Pneumatyka - Bibus Menos

Komentarze

Transkrypt

Pneumatyka - Bibus Menos
Pneumatyka
Siłowniki
Napędy
Chwytaki
Zawory
Rozdzielacze
Pompy próżniowe
www.bibusmenos.pl
Czujniki
Regulatory
Filtry
Smarownice
Złącza
Przewody
2
PNEUMATYKA
PNEUMATYKA
NAPĘDY PNEUMATYCZNE
Dzisiejszy świat rozwija się niezwykle dynamicznie,
stale wyznaczając trendy, które formułują obecny
rynek. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja
coraz mocniej wpisują się w krajobraz współczesnego świata. Nowoczesna pneumatyka przeżywa
wielki skok technologiczny, dzięki któremu przedsiębiorstwa wykorzystujące jej możliwości mogą
pracować łatwiej, szybciej i wydajniej. Coraz
mniejsze, prostsze i bardziej niezawodne elementy pneumatyczne sprawiają, że obecnie żadna firma produkcyjna nie potrafi obejść się bez sprężonego powietrza.
Pneumatykę spotykamy w urządzeniach technicznych, technologicznych, laboratoryjnych, medycznych, w reklamie czy rozrywce (animacja i symulacja). Widzimy jej zastosowanie nie tylko w złożonych systemach i procesach, ale przede wszystkim
wtedy gdy myślimy o rozwiązaniach prostych i tanich. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszego
dynamicznego rynku stworzyliśmy i od lat rozwijamy w firmie BIBUS MENOS Dział Pneumatyki.
Na bazie doświadczeń wielu lat pracy, w oparciu
o bogatą ofertę produktów renomowanych światowych producentów oraz dzięki bezpośrednim
kontaktom naszych specjalistów z Państwem,
chcemy służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów.
Broszura ta pokazuje w dużym skrócie podstawowe grupy produktów oraz zespoły i elementy
do realizacji różnorodnych zadań.
Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy.
BIBUS MENOS Sp. z o.o.
Centrala:
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 660 95 70
fax +48 58 661 71 32
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe Katowice
ul. Brynowska 72
40-584 Katowice
tel. +48 32 203 98 88
+48 32 203 98 89
fax +48 58 661 71 32
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe Poznań
ul. Piaskowa 31
62-070 Dąbrowa
tel. +48 61 842 91 27
+48 61 656 74 85
fax +48 58 661 71 32
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe Warszawa
Janki, Al. Krakowska 34A
05-090 Raszyn
tel. +48 22 723 15 07
fax +48 58 661 71 32
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe Krotoszyn
ul. Mahle 6
63-700 Krotoszyn
tel. +48 62 722 54 26
fax +48 58 661 71 32
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe Rzeszów
ul. Lubelska 53c
35-233 Rzeszów
tel. +48 17 860 11 30
fax +48 58 661 71 32
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe Wrocław
ul. Kościerzyńska 17–19
51-430 Wrocław
tel. +48 71 325 61 56 – telefon główny
+48 71 325 61 27, 71 325 61 83
+48 71 325 61 87
fax +48 58 661 71 32
e-mail: [email protected]
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
NAPĘDY PNEUMATYCZNE
PNEUMATYKA
Napędy pneumatyczne stanowią ważną grupę podzespołów w budowie wielu maszyn i urządzeń pneumatycznych.
Dzięki współpracy ze znanymi producentami pneumatyki, takimi jak:
Camozzi, CKD oraz Clippard, oferujemy bardzo szeroką gamę elemen-
3
tów wykonawczych, spełniających różnorodne wymagania: konstrukcyjne, technologiczne, bezpieczeństwa pracy oraz odporności na warunki środowiska roboczego.
STANDARDOWE ROZWIĄZANIA SIŁOWNIKÓW
Miniaturowe siłowniki
Nierozbieralne siłowniki
Camozzi
CKD
Camozzi
seria: 14
(Ø 6-10-16 mm, skok 5-10-15 mm)
seria: SCP3, CAT, MDC2, MSD
o średnicach tłoków od Ø 2,5 mm
seria: 16, 24 i 25
zgodne z normami ISO 6432 i CETOP RP-52-P
(Ø 8-10-12-16-20-25 mm, skok od 10 do 1000 mm)
seria 14
seria MDC2
seria CAT
seria 16, 24 i 25
Standardowe, rozbieralne siłowniki
Camozzi
seria: 40, 41, 60, 61, 62
wg norm ISO 15552, DIN/ISO 6431, VDMA 24562
(Ø 32-40-50-63-80-100-125-160-200-250-320 mm, skok od 10 do 3000 mm)
seria 40
seria 41
seria 60
seria 61
seria 62
Kompaktowe i krótkoskokowe siłowniki
Camozzi
CKD
seria: QN, QP, 31 (UNITOP Ø 32 do 100 mm) oraz 32 (ISO 21287)
(od Ø 8 do 100 mm)
seria: SSD2
(od Ø 12 do 200 mm)
seria QN
seria QP
seria 31
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
seria 32
seria SSD2
4
PNEUMATYKA
NAPĘDY PNEUMATYCZNE
Całkowicie nierdzewne siłowniki do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
Camozzi
seria: 90 (ISO 6431), 94, 95 (CETOP RP-52-P, DIN/ISO 6432), 97
seria 90
seria 94
seria 95
seria 97
Siłowniki z zabezpieczeniem tłoka przed obrotem (owalny tłok, kwadratowy przekrój tłoczyska)
CKD
seria: SCP3-M, CMK2-M, SCM-M, SMD2-M, FC, SSD2-M, SSD-M, SCA2, SCS
seria SCP3-M
seria SCM-M
seria SSD2-M
seria FC
Siłowniki z zabezpieczeniem tłoka przed obrotem
Prowadnice do siłowników
Camozzi
Camozzi
seria: 31R
seria: 45 (do siłowników CAMOZZI seria: 16,24,25,60,61)
seria 31R
seria 45
Siłowniki z hamulcami hydraulicznymi,
dla stabilizacji prędkości ruchu lub pozycjonowania
Hamulce tłoczysk
siłowników pneumatycznych
Camozzi
Camozzi
seria: 43
seria: RL (ISO 6431 / VDMA / ISO 6432)
seria 43
seria RL
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
NAPĘDY PNEUMATYCZNE
PNEUMATYKA
PNEUMATYCZNE, LINIOWE JEDNOSTKI NAPĘDOWE
Siłowniki beztłoczyskowe
Camozzi
seria: 50, 52
(taśmowe, od Ø 16 do Ø 80 mm, skok do 6000 mm)
seria 50
seria 52
CKD
seria: SRL3, SRM3, SRG3, SRT3
(od Ø 12 do Ø 63 mm, skok do 5000 mm)
seria SRL3
seria SRM3
seria SRG3
seria SRT3
Siłowniki beztłoczyskowe ze sprzęgłem magnetycznym
CKD
seria: MRL2 , MRG2
(od Ø 6 do Ø 32 mm)
seria MRL2
seria MRG2
Napędy pneumatyczne z prowadnicami
Camozzi
seria: QCT, QCB, QCTF, QCTB, QX
(od Ø 20 do Ø 63 mm; 2 x Ø 10 do Ø 32 mm, skok od 10 do 100mm)
seria QCT, QCB
seria QCTF, QCTB
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
seria QX
5
6
PNEUMATYKA
NAPĘDY PNEUMATYCZNE
CKD
seria: MSD, STS, STL, LCY, UCA2, STG
(od Ø 6 do 80 mm, skok do 400 mm)
seria MSD
seria STS
seria LCY
seria UCA2
Napędy wahadłowe
Camozzi
CKD
seria: 30, 69 (L = 90° do 360°)
(od Ø 32 do 125 mm)
seria: RRC, GRC
seria 30
seria 69
seria RRC
seria GRC
Chwytaki pneumatyczne – o szczękach rozwieranych kątowo
Camozzi
CKD
seria: CGSN
seria: FH500, HBL
seria CGSN
seria FH500
seria HBL
Chwytaki pneumatyczne
Camozzi
CKD
seria: CGLN, CGP, CGB
seria: FH100, HAP, BSA, BHA/G, HKP, HLA/B, HEP, HCP, HMF, HFP, HLC, HGP
seria CGLN
seria FH100, HAP, BSA, BHA/G, HKP, HLA/B, HEP, HCP, HMF, HFP, HLC, HGP
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
NAPĘDY PNEUMATYCZNE
PNEUMATYKA
Camozzi
CKD
seria: CGC
seria: BHE
seria CGC
seria BHE
Siłowniki o obniżonym współczynniku tarcia
Siłowniki do pracy w podwyższonych temperaturach
(dla niskich prędkości ruchu – od 1 mm/s lub dla wysokich prędkości ruchu
– do 3000 mm/s oraz niskich ciśnień minimalnych od 0,03 MPa)
CKD
CKD
seria: SCP3-O, SCP3-F, CMK2-F, SCM-O/U, SCA2- O/U, MDC2-F, SMD2-F, MSD -F,
SSD- O/F/U, STR3-O/F
seria: SCPD2-T, CMK2-T, SCM -T, SCA2- T, SCS- T, SSD2- T, JSC3- T, SSD-T
seria SCP3-F
seria SCM-O
seria SSD-T
seria SCM-T
Siłowniki z mechaniczną regulacją skoku
Siłowniki o specjalnie wzmocnionej konstrukcji
mechanicznej
CKD
CKD
seria: SCM- P/R, SCA2- P/R, SCS- P
seria: STK, MFC, MSD- K, STG
seria: SCA2- P/R
seria STK
seria MFC
Siłowniki z mechanicznym blokowaniem tłoczyska
w skrajnych położeniach (ryglowanie)
Siłowniki z blokowaniem tłoczyska w dowolnym
położeniu
CKD
CKD
seria: CMK2-Q, SCM- Q, SCA2- Q2, SSD- Q, STS/L- Q, LCR- Q
seria: JSG, JSK2, JSM2, USSD, JSC3, UFCD, USC
seria SCM-Q
seria LCR- Q
seria JSC3
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
seria USSD
7
8
PNEUMATYKA
NAPĘDY PNEUMATYCZNE
Siłowniki odciążające
Siłowniki o zwielokrotnionej sile docisku
(dla prac manipulacji ręcznej i mechanicznej)
(siła do 5 t przy ciśnieniu zasilania 6 bar)
CKD
CKD
seria: BBS
seria: MCP
seria BBS
seria MCP
Siłowniki do ciężkich warunków pracy
(przemysł hutniczy, cementowy, tartaczny; transport morski; do wszelkich
zastosowań pracy na zewnątrz)
Camozzi
CKD
seria: 60 i 61 do ekstremalnie niskich temperatur (-40 i -50°C)
seria: 60 i 61 wersja z mosiężnym zgarniaczem zabrudzenia z tłoczyska
seria: SCS
seria SCS
seria 60,61
Napędy wahadłowe
Siłowniki calowe
VALBIA
Clippard
Służą do sterowania elementami armatury przemysłowej z kątem nastawnym 90°, takich jak zawory kulowe, przepustnice motylkowe. Napędy VALBIA
mogą być również stosowane w aplikacjach wymagających ruchu obrotowego
180° jak i regulowanego otwarcia.
kąt obrotu: 0°-90° i 0°-180°
podwójnego i pojedynczego działania
wersje temperaturowe:
– standard od -20°C do +85°C;
– wysoka od -20°C do +150°C;
– niska od -40°C do +85°C
ciśnienie zasilania: do 8 bar
moment obrotowy: do 7358 Nm
średnice: od 32 mm do 330 mm
Ø 5/32", 5/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/16", 1 1/4", 1 1/2",
1 3/4", 2", 2 1/2", 3"
skok od 1/4" do 43"
Większość wymienionych siłowników może występować w wersjach
specjalnych, tj.:
– do podwyższonych temperatur,
– wykonanie tłoczyska według wytycznych klienta,
– gwinty na życzenie,
– niestandardowe materiały,
– według specyfikacji klienta.
Większość siłowników firmy CKD może występować w wersji
do zastosowań:
– tzw. „wysokiej czystości”,
– z uszczelnieniami dostosowanymi do ciężkich warunków pracy
(silne zapylenie, spawanie, kontakt z wodą, kontakt z chłodziwem).
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
ZAWORY I ELEKTROZAWORY PNEUMATYCZNE
Wśród wielu elementów układów sprężonego powietrza ważną rolę
spełniają różnego typu zawory sterujące pracą urządzeń napędowych
i parametrami sprężonego powietrza. Między innymi można wyróżnić
następujące grupy elementów:
• z awory sterujące kierunkiem przepływu sprężonego powietrza –
rozdzielacze pneumatyczne
• z awory sterujące natężeniem przepływu – zawory dławiące i zwrotno-dławiące, szybkiego spustu, blokujące i przepływowe zawory proporcjonalne
PNEUMATYKA
• zawory sterujące ciśnieniem sprężonego powietrza – redukcyjne,
bezpieczeństwa, ciśnieniowe zawory proporcjonalne, wolnego startu
• zawory specjalne – realizujące określone funkcje logiczne, taktujące
układów sekwencyjnych, opóźnienia czasowego
• zawory wyżej wymienionych grup, ale o specyficznych właściwościach
techniczno-eksploatacyjnych – specjalne zabezpieczenia IP, pracujące
w warunkach zagrożonych wybuchem ATEX, do tlenu, wolne od jonów
niektórych materiałów (miedzi, teflonu).
ROZDZIELACZE PNEUMATYCZNE
Wyróżniają się takimi cechami jak:
– realizacja określonych funkcji przełączeń (2/2, 3/2, 5/2, 5/3)
– sposób sterowania (bezpośredni lub pośredni: elektryczny,
elektro-pneumatyczny, pneumatyczny, mechaniczny, ręczny, nożny)
– nominalne natężenie przepływu (wskaźnik przepływu)
– ciśnienie robocze i minimalne ciśnienie sterowania
– szybkość przesterowania
– żywotność
– napięcie sterowania i moc cewek elektrycznych
– sposób tworzenia zespołów (wysp zaworowych)
– sposób podłączenia sterowania elektrycznego
– specjalne własności konstrukcyjno-eksploatacyjne.
Oferujemy wiele kombinacji zaworów rozdzielających, z których poniżej przedstawiono podstawowe typy:
Elektrozawory sterowane bezpośrednio (2/2, 3/2)
Camozzi
Seria: K, KN, P, PN, W, A, 6, CFB, K8
seria K, KN
seria A, 6
seria CFB
seria K8
CKD
CKD
Seria: 3MAO/3MBO, 3PA/3PB, PMB
Seria: PJ
czas przesterowania: 1 ms
żywotność: 1 miliard przesterowań
seria 3MAO/3MBO
9
seria 3PA/3PB
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
seria PJ
10
PNEUMATYKA
ZAWORY I ELEKTROZAWORY PNEUMATYCZNE
Clippard
seria: EC-, ET-, EV-, EWmały pobór mocy, przepływy: od 10 do 250 Nl/min
czasy przesterowania: od 10 do 20 ms
Uwaga: dostępna jest wersja do tlenu. Zawory użyteczne np.
w aplikacjach medycznych (certyfikaty): O- Oxygen Clean Series
Zawory dla przemysłu analitycznego: A- Electronic Analytical Series
Wersja odporna na korozję: CR- Corrosion-Resistant Series
Matrix
seria: 820, 890
czasy przesterowania: od 1 do 5 ms
żywotność: 500 mln przesterowań
seria EC/ET/EV/EW
seria 820
seria 890
Rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektropneumatycznie
(pośrednio), typu 2/2, 3/2, 5/2, 5/3, 5/4
Camozzi
seria: E, EN, 3, 4, 7, 9 (ISO 5599/1) oraz NA (wg normy NAMUR)
przepływy: od 200 do 4350 Nl/min
seria EN
seria 3
seria 4
seria 7
seria 9
seria NA (NAMUR)
CKD
seria: 4GA/4GB, 4KA/4KB, 4F, NP
przepływy: do 36000 Nl/min
seria 4G
seria 4K
seria 4F
seria NP
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
ZAWORY I ELEKTROZAWORY PNEUMATYCZNE
PNEUMATYKA
11
Wyspy zaworowe
Camozzi
seria: 3, Y, H, F
przepływy: do 800 Nl/min (seria F do 500 Nl/min)
sterowanie elektryczne: indywidualne, złącze wielostykowe i rozproszone (Profibus, DeviceNet, CANopen)
seria 3
seria Y
seria H
seria F
seria MN3/4SO
seria 4TB
CKD
seria: MN4GA/MN4GB, MN3/4SO, 4TB, W4G, PV (ISO1, ISO2)
przepływy: do 3800 Nl/min
sterowanie elektryczne: indywidualne, złącze wielostykowe i rozproszone
(Uniwire, CC Link, Profibus, CompoBus, DeviceNet, CANopen)
seria PV (ISO 1, ISO 2)
seria MN4GA/MN4GB
Rozdzielacze pneumatyczne sterowane: mechanicznie, ręcznie i nożnie
sterowanie bezpośrednie i ze wspomaganiem
przełączniki pneumatyczne drogowe, zawory pulpitowe (przyciski, przełączniki), przyciski nożne, dźwignie sterujące
Camozzi
seria: 1, 2, 3, 4
przepływy: do 1250 Nl/min
seria 1, 3, 4 – mechaniczna
seria 1, 2, 3, 4 – ręczna
CKD
seria: HMV, HSV
typu 4/3
przepływy: do 2200 Nl/min
seria HMV, HSV
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
seria 2, 3 – nożne
12
PNEUMATYKA
ZAWORY I ELEKTROZAWORY PNEUMATYCZNE
ZAWORY STERUJĄCE NATĘŻENIEM PRZEPŁYWU
Zawory zwrotne, dławiące, zwrotno-dławiące
Camozzi
seria: VNR, SCU/MCU, TMCU, TMVU, RFU/RFO, SVU/MVU, GMCU/GMVU...
przepływy: do 700 Nl/min
seria VNR
seria SCU/MCU
seria TMCU, TMVU
seria RFU/RFO
Sang-A
CKD
seria: NSE
seria: CHV2, CHL, SCL2, SCD2
od miniaturowych, precyzyjnych po dwucalowe
przepływy: do 68000 Nl/min
seria CHV2
seria SCL2,SCD2
seria NSE
Zawory zwrotno-dławiące ze skalą
Zawory szybkiego spustu
CKD
Camozzi
CKD
seria: DVL
Posiadają możliwość łączenia w małe bloki
zaworowe
seria: VSO, VSC
przepływy: od 100 do 6300 Nl/min
seria: QEV2, QEL
przepływy: do 20000 Nl/min
seria DVL
seria VSO, VSC
seria QEV2
Zawory blokujące
(zawory zwrotne sterowane)
Camozzi
seria: VBO, VBU
seria VBO, VBU
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
ZAWORY I ELEKTROZAWORY PNEUMATYCZNE
PNEUMATYKA
TECHNIKA PROPORCJONALNA Proporcjonalne regulatory przepływu
Clippard
Matrix
Camozzi
seria: EVP (EC-P, ET-P, EV-P)
sterowanie napięciem
przepływy: do 20 Nl/min
seria: 860
zawory sterowane cyfrowo: 6 lub 8 bitowe
przepływy: do 753 Nl/min (64 wielkości)
od 0 do 506 Nl/min (256 wielkości)
seria: AP
ciśnienie: 0,15 do 10 bar
przepływ: do 15 Nl/min
seria EVP
seria 860
seria AP
CKD
Clippard
seria: FCM
miniaturowe, precyzyjne regulatory przepływu
zakres regulacji: do 100 Nl/min
wyświetlacz cyfrowy, sterowanie elektryczne: napięciowe lub prądowe
Zawory sterowane silniczkami krokowymi
seria: SCPV
przepływy do 100l/min
seria SCPV
seria FCM
Proporcjonalne regulatory ciśnienia
Camozzi
MATRIX
Camozzi
seria: ER100, ER200
zakres regulacji: od 0 do 5 bar; od 0,05 do 9 bar
wyświetlacz cyfrowy
sygnał elektryczny: napięciowy lub prądowy
przepływy: do 400 Nl/min
seria: SPR
sterowanie ciśnieniem: od 0 do 12 bar
przepływy: do 2500 Nl/min
seria: K8P
ciśnienie: do 10 bar
przepływ: do 132 l/min
seria ER100
seria SPR
seria K8P
CKD
seria: EVS, EV0000 (miniaturowe), ER300, EV2000, EVD, MEVT
seria EVS
seria EV0000
seria EVD
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
seria MEVT
13
14
PNEUMATYKA
Serwozawory pneumatyczne
ZAWORY I ELEKTROZAWORY PNEUMATYCZNE
seria LRWA
seria LRPA
seria LRXA
Camozzi
seria: LRWA - sterujące przepływem
Przepływy do 1100Nl/min
seria: LRPA - sterujące ciśnieniem
Przepływy do 780 Nl/min
seria: LRXA - pozycjonujące
Przepływy do 800Nl/min
ZAWORY STERUJĄCE CIŚNIENIEM SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Standardowe zawory redukcyjne
CKD
Camozzi
seria: R1000, R2000, R3000,
R4000, R6000, R8000
przepływy: do 10800 Nl/min
seria: MC, M, N, MX
zawory 3-drogowe (standard) oraz 2-drogowe
zakresy regulacyjne: do 10 bar (standard)
przepływy: do 6000 Nl/min (MX do 11000 Nl/min)
seria MC
seria M, N
seria MX
Zawory redukcyjne o podwyższonej wytrzymałości
seria R2000
Zawory redukcyjne z wbudowanym
zaworem zwrotnym
(do zastosowań w trudnych warunkach, również wersje wysokociśnieniowe)
CKD
CKD
seria: 2215, 2400, 2401, 2415
przepływy: do 15000 Nl/min
seria: R1100 – R8100
seria 2215
seria R8100
Zawory redukcyjne precyzyjne
Zawory redukcyjne pośredniego działania
CKD
CKD
seria: 2302/2303/2304 (pokrętło tarczowe)
2302/2303/2304-*-R (sterowanie pneumatyczne)
przepływy: do 25000 Nl/min
seria: RJB500 (miniaturowe), RP1000, RP2000
dokładność: 0,002 bar
seria RJB500
seria RP1000
seria 2302
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
ZAWORY I ELEKTROZAWORY PNEUMATYCZNE
PNEUMATYKA
ZAWORY SPECJALNE
Zawory realizujące określone funkcje logiczne
Alternatywa
Camozzi
CKD
Koniunkcja
Camozzi
Pamięć
Camozzi
seria: 2LD-SB4B
seria: SHV2
seria: 2LR-SB4B
seria: 2LM-SB4B
seria 2LD-SB4B
seria SHV2
seria 2LR-SB4B
seria 2LM-SB4B
Opóźnienie czasowe
CKD
Zespoły taktujące
układów sekwencyjnych
Clippard
Licznik impulsów pneumatycznych
Clippard
seria: RTD-3A
seria: R-932 z płytami CM-02-
seria: PT-1SM
seria RTD-3A
seria R-932
Zawory wydmuchowe (strzałowe)
CKD
seria: PD2/3, PDV2/3
Zawory wydmuchowe stosowane są w aplikacjach przedmuchiwania filtrów pyłowych.
Sterowane elektropneumatycznie lub tylko pneumatycznie.
Maksymalny przepływ 146 m3 /min
Przyłącza: ¾’’ – 3’’
seria PD2/3, PDV2/3
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
seria PT-1SM
15
16
PNEUMATYKA
TECHNIKA PRÓŻNIOWA
W wielu dziedzinach nowoczesnego przemysłu liczne zastosowania
znajdują urządzenia oparte na wykorzystaniu próżni. Niektóre prace
manipulacyjne, montażowe, transportu elementów i materiałów czy
pakowania, najefektywniej realizowane są za pomocą chwytaków
próżniowych.
Dotyczy to zarówno elementów drobnych, jak papier, części elektroniczne, płyty kompaktowe, a także większych, jak tafle szkła, szyby samochodowe, blachy karoserii oraz paczki, worki czy kartony.
PRÓŻNIOWE ELEMENTY CHWYTAJĄCE
W przyssawkach za pomocą próżni wytwarzane są siły umożliwiające
chwycenie przedmiotu i jego transport.
Oferujemy setki różnorodnych elementów chwytających takich firm jak
Vuototecnica, Camozzi i CKD, dostosowane do każdego zastosowania.
Podstawowe cechy wyróżniające chwytaki próżniowe i umożliwiające realizację zadań to:
Wielkość powierzchni chwytającej i siła nośna
Wyposażenie dodatkowe zespołu chwytającego
Najmniejsze z oferowanych przyssawek mają średnicę 0,7 mm (CKD, typ VSPG-0,7RM). Większe, o średnicy powyżej 300 mm osiągają siły chwytające masy
powyżej 300 kg.
– kompensatory sprężynowe
– kompensatory kątowe (kulowe – Vuototecnica, CKD, elastyczne Camozzi)
– zespół przyssawki z siłownikiem próżniowym (Vuototecnica, typ 25**10)
– zabezpieczenie przyssawek w zespole przed stratami energii w przypadku
obecności przyssawek nieaktywnych (zawory mechaniczne, różnicy ciśnień)
Kształt powierzchni chwytającej
Budowa ssawki
– okrągłe
– prostokątne
– owalne
– pierścieniowe
– zespoły systemów
chwytających
(Vuototecnica:
Octopus system)
– z pojedynczą wargą i mieszkowe
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
TECHNIKA PRÓŻNIOWA
PNEUMATYKA
17
PRÓŻNIOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Dla realizacji zróżnicowanych zadań technicznych i zabezpieczeń
systemów próżniowych niezbędne jest zastosowanie różnorodnych
elementów, takich jak:
• zawory i elektrozawory rozdzielające (Vuototecnica, CKD, Camozzi)
• zawory redukcyjne i bezpieczeństwa (Vuototecnica, CKD)
• zawory zwrotne i odcinające
• filtry, przewody i złącza
• elementy pomiarowe i regulacyjne (czujniki ciśnień i przekaźniki
elektropneumatyczne).
Oferowane są dwa sposoby i typy urządzeń do wytwarzania próżni:
Strumienice (eżektory) wykorzystujące efekt Venturiego
Mechaniczne pompy próżniowe
Eżektory
W zależności od potrzeb, oferujemy eżektory różniące się:
1. Wydajnością i zużyciem sprężonego powietrza, od miniaturowych o efektywności kilku l/min (Camozzi, CKD, Vuototecnica) do zespołów o wydajności
blisko 11000 l/min (Vuototecnica, typ PVP 600MD).
2. Dodatkowymi funkcjami:
– energooszczędność pracy i kontrola bieżącej wartości podciśnienia
(Camozzi, CKD, Vuototecnica)
– przyspieszenie cyklu (szybkie załączenie i odłączenie próżni z dodatkowym
odrzuceniem przedmiotu).
Oferujemy zestawy urządzeń, w skład których wchodzą generatory próżni,
zbiorniki i kompletny osprzęt próżniowy (Vuototecnica, typ DOP).
Mechaniczne pompy próżniowe
Zależnie od wymaganej wartości podciśnienia oraz wydajności oferujemy różnego typu maszyny. Są to między innymi:
– dmuchawy bocznokanałowe, dla relatywnie dużych wydajności a niewielkich
podciśnień (FPZ, ESAM)
– pompy membranowe – małe wydajności, niskie wartości podciśnień (Gast,
Vuototecnica)
– pompy łopatkowe (Gast, Vuototecnica) dla większych wydajności i głębokich
próżni.
Na bazie wymienionych wyżej maszyn budowane są kompletne zespoły:
–
Vuototecnica, typ: DO25 – DO1000, DSO300 – DSO1000, DSV150 –
DSV2000.
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
18
PNEUMATYKA
ELEMENTY POMIAROWE I CZUJNIKI
W nowoczesnych systemach automatyki przemysłowej i mechatroniki
bardzo często występują złożone systemy pneumatyczne. Realizacja
wielu zadań, operacji i procesów jest możliwa dzięki ścisłemu powiązaniu różnych systemów poprzez programowalne systemy elektroniczne.
Konieczna staje się transmisja niektórych parametrów mechanicznych
czy pneumatycznych (ciśnienie, przepływ) na sygnały elektryczne, by te
sygnały swobodnie wykorzystywać do realizacji zadań procesu.
Oferujemy szereg elementów łączących napęd mechaniczno-pneumatyczny z systemem sterującym.
BEZDOTYKOWE CZUJNIKI MAGNETYCZNE POŁOŻENIA
Dostosowane przede wszystkim do sygnalizacji położenia tłoka siłowników
pneumatycznych lub stanu pracy chwytaków.
Podstawowe dwa typy to:
• czujniki kontaktronowe
• czujniki hallotronowe
Za pomocą rowków w konstrukcji lub z wykorzystaniem uchwytów mogą być
wygodnie montowane na elementach wykonawczych. Czujniki mogą mieć diody świecące, sygnalizujące załączenie styków.
Camozzi
CKD
czujniki seria: CST, CSV, CSH, CSB oraz CSC
seria: M, S, R, T, K, F, H, E, V
wśród których znajdują się odmiany o specjalnych cechach, takich jak:
• odporne na pracę w obszarze silnych pól magnetycznych
• odporne na olej i chłodziwo obróbkowe
• z wydłużonym podtrzymaniem włączonych styków (umożliwienie
obróbki sygnału przez układ sterujący)
seria CST
CZUJNIKI SYGNALIZACJI POŁOŻENIA PNEUMATYCZNE CZUJNIKI SYGNALIZACJI OBECNOŚCI PRZEDMIOTU
Z JEDNOCZESNYM POMIAREM
CKD
z przerywanym strumieniem
z dyszą spiętrzeniową
typ: SW-T0H3 oraz SW-T2H3
umożliwiają łatwą selekcję wymiarową przedmiotów
(chwytanych, dociskanych)
Camozzi
Clippard
CKD
seria: 2LB-SE oraz 2LB-SR
seria: 1030
seria: APA4-DA10 seria: 1022
seria T
ZESPOŁY PNEUMATYCZNE (MOSTKI)
SYGNALIZUJĄCE RÓŻNICE PRZEPŁYWÓW
seria 2LB-SR
seria 1030
Clippard
seria 1022
seria GPS2
Mogą służyć do detekcji szczelin, niewłaściwego ułożenia
przedmiotu na stole obrabiarki, oceny jakości ostrza
skrawającego itp. pomiarów z dużą dokładnością.
CKD
seria: GPS2, HPS, TLPS
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
ELEMENTY POMIAROWE I CZUJNIKI
PNEUMATYKA
19
PRZEKAŹNIKI I CZUJNIKI CIŚNIENIA
Przekaźniki mechaniczne zwierające/rozwierające styki
po osiągnięciu nastawionej wartości ciśnienia
Przekaźniki elektroniczne
Camozzi
Clippard
CKD
seria: PM
zakres: od 1 do 10 bar
seria: 5100-3
zakres: od 0,0012 do 0,150 bar
seria PM
seria 5100-3
seria:
– PPX – niezależnie programowalne dwa przekaźniki ciśnienia z wyświetlaczem cyfrowym
zakresy: od -1 do 0, od 0 do 1 bar, od 0 do 10 bar, wyjścia PNP
lub analogowe
– PPE – z mechanicznym ustawianiem wartości ciśnienia
zakresy: od -1 do 0, od 0 do 1 bar, od 0 do 10 bar
– PPE-A – z wyjściem analogowym od 0 do 5 V
– PSW – podobnie jak PPE o podwyższonej dokładności
– PPD – miniaturowe, elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym
– PPD3 – elektroniczny, wielofunkcyjny z wyświetlaczem cyfrowym
– PPS2 – elektroniczny ze sterowaniem mikroprocesorowym do układów
regulacyjnych
– DP1000 – elektroniczny, różnica ciśnień
PRZEKAŹNIKI, CZUJNIKI
ORAZ REGULATORY PRZEPŁYWU
seria PPX
Miniaturowe czujniki elektroniczne
Zastosowanie:
– kontrola obecności przedmiotu chwytanego
– kontrola intensywności nadmuchu w procesach przemysłowych
(np. spawanie w osłonie argonu) lub medycznych (np. respiratory)
– kontrola szczelności (pojemniki, złącza itp.)
CKD
CKD
seria: FSM-H
zakresy: 0,005 – 0,010 – 0,100 l/min
seria: FSM2
zakresy: 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 – 50 –
100 – 200 – 500 – 1000 l/min
czas reakcji: do 50 ms
seria FSM2
Przepływomierze sprężonego powietrza
Podstawowe zastosowanie, to kontrola zużycia powietrza
CKD
seria: PFD, PFK
zakresy pomiarów: od 25 do 500 Nl/min, od 800 do 16000 Nl/min
seria PFD
Miniaturowe, elektroniczne regulatory przepływu
CKD
Miniaturowe czujniki elektroniczne, dla szybkich pomiarów
seria: FCM
zakres: od 0,015 do 100 Nl/min
czynnik regulowany: powietrze, tlen, argon i inne gazy
wbudowany wyświetlacz cyfrowy; procesor sterujący umożliwiający precyzyjną
realizację szybkich procesów regulacyjnych
CKD
seria: FSM-V
czas reakcji: do 5 ms
zakresy: 0,05 – 0,1 – 0,5 – 1 – 5 – 10 l/min
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
seria FCM
20
PNEUMATYKA
ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA
Trwałość i niezawodność elementów i systemów pneumatycznego napędu i sterowania jest ściśle powiązana z jakością czynnika roboczego,
jakim jest zwykle powietrze. Dlatego dużą uwagę zwraca się na wyposażenie zespołów w elementy, które zabezpieczają odpowiednią do ro-
dzaju urządzenia klasę czystości powietrza. Wśród elementów technicznego przygotowania powietrza najczęściej występują: filtry, zawory
redukcyjne i smarownice.
ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA
Wyróżniają się takimi cechami jak:
– rodzaj konstrukcji obudowy i wkładu filtracyjnego
– wielkość przepływów nominalnych i gniazd przyłączeniowych
– ciśnienie pracy
– dokładność filtracji
– sposób usuwania skroplin.
Modułowa seria przygotowania powietrza
Camozzi
CKD
seria: MX
gniazda przyłączeniowe: od G1/8 do G1
maksymalne przepływy: do 7500 Nl/min
standardowa dokładność filtrowania: 25 μm
opcjonalnie, podwyższona: 5 μm
filtry koalescencyjne: 0,01 μm
filtry z wkładem z węgla aktywnego: <0,003 mg/m3
spust skroplin:
półautomatyczny i ręczny – standard (typ 0 i 1)
automatyczny – pływakowy (typ 3) oraz ze spadkiem ciśnień (typ 4 i 5)
seria: CXU
dostępne przyłącza 1/8’’ – ½’’
eliminacja połączeń przewód- złączka pozwala uchronić instalację przed
możliwymi przeciekami
możliwość rozbudowy bloku w 4 kierunkach
dostępne takie elementy jak kostka z nabudowanymi zaworami lub całe
4 zaworowe bloki o dowolnej konfiguracji
oszczędność miejsca
szybki i łatwy montaż
seria MX
seria CXU
Filtry i filtro-reduktory
CKD
CKD
seria: M (koalescencyjne – do mgły olejowej)
zabudowa modułowa
dokładność: 0,1 mg/m3 – 1 mg/m3 – 0,03 mg/m3
seria: F oraz W (filtro-reduktory)
do zabudowy modułowej
dokładność filtracji: 5 μm (standard), 0,3 μm (podwyższona)
spust skroplin: ręczny lub automatyczny (NC lub NO)
seria M
CKD
seria: WB 500 (filtro-reduktory miniaturowe)
przyłącza wtykowe: Ø 4 lub 6 mm
dokładność filtracji: 5 μm
przepływy: do 400 Nl/min
seria WB 500
Filtry specjalistyczne
CKD
filtry specjalne, do indywidualnej zabudowy
seria: A1019, 1144, 1137, 1138, 1126
przyłącza: od G1/8 do G2 (przepływy: do 40000 Nl/min)
seria 1404 – do narzędzi i pistoletów pneumatycznych
seria 1326 – do smółek i pyłów węglowych
seria 1226 – do mgły olejowej dla dużych przepływów
seria 1226J – do usuwania zapachów
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
PNEUMATYKA
ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA
21
SMAROWNICE POWIETRZA
Oferujemy bardzo szeroki asortyment tych elementów o konstrukcjach
obudów indywidualnych i umożliwiających tworzenie zwartych zespołów, przykładowo:
Camozzi
CKD
CKD
seria: MX, MC, N
(Średnice 1/8, 1/4, 3/8, ½, 3/4 , 1’’)
seria: 3005E, 3002E, 3003E
gniazda przyłączeniowe: do G2 z mechanizmem
automatycznego zasilania olejem
seria: L (zabudowa modułowa)
gniazda przyłączeniowe: do G1
seria MX
seria 3005E
seria L
ZAWORY PRZYŁĄCZENIOWE
Zawory przyłączeniowe umożliwiają wygodne dobudowanie ich do
zespołu przygotowania powietrza i łatwe doprowadzenie sprężonego
powietrza do układu oraz odcięcie zasilania z jednoczesnym, szybkim
odpowietrzeniem. Pełnią więc funkcję rozdzielaczy 3/2, sterowanych
ręcznie, elektrycznie lub pneumatycznie.
Camozzi
Camozzi
Camozzi
CKD
seria: VMS
gniazda przyłączeniowe: M5 do G3/4
sterowanie: ręczne, tulejką
seria: MC
sterowanie: ręczne lub elektryczne
gniazda przyłączeniowe: G1/4, 3/8
oraz 1/2
seria: MX, zabezpieczenie przed
odłączeniem w standardzie przyłącze
3/8, ½, 3/4 , 1’’
przesterowanie: ręczne z możliwością
zabezpieczenia przed przypadkowym
odłączeniem zasilania
seria: V1000, V3000 i V 3100,
V 6010, V 3010
zawory modułowe, przesterowanie
ręczne
seria VMS
seria MC
seria MX
seria V1000
ZAWORY ROZRUCHOWE (WOLNEGO STARTU)
Umożliwiają doprowadzenie sprężonego powietrza do uruchamianego
układu w sposób kontrolowany, tak aby podczas startu elementy robocze zostały wolniej doprowadzone do pozycji wyjściowej. Po osiągnięciu
około połowy ciśnienia nominalnego następuje szybkie dopełnienie
układu do pełnej wartości ciśnienia. Mogą być załączane ręcznie lub
elektrycznie.
Camozzi
Camozzi
seria: MX
przyłącze 3/8, ½, 3/4 , 1’’
załączenie samoczynne
po doprowadzeniu powietrza
seria: MC
gniazda przyłączeniowe: G1/4, 3/8
oraz 1/2
seria MX
CKD
typ: V3301 – uruchomienie zaworem
elektrycznym
V3321 – uruchomienie zaworem
ręcznym
seria MC
OSUSZACZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA I FILTRY HITEMA
Zasysane przez sprężarkę powietrze atmosferyczne jest mieszaniną
gazów, która zawiera również parę wodną. Zawartość pary wodnej
w powietrzu jest zmienna i zależy przede wszystkim od temperatury
– im wyższa temperatura tym większa zawartość wilgoci w powietrzu.
W sieci sprężonego powietrza następuje stopniowe ochładzanie powietrza a co za tym idzie kondensacja pary wodnej. Pojawiająca się
woda w instalacji sprężonego powietrza może powodować uszkodzenia i przestoje urządzeń – dlatego tak ważne jest skuteczne usuwanie
wilgoci. Rozwiązanie jest proste – zastosuj osuszacz ziębniczy HITEMA
gwarantujący ciśnieniowy punkt rosy na poziomie 3°C.
Wydajności od 36 do 10800 m3/h
seria V3301
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
22
PNEUMATYKA
WYPOSAŻENIE POMOCNICZE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH
Oferujemy bardzo szeroką gamę elementów wyposażenia układów
pneumatycznych, które chociaż nazywane pomocniczymi, stanowią
istotną część tych zespołów, wpływając na własności techniczno-eksploatacyjne oraz ekonomiczne urządzeń.
ELEMENTY ZŁĄCZNE
Camozzi należy do największych w Europie dostawców elementów
złącznych. Znalazły one uznanie wielu światowych producentów maszyn z uwagi na wyróżniającą się jakość – szczelność, trwałość i odporność na urazy mechaniczne.
Do elementów tych możemy zaliczyć:
– elementy złączne
– szybkozłącza
– przewody
– tłumiki hałasu (filtry wypływowe)
– zawory kulowe
– manometry.
Podstawowa część elementów złącznych, szczególnie predestynowanych do pracy w trudnych warunkach, wykonywana jest w oparciu
o korpusy mosiężne, niklowane.
Uzupełniają ją elementy wykonywane z polimerowych tworzyw sztucznych.
Podstawowe grupy elementów złącznych:
Mikrozłącza wtykowe, mosiężne
seria: 6000
średnice zewnętrzne przewodów:
Ø 3-4-6-8-10 mm
gwinty: M3-M5-M7-G1/8
seria 6000
Złącza wtykowe z tworzyw
sztucznych
seria: 7000
średnice zewnętrzne przewodów:
Ø 4-6-8-10-12-16 mm
gwinty: G1/8-G1/4-G3/8-G1/2-G3/4 oraz M5 i M7
seria 7000
Złącza wtykowe mosiężne
seria: 6000
średnice zewnętrzne przewodów:
Ø 4-5-6-8-10-12-14-16 mm
gwinty: M5-G1/8-G1/4-G3/8-G1/2
R1/8-R1/4-R3/8-R1/2
seria 6000
Złącza wtykowe, mosiężne,
z podwójnym uszczelnieniem
Złącza skręcane do przewodów
z tworzyw
Złącza uniwersalne z pierścieniem
zaciskowym
seria: 8000
średnice zewnętrzne przewodów: Ø 4-6-8 mm;
Ø 10 i Ø 12 na zapytanie
gwinty: G1/8-G1/4
seria: 1000
średnice przewodów (zewnętrzna/wewnętrzna):
Ø 5/3-6/4-8/6-10/8-12/10-15/12,5
gwinty : M5-M6-M12x1-M12x1,25-G1/8-G1/4
G3/8-G1/2 R1/8-R1/4-R3/8-R1/2
(dla przewodów miedzianych, mosiężnych
oraz plastikowych),
seria: 1000
średnice zew. przewodów: Ø 4-6-8-10-12-16 mm
gwinty: G1/8-G1/4-R1/8-R1/4-R3/8-R1/2
seria 8000
seria 1000
seria 1000
Złącza przewodowe
Zespoły szybkozłączne
Złącza kwasoodporne
seria: 2000, S2000
gwinty: M5-G1/8-G1/4-G3/8-G1/2-G3/4-G1
R1/8-R1/4-R3/8-R1/2-R3/4-R1
seria: 5000
średnice nominalne przepływu: Ø 5-7 mm
średnice przewodów z tworzyw sztucznych:
6/4-8/6-10/8,
średnice przewodów gumowych:
6x14-8x17-10x19-13x23
gwinty: G1/8-G1/4-G3/8-G1
Seria: X6000
dedykowane do przemysłu chemicznego,
medycznego i spożywczego (z certyfikatem)
średnice zewnętrzne przewodów: Ø4, 6, 8, 10, 12
gwinty: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)
BSPT (R1/8. R1/4, R3/8, R1/2)
seria 2000, S2000
seria 5000
seria X6000
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
WYPOSAŻENIE POMOCNICZE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH
PNEUMATYKA
Elementy złączne dla maszyn
mobilnych
Szybkozłącze dwustronnie
odcinane model HP
Złącza wtykowe
(do pneumatycznych układów hamulcowych maszyn)
SANG-A
seria: PC, PL, PXG, PAT, NRL...
przyłącza przewodów: od Ø 3 do 16 mm
gwinty: M3x0,5 – R(G)1/2
materiał wykonania: korpus (gwint) - mosiądz
zęby zacinające: stal SUS304 i SUS316
korpus: tworzywo POM, PBT i PP
uszczelnienia: NBR, EPDM i FKM
Camozzi
seria: 9000 C – Truck
zabezpieczone przed wilgocią,
pyłem i brudem z otoczenia
średnice przewodów: 6/4–8/6–10/8–12/
9–15/12–16/13–18/14
gwinty przyłączy: M10x1-M12x1,5-M14x1,5M16x1,5-M18x1,5-M22x1,5-1/8NPTF
zakres temperatur: od -50°C do +100°C
zakres ciśnień: od 0 do 16 bar
czynnik roboczy: sprężone powietrze
seria: HP
materiał: mosiądz
media: woda, olej, benzyna, para,
chemikalia, powietrze
ciśnienie pracy: ~70 bar
temperatura: od -20 do +80°C
przyłącze: R1/8” - R2”
SANG-A
seria NRL
seria 9000 C – Truck
seria HP-H
seria PAT (D2)
PRZEWODY
ZEC (na życzenie wykonujemy specjalne wersje)
Sang-A
Przewody poliamidowe, (Poliamid typ S40 Rilsan PA11, PA12)
Przewody poliuretanowe
zakres temperatur: od -40°C do +80°C
średnice zew.: od Ø 2 do 40 mm
kolory: naturalny, niebieski, czarny, czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy
zakres temperatur: od -15 do +60°C
średnice zew.: od Ø 3 do 16 mm
kolory: czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony, naturalny,
pomarańczowy
Przewody poliuretanowe, (Poliuretan typ SH98 PUH)
zakres temperatur: od -20 do +60°C
średnice zew.: od Ø 3 do 14 mm
kolory: naturalny, niebieski, czarny, czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy,
transparentne
Przewody polietylenowe, (Polietylen PE)
Przewody spiralne
ZEC, SANG-A
– różne materiały
– różne średnice i długości
– różne kolory
zakres temperatur: od 0°C do +80°C
średnice zew.: od Ø 4 do 23 mm
kolory: naturalny, niebieski, czarny, czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy
Przewody z PTFE, (elastyczne)
zakres temperatur: od -60 do +260°C
średnice zew.: od Ø 4 do 22 mm
kolory: naturalny
TŁUMIKI HAŁASU (filtry wypływowe)
Camozzi
CKD
Sang-A
seria: 2000
seria: FA_31
seria: ST
seria 2000
seria FA_31
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
23
seria ST
24
PNEUMATYKA
WYPOSAŻENIE POMOCNICZE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH
ARMATURA PRZEMYSŁOWA
RUBINETTERIE BRESCIANE
VALPRES
Mosiężne zawory kulowe do powietrza, gazu
i wody, zawory zwrotne, reduktory i filtry
Nierdzewne, stalowe i żeliwne zawory kulowe
oraz przepustnice
napęd: dźwignia ręczna
materiał: mosiądz, uszczelnienia PTFE
przyłącze: 1/8”- 4”
zakres ciśnień: od 10 do 64 bar
zakres temperatur: od -20°C do +130°C
napęd: ręczny, pneumatyczny lub elektryczny
materiał: stal nierdzewna, stal węglowa, żeliwo GG25, uszczelnienia PTFE,
VITON, EPDM, NBR
przyłącze: gwintowane 1/8”-4”, kołnierzowe i do wspawania DN8-DN200,
przepustnice DN32-DN1000
zakres ciśnień: od 10 do 140 bar
zakres temperatur: od -20°C do +200°C
MANOMETRY
WATTS
Wykonania standardowe
Wykonania niestandardowe
– suche osiowe/promieniowe/kołnierzowe od Ø 40 do 100 mm z zakresami
od -1 do 400 bar, gwinty przyłączeniowe: 1/8 i 1/4"
– glicerynowe osiowe/radialne/kołnierzowe, Ø 63 mm z zakresami od -1 do
600 bar, gwint 1/4"
Oferujemy również wiele innych, nie wymienionych wyżej elementów,
standardowych oraz w wykonaniach specjalnych (na życzenie klientów).
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
PNEUMATYKA
POMPY MEMBRANOWE
25
Japońska firma YAMADA powstała w 1905 roku – dziś jest wiodącym
producentem pomp membranowych i tłokowych, zasilanych sprężonym powietrzem. Pompy te służą do dystrybucji mediów ciekłych, najczęściej agresywnych chemicznie, jak kwasy lub zasady oraz mediów
o podwyższonej lepkości jak farby i kleje. YAMADA posiada w swej ofercie również pompy membranowe służące do transportu niektórych pyłów i proszków suchych, takich jak tonery, krzemionki, mleko w proszku, mąka pszeniczna.
Od 2003 roku firma BIBUS MENOS rozpoczęła sprzedaż pomp membranowych na terenie naszego kraju, co zaowocowało dobrymi wynikami sprzedaży w kolejnych latach oraz doprowadziło do uzyskania pozycji jedynego dystrybutora i Centrum Obsługi Sprzedażowej i Serwisowej
dla krajowych odbiorców produktów firmy YAMADA w Polsce.
Dzięki prostej zasadzie działania pomp membranowych i szerokiej
gamie materiałów z jakich mogą być wykonane, można je stosować
do pompowania praktycznie wszystkich rodzajów cieczy.
Są idealne do pompowania lekkich cieczy takich jak rozpuszczalniki
i paliwa a także do bardzo lepkich mediów jakimi są kleje i farby (max.
lepkość 20000 cP). Pompy przeznaczone są także do mediów agresywnych chemicznie, takich jak stężone kwasy i zasady oraz cieczy zawierających cząstki stałe.
Firma YAMADA proponuje również nowoczesne oraz niestandardowe
rozwiązania z wykorzystaniem pomp membranowych, przeznaczonych
do transportu mediów w zautomatyzowanych procesach technologicznych.
Zalety pomp membranowych:
– stała wydajność pompowania z uwagi na brak elementów ulegających stopniowemu zużyciu typu wirniki, przekładnie
– prosta i płynna regulacja wielkości przepływu od 0-100%
– praca na sucho, bez uszkodzeń
– zabezpieczone przed eksplozją ATEX, nie przegrzewają się i nie generują iskry elektrycznej
– brak skomplikowanych elementów sterujących
– bezsmarowa
– bardzo wysoka sprawność energetyczna
– zawór pneumatyczny rozdzielający powietrze o specjalnej konstrukcji (PATENT #5,002,469) pozwalającej na rozpoczęcie pracy pompy
zawsze ze skrajnych pozycji. Nie pozwala on na ustawienie się w martwym punkcie zaworu (membran) spowodowanym wyrównaniem
ciśnień pomiędzy zasilanym powietrzem a pompowanym medium
co powoduje zatrzymanie pompy
– dobra zdolność samozasysania
Typy Pomp
seria: NDP-5, DP-10, NDP-10, NDP-15, NDP-20,
NDP-25, NDP-40, NDP-50, NDP-80
Przyłącza
DN5 1/4”, DN10 3/8”,DN15 1/2”, DN20 3/4”,
DN25 1”, DN40 11/2”, DN50 2”, DN80 3”.
Wydajność nominalna
od 0 do 800 l/min.
Zakres temperatur pracy
od 0°C do 100°C
Materiał wykonania korpusu części mokrej
aluminium typ: ADC12/AC2A-F
stal nierdzewna: SCS-14 /SUS316
FC – żeliwo
PPG – polipropylen
PVDF – kynar
PTFE – teflon
PVC – polichlorek winylu
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
Materiał wykonania gniazd, kul i membran
CR – neopren
NBR – nitryl
EPDM – nordel
FKM – viton
TPEE – hytrel
TPO – santopren
PTFE – teflon
26
PNEUMATYKA
POMPY TŁOKOWE I SILNIKI PNEUMATYCZNE
Pneumatyczne pompy tłokowe służą do dystrybucji smarów
i płynów ekspolatacyjnych, w szczególności: olejów, farb, klejów,
silikonów, uszczelniaczy i wypełniaczy o wysokiej lepkości
na długich lub krótkich odległościach pod wysokim ciśnieniem.
Pompy membranowe, tłokowe i procesowe zasilane sprężonym
powietrzem firmy YAMADA znalazły zastosowanie
w następujących obszarach technologicznych:
Przemysł drukarski
– farby fleksograficzne
– farby do druku wklęsłego
– rozpuszczalniki do mycia
– chemia do obróbki płyt: wywoływacze, utrwalacze, wybielacze,
stabilizatory
– kleje, zwilżacze
– odpady, ścieki
Typoszereg
50, 65, 90, 95, 110, 160, 230
Przyłącza
3/4”, 1 1/2”
Wydajność nominalna
od 0 do 60 l/min
Zakres ciśnień i przełożenia
ciśnienie zasilania od 2 do 7 bar
ciśnienie wyjściowe wg przełożeń
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 10:1, 15:1, 20:1, 35:1, 40:1, 50:1, 55:1, 60:1
Przemysł chemiczny
– detergenty i barwniki
– kwasy i zasady
– rozpuszczalniki, zwilżacze, stabilizatory
– środki powierzchniowo czynne
– centralne stacje mycia C.I.P.
Materiał wykonania korpusu
stal węglowa S45C
stal nierdzewna SCS-14 /SUS316
Silniki pneumatyczne GAST wystepują w czterech wariantach:
– smarowany,
– bezolejowy,
– ze stali nierdzewnej,
– z przekładnią zębatą.
Silniki posiadają też różne możliwości montażu:
– na łapach,
– od czoła,
– na piaście silnika,
– kołnierzowo (NEMA lub metryczny).
Zalety silników pneumatycznych:
– różne prędkości obrotowe
Dostępne są prędkości obrotowe od 300 do 10000 obr/min (w zależności od wybranego modelu silnika); łatwa regulacja prędkości
obrotowej poprzez redukcję ciśnienia na wlocie silnika lub zawór
dławiący na jego wylocie.
– praca w dowolnej pozycji
Możliwość montażu w dowolnej pozycji pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego smarowania (nie dotyczy silników bezolejowych); pozycje pracy motoreduktorów ograniczone są możliwościami pozycji pracy przekładni.
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
SILNIKI PNEUMATYCZNE cd. / STANOWISKA EDUKACYJNE
– Brak iskrzenia
Jako, że silnik nie jest urządzeniem elektrycznym, możliwość zapłonu
gazów łatwopalnych z powodu iskry została ograniczona do minimum.
– Łagodny rozruch
Praca ze sprężonym powietrzem automatycznie zapewnia łagodny
rozruch silnika bez ryzyka uszkodzenia pozostałych urządzeń.
– Łatwa zmiana kierunku obrotów
Czterodrogowy zawór zamontowany na linii sprężonego powietrza
umożliwia bardzo łatwą i błyskawiczną zmianę kierunku obrotów
silnika pneumatycznego GAST.
– Samouszczelniające się łopatki
Konstrukcja silnika i materiał, z którego wykonane są łopatki,
zapewniają ich samoistne uszczelnianie się, dzięki temu parametry
silnika pozostają niezmienne przez tysiące godzin pracy.
– „Praca na zimno”
W trakcie pracy silnika rozprężające się powietrze chłodzi urządzenie.
Dzięki temu zjawisku silnik moze być stosowany w wysokich temperaturach otoczenia (do 120°C) w atmosferach niewybuchowych.
– Kompaktowy i przenośny
Maksymalna moc przy zminimalizowanej wadze i wymiarach
PNEUMATYKA
27
– Cztery lub osiem łopatek
Silniki czterołopatkowe spełniaja większość wymagań, ale w aplikacjach gdzie istotna jest precyzyjna kontrola posuwu, przy małym
przepływie powietrza lub przy ciągłej pracy na przeciążeniu, silnik
ośmiołopatkowy będzie lepszym rozwiązaniem.
– Zminimalizowana obsługa
Silniki GAST mozna stosować w miejscach, gdzie obsługa serwisowa
jest utrudniona, gdyż w zasadzie nie będą one wymagać obsługi
przy pracy na czystym suchym i odpowiednio nasmarowanym powietrzu (smarowanie nie dotyczy modeli bezolejowych).
– Nie ma ryzyka przepalenia
Silniki pneumatyczne GAST mogą zostać zablokowane pod obciążeniem, w trybie ciągłym; nie spowoduje to ich uszkodzenia.
Stanowiska edukacyjne
Posiadamy w sprzedaży gotowe stanowiska edukacyjne zgodne
z D.P.R. 24 May 1988 N. 224 oraz DIR. C.E.E. N.85/375.
– PD/VAB, PD/VABL – sterowanie pneumatyczne
– PD/VB, PD/VBL – sterowanie pneumatyczne i elektryczne
– dostępne również wersje ze sterowaniem PLC
– na życzenie klienta możliwość dowolnej konfiguracji.
Każde ze stanowisk jest wyposażone w podstawowe elementy pneumatyczne takie jak: siłowniki, zawory 5/2, zawory krańcowe, zawory
logiczne itp.
Do każdego egzemplarza dołączane są instrukcje, przykładowe zadania oraz karty z gotowymi testami.
Dodatkowo prowadzimy szkolenia z zakresu pneumatyki zarówno
w siedzibie firmy jak i u klientów.
BIBUS MENOS Sp. z o.o. tel. +48 58 660 95 70, fax +48 58 661 71 32, e-mail: [email protected]
SPRZEDAŻ KOMPONENTÓW
PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA, SERWIS
INTEGRACJA SYSTEMOWA
DORADZTWO TECHNICZNE I SZKOLENIA
BIBUS MENOS
BIBUS MENOS Sp. z o.o.
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk
tel. +48 (0) 58 660 95 70
fax +48 (0) 58 661 71 32
e-mail: [email protected]
www.bibusmenos.pl
BIBUS MENOS Pneumatyka 01-2014 / 3000 PL
Grupa BIBUS

Podobne dokumenty