informator

Komentarze

Transkrypt

informator
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE MŁODZIEŻ I RODZICÓW:
Nazwa Ośrodka
NZOZ Poradnia Leczenia
Uzależnień i
Współuzależnienia
Ul. Litewska 8
NZOZ Poradnia Leczenia
Uzależnień i
Współuzależnienia
Ul. Pl. Kolegiacki 1a
NZOZ Poradnia Leczenia
Uzależnień i
Współuzależnienia
Os. Zwycięstwa 10
Punkt Konsultacyjny dla
Młodzieży Zagrożonej
Uzależnieniem i Rodzin
Rynek Wildecki 2a
Nr telefonu
061 848 41 85
061 852 85 38
p. J. Doktór
poniedziałki i
wtorki
061 828 99 93
061 835 68 50
Formy świadczonej pomocy
Telefoniczne umówienie na wizytę bez
skierowania; dokumenty potrzebne –
legitymacja ubezpieczeniowa i PESEL);
pierwsza wizyta jest konsultacyjna,
dotyczy potrzeb osoby zgłaszającej się i
dopasowanie odpowiednich form pomocy;
wsparcie dla osób uzależnionych jak i ich
rodzin
Warsztaty, konsultacje, doradztwo dla
dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz
rodzin.
Warsztaty, treningi, konsultacje,
doradztwo dla dzieci, młodzieży, osób
dorosłych oraz rodzin.
Doradztwo, informowanie, motywowanie
do leczenia, konsultacje.
Poradnia Profilaktyki i Terapii
061 868 72 27
Uzależnień Monar
Ul. Grunwaldzka 55/18
Diagnostyka i terapia dzieci, młodzieży,
osób dorosłych oraz rodzin. Dokumenty
bezp. I PESEL.
Bez skierowania.
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
Os. Pod Lipami 103
Konsultacje, diagnostyka, poradnictwo dla
osób dorosłych i rodzin.
Jeżyckie Centrum Zdrowia
Psychicznego
Ul. Litewska 8
NZOZ Poradnia
Psychiatryczno –
Psychologiczna
„KATHARSIS”
Ul. Kórnicka 24
Centrum Wspierania
Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„KLUB”
Ul. Sienkiewicza 11
Filia Os. Zwycięstwa 21 L
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka
Ul. Garbary 97/8
061 826 84 70
061 841 79 67
061 875 24 59
061 843 33 98
061 855 22 70
Konsultacje, diagnostyka, poradnictwo
młodzieży i dorosłych.
Do psychologa – skierowanie od lekarza
rodzinnego; zaburzenia odżywiania,
konsultacje, diagnostyka, terapia
rodzinna, małżeńska.
Zajęcia dla dzieci młodzieży do 19 r.
życia, nabywanie umiejętności
społecznych i interpersonalnych, porady
dla rodziców.
Jak przejść przez rozwód minimalizując
koszty emocjonalne, porady prawne,
mediacja)
Punkt Interwencji
Kryzysowej
Ul. Niedziałkowskiego 30
061 835 48 66
Wsparcie w kryzysie,
Fundacja Pomocy Samotnej
Matce Pro – Vita
061 663 63 19
Ul. Św. Marii Magdaleny 12
Telefon Zaufania
9288
Dyżur psychiatry i prawnika.
Dzielnicowa Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
Ul. Mickiewicza 30 I p
061 8473 039
Diagnostyka psychologiczna i
pedagogiczna, doradztwo zawodowe,
trudności w nauce.
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie Jeżyce
Ul. Długosza 18a
061 847 32 11
061 847 32 12
Zadania z zakresu pomocy społecznej dla
mieszkańców dzielnicy Jeżyce
Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Ul. Matejki 50
061 878 58 60
Wilda Jeżyce
061 878 58 63
Nowe miasto
Grunwald
Motywowanie do leczenie, skierowanie na
leczenie osób uzależnionych,
rozpatrywanie wniosków o leczenie.
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
Os Kosmonautów
p. Anna
Wilczyńska
061 832 53 47
NPZP dla Dzieci i Młodzieży
p. WujecUl. Opolska 58
Terapia zaburzeń odżywiania.
Poznański Instytut
Eriksonowski
Ul. Promienista 40/2
Terapia zaburzeń odżywiania.
Lejwoda
603 053 013
p. R. Antkowiak
Specjalistyczny Ośrodek
Terapii Zdrowia
061 823 07 91
Psychicznego „Stare Miasto”
p. Krupiewicz
dla Dzieci i Młodzieży
Os. Przyjaźni 134
O Psychiatryczny Szpitala
Klinicznego w Poznaniu
Ul. Szpitalna 27/33
Zespół Szkół Specjalnych nr
110
Dla dzieci przewlekle
061 849 14 83
chorych
Przy Szpitalu Klinicznym im. p. Beata
Karola Jonschera
Łukomska
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Ul. Szpitalna 27/33
Terapia zaburzeń odżywiania.

Podobne dokumenty