Volkswagen GOLF IV - Dubi-NET

Komentarze

Transkrypt

Volkswagen GOLF IV - Dubi-NET
Volkswagen GOLF IV
(Model 1998)
Silniki benzynowe 1400 cm3 (AHW, AKQ), 1600 cm3 (AEH, AKL),
1800 cm3 (AGN, AGU), 2300 cm3 (AGZ)
Silniki Diesla 1900 cm3 (AGP) i Turbo Diesel 1900 cm3 (ALH, AGR, AHF)
Opracowanie w formacie pdf Marelek.
WYKAZ BEZPIECZNIKÓW W SKRZYNCE WEWNĄTRZ KABINY
Nr Natężenie
prądu
w A
Nazwa o b w o d u
1
10 A
2
3
4
5
10 A
5 A
5 A
7,5 A
6
7
8
9
10
11
5 A
5 A
5 A
5 A
10 A
5 A
12
13
14
7,5 A
10 A
10 A
15
5 A
5 A
16
10 A
Podgrzewacze dysz spryskiwaczy
szyb
Kierunkowskazy
Oświetlenie s c h o w k a
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
System komfortu, tempomat
(GRA), automatyczna klimatyzacja
(Climatronic), moduł podgrzewacza
fotela kierowcy i pasażera
Centralny zamek
Światła cofania
Telefon
ABS
Silnik benzynowy
Deska rozdzielcza, blokada
wybieraka automatycznej skrzyni
biegów
Złącze diagnostyczne, telefon
Światła stopu
Oświetlenie wnętrza pojazdu,
centralny zamek
Lampka wewnętrzna
Deska rozdzielcza, automatyczna
skrzynia biegów
Moduł sterowania pracą
wentylatorów chłodnicy oraz
elektrycznej pompy w y m u s z o n e g o
obiegu płynu chłodzącego
Nie używany
Światło drogowe prawe
Światło drogowe lewe
Światło mijania prawe, regulacja
zasięgu reflektorów
Światło mijania lewe
Światło pozycyjne prawe
Światło pozycyjne lewe
Pompka spryskiwaczy szyb
Wentylator nawiewu powietrza,
recyrkulacji powietrza,
automatyczna klimatyzacja
Podgrzewanie tylnej szyby,
Podgrzewanie zewnętrznych
lusterek (w samochodach bez
automatycznego podnoszenia
szyb)
17
18
19
20
10 A
10 A
10 A
21
22
23
24
25
10 A
5 A
5 A
20 A
25 A
26
25 A
Skrzynka
bezpieczników
z lewej strony
deski rozdzielczej
Nr
Natężenie
prądu
w A
Nazwa o b w o d u
33
34
35
36
10
15
15
10
20
20
10
15
20
10
30
15
37
38
10 A
15 A
39
40
41
42
43
44
15
20
15
25
10
15
Wycieraczka tylnej szyby
P o m p a paliwa
Silnik - benzynowy
Silnik - wysokoprężny
Okno dachowe
Automatyczna skrzynia biegów
Wtryskiwacze - silnik benzynowy
Wtryskiwacze - silnik wysokoprężny
Spryskiwacz reflektorów
Silnik
Gniazdko przyczepy
Światła przeciwmgielne przednie
i tylne
Styk S
Oświetlenie bagażnika, centralny
zamek
Światła awaryjne
Dwutonowy sygnał dźwiękowy
Zapalniczka
Radio
Silnik
Podgrzewanie foteli
27
28
29
30
31
32
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
W Y K A Z BEZPIECZNIKÓW W SKRZYNCE PRZY A K U M U L A T O R Z E (FB)
S177 S176
S180S179S178
S164 S163 S162
Nr
Natężenie
prądu
w A
Nazwa o b w o d u
S162
50 A
Świece żarowe
S163
S164
50 A
Silnik
30 A
Silnik wentylatora chłodnicy
S176
S177
110 A
110 A
Wnętrze s a m o c h o d u
150 A
Alternator (120 A)
S178
S179
30 A
ABS (pompa)
30 A
ABS
S180
30 A
Silnik wentylatora chłodnicy
Alternator (90 A)
S K R Z Y N K A PRZEKAŹNIKÓW
Przekaźniki w s k r z y n c e 13
pozycyjnej
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Przekaźnik światet
przeciwmgielnych (53)
Przekaźnik zdalnego
odblokowywania bagażnika
(79)
Przekaźnik blokady
rozrusznika (185)
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Przekaźnik telefonu (147)
Przekaźnik elektrycznej
kontroli obrotów (EPC) (94)
Przekaźnik świateł do jazdy
dziennej (173)
Taxi alarm, moduł sterujący
Taxi alarm, moduł sterujący
Przekaźnik blokady
rozrusznika i świateł cofania
(175)
Przekaźnik zasilający - zacisk
30 (109)
Przekaźnik silnika wentylatora
chłodnicy (53)
Bezpieczniki w s k r z y n c e
przekaźników
D
E
F
G
Nie wykorzystany
Bezpiecznik elektrycznych
podnośników szyb tylnych
Bezpiecznik
kierunkowskazów DWA, 15 A
(dla sygnalizacji alarmu)
Bezpiecznik sygnału
dźwiękowego DWA, 15 A (dla
sygnalizacji alarmu)
Przekaźniki w d o l n e j części
skrzynki przekaźników
Przekaźnik d w u t o n o w e g o
sygnału dźwiękowego (53)
2 Przekaźnik zasilania - styk X
(18)
3 Wolny
4 Przekaźnik pompy paliwa
(107)
Przekaźnik świec żarowych
(108)
V Przekaźnik spryskiwacza
szyby / przekaźnik czasowy
sterowania wycieraczek
VI - bez spryskiwaczy
reflektorów (377)
- ze spryskiwaczami
reflektorów (378)
- z czujnikiem deszczu (192)
Puszka potączeniowa A
w stupku przednim
Ułożenie złącz w puszce połączeniowej A przedniego prawego słupka jest lustrzanym odbiciem ich ułoż e n i a w p u s z c e połączeniowej
w przednim lewym słupku.
1
Bezpieczniki w d o l n e j części
skrzynki przekaźników
A
B
C
Skrzynka przekaźników 13 pozycyjna
podgrzewane lusterka
zewnętrzne (tylko
w s a m o c h o d a c h z systemem
komfort)
Regulacja położenia fotela
wolny
Elektryczne podnośniki szyb,
centralny zamek,
1 Centralny zamek (brązowy)
2 Elektryczna regulacja położenia
lusterka (niebieski)
3 Radio / Elektryczne podnoszenie
szyb (czarny)
Puszka połączeniowa C
lewego słupka
Puszka p o ł ą c z e n i o w a w p o d s z y b i u
po stronie kierowcy
1 Ogrzewanie tylnej szyby,
dodatkowe światło stop (czarny)
2 Wycieraczka tylnej szyby (różowy)
3 Centralny zamek (brązowy)
Moduł sterujący otwieranym
o k n e m d a c h o w y m J245
U W A G A : N a s c h e m a t a c h elek­
trycznych numer zacisku w złączu
oznaczony jest liczbą.
Jeśli do j e d n e g o e l e m e n t u jest
podłączonych kilka złącz, zaciski są
o z n a c z o n e literą i liczbą: litera
oznacza kolor złącza, a liczba - ilu
zaciskowe jest złącze.
Np.:
16b/13 odpowiada zaciskowi
nr 13 niebieskiego złącza
o 16 zaciskach,
16v/15 o d p o w i a d a zaciskowi nr 15
zielonego złącza
o 16 zaciskach.
Alternatory do silników
wysokoprężnych
Alternatory do silników w y s o k o ­
prężnych wyposażone są w sprzę­
gło jednokierunkowe.
Poz. 1 Włącznik biegu jałowego, włącznik
maksymalnego naciśnięcia pedału gazu,
czujnik położenia pedału gazu,
przekaźnik zasilający
Poz. 2 Rozrusznik, światła cofania, zasilanie
elektronicznej jednostki sterującej silnika
Poz. 3 Klimatyzator, immobilizer,
deska rozdzielcza
Poz. 4 Tempomat
Poz. 5 Automatyczna skrzynia biegów
Poz. 6 Alternator, linia komunikacyjna
Złącze niebieskie
Złącze brązowe
Złącze pomarańczowe
Złącze czarne
Złącze szare
Złącze zielone
Centralny moduł komfortu (J393)
W kole p a s o w y m pasa klinowego
zamontowane jest sprzęgło jedno­
kierunkowe.
Dzięki temu urządzeniu, siła na­
p ę d o w a pasa klinowego może być
p r z e k a z a n a n a wirnik a l t e r n a t o r a
tylko wtedy, gdy kierunek ruchu pa­
ska jest właściwy.
Jeśli s p r z ę g ł o j e d n o k i e r u n k o w e
zostanie u s z k o d z o n e , pas klinowy
o b r a c a się przy w ł ą c z o n y m silniku,
a alternator nie funkcjonuje, ponie­
waż jego wirnik pozostaje nieru­
chomy.
SYMBOLE ELEMENTÓW
INSTALACJI GOLFA
A
B
C
D
D2
E1
E102
E107
E109
E139
E15
E150
E159
E165
E18
E184
E189
E19
E190
E2
E20
E200
E204
E208
E209
E210
E211
E212
E213
Akumulator
Rozrusznik
Alternator
Włącznik zapłonu
Cewka odbiorczo - nadawcza
immobilizera
Włącznik świateł
Regulator zasięgu reflektorów
Przełącznik elektrycznego
podnośnika szyby przedniej
prawej, drzwi pasażera
Włącznik kasowania pamięci
wskaźnika wielofunkcyjnego
Przełącznik regulacji położenia
szyby dachowej
Włącznik ogrzewania tylnej
szyby
Włącznik blokady zamków
centralnych wewnątrz kabiny
(na drzwiach kierowcy)
Przełącznik siłownika
recyrkulacji powietrza
Przełącznik sterowania
zamkami centralnymi w zamku
drzwi
Włącznik tylnych świateł
przeciwmgielnych
Włącznik wentylatora
dmuchawy
Zespół przełączników, drzwi
kierowcy
Włącznik świateł postojowych
Wyłącznik pamięci położenia
fotela
Przełącznik kierunkowskazów
Regulator jasności
podświetlenia przycisków
i przyrządów
Przełącznik sterujący systemem
audio
Włącznik odblokowania pokrywy
wlewu paliwa
Przycisk regulacji wysokości
przodu fotela kierowcy - ku
górze
Przycisk regulacji wysokości
przodu fotela kierowcy - w dół
Przycisk regulacji wysokości
tyłu fotela kierowcy - ku górze
Przycisk regulacji wysokości
tyłu fotela kierowcy - w dół
Przycisk regulacji położenia
fotela kierowcy - do przodu
Przycisk regulacji położenia
fotela kierowcy - do tyłu
E218 Przycisk pamięci położenia
fotela kierowcy nr 1
E219 Przycisk pamięci położenia
fotela kierowcy nr 2
E22
Przełącznik wycieraczek
E220 Przycisk pamięci położenia
fotela kierowcy nr 3
E227 Przycisk tempomatu (GRA)
E23 Włącznik przednich świateł
przeciwmgielnych i tylnych
świateł przeciwmgielnych
E256 Wyłącznik układu ASR/ESP
E3
Włącznik świateł awaryjnych
E35
Włącznik klimatyzatora
E38 Regulator przerw w pracy
E39
E4
E40
E43
E45
E48
E52
E53
E54
E55
E64
E65
E66
E81
E86
E87
E9
E94
E95
E96
wycieraczki
Włącznik blokady elektrycznych
podnośników szyb tylnych
Przełącznik świateł: drogowe /
mijania
Przełącznik podnośnika szyby
przedniej lewej w drzwiach
kierowcy
Przełącznik zmiany lusterka
zewnętrznego do regulacji
Wyłącznik tempomatu (GRA)
Przełącznik regulacji lusterka
zewnętrznego
Przełącznik podnośnika szyby
tylnej lewej, drzwi lewe tylne
Przełącznik podnośnika szyby
tylnej lewej, drzwi kierowcy
Przełącznik podnośnika szyby
tylnej prawej, drzwi prawe tylne
Przełącznik podnośnika szyby
tylnej prawej, drzwi kierowcy
Przełącznik przesuwu
wzdłużnego fotela pasażera,
obok kierowcy
Przełącznik regulacji wysokości
przodu fotela pasażera, obok
kierowcy
Przełącznik regulacji wysokości
tyłu fotela pasażera, obok
kierowcy
Przełącznik podnoszenia szyby
przedniej prawej, drzwi kierowcy
Przełącznik wyświetlacza
wielofunkcyjnego
Przełącznik układu
automatycznej klimatyzacji
Włącznik wentylatora
dmuchawy
Przełącznik ogrzewania fotela
kierowcy
Przełącznik ogrzewania fotela
przedniego obok kierowcy
Przełącznik pochylenia oparcia
E98
F
F1
F10
F11
F120
F129
F138
F147
F148
F163
F17
F18
F2
F218
F220
F221
F222
F223
F3
F34
F36
F38
F4
F47
F5
F60
F87
F88
fotela kierowcy
Przełącznik pochylenia oparcia
fotela pasażera
Włącznik świateł STOP
Czujnik ciśnienia oleju
silnikowego
Włącznik drzwiowy tylnych
lewych drzwi
Włącznik drzwiowy tylnych
prawych drzwi
Włącznik instalacji
przeciwwłamaniowej w zamku
pokrywy silnika
Czujnik ciśnienia w układzie
klimatyzatora
Spiralna taśma do poduszki
powietrznej kierowcy
Czujnik położenia lusterka
zewnętrznego po stronie
kierowcy
Czujnik położenia lusterka
zewnętrznego po stronie
pasażera
Termowytącznik klimatyzatora
Bezpiecznik 17 w skrzynce
bezpieczników
Termowytącznik silnika
wentylatora chłodnicy
Włącznik drzwiowy przednich
prawych drzwi
Wyłącznik centralnego zamka
drzwi
Moduł zamka centralnego
w drzwiach kierowcy
Moduł zamka centralnego
przednich prawych drzwi
Moduł zamka centralnego
tylnych lewych drzwi
Moduł zamka centralnego
tylnych prawych drzwi
Włącznik drzwiowy przednich
prawych drzwi
Czujnik poziomu płynu
hamulcowego
Włącznik pedału sprzęgła (tylko
z tempomatem - GRA)
Czujnik temperatury
zewnętrznej (temperatura
przełączenia <5 °C)
Włącznik świateł cofania
Włącznik pedału hamulca przy
instalacji EDC
Włącznik oświetlenia bagażnika
Włącznik biegu jałowego
Termowytącznik kontynuacji
pracy wentylatora
Czujnik ciśnienia w układzie
wspomagania kierownicy
F9
G
G1
G107
G108
G112
G113
G114
G149
G17
G179
G180
G191
G192
G2
G200
G201
G202
G21
G213
G22
G28
G3
G32
G33
G39
G40
G42
Czujnik zatączenia hamulca
ręcznego
Czujnik poziomu paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa
Fotoczujnik nasłonecznienia
w środkowej części deski
rozdzielczej
Sonda Lambda 2
Czujnik położenia centralnej
klapy kierunku nawiewu
Czujnik położenia klapy
recyrkulacji powietrza
Czujnik położenia klapy
kierunku nawiewu szyba
przednia/nogi
Czujnik położenia pierścienia
regulacji dawki paliwa (pompa
wtryskowa - silnik
wysokoprężny)
Czujnik temperatury
zewnętrznej
Czujnik uderzenia bocznego dla
bocznej poduszki powietrznej
po stronie kierowcy
Czujnik uderzenia bocznego dla
bocznej poduszki powietrznej
po stronie pasażera
Czujnik temperatury
środkowego nawiewu powietrza
Czujnik temperatury nawiewu
powietrza na nogi
Czujnik temperatury płynu
chłodzącego (dla wskaźnika)
Czujnik przyśpieszenia
bocznego
Czujnik ciśnienia w układzie
hamulcowym
Czujnik obrotu pojazdu wokół
osi
Obrotomierz
Czujnik deszczu
Czujnik prędkości w skrzyni
biegów
Czujnik obrotów silnika
i położenia wału
Wskaźnik temperatury płynu
chłodniczego
Czujnik poziomu płynu
chłodniczego w zbiorniku
wyrównawczym
Czujnik poziomu płynu do
spryskiwaczy szyb
Sonda lambda
Czujnik faz rozrządu (typu
HALLA)
Czujnik temperatury
zasysanego powietrza
G44
G45
G46
G47
G5
G56
G59
G6
G60
G61
G62
G66
G69
G70
G71
G72
G79
G80
G81
G85
G88
G89
G92
H
H1
H11
H16
H8
J...
J1
J104
J119
J126
J131
Czujnik obrotów koła tylnego
prawego
Czujnik obrotów koła
przedniego prawego
Czujnik obrotów koła tylnego
lewego
Czujnik obrotów koła
przedniego lewego
Wskaźnik prędkości
Czujnik temperatury powietrza
(deska rozdzielcza)
Czujnik temperatury fotela
kierowcy
Pompa paliwowa
Czujnik temperatury przedniego
fotela pasażera
Czujnik spalania stukowego
Czujnik temperatury płynu
chłodzącego
Czujnik spalania stukowego nr2
Czujnik położenia przepustnicy
Miernik masy powietrza
Czujnik ciśnienia w kolektorze
dolotowym
Czujnik temperatury powietrza
w kolektorze dolotowym
Czujnik położenia pedału
przyśpieszenia
Czujnik wzniosu iglicy
wtryskiwacza
Czujnik temperatury paliwa
Czujnik kąta skrętu kierownicy
Czujnik położenia nastawnika
przepustnicy
Czujnik temperatury powietrza
dolotowego do wnętrza
samochodu
Czujnik położenia klapy
regulacji temperatury
Włącznik sygnału dźwiękowego
Dwutonowy sygnał dźwiękowy
Brzęczyk alarmowy ciśnienia
oleju
Brzęczyk sygnalizujący
pozostawione zapalone światła
Sygnał dźwiękowy do systemu
antywłamaniowego
Elektroniczny moduł sterujący
pracą silnika
Przekaźnik kierunkowskazów
Elektroniczny moduł sterujący
ABS/EDS
Wskaźnik wielofunkcyjny
Elektroniczny moduł sterujący
pracą wentylatora dmuchawy
Moduł sterujący ogrzewaniem
fotela kierowcy
J132
Moduł sterujący ogrzewaniem
przedniego fotela pasażera
J138 Moduł podtrzymujący pracę
wentylatorów chłodnicy
J17
Przekaźnik pompy paliwowej
J207 Przekaźnik rozrusznika
J213 Moduł sterujący tempomatu
J217
J220
J234
J245
J248
J255
J26
J279
J280
J285
J293
J299
J31
J317
J338
J359
J360
J361
J362
J386
J387
(GRA), za deską rozdzielczą, za
poduszką powietrzną po stronie
pasażera
Elektroniczny moduł sterujący
automatyczną skrzynią biegów
Elektroniczny moduł wtryskowozapłonowy MOTRONIC
Elektroniczny moduł sterujący
poduszkami powietrznymi
i napinaczami pasów
Moduł sterujący otwieranym
oknem dachowym
Elektroniczny moduł sterujący
pracą silnika
Elektroniczny moduł sterujący
automatycznej klimatyzacji
"Climatronic"
Przekaźnik wentylatora płynu
chłodzącego
Przekaźnik wentylatora płynu
chłodzącego, 1-sza prędkość
Przekaźnik wentylatora płynu
chłodzącego, 2-ga prędkość
Zestaw wskaźników
Moduł sterujący pracą
wentylatorów chłodnicy
Przekaźnik silnika pompy
dodatkowego powietrza do
układu wydechowego
Moduł sterowania pracą
wycieraczek.
Przekaźnik zasilania zacisku 30
Moduł sterujący przepustnicy
Przekaźnik układu dodatkowego
podgrzewania płynu
chłodzącego, układ małej mocy
(tylko na kraje zimne)
Przekaźnik układu dodatkowego
podgrzewania płynu
chłodzącego, układ dużej mocy
(tylko na kraje zimne)
Elektroniczny moduł wtryskowozałonowy SIMOS
Immobilizer
Moduł komfortu w drzwiach
kierowcy (węzeł komunikacyjny
systemu CAN-Bus)
Moduł komfortu w przednich
prawych drzwiach (węzeł
komunikacyjny systemu CANBus)
J388 Moduł komfortu w tylnych
lewych drzwiach (węzeł
komunikacyjny systemu
CAN-Bus)
J389 Moduł komfortu w tylnych
prawych drzwiach (węzeł
komunikacyjny systemu CANBus)
J393 Centralny moduł komfortu
(węzeł komunikacyjny systemu
CAN-Bus, alarm, sterowanie
oświetleniem wnętrza, moduł
radiowej komunikacji
z kluczykiem sterującym)
J397 Przekaźnik podtrzymywania
pracy wentylatora płynu
chłodzącego
J4
Przekaźnik dwutonowego
sygnału dźwiękowego
J401 Moduł sterujący systemem
nawigacji z czytnikiem CD
w bagażniku po lewej stronie
J412 Moduł zestawu
głośnomówiącego telefonu
J414 Wyświetlacz systemu nawigacji
J417 Przekaźnik przełączenia do
głośników radiotelefonu
J44
Przekaźnik sprzęgła sprężarki
klimatyzatora
J448 Elektroniczny moduł wtryskowozapłonowy 4AV
J5
Przekaźnik świateł
przeciwmgielnych
J52
Przekaźnik świec żarowych
J59
Przekaźnik instalacji
elektrycznej zacisku X
K1
Kontrolka świateł drogowych
K10 Kontrolka ogrzewania tylnej
szyby
K105 Kontrolka rezerwy paliwa
K114 Kontrolka pracy nawiewu
świeżego powietrza /
recyrkulacji
K116 Kontrolka otwartych drzwi
K117 Kontrolka immobilizera
K118 Kontrolka układu hamulcowego
K13 Kontrolka tylnych świateł
przeciwmgielnych
K133 Kontrolka centralnego zamka
(alarmu)
K14 Kontrolka hamulca ręcznego
K155 Kontrolka ASR/ESP
K17 Kontrolka świateł
przeciwmgielnych
K2
Kontrolka układu ładowania
K28 Kontrolka przekroczenia
temperatury płynu chłodzącego /
poziomu płynu chłodzącego
K29
Kontrolka świec żarowych (silnik
wysokoprężny)
K3
Kontrolka wskaźnika
minimalnego poziomu oleju
silnikowego
K33 Kontrolka poziomu płynu
hamulcowego
K37 Kontrolka poziomu płynu
w zbiorniku spryskiwacza szyb
K4
Kontrolka świateł pozycyjnych
K47 Kontrolka ABS
K6
Kontrolka świateł awaryjnych
K65 Kontrolka kierunkowskazu
lewego
K7
Kontrolka hamulca ręcznego
K75 Kontrolka układu poduszek
powietrznych
K84 Kontrolka klimatyzatora
K94 Kontrolka kierunkowskazu
prawego
L1
Żarówka reflektora lewego
L104 Żarówka oświetlenia wyłącznika
zdalnego odblokowywania
L16
Żarówka oświetlenia wyłącznika
wentylacji
L2
Żarówka reflektora prawego
L22
Światło przeciwmgielne lewe
L23
Światło przeciwmgielne prawe
L28
Podświetlenie zapalniczki
i popielniczki
L35
Podświetlenie przełącznika
świateł awaryjnych
L39
Podświetlenie włącznika
ogrzewania tylnej szyby
L44
Podświetlenie włącznika
podgrzewania foteli
L45
Podświetlenie radia
L46
Światło przeciwmgielne lewe
tylne
L47
Światło przeciwmgielne prawe
tylne
L53
Podświetlenie przycisków
podnośników szyb
L54
Podświetlenie regulatora
zasięgu świateł
L71
Podświetlenie wyłącznika
układu kontroli przeniesienia
napędu oraz układu stabilizacji
toru jazdy
L75
Podświetlenie wskaźników
cyfrowych w zestawie
wskaźników
L76
Podświetlenie przycisku
otwarcia klapy wlewu paliwa,
przycisków podnośników szyb
w drzwiach kierowcy
L78
Podświetlenie przełącznika
regulacji lusterek
L9
L99
M25
M27
M28
M3
Podświetlenie włącznika świateł
Podświetlenie blokady zamków
centralnych
Światło pozycyjne - przednie
lewe
Światło cofania - lewe
Światło cofania - prawe
Kierunkowskaz boczny lewy
Kierunkowskaz boczny prawy
Żarówka świateł stopu
i pozycyjnego - tylnego lewego
Żarówka świateł stopu
i pozycyjnego - tylnego prawego
Światło stopu - trzecie
Kontrolka alarmu lewych drzwi
Kontrolka alarmu prawych drzwi
Światło pozycyjne - przednie
M5
M6
M7
M8
N
N100
prawe
Kierunkowskaz przedni lewy
Kierunkowskaz tylny lewy
Kierunkowskaz przedni prawy
Kierunkowskaz tylny prawy
Cewka zapłonowa
Zawór upustowy układu ABS -
M1
M16
M17
M18
M19
M21
M22
przedni prawy
N101 Zawór dolotowy układu ABS przedni lewy
N102 Zawór upustowy układu ABS przedni lewy
N108 Zawór układu regulacji kąta
wyprzedzenia wtrysku (silnik
wysokoprężny)
N109 Zawór zamykający dopływ
paliwa (silnik wysokoprężny)
N112 Zawór dodatkowego powietrza
układu wydechowego
N121 Zawór układu recyrkulacji spalin
(EGR)
N122 Końcowy stopień mocy cewek
zapłonowych
N125 Zawór 1 do blokowania
mechanizmu różnicowego
N126 Zawór 2 do blokowania
mechanizmu różnicowego
N128 Cewka zapłonowa 2
N131 Detonator przedniej poduszki
pasażera
N133 Zawór dolotowy układu ABS tylny prawy
N134 Zawór dolotowy układu ABStylny lewy
N135 Zawór upustowy układu ABStylny prawy
N136 Zawór upustowy układu ABS tylny lewy
N146 Siłownik regulatora dawki
paliwa (silnik wysokoprężny)
N152 Cewki zapłonowe z końcowym
stopniem mocy
N153 Detonator napinacza pasa
kierowcy
N154 Detonator napinacza pasa
pasażera
N156 Zawór układu zmiany geometrii
kolektora dolotowego
N158 Cewka zapłonowa 3
N163 Cewka zapłonowa 4
N164 Cewka zapłonowa 5
N18 Elektrozawór do układu
N199
N200
N205
N208
N225
N226
N227
N228
N24
N25
N30
N31
N32
N33
N39
N75
N80
N83
N84
N95
N99
Q
Q6
Q7
recyrkulacji gazów spalinowych
Detonator bocznej poduszki
powietrznej kierowcy
Detonator bocznej poduszki
powietrznej pasażera
Zawór 1 układu zmiennych faz
rozrządu
Zawór 2 układu zmiennych faz
rozrządu
Zawór układu regulacji
momentu napędowego (EDS)
Zawór układu regulacji
momentu napędowego (EDS)
Zawór sprzęgła 1
wysokociśnieniowego- regulacja
dynamiki jazdy
Zawór sprzęgła 2
wysokociśnieniowego- regulacja
dynamiki jazdy
Zespół rezystorów do regulacji
prędkości wentylatora
dmuchawy
Elektrosprzęgło w sprężarce
klimatyzatora
Wtryskiwacz cylindra nr 1
Wtryskiwacz cylindra nr 2
Wtryskiwacz cylindra nr 3
Wtryskiwacz cylindra nr 4
Opornik nr 2 do silnika
wentylatora chłodnicy
Elektrozawór ograniczający
ciśnienia doładowania powietrza
Elektrozawór zbiornika
z węglem aktywnym
Wtryskiwacz cylindra nr 5
Wtryskiwacz cylindra nr 6
Detonator przedniej poduszki
powietrznej kierowcy
Zawór dolotowy układu ABS przedni prawy
Świece zapłonowe
Świece żarowe (silnik
wysokoprężny)
Świece żarowe do układu
podgrzewania płynu
R
R11
R12
R14
R15
R16
R17
R20
R21
R22
R23
R24
R38
R41
R47
R50
R51
R54
510
511
S111
512
513
514
S144
515
516
5162
5163
chłodzącego (silnik
wysokoprężny na kraje zimne)
Radio
Antena
Wzmacniacz, w bagażniku po
lewej stronie
Głośnik wysokotonowy - tylny
lewy, w drzwiach
Głośnik niskotonowy - tylny
lewy, w drzwiach
Głośnik wysokotonowy - tylny
prawy, w drzwiach
Głośnik niskotonowy - tylny
prawy, w drzwiach
Głośnik wysokotonowy - przedni
lewy, w drzwiach
Głośnik niskotonowy - przedni
lewy, w drzwiach
Głośnik wysokotonowy - przedni
lewy, w drzwiach
Głośnik niskotonowy - przedni
prawy, w drzwiach
Wzmacniacz antenowy
Mikrofon do zestawu głośno
mówiącego telefonu
Zmieniarka płyt CD w bagażniku
z lewej strony
Antena do układu zdalnego
sterowania centralnego zamka
i alarmu (pod osłoną przedniego
prawego słupka)
Antena na dachu do systemu
nawigacyjnego (GPS)
Antena na dachu do radia
i telefonu
Telefon
Bezpiecznik 10 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
Bezpiecznik 11 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
Bezpiecznik instalacji alarmowej
Bezpiecznik 12 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
Bezpiecznik 13 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
Bezpiecznik 14 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
Bezpiecznik od centralnego
zamka i instalacji
antywłamaniowej
Bezpiecznik 15 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
Bezpiecznik 16 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
Bezpiecznik 1 w skrzynce
w komorze silnika
Bezpiecznik 2 w skrzynce
w komorze silnika
S164 Bezpiecznik 3 w skrzynce
w komorze silnika
5176 Bezpiecznik 4 w skrzynce
w komorze silnika
5177 Bezpiecznik 5 w skrzynce
w komorze silnika
5178 Bezpiecznik 5 w skrzynce
w komorze silnika
5179 Bezpiecznik 7 w skrzynce
w komorze silnika
518 Bezpiecznik 18 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5180 Bezpiecznik 8 w skrzynce
w komorze silnika
519 Bezpiecznik 19 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
S2
Bezpiecznik 2 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
520 Bezpiecznik 20 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
521 Bezpiecznik 21 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
522 Bezpiecznik 22 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5223 Bezpiecznik 23 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5224 Bezpiecznik 24 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5225 Bezpiecznik 25 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5226 Bezpiecznik 26 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5227 Bezpiecznik 27 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5228 Bezpiecznik 28 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5229 Bezpiecznik 29 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5230 Bezpiecznik 30 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
S232 Bezpiecznik 32 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
S234 Bezpiecznik 34 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5237 Bezpiecznik 37 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5238 Bezpiecznik 38 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5239 Bezpiecznik 39 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5240 Bezpiecznik 40 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5241 Bezpiecznik 41 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5242 Bezpiecznik 42 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
5243 Bezpiecznik 43 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
S244 Bezpiecznik 44 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
53
Bezpiecznik 3 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
536 Bezpiecznik 36 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
537 Pojedynczy bezpiecznik do
mechanizmu podnoszenia szyb
54
Bezpiecznik 4 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
55
Bezpiecznik 5 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
56
Bezpiecznik 6 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
57
Bezpiecznik 7 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
S9
Bezpiecznik 9 w skrzynce
bezpieczników w kabinie
U1
Zapalniczka
U18 Gniazdko 12 V w bagażniku po
prawej stronie (dodatek do
Varianta)
U5
Gniazdko 12 V w bagażniku po
prawej stronie
V
Silnik wycieraczek
VI
Silnik do otwierania szyby
w dachu
V101 Silnik pompy dodatkowego
powietrza do układu
wydechowego
VII
Silnik pompy spryskiwacza
reflektorów
V12 Silnik tylnej wycieraczki
V121 Silnik do składania lusterka po
stronie kierowcy
V122 Silnik do składania lusterka
przedniego prawego
V147 Silnik podnośnika szyby po
stronie kierowcy
V148 Silnik podnośnika szyby,
przedni prawy
V149 Silnik regulacji położenia
lusterka po stronie kierowcy
V150 Silnik regulacji położenia
lusterka po stronie pasażera
V154 Silnik klapy nawiewu powietrza
z zewnątrz/recyrkulacji
V155 Silnik blokady wlewu paliwa.
V17 Silnik regulacji położenia
lusterka po stronie kierowcy
V2
Silnik wentylatora dmuchawy
V25 Silnik regulacji położenia
lusterka po stronie pasażera
V26 Silnik podnośnika szyby tylnej
lewej
V27 Silnik podnośnika szyby tylnej
prawej
V28
Silnik do przesuwu wzdłużnego
fotela kierowcy
V29 Silnik do regulacji wysokości
przodu siedzenia fotela
kierowcy
V30 Silnik do regulacji wysokości
tyłu siedzenia fotela kierowcy
V31 Silnik do przesuwu wzdłużnego
fotela pasażera
V32 Silnik do regulacji wysokości
przodu siedzenia fotela
pasażera
V33 Silnik do regulacji wysokości
tyłu siedzenia fotela pasażera
V35 Silnik wentylatora chłodnicy
V39 Silnik pompy układu ABS
V417 Silnik podnośnika szyby
V42
V48
V49
V51
V53
V59
V60
V68
V7
V70
V71
V85
W
W11
W12
W13
W14
W19
W20
W3
W32
w drzwiach kierowcy
Wentylator czujnika temperatury
wnętrza
Silnik do regulacji zasięgu
reflektora lewego
Silnik do regulacji zasięgu
reflektora prawego
Silnik pompy do wymuszenia
obiegu płynu chłodzącego
Silnik centralnego zamka
bagażnika
Silnik pompy spryskiwacza szyb
Nastawnik przepustnicy
Silnik klapy regulacji
temperatury powietrza
Silnik wentylatora chłodnicy
Silnik klapy centralnej kierunku
nawiewów
Silnik klapy regulacji nawiewu
powietrza
z zewnątrz/recyrkulacji
Silnik klapy kierunku nawiewu
przednia szyba / nogi
Lampka oświetlenia wnętrza
przednia
Lampka oświetlenia wnętrza
tylna lewa
Lampka oświetlenia wnętrza
tylna prawa
Lampka oświetlenia wnętrza
przednia
Podświetlane lusterko w osłonie
przeciwsłonecznej pasażera
Lampka oświetlenia wnętrza
przednia
Podświetlane lusterko w osłonie
przeciwsłonecznej kierowcy
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie przedniego
prawego progu
W33
W34
W6
X
Y2
Y4
Y7
Z1
Z20
Z21
Z31
Z33
Z4
Z40
Z41
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Oświetlenie tylnego lewego
progu
Oświetlenie tylnego prawego
progu
Oświetlenie schowka
Oświetlenie tablicy
rejestracyjnej
Zegarek
Licznik kilometrów
Lusterko wewnętrzne wsteczne
z automatycznym układem
przeciwodblaskowym
Grzałka tylnej szyby
Grzałka dyszy spryskiwacza
Grzałka prawej dyszy
spryskiwacza
Grzałka fotela kierowcy
Grzałka przedniego fotela dla
pasażera
Grzałka lusterka zewnętrznego
po stronie kierowcy
Grzałka fotela kierowcy
Grzałka fotela dla pasażera
Grzałka prawego lusterka
zewnętrznego
Grzałka fotela kierowcy
Grzałka oparcia fotela kierowcy
Grzałka fotela pasażera
Grzałka oparcia przedniego
fotela pasażera
Oznaczenie kolorów przewodów
ws = biały
ro = czerwony
gn = zielony
gr = szary
ge = żółty
sw = czarny
br = brązowy
bl = niebieski
li = fioletowy
Skróty
FB = Bezpieczniki w skrzynce przy
akumulatorze (w komorze
silnika)
FA = Bezpieczniki w oprawce
w kabinie
QS = Tablica rozdzielcza
PR = Puszka na przekaźniki
PRS = Dodatkowa puszka na
przekaźniki
L... = Lampka oświetleniowa
VW GOLF IV: Zestaw w s k a ź n i k ó w t a b l i c y rozdzielczej
VW GOLF IV: Rozrusznik, alternator, ś w i a t ł a
VW GOLF IV: O ś w i e t l e n i e
VW GOLF IV: Oświetlenie, s y g n a ł y dźwiękowe, w e n t y l a c j a , lusterka, t y l n a szyba, w y c i e r a c z k i
rt
O
VW GOLF IV: Oświetlenie wewnętrzne, czujniki, ś w i a t ł a p r z e c i w m g i e l n e
VW GOLF IV: Regulacja lusterek, p o d n o s z e n i e szyb, b l o k a d a drzwi
V W G O L F IV: L u s t e r k a w s t e c z n e , p o d n o ś n i k i s z y b , z a m k i c e n t r a l n e , i n s t a l a c j a a n t y w ł a m a n i o w a z p i ę c i o m a m o d u ł a m i s t e r u j ą c y m i
VW GOLF IV: Zamki centralne, tylne drzwi, oświetlenie wewnętrzne, instalacja antywłamaniowa z jednym modułem sterującym
VW GOLF IV: L u s t e r k a z j e d n y m m o d u ł e m s t e r u j ą c y m , p o d u s z k i powietrzne, p o d g r z e w a n i e foteli
VW GOLF IV: Podgrzewanie f o t e l i , radio, telefon
VW GOLF IV: Radio, telefon, układ c h ł o d z e n i a silnika
VW GOLF IV: Otwierane o k n o d a c h o w e , s p r y s k i w a c z e reflektorów, układ c h ł o d z e n i a silnika w y s o k o p r ę ż n e g o
VW GOLF IV: Radio CD z s y s t e m e m nawigacji GPS
VW GOLF IV: Radio CD z systemem nawigacji GPS, wzmacniacz
VW GOLF IV: A u t o m a t y c z n a klimatyzacja (Climatronic) do silnika b e n z y n o w e g o 1.4
VW GOLF IV: A u t o m a t y c z n a klimatyzacja (Climatronic) do s i l n i k ó w b e n z y n o w y c h 1.6 i 1.8, 1.9 Diesel i T u r b o Diesel
VW GOLF IV: A u t o m a t y c z n a klimatyzacja (Climatronic) do silnika b e n z y n o w e g o 2.3
VW GOLF IV: Układ t e m p o m a t u (GRA) - regulacja p r ę d k o ś c i
VW GOLF IV: ABS/EDS
Złącze modułu sterującego
J104
Od strony instalacji
Od strony
modułu sterującego
VW GOLF IV: Klimatyzator
VW GOLF IV: Klimatyzator
Złącza modułu
klimatyzacji J293
umieszczonego
pod akumulatorem
ELEKTRONICZNY MODUŁ STERUJĄCY KLIMATYZACJI AUTOMATYCZNEJ (CLIMATRONIC)
S P O S Ó B P O S T Ę P O W A N I A P O D C Z A S KONTROLI U K Ł A D U T E L E F O N U
U w a g a : ten s p o s ó b w y s z u k i w a n i a
usterek stosuje się tylko do pojaz­
dów z instalacją radiową bez syste­
mu nawigacji GPS.
Wprowadzenie do kontroli:
S p r a w d z i ć b e z p i e c z n i k nr 8 (5A)
i bezpiecznik nr 12 (7.5A) w puszce
bezpieczników. Radio i głośniki po­
winny być sprawne.
- Zdjąć osłonę pod kolumną kierow­
nicy.
Czynności wstępne:
- Wyłączyć zapłon i wszystkie o d ­
biorniki elektryczne
- Z d e m o n t o w a ć osłonę tunelu (przy
lewarku)
Do w y s z u k i w a n i a u s t e r e k
p o t r z e b n e są n a s t ę p u j ą c e
elementy:
- Miernik cyfrowy
- Aktualny schemat elektryczny.
S P O S Ó B W Y S Z U K I W A N I A USTEREK
Kontrola instalacji telefonicznej
S p r a w d z e n i e napięcia (zacisk 30) ztącza VDA p r z e t w o r n i k a :
- Z d e m o n t o w a ć osłonę tunelu
- Ustawić zakres miernika na 20V
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 11
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 1
Brak napięcia
Napięcie prawidłowe
Sprawdzić instalację na podstawie schematu
elektrycznego
S p r a w d z e n i e napięcia (zacisk 15) ztącza VDA p r z e t w o r n i k a
- Ustawić zakres miernika na 20V
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do złącza T18a 18-zaciskowego, zacisk 10
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 1
- Włączyć zapłon
Brak napięcia
Napięcie prawidłowe
Sprawdzić przewody na podstawie schematu
elektrycznego
S p r a w d z e n i e napięcia p o d ś w i e t l e n i a (zacisk 58) złącza VDA p r z e t w o r n i k a
- Ustawić zakres miernika na 20V
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 12
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 1
- Włączyć światła pozycyjne i ustawić potencjometr regulacji jasności podświetlenia na m a k s i m u m jasności
Brak napięcia
Napięcie prawidłowe
Sprawdzić przewody na podstawie schematu
elektrycznego
K o n t r o l a połączeń m i k r o f o n u (R38)
- Ustawić miernik na pomiar rezystancji na zakres Q
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 9
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a na 18-zaciskowego, zacisk 18
Wskazanie mniejsze niż 100Q lub większe niż 1 MQ
Wskazanie większe niż 100Q lub mniejsze niż 1 MQ
Sprawdzić na podstawie schematu elektrycznego,
czy nie ma zwarcia lub przerwy w przewodach.
W przypadku braku uszkodzeń wymienić mikrofon (R38).
S p r a w d z e n i e połączeń przekaźnika przełączającego g ł o ś n i k ó w J417
- Ustawić miernik na próbę ciągłości / kontrolę diod
- Odłączyć przekaźnik przełączający głośników od złącza
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do zacisku 3
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 7
Brak sygnału akustycznego
Sprawdzić przewody na podstawie schematu
elektrycznego
K o n t r o l a połączeń przekaźnika przełączającego g ł o ś n i k ó w J417
- Ustawić miernik na próbę ciągłości / kontrolę diod
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do zacisku 6
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do ztącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 16
Sygnał akustyczny
Sygnał akustyczny
Brak sygnału akustycznego
Sprawdzić przewody według schematu
elektrycznego
K o n t r o l a napięcia (zacisk 30) przy p r z e k a ź n i k u przełączającym g ł o ś n i k ó w J417
- Ustawić miernik na zakres 20 V
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do zacisku 9
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 1
Napięcie prawidłowe
Brak napięcia
Sprawdzić przewody plus i minus według
schematu elektrycznego
K o n t r o l a połączenia w y c i s z a j ą c e g o t e l e f o n
- Ustawić miernik na próbę ciągłości / kontrolę diod
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do zacisku 7
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 4
Brak sygnału akustycznego
Sygnał akustyczny
Sprawdzić przewody według schematu
elektrycznego
K o n t r o l a s y g n a ł u p r ę d k o ś c i w złączu VDA p r z e t w o r n i k a
- Podnieść pojazd tak, aby jedno z kół przednich mogło luźno się obracać
- Ustawić na próbę ciągłości /kontrolę diod
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 3
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do złącza T 1 8 a 18-zaciskowego, zacisk 1
- Włączyć zapłon
- Obracać podniesione koło
Sygnały akustyczne nieprawidłowy
Sprawdzić przewody według schematu
elektrycznego, ewentualnie również czujnik
prędkości pojazdu (G22)
K o n t r o l a przełączania w y c i s z a n i a t e l e f o n u
- Włączyć radio na stację o dobrym odbiorze
- Zewrzeć zaciski 4 i 1 złącza T 1 8 a 18-zaciskowego
Przy każdym obrocie występują 4 sygnały akustyczne
Program przestaje być słyszalny
Program nadal jest słyszalny
Sprawdzić, czy przewód złącza T8 od radia,
podłączony do zacisku 2, ma dobry styk.
Jeśli tak, wymienić radio (R)
K o n t r o l a p r z e k a ź n i k a przełączającego g ł o ś n i k ó w (J417)
- Włączyć radio na stację o dobrym odbiorze
- Podłączyć przekaźnik przełączający głośników (J417)
- Ustawić miernik na pomiar rezystancji na zakres Q
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do zacisku 6 złącza T9 przekaźnika przełączającego
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do zacisku 3 ztącza T9 przekaźnika przełączającego
- Zewrzeć zaciski 4 i 1 złącza T 1 8 a 18-zaciskowego
Program przestaje być słyszalny, multimetr cyfrowy
wskazuje nieskończoność
Program przestaje być słyszalny, multimetr
wskazuje od 2 do 4 Q
Wymienić przekaźnik przełączający (J417)
K o n t r o l a p r z e w o d u a n t e n o w e g o (R51)
- Opuścić tylną część podsufitki
- Ustawić miernik na próbę ciągłości / kontrolę diod
- Odkręcić przewód antenowy instalacji telefonicznej od anteny
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do środkowego przewodu przy telefonie
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do środkowego przewodu przy antenie
Sygnał akustyczny
Brak sygnału akustycznego
Wymienić przewód antenowy instalacji
telefonicznej
K o n t r o l a p r z e w o d u a n t e n o w e g o (R51)
- Ustawić miernik na próbę ciągłości / próbę diod
- Odkręcić przewód antenowy
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do środkowego przewodu
- Podłączyć czarną końcówkę pomiarową do ekranu przewodu
Brak sygnału akustycznego
Sygnał akustyczny
Przewód antenowy jest
sprawny
Zwarcie w przewodzie antenowym
Wymienić przewód antenowy
VW GOLF 1998: Silniki 1.4 AHW, AKQ. Układ w t r y s k o w o - z a p ł o n o w y 4AV
VW GOLF 1998: Silnik 1.6 AEH, AKL. Układ w t r y s k o w o - z a p ł o n o w y SIMOS
VW GOLF 1998: Silnik 1.8 AGN. Układ w t r y s k o w o - z a p ł o n o w y M o t r o n i c
VW GOLF 1998: Silnik 1.8 AGU. Ukfad w t r y s k o w o - z a p ł o n o w y M o t r o n i c
VW GOLF 1998: Silnik 1.9 Diesel 50 kW AGP
VW GOLF 1998: Silnik 1.9 T u r b o Diesel 66/81 kW AGR, AHP
VW GOLF 1998: Silnik 2.3 AGZ. Układ w t r y s k o w o - z a p ł o n o w y M o t r o n i c

Podobne dokumenty