Gazetka nr 2-3/2016 luty

Transkrypt

Gazetka nr 2-3/2016 luty
Numer 2-3/2016
Luty-Marzec 2016
Koleżanki i Koledzy, w imieniu swoim oraz pracowników Aeroklubu Warszawskiego składam
Wam serdeczne życzenia spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Rafał Woźnicki, Prezes Aeroklubu Warszawskiego
Nowe władze Aeroklubu Warszawskiego
8 lutego br., odbyło się pierwsze posiedzenie wybranego na kolejną kadencję Zarządu
Aeroklubu Warszawskiego, podczas którego ukonstytuowano nowy Zarząd i wybrano
Prezydium Zarządu. W zebraniu uczestniczyła także nowo wybrana Komisja Rewizyjna.
W wyniku głosowania do Prezydium ZAW zostali wybrani:
Rafał Woźnicki – Prezes
Jakub Kubicki – Wiceprezes
Marek Sawczuk – Wiceprezes i Skarbnik
Piotr Maciejewski – Sekretarz.
W składzie nowego Zarządu Aeroklubu znajdują się ponadto: Witold Borowski, Adam
Ludwiński, Maciej Perliński, Marcin Szaliłow oraz Wojciech Zbiegniewski.
Wybrana na kolejną kadencję Komisja Rewizyjna odbyła inauguracyjne spotkanie 5
lutego. W trakcie posiedzenia rozdzielono obowiązki i wybrano osoby funkcyjne: Piotr
Szczepański – Przewodniczący, Andrzej Zalewski – Z-ca Przewodniczącego,
Antoni Rola – Sekretarz. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej to: Michał
Krzemiński i Tomasz Witkowski.
Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
7 marca 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu AW. Protokół ze spotkania wraz z treścią
uchwał znajdziecie wkrótce na stronie Aeroklubu, a poniżej przedstawiamy
najważniejsze ustalenia:
• Zarząd przyjął uchwałę upoważniającą Dyrektora Aeroklubu do zatwierdzania cen na
loty i skoki zapoznawcze.
• Zarząd upoważnił Sekcję Spadochronową do kontynuowania negocjacji w sprawie
wynajęcia drugiego samolotu dla strefy spadochronowej. Uchwała w tej sprawie
zostanie podjęta w trybie głosowania elektronicznego.
• Zarząd przyjął 15 nowych członków kandydatów.
• Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie członków Sekcji Modelarskiej płacących składki
oraz członków honorowych z opłat za korzystanie lotniska w Chrcynnie.
Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego
27 lutego br. odbył się IV Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego, którego
tematem przewodnim było omówienie aktualnej sytuacji AP oraz akceptacja
zaproponowanego przez Zarząd AP planu naprawczego. Obradom przysłuchiwał się
Dyrektor Departamentu Kontroli MSiT, który reprezentował Ministra Sportu i Turystyki.
Zasadniczym celem Kongresu było udzielenie przez Zarząd AP informacji o wynikach
wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie przestępczej działalności
przedstawicielki biura księgowego obsługującego Aeroklub Polski, a także
przedstawienie planu naprawczego i programu spłaty zadłużenia. Obecni na Kongresie
delegaci podjęli uchwałę w przedmiocie akceptacji proponowanego przez Zarząd AP
planu spłaty zadłużenia, o następującej treści:
„Działając na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Aeroklubu Polskiego IV Nadzwyczajny
Kongres Aeroklubu Polskiego akceptuje proponowane i przedstawione Kongresowi
przez Zarząd AP działania naprawcze oraz plan spłaty zadłużenia. Jednocześnie
zobowiązuje Zarząd AP do ich wdrożenia i realizacji, udzielając tym samym wotum
zaufania. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Więcej informacji: http://www.aeroklub-polski.pl/aktualnosci/iv-nadzwyczajny-kongresap-podsumowanie/
Złoty Cumulus z Diamentem
dla Adama Czeladzkiego
Adam Czeladzki, nasz aeroklubowy kolega, otrzymał statuetką Złotego Cumulusa z
Diamentem w plebiscycie na 10 najlepszych, polskich sportowców lotniczych,
CUMULUSY 2015. Adama nagrodzono za: wybitne sukcesy sportowe, niezłomnego
ducha walki i wielkie serce do latania, ale też serce otwarte i chętne do pomagania
innym ludziom we wzbijaniu się w powietrze - za otwieranie nieba i szerokich
horyzontów osobom niepełnosprawnym. Adama wyróżniono także Błękitnym
Cumulusem za zajęcie siódmego miejsca w plebiscycie.
Serdeczne gratulacje dla Adama i podziękowanie dla wszystkich, którzy oddali na niego
swój głos w plebiscycie.
Więcej informacji: https://www.aeroklub.waw.pl/6284/adam-czeladzki-nagrodzonyzlotym-cumulusem-z-diamentem/
Zawody Modeli Halowych F1N w Zielonce
13 marca 2016 r. w Zielonce odbyły się Zawody Modeli Latających organizowane przez
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce pod sportowym patronatem Aeroklubu
Warszawskiego. Był to jeden z turniejów Pucharu Polski. W klasyfikacji seniorów w klasie
F1N najlepszy wynik (1 miejsce) uzyskał Sławomir Truchan, który pobił rekord Polski –
49,8 m. Nagrodą Prezesa Aeroklubu Warszawskiego za to osiągnięcie był puchar oraz
voucher na lot szybowcem za wyciągarką.
W klasyfikacji młodzików w klasie F1N najlepszy wynik (1 miejsce) uzyskał syn pana
Sławomira – Hubert Truchan, który dwukrotnie rzucił 35,7 m, zdobywając w 9 lotach 50
punktów. Nagrodą Aeroklubu dla Huberta był voucher na 20-minutowy lot samolotem.
Więcej informacji: http://okis.zielonka.pl/?p=9521
Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego
Zapraszamy na coroczną Konferencję Bezpieczeństwa Lotniczego, która odbędzie się 9
kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali TA Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Oto
krótka agenda tego spotkania:
10:00 Rozpoczęcie spotkania – HT Marek Tybura, Rafał Woźnicki, Prezes AW
10:10 Sprawozdanie z działalności samolotowej, szybowcowej i balonowej w II półroczu
2015 – Wacław Sieczkowski
10:40 Podsumowanie zdarzeń i wypadków w 2015 r. – HT - Marek Tybura
11:10 PKBWL – wypadki, katastrofy w 2015 r. – Jerzy Kędzierski
11:40 Dyskusja
12:40 Zakończenie
Zawody przelotowe
Zapraszamy członków Aeroklubu na zawody przelotowe, które odbędą się w Warszawie
(1.05-30.08.2016) oraz w Milewie (1-10 lipca i 6-14 sierpnia 2016). Celem zawodów jest
zapoznanie młodych pilotów Aeroklubu Warszawskiego ze specyfiką rozgrywania
zawodów szybowcowych, lotów wyczynowych i wykonywania przelotów oraz trening
przelotowy pilotów Aeroklubu planujących wziąć udział w ogólnopolskich zawodach
szybowcowych w sezonie 2017. Pomysłodawcą i sędzią głównym zawodów jest Maciej
Oleksiewicz, do którego należy zgłaszać chęć udziału w zawodach.
Od początku sezonu do 30 września 2016 odbywać się będzie także Puchar przelotów
2016, rozgrywany na warszawskim lotnisku Babice, pozwalający na zapoznanie się
pilotów ze specyfiką lotów wyczynowych i wykonywania przelotów oraz trening przelotowy
pilotów Aeroklubu Warszawskiego w deklarowaniu tras.
Więcej informacji: https://www.aeroklub.waw.pl/6275/oboz-w-alpach-i-zawody-przelotowe/
Koleżanki i Koledzy!
Zachęcamy Was do przesyłania relacji, tekstów i zdjęć z Waszej lotniczej działalności.
Napiszemy o tym w Awiatorze, a także na naszej stronie oraz fanpage’u Aeroklubu na
Facebooku. Chcemy, żeby to był biuletyn klubowy, wypełniony treściami przez nas samych.
Grzegorz Jankiewicz
Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego