Śmiertelny wypadek w Kopalni Karvina

Transkrypt

Śmiertelny wypadek w Kopalni Karvina
Amsterdam, 13 lipca 2011 r.
Śmiertelny wypadek w Kopalni Karvina
New World Resources Plc („NWR” lub „Spółka”) z przykrością informuje o śmiertelnym
wypadku w Kopalni Karvina, należącej do OKD, a.s. („OKD“), która jest spółką zależną
NWR.
45-letni górnik został śmiertelnie ranny we wtorek, 12 lipca w wyniku oderwania się
skały, 920 metrów pod ziemią. Ranny został również inny górnik.
NWR składa najszczersze kondolencje rodzinie, krewnym oraz przyjaciołom zmarłego
górnika.
Komisja złożona z członków Urzędu Górniczego w Ostrawie, zarządu Kopalni Karvina,
zarządu OKD, Green Gas DPB i Związku Zawodowego prowadzi obecnie dochodzenie
w sprawie wypadku.
- Koniec W celu uzyskania dalszych informacji, proszę o kontakt z:
Relacje Inwestorskie
Komunikacja Korporacyjna
Tel: +31 20 570 2270
Tel: +31 65 476 4119
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Strona internetowa: www.newworldresources.eu
O NWR
NWR jest jednym z wiodących producentów węgla kamiennego i koksu w Europie
Środkowej. NWR wytwarza wysokiej jakości węgiel koksujący i energetyczny na
potrzeby sektora hutniczego i energetycznego w Europie Środkowej poprzez swój
podmiot zależny OKD, a.s. („OKD”), największego producenta węgla kamiennego w
Republice Czeskiej. OKK Koksovny, a.s. („OKK“), koksowniczy podmiot zależny NWR,
jest największym producentem koksu odlewniczego w Europie. NWR obecnie realizuje
dwa projekty rozwojowe w Polsce – Dębieńsko i Morcinek, które są częścią regionalnej
strategii wzrostu Spółki. NWR należy do indeksu FTSE 250 i jest notowany na giełdach
papierów wartościowych w Warszawie, Pradze i Londynie.
New W orld Res ourc es Plc | c/o Hac kwood Secretaries Limited, One Silk Street | London EC2Y 8HQ | United Kingdom
Tel: +31 20 570 2200 I Fax: +31 20 570 2222 I E-mail: [email protected] nwrgroup.eu I www.newworldres ourc es.eu
A public c ompany inc orporated in England and W ales with Company Number 7584218
1/1

Podobne dokumenty