formularza

Transkrypt

formularza
TECHNIKI KOMUNIKOWANIA SIĘ W NAUCE I DYDAKTYCE
Ocena filmu przygotowanego wg zasad konkursu FameLab
Autor/Tytuł:
Recenzent:
Data:
Poprawność merytoryczna (CONTENT)
Czy temat omawiany w filmie jest przedstawiony w sposób kompletny?
Czy wszystkie potrzebne do zrozumienia treści pojęcia zostały wyjaśnione?
Czy zagadnienie nie zostało zbytnio strywializowane lub zagmatwane?
0‐1‐2‐3‐4‐5
Czy temat jest przedstawiony w sposób interesujący?
Czy treść jest przedstawiona w sposób spójny?
Jasność przekazu, forma i styl (CLARITY)
Czy widać, że Autor ma plan/scenariusz i zachowuje czytelną strukturę wystąpienia?
Czy Autor posługuje się zrozumiałym słownictwem i poprawnie buduje zdania?
Czy wypowiedź ma interesujący rytm (nie jest monotonna)?
0‐1‐2‐3‐4‐5
Czy Autor stosuje środki retoryczne dla zwiększenia siły przekazu?
Czy po jednokrotnym obejrzeniu filmu łatwo jest powiedzieć „o czym było”?
Autoprezentacja i charyzma (CHARISMA)
Czy Autor sprawia wrażenie eksperta ‐ fachowca znającego się na rzeczy?
Czy Autor jest zaangażowany i przekonujący?
0‐1‐2‐3‐4‐5
Czy Autor budzi sympatię lub podziw?
Czy film pozostawia wrażenie, że chcielibyśmy dowiedzieć się więcej na ten temat?
Czy film „dobrze się ogląda”?
Suma punktów – ocena:

Podobne dokumenty