„ to nasze korzenie i nasza historia, o którą powinniśmy dbać jak

Transkrypt

„ to nasze korzenie i nasza historia, o którą powinniśmy dbać jak
„to nasze korzenie i nasza historia, o którą powinniśmy dbać
jak również
pielęgnować pamięć o tamtych wydarzeniach” - powiedział w niedzielne popołudnie
pod pomnikiem „Pomordowanych w Górach Wysockich” ks. kanonik Roman
Jakubowski
Jak co roku w rocznicę mordu , pod pomnikiem ofiar, odbyła się msza św w intencji
wszystkich pomordowanych
Wysoka.
Przy
sprzyjającej
w czasie II wojny światowej mieszkańców
pogodzie
pod
pomnik
przybyło
liczne
gminy
grono
mieszkańców, poczty sztandarowe organizacji oraz szkół z naszego terenu,
harcerze, delegacje zakładów pracy. ”Cieszymy się ,że tylu nas dzisiaj tutaj przybyło
,że z roku na rok jest nas coraz więcej”- powiedział w podziękowaniu za tak liczne
przybycie proboszcz naszej parafii. Po uroczystej mszy świętej złożone zostały
wiązanki kwiatów oraz zapalono symboliczne znicze.
Miejsce to jest jednym z trzech pomników historii naszej gminy, szkoda tylko, że
pamiętamy o nim tylko przy tej okazji a nie na co dzień. To jedno z miejsc pamięci i
powinniśmy pielęgnować zarówno
pamięć o tamtych wydarzeniach
jak i samo
miejsce. Mam nadzieję ,że organizowane corocznie spotkanie rocznicowe pozwoli
na przywrócenie właściwej rangi temu miejscu.