talon subskrypcyjny

Komentarze

Transkrypt

talon subskrypcyjny
TALON SUBSKRYPCYJNY
WYDAWNICTWO ANNA PIĄTKOWSKA ogłasza subskrypcję na wydanie drukiem polskiej edycji
dwóch książek Judy Tarling. Są to Baroque String Playing for ingenious learners i The Weapons of Rhetoric,
a guide for musicians and audiences.
CENA SUBSKRYPCJI za pierwszą pozycję – 40 PLN, za drugą pozycję – 40 PLN.
ZAMAWIAM W FORMIE SUBSKRYPCJI POLSKĄ EDYCJĘ KSIĄŻEK:
Judy Tarling – Baroque String Playing for ingenious learners szt. _____ w cenie _____/szt,
razem ________ PLN.
Judy Tarling – The Weapons of Rhetoric, a guide for musicians and audiences szt. _____ w cenie _____/szt,
razem ________ PLN.
Imię i nazwisko lub nazwa zamawiającego
NIP (dotyczy firmy)
Adres
E-mail
Telefon
Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż podany powyżej)
Nr konta do wpłat subskrypcyjnych 17 1140 2004 0000 3002 4237 4345 (mBank)
WYDAWNICTWO ANNA PIĄTKOWSKA
Uzupełnione dane, wg wzoru powyżej, proszę przesłać mailem – wyd[email protected]
Talon wraz z potwierdzeniem wpłaty jest potwierdzeniem zawarcia umowy subskrypcji
z Wydawnictwem Anna Piątkowska. Proszę także o dopisanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Zgoda dotyczy wyłącznie realizacji tej umowy (treść poniżej). Maksymalny czas realizacji
subskrypcji – do 6 miesięcy od jej zakończenia. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy i zwrot przedpłat w przypadku małego zainteresowania subskrypcją.
ZGADZAM SIĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ WYDAWNICTWO ANNA PIĄTKOWSKA PODANYCH W FORMULARZU DANYCH
OSOBOWYCH.
DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY SUBSKRYPCJI.
ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST WYDAWNICTWO ANNA PIĄTKOWSKA. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE.
PODAJĄCEMU DANE PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU I POPRAWIENIA ICH TREŚCI.