Standaryzacja mięsa mielonego Większa wydajność

Komentarze

Transkrypt

Standaryzacja mięsa mielonego Większa wydajność
Standaryzacja mięsa mielonego
Większa wydajność produkcji poprzez
wysokorozdzielcze skanowanie w linii produkcyjnej
ProFoss™
Dedicated Analytical Solutions
Wysokorozdzielcza analiza w linii produkcyjnej umożliwia uzyskanie lepszego obrazu procesu
produkcji mięsa
Personel produkcyjny może przyczynić
się do poprawy wyników firmy
Prowadzony w Państwa firmie proces produkcji mięsa kryje
dodatkowe możliwości zwiększenia zysków. Wystarczy je
tylko znaleźć.
PRZED
PO
Można uzyskać natychmiastowy wzrost przychodów poprzez
zwiększenie dokładności kontroli zużycia mięsa tłustego
i chudego. Związane z tym zapewnienie stałej jakości produktów może jednocześnie zaowocować nowymi możliwościami
kalkulacji ceny.
Personel produkcyjny będzie mógł zwiększyć wydajność
i zapewnić powtarzalną jakość produktu, jeśli wyposażą go
Państwo w odpowiednie narzędzie – zintegrowaną wysokorozdzielczą analizę procesu ProFoss™.
Firmy, które decydują się wprowadzić dokładną standaryzację
produkcji, odnotowują szybki zwrot nakładów inwestycyjnych; często okres zwrotu okazuje się krótszy niż dwanaście
miesięcy.
Korzyści wynikające ze ścisłej kontroli procesu obejmują
poprawę wydajności i zysków w oparciu o:
•oszczędne użycie surowca
•stałą jakość produktów
•eliminację konieczności ponownej przeróbki partii
produkcyjnych
•podwyższenie jakości produktu trafiającego do klientów
•zwiększenie energooszczędności procesu
Koszty
Przychody
Zyski
Koszty
Przychody
Zyski
Zwiększenie zysku: ProFossTM umożliwia obniżenie
kosztów produkcji, a bardziej powtarzalna jakość
produktów zwiększa konkurencyjność firmy.
„Dlaczego FOSS angażuje się w analizę procesów produkcyjnych?
Przyczyna jest prosta: taka jest przyszłość produkcji żywności. Ściślejsza kontrola procesu produkcyjnego jest niezawodnym sposobem na wytworzenie dodatkowego zysku, zwiększenie zadowolenia konsumentów
i zmniejszenie zużycia energii.”
Peter Foss, Prezes
To, co wyróżnia firmę FOSS:
wiedza i doświadczenie w przemyśle mięsnym
U podstaw każdego rozwiązania analitycznego firmy FOSS
leży prosta i niezmienna idea: dać klientowi to, co jest mu
potrzebne do uzyskania dokładnych i terminowych informacji dotyczących prowadzonej przez niego produkcji.
Zasady tej FOSS przestrzega od ponad 50 lat. Właśnie dlatego FOSS oferuje zaawansowane i unikatowe rozwiązania
służące analizie procesu produkcyjnego i kontroli produktów.
Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują, że zastosowane
u Państwa rozwiązanie analityczne będzie odpowiednie dla
Państwa potrzeb, oraz że będzie można je szybko i w łatwy
sposób zastosować do kontroli produkcji.
Inwestycja w rozwiązania analityczne do kontroli
procesu produkcyjnego
Wdrożenie standaryzacji produkcji oznacza w praktyce
oddanie procesu pod kontrolę zaawansowanych technologii analitycznych. Firma FOSS jest właściwym partnerem,
zdolnym do dostarczania Państwu niezawodnych rozwiązań,
nieprzerwanie przez wiele lat.
Rozwiązania FOSS dla przemysłu mięsnego oferują:
 sprawdzoną technologię, umożliwiającą prawidłową
i bezproblemową obsługę sprzętu
 przyjazne dla użytkownika oprogramowanie umożliwiające każdemu pracownikowi zakładu wzięcie udziału
w kontroli procesu
 plany opieki serwisowej, oferujące różne opcje, odpowiednie dla prowadzonej przez Państwa działalności.
Zapewniamy szybki serwis ze strony w pełni wyszkolonego personelu na miejscu i/lub zdalną pomoc przez
Internet.
Kompleksowe rozwiązania serwisowe
FOSS
•Dążymy do zapewniania kompletnych i w pełni
zintegrowanych rozwiązań
•Nasze relacje z Państwem opierają się na stałej,
partnerskiej współpracy
•Oferujemy dostęp do różnych poziomów kompleksowych rozwiązań serwisowych FossCare™, w zależności od Państwa potrzeb
FOSS
• Jest czołowym, światowym dostawcą rozwiązań
analitycznych dla przemysłu spożywczego, rolniczego, chemicznego i farmaceutycznego
• Pomaga klientom w zwiększaniu zysków, jakości
produktów i bezpieczeństwa żywności
• Oferuje rozwiązania stosowane do wykonywania
rutynowych analiz laboratoryjnych oraz do kontroli
procesu produkcyjnego w linii produkcyjnej, czy
też w bezpośrednim jej sąsiedztwie
• Szczyci się tym, że jego rozwiązania są wykorzystywane przez ponad 90 spośród 100 największych
światowych firm w branży spożywczej i rolniczej
• Konsekwentnie realizuje koncepcję, w której analizatory FOSS są podstawowym elementem rozwiązań tworzonych pod kątem konkretnych potrzeb
użytkownika
• Stanowi silną, globalną, zorientowaną na rozwój
organizację
Kompleksowa standaryzacja zawartości tłuszczu prowadzon
Przeznaczenie:
• produkcja hamburgerów z mięsa
mielonego
• produkcja kiełbas
• produkcja salami
Ekran
dotykowy
• produkcja mortadeli
Wstępne
rozdrabnianie
• produkcja paczkowanego mięsa
mielonego
Sposób integracji zgodny z potrzebami
sterowania procesem produkcyjnym
Dwoma głównymi elementami przedstawianego rozwiązania
są analizator ProFoss oraz oprogramowanie FOSS do sterowania procesem - ProcessTouch™. Pochodzące z procesu
produkcyjnego informacje dotyczące wagi partii pozwalają
zastosować kompleksowe rozwiązanie standaryzacji zawartości tłuszczu.
Analizator ProFoss powinien być zamontowany nad taśmociągiem w taki sposób, by zapewnić dostęp wiązki światła
do badanego mięsa.
ProcessTouch – oprogramowanie sterujące procesem, integruje analizator w systemie i jest konfigurowane w zależności
od Państwa wymagań.
Wykorzystanie oprogramowania ProcessTouch:
• zarządzanie recepturami
• wykresy wartości parametrów docelowych, poszczególnych
pomiarów i obliczonych zawartości tłuszczu w partii
• bieżące obliczenia postępu produkcji partii i ilości pozostałych składników
• wskazówki dla operatora dotyczące sposobów osiągnięcia
parametrów docelowych
Kompletne rozwiązanie ProFoss™ do
standaryzacji mięsa mielonego składa
się z:
• analizatora ProFoss™ firmy FOSS
• oprogramowania FOSS do sterowania procesem
(ProcessTouch™)
• ekranu dotykowego do monitorowania i sterowania
procesem produkcyjnym
• kalibracji startowej
• przenosnika taśmowego (dostępnego opcjonalnie
na dodatkowe zamówienie)
Rozwiązanie to można jeszcze ulepszyć poprzez
dołączenie:
• zdalnego nadzoru nad pracą analizatora ze strony
FOSS
• zawieranej z FOSS umowy na przeglądy okresowe,
co może przedłużać czasu nieprzerwanej pracy
oraz optymalnej sprawności systemu, a przez to
maksymalizację wydajności analizatora.
na w linii produkcyjnej
Końcowe
rozdrabnianie
Ogniwa
obciążnikowe
Przykład zastosowania: Analizator ProFossTM może zostać zainstalowany ponad wylotem wilka lub nad
taśmociągiem. Podczas przetwarzania pojedynczej partii mięsa dokonywanych jest wiele pomiarów. Wyniki wyświetlane są na ekranie dotykowym. Operator może śledzić procentową zawartość tłuszczu w partii,
a w razie potrzeby odpowiednio ją korygować.
Jak wykorzystać system?
Przed rozpoczęciem przerobu partii należy wybrać uprzednio zdefiniowaną recepturę. Po uruchomieniu systemu rozpoczyna się monitorowanie
zawartości tłuszczu w mięsie mielonym. System
przelicza otrzymywane wyniki, przedstawiając dostępne możliwości kontynuowania standaryzacji.
Na przykładzie obok receptura zakłada uzyskanie
1100 kg mięsa o średniej zawartości tłuszczu 26%.
Po przeskanowaniu 451 kilogramów, system sygnalizuje średnią zawartość tłuszczu 25,3%.
Czerwona linia: założona zawartość tłuszczu
Niebieska linia: pojedyncze wyniki pomiaru
tłuszczu
Biała linia: średnia zawartość tłuszczu
w przeskanowanej części partii
Żółta linia: temperatura mięsa rejestrowana
przez czujnik – parametr do wyboru przez
użytkownika
ProFoss™ – wysokorozdzielcza technologia NIR
Analizator ProFoss™ jest unikatowym rozwiązaniem, wykorzystującym opartą na spektroskopii w bliskiej podczerwieni
technologię wysokorozdzielczej analizy z zastosowaniem
matrycy diodowej. Wysoka rozdzielczość matrycy zapewnia
dokładność i rzetelność pomiarów dzięki dużej gęstości elementów rejestracji widma. Analizator ProFoss™ wyposażony jest również w moduł prezentacji próbki, zaprojektowany
pod kątem analiz próbek mięsa.
Dokładne i ciągłe generowanie wyników
Dokładność pomiarów jest porównywalna z dokładnością
chemicznych analiz laboratoryjnych. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych metod kontroli, wyniki podawane są w
sposób ciągły, nie zaś kilka razy dziennie, co pozwala na natychmiastowe korekty parametrów procesu produkcyjnego.
Szybkie i łatwe wdrożenie
Odpowiadająca za dokładność systemu ProFoss technologia
wysokiej rozdzielczości wiąże się również z zaletami w procesie wdrażania systemu. Ponieważ można polegać na wysokiej odtwarzalności pomiarowej pomiędzy poszczególnymi
aparatami oraz na długookresowej stabilności pomiarów,
instalacja kolejnych analizatorów u tego samego użytkownika nie wymaga powtarzania procedur wdrożeniowych, jak
w przypadku pierwszego instrumentu. Standaryzowany układ
optyczny i stabilność pomiarów analizatora oraz opracowane przez firmę FOSS inteligentne narzędzie kalibracyjne
ISIcal™, pozwala na szybkie i łatwe opracowywanie lub
rozbudowywanie kalibracji przez osoby niebędące ekspertami, jak również na przenoszenie stworzonych kalibracji
pomiędzy poszczególnymi aparatami.
Stabilność działania i niewielki zakres prac
konserwacyjnych
Długi czas bezawaryjnej pracy systemu ProFoss gwarantuje,
że z jego strony nie pojawią się zakłócenia mające znaczący
wpływ na proces produkcji. Po jednorazowym skalibrowaniu
nie ma potrzeby wykonywania ciągłych korekt związanych
z dryftem analizatora lub innymi przejawami niestabilnej
pracy. Wysoka stabilność wysokorozdzielczej technologii
zapewnia stałą dokładność pomiarów bez ukrytych kosztów
operacyjnych.
Inteligentne narzędzie kalibracyjne
– ISIcal™
Kalibracje dokonywane są przy użyciu oprogramowania WinISI™ albo za pomocą nowego, inteligentnego
narzędzia kalibracyjnego ISIcal™. Oprogramowanie
ISIcal wymaga minimalnego doświadczenia ze strony
użytkownika. Przy każdym pobraniu próbki kalibracyjnej z linii produkcyjnej, należy skorzystać z przycisku
na analizatorze w celu zsynchronizowania odpowiadającego jej widma. Po wprowadzeniu wyników analizy
referencyjnej następuje automatyczne wygenerowanie
nowej kalibracji (lub rozszerzenie istniejącej kalibracji
o nowe dane). Nowe narzędzie ISIcal automatycznie
optymalizuje algorytmy kalibracyjne, wybierając najbardziej miarodajny model do dalszego wykorzystywania.
Technologia wysokorozdzielczej spektroskopii w bliskiej podczerwieni umożliwia uzyskanie lepszej kontroli procesu
produkcyjnego. Duża liczba pikseli (czujników diodowych) w widmie zapewnia bardziej szczegółowe (dokładniejsze)
i bardziej powtarzalne wyniki analiz.
Wysoka rozdzielczość umożliwia również dokładne standaryzowanie analizatorów, zapewniając jednocześnie stałość
pomiarów przez długi czas (brak dryftu).
Zalety standaryzowanego
analizatora o wysokiej rozdzielczości
Wykorzystanie standaryzowanych analizatorów z możliwością przenoszenia kalibracji pomiędzy aparatami znacząco
obniża koszty wdrażania i serwisowania systemu.
Możliwość przenoszenia kalibracji pomiarowych stanowi
absolutną podstawę dla szybkiego wdrażania analizatora
w złożonym środowisku procesowym. Kalibracja opracowana na jednym urządzeniu może być wykorzystywana na
innych analizatorach bez konieczności jej korygowania.
Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma rozdzielczość odczytu widma wykorzystywanego w analizie. Wysokorozdzielcza technologia FOSS wykorzystuje jeden czujnik
na każdy nanometr mierzonego spektrum, co dodatkowo
zapewnia dużą stabilność odczytu danych widmowych.
Program pomocy technicznej FOSS
Program FossCare™ jest programem partnerskim,
w ramach którego FOSS zapewnia klientom usługi
serwisu prewencyjnego, zdalnego monitorowania pracy urządzeń, usługi doradcze, programy szkoleniowe
i pomoc techniczną w przypadku awarii. Inżynierowie
serwisowi firmy FOSS współpracują bezpośrednio
z klientami nad rozwiązywaniem wszelkich napotykanych problemów, co prowadzi do przedłużenia
czasu bezawaryjnej pracy i zwiększenia wydajności
funkcjonowania aparatury.
Program serwisu prewencyjnego proponuje zmianę
podejścia do czynności serwisowych. Odchodzimy
od „naprawiania w momencie, gdy się zepsuje”
w kierunku planowania przeglądów okresowych, co
zmniejsza koszty nieplanowego wyłączenia urządzeń
z eksploatacji, a także zwiększa niezawodność
i dostępność sprzętu analitycznego.
Zdalne monitorowanie i diagnostyka
RINA to oprogramowanie do zdalnego monitorowania i diagnostyki urządzeń, ułatwiające precyzyjne
konfigurowanie, monitorowanie i diagnozowanie
urządzeń FOSS na odległość. Aktualizacje kalibracji
i poprawki odchyleń mogą być z łatwością wprowadzane poprzez sieć, a funkcjonowanie systemu może
być monitorowane na bieżąco, co pozwoli Państwu
skoncentrować się wyłącznie na kwestiach związanych z optymalizacją produkcji.
Rozwiązania formy FOSS do standaryzacji mięsa
mielonego
FoodScan™
Analizator FoodScan™ jest przeznaczony do pracy przy linii produkcyjnej. Podaje wynik
pomiaru próbki o wielkości 180–200g w ciągu 50 sekund. W oparciu o szybki wynik
możliwa jest decyzja o podjęciu działań korygujących dla aktualnie przerabianej partii.
Z równym powodzeniem może być także zastosowany do kontroli wyrobu gotowego.
Parametry:
tłuszcz, białko, woda, kolagen, sól
ProFoss™
Instalowany w linii produkcyjnej analizator ProFoss™ zapewnia „w czasie rzeczywistym” ciągły dopływ danych ze skanowanej powierzchni mięsa przemieszczającego
się na taśmociągu lub wychodzącego z wilka. W oparciu o uzyskiwane wyniki operator
uzyskuje sugestie dotyczące optymalizacji składu partii. Analizy wykonywane przez
ten analizator nie prowadzą do zniszczenia badanego materiału. Może on znaleźć
zastosowanie u każdego wytwórcy produktów z mięsa mielonego.
Parametry:
tłuszcz (białko i woda)
MeatMaster™
MeatMaster wykorzystuje technologię rentgenowską, skanując w całości mięso transportowane na taśmociągu. Urządzenie może mierzyć dowolny rodzaj mięsa surowego.
Dołączone oprogramowanie można skonfigurować tak, by standaryzacja partii odbywała
się automatycznie. MeatMaster jest najlepszym rozwiązaniem do standaryzacji produkcji
w średniej i dużej skali.
FOSS
Slangerupgade 69
DK-3400 Hilleroed
Denmark
FOSS Polska Sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 17A
02-849 Warszawa
Tel.: +45 7010 3370
Fax: +45 7010 3371
Tel.: +48 22 644 99 05/07
Fax: +48 22 644 99 20
[email protected]
www.foss.dk
[email protected]
www.foss.pl
P/N 1026403 wersja 1 PL, czerwiec 2010
Parametry:
tłuszcz, waga, ciała obce (metal i kości)

Podobne dokumenty