Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Glinna na sprzedaż

Komentarze

Transkrypt

Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Glinna na sprzedaż
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 25 tel./fax +4891 407 12 02, +48 606 98 22 77
e-mail: [email protected]; [email protected]
OFERTA SPRZEDAŻY
Nieruchomość położona na obszarze 26.233 m2
Na terenie kompleksu wypoczynkowego znajduje się:
 20 domków,
 miejsca parkingowe,
 plac zabaw,
 boisko,
 wyznaczone miejsce na ognisko,
 świetlica,
 budynki o funkcji handlowo-usługowej.
Bezpośrednio przy Jeziorze Glinna
W imieniu właścicieli chcielibyśmy podziękować Państwu za zainteresowanie ofertą
nieruchomości GLINNA PARK BUNGALOWS w miejscowości Żelisławiec
oraz za skorzystanie z zaproszenia naszej firmy
do obejrzenia nieruchomości w dogodnym dla Państwa czasie.
Informacje na temat tej nieruchomości zostały zgromadzone z wielką
dbałością i starannością, cechującą oferty na wyłączność.
Prosimy o ewentualne zweryfikowanie podanych w w/w ofercie danych we
własnym zakresie. Dysponujemy niezbędnymi dokumentami, które przedkładamy
zainteresowanym na życzenie. Możecie Państwo skonsultować wszelkie niezbędne
informacje z odpowiednimi instytucjami m.in. Ewidencją Gruntów i Budynków,
Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta i Gminy, Sądem Rejonowym Wydziałem
Ksiąg Wieczystych oraz branżowymi specjalistami (np. rzeczoznawcą majątkowym,
geodetą, architektem, urbanistą).
Sprzedający oczekują od Państwa propozycji w odpowiedzi na przygotowaną
wraz z
ofertę.
Dziś otrzymujecie Państwo jedyną i niepowtarzalną okazję do złożenia swojej
własnej propozycji dotyczącej prezentowanych nieruchomości.
Dla Sprzedających jest to ważny i ekscytujący okres, dlatego w imieniu
właścicieli prosimy o deklarację Państwa w ciągu 14 dni od daty prezentacji –
pozytywnej lub negatywnej. W przypadku Państwa negatywnej deklaracji wystarczy
powiadomienie telefoniczne do wybranej osoby zamieszczonej w niniejszym
opracowaniu. W przypadku Państwa pozytywnej deklaracji prosimy zapoznać się z
Procedurą sprzedaży.
Z wyrazami szacunku –
Beata Uberna
Nieruchomość położona jest w miejscowości Żelisławiec, w zachodniej części
województwa zachodniopomorskiego, na południowym krańcu Puszczy Bukowej Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Puszcza Bukowa od zachodu i północy
graniczy z dzielnicami Szczecina (jadąc rowerem przez Puszczę Bukową 20 min.
dojazdu od OSIEDLA BUKOWEGO), natomiast od południa i wschodu z Niziną
Szczecińską.
Ośrodek Wypoczynkowy GLINNA PARK BUNGALOWS zlokalizowany jest w
malowniczo położonej wsi Żelisławiec nad jeziorem Glinna.
Niezwykle urozmaicona budowa geologiczna terenu wraz z ukształtowaniem mają
decydujący wpływ na sieć wód powierzchniowych, na które składają się potoki,
jeziora i oczka wodne. Licznie występują również śródleśne torfowiska.
Na terenie gminy Stare Czarnowo znajduje się wiele jezior. Największe z nich to jezioro
Glinna (wody jeziora - III klasa czystości), jezioro Binowskie i jezioro Piasecznik Wielki.
Okoliczne lasy przyciągają zwolenników pieszych i rowerowych wędrówek. Szczeciński
Park Krajobrazowy znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Stare
Czarnowo, a pozostała część w granicach Szczecina i Gminy Gryfino. Park otacza
strefa ochronna NATURA 2000.
Wzgórzami Bukowymi Park jest obszarem o wysokich walorach przyrodniczych
kulturowych i krajobrazowo – turystycznych. Wyróżniają one Park w skali makroregionu
i w skali kraju. Parku występuje najlepiej wykształcony w Polsce zespół buczyny
pomorskiej we wszystkich odmianach.
Niezapomnianych wrażeń przyrodniczych dostarcza również Ogród Dendrologiczny w
Glinnej z bogatą kolekcją drzew egzotycznych i krzewów pochodzących z różnych
kontynentów świata, a także 30 pomników przyrody żywej i przyrody nieożywionej.
Jezioro Glinna jest największym jeziorem Szczecińskiego Parku Krajobrazowego"
Puszcza Bukowa" i wyraźnie dzieli się na dwa człony Glinna Wielka, oraz Glinna
Wąska.
Przez teren Parku i otuliny przebiega 20 szlaków
turystycznych o łącznej długości około 140 km
oraz 23 km tras rowerowych, prowadzących
przez najciekawsze fragmenty puszczańskiego
krajobrazu, zaś ośrodki wypoczynkowe nad
jeziorami: Glinna i Binowo umożliwiają pełną
rekreację wodno-plażową.
GLINNA PARK BUNGALOWS położony jest w
części Glinna Wielka, jest to jedno z
najpopularniejszych miejsc krótkich letnich
wypadów mieszkańców okolicznych miast i
osiedli. Znajdują się tam ośrodki rekreacyjne
z domkami letniskowymi (co najmniej ok. 70
szt.)
W odległości ok. 3 km od
Starego Czarnowa w miejscowości
Glinna, na trasie Gryfino - Stare
Czarnowo,
w
sąsiedztwie
Ogrodu
Dendrologicznego znajduje się Punkt
Informacji Przyrodniczo Leśnej oraz
Cmentarz Żołnierzy Niemieckich. W
Binowie znajduje się znane i lubiane
pole golfowe.
W a l o r y t u r y s t y c z n e - bogactwo
fauny i flory regionu zostało w sposób
profesjonalny przedstawione na stronach
internetowych Gminy Stare Czarnowo.
– nieruchomość leży na południowym obrzeżu "Puszczy Bukowej" , która
jest zwartym kompleksem leśnym, od zachodu i północy graniczącej z dzielnicami
Szczecina.
Dla obszaru, w którym usytuowana jest przedmiotowa nieruchomość nie ma
opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo
przewiduje
ZAGOSPODAROWANIE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
SPORT
I
EDUKACJE
Z
MOŻLIWOSCIĄ
PODSTAWOWEJ.
Studium
przestrzennego gminy, nie
LOKALIZACJI
uwarunkowań
USŁUG
i
TOWARZYSZĄCYCH
kierunków
FUNKCJI
zagospodarowania
jest przepisem gminnym na podstawie, którego
wydawane są decyzje pozwolenia na budowę.
W przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w jaki sposób można zagospodarować
nieruchomość określa decyzja o warunkach zabudowy, wydawana na podstawie
przepisów prawa (w szczególności Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym). Podjęto starania dotyczące określenia nowego zagospodarowania
dla działki 232/2. Rada Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXVI/251/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żelisławiec
nad
jeziorem
Glinna
w
Gminie
http://bip.stareczarnowo.pl/strony/1932.dhtml.
Obecnie nie zlecono wykonania prac planistycznych.
Stare
Czarnowo.
Przedmiotowa nieruchomość posiada bardzo dobre połączenie komunikacyjne,
dzięki bliskiej odległości od głównych tras komunikacyjnych regionu:
Autostrady A6; S3 – Berlin – Szczecin – Świnoujście,
Drogi krajowej nr 10 – Szczecin – Stargard Szczeciński – Warszawa,
Międzynarodowej Trasy E 65 Ystad – Szczecin – Wrocław – Praga.
Żelisławiec znajduje się w odległość:
ok. 20 min. od Szczecina,
ok. 2,5 h dojazdu od Berlina,
ok. 35 min. od Stargardu Szczecińskiego,
ok. 25 min. od Pyrzyc.
Ośrodek jest bardzo dobrze usytuowany pod względem lokalizacyjnym,
w okolicy znajduje się:
Binowo Park Golf Club,
inny ośrodek wypoczynkowy z domkami rekreacyjnymi,
Krzywy las,
ogród dendrologiczny.
Nieruchomość stanowi teren dawnego Ośrodka Wypoczynkowego Fabryki
Kabli Załom, a następnie Binowo sp. z o.o.
Ofertę stanowi:
1. Prawo własności do niezabudowanej działki nr 328/1 o powierzchni 733 m2
położonej w miejscowości Żelisławiec, gmina Stare Czarnowo, dla której Sąd
Rejonowy nr SZ1Y/00044399/9, oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem „Bi”.
2. Prawo wieczystego użytkowania do dnia 5.12.2089 r. w działce nr 325 o
powierzchni 17.166 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem „Bi”
i stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności stanowiący
20 domków z możliwością całorocznego użytkowania,
budynki o funkcji handlowo-usługowej,
pozostałe budynki niemieszkalne, w tym świetlica z kominkiem,
oraz wydzielone i urządzone na terenie
miejsca przeznaczone na rekreację i wypoczynek
plac zabaw,
boisko,
miejsce na ognisko,
miejsce do biesiadowania
oraz
teren z urządzonym parkingiem,
ciągami komunikacyjnymi,
części działki niezabudowanej położonej w miejscowości Żelisławiec, gmina
Stare Czarnowo, dla której Sąd Rejonowy nr SZ1Y/00030064/1.
Oferowany kompleks wypoczynkowy znajdujący się w zachodniej części Jeziora
Glinna jest terenem ogrodzonym z pełnym dozorem.
Na terenie ośrodka ponad 8 tyś. metrów kwadratowych przeznaczonych jest na
sport, zabawę i rekreację. Obiekt jest bardzo dobrze położony, gdyż zaledwie 10
metrów dzieli ośrodek od brzegu Jeziora Glinna.
Każdy domek został wyremontowany (okna PCV, panele na podłogach, ściany
gładzone malowane) i przygotowany do zamieszkania i ewentualnego wynajmu.
Każdy z nich składa się z:
 3 pokoi,
 dwóch łazienek z osobnymi wejściami.
 aneksu kuchennego.
Domki są w pełni wyposażone i posiadają wszystkie niezbędne przyłącza (prąd,
woda ,kanalizacja) dodatkowo posiadają TV, ogrzewanie elektryczne oraz meble
pokojowe i kuchenne.
GLINNA PARK BUNGALOWS
TO WSPANIALE MIEJSCE DO WYPOCZYNKU, KTÓRE KRYJE W SOBIE
WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI I
OGROMNY POTENCJAŁ TURYSTYCZNY.
Powyższe zdjęcie przedstawia się cały kompleks wypoczynkowy GLINNA PARK
BUNGALOWS z podziałem na poszczególne działki z zaznaczonymi drogami
wewnętrznymi i częściami wspólnymi.
Przedstawiona kilka lat temu przez
oferta sprzedaży
działek (bez dostępu do wodociągu i własnego ujęcia wody) w bezpośrednim sąsiedztwie została
sprzedana w 100%. Oferta oparta była na zbywaniu udziałów w działce nr 323/2 (szczegółowo
opisanych w treści aktu notarialnego zgodnie z załącznikiem mapowym), oznaczonej w ewidencji
gruntów symbolem „Bi”, całości nieruchomość o całkowitej powierzchni 17.166 m2 zabudowanej:
 10 domkami kempingowymi (każdy domek zbywany jest z wyodrębnieniem działki),
 stacją transformatorową (część wspólna), ponadto część niezabudowaną stanowią, jako część
wspólna
 teren po budynku sanitarnym,
 teren z urządzonym parkingiem,
 ciągami komunikacyjnymi,
 części działki niezabudowanej (podzielone na odrębne działki przeznaczonych do
zagospodarowania), położonej w miejscowości Żelisławiec, gmina Stare Czarnowo.
Oferowany teren uzbrojony jest w:





sieć kanalizacji sanitarnej,
sieć energetyczną wewnętrzną wraz z oświetleniem terenu,
własne ujęcie wody,
ciągi komunikacyjne utwardzone,
boisko sportowe.
Obecnie mamy przyjemność przedstawić Państwu GLINNA PARK BUNGALOWS
stanowiący zespół budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i istniejącą
infrastrukturą. Jest to miejsce znane, od wielu lat na jego terenie wypoczywało kilka
pokoleń mieszkańców miast, spragnionych wypoczynku
w miejscu
czystym
ekologicznie oraz dobrze zorganizowanym, jako baza rekreacyjna w szczególności dla
mieszkańców Szczecina. Obecnie potencjał nieruchomości może być w pełni
wykorzystany dla przepływu finansowego przedsiębiorcy/firmy, która reaktywuje
budynki służące jako uzupełnienie istniejącej bazy noclegowej (gastronomia,
handel, rekreacja i rozrywka).
Należałoby pomyśleć o wybudowaniu nowego pomostu i stworzenia możliwości
wypożyczania sprzętu wodnego (kajaki, rowerki wodne, łódki). Ze względu na piękny
i dorodny drzewostan możliwe jest zbudowanie PARKU LINOWEGO, który oprócz
bezpośredniego dostępu do wody może podnieść
atrakcyjność w czasie pobytu rodzin lub/i przyciągnie
młodych użytkowników.
Nowy właściciel nieruchomości wykorzystując duży potencjał istniejącej bazy
noclegowej i położenia bezpośrednio przy jeziorze i w otulinie parku krajobrazowego
oraz bliskości Szczecina, może stworzyć wspaniałe miejsce dla wypoczynku dla rodzin
poprzez dostarczenie szeregu możliwości aktywnego wypoczynku i mieć cash flow
od chwili przejęcia nieruchomości we władanie. Możliwy jest również szybki zwrot
inwestycji (zainwestowanych pieniędzy) w celu reinwestowania ich w odnowienie
bazy gastronomicznej, handlowej, czy rekreacyjnej lub rozrywkowej.
Warto, na przykładzie condohoteli,
ponownie odsprzedać już gotowe do
użytkowania domki (koncepcja
sprzedaży w częściach jest już
przygotowana i zostanie
przedstawiona w toku konkretnych
rozmów biznesowych). Następnie
podmiot gospodarczy, który będzie
prowadził na tym terenie działalność (firma będąca właścicielem
najatrakcyjniejszych części tej nieruchomości położonych, między innymi przy samym
jeziorze) obejmie je ponownie we władanie, na mocy umowy najmu na 10 lat
odsprzedane domki i wypracowane przychody z najmu, po potrąceniu własnych
kosztów, przekaże właścicielowi lub niezależnie od wykorzystania ustali stałą opłatę
za dzierżawę (płatną miesięcznie lub rocznie). Zgodnie z umową najmu właściciel
domku może korzystać z niego również w okresie, na jaki strony się umówią. Korzyścią
drobnych inwestorów, którzy zakupią domki będzie:
1. Korzystanie z domku w ustalonym czasie,
2. Korzystanie z przychodu pasywnego z najmu,
3. Brak potrzeby dbania o domek (który został oddany w zarząd podmiotowi
gospodarczemu).
Nowy właściciel docelowo, po wypracowaniu i uzgodnieniu ostatecznej koncepcji
zagospodarowania
terenu,
przygotuje
być
może
we
współpracy
z
firmą
ofertę sprzedaży domków lub/i ofertę najmu
domków wraz z określeniem sposobu korzystania w ramach nieruchomości wspólnej
oraz REGULAMIN dla prawidłowego korzystania.
TA WYJĄTKOWA NIERUCHOMOŚĆ OFEROWANA JEST DO SPRZEDAŻY Z GOTOWYM
POMYSŁEM, WYSTARCZY TYLKO WDROŻYĆ GO W ŻYCIE.
Cena ofertowa nieruchomości
1.497.000,00 PLN
(słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
Prezentowana przez firmę
oferta sprzedaży
całej nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego GLINNA PARK BUNGALOWS jest
idealną propozycją skierowaną do przedsiębiorców, inwestorów i wszystkich osób,
które chciałyby wykorzystać ogromny potencjał turystyczny tej nieruchomości.
Dobrze zorganizowany kompleks wypoczynkowy daje możliwość rozwinięcia biznesu,
który przyciągałby mieszkańców okolicznych miast, spragnionych wypoczynku w
miejscu czystym ekologicznie i dalekim od miejskiego zgiełku.
 Prezentacja nieruchomości – Drogi Kliencie, masz prawo bezpłatnie obejrzeć
nieruchomość w obecności właściciela, Licencjonowanego Pośrednika w
Obrocie Nieruchomościami lub jego asystenta/ki. Masz prawo do wszelkich
informacji z związanych nieruchomością. Zadawaj pytania, żądaj odpowiedzi.
 Udostępnienie dokumentów – na etapie prezentacji MASZ PRAWO WGLĄDU DO
DOKUMENTÓW związanych z nieruchomością.
 Sprawdzenie dostępności posiadanych środków pieniężnych – zrobisz to we
własnym zakresie lub z nieodpłatną pomocą naszej firmy, która poleci doradców
finansowych oferujących dogodne warunki kredytowania nieruchomości.
W przypadku, gdy oferta Cię zainteresuje:
 Wypełnij druk - w dokumentach, jakie otrzymałeś od naszej firmy, znajdziesz druk
„OŚWIADCZENIE WOLI NABYCIA – wstępna propozycja uzgodnienia przyszłej
umowy kupna sprzedaży”. Swoje propozycje składaj przy założeniu, że wszystkie
informacje przekazane przez właściciela nieruchomości są prawdziwe.
Dokładnie wypełnij druk, punkt po punkcie, ponieważ złoży się on na całą Twoją
ofertę zakupu.
 Prześlij swoją ofertę do naszego biura podpisaną w formie skanu na adres e-mail:
[email protected] Będzie on podstawą do rozpoczęcia skutecznych negocjacji.
W większości są one skuteczne i uwieńczone transakcją. Oczekuj oficjalnej
odpowiedzi w tej samej formie.
 Rezerwacja oferty ze sprzedaży w celu zatrzymania jej dla Państwa możliwe jest
wyłącznie po uzgodnieniu istotnych warunków zawarcia umowy sprzedaży i
wpłacie kwoty 1.000 zł zadatku lub zaliczki, po podpisaniu stosownej umowy
przedwstępnej.
Firma
(bezpłatnie):
 przekaże i pomoże wypełnić druk: „ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH
OSOBOWYCH” niezbędnych do zawarcia umowy w kancelarii notarialnej,
 zajmuje się zgromadzeniem (świeżych) dokumentów niezbędnych do transakcji
dokumentów związanych z nieruchomością i przekazaniem ich do Kancelarii
Notarialnej,
 zbada stan Księgi Wieczystej na dzień zawarcia umowy,
 zaaranżuje spotkanie w wybranej przez Ciebie Kancelarii notarialnej celem
zawarcia umowy.
Doświadczenie zawodowe –










Od 2000 r. zmiana głównego profilu działalności z branży
odzieżowej na rynek nieruchomości.
Po
dokształceniu
się
otwarcie
firmy
obrotu
nieruchomościami jako franchisobirca pod szyldem AD.
DRĄGOWSKI i wykonywanie usług pośrednictwa.
W pierwszy miesiąc podpisałam 100 umów pośrednictwa,
w drugim 50, pracując od rana do wieczora;
2001 r. otrzymałam od Ministra Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast licencję zawodową
nr 2080 uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa w
obrocie nieruchomościami.
2002 r. równolegle prowadzony przez ajentkę, duży sklep odzieżowy, przestał być
rentowny został zamknięty.
2003 r. uzyskałam certfikat potwierdzający ukończenie EUROPEJSKIEJ AKADEMII
NIERUCHOMOŚCI, gdzie przez szereg miesięcy zdobywałam wiedzę niezbędną do
pracy na rynku nieruchomości Unii Europejskiej.
2004 r. - zmiana dotycząca działalności – przejście na działalność pod własnym
szyldem: CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI;
- pierwsza własna inwestycja w nieruchomość;
2006 r. - przejęcie spółki z o.o. i przekształcenie jej w spółkę developerską
mKwardat sp. z o.o. – nabycie 1/3 udziałów i objęcie funkcji Prezesa Zarządu,
2006 r. – 2008 r. – przygotowanie 3 projektów inwestycji developerskiej w
Goleniowie (OSIEDLE FLAMANDZKIE – 7 bliźniaków, 14 połówek domków z
garażami i bez, OSIEDLE AKACJOWE - 88 lokali mieszkalnych w 3 budynkach z
parkingiem podziemnym, blok mieszkalny na ul. Sorysa) i realizacja pierwszego
wraz ze 100% sprzedażą, uzyskanie od Ministra Infrastruktury licencji zarządcy
nieruchomości, uzyskanie potwierdzenia od CCIM of Chicago zaliczenia
egzaminów dotyczących 4 poziomów specjalizacji w nieruchomościach
komercyjnych:
CI 101 – Analizy finansowej inwestycji w nieruchomości komercyjne,
CI 102 – Analizy rynkowej inwestycji w nieruchomości komercyjne,
CI 103 – Analizy decyzji użytkownika w komercyjnych nieruchomościach
inwestycyjnych,
CI 104 – Analizy inwestycyjnej nieruchomości komercyjnych,
2008 r. – 2009 r. – sprzedaż udziałów w spółce i przygotowanie 4 projektów osiedli
mieszkalnych zabudowy indywidualnej w 4 gminach.
2009 r. – założenie spółki ARKTURUS NIERUCHOMOŚCI S.C. Beata Uberna, Tomasz
Uberna, Kazimierz Keller i wniesienie do spółki przygotowanych terenów, w
kolejnych latach nabywanie aktywów (gruntów do przekształcenia na
budowlane i lokalu użytkowego). Sprzedaż części wcześniej zakupionych gruntów
w całości lub w częściach, uruchomienie wynajmu, zakup kolejnych i
przekształcenie terenów oraz zbrojenie działek i dalsza odsprzedaż.
2013 r. – podjęcie współpracy z AUVESTA EDELMETALLE AG jako partner handlowy,
2015 r. – uzyskanie certyfikatu
CERTYFIKOWANEGO DORADCY DS. METALI
SZLACHETNYCH
Ofertę obsługuje na wyłączność:
72-100 Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 25
BEATA UBERNA
pośrednik w obrocie nieruchomościami
nr licencji zawodowej 2080
Zarządca nieruchomości nr licencji 15858
kom. +48 606 98 22 77
tel. 091 419 06 60
tel./fax 091 407 12 02
e-mail: [email protected]
Magdalena Cyfra-Milewska
opiekun oferty
Dyrektor biura i doradca ds. nieruchomości
Tel: +48 531 850 350
e-mail: [email protected]
Nasza firma jest członkiem:
ZACHODNIOPOMORSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W
OBROCIE NIERUCHOMOSCIAMI
POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Podobne dokumenty