Panorama Osielska Nr 4 2013

Transkrypt

Panorama Osielska Nr 4 2013
NR 4 / 115 / 2013
LIPIEC / SIERPIEŃ
Panorama Osielska
P i s z e m y
d l a
W a s
o d
1 9 9 2
r o k u
50 lat razem – czytaj na stronie 5
www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu 1 www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu
NR 4/2013
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY/REKLAMA
Osielskie pokrzywki
tocyklistach”. Pozwólcie sobie na zachwyt nad opływowymi kształtami „wiertarki” (czyli ścigacza) lub barokowego
cruisera (obrzydliwie drogie). Jeśli jesteście nałogowymi
wrogami motocykli to jest wyjście. Łypnijcie zaciekawionym
okiem na plecaczek (czyli pasażerki, w gwarze motocyklowej). Uwierzcie proszę motocykle to takie współczesne
żaglowce, na których możesz zmagać się z wiatrem, deszczem jak prawdziwy mężczyzna. Bądźcie trochę hipisami.
Motocykliści to ostatni wolni ludzie na drodze, a sterroryzowani przez wszechogarniający pośpiech warszawiaków, czy akwizytorów goniących zysk. Czy zauważyliście,
że motocykliści pozdrawiają się na trasie uniesieniem ręki
lub pomagają sobie w razie awarii maszyny. Sympatyczne
prawda? A jakże zaskakujący jest widok warkocza amazonki na plecach skórzanej kurtki. Starajcie się polubić motocyklistów, a nagle wasze życie okaże się bardziej pogodne, po prostu piękniejsze.
MM
Parking zwany wyboistym
Dlaczego pracownicy Urzędu Gminy i petenci chodzą
zygzakiem? Wymusza to na nich kształt chodnika wiodący
do tegoż urzędu, a przecież zygzak wydłuża drogę. Mamy
w tym roku 251 dni roboczych łączna długość chodnika
– zygzaka wynosi 34 metry. Gdyby był on w linii prostej,
miałby 26,9 metra. Jeżeli pracownik Urzędu Gminy przychodzi do pracy i wraca z niej przez 251 dni roboczych to
otrzymują liczbę 3 kilometrów 564 metrów, plus czas, który
traci. No, ale nie narzekajmy dotychczas miejsc parkingowych było 30, a teraz 75!
Posiadacze czterech kółek
Kochani posiadacze czterech kółek. Nie bądźcie specyficznego (czytaj podłego) rodzaju rasistami. Jeśli w koreczku mija was motocyklista nie zazdrośćcie mu używając do
tego drzwi lub spryskiwaczy, ale zjedźcie lekko na bok jak
to czynią Francuzi. I nie mędrkujcie przy tym o „złych mo-
BANKSPÓBDZIELCZYWBYDGOSZCZYOddziaųwOsielsku
www.bsbydgoszcz.pl
ul.SzosaGdaŷska53
tel.:523240810eͲmail:[email protected]
Oferujemym.in.
1. Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych z 45% dofinansowaniem NFOŚiGW.
2. Bankowość internetowa CBI (klienci instytucjonalni) oraz I-Bank (klienci indywidualni).
3. Rachunki JUNIOR dla osób małoletnich – bez opłaty za prowadzenie rachunku.
4. Karty kredytowe VISA.
5. Karty płatnicze - wypłata w ponad 4000 bankomatów w Polsce - bez prowizji.
BANKOMAT24H
Pismo redagowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 57, tel. 52 38 13 567, fax 52 320 32 41
Redaguje zespół: Marek Manuszewski, Piotr Wizimirski, Maria Domańska, Ewa Sójka.
Skład i druk: MULTIGRAF s.c. ELLERT, TOMCZUK, Bydgoszcz, tel./fax 52 340 41 37, www.multigrafdruk.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, które są podpisane nazwiskiem autora.
Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do nie drukowania wszystkich nadesłanych materiałów.
Materiały do następnego numeru „Panoramy” prosimy dostarczać do 20.09.2013 r.
Gazetę Panorama Osielska można pobrać na stronach:http://www.gok-osielsko.eu/ (w zakładce do pobrania),
http://www.osielsko.pl/ (w zakładce kultura) oraz http://www.powiat.bydgoski.pl/.
Strony które warto odwiedzać: http://www.gok-osielsko.eu/, www.artgok.pl.
Ponadto GOK Osielsko jest na facebook: facebook.com/GOK.OSIELSKO
NR 4/2013
2
MIESZKAŃCY/REKLAMA
K
Ą
C
I
K
M
E
Latem jesteśmy znacznie bardziej aktywni ruchowo, to
bardzo cieszy nasz organizm, szczególnie, gdy codzienne
życie ogranicza nas do pędu od biurka do samochodu i z powrotem. Ale często zbyt gorliwie rzucamy się w wir sportów
letnich lub wycieczek i doznajemy nagłych urazów kończyn,
stawów, mięśni, więzadeł. Latem też częściej doznajemy
kontuzji związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Dzisiaj
przybliżę Państwu postępowanie w przypadku urazu stawu
barkowego. Jeśli uraz jest poważny i wymaga zabiegu operacyjnego, to jest ono zapewnione w pierwszej kolejności
i co dalej? W przypadku, gdy doszło do uszkodzenia barku
z urazem nerwu (brak prawidłowego poruszania palcami
uszkodzonej kończyny, zaburzenia czucia w kończynie górne j i inne objawy ze strony całej kończyny górnej lub dłoni), to leczenie usprawniające rozpoczynamy jak najszybciej
to możliwe. Pamiętajmy, że przy urazie stawu barkowego
z uszkodzeniem struktur nerwowych cierpi cała kończyna
górna, nawet funkcje manualne dłoni. Nasze zadanie rehabilitacyjne to nie tylko usprawnianie barku, ale także ograniczenie dysfunkcji całej kończyny górnej, której dotyczy uraz.
Co robimy w pierwszej kolejności – staramy się biernie
utrzymać ruchomość w stawach barkowym, łokciowym
i nadgarstkowym, aby nie doszło do przykurczy torebek
stawowych i ścięgien oraz aby opóźnić rozpad włókien mięśniowych. Stosujemy ćwiczenia bierne, masaż suchy, czasem
wirowy. W niektórych przypadkach należy zastosować ortezę – aparat stabilizujący w odpowiednim położeniu staw
barkowy, którą zdejmujemy do ćwiczeń. Najważniejsze, aby
nie tylko terapeuta ćwiczył z pacjentem, ale aby nauczył
pacjenta lub kogoś z rodziny prowadzić pewną grupę ćwiczeń w domu. W stawie barkowym i w drobnych stawach
rąk dochodzi bowiem najszybciej do przykurczy stawowych.
Można w dalszym etapie zastosować elektrostymulację, aby
D
Y
Panorama Osielska
C
Z
N
Y
opóźnić proces zaniku mięśni. Wówczas mają znaczenie zabiegi cieplne jak okłady suche, borowinowe, masaże, sollux.
Mają one wpływ na regenerację nerwu i jakość odtwarzanego włókna oraz grubość osłonki mielinowej. Dlatego między
zabiegami powinno się nosić otulacz na bark i kończynę, aby
zbytnio nie ochładzać całej kończyny. Dalej dołączamy ćwiczenia czynne prowadzone najpierw pod kierunkiem fizjoterapeuty, gdyż pacjent musi nauczyć się dokonywać skurczu
izolowanej grupy mięśni, potem ćwiczenia samo kontrolowane – biofeedbeck, który pacjent może stosować w domu.
Można też zastosować ćwiczenia poizometrycznej relaksacji, która przynosi dobre rezultaty i uczy pacjenta do jakich
granic może poruszać bezpiecznie kończyną. Jeśli na pierwszy plan wysuwa się ból wspomagamy się szerszą gamą
zabiegów fizykoterapeutycznych (TENS, laser, jontoforeza
z lekami przeciwzapalnymi). W przypadku, gdy doznaliśmy
zwykłego stłuczenia stawu barkowego, bez urazu struktur
nerwowych, wówczas możemy zastosować krioterapię, magnetoterapię lub ćwiczenia w odciążeniu. Jeśli uszkodzenie
w stawie barkowym wymaga zaopatrzenia ortopedycznego – wspomnianej już ortezy, należy to zrobić jak najszybciej i stosować rehabilitację bądź jednocześnie nosząc ortezę
(jeśli jest to technicznie możliwe), bądź natychmiast po jej
usunięciu. Należy pamiętać, że obręcz barkowa jest należycie
wzmacniana i przygotowywana do sportów letnich, jeśli np.
systematycznie pływamy, jeździmy na rowerze lub ćwiczymy.
Wówczas skutecznie sami sobie zmniejszamy urazowość, ale
przecież nie wszystko można przewidzieć.
Nurtujące Państwa pytania i propozycje tematów prosimy
kierować na adres e-mali: [email protected]
dr n. med. Iwona Adamczak
specjalista rehabilitacji medycznej,
balneologii i medycyny fizykalnej, Klinika Zdrówko
3
NR 4/2013
Panorama Osielska
NR 4/2013
REKLAMA
4
WYDARZENIA
Panorama Osielska
50 lat razem
Dnia 26 czerwca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Osielsku miała miejsce szczególnie podniosła uroczystość. Swoją 64-tą rocznicę ślubu świętowali państwo
Maria i Stanisław Papke z Osielska, natomiast 50-tą
rocznicę – złote gody celebrowało aż 7 par zamieszkujących gminę Osielsko: Jadwiga i Zbigniew Ceglarscy
z Niemcza, Halina i Jan Gumińscy z Maksymilianowa,
Wiesława i Stefan Mądrzy z Jarużyna, Henryka i Antoni
Krygiel z Maksymilianowa, Marianna i Józef Kozłowscy
z Maksymilianowa, Krystyna i Konrad Ciechańscy
z Osielska oraz Krystyna i Włodzimierz Szlajf z Niw.
Jubilaci wraz z rodziną zebrali się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku na specjalne zaproszenie pana Wójta
Wojciecha Sypniewskiego
oraz pani Violetty Dąbrowskiej z Urzędu Stanu
Cywilnego w Osielsku.
Wójt w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył swoim gościom odznaczenia
honorujące długotrwałe
pożycie małżeńskie.
Po części oficjalnej wszyscy
zebrani zaśpiewali dla jubilatów „sto lat’’, następnie zasiedli
wspólnie do stołów, korzystając
z poczęstunku przygotowanego przez gospodarzy uroczystości. Ozdobą wydarzenia był
występ młodzieży ze Studia
Piosenki GOK.
Kamil Ściesiński
Zmysłowe Niemcy
„Zmysłowe Niemcy” to nazwa integracyjnych warsztatów dla gimnazjalistów z gminy Osielsko. 5 czerwca w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie odbyło się
warsztatowe spotkanie uczniów tej szkoły oraz Gimnazjum
nr 2 w Osielsku. We wspólnej zabawie młodzież poznawała
Niemcy za pomocą zmysłów i to dosłownie. W pięciu specjalnie przygotowanych salach 19 uczniów obu szkół wraz
z opiekunami Małgorzatą Grabowską, Justyną Badurą oraz
Anną Wideł poznawało przy pomocy wzroku, dotyku,
słuchu, węchu oraz smaku to, co charakterystyczne dla naszych sąsiadów zza Odry.
Kulminacyjnym punktem spotkania była degustacja
przygotowanych przez uczniów z Żołędowa typowych
dań i deserów z kuchni niemieckiej, których nazwy w oryginale brzmią Semmelknödel, Kartoffelslat, Rote Grütze
i Schwarzwälder Kirschtorte. Warsztaty dały możliwość
poznania cech sąsiadującego z Polską kraju w nietypowy
sposób i przybliżyły młodzieży najzwyklejszą i najbardziej
codzienną sferę życia Niemców.
MG, ES
5
NR 4/2013
Panorama Osielska
WYDARZENIA/KULTURA
Dworki, pałace, parki
W GOK Osielsko odbył się wernisaż grupy plastycznej prowadzonej przez Pana Waldemara Malaka.
Obserwacje
astronomiczne –
Świetlica Niemcz
Odkryj urodę
Wisły
Na początku wakacji w Gminnym
Ośrodku Kultury mieszkańcy gminy
oraz turyści mieli możliwość podziwiania wystawy fotograficznej autorstwa
pana Adama Biegańskiego pt. „Odkryj urodę Wisły” prezentującej piękno królowej polskich rzek. Pan Adam,
na co dzień pracownik Urzędu Gminy
w Osielsku, postanowił podzielić się
swoją twórczością prezentując fotografie w wielkim formacie. Jego zdjęcia
pokazują min. nadwiślańskie pejzaże, naturę rzeki,
a także jej otoczenie, jak
chociażby bliskie nam
nadwiślańskie miasto Toruń. Wystawa ta cieszyła
się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którzy byli pod
wrażeniem umiejętności
autora i jego wrażliwości
estetycznej.
Kamil Ściesiński
NR 4/2013
6
W Świetlicy Pod Wierzbami kolejny
raz gościliśmy miłośnika astronomii
pana Romualda Graula z Międzyszkolnego Klubu Astronomicznego w Borównie. Tym razem pogoda w pełni
dopisała i uczestnicy spotkania zobaczyli plamy na słońcu przez teleskop
z filtrem. Wrażenia były imponujące.
KULTURA
Biwak
Panorama Osielska
Bańki mydlane
w rozmiarze XXL
na tarasie GOK
W Bożenkowie w Gminnej Bazie Wypoczynkowej czyli dawnej stanicy harcerskiej
znów zawitali harcerze. Ci którzy znają to miejsce wiedzą, że dawniej była to baza harcerska
gdzie odbywały się obozy harcerskie do dziś
wiszą tam dwie gabloty z pamiątkami harcerskimi z lat minionych, ostatnie zapiski i zdjęcia
z gablot dotyczą roku 1993. W miniony weekend na stanicę zawitali harcerze i zuchy z Maksymilianowa. Biwak był podsumowaniem roku
harcerskiego oraz realizowanego projektu „Jestem harcerzem, jestem ok.!” W trakcie biwaku była okazja poćwiczenia orientacji w lesie
W ciepłe czerwcowe popołudnie dzieci z kółka plastycznego GOK w Osielsku
i posługiwania się mapą i kompasem, (gdyby nie telefony komórkowe niektórzy pewnie błądzili by
do dzisiaj). Harcerze sami przygotowywali posiłki, własnoręcznie
wyszywali sprawności które zdobyli. Na niedzielny piknik rodzinny
na który zaprosiliśmy rodziców
przygotowaliśmy sałatki, i potrawy oraz liczne konkursy. Niektórzy
rodzice z łezką w okuwspominali
swoje obozy w Bożenkowie. Rok
harcerski 2012/2013 podsumowaliśmy jako bardzo udany, dziękujemy wszystkim, którzy nasz wspierają. Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj. Zainspirowani tablicami
w Bożenkowie szukamy osób
oraz pamiątek po byłych drużynach harcerskich działających na
terenie naszej gminy. Z góry dziękujemy za informacje.
poznały tajniki tworzenia ogromnych
baniek mydlanych. Każdy mógł stworzyć swoją ogromną bańkę mydlaną
i wysłać ją w siną dal... wszystkim sprawiło to mnóstwo radości.
ES
Klubu Seniora Osielsko
Czerwcowe spotkanie seniorów
z Osielska było wyjątkowo uroczyste.
Uczciliśmy 85 urodziny pani Leokadii
Tarkowskiej i pani Eugenii Norkus. Jubilatkom wręczono piękne storczyki, zaśpiewano „sto lat” i degustowano tort.
Na spotkaniu przyjęliśmy do naszego
grona kolejnych seniorów: panią Jolantę
Wróblewską i pana Józefa Buszka. Ustaliliśmy również miejsce i termin pierwszej
tegorocznej wycieczki.
S.Z.
Wakacyjne
nocowanie
Noc z horrorami postanowili spędzić uczestnicy
zajęć świetlicowych w Jarużynie. Pod okiem opiekuna dzieci spędziły czas
na oglądaniu filmów i rozmowach do białego rana.
Agnieszka Olszewska
7
NR 4/2013
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Kącik samorządowca
Niechciany czy niewykorzystany sposób komunikacji
władzy z jej elektoratem?
blicznego. Rodzi się więc jak najbardziej słuszne pytanie, czy jest
to wyniki niewiedzy, braku dobrej woli, a może troski o finanse
publiczne, własnej nieomylności, czy też może już przejaw braku
szacunku do elektoratu?
Odpowiedź na tak postawione pytanie pozostawiam otwarte, niech to będzie taka mała autorska społeczna konsultacja. Wierzę, że każdy z członków Wspólnoty Osielska posiada
świadomość, iż Gmina Osielsko jest naszym wspólnym dobrem
i w naszym interesie jest wzajemna troska o jej prawidłowy byt,
który nie będzie możliwy do osiągnięcia bez wzajemnej wymiany
informacji, poglądów, kierunków rozwoju, co może się urzeczywistniać między innymi przy wydatnej pomocy instytucji konsultacji społecznych. Ufność ta nie jest bezpodstawna, gdyż Rada
Sołecka wraz ze swoim Sołtysem, widząc potrzebę konsultacji
w sprawie spożytkowania Funduszu Sołeckiego wprowadziła
quasi konsultacje społeczne w tym zakresie. Więcej informacji na
ten temat można odnaleźć w zakładce „aktualności” portalu sołeckiego pod adresem www.solectwo_osielsko.republika.pl. Korzystając z okazji zachęcam do udziału we wspólnym ustalaniu
wydatków mieszkańców Sołectwa Osielsko na 2014, jak i organizowaniu podobnych akcji w innych jednostkach pomocniczych
Gminy Osielsko.
Pozytywny oddźwięk tej inicjatywy umocni naszą Wspólnotę,
a obecnej władzy może uświadomi potrzebę ciągłego dialogu
w ważnych sprawach naszej lokalnej społeczności. Przecież nie
można lekceważyć zasadniczego i najważniejszego elementu
wspólnoty samorządowej jaki stanowią jej mieszkańcy. Nic o nas
bez nas!!!
Krzysztof Lewandowski
Doktorant w Zakładzie Prawa Samorządu
Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
[email protected]
Konsultacje społeczne to jedna z instytucji demokracji bezpośredniej. Polega na
wyrażeniu przez członków zbiorowości,
takiej jak Nasza Gmina, opinii w określonej sprawie. Dzięki niej tworzy się dwustronna, zachodząca z inicjatywy władzy
i jej administracji relacja pomiędzy nią
a społeczeństwem. Powstały układ nie
wymusza przy tym organów władzy do
postępowania w sposób z góry założony,
zgodny z wynikiem konsultacji, a jedynie
może stanowić pomoc w odnalezieniu „złotego środka publicznego” z jednej strony, oraz wyraz pośredniej władzy elektoratu
z drugiej.
Już z istoty konsultacji społecznych widać, iż jest to bardzo
istotny sposób nawiązywania komunikacji, więzi pomiędzy władzą publiczna a jej elektoratem. Niestety nie wiadomo czemu
stosowany tylko w przypadkach obligatoryjnych określonych
w przypadku samorządu gminnego w jego ustawie ustrojowej
i innych ustawach. W praktyce niemal całkowicie pomijany, czy
nawet lekceważony w przypadkach fakultatywnych, jednak jak
wskazuje ustawodawca zawsze istotnych z punktu widzenia dobra publicznego, na przykład gminnego.
Z ubolewaniem należy stwierdzić fakt, iż w naszej Małej Ojczyźnie Osielsku, która jest wiodącą gminą w kraju, władza
gminna wybiórczo korzysta z konsultacji społecznych w istotnych sprawach publicznych na obszarze wspólnoty samorządowej. Potwierdzenia tego stanu rzeczy dostarcza nam obserwacja
życia publicznego, ostatnio Rajcy zlikwidowali Straż Gminną, nie
poddając konsultacjom społecznym, tego istotnego z punku widzenia bezpieczeństwa, bez którego nie ma mowy o niezakłóconym rozwoju gminy, elementu porządku i bezpieczeństwa pu-
Wycieczka Seniorów z Osielska
ruchome elementy.
Następnie udaliśmy
się do pobliskiego parku, który dostarczył
dawkę relaksu i energii
przed dalszym zwiedzaniem. Kolejnym
punktem wycieczki
był Sopot, letnia stolica Polski, która jest
także uzdrowiskiem.
Pełna uroku stylowa architektura i zatopione w zieleni zaułki
nadają miastu niepowtarzalny charakter. Wolny czas upłynął na plażowaniu, spacerach i degustowaniu wyśmienitych
nadmorskich przysmaków.
Sylwia Rykała-Zawadzka
Korzystając z uroków lata i pięknej słonecznej pogody Seniorzy z Osielska udali się na pierwszą tegoroczną wycieczkę nad Bałtyk. Pierwszym etapem wycieczki była gdańska
Oliwa, gdzie zwiedziliśmy słynną Katedrę wybudowaną
w XIII wieku. Prawdziwy podziw wzbudziło jej przepiękne
i przebogate wnętrze oraz koncert
organowy, gdzie
uwagę przyciągał
nie tylko osobliwy
dźwięk, ale też
konstrukcja instrumentu, na którą
składają się liczne
NR 4/2013
8
MIESZKAŃCY/KULTURA
Panorama Osielska
łam się w hafcie krzyżykowym i decoupage. Czytelnicy śledzą
moje postępy w nauce nowych technik
rękodzielniczych. Odwiedzam inne blogi,
które są dla mnie źródłem inspiracji oraz
motywują do tworzenia nowych prac. Dzięki blogowaniu poznałam wiele wspaniałych
osób, które tak jak ja
zajmują się rękodziełem. Wspólnie z zaprzyjaźnionymi blogerkami organizujemy spotkania, na których dzielimy się swoją wiedzą. W przyszłości chciałabym otworzyć pracownię artystyczną.
Na początku lipca dzięki uprzejmości p. Agnieszki Olszewskiej ze
świetlicy w Jarużynie miałam okazję spróbować swoich sił jako
instruktor. Poprowadziłam warsztaty dla dzieci z szycia maskotek. Pokazałam uczestnikom, że szycie maskotek nie jest trudne
i może być świetną zabawą. Jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć moje
prace oraz śledzić moją przygodę z rękodziełem to zapraszam na
stronę:
www.marrika91.blogspot.com
To jest mój numer: 696761226
Najłatwiejszy kontakt ze mną jest przez drogę mailową
(u mnie jest bardzo słaby zasięg).
Pozdrawiam, Katarzyna Żernicka Blogerki sa wśród nas!
Pracownia Marrika91
Od redakcji: Mijasz wysoką dziewczynę w swojej miejscowości.
Nawet nie wiesz co kryje jej wnętrze. Uważasz ją za małomówną,
może nawet nieśmiałą. Tymczasem jest sposób by poznać jej wewnętrzny świat. ODKRYJ JEJ BLOGA!
Swoją przygodę z rękodziełem zaczęłam 5 lat temu.
Moją pierwszą pracą były kolczyki wykonane z czerwonych
szklanych koralików. Z dumą
prezentowałam rodzinie i znajomym moją samodzielnie zrobioną biżuterię. Po jakimś czasie zaczęło brakować mi miejsca, w którym mogłabym
pokazać swoje dzieła większej ilości osób. Bloga założyłam dwa lata temu. Pierwszy
wpis pojawił się 1 września 2011 roku. Od tego czasu opublikowałam ponad 150 wpisów. Blog stał się dla mnie nie tylko galerią prac, ale również miejscem, w którym dzielę się swoimi radościami, przemyśleniami oraz proszę o poradę moich czytelników. Na blogu prezentuję swoje prace, które często biorą udział
w konkursach. Na początku szlifowałam swoje umiejętności
podczas robienia biżuterii oraz szycia maskotek. Dzięki miejscu
w sieci poznałam nowe dziedziny rękodzieła. Rok temu zakocha-
Firma IGD obecnie poszukuje dla swojego klienta pracowników niepełnosprawnych na stanowisko:
TELEMARKETER/TELESPRZEDAWCA/TELEANKIETER
miejsce pracy: PRACA ZDALNA (w domu)
»
Zadania w zależności od aktualnego zlecenia:
»
podtrzymywanie relacji z potencjalnymi i obecnymi
klientami w celu określenia potrzeb (B2B)
»
udzielanie klientom informacji o produkcie lub usłudze
»
przeprowadzanie ankiet
»
umawianie spotkań
»
miękka windykacja (przypominanie kontrahentom
o terminie płatności faktur)
Wymagania- warunki koniecznie: »
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
»
wyraźna mowa oraz dobry słuch
»
sprawny komputer oraz kablowe łącze internetowe
(system używany do dzwonienia nie działa z Internetem radiowym i mobilnym)
»
znajomość obsługi komputera, znajomość MS Office
(Word i Excel w stopniu dobrym) w
Oferujemy:
»
Zatrudnienie na umowę o pracę (na początku na okres
próbny z możliwością przedłużenia umowy)
»
Wynagrodzenie 1600 zł brutto
»
elastyczny system pracy wyłącznie w dni robocze
»
»
»
p racodawca zapewnia system do połączeń telefonicznych przez Internet
szkolenie oraz merytoryczną opiekę koordynatora
wsparcie techniczne informatyków
wsparcie doradców zawodowych oraz możliwość rozwoju w firmie
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz skan lub zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności – aplikacje niepełne nie będą brane pod uwagę!. Zgłoszenia z wpisanym TELEMARKETER/IGD/13 w tytule
proszę wysyłać na adres : [email protected]
IGD Sp. Z o.o.
Dział Rekrutacji
Ul. Solec 81B lok 49A, 00-382 Warszawa
Tel. Kontaktowy: 222288013
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez IGD Sp. z o.o. Warszawie przy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści
moich danych oraz ich poprawiania.“
9
NR 4/2013
Panorama Osielska
KULTURA
Półkolonie w GOK
Osielsko
W dniach od 22 do 26 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Osielsku odbyły się półkolonie dla dzieci z Osielska. Dla
uczestników został przygotowany ciekawy i zróżnicowany
plan zajęć. Pierwszego dnia dzieci wraz z opiekunami udały
się do miasteczka westernowego w okolicach Grudziądza.
Miejsce to okazało się być przepełnione atrakcjami rodem
z dzikiego zachodu, co napełniło półkolonistów radością
i pozwoliło im patrzeć z optymizmem na kolejne dni. Drugiego dnia w programie znalazło się miejsce na odwiedzenie Family Parku, gdzie dzieci spędziły na zabawie ponad
4 godziny. Środa rozpoczęła się od zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku, gdzie pod okiem instruktorów przeprowadzono ciekawe konkursy oraz zajęcia plastyczne. Tego
dnia do GOK-u przybyli także policjanci z komendy miejskiej
w Bydgoszczy, którzy poprowadzili wykład na temat bez-
pieczeństwa podczas wakacji. Największą ciekawostką dla
dzieci okazała się możliwość poznania od środka policyjnego radiowozu. Czwartek upłynął pod znakiem zajęć sportowych, które zostały przeprowadzone na obiektach GOSiR-u w Osielsku. Tego dnia odbyły się również zajęcia sztuki
Origami. Ostatniego dnia zajęć zgodnie z programem, dzieci
udały się do kina na film pt. „Minionki rozrabiają’’. Opiekunami półkolonii byli Justyna Baranowska i Piotr Wizimirski.
Kamil Ściesiński
NR 4/2013
10
KULTURA
Panorama Osielska
Kwiatowe witraże
u Seniorów z Osielska
Letnie spotkanie uczestników Klubu Seniora działającego
w Osielsku upłynęło w miłej i wesołej atmosferze. Przywoływaliśmy wspomnienia z wycieczki do Sopotu, planowaliśmy kolejną i oglądaliśmy pamiątkowe fotografie. W drugiej
części spotkania panie zapoznały się z techniką malowania witraży. Największą popularnością cieszyły się kwiaty,
a szczególnie słoneczniki. Witraże wyszły śliczne i na pewno
będą piękną ozdobą w domach utalentowanych seniorek.
S. Z.
Koło Malucha w Żołędowie
Kino dla wytrwałych
W piękny słoneczny dzień dzieci z Koła
Malucha w Żołędowie
wybrały się na spacer.
Maszerując zawędrowały na plac zabaw który
dostarczył im wiele radości. Maluchy z uśmiechami na twarzach bawiły się na terenie placu zabaw korzystając ze wszystkich
jego atrakcji. Pogoda sprzyjała do spędzania czasu na świeżym powietrzu dlatego dzieci bardzo niechętnie wracały
z powrotem do świetlicy.
IM
W tym roku Dzień Dziecka w Jarużynie był zorganizowany
inaczej niż w latach poprzednich. Nie było konkurencji sportowych, za to był wyjazd do kina. Dzieci, które uczęszczają
na zajęcia świetlicowe przez cały rok zdobywały punkty za
udział. Ich wkład w życie świetlicy został nagrodzony wyjaz-
dem. Do wyboru były dwa filmy: Iron Man 3 oraz Tajemnice
Zielonego Królestwa. Filmy trwały dość długo na szczęście
nikt nie zasnął z nudy. Uczestnicy wracali do swoich domów
wieczorem, humor jednak dopisywał im do samego końca.
Agnieszka Olszewska
11
NR 4/2013
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Urodziny w klubie
seniora Jarużyn
Uprzejmie informujemy,
że w prowadzonym przez
STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH
Podczas majowego spotkania seniorów w Jarużynie swoje imieniny obchodzili: pan Leon Lutostański oraz pan Jan
Bobak. Świętowanie imienin, urodzin oraz ważnych rocznic
stało się tradycją tego koła. W trakcie spotkania seniorzy
w chwili obecnej znajdują się:
· rower górski z napisem CRX koloru srebrno –
szarego z wybitym numerem ramy – znaleziony w marcu 2011 roku,
· rower górski marki Kross G-100 z wybitym
numerem ramy – znaleziony w kwietniu 2012
roku,
· walizka podróżna z rzeczami osobistymi –
znaleziona 13 maja 2013 r. przy ul. Jeździeckiej - Konopnickiej w miejscowości Niemcz
k. Bydgoszczy.
mieli okazję porozmawiać przy kawie i poczęstunku, wymienić swoje poglądy na tematy lokalne, a także te bardziej
odległe. Jubilatom, zgodnie ze zwyczajem odśpiewano „sto
lat”, życząc im zdrowia i szczęścia, a także dalszej działalności w jarużyńskim klubie seniora.
Kamil Ściesiński
W sprawie oględzin oraz ewentualnego odbioru znalezionego sprzętu – należy kontaktować
się z pracownikiem Starostwa – panem
M. Jabłońskim pod nr telefonu 52 58-25-455
lub 510-054-772.
Twórczy wtorek w Niemczu...
wakacyjne t-shirty zmalowane
Nadeszły wakacje, za nami już prawie
2 miesiące wypoczynku. Wiele osób wyjechało na wakacyjne wojaże. Dla tych,
którzy zostali Świetlica Pod Wierzbami
w Niemczu organizowała różne zajęcia.
Tematem jednych z ostatnich zajęć było
własnoręczne ozdabianie bawełnianych
koszulek. Zmalować swój własny, oryginalny t-shirt to fantastyczna sprawa.
Zarówno ci duzi jaki i mali miłośnicy
własnoręcznego ozdabiania koszulek wykonali na swojej
odzieży fantastyczne i niepowtarzalne dzieła sztuki. Wymalowane przez uczestników zajęć bluzki z pewnością przyprawią wszystkich o kolorowy
zawrót głowy. Farby i pastele
używane podczas naszych zajęć to produkty przeznaczone
do profesjonalnego zdobienia
tkanin, dzięki temu wzory na
koszulkach będą długo cieszyć
oko właściciela.
Ewa Sójka
NR 4/2013
12
REKLAMA
Panorama Osielska
EXPRESS
LUNCH
KEBAB
Z DROBIU I WOŁOWINY
KUBEK WŁOSKI
KUBEK KEBAB
ROLO
FRYTKI
Godz. otwarcia: Pon - Sob: 9.00 - 21.00
Nd:12.00 - 19.00
U nas EXPRESSOWO najesz się do syta!
ul. Szosa Gdańska 56, OSIELSKO, „Polo-Market”
tel. kontaktowy: 52 381 34 12
Dowóz na terenie Osielska
WIODĄCY
PRODUCENT
STOLARKI z PCV
NA RYNKU OD 14 LAT
TANIO
Lepszych okien nie ma
OFERUJEMY:
Okna PCV
Okna drewniane
Okna dachowe „ROTO”
Nawiewniki
- mechanikę samochodową
- wymianę opon
Rolety
Roletki materiałowe
Parapety
P. W. „MAZUR”, Osielsko, ul. Centralna 2
Tel./fax (52) 381-30-22, tel. kom. 605 66-87-45
[email protected]
MONTAŻ INSTALACJI
GAZOWEJ
AUTO MYJNIA
OSIELSKO, UL. WIATRAKOWA 4
TEL. 52 324 02 59
TEL. KOM. 512 372 581
przy „POLO markecie”
13
NR 4/2013
Panorama Osielska
KULTURA
Warsztaty Origami
w Jarużynie
Warsztaty rękodzielnicze
w Świetlicy Pod Wierzbami
w Niemczu
Kompozycje z kółek
były tematem przewodnim
warsztatów
plastycznych zorganizowanych w Jarużynie.
Dzieci w różnym wieku
poznawały tajniki techniki origami płaskiego.
Instruktor świetlicy dawał wskazówki i odpowiadał na pytania. Czas płynął w miłej atmosferze. Efektem spotkania były kolorowe prace wykonane z dbałością o każdy szczegół.
AO
Tematem przewodnim warsztatów rękodzielniczych w Świetlicy Pod Wierzbami
w Niemczu był decoupage. Zebrane Panie
własnoręcznie dekorowały szklane butelki
i słoiki, wazony, drewniane szkatułki. Jedna z obecnych na
zajęciach Pań pięknie ozdobiła również swoją starą lampę naftową. Wszystkie kobiety były bardzo zadowolone
z efektów swojej pracy – było na co popatrzeć! Dziękuję
wszystkim za obecność i już dziś zapraszam na kolejne
warsztaty.
Ewa Sójka
Warsztaty szycia pacynek
Warsztaty szycia maskotek w Jarużynie
Dzieci z Jarużyna
uczęszczające na zajęcia świetlicowe mogły
poznać tajniki szycia pacynek. Wystarczy kawałek materiału i odrobina
dziecięcej wyobraźni by
powstać mogła kukiełka. Młodszym dzieciom przydała się pomoc mamy, starsze
szyły pod okiem opiekuna. Po ponad 2 godzinnej zabawie dzieci
rozeszły się do domów
z własnoręcznie wykonanymi pacynkami.
W gorące letnie popołudnie
w jarużyńskiej świetlicy dzieci wraz z mamami brały udział
w warsztatach szycia maskotek.
Młodsze dzieci szyły najprostsze schematy, starsze natomiast
skupiły się na bardziej zaawansowanych formach. Wymagały one dużego skupienia i wytrwałości.
Po kilku godzinach
dobrej zabawy dzieci wróciły do domów
z własnymi pluszakami.
Na prośbę uczestników,
niebawem odbędą się
kolejne warsztaty.
Agnieszka Olszewska
Agnieszka Olszewska
NR 4/2013
14
KULTURA
Panorama Osielska
Tydzień odkrywców w Świetlicy Pod Wierzbami w Niemczu
Grupa młodych odkrywców ze świetlicy w Niemczu... jak
przystało prawdziwym odkrywcom codziennie poznawała
i zwiedzała nowe, nieznane miejsca.
W pierwszym dniu półkolonii, jeszcze przed wyjazdem do
Stadniny Jarużyn, dzieci spotkały się z policjantami z Ogniwa Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KP Śródmieście w Bydgoszczy. Policjanci przeprowadzili bardzo interesujące spotkanie warsztatowe n/t bezpieczeństwa dzieci
w czasie wakacji. Po prelekcji przyszedł czas na pierwszą
wycieczkę do Stadniny w Jarużenie. Stadnina w Jarużynie
jest jedną z największych w woj. kujawsko-pomorskim,
usytuowana jest ona z dala od zgiełku miasta, otoczona
lasami Doliny Dolnej Wisły. Odkrywcy z Niemcza podczas
zabytkiem architektury hydrotechnicznej wzorowanym na
antycznych rzymskich budowlach – akweduktem będącym
skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych – Czerskiej Strugi
i Wielkiego Kanału Brdy. Po przejściu pod Wielkim Kanałem
Brdy można było wejść na wieżę widokową, aby popatrzeć
na akwedukt z „lotu ptaka” i podziwiać najbliższą okolicę.
Wprawne oczy młodych odkrywców wyparzyły nawet ukryty pomiędzy wzgórzami drewniany wiatrak. Po zejściu z wieży
uczestnicy wyprawy z ochotą moczyli nogi na pobliskiej plaży i gonili motyle na łąkach przy Czerskiej Strudze. Nieopodal
w sklepiku można było kupić ręcznie wykonane upominki,
przewodniki i mapy związane w akweduktem, Borami Tucholskimi i Kaszubami. Po tych atrakcjach przyszła pora na
obiad w Zajeździe Fojutowo, a po obiedzie był czas na korzystanie z ogromnego placu zabaw.
tej wycieczki zdobyli podstawową wiedzę o koniach i jeździectwie (poznali maści końskie, chody końskie, najczęstsze choroby końskie i sposoby ich zapobiegania). Zwiedzili
również siodlarnię i paszarnię. Podczas tej wycieczki każde
dziecko miało możliwość przejażdżki na koniu lub kucyku.
Na zakończenie pobytu w stajni wszyscy wspólnie upiekli
kiełbaski przy ognisku oraz grali w gry zespołowe.
Kolejny dzień półkolonii przyniósł młodym odkrywcom
z Niemcza możliwość zwiedzenia i przejścia unikatowym
W środę 10 lipca, w samym Family Parku młodzi odkrywcy spotkali się z profesorem Ciekawskim, który w bardzo
obrazowy sposób wytłumaczył i pokazał im wiele doświadczeń z dziedziny chemii, fizyki i pogranicza magii. Dzieci
mogły również same wykonywać eksperymenty w sali
doświadczeń. Po porcji wiedzy praktycznej z chemii i fizyki
zdobytej w pracowni profesora Ciekawskiego dzieci oddały
się bez reszty beztroskiej zabawie w sali zabaw, na kręglach
i na torze gokartowym.
Nadszedł najważniejszy i najbardziej wyczekiwany przez
półkolonistów dzień Tygodnia Odkrywców – Rejs statkiem
15
NR 4/2013
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
„Zgłowięda” po Zalewie Koronowskim. Rejs pozwolił młodym odkrywcom na zapoznanie się z problematyką ochrony zbiorników i cieków wodnych przed eutrofizacją oraz
ukazał kolejny sposób na nowe wspaniałe hobby jakim
są sporty wodne i spędzanie wolnego czasu w otoczeniu
przyrody. Każdy kto chciał wcielić się w rolę kapitana mógł
ująć ster w swoje ręce, nałożyć kapitańska czapkę i sterować „Zgłowiędą” poprzez fale Zalewu Koronowskiego. Po
rejsie wszyscy wspólnie zjedli z apetytem obiad na pobliskiej
przystani w Pieczyskach.
Ostatniego dnia półkolonii, w piątek, uczestnicy wzięli
udział w warsztatach plastycznych. W trakcie warsztatów
każdy odkrywca ozdobił miękką pianką prawdziwy zegarek
– budzik. Powstały niepowtarzalne dzieła sztuki zegarmistrzowskiej.
Po zajęciach plastycznych przyszedł czas na podsumowanie Tygodnia Odkrywców. Każdy młody odkrywca zaliczył
specjalny test otrzymując w zamian certyfikat – kartę ID na
podnoszącej bezpieczeństwo na drodze odblaskowej smyczy.
Sprawna organizacja i zapewnienie funduszy na tak dużą
ilość wycieczek wyjazdowych było możliwe dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osielsku oraz Gminnej Komisji
ds. Profilaktyki w Osielsku – dziękujemy!
Świetlica Pod Wierzbami w Niemczu
Ewa Sójka, Sylwia Rykała-Zawadzka
„Święto Kwitnącej Jabłoni” – to zakończenie programu „Owoce w szkole”
„Owoce w szkole” – to dostawa owoców i warzyw dla
dzieci z klas I–III.
W roku szkolnym 2012/2013 dostawcą owoców i warzyw
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie był
pan Klimkiewicz z Wtelna.
Program miał na celu
promowanie zdrowego, pełnego w witaminy, odżywiania najmłodszych dzieci. Na
zakończenie tegorocznego programu uczniowie z naszej szkoły zostali zaproszeni do sadu
pana Klimkiewicza na
„Święto Kwitnącej Jabłoni”. Był to piękny
majowy dzień pełen
niespodzianek: stoły
zastawione owocami
i warzywami, konkursy, zabawy, spotkanie
NR 4/2013
z policjantami i pokaz tresury psa, nagrody i upominki, a na zakończenie
pyszna i zdrowa zupa pomidorowa! Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie wraz z opiekunami
serdecznie dziękują za wspaniałą zabawę.
Danuta Zielińska
16
KULTURA
Panorama Osielska
Nasi mniejsi bracia
W czerwcu, w Kole Malucha „Maksiu” dzieci zgłębiały
wiedzę tyczącą zwierząt domowych. Radości było co nie
miara, bo temat był wyjątkowy i interesujący. W naszym
Kole przyjmowaliśmy niecodziennych gości. Był
szczeniak Kropek i dwa króliki Piskuś i Śnieżek. Dzieci
zachowywały się jak najlepsi gospodarze. Ponadto
zgłębialiśmy wiedzę teoretyczną na tematy zwierząt
domowych. Wykonaliśmy
wiele pięknych prac plastycznych i nauczyliśmy
się wiersza pt. „Piesek”.
Wszelkie zabawy ruchowe
również związane były z tematem. Wszystko po to by zapamiętać, że zwierzęta tak jak my
zasługują na należyty szacunek
i właściwe traktowanie.
Magdalena Szeliga
Mali odkrywcy
Piknikiem rozpoczęły się jedne z letnich zajęć w „bożenkowskiej” świetlicy. Opiekun wraz z grupą dzieci wybrał się
na polankę niedaleko świetlicy, aby tam dzieci na kocyku,
mogły zjeść swoje pyszności, które przyniosły ze sobą.
W przerwie między posiłkami był czas na gry i zabawy.
Następnie grupa wybrała się na wielkie poszukiwania skarbów. I tak jak Robinson Crusoe przemierzała ścieżki wśród
drzew, krzewów i zarośli, aby odkryć coś niezwykłego. Faktycznie „eksploratorzy” znaleźli przepiękny strumień, który
przypominał górski potok. Wyprawa miłośników przygód
zakończyła się pogryzieniami przez komary i powrotem do
świetlicy. Dzieci z opiekunem ustalili następnej termin ekspedycji w celu odkrywania nowych miejsc w Bożenkowie.
HK
Zajęcia komputerowe
– Świetlica Bożenkowo
W Bożenkowie odbyły się warsztaty komputerowe dla
osób 50+. Uczestnicy zajęć pod okiem Latarnika Polski
Cyfrowej poznali tajnikami obsługi komputera i Internetu.
Wszyscy chętnie przeglądali strony internetowe.
Hania Kątna
17
NR 4/2013
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Jagodowa Stajenka
„Jagodowa Stajenka”, a tam – Somalia, Milan i Werdell to
trzy konie, które pomagają dzieciom i dorosłym przezwyciężać swoje trudności dnia codziennego, a jednocześnie dają
nowe możliwości, a innych uczą i bawią. To niezwykłe konie, przynoszą ludziom zdrowie, naukę, wsparcie, wrażenia,
aktywność, przyjemność, radość i relaks.
Jagodowa Stajenka to miejsce, w którym prowadzimy hipoterapię i psychopedagogiczną jazdę konną dla dzieci od
roku do 10 lat.
W ramach hipoterapii prowadzimy fizjoterapię na koniu
dla dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami fizycznymi
i psychicznymi, natomiast psychopedagogiczna jazda konna to nauka i zabawa dla dzieci zdrowych lub mających
problemy adaptacyjne w grupie np. są nieśmiałe lub nadpobudliwe.
Miejsce magiczne, urokliwe
i spokojne – tak określają naszą
stajenkę rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych.
Główny cel jaki sobie założyłyśmy to pomoc w usprawnianiu
osób niepełnosprawnych za pomocą terapii z koniem, a jednocześnie udostępnienie dzieciom możliwości zdobycia nowych doświadczeń w przyjaznym i ciekawym środowisku.
Współpracujemy z przedszkolami oraz fundacjami, a naszymi pacjentami są nie tylko dzieci. Prowadzimy zajęcia dla
warsztatów terapii zajęciowej, podczas których nasi beneficjenci uczą się jak opiekować się końmi.
W naszym ośrodku preferujemy pracę indywidualną. Dla
każdego uczestnika dobieramy i stosujemy indywidualny
program pracy. Różne jest tempo w jakim czynią oni postępy. Niektórzy wymagają wielu powtórzeń i długotrwałego
utrwalania ćwiczonego elementu, inni uczą się szybko. Jedną z ważnych możliwości na której się skupiamy, to szansa
zwiększania motywacji do życia i walki z własna chorobą
lub słabościami. A takie mają zdrowi i chorzy. Z naszych
obserwacji wynika, że większość pacjentów i uczestników
trafia do nas z zaburzeniami motywacji do działania. Prawdopodobnie jest to wynik stosowanego u nas tradycyjnego
systemu rehabilitacji i edukacji, który polega na nużących,
mało atrakcyjnych zadaniach, a czasami bolesnych ćwiczeniach. Przeprowadzane są one w atmosferze ogólnego
zniechęcenia i zniecierpliwienia. Dlatego najbardziej skutecznym sposobem usprawniania będzie pokazanie atrakcyjnego i niezbyt odległego celu, realizacja którego jest
ciekawa i przyjemna. Hipoterapia i psychopedagogiczna
jazda konna w pełni to umożliwiają. Każdy traktowany jest
w sposób wyjątkowy i dostosowany do możliwości.
NR 4/2013
Bezpieczeństwo w naszej
pracy jest sprawą szczególnie
ważną. Z uwagi na specyfikę
naszych uczestników wymogi bezpieczeństwa musza być
szczególnie ostre. Dotyczą
one doboru koni, sprzętu, miejsca pracy i podłoża, asekuracji
i stroju. Warunkiem bezpiecznej hipoterapii jest też dokładne
rozpoznanie lekarskie schorzenia. Zgodnie z Kanonami Polskiej Hipoterapii nie wolno nam przyjąć pacjenta dla którego
ćwiczenia mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia. To
lekarz przedstawia wskazanie na tą formę terapii (rehabilitacja, psychoterapia) i ocenia ewentualne przeciwwskazania
do niektórych ćwiczeń. Istotną sprawą jest możliwość długofalowości oddziaływań hipoterapii, bowiem chcąc nauczyć
pacjenta niepełnosprawnego prostych, ale precyzyjnych ruchów czy określonych czynności musimy mieć z nim kontakt
przez dłuższy czas. Dlatego w miarę możliwości naszych
i pacjentów dążymy do tego aby przynajmniej część z nich
mogła wpisać hipoterapię i psychopedagogiczną jazdę konną na stałe do swojego życia przez dłuższy czas. Zapraszamy
ich wtedy raz w tygodniu, w trudniejszych przypadkach dwa
razy, z zapewnieniem, że mogą korzystać z jazd w naszym
ośrodku tak długo, jak będzie to możliwe.
Zapraszamy na zajęcia przy koniu, do przeżycia wspólnej
przygody na końskim grzbiecie!
Koszt zajęć:
– hipoterapia 35 zł – 30 min.
– psychopedagogiczna jazda konna 35 zł – 30 min.
– imprezy okolicznościowe np. dzień dziecka, urodziny,
piknik, uzgadniane każdorazowo
Miejsce zajęć: Jagodowa Stajenka – Jagodowo, ul. Letnia
Kadra:
Katarzyna Piekut – Kaluba – fizjoterapeuta, hipoterapeuta, pasjonatka koni. Właścicielka Jagodowej Stajenki,
nastawiona na pracę z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Prowadzi również psychopedagogiczną
jazdę konną dla małych dzieci. Z końmi wychowuje się od 4
roku życia, posiada duże doświadczenie w obejściu związanym z końmi. Moje motto to „wspólna ciągła praca pomaga
osiągać najbardziej odległe cele!”
Małgorzata Górniewicz – pedagog, hipoterapeuta, instruktor jazdy konnej, instruktor gimnastyki korekcyjnej, I st.
integracji sensorycznej, pomysłodawca Jagodowej Stajenki
i jej mentor, od 1995roku zawodowo i społecznie związana
z hipoterapią, praktyk i teoretyk, od roku 2000 aktywny członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, od 2006 prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
PTHip, koordynator wielu projektów hipoterapeutycznych
dla przedszkoli i organizacji pozarządowych, szkoleniowiec
uczelni wyższych w zakresie hipoterapii, organizator i realizator kursów hipoterapeutycznych. Hipoterapia to moja pasja.
18
KULTURA
Półkolonie – Świetlica Niwy-Wilcze
W dniach od 28 czerwca do 3 lipca odbyły się półkolonie
w świetlicy Niwy-Wilcze. Zajęcia przygotowano specjalnie z myślą o dzieciach
w wieku od 7 do 10
lat. Cały tydzień został
atrakcyjnie zorganizowany. Prowadzone były
m. in. zajęcia plastyczne
rozwijające wyobraźnię
i wrażliwość na piękno
Panorama Osielska
sztuki. Uczestnicy podczas zajęć mieli okazję bawić się podczas konkursu
karaoke. W planie półkolonii znalazło się również
miejsce na wyjazd do Borówna, gdzie dzieci mogły wypoczywać na plaży,
korzystając z pięknej, słonecznej pogody. Podsumowaniem
wspólnie spędzonego tygodnia było ognisko (w którym
można było upiec kiełbaskę), a także zabawa w podchody,
prowadzona w pobliskich lasach.
Kącik pasjonatów literackich
Läckberg vs. Marklund
czyli pisarsko-kryminalna
rywalizacja po Szwedzku
Ostatnimi laty jesteśmy wprost
zasypywani skandynawskimi powieściami. Któż z nas nie słyszał
o „Millenium” Stiega Larssona, nie
wspominając o bestsellerach Autorstwa tytułowych bohaterek felietonu. Być może taki urodzaj autorski
w pewnym zakresie jest wynikiem
długich i zimnych wieczorów
półwyspu skandynawskiego.
Prawda jednak jest zgoła odmienna i poniekąd prozaiczna,
a wręcz banalna, zwłaszcza
w Szwecji, której związek literatów powszechnie organizuje
kursy pisania dla przyszłych
powieściopisarzy. Mnogość autorów szwedzkiej literatury
jest dzięki temu naprawdę imponująca.
Wśród współcześnie tworzących pisarzy szwedzkich,
w literaturze szczególne miejsce zajmują dwie kobiety:
Camilla Läckberg i Liza Marklund. Swoją wysoką pozycję
autorki zawdzięczają za sprawą wykreowanych przez nie
sag kryminalnych, które zdobyły tytuł bestsellerów światowych i niejednokrotnie zostały sfilmowane, ze skutkiem
niemal tak doskonałym jak pierwowzór książkowy. Camilla
Läckberg napisała sagę, której główną bohaterką jest pisarka Erika Falck, akcja powieści umiejscowiona została
w rodzimej miejscowości Autorki- Fjällbacka. Natomiast,
Liza Marklund stworzyła serię powieści o dziennikarce
z zacięciem detektywistycznym Annice Bengtzon.
W ramach o Camilly Läckberg powstały do tej pory
następujące tytuły: „Księżniczka z lodu”, „Kaznodzieja”,
„Kamieniarz”, „Ofiara los”, „Niemiecki bękart”, „Syrenka”,
„Latarnik”, „Fabrykantka aniołków”. Można do tej sagi zaliczyć także opowiadania z 2012 roku „Zamieć śnieżna i woń
migdałów”, jednak w tej powieści głównym bohaterem
nie jest kobieta, którą znamy z poprzednich powieści, tylko
policjant z komisariatu z Fjällbaki, oraz „Ofiara los”, której
bohaterem jest mąż głównej postaci poprzednich książek.
Natomiast Liza Marklund do chwili obecnej napisała następujące powieści, której główną bohaterką jest dziennikarka Annika Bengtzon: „Studio sex”, „Zamachowiec”, „Raj”,
„Prime time”, „Czerwona Wilczyca”, „Testament Nobla”,
„Dożywocie”, „Miejsce w Słońcu”, „Granice”.
Niezwykle trudno jest wskazać, która z Autorek wygrywa
rywalizację. Obie mają doskonały warsztat pisarski, wprowadzają czytelnika w swoisty stan, który nie pozwala oderwać się od treści powieści, narastający dramatyzm akcji,
którego stajemy się niemal uczestnikiem, jest znakiem firmowym obu pisarek. Mogąc dokonać subiektywnej oceny
rywalizację, wygrywa ją ze wskazaniem Camilla Läckberg.
Według mojej opinii jej powieści mają „to coś”, trudno określić co, ale czytając właśnie tak do odczuwamy. Pomimo
tego z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż powieści dwóch Autorek nie są stratą czasu dla czytającego, stanowią doskonałą rozrywkę, choćby na czas długich letnich
podróży, choćby po Skandynawii. Zapraszam do lektury,
wyrób sobie własną opinię.
AL
19
NR 4/2013
Panorama Osielska
KULTURA
Wspomnienia po festynie w Maksymilianowie
15 czerwca odbył się
XVI festyn charytatywny
w Maksymilianowie, zorganizowany przez: Parafialny Zespół Caritas przy
parafii Św. Maksymiliana
Marii Kolbe w Maksymilianowie, Gimnazjum nr 1
w Żołędowie, SP w Maksymilianowie, GOK Osielsko
oraz Świetlicę w Maksymilianowie.
Festyn rozpoczął się
Mszą polową o godz. 15.
Organizatorzy zapewnili
uczestnikom wiele atrakcji
min. gry i zabawy dla najmłodszych, występy artystyczne dzieci i młodzieży
z Gminy Osielsko, pokaz
zumby i karate.
NR 4/2013
20
KULTURA
Panorama Osielska
IV festyn Jarużynka
Już po raz czwarty mieliśmy
okazję spotkać się na festynie w Jarużynie. W sobotnie,
lipcowe popołudnie zobaczyć
można było: występy podopiecznych Joanny KanabajNowak oraz studia GOK, pokaz zumby oraz karate.
Pokaz fitness zaprezentował Mariusz Lewandowski – zdobywca III Miejsca
w Mistrzostwach Europy
w Fitness.
Atrakcją wieczoru był występ Macieja Krystkowiaka
– Finalisty programu Must Be
the Music. Ponadto zagrał
zespół ATROCK’S – RISUS,
zaśpiewała też Natalia Gilewska.
Zabawa taneczna trwała do
drugiej nad ranem.
Organizatorami festynu byli:
Sołtys z Radą Sołecką, Radny
Jarużyna, Gminny Ośrodek
Kultury w Osielsku, Świetlica
w Jarużynie.
Agnieszka Olszewska
21
NR 4/2013
P a nora
Pano
Panorama
rama
ma O
Osielska
sii ell sk
ska
ka
WYDARZENIA/REKLAMA
W
Y DAMIESZKAŃCY
RZENIA/REKLAMA
Psycholog radzi
„Do szkoły
by się szło…”
Kiedy piszę ten artykuł jest jeszcze środek wakacji. Jednak z doświadczenia wiem, że z początkiem
sierpnia, markety zacznie zalewać
fala promocji na wszystkie przybory
i mniej lub bardziej potrzebne gadżety szkolne. Zacznie się wtedy gorączka przygotowań do rozpoczęcia
roku szkolnego. Szczególnie mocno
ten okres będą przeżywali rodzice dzieci, które przekroczą
próg szkoły po raz pierwszy. O dziwo, często jest tak, że
to właśnie rodzice bardziej przeżywają rozpoczęcie nauki
w szkole przez ich pociechy niż sami zainteresowani, czyli
dzieciaki.
Z tym, jak my, jako rodzice, będziemy interpretowali zdarzenie, jakim jest rozpoczęcie kolejnego etapu edukacyjnego, bardzo mocno związane są nasze wcześniejsze doświadczenia. Jeśli mamy negatywne doświadczenia z nauki
w szkole, to łatwiej nam przyjdzie aktywacja tych schematów, czyli krótko mówiąc „czarnowidztwo”. Jeśli rodzice są
przekonani o tym, że szkoła jest miejscem zagrażającym,
to dziecko również będzie interpretowało nawet neutralne
zdarzenia w szkole jako coś złego i niebezpiecznego. Może
to doprowadzić w efekcie do silnych reakcji lękowych, łącznie ze zgłaszanymi problemami somatycznymi – biegunki,
bóle brzucha, głowy. „Palec i główka” to nie zawsze szkolna
wymówka, to przede wszystkim sygnał, że należy zainteresować się przyczynami zaistniałego stanu rzeczy.
Chciałbym również wspomnieć o szczególnie ważnej dla
rodziców kwestii, jaką jest rozpoczynanie edukacji szkolnej w wieku 6 lat. Obecnie trwa spór – jedni chcą „ratować maluchów”, inni widzą sześciolatki w ławce szkolnej.
Obie strony wymieniają się argumentami, przytaczają wiele
wyników badań i ankiet. Ja chciałbym zwrócić uwagę na
kontekst społeczno-rozwojowy całej sprawy. Sześciolatki
potrafią szokować dorosłych swoimi wiadomościami i rozwojem poznawczym, jednak nie zawsze idzie to w parze
z pozostałymi sferami rozwoju. Bardzo istotny jest tutaj
rozwój samodzielności i nabywania poczucia kompetencji,
czyli przekonania dziecka, że „potrafię to zrobić”. Rodzic
bardzo przywiązuje wagę, żeby pociecha potrafiła czytać,
liczyć, ale pomija np. umiejętność wiązania butów czy samodzielność w zakresie ubierania się. Często spotykam się
z rodzicami, wskazującymi na „obniżone poczucie własnej
wartości” ich dziecka. Drodzy rodzice, nic tak nie buduje
poczucia wartości malucha, jak możliwość pochwalenia się
przed mamą czy tatą, że samodzielnie zawiązało buty lub
nauczyło się składać ładnie ubranie. To są te kompetencje,
które też kształtują poczucie sprawczości dziecka, mającego przekonanie o własnej skuteczności w kształtowaniu
rzeczywistości wokół siebie. Na koniec chciałbym podać
kilka rad dla rodziców, którzy posyłają swoje pociechy po
raz pierwszy do szkoły:
1. Miłość to nie wyręczanie. Wspieraj swoje dziecko
i motywuj je do samodzielności i osiągania sukcesów, nawet tych z pozoru błahych.
2. Towarzysz mu w poznawaniu świata i stwarzaj ku
temu okazje.
3. Pokaż dziecku, że szkoła to tak naprawdę wielka
przygoda, którą ono dopiero rozpoczyna.
4. Dbaj o kontakty z rówieśnikami – bardzo ważna
kwestia. W dobie internetu mamy tendencje do zamykania się w czterech ścianach. Stwarzaj możliwości swojemu dziecku do kontaktów z dziećmi z klasy. Nawiąż znajomość z rodzicami innych uczniów
w klasie i organizujcie wspólne inicjatywy, np. wspólne wyjścia na basen czy do kina.
5. Nie przedłużaj pożegnań. Nikt ich nie lubi, a dla
dziecka będzie to szczególnie trudne, ponieważ widząc „rozpaczającego” rodzica nagle i ono zacznie
czuć się osamotnione. Pomachaj mu ręką, uśmiechnij się i życz mu dnia pełnego przygód.
Zapraszam też do dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz zadawania pytań na adres mailowy [email protected]
www.artgok.pl
to adres portalu dla plastyków skupionych
w „Grupie Plastycznej” przy GOK w Osielsku.
NR 4/2013
22
REKLAMA
Panorama Osielska
Oferta Gminnego Ośrodka Kultury
w Osielsku 2013–2014
Studio piosenki – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat – tel. 52 3813 – 567
Nauka gry na gitarze – zajęcia skierowane do dzieci
i młodzieży – opiekun Jerzy Łoziński – tel. 606 991 957.
Nauka gry na pianinie i keyboardzie – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży– opiekun Hanna Erdmann –
tel. 519 894 453.
Formacja taneczna – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat – opiekun Agnieszka Sikorska –
tel. 796 999 004.
Karate – Stowarzyszenia Sportowego „YAMABUSHI”: zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od
8 lat – trener – Andrzej Jankowski – tel. 781-336-380.
Fitness – zajęcia skierowane do dorosłych – opiekun
Wioletta Pryłowska – tel. 501 467 797.
Kółko plastyczne – zajęcia skierowane do dzieci w wieku od 6 lat – opiekun Ewa Sójka – tel. 606 250 420.
Koło plastyczne – grupa dorośli – opiekun Waldemar
Malak tel. 606 320 377.
Zajęcia szachowe – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat – opiekun Magdalena Olędzka
– tel. 693 454 533.
Klub Seniora – opiekun Sylwia Rykała Zawadzka –
tel. 692 312 390.
Koło modelarskie – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat – opiekun Krzysztof Kuniec
– tel. 52 3813 567.
Zumba – zajęcia skierowane do dorosłych – prowadząca
zajęcia Monika Rosołowska – tel. 608 654 166.
Koło malucha – zajęcia skierowane do dzieci w wieku
3 do 5 lat – tel. 52 38 13 567.
Uniwersytet III wieku – zajęcia skierowane do osób
w wieku +50 (zajęcia organizowane przy udziale WSG Bydgoszcz) – tel. 52 3813 – 567.
Zajęcia komputerowe dla osób + 50 – tel. 52 3813 – 567
Więcej informacji na stronie internetowej GOK Osielsko: www.gok-osielsko.eu
Szukaj nas na: facebook.com/GOK.OSIELSKO
23
NR 4/2013
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Jestem nauczycielką języka niemieckiego. Na co dzień
pracuję z mniej lub bardziej ruchliwymi młodymi ludźmi. Od
tego, na ile uda mi się ich zainteresować „AlahateineKatze“
zależy, czy kiedyś będą znali język niemiecki. Czy będą mogli pisać na fejsie i rozmawiać na Skype z Niemcami, wykorzystać „koniec języka za przewodnika“ w podróży. Kiedyś
może w pracy. Język ma być narzędziem otwierającym kolejne drzwi do świata. Zdaję sobie sprawę z tego jak dużo
ode mnie zależy, więc mam powody by doskonalić moje
umiejętności (proszę nie doszukiwać się manii wielkości ☺).
Z tego względu w marcu tego roku wzięłam udział w językowo-metodycznym kursie szkoleniowym zorganizowanym w Hamburgu, w Niemczech przez Fundację Comenius,
której głównym celem jest umożliwianie stałego kształcenia.
Kurs sfinansowała fundacja Kapitał Ludzki w ramach Szkolenia Szkolnych Kadr Edukacyjnych. W spotkaniu brali udział
nauczyciele z różnych krajów europejskich. Przedstawiono
nam nowoczesne metody nauczania języka niemieckiego.
Część z nich znam i stosuję w pracy, inne stanowią godną
zainteresowania nowość, którą wypróbuję w najbliższej
przyszłości z moimi uczniami. Na pewno na moich lekcjach
będzie więcej ruchu – jako uczestniczka zajęć przekonałam
się, że ruch wzmaga koncentrację i poprawia skuteczność
uczenia się. Kontakt z nowymi ludźmi, nowe, świeże pomysły zachęcają do zmian. Umożliwiają też spojrzenie z perspektywy na własną, dotychczasową pracę. A to jak pracuję, ile mam zapału, cierpliwości i pomysłów wpływa na to, ile
zapału będą mieć uczniowie. Ważne były treści szkolenia,
ale ludzie, których się poznało, wymiana doświadczeń, informacji (i śmiechu ) - bezcenne.
Wiadomo, że nie każdy może opłacić tego typu szkolenie
z własnej kieszeni. Dlatego warto szukać informacji o Funduszach europejskich. Czy to w internecie, ogłoszeniach czy
dowiadywać się z „poczty pantoflowej“. Udział w każdym
szkoleniu umożliwia poznanie sposobów pracy w innych krajach, nowych miejsc, własny rozwój. Szczerze zachęcam.
Dana Lendle
Bezpieczeństwo na drodze i podczas zabaw
Świetlica w Żołędowie – Dyskoteka
Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie uczestniczyli w prowadzonych przez Jolantę Tadrowską zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w ramach realizowanego programu „Ratujemy i uczymy ratować”.
21 czerwca cała społeczność szkolna brała udział w apelu
„Bezpieczne wakacje 2013”. Dzieci z klasy I a pod kierunkiem wychowawcy przygotowały i przedstawiły program
artystyczny, w którym przypomniały zasady zachowania się
na drodze, w lesie, w górach i nad wodą. Piosenki śpiewane
przez pierwszoklasistów wprowadziły uczestników spotkania w radosny wakacyjny nastrój.
Podczas apelu wręczono również dyplomy i nagrody uczniom klas I – III, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w szkolnym konkursie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego.
Laureatami konkursu zostali:
Filip Zalewski – I a, Jakub Szeszuła i Bartosz Buca – I b,
Juliana Swendrak i Wojciech Węglarz – II a, Marcin Lewandowski – II b, Zuzanna Górecka i Ewa Piaskowska – III a
Wyróżnienia otrzymali:
Mikołaj Wolski i Wojciech Lewandowski – I a, Emilia Bałażyk i Aleksandra Jeżewska – I b, Eliza Jaskulska, Wiktoria
Rydzyńska i Przemysław Janik – II b, Piotr Lewandowski,
Mikołaj Lewandowski i Norbert Zakrzewski – III a, Weronika Deżakowska i Jakub Daszkiewicz – III b
Gratulujemy!
Jolanta Tadrowska
Jolanta Rymaszewska
Jedną z atrakcji tegorocznych wakacji była dyskoteka,
zorganizowana w piątkowe popołudnie. 19 lipca spora gromadka dzieci i młodzieży bawiła się przy super muzyce do
ostatnich chwil imprezy. W trakcie dyskoteki instruktorka
świetlicy zaproponowała kilka zabaw i konkursów. Atmosfera była bardzo gorąca, dlatego najlepszą nagrodą w konkursach okazała się zwykła butelka „oranżady”.
Joanna Kanabaj Nowak
Jestem…
NR 4/2013
24
MIESZKAŃCY/REKLAMA
Jednym śladem
Wracając z kolejnej rowerowej wycieczki z obgryzioną
nogawką spodni (noga na szczęście cała) po zejściu z bicykla natychmiast podbiegłem do kalendarza rozwieszonego na ścianie w garażu by jakoś sobie wytłumaczyć to
co zaszło. Wielka liczba na kalendarzu nie pozostawiała
jednak wątpliwości jest 2013 rok – czyli dawno już rozpoczęła się druga dekada XXI wieku. Jakby tego było
mało, nad równymi rzędami tygodni uszeregowanymi
w miesiące, widniała mapa będąca ilustracją kalendarza.
Mapa informowała jednoznacznie, że żyjemy w Europie
– kontynencie o najwyższym rozwoju cywilizacyjnym na
świecie (sic!).
A jednak i miejsce i czas spotkania z przemiłym czworonogiem – sprawcą utraty części garderoby przeczyły
powyższemu.
Być może w naszej gminie(a podejrzewam, niestety, że
i w innych gminach naszego kraju) nikt nie wytłumaczył
Panorama Osielska
podwórkowym burkom, dostojnym dogom i puchatym
kanapowcom, że bieganie za rowerzystami i obgryzanie
im nogawek jest już od pewnego czasu passé. A może
powinni o to zadbać właściciele?
Może i powinni ale pewnie nie potrafią, nie mają czasu
czy bagatelizują obgryzanie nogawek cyklistom lub po
prostu nie mają świadomości o istnieniu tego niecnego
procederu.
Podobnie jak nie zauważają, że ich pupile podczas
spacerów wypróżniają się na pielęgnowane przez innych mieszkańców trawniki przylegające do posesji. Niby
wiadomo, że trzeba sprzątnąć, ale chyba nikt tego nie
robi. Przynajmniej w okolicy, w której mieszkam – nowa
dzielnica, piękne domy, wszyscy kulturalni, wykształceni,
obyci. A jednak co dwa tygodnie zbiera się małe wiaderko odchodów przed moim płotem.
Ale to już zupełnie inny temat. Temat – rzeka. A nawet
na dwie rzeki.
MS
SERWIS, UBEZPIECZENIA
OKRĘKOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Szosa Gdańska 23, Osielsko k. Bydgoszczy
tel. (52) 381 – 31 – 01
Świadczymy usługi serwisowe z zakresu:
- silniki, układy napędowe
-elektromechanika
- naprawa zawieszenia
- układy kierownicze
- układy wydechowe
- układy hamulcowe
- blacharstwo, lakiernictwo
- serwis opon (wymiana, wyważanie)
- przeglądy wszystkich typów pojazdów
- ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe
PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Marszałka Focha 30, Bydgoszcz
tel. (52) 583-56-47
WWW.GORZYCKI.INFO
25
NR 4/2013
Panorama Osielska
KULTURA
Piknikowanie na trawie – festyn w Niemczu
NR 4/2013
26
REKLAMA
P a nora
Pano
Panorama
rama
ma O
Osielska
sii ell sk
ska
ka
KORA OGRODOWA
SOSNOWA, WORKOWANA 80 l
tel. 604 34 34 13
tel. 668 17 55 99
Klinika Zdrówko s.c.
Iwona Adamczak, Rafał Adamczak
Niemcz, Al. Mickiewicza 23
Zaprasza do Poradni
Ginekologiczno-Położniczej
(prowadzenie ciąży, USG, leczenie niepłodności),
Rehabilitacyjnej (niemowlęta, dzieci, dorośli).
Profesjonalne masaże i indywidualnie dobrane ćwiczenia dla dorosłych i dzieci
(w tym przy muzyce).
Czynne: poniedziałek - piątek. 8.00 -21.00
sobota 9.00-16.00, tel. 52 375 25 07
27
NR 4/2013
Panorama Osielska
KULTURA
Seniorzy z Wilcza na wycieczce
W czerwcu Klub Seniora działający przy świetlicy NiwyWilcze udał się na wycieczkę. Punktem docelowym był
Ciechocinek. W czasie zwiedzania słynnych tężni, mieliśmy
szczęście spotkać idola członkiń klubu – gwiazdę zespołu
muzyki romskiej – Don Vasyla. Po pamiątkowym zdjęciu,
panie poprosiły o autografy. W drodze powrotnej udaliśmy
się do Torunia, gdzie oprócz próby podparcia Krzywej Wieży, odwiedziliśmy Kopernika. Po degustacji pysznych toruńskich pierników zakończyliśmy naszą wiosenną wycieczkę.
Grażyna Grzechowiak
Seniorzy z Bożenkowa
i Maksymilianowa w Sopocie
16 lipca 2013 roku odbyła się wycieczka klubu seniora
z Maksymilianowa oraz seniorów z Bożenkowa do Sopotu.
Autokar wyruszył z Maksymilianowa około godziny 6.00.
Zgodnie z życzeniem uczestników w programie wycieczki
znalazła się gdańska starówka, na której to seniorzy mogli
odpocząć po podróży i skorzystać z usług jednej z miejscowych kawiarni. Po zwiedzeniu Gdańska przyszedł czas na
punkt docelowy – plażę w Sopocie, która przywitała seniorów ładną pogodą i wieloma atrakcjami takimi jak: molo
w Sopocie, rejs statkiem...
Hanna Kątna, Daniel Kossakowski
NR 4/2013
28
REKLAMA
Panorama Osielska
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Krajowe i Zagraniczne
www.dylewscy.pl e-mail: [email protected]
tel. kom. 602-26-34-72
Plac Piastowski 9
85-012 Bydgoszcz
52 322 29 16, 52 345 64 87
Piwnika Ponurego 1D - Fordon
85-791 Bydgoszcz
52 342 95 16
W imieniu naszych klientów załatwiamy
wszystkie formalności w
URZĘDACH, BIURACH PARAFIALNYCH
I NA CMENTARZACH
Organizujemy i obsługujemy kompleksowo:
- pogrzeby na cmentarzach parafialnych
i komunalnych w Bydgoszczy i okolicy
- kremacje w Bydgoszczy
- pogrzeby wyznaniowe i świeckie
- transport zwłok na terenie miasta,
kraju i zagranicy.
Posiadamy:
- duży wybór trumien od 650 zł brutto
- duży wybór urn od 200 zł brutto
- szeroką ofertę wieńców i wiązanek z bezpłatną dostawą.
Kredytujemy pogrzeby z zasiłku ZUS, KRUS, wojsko, policja.
29
NR 4/2013
Panorama Osielska
KULTURA
Świetlica Maksmilianowo
Seniorzy na wycieczce w Sopocie
W lipcu odbyła się wycieczka klubu seniora z Maksymilianowa oraz seniorów z Bożenkowa do Sopotu. Autokar
wyruszył z Maksymilianowa około 6 rano. Zgodnie z życzeniem uczestników w programie wycieczki znalazła się
gdańska starówka, na której to seniorzy mogli odpocząć
Letnie warsztaty teatralne
W dniach od 8 do 12 lipca w świetlicy w Maksymilianowie
odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci z kółka teatralnego.
Pierwszego dnia, gościem uczestniczących w warsztatach
dzieci był aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy pan Michał
Czachor, który poprowadził zajęcia z emisji głosu, a także za-
po podróży i skorzystać z usług jednej z miejscowych kawiarni. Po zwiedzeniu Gdańska przyszedł czas na punkt
docelowy – plażę w Sopocie, która przywitała seniorów
ładną pogodą i wieloma atrakcjami z sopockim molo na
czele. Zdaniem uczestników dzień pełen Słońca, odpoczynku w zdrowym morskim powietrzu, okazał się być
świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, oderwanie się od codzienności.
bawy służące szlifowaniu talentu aktorskiego dla młodych
adeptów. Drugiego dnia, młodzi aktorzy ćwiczyli dykcję i emisję głosu pod opieką pani instruktor Joanny Kanabaj-Nowak
instruktora ze świetlicy w Żołędowie. W środę odbyły się zajęcia prowadzone przez panią Katarzynę Ronę, a ich głównym
tematem był ruch sceniczny i jego rola w sztuce teatralnej.
Zgodnie z planem zajęć, w czwartek uczestnicy warsztatów wraz z opiekunem panem Danielem Kossakowskim
udali się do kina na film pt. „Tajemnica zielonego królestwa’’, który to wywarł na nich spore wrażenie i z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci. Na ostatnich zajęciach dzieci, pod kierunkiem pana Daniela Kossakowskiego
ćwiczyły scenki z tematem oraz etiudy z wyrazów.
Warsztaty ceramiczne u garncarza
Na początku wakacji odbyła się jednodniowa wycieczka
do Garncarza. Pojechały na nią wszystkie dzieci należące
do koła plastycznego, działającego w Świetlicy w Maksymilianowie. Wyjazd był sfinansowany przez „Pracownię
Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom. Wycieczkę rozpoczęliśmy od plażowania na Pieczyskach. Po błogim lenistwie
na plaży i wodnych szaleństwach w jeziorze, przyszedł czas
na punkt kulminacyjny naszej wakacyjnej wycieczki, czyli odwiedziny Garncarza. Gdy przybyliśmy na miejsce, Pan
Tomasz Poraziński (garncarz) przywitał się z nami i zaprosił
nas do pracowni ceramicznej. Zaczął opowiadać o historii
garncarstwa, o metodach lepienia naczyń i ich wypale. Następnie zademonstrował jak się lepi naczynia na ręcznym
kole garncarskim. Po części teoretycznej nadeszła pora na
spróbowanie własnych sil w garncarstwie. Każdy z uczestników dostał kawałek gliny i pod okiem garncarza, stworzył piękne świeczniki oraz aniołki. Lepienie z gliny sprawiło ogromną radość i dodały wiary we własne możliwości.
NR 4/2013
Wszyscy zabrali swoje dzieła, które będą miłą pamiątką
uczestnictwa w warsztatach ceramicznych u Garncarza
w Koronowie.
30
KULTURA
Panorama Osielska
Wszystko dla milusińskich
Drugi czerwca to dzień, którego z pewnością nie zapomną najmniejsi mieszkańcy Osielska. Zespół Szkół w Osielsku, Rada Rodziców, Rada Sołecka Osielsko, UKS „Dęby
Osielsko”, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
i Gminny Ośrodek Kultury przygotowały Dzień Dziecka.
Festyn miał miejsce na terenie przy parafii i rozpoczął się
koncelebrowaną mszą świętą. Na scenie wystąpiła muzycznie uzdolniona młodzież ze Studia piosenki, Świetlicy
w Żołędowie, debiutował grający ostrego rocka zespół
Timeless. Dla koneserów muzyki na saksofonie i keyboardzie zagrał Marian Łukuć.
Wśród niezliczonych atrakcji warto wymienić darmowego „dmuchańca” dla
setki dzieci, pyszne ciastka
dla młodzieży do lat 12.
Oblegane były: trampoli-
na, konkurs rysunkowy,
kino 7D. Dorośli mogli
zapoznać się z bogata
ofertą dilerów Opel,
Chevrolet i Hyundai. Na
zakończenie organizatorzy solennie zapewnili, że za rok ponownie
najmłodsi mogą liczyć
na kolejny im dedykowany festyn.
MM
Wycieczka seniorów z Niemcza
Na swoją pierwszą letnią wycieczkę Seniorzy z Niemcza wyruszyli w rejony wielkopolski. Pierwszym punktem
czerwcowej wyprawy był Kórnik, gdzie zobaczyliśmy słynny zamek Działyńskich i Zamoyskich. Przewodnik pokazał
nam przepiękne wnętrza, wspaniałe kolekcje i opowiadał
ciekawe historie o właścicielach zamku. Jednym z najbardziej charakterystycznych eksponatów, które mogliśmy
obejrzeć był portret słynnej Białej Damy, która swym wdziękiem zauroczyła wszystkich panów. Następnie udaliśmy się
do Rogalina, gdzie można było obejrzeć rzymską świątynię w podziemiach której spoczywa m.in. prezydent RP na
uchodźstwie – Edward Raczyński. Rezydencja Raczyńskich
wraz z otoczeniem stanowi jeden z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce.
Z Rogalina udaliśmy się
do Puszczykowa, gdzie
zwiedziliśmy mieszkanie
Arkadego Fidlera, które
obecnie stanowi muzeum „Pod Totemem”.
Zobaczyliśmy tam eksponaty
przywiezione
z licznych podróży Fidlera z Ameryki, Afryki, Azji
oraz Piramidę – miejsce
31
niezwykłej mocy. Seniorzy pełni wrażeń wracali do domu
i z niecierpliwością czekają na kolejną wycieczkę.
S.Z.
NR 4/2013
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Zjazd Bożenek
Czerwiec i Bożenkowo to nic innego jak „Zjazd Bożen”.
Już po raz VI panie o imieniu Bożena, Bożenna przemaszerowały ulicami Bożenkowa do pamiątkowej tablicy, mieszczącej na ścianie sklepu Pani Iwony Ratusznej. Bożenki tam
zaprezentowały swoje stroje, po czym w niebo wypuściły
czerwone balony i wróciły na teren harcówki, gdzie otrzymały kluczu do bram Bożenkowa. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze Studia Piosenki GOK oraz Natalia
Gilewska.
Stałym akcentem Zjazdu Bożen są ułani z 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Panowie w mundurach przygotowali
konkursy, przy których Bożenki świetnie się bawiły. Dużym
zainteresowaniem cieszył się pokaz fitness Mariusza Lewandowskiego, który swoją sylwetką i układem zachwycił wszystkie kobiety, oczywiście nie obyło się bez bisów.
Kolejnym stałym elementem zjazdu byli harleyowcy, którzy
oferowali przejażdżkę na swoich motocyklach.
Wspólny wyjazd – U3W
Słuchacze
U3W
z Osielska wybrali się
do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
gdzie wysłuchali wykładu dr M. Chamota
„Polska Lista Zabytków”.
Wykład zakończono zwiedzaniem Muzeum Fotografii przy
WSG. Następnie wszyscy udali się, mikrobusem do Ostro-
NR 4/2013
W dalszej części Bożenki miały okazję spróbować swych
sił w strzelaniu z wiatrówki, tę atrakcję przygotowały grupy
strzeleckie „Wataha” oraz LOK. Inną atrakcją
były warsztaty decupage prowadzonych przez instruktor
Hanię Kątną, uczestniczki tych zajęć były zachwycone.
Po części artystycznej wszystkie panie bawiły się przy
grze zespołu muzycznego.
Niezawodnym prowadzącym był Daniel Kossakowski, instruktor z Maksymilianowa, który swoim humorem i konkursami rozgrzewał Bożenki do zabawy. Program artystyczny przygotowała Hanna Kątna instruktor z Bożenkowa.
mecka, gdzie pani
przewodnik oprowadziła nas po
Pałacu w Ostromecku. Było tam
wiele instrumentów muzycznych
ustawionych w pięknych i przestronnych salach koncertowych. Pałac otoczony był zadbanym parkiem. Zwiedzający
zachwycali się kunsztownym zdobieniom na ścianach pałacu, które przywróciło pierwotny blask zabytkowi. Na koniec
wycieczki zjedliśmy smaczny obiad w restauracji pałacowej.
Podczas całej wycieczki towarzyszyła i oprowadzała nas pani
Karolina Dołhun pracownik WSG w Bydgoszczy, której bardzo dziękujemy za przekazanie wielu ciekawych informacji
na temat Pałacu. Podczas zwiedzania spotkaliśmy grupę
uczestników U3W z Pakości, z którą spędziliśmy wspólnie
czas, wymieniając doświadczenia. Nawiązała się między
nami przyjaźń. Był to bardzo udany wyjazd – wszyscy wrócili
bardzo zadowoleni. Koordynatorem Filii U3W jest pan Piotr
Wizimirski, któremu również dziękujemy za współpracę.
Słuchaczka U3W Krystyna Lachowska
32
SPORT/MIESZKAŃCY
Sezon piłkarski
Panorama Osielska
jednak po rundzie jesiennej została osłabiona
kontuzjami i odejściem
paru piłkarzy. Trzymamy
kciuki i życzymy wielu
sukcesów Dawidowi Porazińskiemu, który został
wypożyczony do Wdy
Świecie i doskonale daje
sobie tam radę – wraz z drużyną Wdy świętował w ostatnią sobotę Mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej. Juniorzy Młodsi
po rozegrani 18-stu spotkań zajęli 9 miejsce w grupie. Drużyna liczyła tylko 14 zawodników, do tego miała problem
z bramkarzami. Tegoroczny sezon był dobrym przetarciem
i „ograniem się” zespołu. Królem strzelców został Aleksander Perlik – 9 bramek. Zdobywcami kolejnych byli: Kamil
(4), Mateusz Luchowski (3), Hubert Komsta (3), Sebastian Piasecki (3), K. Paczkowski (2) oraz Patryk Lipiński,
Karol Stachowicz, Dawid Bagadziński i Adam Wodnicki
(zdobywca najpiękniejszej bramki sezonu!). Wszystkim
zawodnikom należą się ogromne gratulacje za wolę walki!
Podziękowania należą się trenerowi Panu Marianowi Krawczukowi za serce włożone w pracę z młodzieżą, kierownikom drużyn: p. Kindze, K. Nadolskiemu i R. Wolnemu za poświęcony czas, rodzicom za dowożenie na treningi i mecze
oraz wsparcie i doping!
Dziękujemy także zarządowi GLKS Osielsko i sponsorom.
Na boisku w Żołędowie odbyło się zakończenie sezonu
piłkarskiego 2012/13. Trener obu drużyn Pan Marian Krawczuk rozpoczął imprezę od podsumowana całego sezonu.
Zawodnicy obu zespołów dali z siebie wszystko i ciężko
pracowali na jak najlepsze wyniki. Trampkarze już trzeci
z kolei sezon kończą na podium. W tym sezonie rozegrali
22 mecze, w których strzelili 125 bramek, a 30 stracili. Królem strzelców został Marcin Szulc – 31 bramek. Drugie miejsce zajął Dawid Nadolski (29 bramek – zdobywca setnej
w sezonie). Trzecie miejsce – Karol Stachowicz (19), który
został wybrany najlepszym zawodnikiem! Kolejne miejsca
w klasyfikacji strzelców zajęli: Michał Megger (13), Marcin
Drabiński (12), Dawid Poraziński (7), Adam Wodnicki (6),
Daniel Bandyszewski (2), Jan Perlik (2) oraz Adrian Wolny,
Kacper i Mikołaj Cichański. Do sukcesu drużyny przyczynili się także pozostali zawodnicy: Dawid Szopieraj, Jakub
Kuś, Mateusz Streich,
Kacper Leszczyński,
Jan Tobolewski, Mateusz Kamiński, Kacper Snopkowski, Mikołaj Żabiński i Maciej
Kaliszuk. Drużyna liczyła 18 zawodników,
Zajęcia komputerowe
Od stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku
odbywają się zajęcia komputerowe, dla osób powyżej
50-tego roku życia prowadzone przez Latarnika. Obecnie
trwa przerwa wakacyjna. Do czerwca w zajęciach uczestniczyła 6-cio osobowa grupa pragnąca poszerzyć swoje
umiejętności w obsługiwaniu komputera. Zajęcia zostaną
wznowione we wrześniu. Zapraszamy do zapisywania się
na kurs w GOK-u w Osielsku. Zajęcia są bezpłatne.
Kamil Ściesiński
Pracownia Talentów
W Świetlicy w Maksymilianowie w ramach programu
grantowego „Pracowania Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom odbywają się zajęcia plastyczne, podczas których
dzieci poznają różne rodzaje technik plastycznych. Ponadto zaplanowane są również wyjazdy plenerowe z warsztatami. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Fundacji możemy
realizować zainteresowania dzieci.
DK
33
NR 4/2013
Panorama Osielska
SPORT
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski oraz
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Znakomicie zaprezentowała się 9-ka zawodników Klubu
„YAMABUSHI” podczas Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Karate WKF, które odbyły się w dniu 8 czerwca
br. w Pleszewie. W ostatnich zawodach w roku szkolnym
2012/2013 nasi wojownicy zdobyli łącznie 14 medali (4 złote, srebrne i 7 brązowych).
Medalistami zostali:
Złoto – Mistrzostwo Wielkopolski: Adam Gaca – kumite indywidualne chłopców 10–11 lat (-40 kg); Krzysztof
Michalski – kata indywidualne chłopców 10–11 lat (białe
pasy); Filip Kowalski – kata indywidualne chłopców 9 lat
i młodsi (białe pasy); Julia Walus – kumite indywidualne
dziewcząt 8–9 lat (-30 kg)
Srebro – Wicemistrzostwo Wielkopolski: Dominik
Wachowski – kumite indywidualne chłopców 10–11 lat (-40
kg); Bartosz Kraiński – kata indywidualne chłopców 9 lat
i młodsi (białe pasy); Oliwier Loferski, Bartosz Kraiński,
Filip Kowalski – kata drużynowe chłopców 11 lat i młodsi
Brąz: Adam Gaca – kata indywidualne chłopców 10–11
lat; Martyna Cieślikiewicz – kata indywidualne dziewcząt
9 lat i młodsze; Krzysztof Michalski – kata indywidualne
chłopców 10-11 lat; Jędrzej Rychter – kata indywidualne
chłopców 10-11 lat (białe pasy); Martyna Cieślikiewicz –
kata indywidualne dziewcząt 9 lat i młodsze (białe pasy);
Oliwier Loferski – kata indywidualne chłopców 9 lat
i młodsi; Adam Gaca, Dominik Wachowski, Krzysztof
Michalski – kata drużynowe chłopców 10–11 lat.
Tego samego dnia, również w Pleszewie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (12–13 lat),
w których wystartowało 7 – zawodników Klubu „YAMABUSHI”, którzy wzbogacili dzienny dorobek medalowy o kolejne cztery brązowe medale.
Medalistami zostali:
1. Bartosz Kleniewski – kata indywidualne młodzików (+6. 1 kyu);
2. Jakub Lewandowski – kumite indywidualne młodzików (-40 kg);
3. Zuzanna Szczerba – kata indywidualne młodziczek
(9.1 - 7.3 kyu);
4. Magdalena Niemyjska – kumite indywidualne młodziczek (-50 kg).
WIELKIE GRATULACJE WSZYSTKIM STARTUJĄCYM ZAWODNIKOM (NIE TYLKO MEDALISTOM) ZA OSIĄGNIĘTE
WYNIKI I DOBRE STARTY.
NR 4/2013
34
SPORT
Panorama Osielska
Z działalności GOSiR Osielsko
II Rodzinny Rajd Rowerowy
Żołędowo-Niemcz
W piękny majowy dzień na starcie
przy ORLIKU w Żołędowie zgromadziło się 146 startujących w II Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Trasa, tak
jak w zeszłym roku niedługa, a tempo
spacerowe. Do rowerów przytroczone
nad wyraz interesujące wehikuły do
przewożenia dzieci. W środku tychże
roześmiane buźki dzieciaków w kolorowych kaskach.
Rozpiętość wieku naszych dzielnych
kolarzy od kilku miesięcy do osiemdziesiątki.
Przy dźwiękach muzyki wszyscy
cało i zdrowo dotarli do celu, czyli do
przedszkola „Dziecięcy Świat Montessori”, które wraz z GOSIR-em było organizatorem rajdu.
Na dzielnych rajdowców czekały
rozłożone na trawie koce piknikowe
oraz grochówka, lody i napoje.
Wśród uczestników rozlosowano
nagrody. Była muzyka, dużo śmiechu
i naprawdę świetnej zabawy.
Serdecznie dziękujemy sponsorom
za ufundowane nagrody, a wszystkich
zapraszamy w przyszłym roku.
Wakacje
Już drugi raz w tym roku zorganizowaliśmy wakacyjne
zajęcia sportowe. Pierwsze zajęcia odbyły się podczas zimowych ferii. Dzieciaki były tak zadowolone, że postanowiliśmy
zrobić powtórkę w lecie. Zgłosiła się czterdziestka dzieci, które przez dwa tygodnie uczęszczały do GOSIR-u na sportowe
wakacje. Był basen, wyjazdy na kręgle i do Bożenkowa. Codziennie inne atrakcje i zabawy, które nie pozwalały nudzić
się ani chwili. Zajęcia zakończyły się piknikiem rodzinnym, na
którym dzieci bawiły się wraz z rodzicami i dziadkami.
Puchar Polski Pakość 2013
Puchar Pomorza Grudziądz 2013
WYNIKI:
Anna Zdziebło
Jerzy Appel
Justna Kucharko
Henryk Ściesiński
Bernardyna Sumara
Katarzyna Mróz
1 m / 5 km
2 m 5 km / m 65
2 m / 10 km
1 m 5 km / m 70
3 m 5 km / k 70
2 m 20 km / k 30
WYNIKI:
Anna Zdziebło
Iwona Ratuszna
Jerzy Appel
Bożena Smolińska Pillat
Henryk Ściesiński
Oliwia Uklejewska
Bernardyna Sumara
Katarzyna Mróz
35
1 m 5 KM/K18
2 m 5 KM/K50 1 m 5 KM/M65
3 m 5 KM/K65
3 m 5 KM/M70
1 m 5 KM/KDZ
3 m 5 KM/K70
1 m 20 KM/K30
Ewa Ostaszkiewicz
NR 4/2013
Panorama Osielska
SPORT
TRENINGI KARATE
Trener Andrzej Jankowski – III DAN Karate Shotokan, zaprasza na treningi KARATE, które od 6 lat odbywają się
w Gminnym Ośrodku Kultury i Zespole Szkół w Osielsku.
Dlaczego warto uprawiać karate
Karate uczy dyscypliny i szacunku. Trening karate to
nie tylko trening fizyczny i techniczny. Poprzez pokłon „rei”
na początku i na końcu każdego treningu daje się wyraz
szacunku trenerowi i współćwiczącym. Trener-sensei dba
o to, by na „dojo” panowała atmosfera skupienia, koncentracji, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za partnera.
Karate uczy spokoju i równowagi. Celem karate nie
jest bowiem zwycięstwo nad przeciwnikiem, ale zwycięstwo nad własnymi słabościami.
Karate usprawnia ciało. Wspomaga symetryczny rozwój obu stron ciała, zapobiega wadom postawy. Rozwija
zwinność, gibkość i koordynację. Wszystkie wschodnie
ćwiczenia, a najbardziej ćwiczenia rozciągające stosowane
podczas treningu karate, są bardzo korzystne w profilaktyce i leczeniu skolioz. Obecnie na skoliozę, najtrudniejsze
w korekcji trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa choruje co dziesiąte dziecko w Polsce. Zapobiegające skoliozie
ćwiczenia są więc szczególnie ważne dla dzieci w okresie
ich szybkiego wzrostu: w wieku 6–8 lat i później 14–15 lat.
Karate rozwija mózg. Trening ogólnorozwojowy
i usprawniający obustronną koordynację ciała wpływa pozytywnie na rozwój funkcji mózgowych. Wielokrotnie powtarzane i doskonalone ruchy, mozolnie ćwiczone, złożone
układa kata wspomagają rozwój poznawczy, powodują
wzrost świadomości własnego ciała i poprawę pamięci.
Karate jest dla każdego, bez względu na wiek. Rozpoczęta przygoda z karate może trwać całe życie. Nie ma
górnej granicy wieku w którym można rozpocząć treningi,
dlatego często razem z dziećmi na karate zapisują się również rodzice.
Karate uczy stawiania sobie i osiągania celów. Systematyczny trening, dążenie do zdobycia coraz wyższych
stopni w karate wymagają ogromnej systematyczności i zaangażowania. Wyrobione u dzieci nawyki wytrwałej pracy
i pokonywania własnych ograniczeń w sporcie będą stanowić mocny fundament pod ich przyszłe sukcesy życiowe.
Karate podnosi samoocenę. Sprawne, wysportowane
ciało, a także uczucie zadowolenia z osiągniętych rezultatów na treningu są ogromnym, pozytywnym czynnikiem
podnoszącym samoocenę i zwiększającym wiarę we własne możliwości również na innych polach.
Karate eliminuje napięcie, podnosi odporność na
stres. Żyjemy w czasach, w których każdy, również dzieci,
NR 4/2013
jest narażony na stres. Nasze ciała zmuszone przez wiele godzin do siedzącej pozycji buntują się. Na napięciowe
bóle głowy, kręgosłupa uskarżają się coraz częściej nawet
uczniowie młodszych klas szkół podstawowych. Regularna
aktywność fizyczna jest uznanym środkiem łagodzącym
negatywne skutki stresu i lęku. Zalecana jest przez specjalistów jako najlepsza profilaktyka depresji, stanów lękowych
czy uzależnień.
Karate integruje dzieci, młodzież i dorosłych podczas wspólnych treningów. Zaspokaja potrzebę przynależności do grupy i akceptacji.
Karate uczy samoobrony. Nie bez powodu ten punkt
widnieje na tej liście na ostatnim miejscu. Jedna z zasad tej
sztuki walki głosi, że walka nierozpoczęta jest walką wygraną. Podczas treningu dużo czasu poświęca się na uskutecznianie techniki bloków, ciosów i kopnięć. Zastosowanie
tych technik karate jest dopuszczalne w obronie koniecznej.
Warto jednak zaznaczyć, że osoba pewna siebie, sprawna,
wyprostowana i patrząca rozmówcy prosto w oczy rzadko
staje się obiektem zaczepek czy ataku ze strony agresorów.
Osoby ćwiczące Karate pod okiem sensei Andrzeja Jankowskiego biorą udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych reprezentując Stowarzyszenie Sportowe
„YAMABUSHI”. W okresie kilku lat zawodnicy Ci zdobyli ok.
1.500 medali.
Jedynie w roku szkolnym 2012/2013 biorąc udział
w 17 turniejach Karate zawodnicy reprezentujący Klub
„YAMABUSHI” zdobyli łącznie 403 medale.
Wszystkich chętnych zapraszam na treningi, które dla
grup początkujących rozpoczynają się od dnia 4 września
2013 r. i planowane są w:
• środy i w czwartki w godz. 16.15 – 17.15 – Gminny
Ośrodek Kultury w Osielsku;
• soboty – 10.00-11.00 – trening ogólnorozwojowy –
Zespół Szkół w Osielsku; 11.00 – 12.00 – basen
(Osielsko).
Wszelkich informacji udziela trener Andrzej Jankowski
– telefoniczne pod numerem 781-336-380 lub podczas
treningów w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.15 – 18.15.
Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. Do zobaczenia
na treningach.
sensei Andrzej Jankowski
– III DAN KARATE SHOTOKAN
36
SPORT
Panorama Osielska
XII Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Karate
W Bydgoszczy odbyły się XII Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Karate WKF dzieci i młodzieży. Zawody
te nie mogły odbyć się bez udziału
zawodników Klubu Karate „YAMABUSHI”, którzy wśród 270 zawodników startujących z 18 Klubów Karate z terenu całej Polski, w klasyfikacji
klubowej zajęli 2 miejsce. Zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” osiągnęli wyśmienity wynik, zdobywając
łącznie 35 medali, w tym 9 złotych,
11 srebrnych i 15 brązowych. Medalistami zawodów zostali:
Złoto: Jakub Lewandowski – kumite indywidualne młodzików (-40
kg); Oskar Bujak – kata indywidualne chłopców 10 lat; Anna Górna
– kata indywidualne dziewcząt 10 lat;
Krzysztof Michalski – kata indywidualne chłopców 10 lat (białe pasy);
Dionizy Kosmalski – kata indywidualne chłopców 9 lat (białe pasy);
Oliwier Loferski – kata indywidualne
chłopców 7 lat i młodsi (białe pasy);
Igor Ignasiak – kata indywidualne
chłopców 7 lat i młodsi; Martyna
Cieślikiewicz – kata indywidualne
dziewcząt 8 lat (białe pasy); Damian
Buczkowski – kata indywidualne
chłopców 12–15 lat (białe pasy)
Srebro: Anna Górna – kumite indywidualne dziewcząt 10–11 lat (-30
kg); Aleksandra Małolepsza – kata
indywidualne dziewcząt 11 lat; Gabriel Rychlewski – kata indywidualne chłopców 10 lat; Jędrzej Rychter –
kata indywidualne chłopców 10 (białe
pasy); Nadia Ignasiak – kata indywidualne dziewcząt 6 lat i młodsze
(białe pasy); Aleksandra Kostusiak
– kata indywidualne dziewcząt 12–15
lat (białe pasy); Oliwier Jankowski
– kata indywidualne chłopców 7 lat
i młodsi ( białe pasy); Oskar Jankowski – kata indywidulane chłopców
8 lat (białe pasy); Łukasz Maliszewski – kata indywidualne chłopców
12–15 lat (białe pasy); Adam Gaca,
Dominik Wachowski, Krzysztof
Michalski – kata drużynowe chłopców 10–11 lat; Bartosz Kleniewski,
Jakub Lewandowski, Maciej Bandzarewicz – kata drużynowe chłopców 12–13 lat;
Brąz: Oskar Bujak – kumite indywidualne chłopców 10–11 lat (-30 kg);
Dominik Wachowski – kumite indywidualne chłopców 10–11 lat (-40 kg);
Mirosław Szymański – kata indywidualne chłopców 9 lat; Aleksandra
Górna – kata incdywidualne dziewcząt 11 lat; Aleksandra Małolepsza –
kumite indywidualne dziewcząt 10–11
lat (+35 kg); Adam Gaca – kata indywidualne chłopców 10 lat; Jakub Kossmann – kata indywidualne chłopców
10 lat (białe pasy); Adam Skieresz
– kata indywidualne chłopców 11 lat;
Martyna Cieślikiewicz – kata indywidualne dziewcząt 8 lat; Agata
Wasik – kata indywidualne dziewcząt
7 lat i młodsze (białe pasy); Kacper
Golik – kata indywidualne chłopców
9 lat (białe pasy); Mikołaj Knach –
kata indywidualne chłopców 8 lat
(białe pasy); Oliwia Barczak – kata
indywidualne kadetek; Oliwier Loferski, Oskar Bujak, Igor Ignasiak
– kata drużynowe chłopców 9 lat
37
i młodsi; Jędrzej Rychter, Dionizy
Kosmalski, Gabriel Rychlewski –
kata drużynowe chłopców 10–11 lat.
Wielkie gratulacje wszystkim wojownikom z KLUBU KARATE „YAMABUSHI”. Trener Andrzej Jankowski wraz
z zawodnikami wszystkich zainteresowanych zaprasza na treningi Karate
w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku. Więcej informacji na stronie Klubu www.yamabushi-karate.pl lub telefonicznie 781-336-380.
NR 4/2013
Panorama Osielska
SPORT
Turniej
AtariGo
w ZS Osielsko
Gra Go nie jest w Polsce powszechnie znana, a szkoda. Swego czasu arcymistrz o wiele bardziej popularnej
gry jaką są szachy Dr Edward Lasker
powiedział: „Jeżeli szachy są królem
gier, to Go jest ich cesarzem”. Zasady są niezwykle proste, a możliwości
doskonalenia swych umiejętności nieograniczone. Do tej pory żaden program komputerowy nie jest w stanie
stanąć do równej rywalizacji z człowiekiem, co niestety przydarzyło się już
grze królewskiej. Badania nad tą grą
w krajach gdzie jest bardziej popularna
dowodzą, że gra bardzo stymuluje rozwój intelektualny i korzystnie wpływa
na rozwój osobowości. Mi osobiście
gra sprawia dużo satysfakcji i robię co
mogę by stała się bardziej popularna.
W czwartek 13 czerwca, w szkole w Osielsku stanęło do szlachetnej
rywalizacji 30-stu młodych zawodników z trzech szkół podstawowych
(Osielska, Złotorii i Białych Błot);
w większości uczniów klas drugich,
ale najmłodszy zawodnik jest uczniem
zerówki, a najstarszy jest z klasy piątej.
NR 4/2013
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał
Dyrektor Szkoły pan Dariusz Jachowski wraz ze swym zastępcą panią Beatą Kasprzyk. Po krótkim powitaniu
dzieci przystąpiły niezwłocznie do gry.
Granie na małych planszach pozwoliło na rozegranie turnieju w systemie
każdy z każdym. Gra musi się dzieciom podobać bo rozegranie 29 partii
w ciągu niespełna 3 godzin to poważny wysiłek intelektualny, a nikt się nie
skarżył... Podczas całej imprezy nie
wystąpiły żadne poważne problemy
wymagające interwencji sędziowskiej.
Gra przebiegała sprawnie z dużym entuzjazmem i radością.
38
Na sukces imprezy złożył się wysiłek
wielu osób: dyrekcji szkoły, która przychylnie przyjęła pomysł zorganizowana imprezy w murach naszej szkoły,
pani Barbary Zielińskiej, z którą wspólnie prowadzą pozalekcyjne zajęcia dla
dzieci z Go i Origami, pana Dominika Bleka, który aktywnie sędziował
i opracował wyniki, sponsorów (rodzice, Logon SA, e-go.pl, AZET H&C SP.
Z O.O.), którzy obficie zaopatrzyli bufet i zadbali o atrakcyjne nagrody dla
zwycięzców i upominki dla każdego
uczestnika, wielu innych osób, którzy
różnymi miłymi gestami nam sprzyjali, a których trudno tu wymienić.
Wszystkim Wam serdecznie w imieniu
dzieci serdecznie dziękuje.
Po rozdaniu nagród dzieci dopytywały się o termin kolejnego turnieju. Były to miłe memu sercu pytania
świadczące o sukcesie imprezy. Liczę
na to, że będą kolejne.
Wojciech Szychowiak
SPORT
„Dęby Osielsko”
W weekend 13–14 lipca 2013 roku UKS „Dęby Osielsko” grały 4 ostatnie spotkania rundy zasadniczej Ekstraligi 2013. Były to
spotkania przełożone ze względu na opady deszczu. Tym razem
pogoda dopisała i nie było żadnych problemów z rozegraniem
spotkań. Do awansu do play-offów Osielszczanom wystarczyła
tylko 1 wygrana.
W sobotę Dęby grały z aktualnym Mistrzem Polski, BUKS Gepardami Żory. 2 poprzednie spotkania zakończyły się wygranymi Debów 5:3 i 7:0. Pierwsze spotkanie w sobotę Dęby wygrały
również 7:0, a ze świetnej strony pokazał się 16-letni miotacz
Dębów, Radosław Zajda, który zaliczył shutout, czyli mecz bez
straty punktów. Osielsko dominowało w całym spotkaniu, zasłużenie wygrywając całe spotkanie. Osielsko zaczęło punktować
w 3 zmianie, kiedy to zawodnicy zaliczyli 4 pełne obiegi. Najpierw
po hicie Bartosza Teski do domu dostali się Paweł Sztejka i Szymon Szymański, a następnie po dalekim odbiciu Mateusza Macniaka obieg zaliczył wspomniany wcześniej Bartosz Teska oraz
Paweł Decowski. 2 oczka w 4 zmianie dołożyli Adrian Kowalek
oraz Paweł Sztejka, a ostatni punkt w meczu zdobył będący
w tym meczu w znakomitej dyspozycji Mateusz Macniak (3 hity,
w tym jeden dabel, 1 punkt oraz 2 asysty).
Skład według kolejności w ataku: Paweł Sztejka (lewe zapole), Szymon Szymański (środkowe zapole), Marek Bebyn
(2 baza), Paweł Decowski (1 baza), Bartosz Teska (łącznik), Mateusz Macniak (3 baza), Paweł Zagórski (DH), Piotr Kiciński (łapacz), Adrian Kowalek (prawe zapole) oraz Radosław Zajda jako
miotacz. W 6 zmianie Mateusza Macniaka zastąpił Bruno Gajda,
ponadto na ławce rezerwowych zasiedli Daniel Charchuła, Jakub
Pochwała, Łukasz Snopek.
Punkty i asysty: Paweł Sztejka (2 punkty, 1 asysta), Szymon
Szymański (1, 0), Paweł Decowski (1, 0), Bartosz Teska (1, 2),
Mateusz Macniak (1, 2) oraz Adrian Kowalek (1, 0)
W drugim spotkaniu trener Łukasz Snopek wprowadził kilka
zmian. Mecz na górce zaczął Szymon Szymański, ponadto na
3 bazie rozpoczął mecz Daniel Charchuła, a na 1 stanął Paweł Zagórski, a DH przypadł tym razem Pawłowi Decowskiemu. Jednak
obraz meczu uległ zmianie. Żory już po pierwszej turze wyszły na
prowadzenie 2:0. Jednak w 5 turze Dęby ruszyły do ataku i wyszły na jednopunktowe prowadzenie! Punkty po błędach obrony
zdobyli kolejno Paweł Decowski oraz Paweł Zagórski, a Mateusz
Macniak zaliczył pełny obieg po odbiciu bohatera pierwszego
spotkania, Radka Zajdy. Niestety to był koniec pozytywnych
emocji dla Dębów, ponieważ w dograniu tej samej tury Żorzanie
zdobyli 3 punkty. Nie byłoby tego, gdyby nie skandaliczna decyzja sędziego głównego, który pokazał „safe” na bazie domowej
w sytuacji, kiedy nie można było pokazać nic innego niż out. Widzieli to nawet zawodnicy WUKB Centaurów Warszawa, którzy
oglądali ten mecz. Niesmak niestety pozostał, w szeregi Osielszczan wdarło się zdenerwowanie i gra się posypała. Ostatni obieg
dla Gepardów został zdobyty w następnej zmianie i mecz zakończył się wynikiem 3:7.
Skład według kolejności w ataku: Paweł Sztejka (lewe zapole),
Marek Bebyn (łapacz), Bartosz Teska (łącznik), Paweł Decowski (DH), Paweł Zagórski (1 baza), Mateusz Macniak (2 baza),
39
Panorama Osielska
Radosław Zajda (środkowe zapole), Adrian Kowalek (prawe zapole), Daniel Charchuła (3 baza) oraz Szymon Szymański jako
miotacz. W 5 zmianie Łukasz Snopek zastąpił na górce Szymona
Szymańskiego, a w 7 zmianie Bruno Gajda wszedł za Pawła Zagórskiego, Jakub Pochwała za Mateusza Macniaka, a Piotr Kiciński za Radka Zajdę.
Punkty i asysty: Paweł Decowski (1 punkt, 0 asyst), Paweł Zagórski (1, 0), Mateusz Macniak (1, 0) oraz Radosław Zajda (0, 1)
W niedzielę Dęby grały mecze w Rybniku z miejscową KS Silesią
Rybnik. Mecze te nie miały żadnego znaczenia w kwestii awansu, mogły tylko zapewnić Dębom 3 lokatę w rundzie zasadniczej
w przypadku co najmniej jednej wygranej z Rybnikiem lub dwóch
porażek Gepardów z Centaurami. Pierwsze spotkanie toczyło się
pod dyktando miotaczy. Świetne zawody rozgrywali Adrian Mularczyk z obozu rywali oraz Paweł Sztejka w Osielsku. Mecz rozstrzygnął się w ostatniej zmianie, kiedy to po dwóch hitach decydujący obieg zaliczył Artur Strzałka z Silesii, który wkrótce podpisze
kontrakt z jednym z amerykańskich zespołów po campach MLB
w Niemczech. Blisko objęcia prowadzenia w 7 zmianie byli goście
z Osielska, jednak Radosław Zajda zatrzymał się na 3 bazie.
Skład według kolejności w ataku: Szymon Szymański (środkowe zapole), Marek Bebyn (2 baza), Bartosz Teska (łącznik),
Paweł Decowski (DH), Paweł Zagórski (1 baza), Mateusz Macniak (lewe zapole), Adrian Kowalek (prawe zapole), Bruno Gajda
(3 baza), Piotr Kiciński (łapacz) oraz Paweł Sztejka jako miotacz.
W 7 zmianie jako PinchHitter wszedł w miejsce Bruno Gajdy Łukasz Snopek, a po odbiciu na bazie jako PinchRunner zastąpił Go
Radosław Zajda.
W drugim spotkaniu trener Łukasz Snopek desygnował do gry
8 zawodników poniżej 20 roku życia. Jedynym „wyjadaczem”
w drużynie był Szymon Szymański. Niestety młodzi zawodnicy
nie wytrzymali presji, zwłaszcza 19-letni miotacz Dębów Bartosz
Teska i mecz ułożył się pod dyktando gospodarzy już w pierwszej
zmianie. Próby ratowania sytuacji poprzez zmiany nie zdały się na
nic, ponieważ sędzia główny tego pojedynku podejmował mnóstwo niezrozumiałych dla Dębów decyzji, które skutkowały kolejnymi obiegami dla gospodarzy. Mecz zakończył się w 5 zmianie
poprzez regulaminową 15-punktową przewagę 2:17. Była to okazja do gry dla młodych zawodników, którzy nie mieli zbyt wiele
okazji do gry w Ekstralidze w tym sezonie. Po tym meczu można
odnieść mieszane odczucia, jednakże mają jeszcze 2 miesiące,
aby przekonać do siebie trenera Łukasza Snopka, aby dał Im kolejne szanse do gry.
Skład według kolejności w ataku: Szymon Szymański (łącznik), Marek Bebyn (łapacz), Paweł Zagórski (1 baza), Bartosz Teska (miotacz), Radosław Zajda (środkowe zapole), Daniel Charchuła (prawe zapole), Jakub Pochwała (2 baza), Bruno Gajda
(3 baza) oraz Adrian Kowalek (lewe zapole). W pierwszej zmianie Mateusz Macniak wszedł za Adriana Kowalka, ale na boisku
zajął pozycję na górce miotacza, Bartosz Teska przesunął się
na łącznika a Szymon Szymański powędrował na lewe zapole.
W 4 zmianie Łukasz Snopek zmienił Szymona Szymańskiego, ale
zajął miejsce na górce, a Mateusz Macniak powędrował na lewe
zapole. W 5 zmianie Radka Zajdę zastąpił Piotr Kiciński. Ponadto
na ławce rezerwowych zasiadł Paweł Decowski. Punkty i asysty:
Marek Bebyn (1 punkt, 0 asyst), Paweł Decowski (0, 1) oraz Daniel Charchuła (1, 0).
NR 4/2013
KULTURA/REKLAMA
Panorama Osielska
KREDYTY Z NISKIM
OPROCENTOWANIEM
Czas wakacji
22 lipca rozpoczęły się letnie półkolonie dla dzieci
z Bożenkowa i Maksymilianowa. Zajęcia odbywały się od
poniedziałku do piątku. Wyjazdy i zabawy w ciekawy sposób zagospodarowały czas uczestników. Program zajęć
został przygotowany przez panią Hannę Kątną i pana Daniela Kossakowskiego - instruktorów kulturalnych z GOK-u
w Osielsku. Podczas pierwszego dnia uczestnicy wybrali się
do kina na film w 3D pt. „Uniwersytet Potworny”. Kolejną
atrakcją był rejs tramwajem wodnym po Brdzie oraz wizyta
na placu zabaw na Wyspie Młyńskiej. Drugi dzień upłynął
półkolonistom na odpoczynku na plaży, pogoda była sprzyjająca, zachęcająca do korzystania z kąpieli słonecznej jak
i wodnej. Kolejne dni były nie mniej atrakcyjne dla uczestników. Szczególnie w ich pamięci
pozostanie wizyta w Miasteczku
westernowym
pod Grudziądzem,
ognisko w którym
można było upiec
sobie
kiełbaskę
oraz wspólne nocowanie w Świetlicy w Maksymilianowie, podczas
którego to wyświetlane były filmy na projektorze.
KS
NR 4/2013
40