Toksyczne związki w żywności

Transkrypt

Toksyczne związki w żywności
Organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje dziennie 90
różnych składników (60 minerałów, 16 witamin, 12 podstawowych aminokwasów
oraz 3 podstawowe tłuszcze). Ich głównym i naturalnym źródłem jest pożywienie.
Niedobór któregoś z tych składników przez dłuższy czas powadzi do osłabienia
systemu odpornościowego człowieka a w konsekwencji do powstawania chorób.
Czy dzisiejsze pożywienie może nam dostarczyć wszystkich niezbędnych
witamin i minerałów?
Czy jest możliwe codzienne i całościowe uzupełnianie potrzebnych składników
mineralnych i odżywczych?
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest szybka i bezprecedensowa – jest to nie możliwe,
nie w dzisiejszych czasach. Rozwój technologiczny i cywilizacyjny dzisiejszego
świata wpłynęły i cały czas wpływają na drastyczne obniżenie zawartości składników
odżywczych w warzywach i owocach.
Współczesny człowiek konsumuje około tony żywności rocznie. Z badań brytyjskich
instytucji naukowych wynika, iż 5 – 7 kilogramów stanowią szeroko pojęte
zanieczyszczenia, których wartość odżywcza jest równa zeru, a na dodatek często
mogą one wywoływać niepożądane skutki dla naszego organizmu
Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka.
Podstawowym warunkiem zdrowego żywienia jest bezpieczna żywność. Zdrowotna
wartość żywności zależy od stanu środowiska przyrodniczego, od metod i warunków
uzyskiwania i przygotowywania surowców, od sposobów ich przetwarzania,
warunków przechowywania oraz zachowania na każdym etapie podstawowych zasad
higieny.
Skażenia chemiczne żywności ma różne przyczyny:
• mogą one przenikać z ziemi (nawożenie), nadmierne stosowanie środków
ochrony roślin(pestycydów, azotanów).
• z wody (ścieki, nawozy) i z powietrza (pyły, spaliny).
• mogą przedostawać się też w inny sposób, np. przy leczeniu zwierząt
antybiotykami czy innymi substancjami mającymi stymulować wzrost i
rozwój,
• producenci na całym świecie dodają do wytwarzanej przez siebie żywności
rozmaite konserwanty i barwniki (oznaczane literą E), które powodują, że
wygląda ona efektowniej i ma dłuższy termin przydatności do spożycia. Nie
zawsze jednak są to substancje obojętne dla zdrowia, a nawet życia człowieka.
Wszystkie te substancje chemiczne przedostają się do mleka, mięsa, nasion, owoców
i innych części roślin i wraz z nimi są spożywane przez człowieka
Jakie są skutki zajadania pokarmów z zanieczyszczonych toksycznie?
• Przetwarzanie żywności wpływa na zmniejszenie ilości witamin a zarazem
wpływa na gorszy stan odżywienia. Mrożone warzywa często zawierają do
50% mniej witaminy C niż świeże. Produkty mogą być skażone substancjami
rakotwórczymi, konserwantami, środkami ochrony roślin, itp
• Szczególnie niebezpieczne mogą być zanieczyszczenia żywności
pozostałościami antybiotyków i preparatów hormonalnych. Pozostałości
weterynaryjnych środków leczniczych o charakterze antybiotyków nasilają
ryzyko wywoływania reakcji alergicznych, grzybic, nowotworów oraz
powstawania oporności drobnoustrojów na antybiotyki.
• Metale ciężkie, które przenikają do żywności z powietrza, wody, mogą
uszkodzić wątrobę i nerki, często stwierdza się ich kumulację w kościach,
mózgu i mięśniach.
• Niedawno policzono, że tylko w ciągu jednego roku, przeciętny człowiek w
kraju wysoko uprzemysłowionym, spożywa ok. 2 kg chemicznych dodatków.
Podstawowym zagrożeniem jest fakt, że ich masowe stosowanie, codzienny
kontakt z wieloma setkami różnych związków chemicznych w stężeniach
większych niż w naturalnych produktach, wywołuje u coraz większej liczby
osób (szczególnie dzieci) alergie. Nawet jeśli żaden z tych związków osobno
nie jest szkodliwy, to łączne, ciągłe ich spożywanie w dużych ilościach w
różnych produktach żywnościowych, radykalnie zwiększa ryzyko powstawania
poważnych problemów zdrowotnych.
Pamiętajmy!!!!
- nie należy spożywać w nadmiarze żywności przetwarzanej,
- staraj się jeść posiłki przygotowane w domu ze świeżych produktów,
- unikaj pokarmów o długim terminie przydatności do spożycia (zawierają najwięcej
konserwantów),
- żywność z tzw. Fast food spożywaj okazjonalnie,
- jedz jak najczęściej świeże owoce i warzywa z wiadomego źródła, jeśli to możliwe
kupuj je bezpośrednio od rolnika, na bazarze, unikaj zakupów w supermarketach,
- myj dokładnie owoce cytrusowe posypane są środkami konserwującymi,
- nowalijki (sałata, pomidory, ogórki szczypior itp.) kupowane w sezonie zimowym
posiadają bardzo duże ilości szkodliwych związków chemicznych.

Podobne dokumenty