BACULUS jako partner biznesowy oferuje kompleksowe i

Transkrypt

BACULUS jako partner biznesowy oferuje kompleksowe i
BACULUS jako partner biznesowy oferuje kompleksowe i innowacyjne usługi z
zakresu rekrutacji i selekcji pracowników. Możemy dla Państwa zrealizować usługę
kompleksowo bądź wykonamy ją w wybranych przez Państwa segmentach. Wszystko
zależy od Państwa potrzeb. Zakres kompleksowej usługi rekrutacji i selekcji obejmuje:
1. Ustalenie profilu idealnego kandydata – określenie kwalifikacji, umiejętności, cech
osobowości niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku – profil jest
ustalany wspólnie z Klientem bądź jest dostarczony przez Klienta.
2. Dobór właściwej metody rekrutacji, a następnie selekcji kandydatów – w tym
kampania ogłoszeniowa (sformułowanie treści ogłoszenia według wytycznych Klienta
lub dostarczone przez Klienta) lub wstępna rekrutacja kandydatów spośród osób
znajdujących się w naszej wewnętrznej bazie. W zależności od potrzeb Klienta
proponujemy również usługę Direct Search, która polega na bezpośrednim dotarciu
do specjalistów spełniających wymagania Klienta.
3. Selekcja dokumentów aplikacyjnych pod kątem stworzonego profilu kandydata.
4. Zadania sprawdzające znajomość języka obcego - Badają zasób słownictwa
kandydata (ogólnego lub specjalistycznego), umiejętności komunikowania się
pisemnie, znajomość zasad gramatyki, umiejętność rozumienia tekstu pisanego lub
słyszanego. Może mieć formę testu lub zadania opisowego. Zadania mogą zostać
opracowane według wytycznych Klienta lub dostarczonych przez Klienta.
5. Wywiad kwalifikacyjny. Stosujemy sprawdzone metody wywiadu, które pozwalają
na rzetelną i obiektywną ocenę wiedzy i doświadczenia. W procesie rekrutacji i w
zależności
od
wymogów
stanowiska
i
pracodawcy
proponujemy
również
przeprowadzenie testów pozwalających na określenie predyspozycji zawodowych,
cech i typu osobowości potencjalnego pracownika.
6. Przedstawienie Klientowi szczegółowego raportu zawierającego opis najlepszych 35 kandydatów lub w zależności od potrzeb.
7. Ostateczna rozmowa kwalifikacyjna kandydatów z Klientem.
8. Sprawdzenie referencji, dokonanie wyboru i decyzja o zatrudnieniu kandydata
spełniającego wymagania.
Ceny naszych usług są negocjowane bezpośrednio z każdym klientem i indywidualnie
dopasowywane do profilu stanowiska. Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej
strony w celu zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.

Podobne dokumenty