OŚWIADCZENIE DO ZAKUPU POJAZDU I ODBIORU

Transkrypt

OŚWIADCZENIE DO ZAKUPU POJAZDU I ODBIORU
Data………………………..
OŚWIADCZENIE DO ZAKUPU POJAZDU I ODBIORU POJAZDU
JA (IMIĘ I NAZWISKO)…………………………………………………………………………..LEGITYMUJĄCY SIĘ
DOWODEM OSOBISTYM O NUMERZE………………………………………………………… OŚWIADCZAM,
ŻE ZOSTAŁEM UPOWAŻNIONY PRZEZ FIRMĘ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DO ZAKUPU, ODBIORU ORAZ PODPISANIA WSZELKICH STOSOWNYCH DOKUMENTÓW
ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM POJAZDU O NUMERZE VIN:……………………………………………………
……………………………
Podpis

Podobne dokumenty