1000W 1000W STROBE LIGHT INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komentarze

Transkrypt

1000W 1000W STROBE LIGHT INSTRUKCJA OBSŁUGI
1000W STROBE LIGHT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
www.flash-butrym.pl
Strona 1
Dziękujemy za zakup naszego stroboskopu analogowego FL – 1000. Urządzenie to
posiada dwa tryby pracy: automatyczny lub może też być kontrolowane za pomocą
sterownika. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje i wskazówki, z którymi trzeba się
zapoznać w celu poprawnego użytkowania urządzenia. Proszę przeczytać uważnie
poniższą instrukcję i postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Przed
pierwszym użyciem proszę rozpakować urządzenie i upewnić, że nie zostało ono
uszkodzone podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń
proszę skontaktować się nie się niezwłocznie z lokalnym dostawcą sprzętu i pod żadnym
pozorem nie podłączać urządzenia.
Uwaga:
1. Proszę uważnie przeczytać niniejsza
przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
instrukcję
obsługi
i
2. Proszę nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł wody.
3. Proszę odłączyć urządzenie od gniazda zasilającego przed
przystąpieniem do konserwacji, czyszczenia lub przenoszenia
urządzenia.
4. Szczeliny znajdujące się na spodzie obudowy służą wentylacji
wnętrza urządzenia w celu zapewnienia wydajnej pracy i zapobiegają
przegrzewaniu. Szczeliny i otwory powinny być czyszczone regularnie i
zawsze drożne.
5.
Proszę nie wkładać poprzez szczeliny i otwory żadnych
przedmiotów do wnętrza urządzania, gdyż mogą one zetknąć się z
elementami będącymi pod wysokim napięciem i doprowadzić do spięcia
i spowodowania pożaru lub porażenia prądem.
6. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być wymieniane przez
użytkownika. Proszę nie dokonywać żadnych napraw na własną rękę, ponieważ
istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Wszystkie naprawy powinny być
dokonywane przez wykwalifikowany personel.
Użytkowanie
1. Włącz zasilanie. Możesz dostosować szybkość migania światła do
własnych potrzeb, wykorzystując pokrętło, które znajduje się na tylnej
ścianie urządzenia.
Specyfikacja Techniczna
Zasilanie: max. 220VAC/50Hz-60 Hz
Moc: 1000W
Zabezpieczenie: F 5A, 220VAC
Lampa: 1000W strobe lamp
Max. temperatura otoczenia Ta: 45℃
www.flash-butrym.pl
Strona 2

Podobne dokumenty