Zgłoszenie do „Banku ofert pracy” Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Transkrypt

Zgłoszenie do „Banku ofert pracy” Kuratorium Oświaty w Olsztynie
W celu umieszczenia danych w „Banku ofert pracy” prowadzonym przez WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty wymagana jest zgoda zainteresowanej osoby na
zamieszczenie danych osobowych .
Podanie danych osobowych, imienia i nazwiska oraz nr. telefonu jest dobrowolne.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich
poprawianie.
Powyższe uwagi nie dotyczą szkół, które zgłaszają wolne etaty dla nauczycieli.
Informacje zamieszczone w „Banku ofert pracy” są niszczone automatycznie po 6 miesiącach
od daty wpisania.
WZÓR
Zgłoszenie do „Banku ofert pracy”
Imię nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………...
Nr. Telefonu
………………………………………………………………………………………………………………………...
Kwalifikacje
………………………………………………………………………………………………………………………...
Powiat w jakim informacja będzie zamieszczona……………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r.
o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Podpis
……………………………..
Wypełnione zgłoszenie z własnoręcznym podpisem proszę przesłać na adres :
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
„Bank ofert pracy”
Al. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Podobne dokumenty