraju w rankingu 10 – lecia plebiscytu „Rzeczpospolita” - 2014
Odznaczenie Wójta Mariana Burasa Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski - 2014
NAGRODA DLA GMINY MORAWICA WRĘCZONA PRZEZ PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI
Wójt Gminy Morawica Marian Buras odznaczony przez Prezydenta RP
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Urząd Gminy w Morawicya
Ulica Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. +48 41 31 14 691 / fax +48 41 31 14 690
e-mail: [email protected]
www.morawica.pl
www.facebook.com/gminamorawica

Podobne dokumenty

„Kowale 2010”.

„Kowale 2010”. śmieci. Teraz pojemniki zostaną oddane do dyspozycji i na potrzeby naszych szkół, w których segregacja prowadzona jest rzetelniej i może przynieść konkretne oszczędności dla tych placówek. Marian B...

Bardziej szczegółowo