Wieczór na żółtym papierze – II spotkanie z cyklu „BUŁka z poezją

Transkrypt

Wieczór na żółtym papierze – II spotkanie z cyklu „BUŁka z poezją
Wieczór na żółtym papierze – II spotkanie z cyklu „BUŁka z poezją”
Informacje o książce:
Zbiór nosi tytuł „Wiersze na żółtym papierze”. Zawiera w sobie 3 części:
„Historię choroby”, która jest zapisem pobytu w szpitalu psychiatrycznym, „Wiek klęski”, a
więc wiersze miłosne i erotyczne skomponowane tak, aby można je było czytać jak poemat.
Umieszczone w takiej kolejności, aby czytane po sobie stanowiły historię człowieka, który w
miarę upływu czasu wyrzeka się ideału romantycznej miłości, idzie na kompromisy, wreszcie
doprowadza go to do całkowitego upadku. Trzecia część – „Epistolarium” – to
korespondencja duchowa z ważnymi dla mnie artystami, zwykle dotkniętymi problemami
zdrowotnymi, w większości należący do nurtu artystów wyklętych i z różnych powodów
wykluczonych społecznie. Całość składa się na obraz poszukiwań młodego mężczyzny w
najważniejszych dla niego sferach życia.
Informacje o gościach spotkania:
Kacper Płusa – rocznik 92’. Wydał tomy poetyckie „Ze skraju i ze światła” (Łódź 2012), za
który otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny, wyróżnienie na festiwalu Złoty
Środek Poezji w Kutnie oraz był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia oraz „Wiersze
na żółtym papierze” (Świdnica 2015). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za rok 2014. Jest studentem IV roku filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Mieszka w
Łodzi.
Marek Czuku (prowadzący), ur. W 1960 r. w Łodzi, gdzie mieszka do tej pory. Z
wykształcenia fizyk i polonista (Uniwersytet Łódzki). Wydał dotąd jedenaście zbiorów
poetyckich: „W naszym azylu” (Warszawa, 1989), „Książę Albański” (Łódź, 1991), „Jak
kropla deszczu” (Łódź, 1998), „Ziemia otwarta do połowy” (Łódź 2000), „Przechodzimy do
historii. 44 wiersze z lat 1998-1999” (Łódź, 2001), „Którego nie napiszę” (Łódź, 2003), „Ars
poetica” (Warszawa, 2006), „Inny wybór wierszy” (Warszawa, 2007), „Forever” (Sopot,
2010), „Facet z szybą” (Szczecin, 2012), „Nietrwała kompozycja. Wiersze metafizyczne i
religijne” (Ostrów Wlkp., 2013) oraz arkusz „Kwartet Literacki” (Wrocław, 2009; wraz z K.
Bilicą, T. Lirą-Śliwą i J. Mrzigodem).
Oprócz wierszy pisze małe formy prozatorskie, recenzje, szkice, felietony, piosenki oraz
teksty publicystyczne. Publikował w wielu pismach literackich i kulturalnych, m.in. na
łamach „Twórczości”, „Nowych Książek”, „Odry”, „Akcentu”, „Toposu”, „Kwartalnika
Artystycznego”, „Więzi”, „Frazy”, „Frondy”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Tygla Kultury”,
„Wyspy”, „Śląska”, „Migotań”, „Latarni Morskiej”, „Gazety Kulturalnej”, „Kroniki Miasta
Łodzi”, „Kalejdoskopu”, „Lamelli”, „Protokołu Kulturalnego”, „sZAFy", „Siódmej
Prowincji”, „EXLibrisu 43bis”, „Na Stronie”, „Co słychać w Andrzejowie”.
Swoją twórczość prezentował w Internecie, radiu i telewizji, a także za granicą (w Szwecji,
Irlandii, USA, Serbii, Austrii, Francji, Belgii oraz na Litwie). Tłumaczony na język angielski,
niemiecki, hiszpański, szwedzki, serbski, chorwacki, czeski, rosyjski oraz hindi. Należy do
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz do Academia Europaea Sarbieviana. Stypendysta
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Osobista strona internetowa: www.czuku.net.
Kontakt
Justyna Jeżyk-Wojtecka
[email protected]
Tel. 42 635 60 58