Festiwal Kapel Podwórkowych

Transkrypt

Festiwal Kapel Podwórkowych
Festiwal Kapel Podwórkowych
Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych odbywa się co roku w maju w Amfiteatrze Miejskim w
Piotrkowie Trybunalskim. Jest jedyną, największą i najbardziej prestiżową imprezą o tej tematyce w
Polsce. To nie tylko przegląd sztuki kapel podwórkowych działających w instytucjach kultury z
całego kraju ale to także warsztaty i panele dyskusyjne.Centralne położenie Piotrkowa
Trybunalskiego oraz dogodne powiązania komunikacyjne powodują, iż rokrocznie na Festiwal
przyjeżdżają kapele z całej Polski. Znamienne jest to, że z roku na rok jest ich coraz więcej.
Możliwość wspólnego muzykowania wzbogaca definicje kapel podwórkowych, ewaluuje, co ma
wpływ na kulturę ogólnomuzyczną i zainteresowanie folklorem miejskim. W dobie komercjalizacji
sztuki, zepchnięcia jej na manowce pop kultury, Festiwal urasta do wydarzenia prawdziwie
artystycznego, znaczącego na mapie „muzykującej” Polski.
Głównym celem Festiwalu jest propagowanie folkloru miejskiego przejawiającego się w tradycyjnym
ulicznym i podwórkowym muzykowaniu. Festiwal pozwala również na konfrontację dokonań
artystycznych kapel, wymianę doświadczeń i pomysłów podnoszących atrakcyjność i widowiskowość
ulicznych, podwórkowych i jarmarcznych spektakli. Jest próbą dokonania swoistej symbiozy
współczesności z tradycją folkloru miejskiego.
Festiwal stwarza odpowiednie warunki do tworzenia specyficznego produktu artystycznego jak i
jego prezentacji.
Organizator festiwalu:
Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego AGRAFA
ul.Działkowa 6 m 21
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 505 847 612
www.agrafa.org.pl
Marek Doleciński / Paweł Małolepszy