praktyczna odmiana na każde pole

Transkrypt

praktyczna odmiana na każde pole
PROFIL AGROTECHNICZNY
CECHY JAKOŚCIOWE
Tolerancja niskiego pH: średnia
Mrozoodporność: dobra
Odporność na suszę: dość wysoka
Wymagania glebowe: mniejsze
MTZ: średnia – 40 g
Gęstość ziarna: wysoka
Wyrównanie ziarna: średnie
Zawartość białka: średnia
Liczba opadania: bardzo wysoka
Sedymentacja: wysoka
ZDROWOTNOŚĆ
8,2
Zdrowotność
choroby podstawy źdźbła
7,6
mączniak prawdziwy
7,9
rdza brunatna
7,5
DTR
6,3
septorioza liści
7,0
septorioza plew
7,6
fuzarioza kłosów
ocena COBORU*
PSZENICA OZIMA
PRAKTIK
Klasa: A
Rejestracja: Polska 2012 Hodowla: RAGT
*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka
PRAKTYCZNA ODMIANA NA KAŻDE POLE
niska
średnia
wzmocnić ochronę
fungicydową
standardowa ochrona
fungicydowa
7,8
PSZENICA OZIMA
61
PSZENICA OZIMA
60
wysoka
podwyższona odporność
genetyczna
ZALETY
wysokie, stabilne plonowanie w różnych latach, również kiedy są wymarznięcia
• nadaje się na różne typy gleb, także słabsze oraz suche
• rośliny o siedzącym, niskim pokroju, skupiające się na tworzeniu plonu ziarna,
niekłopotliwe w skracaniu
• odmiana odporna na wyleganie
• ziarno o bardzo wysokiej gęstości i dobrych parametrach jakościowych
• dobra zdrowotność roślin, należy wzmocnić ochronę fungicydową na septoriozę liści
• nadaje się do uprawy w monokulturze oraz do późnego siewu po kukurydzy
I
A1 – 98%
A2 – 100%
•
III
A1 – 105%
A2 – 104%
V
A1 – 103%
A2 – 100%
A1, A2 – poziomy
intensywności uprawy
II
A1 – 98 %
A2 – 100%
IV
A1 – 103 %
A2 – 101%
VI
A1 – 108%
A2 – 103%
Plonowanie odmiany Praktik w poszczególnych rejonach, % wzorca,
wyniki COBORU, 2013 r.
MIEJSCE W PŁODOZMIANIE
Uprawa po pszenicy
+++
Uprawa po kukurydzy
+++
Późny siew
+++
+++ – zalecany, ++ – średnio zalecany, + – możliwy, – nie zaleca się
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
PLONOWANIE

Podobne dokumenty