Mistrz szybkości pomiaru! - Anwa-Tech

Transkrypt

Mistrz szybkości pomiaru! - Anwa-Tech
DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES
• Zasilanie / Power supply
220V 50-60Hz 1Ph
• Moc silnika / Motor rating
50 W
• Pobór prądu / Power Source
• Prędkość obrotowa / Balancing speed
98 RPM
• Średnica obręczy / Rim diameter
• Średnica koła / Wheel diameter
34” (850 mm)
• Szerokość obręczy / Wheel Width
max 16” (415 mm)
• Waga koła / Wheel Weight
max 90 Kg (198 Lbs)
• Dokładność / Accuracy
1 gr.
• Monitor / Video
LCD
WYPOSAŻENIE DODATKOWE / OPTIONAL EQUIPMENT
GŁÓWNE FUNKCJE / MAIN FUNCTIONS
• Ustawienia użytkownika / User Setup
• Programy ALU / Alu programs
•AMSF-18
Albero moto 18 mm.
18 mm. Shaft
for motocycle
•FUL-HD
Uchwyt uniwersalny
samocentrujący
Universal Selfcentering flange
• Automatyczny Start-Stop / Automatic start-stop
• Optymalizacja / Tyre matching
• Autokalibracja - Autodiagnostyka / Self calibration - Self diagnostic
• ALU-SE Program do ciężarków klejonych
Guided application for stick-on weights
• AFC
Automatyczna kalibracja flanszy / Automatic Flange Calibration
• MARS Minimalizacja niewyważenia resztkowego
Automatic Minimization of residual Static Unbalance
• ASF
Specjalne funkcje ALU / ALU Special Functions
• APS
Automatyczne pozycjonowanie koła / Automatic Positioning System
• Scanner 3D
•SBC
Zestaw tulei centrujących
Set centering bushings
WYMIARY / MEASURES
1230 mm
• Wymiary / Dimensions
mm 2100 x 1230 x 1780h
Autoryzowany dealer / Authorized dealer
1040 mm
• Opakowanie / Packing
mm 1400 x 1150 x 1450h
•FC
Uchwyt centrujący
4/5 otworów
Centering Flange
4/5 holes
Reading of
imbalances and total
time of spin and
wheel positioning
in record time
of 5.5 seconds.
• Program MOTO / Moto program
• SPLIT Funkcja rozdzielania ciężarków / Split weight function
•KF
Zestaw Off-road & Light Truck
Kit Off-road & Light Trucks
Odczyt prędkości
oraz całkowity
czas pomiaru
wraz z ustawieniem
pozycji koła poniżej
5,5 sekundy
• Waga / Weight
lordo/gross: 280 kg - netto/net: 240 kg
Aby uzyskać więcej informacji
o tym lub innych produktach
odwiedź stronę:
For further information about this
and other products, please visit
www.fasep.pl
Anwa-Tech sp. z o.o.
3-go Maja 89, 05-071 Sulejówek, Polska
Tel. +48 22 783 41 62, Fax +48 22 783 91 26
e-mail: [email protected] - www.fasep.pl
Cod. V111 - Edizione n. 4 - Novembre 2011
•AMSF-10
Albero moto 10 mm.
10 mm. Shaft
for motocycle
The speed champion!
4 - 15 s.
odels and options subject to change without notice.
• Czas pomiaru / Working time
•AMSF-HD - Pro Bike
Adaptem motocyklowy 14 mm.
Motorcycle Adaptor kit 14 mm.
Mistrz szybkości pomiaru!
8” (200 mm) - 26” (650 mm)
La Ditta si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza preavviso ed in qualsiasi momento. - Specifications, m
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
STANDARD EQUIPMENT
WYWAŻARKI / WHEEL BALANCERS
400 W
Ktoś komu można zaufać!
SOMEONE YOU CAN TRUST.
Odkryj ją w pełni...
Innowacyjny program wyważania
Innovative balancing program
Discover it completely...
I
Doskonały system pomiaru
Nearly ideal mechanical ties
PL
Kolorowy monitor LCD SVGA:
Przyjazny dla użytkownika
interfejs graficzny.
PL
PL
LCD SVGA monitor:
Automatyczny pomiar
szerokości koła
EMS
GB User-friendly interface with
buttons and icons.
PL
3-sensorowy system VQI
W 3-sensorowym systemie VQI, siły wywołane
niewyważeniem przebiegają całkowicie przez
sensory, dzięki czemu pomiar cały czas jest
idealny.
8 przyciskowa klawiatura
z opisanymi ikonami.
VQI 3 sensors system
8 buttons key pad
GB VQI 3-sensors System
In 3-sensors VQI System, the centrifugal force
caused by the unbalance goes completely through
the sensors as there is no other mechanical tie,
so measurements will be always perfect.
Przegrody na ciężarki (13),
stożki (4+6) i narzędzia (1).
Compartments for weights (13),
Jednostka sterująca PC
z portem USB.
GB
PC Control Unit with
USB port
PL
Cechy charakterystyczne / Distinguishing marks
PODNOŚNIK KOŁA
ZOBACZ JAK DZIAŁA!
WATCH IT MOVING!
PL
GB cones (4+6) and tools (1).
PL
• Automatic selection of
balancing mode.
GB
• WOW Weight
saving system.
GB Automatic width gauge
GB with icons
PL
PL
Osłona koła z automatyczną
funkcją START-STOP po
opuszczeniu lub otwarciu.
GB
Safety cover with automatic
start-stop when closed and lower
wheel guard.
GB Integrated pneumatic lift.
PL
Automatyczny system pomiaru
odległości i średnicy koła oraz
montażu ciężarka.
GB
Automatic input/gauge to measure
and apply stick-on weights
PL
System IFS (zintegrowany wał)
zapewniający maksymalną
dokładność centrowania koła.
GB eccentricities with 1 mm
ZOBACZ JAK DZIAŁA!
WATCH IT MOVING!
GB Flange holders (6)
PL
Specjalnie zaprojektowana
obudowa ułatwiająca dostęp
do przyklejenia ciężarka.
GB
Easy-alu basement improves access
to inside of the rim to ease application of the adhesive weights
Wał główny zintegrowany jest z flanszą (1), dzięki
czemu niedokładności pasowania są wyeliminowane a dokładność centrowania najwyższa.
Sprężyna (2) dociskająca stożek (3) zabezpieczona jest przed brudem za pomocą pokrywy.
GB
PL
Zintegrowany pneumatyczny
podnośnik koła.
3D.SCANNER
Uchwyty na stożki (6)
PL
• Automatyczny
wybór trybu
wyważania.
• System redukcji
wagi ciężarka.
IFS system (integrated-flange
shaft) for maximum centering
accuracy.
The bell flange is integrated of the shaft (1),
tolerances of coupling shaft and flange are simply
radically eliminated, improving dramatically the
centering accuracy. The spring (2) for centering is
lodging with inner cone (3) and it is protected
from the dirt.
Hamulec nożny + Pneu Lock
GB Pneu-lock pedal and foot lock pedal
Nowa technologia G3 EXTREME wprowadza
GB important new features:
• Elektroniczne sterowanie silnikiem (inwerter).
• Wykorzystuje cichy i wydajny 3 Ph silnik.
• Bardzo szybki start, hamowanie oraz
automatyczne pozycjonowanie koła.
• Szybkie i dokładne elektroniczne pozycjonowanie APS2
może być sterowane z klawiatury lub pedału.
• Elektromagnetyczna blokada w standardzie
Technologia G3 EXTREME może być używana
z nową wersją programu VIDEOTRONIC.CE
który zawiera wiele udoskonaleń redukując
czas pracy.
• Electronic engine control (inverter).
• Use of silent and powerful threephase motors.
• Extremely fast start-up, braking
and automatic positioning of the wheel.
• Fast automatic electronic accurate positioning APS2
that can be controlled by keyboard or foot pedal.
• Electromagnetic lock as standard.
The new G3 EXTREME technology can be used
on VIDEOTRONIC.CE program new version
which includes a range of improvements all aimed
at reducing working time.
Based on SONAR sensor,
it measures rim and pneumatic
precision and tire side slip.
LASER
ZOBACZ JAK DZIAŁA!
WATCH IT MOVING!
PL
Wskaźnik laserowy ułatwiający
dokładne przyklejenie ciężarka
do obręczy
Laser pointer to ease application
GB of adhesive weights
PNEU-LOCK
The new G3 EXTREME technology introduces
PL ważne zmiany:
Oparty na czujniku sonarowym
system mierzy obręcz, krzywiznę
opony oraz boczne ścięcie
opony.
Rekord szybkości:
5.5 sekundy!
ZOBACZ JAK DZIAŁA!
WATCH IT MOVING!
PL
The speed champion:
5.5 seconds!
Pneumatyczna blokada koła
GB Pneumatic lock