Plakat - Home.pl

Komentarze

Transkrypt

Plakat - Home.pl
Zakład Edukacji Dziecka
Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania
Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
mają zaszczyt zaprosić do udziału
w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
KONFLIKT SPOŁECZNY
UWARUNKOWANIA- SPECYFIKA - PRZEZWYCIĘŻANIE – SKUTKI,
która odbędzie się
12 grudnia 2014 roku w Poznaniu
pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
prof. zw. dra hab. Zbyszko Melosika
oraz
Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Anny Oleszkowicz
Przewodniczące Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
Prof. dr hab. Danuta Borecka- Biernat
Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podobne dokumenty