zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Transkrypt

zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego
Instalacja wentylacji mechanicznej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej
projekt wykonawczy
9. ZAŁĄCZNIKI
9.1. Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego
Nr
Sym
Nazwa
Wys.
Pow.
Kubatura
m
m2
m3
Ilość
osób
Ilość
wymian
w/h
PIWNICA
Nawiew
[m3/h]
m3/h
Wyciąg
[m3/h]
m3/h
Naw/
Wyc
Instalacja
Uwagi
100,0
500,0
80,0
60,0
80,0
-500,0
1,00
1,00
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
N1/W3
N1/W3
N1/W4
N1/W4
N1/W3
N1/W6
N1/W6
przyjęto 20m3/h na osobę
przyjęto 2W/h
przyjęto 2W/h
przyjęto 2W/h
przyjęto 1w/h
20m3/h na osobę
Sala Gimnastyczna, Szatnie, Świetlica
1
2
3
4
5
6
5
01
02
03
04
07
08
09
Magazyn WF
Sala WF-u
Szatnia przy Sali WF
Szatnia, kl I-III
Szatnia, kl IV-VI
Korytarz
Świetlica
DH-SYSTEMS Sp. z o.o
85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 125
2,6
2,6
2,4
2,4
2,6
2,5
2,6
18,9
53,7
16,2
11,9
16,5
48,1
50,5
48
137
38
28
42
121
129
0
25
25
25
25
25
25
2,0
3,6
2,0
2,0
2,0
1,0
3,9
N1
W3
W4
W6
100,0
500,0
80,0
60,0
80,0
120,0
500,0
1440,0
680,0
140,0
500,0
Instalacja wentylacji mechanicznej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej
Nr
Sym
Nazwa
projekt wykonawczy
Wys
Pow
Kubatura
m
m2
m3
Ilość
osób
Ilość
wymian
w/h
PIWNICA
Nawiew
[m3/h]
m3/h
Wyciąg
[m3/h]
m3/h
Naw/
Wyc
Instalacja
Uwagi
N2/W2
Makasymalna ilośc
powietrza wyznaczona w
oparciu o zyski ciepła
Kuchnia i Jadalnia
6
05
Magazyn przy kuchni
2,6
6,2
16
3
5,0
80,0
80,0
1,00
Makasymalna ilośc
powietrza wyznaczona w
oparciu o zyski ciepła z
N2/W1,W2
uwzg. współ.
jednoczesności pracy
urządzeń 0,7
7
06
Kuchnia
2,6
70,3
179
4
18,3
2790,0
3280,0
0,85
8
06.1
2,5
5,6
14
1
7,0
100,0
100,0
1,0
N2/W5
przyjęto 7W/h
9
06.2
2,5
8,7
22
1
7,0
150,0
150,0
1,0
N2/W5
przyjęto 7W/h
10
06.3
Wydawanie posiłków
Zwrot i zmywalnia
naczyń
Magazyn ziemniaków
2,5
2,9
7
1
7,0
--
50,0
1,0
N2/W5
11
010
Stołówka 1
2,6
22,0
56
15
7,0
300,0
300,0
1,00
N2/W7
12
011
Stołówka2
2,6
48,1
123
35
7,0
700,0
700,0
1,00
N2/W7
przyjęto 7W/h
przyjęto 7 w/h > 20m3/h
na osobę
przyęto 7 w/h > 20m3/h
na osobę
N2
W1
W2
W5
W7
4120,0
DH-SYSTEMS Sp. z o.o
85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 125
1640,0
1720,0
300,0
1000,0
Instalacja wentylacji mechanicznej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej
projekt wykonawczy
9.2. Dane techniczne zaprojektowanych urządzeń
DH-SYSTEMS Sp. z o.o
85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 125
Instalacja wentylacji mechanicznej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej
projekt wykonawczy
9.3. Opinia kominiarska nr 169/2009
DH-SYSTEMS Sp. z o.o
85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 125

Podobne dokumenty