Angielski w biznesie

Komentarze

Transkrypt

Angielski w biznesie
Wstęp
Zjednoczona Europa umożliwia wiele ciekawych obcojęzycznych spotkań – kontaktów towarzyskich i przede
wszystkim kontaktów biznesowych. Międzynarodowym sposobem porozumiewania się w biznesie jest język
angielski, nic więc dziwnego, że osoby dobrze władające tym językiem otrzymują wyższe wynagrodzenia
w firmach na całym świecie. Z myślą o takich możliwościach stworzyliśmy kurs „Angielski w biznesie”. Jest
on przeznaczony dla osób, które skończyły kurs języka angielskiego dla początkujących ESKK lub uczyły się
ogólnego języka angielskiego od roku do dwóch lat.
Kurs języka angielskiego w biznesie jest przygotowany w taki sposób, aby jak najbardziej rozwinąć Twoje kompetencje językowe, a co za tym idzie – wzmocnić Twoją pozycję na rynku pracy. Różnorodne, ciekawe ćwiczenia
zamieszczone w kursie przyczynią się do szybkiego i przyjemnego opanowania poruszanych zagadnień,
a także sprawią, że zaczniesz swobodnie posługiwać się językiem angielskim, zarówno w rozmowach na tematy
specjalistyczno-branżowe, jak i bardziej ogólne.
W trakcie kursu nauczysz się nawiązywać kontakty biznesowe w języku angielskim. Nabierzesz wprawy w swobodnej konwersacji na tematy służbowe z kontrahentami anglojęzycznymi, udoskonalisz umiejętność czytania
tekstów biznesowych ze zrozumieniem, nauczysz się samodzielnie pisać teksty oficjalne i uzyskiwać informacje
z Internetu oraz czasopism anglojęzycznych. Poznasz techniki prowadzenia dyskusji branżowych w języku
angielskim, dowiesz się, jak zaprezentować i uzasadnić swoje poglądy w języku angielskim. Przećwiczysz
wypowiadanie się na temat swoich doświadczeń i nauczysz się pozyskiwać informacje zawodowe.
Dzięki symulacjom i ćwiczeniom praktycznym będziesz miał okazję w pełni wykorzystać i utrwalić nabyte
słownictwo oraz poznane techniki. Przy okazji poznawania słownictwa biznesowego i wyrażeń specjalistycznych uzyskasz także wiedzę praktyczną. Dowiesz się, jak sporządzać sprawozdania, efektywnie uczestniczyć
w służbowych spotkaniach, oraz poszerzysz swoją wiedzę na temat etykiety obowiązującej podczas rozmowy
telefonicznej i protokołu biznesowego.
W kursie znajdziesz autentyczne materiały z angielskiej lub amerykańskiej prasy, w których poruszane są
ciekawe tematy z życia gospodarczego. Kurs wzbogacony jest o nagrania audio w wykonaniu rodowitych Anglików. Efekty swojej pracy będziesz mógł sprawdzić dzięki motywującej, pisemnej pracy domowej, która
zostanie oceniona przez Twojego osobistego nauczyciela.
Życzymy Ci sukcesów w nauce!
Struktura lekcji
Efektywną naukę na naszym kursie gwarantuje stała struktura zeszytów lekcyjnych – w każdym zeszycie
znajdują się dwie lekcje składające się z powtarzalnych sekcji. Zanim rozpoczniesz naukę, przestudiuj schemat
struktury zeszytu zamieszczony na następnej stronie.
Ucząc się na odległość, sam decydujesz o tym, gdzie i jak często się uczyć. Materiał całego zeszytu zaplanowany jest
na miesiąc pracy. Zamieszczony na marginesie symbol filiżanki
wskazuje moment, w którym możesz odpocząć
od nauki i powrócić do niej później, bez uszczerbku dla spójności procesu uczenia się. Aby zwiększyć skuteczność
Twojej nauki, proponujemy, byś materiałowi oddzielonemu tym symbolem poświęcał 30–45 minut.
Radzimy także, aby przerwa między kolejnymi sesjami nauki nie była dłuższa niż 2 dni. Jeśli będziesz systematyczny, efekty Twojej pracy będą znacznie lepsze i szybciej osiągniesz zamierzone cele. W samodzielnej nauce
pomocny będzie załączony do kursu czerwony filtr. Używaj go tam, gdzie spotkasz tekst na czerwono, np.
w niektórych ćwiczeniach lub podczas nauki słówek. Filtrem zasłaniasz wybrane fragmenty, a po udzieleniu
samodzielnej odpowiedzi odkrywasz go i sprawdzasz poprawność swoich rozwiązań.
Każdemu zeszytowi towarzyszy płyta CD, na której nagrane są fragmenty lekcji oraz wybrane ćwiczenia do
niektórych prac domowych i słownik końcowy. Nagrania są oznaczone w zeszycie symbolem słuchawek 1 .
Towarzysząca im liczba odpowiada numeracji kolejnych fragmentów na płycie. Lektor odczytuje taki symbol
jako Listening one, two, three... (nagranie 1, 2, 3...). Częste słuchanie nagrań i powtarzanie słówek, zwrotów
czy pełnych zdań pozwoli Ci na szybkie oswojenie się z brzmieniem dźwięków i intonacją w języku angielskim.
2
Struktura lekcji
Cele edukacyjne
Zanim rozpoczniesz naukę, sprawdź, jakie umiejętności zdobędziesz po
przerobieniu materiału lekcji. Później możesz do nich wrócić i zaznaczyć zagadnienia, które opanowałeś.
Tytuły sekcji:
Gree ngs and saying
goodbye
Presen ng your
company
Making business
contacts on the phone
Sekcje tematyczne omawiane w danej lekcji. W tym miejscu, dla przykładu,
prezentujemy tematy występujące w lekcji pierwszej. Jednakże podział taki
będzie występował również w każdej następnej lekcji.
Będziemy je prezentować, omawiając przy tym różne zagadnienia leksykalne i gramatyczne, oraz wykonywać ćwiczenia utrwalające ich znajomość.
Będą to ćwiczenia praktyczne, rozwijające cztery umiejętności językowe,
czyli: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.
Check your
understanding
W każdej drugiej lekcji zeszytu. W tej sekcji wykonasz ćwiczenia praktyczne,
w których podsumujesz zagadnienia, o których dowiedziałeś się w obu lekcjach danego zeszytu.
Points to
remember
Zestawienie gramatyczne podsumowujące informacje gramatyczne i leksykalne omawiane w danej lekcji.
Homework
Praca domowa pozwalająca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z obu
lekcji, do wykonania po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na formularzu w środku zeszytu. Pracę domową odrobioną na formularzu możesz
przesłać swojemu osobistemu nauczycielowi do sprawdzenia. Prace domowe możesz również odrabiać, korzystając z Internetu.
Key
Klucz odpowiedzi do ćwiczeń.
Listening script
Zapis nagrań pozwalający na dokładne prześledzenie wypowiedzi i rozmów, które nie są zapisane w lekcji, a znajdują się na towarzyszącej zeszytowi płycie CD.
Word list
Słownik zawierający nowe słówka znajdujące się w zeszycie i ich tłumaczenie.
Na kartach kursu ESKK spotkasz się także z następującymi oznaczeniami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy:
szare tło wyróżnia omawiane zagadnienia gramatyczne i leksykalne
!
taka ramka prezentuje szczegóły warte zapamiętania
Study tip /Vocabulary training/Spelling note
Glossary
w takiej ramce znajdziesz przydatne wskazówki –
dotyczące technik uczenia się, pracy ze słownikiem czy
angielskiej pisowni
w ramce Glossary znajdziesz słówka
i wyrażenia niezbędne do opanowania
danego fragmentu lekcji
Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania angielskiego języka biznesu na kursie ESKK!
3
PROGRAM KURSU
 Pakiet 1
 Pakiet 7
Lekcja 1 Making new business contacts – Nawiązywanie
kontaktów biznesowych
Greetings and saying goodbye
Making contacts on the phone
Lekcja 2 At the office – W biurze
Office layout and equipment
Office correspondence
Using the computer
Lekcja 13 Managment – Zarządzanie firmą
Managment styles
Working in teams
Lekcja 14 Great ideas – Wspaniałe pomysły
Creativity
Meetings
 Pakiet 8
Lekcja 15
Lekcja 16
 Pakiet 2
Lekcja 3
Lekcja 4
Starting a career – Początek kariery zawodowej
Roads to success
Job seeking
Application letter
Career history – Historia kariery
Curriculum vitae
Job interview
 Pakiet 9
Lekcja 17
Lekcja 18
 Pakiet 3
Lekcja 5 Selling and buying – Sprzedaż i kupno
Describing a product
Sales process
Lekcja 6 Selling and buying – Sprzedaż i kupno
Orders
Negotiations
Lekcja 19
Lekcja 20
Marketing – Marketing
Market research
Presenting facts and figures Advertising – Reklama
Promoting a product
Fair trade
Logistics – Logistyka
Delivery terms
Stock control
Transport – Transport
Types of transport
Transporting goods
 Pakiet 11
 Pakiet 5
Lekcja 21
Lekcja 22
Lekcja 9 Money – Pieniądze
Price
Payments
Lekcja 10 Insurance – Ubezpieczenia
Risk
Insurance types
Customer service – Obsługa klienta
Dealing with complaints
After-sale service
Office skills – Umiejętności przydatne w biurze
Telephoning
Writing reports
 Pakiet 12
 Pakiet 6
Lekcja 11
Lekcja 12
Travel – Podróżowanie
Business trip
Hotels and accomodation
Entertainment – Rozrywka
Local entertainment
Eating out
 Pakiet 10
 Pakiet 4
Lekcja 7
Lekcja 8
Accounting – Rachunkowość
Financial statements
Financial matters
Banking – Bankowość
Bank services
Accounts
Lekcja 23
Lekcja 24
Ventures – Formy prawne przedsiębiorstw
Types of partnership
Starting a new company
Company development – Rozwój firmy
New location
Investments
4
Happy at work – Satysfakcja z pracy
Company perks
Motivation
Cultural issues – Zagadnienia kulturowe
Business Etiquette
World business cultures
LESSON 1
Making new business contacts
Nawiązywanie kontaktów służbowych
Zaznacz
, kiedy nauczysz się:
witać i żegnać nowo poznane osoby,
przedstawiać siebie i innych,
przedstawiać swoją firmę,
poprawnie stosować i rozróżniać użycie czasu
Present Simple i Present Continuous,
prowadzić rozmowę telefoniczną oraz zostawiać
i odbierać wiadomości przez telefon.
Współpraca z zagranicznymi kontrahentami, czy
praca za granicą wymaga przede wszystkim dobrych
umiejętności komunikacyjnych. Zaczniemy zatem
od doskonalenia umiejętności przedstawiania siebie
i firmy, w której pracujesz. Nawiązywanie kontaktów biznesowych przyjdzie Ci z łatwością, jeśli skrupulatnie
wykonasz poniższe ćwiczenia. Pamiętaj, że zdobywając nową wiedzę, poprawiasz swoją pozycję na rynku pracy
i budujesz swoją pewność siebie, bardzo przydatną w relacjach służbowych.
Greetings and saying goodbye
Exercise
Powitania i pożegnania
1
Przypomnij sobie, jakie informacje umieszczone są na wizytówkach. Przyjrzyj się wizytówce i przyporządkuj
odpowiednie słówka do wypisanych poniżej kategorii.
mega
egaa
Ome
O
Ltd
Robert Highes
Manager
Omega Ltd
Glendower Road
Swansea
West Glamorgan 8RN 1TA
First name
Surname
Job title
–3–
5
Company name
Address
Exercise
1
2
a. Usłyszysz teraz rozmowy osób, które spotykają się na
konferencji. Popatrz na wizytówki. Kto uczestniczy
w pierwszej konwersacji, a kto w drugiej? Zapisz poniżej
odpowiednio imiona osób.
MOTOCHEM
Vitex Group
& Co. Ltd
Monica Ridley
Jane Holt
MOTOCHEM & Co. Ltd
Vitex Group Ltd
2 Preston New Road
London
EC1 7DQ
43 Wolverton Road
London
SW16 7DN
e-mail: [email protected]
Accountant
ltd
Sales Manager
1. Dialog: _______________________________
2. Dialog: _________________________________
b. Wysłuchałeś obu rozmów, zastanów się, w której z nich osoby się znają. W razie wątpliwości odsłuchaj
nagranie ponownie.
W dialogach pojawiły się nazwy stanowisk. Aby dowiedzieć się, jakie stanowiska zajmują nowo poznane osoby,
utrwal ich nazwy podane w kolejnym ćwiczeniu. Wykonując je, dowiesz się także, co oznaczają skróty, które
mogą pojawić się na wizytówkach.
Exercise
3
Wysłuchaj nagrania, następnie powtarzaj słówka starannie za lektorem. Możesz ćwiczyć zapamiętanie nowych
słówek przy użyciu czerwonego filtra. Po kilkakrotnym przeczytaniu i odsłuchaniu zakryj je czerwonym filtrem
i powtórz samodzielnie.
2
Glossary
accountant
/əˈkaʊntənt/
księgowy
key account manager
/kiː əˌkaʊnt ˈmænɪdʒə/
kierownik ds. kluczowych klientów
managing director
/ˌmænɪdʒɪŋ dɪˈrɛktə/
dyrektor zarządzający
MD
/ɛmˈdiː/
skrót od managing director
production manager
/prəˌdʌkʃ(ə)n ˈmænɪdʒə/
kierownik produkcji
purchasing manager
/ˌpəːtʃɪsɪŋ ˈmænɪdʒə/
kierownik ds. zakupów
sales manager
/ˌseɪlz ˈmænɪdʒə/
kierownik sprzedaży
marketing manager
/ˌmɑːkɪtɪŋ ˈmænɪdʒə/
kierownik działu marketingu
finance director
/fʌɪˌnans dɪˈrɛktə/
dyrektor finansowy
financial analyst
/fʌɪˌnanʃ(ə)l ˈan(ə)lɪst/
analityk finansowy
chief executive officer /tʃiːf ɪgˌzɛkjʊtɪv ˈɒfɪsə/
prezes
CEO
/ˌsiː iː ˈəʊ/
sales representative
/ˌseɪlz rɛprɪˈzɛntətɪv/
reprezentant handlowy
personal assistant
/ˌpəːs(ə)n(ə)l əˈsɪst(ə)nt/
asystent
PA
/ˌpiːˈeɪ/
skrót od personal assistant
& Co
/ənd kəʊ/
skrót od and company …i spółka
corporation
/ˌkɔːpəˈreɪʃn/
firma, korporacja, przedsiębiorstwo
Corp.
/ˌkɔːp/
skrót od corporation
skrót od chief executive officer
–4–
6
/dɪˈpɑːtmənt/
department
wydział, dział, departament
dept.
skrót od department
accounts department /əˌkaʊnts dɪˈpɑːtmənt/ dział księgowości
customer service
/ˈkʌstəmə ˌsɜːvɪs/
dział obsługi klienta
incorporated
/ɪnˈkɔːpəreɪtɪd/
posiadający osobowość prawną
Inc.
skrót od incorporated
limited (liability)
/ˈlɪmɪtɪd/
(spółka) z ograniczoną odpowiedzialnością
Ltd
/ˌɛl tiː diː/
skrót od limited z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością)
Exercise
4
Uzupełnij zdania odpowiednią nazwą stanowiska.
3
1. ____________________________
A
manages the production process.
2. ____________________________
A
analyses the financial market.
3. ____________________________
A
represents his/her company and sells
its products.
4. ____________________________
A
assists the managing director.
Exercise
5
Wysłuchaj jeszcze raz rozmów z Exercise 1 i zaznacz zwroty, które pojawiły się w dialogach.
It was nice meeting you.
Nice to meet you.
How’s life?
4
How are you?
May I introduce myself…
How do you do?
How’s the family?
I look forward to seeing you.
Have a good flight!
Pleased to meet you.
Let me introduce …
I’d like to introduce …
I enjoyed meeting you too.
Exercise
6
W poprzednim ćwiczeniu usłyszałeś fragment rozmowy, teraz posłuchaj jej w całości. Słuchając lektorów, śledź
również zapis rozmowy i uzupełnij dialog brakującymi zwrotami.
A:
B:
A:
C:
B:
Ted! Good to see you. 1. ____________________________?
Hello Mike. Fine thanks and you?
OK, very busy. Mike, 2. ____________________________ you to our new sales manager. Jane, this is Ted Shawn.
Jane Holt. 3. ____________________________?
4. ____________________________?
C: Do you work for Vitex Group?
B: Yes, I work at the head office in London. What about you?
C: I work in the marketing department in the office in France.
B: You must speak French very well, then.
C: Well, I’ve been working there for 5 years now, so I’m quite fluent.
B: Oh, I must be going I’ve got a flight soon. 5. ____________________
_________________.
C: 6. ____________________________. I look forward to seeing you again.
7. ____________________________.
–5–
7
Świetnie poradziłeś sobie z ćwiczeniem. Poniżej zostały zebrane, poznane już przez Ciebie wcześniej, zwroty.
Odsłuchaj nagranie, jednocześnie śledząc zapis zwrotów. Po wysłuchaniu przykryj je czerwonym filtrem
i spróbuj powtórzyć angielskie zdania samodzielnie.
USEFUL LANGUAGE
5
Przy przedstawianiu nowych osób możemy powiedzieć lub usłyszeć:
Let me introduce you to…..
Pozwoli pani/pan, że przedstawię…..
May I introduce ……
Czy mogę przedstawić….
Na powyższe zwroty możemy zareagować:
How do you do?
Jak się pani/pan miewa?
Pleased to meet you.
Miło pana/panią poznać.
Nice to meet you, too.
Pana/panią również.
Na pożegnanie, możemy powiedzieć:
It was nice meeting you.
Miło było panią/pana poznać.
I enjoyed meeting you, too.
Mnie również.
I look forward to seeing you.
Z niecierpliwością oczekuję naszego
spotkania.
Witając się z osobami, które już znamy, w sytuacjach mniej formalnych,
możemy powiedzieć:
How’s life?
Jak leci?
How are you?
Jak się masz?
How’s your family?
Jak się ma twoja rodzina?
Presenting your company
Przedstawianie swojej firmy
Potrafisz już odpowiednio zareagować, poznając nowe osoby podczas służbowych spotkań. Jeśli opanujesz
dobrze materiał z tej części lekcji, będziesz umiał powiedzieć kilka zdań na temat firmy, w której pracujesz oraz
będziesz w stanie zrelacjonować swoje obowiązki. Zebrane niżej słówka ułatwią Ci zadanie.
6
Exercise
7
Zapoznaj się z podanym słownictwem. Przy powtórce, pamiętaj o skorzystaniu z czerwonego filtra.
set up
/set ʌp/
zakładać (np. firmę)
run
/rʌn/
prowadzić (np. firmę)
turnover
/ˈtəːnəʊvə/
obrót
subsidiary
/ˈsəbsɪdɪərɪ/
jednostka zależna (filia)
headquarters
/ˌhedˈkwɔːtəz/
siedziba główna,
centrala, kwatera główna
head office
/ˌhedˈɒfɪs/
siedziba główna
–6–
8
manufacture
/ˌmænjʊˈfækt∫ə/
establish
/ɪˈstæblɪ∫/
zakładać, ustalać
established
/ɪˈstæblɪ∫t/
ustalony, założony
founded
/faʊndɪd/
założony
wytwarzać,
wyprodukować,
produkcja
Skoro opanowałeś już słówka, przejdź do następnego ćwiczenia.
7
Exercise
8
a. Posłuchaj wypowiedzi osób przedstawiających siebie i firmy, w których pracują. Postaraj się zapamiętać,
jak najwięcej szczegółów.
b. Odsłuchaj nagranie ponownie i uzupełnij poniższą tabelkę.
1
2
Name
3
Job
Company
1
2
3
USEFUL LANGUAGE
8
9
Do wypowiadania się na temat Twojego zawodu, stanowiska i firmy,
w której pracujesz mogą Ci się przydać następujące zwroty:
I'm a …. (e.g. lawyer)
Jestem… (np. prawnikiem)
I work as ….
Pracuję jako……
I work for ….
Pracuję dla/Pracuję w ….
I’m responsible for…..
Jestem odpowiedzialny za…
Exercise
9
a. Przeczytaj informacje o dwóch światowych koncernach.
Honda is the world’s largest motorcycle manufacturer and one of the
leading car makers. It was established in 1948 and has its headquarters
in Tokyo, Japan. Honda develops and manufactures a wide variety of
products ranging from power equipment to sports cars. It has 390
subsidiaries with a worldwide turnover of 8,579,174 million yen. Honda
employs 176,815 employees around the world. The
company is constantly researching and developing
its products to make them more environmentally
friendly and it’s engaged in projects promoting
the new technologies. At the moment Honda is
promoting the installation of solar panels at its own
offices and plants.
–7–
9
Responsibilities
Royal Philips Electronics of the Netherlands is a leader in healthcare,
lifestyle and lighting. The company, known around the world as
Philips, was founded in 1891 in Eindhoven. The head office is located
in Amsterdam. It employs 117,000 employees with sales and services
in more than 100 countries. In 2010 Philips sales reached 22.3 billion
Euro. As 19% of global electricity consumption is used for lighting, the
company is looking for a new solution to reduce the use of energy.
Philips established the lighting research programme which is focused
on developing lighting solutions.
10
Glosssary
consumption
/kənˈsʌmpʃn/
zużycie, konsumpcja
plant
/plɑːnt/
variety
/vəˈraɪətɪ/
różnorodność
healthcare
/helƟˈkeə/
opieka zdrowotna
range
/reɪndʒ/
zakres, gama,
asortyment, wybór,
rozpiętość
research
/ˈrɪsəːt∫/
badania, zbieranie
informacji
solution
/səˈluː∫n/
rozwiązanie
solar panel
/ˌsəʊlə ˈpænl/
panel słoneczny
zakład przemysłowy
b. Przeczytaj tekst ponownie i uzupełnij poniższe dane zgodnie z przedstawionymi informacjami.
1.
Name of the company _____________________________________
Nationality
_____________________________________
Established
_____________________________________
Head office
_____________________________________
Employs
_____________________________________
Worldwide turnover
_____________________________________
2.
Name of the company _____________________________________
Nationality
_____________________________________
Established
_____________________________________
Head office
_____________________________________
Employs
_____________________________________
Worldwide turnover
_____________________________________
Poznałeś zapewne już czasy teraźniejsze w języku angielskim – Present Simple i Present Continuous. Przypomnimy sobie teraz ich strukturę gramatyczną i użycie, a następnie porównamy je ze sobą i nauczymy się
rozróżniać ich zastosowanie. Omawiane zdania pojawiły się wcześniej w tekstach.
GRAMMAR POINT
11
PRESENT SIMPLE
Honda employs 176,815 employees around the world.
PRESENT CONTINUOUS
Honda is promoting the installation of solar panels.
–8–
10
Czasu Present Simple używamy, ażeby opisać czynności odbywające się regularnie, stale. Służy do podawania
ogólnych informacji oraz do wyrażania prawd uniwersalnych. Przyjrzyj się poniższym przykładom:
Honda develops and manufactures a wide variety of products.
We employ 100,000 people worldwide.
Czasu Present Continuous natomiast używamy, gdy chcemy podkreślić, że czynność jest wykonywana
w danym momencie, np.:
Honda is promoting the installation of solar panels.
The company is constantly researching and developing its products.
Znając już reguły stosowania czasów teraźniejszych, spróbuj wykonać następne ćwiczenie.
Exercise
10
Uzupełnij zdania twierdzące podanymi czasownikami, używając odpowiednio form czasu Present Simple lub
Present Continuous.
work
design
run
spend
1. John
_________________________ in the sales department.
They _________________________ on a new sales plan at the moment.
1. We
_________________________ a new line of women’s cosmetics this month.
Our company _________________________ new products every season.
1. Becky _________________________ (still) the IT department.
Spenser _________________________ his own company.
1. The company _________________________ 1 million pounds on research programmes.
We _________________________ too much money.
Świetnie poradziłeś sobie z powyższym ćwiczeniem, wykonaj kolejne, abyś nabrał wprawy w posługiwaniu się
obydwoma czasami.
Exercise
11
Uzupełnij zdania pytające i przeczące odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach.
1. ___________ you ___________ (work) in sales? No, in marketing.
2. What ___________ you ___________ (design) at the moment?
I’m designing an electric car.
3. What time ___________ you usually ___________ (finish) work?
At 4 o’clock.
4. Why ___________ the company ___________ (close) so early today?
Because of the Bank Holiday.
5. A financial analyst ___________ (analyse) the market.
6. We ________________ (develop) a new engineering programmme.
–9–
11
12
Exercise
12
Przeczytaj artykuł dotyczący nowej formy spotkań, podczas których można nawiązać kontakty służbowe.
Postaraj się jak najwięcej zrozumieć.
reat ideas
park g
Networking clubs s
Rachel Bridge reports
in Britain. 40 peotworking somewhere
If you thought that ne
k to each other for
g polite ple can tal
was all about makin
before a whistle
and three minutes
tea
er
ov
on
ati
ers
nv
co
they must talk to
think is blown and
to
e
tim
be
y
ma
it
,
its
biscu
e.
years someone els
again. In the past few
mation
things
there has been a transfor
Barrett said: “One of the
er.
off
on
t the
ts
ou
en
ab
ev
in the type of
I found frustrating
ents
ev
tworking
the business ne
ce
bra
em
lly
na
re
fi
we
s
y
ton
As Bri
I went to, was that the
g
kin
tal
of
t
ep
nc
yo
co
en u
American
too industry-specific. Wh
w
no
n
ca
u
yo
rs,
business
to strange
are starting a new
h
wit
r,
ne
din
people
network over
you need all sorts of
te
va
pri
in
rs
ke
need
high-profile spea
make it work — you
h speed. to
hig
at
ors,
en
est
ev
d
inv
,
an
,
nts
bs
clu
accounta
new- lawyers,
the
of
ny
The
ma
le.
re,
op
mo
pe
s
What’
customers and PR
e.
fre
me
d
are
ye
ts
no
en
style ev
other thing that an
y
the
t
tha
s
ts wa
tt, an about the even
ht
ug
tho
Every month Oli Barre
gnant. I
hosts were far too sta
internet entrepreneur,
xing up a bit.”
mi
ed
ed
ent they ne
ev
ing
ork
etw
d-n
ee
sp
a free
a wide
He deliberately invites
the free
range of people to
diversity
events, in the belief that
on more
makes the conversati
interesting.
best
“In my experience the
m
fro
le
op
pe
ideas come when
ds
un
gro
ck
ba
very different
mix together”, he said.
nday Times
Taken from The Su
06
20
,
15
January
Jeśli spotkałeś w tekście nowe słówka, sprawdź je koniecznie w Glossary. Możesz utrwalić je, używając czerwonego filtra.
13
Glossary
network
/ˈnetwɜ:k/
sieć
embrace
/ɪmˈbreɪs/
obejmować, ogarnąć
entrepreneur
/ˌɒntrəprəˈnəː/
przedsiębiorca
host
/həʊst/
gościć
whistle
/ˈwɪsl/
gwizdek, gwizd
industry-specific
/ˈɪndəstri spəˌsɪfɪk/
tu: ograniczone do jednej
branży
lawyer
/ˈlɔːjə/
prawnik
stagnant
/stægnənt/
w stanie zastoju
annoy
/əˈnɔːɪ/
z/denerwować, złościć,
drażnić
deliberately
/dɪˈlɪbərətlɪ/
rozmyślnie, celowo,
specjalnie
diversity
/daɪˈvɜ:sɪtɪ/
różnorodność
background
/ˈbækˌgraʊnd/
doświadczenie zawodowe,
środowisko, przygotowanie
(zawodowe), wykształcenie
– 10 –
12
14
Exercise
13
Przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania.
1. What do people do at the networking event?
_________________________________________________________
2. What do they do when the whistle is blown?
_________________________________________________________
3. According to Barrett – what sort of people do you need to start a new
business?
_________________________________________________________
4. What kind of people does he invite and why?
_________________________________________________________
5. Do you think it’s a good idea?
_________________________________________________________
Making business contacts on the phone
Nawiązywanie kontaktów służbowych przez telefon
W tej części lekcji nauczymy się i udoskonalimy umiejętność nawiązywania kontaktów służbowych przez telefon.
Wymaga ona szczególnej koncentracji i dobrego opanowania słownictwa, ponieważ w trakcie rozmowy przez
telefon nie możemy wspomóc się gestykulacją. Na szczęście konstrukcja służbowej rozmowy telefonicznej polega często na wymianie rutynowych zwrotów, których można się nauczyć. Dowiesz się też, jak przekazywać
wiadomość, w przypadku, kiedy nie uda Ci się porozmawiać bezpośrednio z właściwą osobą. Oto kilka zwrotów,
które na pewno się przydadzą. Powtórz je kilkakrotnie, słuchając jednocześnie nagrania.
USEFUL LANGUAGE
15
How can I help you?
W czym mogę pomóc?
I’ll put you through.
Łączę.
Jane Holt speaking.
Mówi Jane Holt. (po podniesieniu słuchawki)
I’d like to speak to….
Chciałbym rozmawiać z …
Who’s speaking please?
Przepraszam, z kim mam przyjemność??
Could I speak to….?
Czy mógłbym rozmawiać z …?
She is in a meeting.
Jest na spotkaniu.
Can I take a message?
Czy mam przekazać wiadomość?
Would you like to leave a message?
mość?
Czy chciałby pani/pan zostawić wiadomość?
Could you spell it for me, please?
Czy może pani/pan to przeliterować?
Can I have extension 213?
Czy mogę prosić wewnętrzny 213?
Hold the line, please.
Proszę pozostać na linii.
The line is engaged.
Linia jest zajęta.
Could he call me back?
Czy mógłby do mnie oddzwonić?
– 11 –
13
Sprawdziłeś opanowanie zwrotów, korzystając z czerwonego filtra? Jeśli nie, zrób to teraz.
Zauważyłeś z pewnością, że, kiedy rozmawiamy służbowo przez telefon powinniśmy często używać czasowników tj. can, may czy could, kiedy prosimy o coś, np.: 'Could I speak to Mary Smith, please?' 'Can I take
a message?', 'Would next Tuesday be okay?'. Pamiętajmy, że w biznesowym języku angielskim dozwolone jest
również stosowanie pewnych wyrażeń z potocznego języka angielskiego, pozwalają one nieco skrócić dystans
z osobą, z którą rozmawiasz, np.: I’m off to a meeting…, no problem..., hang on a moment and I’ll put you
through. Stosując te wyrażenia, pamiętaj jednak o tym, aby zachować ogólnie grzeczny ton rozmowy. Za każdym
razem, kiedy otrzymujesz informacje lub prosisz o nią, nie zapominaj o słówkach: please i thank you czy thanks
very much.
16
Exercise
14
Wysłuchaj trzech rozmów telefonicznych. Zastanów się, w której z nich, osobie
dzwoniącej udaje się uzyskać połączenie. Wpisz odpowiednio numer rozmowy.
16
Exercise
15
Wysłuchaj jeszcze raz dialogów i uzupełnij ich zapis poznanymi zwrotami.
A: Hello, Vitex Group, 1.____________________ ?
B: I would like to speak to Jane Holt, please.
A: 2.____________________.
B: Thank you.
C: Hello, Jane Holt speaking.
B: Hello. This is Ted Shawn from Hannex Corp. We met at the conference……
D:
F:
D:
F:
D:
F:
Hello, 3.____________________________ Liz Perez, please.
4.____________________________________?
It’s Tom Parker from GTM.
I’m afraid she is not available.
Well, I’m calling in connection with our new offer….
Could you send us some information and we’ll contact you.
G: Hello, 5.___________________________ Rebecca Glenmore, please?
H: 6.__________________________ at the moment. 7.__________________________?
G: Yes, please. Could you tell her that Mike Morris from Global Training
H:
G:
H:
G:
phoned and wanted to decide on the training dates?
Sorry I didn’t get your name. 8.___________________________, please.
Yes, it’s Mike M-o-r-r-i-s
Could I have your telephone number?
It’s 506 263 783.
– 12 –
14
Zamów ju¿ dziœ!
801 101 909
(koszt po³¹czenia – 1 impuls wg taryfy operatora)
61 879 32 67
edukacja na odleg³oœæ
@
www.eskk.pl

Podobne dokumenty