Vileda strefy kontrolowane

Komentarze

Transkrypt

Vileda strefy kontrolowane
ę
ń
ą
Maksymalna kontrola
zanieczyszczeń – dla obniżenia
kosztów!
Niewystarczająca kontrola zanieczyszczeń może mieć
bardzo poważne konsekwencje, negatywnie wpływając
na reputację i wizerunek firmy. Dlatego też, tak ważne
jest wybranie odpowiedniego partnera, który pozwoli
utrzymać poziom zanieczyszczeń pod kontrolą i zapewni
bezpieczeństwo oraz wysoką wydajność produkcji.
Garść faktów
2011 Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wysłała
1720 listów ostrzegawczych– wzrost o 156%.
2012 Skandal w przemyśle farmaceutycznym - grzybicze zapalenie opon
mózgowych spowodowało śmierć 48 osób. U 720 osób
odnotowano nawracające infekcje grzybicze.
Największy zakład przetwórstwa organicznego masła
2012 z orzechów ziemnych w USA został zamknięty ze
względu na wybuch salmonelli.
2012 Koszty zamknięcia firmy farmaceutycznej z powodu
przeniesienia zanieczyszczeń podczas procesu utrzymania
czystości wyniosły 200 mln dolarów.
Bierzemy pełną odpowiedzialność za oferowane systemy
utrzymania czystości, począwszy od ich walidacji po
oferowanie niezawodnych rozwiązań, które chronią Twój
zakład przed ryzykiem zanieczyszczeń.
Vileda Professional dostarcza dostosowane do
indywidualnych potrzeb rozwiązania, które spełniają
potrzeby związane z utrzymaniem czystości i kontrolą
zanieczyszczeń w całym zakładzie. Po przeprowadzeniu
analizy potrzeb, oferujemy kompleksowe systemy,
zapewniające maksymalną skuteczność działania i
oszczędność kosztów.
Walidowane rozwiązania
Wszystkie nasze produkty i systemy spełniają standardy
operacyjne i są zgodne z normami ISO 14644-5, IEST RP
CC018 oraz normami GMP.
Większość walidacji została przeprowadzona przez
niezależne instytuty testujące, BMA, Centex Bel i inne.
Dostarczamy kompletną dokumentację, jak raporty ze
sterylizacji w autoklawach, testy na trwałość, testy
uwalniania cząsteczek itp.
Wiemy jak pokonać zanieczyszczenia
Jakość na każdym kroku
Jesteśmy
liderami pod względem oferowania
innowacyjnych rozwiązań w zakresie utrzymania
czystości. Przez lata opracowaliśmy opatentowane
wiodące technologie, które pomagają klientom utrzymać
zanieczyszczenia pod kontrolą.
Wszystkie narzędzia do utrzymania czystości Vileda
Professional są projektowane i produkowane przez naszych
specjalistów, zgodnie z najwyższymi standardami jakości i
wykorzystaniem opatentowanych technologii. Nasze
międzynarodowe centra produkcyjne posiadają certyfikaty
ISO 9001 & 14001, zapewniają niezmienną jakość i
minimalizują ryzyko codziennego funkcjonowania Twojego
zakładu produkcyjnego. Wszystkie nasze produkty są
przyjazne dla środowiska i zgodne z koncepcją
zrównoważonego rozwoju.
Możesz na nas polegać
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w utrzymywaniu
czystości w strefach kwalifikowanych i kontrolowanych,
możemy stwierdzić, że rozumiemy Twoje potrzeby.
Wspieramy wiodące firmy blue chip z branży
farmaceutycznej i biotechnologicznej na świecie,
pomagając im zapewnić nieprzerwaną produkcję.
Nasi certyfikowani konsultanci pomogą dobrać
najlepsze rozwiązania w zakresie utrzymania czystości w
danej klasie – oferując kompleksową usługę – od analizy
po dostarczenie pożądanych rezultatów.
Nasza oferta:
Maksymalna kontrola zanieczyszczeń, włącznie z usuwaniem
cząsteczek, cieczy, bakterii/wirusów i ograniczeniem
przenoszenia ładunków elektrostatycznych.
Niższe koszty użytkowania – mniejsze nakłady pracy, mniejsza
ilość detergentów/wody i dłuższa żywotność narzędzi do
utrzymania czystości.
Mniej urazów w pracy i niższe koszty dzięki najlepszej
ergonomice w swojej klasie
Zgodność z obowiązującymi przepisami i gwarancja działania
Produkty przyjazne dla środowiska i zgodne z koncepcją
zrównoważonego rozwoju.
Wyższy poziom zadowolenia i motywacji wśród personelu
sprzątającego.
Twoje korzyści :
Technologie mikrowłókien opatentowane przez Freudenberga
umożliwiają zbieranie 99,9% bakterii bez stosowania środków
dezynfekujących.
Metoda wstępnego przygotowania Viledy zmniejsza zużycie
wody/detergentów (~50%) oraz koszty pracy (~30%).
Koniec z zanurzaniem i wyżymaniem. Brak konieczności
noszenia ciężkich wiader i narzędzi zmniejsza liczbę pracowników
przebywających na L4 ze względu na urazy w pracy.
Posiadamy wewnętrzne i zewnętrzne raporty dla wszystkich
systemów/produktów, potwierdzające skuteczność naszych
koncepcji.
Metoda wstępnie przygotowanych mopów wielokrotnego użytku
Vileda poprawi efektywność zarządzania wodą i odpadami przez
personel.
Testy przeprowadzane na miejscu u klienta, implementacja i
wsparcie sprzedaży przez certyfikowanych konsultantów
Zanieczyszczenia pod pełną
Production Facility Cleaning” to nazwa programu
do utrzymania czystości, obejmującego strefy
kontrolowane w zakładzie produkcyjnym.
Program służy opracowaniu kompleksowego
podejścia do kontroli zanieczyszczeń,
uwzględniającego wszystkie powierzchnie,
działy i przestrzenie dla zapewnienia wysokich
standardów czystości.
Obszar 1.
Pomieszczenie typu cleanroom (ISO 4-6)
Obszar produkcji. Walidacja i kontrola zanieczyszczeń w powietrzu, na
powierzchniach i tych przenoszonych przez personel.
Jakiego rodzaju zanieczyszczenia trzeba usuwać? Rozlane ciecze, cząsteczki
tłuszczu czy nawet widoczne zabrudzenia?
Czy osiągasz cele związane z usuwaniem zanieczyszczeń? CFU (jednostka
tworząca kolonię), liczba cząsteczek, itp.?
Czy wszystkie Twoje narzędzia do czyszczenia zostały zwalidowane przez
Twoich klientów? Czy posiadasz raporty potwierdzające skuteczność
zbierania cząsteczek przez mopy?
Czy materiały stosowane do utrzymania czystości (z których są
wykonane mopy/ścierki) zbierają/usuwają zanieczyszczenie z
powierzchni?
Czy możesz kontrolować zanieczyszczenie między/w pomieszczeniach
typu cleanroom? Jak często operatorzy wymieniają ciecz roboczą i
mopy?
Czy chciałbyś obniżyć całkowity koszt programu utrzymania czystości?
Czy Twój personel uczestniczy w corocznych szkoleniach poświęconym
sposobom utrzymania czystości?
Obszar 2.
Wejście dla personelu / szatnia (ISO 6-8)
Szatnia ma na celu wyeliminowanie możliwości przenoszenia
zanieczyszczeń na odzieży personelu przed wejściem do części
produkcyjnej.
Staraj się zminimalizować poziom zanieczyszczeń,
rozpoczynając proces utrzymania czystości od razu na wejściu.
Czy można łatwo wnosić i wynosić ciecze robocze z szatni?
Czy jest dość przestrzeni, aby napełniać wiadra?
Czy po wprowadzeniu wózków pozostanie dość miejsca?
Czy jest łatwy dostęp do przestrzeni pod sprzętem?
kontrolą.
Obszar 3.
Strefa kontrolowana wokół obszaru produkcyjnego (ISO 8-9)
Strefa kontrolowana obejmuje wejście. Strefy przylegające mają
wpływ na czystość w pomieszczeniu typu cleanroom –
odpowiednie otoczenie z opracowanymi protokołami
postępowania może pomóc zredukować ilość zanieczyszczeń
wnoszonych do pomieszczenia typu cleanroom nawet o 80%.
Czy kiedykolwiek poddawałeś swój istniejący system
utrzymania czystości walidacji, aby pełnił rolę bariery dla
pomieszczenia typu cleanroom?
Czy możesz korzystać z tych samych metod/narzędzi
podczas innych procedur sprzątania, co ułatwia pracę
operatorom?
Jaki jest koszt utrzymania czystości m2 tego obszaru?
Ergonomika
Czy posiadasz jeden system utrzymania czystości do
posadzek, ścian i sufitów lub nawet dla wszystkich stref
kontrolowanych?
Jak często operatorzy zanurzają i wyżymają mopy w ramach
jednej procedury sprzątania lub w ramach sprzątania jednej
strefy kontrolowanej?
Czy narzędzia są wyposażone w lekkie teleskopowe rączki,
ułatwiające czyszczenie ścian/sufitów?
Nadal jesteś przekonany, że stosujesz właściwe
procedury utrzymania czystości?
Czas, aby się zastanowić!
Stosujesz starszą i tradycyjną metodę utrzymania czystości, która
charakteryzuje się niską wydajnością i słabą kontrolą
zanieczyszczeń:
• Odkurzanie i/lub stosowanie mopów do ścierania kurzu
• Czyszczenie przy zastosowaniu metody 2-3-wiadrowej
• Mopy jednorazowe
• Tkane mopy poliestrowe lub nietkane mopy
celulozowo/poliestrowe
• Słaba ergonomika, koszty dalekie od optymalnych plus
czasochłonna 2-etapowa metoda czyszczenia
Porównanie metody wiadrowej i metody
wstępnego przygotowania.
Aby uzyskać maksymalną kontrolę zanieczyszczeń, skuteczne
działanie czyszczące, doskonałą ergonomikę i oszczędność
kosztów – skorzystaj z dużo lepszego sposobu – jednoetapowej metody czyszczącej. Kompleksowa implementacja
tego zastosowania zapewnia liczne korzyści:
• Nie ma potrzeby odkurzania
• Wstępnie nawilżone mopy w kuwecie (1 mop na pomieszczenie
lub powierzchnię 20m²)
• Nie ma potrzeby stosowania wiader, ponieważ mopy są
wstępnie impregnowane na miejscu odpowiednią cieczą
roboczą
• Mopy z mikrowłókien spełniają wymogi pomieszczeń typu
cleanroom
• Jeden system do czyszczenia posadzek, ścian i sufitów
• Najlepsza ergonomika w swojej klasie
• Koszty stosowania niższe do 30%
ęż
Jest lepszy sposób – innowacyjne i skuteczne
rozwiązanie Vileda Professional
Metoda wstępnego przygotowania =
jednoetapowe czyszczenie
Metoda wstępnego przygotowania jest najlepszym rozwiązaniem,
zapewniającym zarówno kontrolę zanieczyszczeń, jak również
obniżającym koszty użytkowania
Metoda wstępnego przygotowania pozwala zachować czystość
Pozwala unikać przenoszenia zanieczyszczeń, ponieważ mopy nie są
zanurzane w wiadrach, a narzędzia do sprzątania są używane jedynie
w określonych pomieszczeniach.
płukania i wyżymania.
Ze względu na mniejsze zużycie wody i chemikaliów oraz doskonałą
ergonomikę metoda gwarantuje niższe koszty utrzymania czystości.
wody wykorzystywanej do utrzymania czystości.
Na wykresie widać stopień zanieczyszczenia wody po 10 cyklach
Testy pokazują, że stopień zanieczyszczenia można znacząco
ograniczyć, stosując metodę 2-wiadrową z dwukrotnym wyżymaniem.
W przypadku metody wstępnego przygotowania można uniknąć
zanieczyszczenia ze względu na niezanurzanie mopów w wiadrach.
Jak to działa…
Jak to działa?
Niezrównana skuteczność
mikrowłókien
Unikalna opatentowana
technologia mikrowłókien
Freudenberga
zrewolucjonizowała skuteczność
czyszczenia – zarówno
posadzek, jak i powierzchni
pionowych oraz sufitów.
Mikrowłókna mają bardzo małą średnicę – 8 µm – co
oznacza, że grubość włókna jest mniejsza niż 1 dtex.
Typowe cechy mikrowłókna Freudenberga:
• Uwalniają bardzo niewielką liczbę kropelek wody
na powierzchni
• Zapewniają czyszczenie bezsmugowe bez
konieczności stosowania detergentu
• Doskonała chłonność dzięki właściwościom kapilarnym
• Szybsze schnięcie powierzchni
Mikrowłókna wnikają we wszystkie mikroskopijne
szczeliny w powierzchniach, usuwając zanieczyszczenia i
bakterie, które znajdują się poza zasięgiem tradycyjnych
włókien.
Jakość
• Mopy i ścierki z mikrowłókien (100% PES)
spełniają wymogi ISO 5/GMP A+B/Klasa 100
• Skuteczność czyszczenia potwierdzona przez
niezależny instytut
Wygoda
• Wstępnie przygotowane mopy (gotowe do użytkowania)
• Współpraca na skalę międzynarodową z wybranymi pralniami,
świadczącymi usługi sterylizacji i dekontaminacji
• Ścierki uprane i pakowane – gotowe do użytkowania w
pomieszczeniach typu cleanroom
Wydajność
• Niższe koszty pracy dzięki metodzie 1-etapowej
• Ograniczone zużycie wody i środków chemicznych
(dezynfekujących) do 50%
Przyjazne dla środowiska
• Ścierki jednorazowego lub wielorazowego użytku
• Wysoka trwałość mopów, które można poddać ponad
40 cyklom sterylizacji
• Lepsza ergonomika pracy, bez
kapania/wyżymania/schylania się i przenoszenia
ciężkich narzędzi.
Kompleksowa lub etapowa zmiana.
Najskuteczniejszym sposobem na pełną kontrolę
zanieczyszczeń jest zastosowanie metody wstępnego
przygotowania i narzędzi wielokrotnego użytku. Jednakże
zmiany można także dokonać etapami.
Mop Duo
Microfibre
Krok 1. Kontynuuj stosowanie metody
wiadrowej. Wykorzystaj technologię
mikrowłókien dla doskonałego usuwania
zanieczyszczeń. Dwustronne mopy skrócą czas
czyszczenia o ponad 50% i zapewnią lepszą
ergonomikę pracy.
Oszczędź do 20%
Metoda wstępnego
przygotowania i
narzędzia
jednorazowego użytku
Krok 2. Zacznij stosować metodę wstępnego
przygotowania. Zachowaj narzędzia
jednorazowego użytku. W ten sposób znacząco
ograniczysz zużycie wody WFI i chemikaliów
oraz uzyskasz lepszą ergonomikę pracy.
Oszczędź do 30%
Metoda wstępnego
przygotowania i
narzędzia
wielokrotnego
użytku
Krok 3. Metoda wstępnego przygotowania i
narzędzia wielokrotnego użytku. Wykorzystaj
metodę wstępnego przygotowania, stosując
narzędzia wielokrotnego użytku. Obniżysz
całkowite koszty utrzymania czystości
Oszczędź do 40%
Maksymalna kontrola
zanieczyszczeń w
Pomieszczenie typu clearnoom
(ISO 4-6)
System wstępnego przygotowania:
MicroControl
MicronSwep (partnerskie pralnie)
CE Duo Mop
CE Ścierki Evolon
CE Wózek do metody wstępnego
przygotowania
System wiadrowy:
MicroControl z prasą Duo System
Roll-O-Matic®
CE Duo Mop
CE Ścierki Evolon CE
Wózek do metody
wiadrowej
Obszar 2.
Wejście dla personelu / przebierania
(ISO 6-8)
System wstępnego przygotowania:
MicroControl
MicronSwep (pralnie partnerskie)
CE Duo Mop
CE Ścierki Evolon + Quickstar/ Nanotech Micro
CE Wózek do metody wstępnego przygotowania
& Origo 300HX
System (Duo) Swep
System wiadrowy:
System Roll-O-Matic®
CE Duo Mop prasą DuoPress
CE Ścierki Evolon + Quickstar / Nanotech
Micro CE Wózek do metody wiadrowej &
Origo 100FX UltraSpeed
zakładzie
produkcyjnym
Obszar 3.
Strefa kontrolowana wokół strefy produkcyjnej (ISO 8-9)
System wstępnego przygotowania:
MicronSwep (pralnie partnerskie)
MicroControl
CE Duo Mop
CE Ścierki Evolon + Quickstar/Nanotech Micro CE Wózek do
metody wstępnego przygotowania & Origo 300HX
System Swep
System wiadrowy:
System Roll-O-Matic®
CE Duo Mop z prasą DuoPress
CE Ścierki Evolon + Quickstar/Nanotech Micro CE
Wózek do metody wiadrowej & Origo 100FX
UltraSpeed
Przekonaj
się sam!
Najlepszym sposobem, aby przekonać się o
naszej wiarygodności i poznać nasze produkty są
referencje od naszych klientów.
Lista naszych zadowolonych klientów jest długa,
ale na początek proponujemy zapoznać się z
trzema opiniami.
Referencje dla: metody wiadrowej
z Mopem Duo
Klient
Specjalistyczna firma farmaceutyczna ze Stanów Zjednoczonych.
Wyzwanie
Istniejący system ma niezadawalające parametry
ergonomiczne, uchwyty mopów są zbyt ciężkie,
powodując urazy u pracowników, stosujących technikę
„przeciągnij i unieś”.
Komitet ds. bezpieczeństwa wewnętrznego postawił sobie za
zadanie znaleźć rozwiązanie alternatywne – bardziej
ergonomiczny system.
Rozwiązanie
Po dokonaniu oceny konkurencyjnych systemów utrzymania
czystości klient wybrał gamę mopów Vileda Professional Duo
Mop, które zapewniają najbardziej skuteczną kontrolę
zanieczyszczeń, zarówno w wersji poliestrowej, jak i z
mikrowłókien.
Dwustronne mopy Duo zapewniły także oszczędność czasu
oraz najlepszą ergonomikę w swojej klasie.
Spełniły również inne kluczowe kryteria, jak łatwość
użytkowania, możliwość kodowania kolorystycznego oraz stałe
wsparcie techniczne.
Korzyści
1. O 40% lżejszy i bardziej ergonomiczny system
2. 50% oszczędność czasu dzięki zastosowaniu ruchów
przypominających kształtem “zmodyfikowaną ósemkę” na
posadzkach oraz stosowaniu dwustronnych mopów.
3. Nowy wózek. Brak konieczności przenoszenia ciężkich wiader
pomiędzy pomieszczeniami.
4. Rozróżnienie narzędzi do posadzek, ścian i sufitów
dzięki opcjom CleanTech i SanTech
5. Wyższa
skuteczność
czyszczenia
dzięki
wykorzystaniu technologii mikrowłókien
6. Łatwe czyszczenie płytek bazowych i łatwy dostęp
pod sprzęt.
7. Możliwość czyszczenia większego obszaru.
Referencje dla: metody wstępnego
przygotowania z mopem Duo
jednorazowego użytku.
Referencje dla: metody wstępnego
przygotowania z płaskimi mopami
wielokrotnego użytku
Klient
Klient
Międzynarodowy producent insuliny.
Jeden z 10 wiodących producentów z branży farmaceutycznej, posiadający
zakłady produkcyjne na całym świecie.
Wyzwanie
Wyzwanie
Kwestie ochrony środowiska związane z usuwaniem cząsteczek i
zanieczyszczeń biologicznych. Nie było możliwości skutecznego
wyczyszczenia wielu obiektów znajdujących się w pomieszczeniu typu
cleanroom (zbiorniki, rury, itp.) za pomocą dostępnych narzędzi, a
klient chciał korzystać z jednego narzędzia do wszystkich powierzchni
(posadzki, ściany, sufity).
Potrzeba dostarczenia systemu umożliwiającego lepszą kontrolę
zanieczyszczeń i niższy koszt użytkowania, który byłby jednocześnie
przyjazny dla środowiska i zgodny z koncepcją zrównoważonego
rozwoju.
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Współpracując blisko z Q&A została podjęta decyzja o zmianie
metody wiadrowej na metodę wstępnego przygotowania z
wykorzystaniem mopów jednorazowego użytku z mikrowłókien. W
procesie walidacji stwierdzono, że operatorzy korzystali z mopów
dłużej niż było to ustalone/dozwolone, przez co zwiększali ryzyko
przenoszenia zanieczyszczeń. Metoda wstępnego przygotowania
wprowadziła zasadę wykorzystania jednego mopa na jedno
pomieszczenie typu cleanroom (lub 20m²), co pozwoliło na uzyskanie
wymaganego czasu dezynfekcji. Prosta wymiana nakładek na mopa
umożliwiła stosowanie jednego systemu do wszystkich powierzchni
oraz uzyskanie dostępu do trudnodostępnych miejsc pod sprzętem
dzięki cienkim uchwytom do mopów.
Zastosowanie systemu mopów wielokrotnego użytku do pomieszczeń typu
cleanroom, które usuwają cząsteczki, organizmy i inne zanieczyszczenia w
trakcie jednoetapowej procedury. System jest oparty na przełomowej
metodzie zwilżania wstępnie przygotowanych mopów cieczą roboczą (mopy
nie są w niej zanurzane), co eliminuje ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń
między pomieszczeniami. Metoda nasączania umożliwia skuteczne
ograniczenie użytkowania wody i chemicznych środków dezynfekujących,
obniżając koszty użytkowania i ułatwiając zarządzanie wodą.
Możliwość wielokrotnego użytkowania mopów i poddania ich do 50 cyklom
odkażania i sterylizacji umożliwiła znaczące ograniczenie kosztów posiadania własnej
pralni na rzecz korzystania z pralni partnerskiej Vileda Professional.
Korzyści
Korzyści
1. Lepsza kontrola zanieczyszczeń:
• Zmniejszenie o 90% przypadków niespełniania norm
• narzędzia do czyszczenia zwalidowane przez niezależny
instytut
• Jeden system do wszystkich powierzchni (mniej sprzętu w
pomieszczeniu typu clearnroom)
• Brak potrzeby stosowania wiader z zanieczyszczoną
cieczą roboczą
• Brak konieczności przenoszenia zanieczyszczeń
między pomieszczeniami
2. 50% oszczędność czasu ze względu na pokrycie większej
powierzchni przez 50 cm uchwyt do mopa.
3. Możliwość skutecznego i wydajnego utrzymania czystości w
trudnodostępnych obszarach.
1. O 40% niższe koszty dzięki eliminacji mopów
jednorazowego użytku
2. O 70% niższe koszty chemicznych środków
dezynfekujących.
3. O 15% obniżone koszty pracy dzięki bardziej
wydajnemu kształtowi mopa.
4. O 50% obniżone zużycie kosztownej wody DI, WFI
lub wody sterylnej.
5. Niższe koszty uzdatniania wody dzięki znacząco mniejszej ilości
ścieków.
6. O 40% lżejszy system o bardziej ergonomicznych parametrach.
7. Możliwość śledzenia narzędzi dzięki wbudowanemu chipowi i
kodowi kreskowemu.
Vileda Professional – część Grupy Freudenberga
Vileda Professional jest częścią Grupy Freudenberga.
Vileda Professional oferuje innowacyjne produkty i systemy do profesjonalnego
sprzątania w strefach branżowych: dla firm sprzątających, obiektów służby
zdrowia, hoteli, restauracji i cateringu (HoReCa) oraz Stref Kontrolowanych.
Posiadamy biura sprzedaży we wszystkich głównych państwach europejskich, w
Ameryce Północnej i Azji – a dzięki szerokiej sieci przedstawicieli – jesteśmy
dobrze reprezentowani na całym świecie. Vileda Professional należy do Grupy
Freudenberga – zdywersyfikowanej rodzinnej firmy z siedzibą w Niemczech.
Vileda Professional
Freudenberg Household Products
Im Technologiepark 19, D - 69469 Weinheim
www.vileda-professional.com

Podobne dokumenty

Systemy czyszczenia do pomieszczeń typu Cleanroom

Systemy czyszczenia do pomieszczeń typu Cleanroom Czyszczenie codzienne ma miejsce przynajmniej raz co 24 godziny. Zwykle czyszczone obszary obejmują: szatnie, śluzy powietrzne oraz obszary o wysokim natężeniu ruchu w pomieszczeniach produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo