M A E R S K - szansa dla Czerniewic i dla całej gminy

Komentarze

Transkrypt

M A E R S K - szansa dla Czerniewic i dla całej gminy
25 Lipiec 2014r. nr 16/93/2014 rok XX
Nakład 2300 egz.
M A E R S K - szansa dla Czerniewic i dla całej gminy
MAERSK to jedna z największych firm logistycznych na
świecie. Właścicielami są Duńczycy a firma zatrudnia ok. 120
000 ludzi. Posiadają bazy na całym świecie, własny transport
morski i wiele różnego transportu lądowego.
Tym co zdecydowało o zainteresowaniu Czerniewicami to
właśnie bocznica kolejowa, którą mogą nabyć na własność
i wokół której powstaną ogromne hale jako magazyny na
wszelkiego rodzaju towary.
MAERSK zainteresowana jest zakupem terenów po
tzw. placu buraczanym a także terenów po byłym boisku i
terenami zakupionymi przez gminę pod działki budowlane
przy ul. Kujawskiej. Zainteresowani są też wykupem części
nieruchomości p. Latowskiej. Łącznie potrzebne jest co
najmniej 10 ha.
Co to będzie ?
Do Czerniewic przyjeżdżać będę towary z całego świata i
tutaj będą rozładowywane, przepakowywane i ekspediowane
dalej. Może to dać docelowo pracę dla ok. 300 osób. Rada
Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż gruntów gminnych dla
bazy logistycznej. Oczywiście odbędzie się to w przetargu.
Transakcje kupna = sprzedaży przewiduję na m-c wrzesień –
tak długo trwa przygotowanie przetargu.
Obok na zdjęciu pokazujemy jak taka baza może wyglądać.
Jest to podobna inwestycja w innym miejscu.
Zainteresowanie Czerniewicami stało się realne dopiero z
chwilą wybudowania autostrady. To ona otworzy nam wiele
perspektyw także na innych gruntach inwestycyjnych. Już
dziś obserwujemy znacznie większe zainteresowanie naszymi
terenami.
Trzymajmy kciuki aby wszystko się udało i inwestycja doszła
do skutku. Mam nadzieję, że obecny kierunek nie będzie
kontrowersyjny i nie będzie to budzić sprzeciwu jak przy próbie
budowy otaczarni asfaltu. Tę zbudowano w pobliskim Kowalu,
2 mln zł i miejsca pracy zostały w innej gminie.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
MIESZKANIA NA WYNAJEM
Własne mieszkanie? To możliwe. Przy ulicy Czerniewickiej
w Choceniu powstaną bloki mieszkalne z mieszkaniami na
wynajem w tzw. docelowej własności.
Wójt Gminy Choceń w porozumieniu z Towarzystwem
Budownictwa Społecznego w Rypinie mają zamiar wybudować
mieszkania dla wszystkich chętnych.
Nie muszą Państwo mieć zdolności kredytowej, jedynie
zdolność finansową do zapłaty czynszu i początkowego
wkładu finansowego. Sami mogą Państwo ustalić potrzebną
powierzchnię mieszkania i zaprojektować rozmieszczenie
pomieszczeń, a także ustalić standard wyposażenia
mieszkania..
Kredyt na budowę zaciąga TBS Rypin a Państwo możecie
płacić w ratach wraz z czynszem. Po zapłaceniu ostatniej raty
zostaniecie Państwo właścicielami mieszkania.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie,
które odbędzie się 29 lipca br., (wtorek) godz. 18.00 w
Choceńskim Centrum Kultury.
Z oferty mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy gminy, ale
też innych gmin, mieszkańcy Włocławka i każdej miejscowości.
Wójt Gminy – Roman Nowakowski
wiadomości choceńskie
Oświetlenie drogowe w budowie
W dniach 31.05-0106.2014 Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
w Śmiłowicach wyjechała na XXIII Regionalny Przegląd Orkiestr
Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle. Jest to kolejny etap
przeglądów do którego z naszego województwa zakwalifikowało
się pięć orkiestr a w skali kraju jest to 10% wszystkich strażackich
orkiestr (w przybliżeniu 60 orkiestr z 600 grających). Orkiestra
przemaszerowała ulicami Wisły wówczas oceniane były elementy
musztry. Następnie były konkursowe występy w amfiteatrze.
Ponadto orkiestra wzięła udział w pokazie musztry paradnej
podczas której zaprezentowała się grupa taneczna. Wyniki
konkursu będą ogłoszone w sierpniu po ostatnim z siedmiu
przeglądów regionalnych. Orkiestra dotarła do Wisły autokarem
udostępnionym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu za
pomoc w pozyskaniu transportu dziękujemy Komendzie Miejskiej
PSP we Włocławku. Urząd Gminy Choceń sfinansował koszty
paliwa oraz doposażył orkiestrę w niezbędne akcesoria. Natomiast
nocleg i resztę wydatków członkowie orkiestry pokryli z własnych
funduszy. Po udanym występie czekamy na dobre wyniki konkursu.
Michał Bagiński
Trwają prace montażowe przy oświetleniach drogowych w
następujących miejscowościach:
1. Wichrowice- zamontowano przewód i 5 opraw. Dwie lampy
zamontowane zostaną po zbiorach siewnych.
2. Olganowo- zamontowano przewód i 6 opraw
3. Wichrowice wieś- zamontowano przewód i 6 opraw
4. Janowo- zamontowano przewód i 4 oprawy. Jedna zostanie
zamontowana po zbiorach siewnych.
Miejscowości te zostaną podłączone pod zasilanie do końca czerwca
br.
W miesiącu maju wykonano i podłączono pod zasilanie oświetlenie
drogowe w następujących miejscowościach:
1. Wilkowiczki – 5 opraw
2. Choceń ul. Zakrzewska – 3 oprawy.
Do wykonania zostało jeszcze zamontowanie jednego słupa
oświetleniowego w miejscowości Niemojewo które nastąpi do końca
lipca br.
Rozpatrujemy kolejne zgłoszenia dotyczące budowy oświetlenia. W
chwili obecnej trwają rozmowy na temat wykonania oświetlenia na
ul. Zakrzewskiej w Choceniu ( przedłużenie istniejącego oświetlenia).
Z uwagi na fakt ,że linia zasilana jest z innej stacji transformatorowej
istnieje konieczność montażu dodatkowego punktu zasilania, co
powoduje, że wykonanie oświetlenia nastąpi w późniejszym czasie.
Mariusz Bilęda
Piknik Rodziny w Czerniewicach za nami
22 czerwca odbył się Piknik Rodzinny w Czerniewicach. Pomimo
kapryśnych warunków pogodowych mogliśmy się dobrze zabawić. Na
scenie zaprezentowały się m.in. dzieci z Niepublicznego Przedszkola
Miś w Czerniewicach wykonując niezapomnianego rock&rolla. Burzę
oklasków zebrali uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach oraz
grupa wokalna Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteki. Wystąpił
także znany i lubiany zespół WPÓŁ DO BLUESA, a publiczność przy
scenie zgromadziła gwiazda wieczoru - zespół MILANO. Można
było posłuchać i pośpiewać znane przeboje zespołu : „O tobie
kochana”, czy „Kasiu Katarzyno”. Wielkim zainteresowaniem cieszył
się także pokaz karate w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Wilkowicach. Organizatorzy dziękują Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czerniewicach oraz Szkole Podstawowej w Wilkowicach za
współorganizację pikniku. Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę.
Ariel Malinowski
Pierwsza działka PKP sprzedana
Zapraszamy na manewry strażackie
W niedzielę 27 lipca od godz. 15.00 zapraszamy na stadion w
Choceniu, gdzie odbędą się kolejne już zmagania Ochotniczych
Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Oprócz prezentacji
gotowości bojowej strażaków przewidziano konkursy w ramach
kampanii BEZPIECZNE WAKACJE, występy Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP Śmiłowice, która uroczyście wprowadzi na boisko drużyny
rywalizujące w konkurencjach strażackich. Na scenie zaprezentują
się: grupa wokalna CCKB, „Śmiłowiónki”. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół AFTER PARTY z takim przebojami jak: „Tylko ona jedyna”,
„Bujaj się”.
Zabawę taneczną do późnych godzin nocnych
poprowadzi Zespół „Extreme”. Dla najmłodszych przewidziano wiele
innych atrakcji.
Po sześciu latach starań i zabiegów w PKP udało się doprowadzić
do sprzedaży na razie jednej działki przy ul. Wiejskiej. Państwo Maria
Jolanta i Cezary Wojciech Kościańscy nabyli na poszerzenie swojej
działeczki teren przylegający do ich działki od PKP. Oferta dotyczy
wszystkich sąsiadów. Mam nadzieję, że pozostali również uregulują
swoje własne stosunki własnościowe i zakupią oferowane grunty.
Jest to być może jedyna taka okazja zakupu w dobrej cenie.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
Browar w Choceniu
Dom Pomocy Społecznej Lutobórz
Na terenie byłej Delecty znajduje się z tyłu czerwony budynek.
Obiekt ten nabył mieszkaniec Torunia i ma zamiar w najbliższym
czasie otworzyć browar i produkować lokalne piwo. Ostatnio piwa
takie są bardzo popularne z uwagi na specyficzny smak, podobno
nieporównywalny do tych z marketów. Obecnie trwają starania
o pozwolenie na budowę. Inwestycja ma się zacząć na jesieni.
Będzie konkurs na nazwę piwa. Pracę znajdzie około 10 osób.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
Pełna nazwa „Ogród Wyobraźni – Dom Spokojnej Starości –
Lutobórz”, dokumentacja techniczna w opracowaniu. Przebudowa
ma się zacząć na jesieni. Docelowo zamieszkiwać będzie ok. 50
pensjonariuszy. Mieszkania w różnym standardzie. Kuchnia, segment
wypoczynkowy, świetlica. Dobudowane zostanie nowe skrzydło od
strony dawnego domu nauczyciela. Przewidujemy, że pracę znajdzie
około 30 osób.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
­2
wiadomości choceńskie
BĘDĘ KANDYDOWAŁ
VIII Ogólnopolski Zlot Motocykli
w Choceniu
Mam dużą satysfakcję, że udało się sprawy gminy poprowadzić
przez te osiem lat z tak pozytywnym skutkiem. Zmieniło się bardzo
wiele. Może tego tak nie widać jak się tutaj mieszka. Przyzwyczailiśmy
się, że osiągamy praktycznie wszystkie cele i traktujemy to jako rzecz
naturalną. Zachęcam by spojrzeć na Gminę Choceń z perspektywy
innych miejscowości, gdzie dzieje się o wiele mniej lub bardzo
niewiele.
Pozyskaliśmy mnóstwo unijnych środków. Z własnych na
wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje moglibyśmy wydać do
trzech milionów rocznie a wydajemy dwu, trzykrotnie więcej. Jeśli
chodzi o unijne środki jesteśmy najlepszą gminą w powiecie wśród
gmin wiejskich i trzecią w województwie – gmin wiejskich jest około
setki. To wszystko przy najniższych podatkach. Warto zapytać jakie
podatki są w okolicznych miejscowościach.
Przeczytajcie uważnie Państwo gazetkę jak wiele tematów jest
obecnie realizowanych i to wszystko za pieniądze spoza naszego
budżetu. Potrafiliśmy tak pozyskać pieniądze, że mimo iż się już
skończyło obecne rozdanie, w naszej gminie trzeba będzie mnóstwo
wysiłku by je wszystkie odpowiednio wydatkować.
Nareszcie po czterech latach zbudowano autostradę i nareszcie
poprawia się chociaż bardzo powoli sytuacja gospodarcza w kraju.
Zaczynają procentować działania, które poczyniliśmy by przygotować
miejsca pod inwestycje. Jestem przekonany, że teraz przychodzi czas
dla nas. Nawet zainteresowanie MAT jest obecnie dużo większe niż
poprzednio. Co pewien czas przybywa nowy potencjalny inwestor i
być może jest wśród nich ten jeden, który MATA kupi i ruszy produkcja
i tym samym praca.
Chciałbym dokończyć wiele rozpoczętych tematów, takich jak
praca dla każdego chętnego mieszkania dla młodych, zdrowe
i czyste środowisko i turystyka, dokończyć budowę dróg a jest
to realne w ciągu 4 – 5 lat. Tak by każdy mieszkał przy drodze
asfaltowej. Dokończyć budowę bazy oświatowo-sportowej. Dlatego
postanowiłem kandydować na stanowisko Wójta w następnej
kadencji.
Znacie mnie Państwo wszyscy. Nie będę udawał kogoś kim nie
jestem. Wójt, który sprawuje swoja funkcję wiele lat z natury ma
przeciwników, którzy nie mogą mu wybaczyć nieumorzonego podatku,
niezatrudnionej córki itd. Uważam, że starałem się być obiektywny i
nawet jeśli musiałem uczestniczyć w sąsiedzkich konfliktach zawsze
starałem się rozstrzygać je obiektywnie. Nie muszę udowadniać, że
jestem stąd. Tutaj naprawdę mieszkam, tutaj wspólnie z małżonką
prowadzimy 15 ha gospodarstwo rolne + 6 ha dzierżawy od szwagra.
Naprawdę w nim uczciwie pracujemy. Tutaj moje dzieci chodziły
do szkoły, tutaj kupuję chleb i tutaj żyję. Jak zawieje śnieg to i mnie
zawieje, jak susza to i u mnie susza. Nie nakradłem i nie nabrałem
łapówek. Wystarczy przejechać się na Siewiersk i zobaczyć, że
dom mam przeciętny i niczym się nie odróżniam od sąsiadów – nie
chowam samochodów po stodołach. Nie mam ukrytego majątku ani
zakopanych dolarów. Nie kupiłem ani MAT-a, ani EMIS-u ani żadnej
innej firmy. Swoją rolę postrzegam jako służbę by mieszkańcom gminy
mogło się żyć jak najlepiej. Od Wójta powinno się wymagać przede
wszystkim profesjonalizmu i skuteczności i to mogę zagwarantować.
Nie będzie politykowania.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
Tradycją stało się już, że w ostatnie tygodnie wakacji Choceń
odwiedza kilkuset motocyklistów za terenu całej Polski jak i z
zagranicy. W tym roku Zlot odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia.
Jak co roku przewidziano mnóstwo atrakcji na czele z: torem off
road, quadami na torze, pokazami jazdy stunt i freestyle i najdłuższą
w Polsce paradą motocykli. Wszystkich miłośników dwóch kółek
zapraszamy nad Jezioro Choceńskie, gdzie oprócz wspomnianych
atrakcji czekają m.in. konkursy z nagrodami, plaża party oraz
koncerty na żywo. W tym roku wystąpią m.in. Wpół do Bluesa oraz
Gwiazda zlotu – zespół VIDEO.
Ariel Malinowski
koordynator zlotu
Dofinansowanie jednostek
OSP Gminy Choceń
Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki w zakresie Małych Projektów w ramach działania
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęły wnioski o
dofinansowanie przez jednostki OSP z terenu Gminy Choceń.
Dotyczy to:
1.Jednostki OSP Wilkowice na „ Remont połączony z modernizacją
świetlicy wiejskiej w m. Wilkowice” na kwotę 15.538,91 zł w tym
dofinansowanie 9.999,99 zł
Zakres prac obejmuje: wymianę poszycia dachowego wraz z
obróbkami blacharskimi i obrynnowaniem, docieplenie ściany
szczytowej.
2. Jednostki OSP Wichrowice na „ Remont połączony z modernizacją
i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Wichrowice” na kwotę
30.046,94 zł w tym dofinasowanie 22.750,00 zł.
Zakres prac obejmuje: wymianę poszycia dachowego, wymianę kotła
c.o wraz z grzejnikami, wyposażenie świetlicy w urządzenia kuchenne.
3. Jednostki OSP Szczutkowo na „ Remont połączony z modernizacją
świetlicy wiejskiej w m. Szczutkowo” na kwotę 24.598,73 zł w tym
dofinansowanie 17.200,00 zł
Zakres prac obejmuje: wymianę poszycia dachowego z
obrynnowaniem i obróbkami blacharskimi, wymianę otworów okiennych
i drzwiowych, malowaniem świetlicy.
Z uwagi na brak własnych środków strażacy pożyczają pieniądze
od Gminy Choceń. Zobowiązani są jedynie do oddania środków
pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota stanowi
wkład własny gminy.
Mariusz Bilęda
Tragiczne wyniki na maturach
Wyniki matur wszyscy znamy, są złe. W naszym powiecie wyniki
są jeszcze gorsze. Na tym tle nasze choceńskie liceum wypadło
tragicznie. Tylko czternastu uczniów zaliczyło maturę na 51
uczęszczających do klas trzecich - 27 %. Było u mnie wiele matek z
płaczem i troską o los swych dzieci. Brak matury zamyka im bowiem
dalszą edukację.
Chciałem poinformować, że to nie gmina i nie Wójt są organem
prowadzącym liceum. Nie mam wpływu na to jacy nauczyciele
pracują i nie potrafię też odpowiedzieć dlaczego akurat Ci. Liceum
prowadzi stowarzyszenie, którego prezesem jest p. Tomasz Olach
a członkami Zarządu p. Jadwiga Lewandowska z Chocenia i Janina
Bazela z Wilkowic.
W tej sytuacji gmina jest bezradna. Wszelkie uwagi musicie
Państwo kierować pod w/w adresem. Mimo, to ze swej strony
deklaruję każdą pomoc jaka jest możliwa by poprawki zdali wszyscy.
Jeśli Pani Dyrektor potrzebuje takiego wsparcia to jestem otwarty na
propozycje. Dobro dzieci jest tu bowiem najważniejsze.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
III KUJAWSKI ZLOT POJAZDÓW
MILITARNYCH
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników pojazdów
militarnych i terenowych na kolejny w zlot pojazdów militarnych i
terenowych, który podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się w
Choceniu, nad przepięknym jeziorem Choceńskim. Termin zlotu:
1-3 sierpień 2014 r. W tym roku będzie jeszcze więcej atrakcji, a
wszystko to w militarnej atmosferze. Podobnie jak w poprzednim
roku, do dyspozycji będziemy tor off-road z kilkoma nowymi
atrakcjami, obozowisko nad samym jeziorem oraz wszelkie
udogodnienia, dzięki którym na zlot zapraszamy całymi rodzinami.
Zlot zakończy niedzielna parada pojazdów militarnych z postojem i
prezentacją sprzętu na ul. Sikorskiego w Choceniu ok. godz. 15.00
Ariel Malinowski
­3
wiadomości choceńskie
Boiska do piłki nożnej
Na wniosek mieszkańców Wójt Gminy podjął decyzję o utworzeniu
trzech boisk do piłki nożnej w następujących miejscowościach:
1. Lutobórz- obok byłej szkoły podstawowej
2. Szczytno- obok byłej szkoły podstawowej
3. Wichrowice- obok byłej szkoły podstawowej.
Prace przygotowawcze pod płytę boiska wykonali mieszkańcy
w/w miejscowości we własnym zakresie. Wyjątek stanowi teren w m.
Szczytno ,gdzie należało użyć specjalistycznego sprzętu, będącego w
dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Choceniu.
Kompletne bramki wykonał i zamontował w/w zakład.
Wartość tych prac wyniosła 10.500 zł
Mariusz Bilęda
Rozwój miejscowości Śmiłowice
W ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata
2007-2013 ”Rozwój miejscowości Śmiłowice poprzez przebudowę
poddasza szkoły na cele społeczno-kulturalne, remont zaplecza
kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz przebudowę boiska
sportowego„ trwają prace budowlane przy przebudowie boiska
sportowego.
W chwili obecnej wykonywana jest warstwa nośna boiska z kruszywa
łamanego na wcześnie wykonanej podsypce piaskowej z geowłókniną i
gruncie stabilizowanym cementem.
Nawierzchnia boiska zostanie wykonana z syntetycznego poliuretanu.
Podział boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki uzyskany
zostanie poprzez zastosowanie trzech kolorów nawierzchni boiska oraz
białych i żółtych linii.
Wstawiono też słupki ogrodzeniowe, które wypełnione zostaną siatka
ocynkowaną powlekaną PCV.
Wartość tego etapu wynosi 546.064,83 zł.
Termin zakończenia prac to sierpień br.
Mariusz Bilęda
Podpisano umowę na realizację II etapu projektu „Przywrócenie
atrakcyjności środowiska przyrodniczego w rejonie rzeki Chodeczki na
terenie Gminy Choceń”.
Kolejny przetarg na prace nad Jeziorem Borzymowskim został
unieważniony , gdyż oferowana kwota znacznie przewyższyła budżet
zaplanowany na to przedsięwzięcie.
Gmina Choceń skierowała zapytanie ofertowe na wykonanie inwestycji,
która przypomnijmy obejmuje następujące zadania: dowiezienie i
rozplantowanie 750m3 piasku na plaży Jeziora Borzymowskiego,
budowę obiektu sanitarnego oraz tzw. ”stacji monitoringu” wraz z
przyłączami wodno-kanalizacyjnymi oraz energetycznymi.
Spośród otrzymanych ofert najkorzystniejszą złożyła
firma
P.H.U. „Janex” Jan Sroka z Włocławka. Podpisano umowę na
wykonanie robót budowlanych, których termin zakończenia
wyznaczono na 30 września 2014 r.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony
rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
Małgorzata Piwowarek
Siłownia zewnętrzna w choceńskim parku
CK Frost Sp. z o.o. rozpoczyna realizację
projektu z zakresu CSR
Firma CK Frost Sp. z o.o. z siedzibą w Śmiłowicach zajmuje się skupem i
zamrażaniem owoców i warzyw. Z dniem 1 lipca 2014r. przystąpiła do realizacji
projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jego celem jest
wdrożenie w przedsiębiorstwie strategii CSR (Społecznej Odpowiedzialności
Biznesowej). Projekt obejmuje:
1. analizę potrzeb i oczekiwań pracowników, dostawców oraz innych
interesariuszy przedsiębiorstwa,
2. opracowanie nowej koncepcji gospodarki wodno-ściekowej oraz zakup
nowego środka trwałego do oczyszczalni ścieków poprzemysłowych,
3. budowę zasad dialogu z pracownikami i budowę trwałych relacji z lokalnymi
dostawcami owoców i warzyw.
Wartość udzielonego wsparcia to 29 476,18 CHF. Pozostały koszty projektu
ponosi przedsiębiorstwo. Oczekiwane korzyści związane z projektem to
usprawnienie komunikacji z pracownikami i dostawcami surowców, zmniejszenie
wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz zwiększenie wiarygodności firmy
jako solidnego partnera w biznesie.
Dane kontaktowe:
CK Frost Sp. z o.o.
Śmiłowice 85, 87-850 Choceń
tel. +48 54 284 54 00
[email protected]
Koordynator projektu:
Przemysław Ciesielski
tel. +48 606 484 697
[email protected]
CK Frost Sp. z o.o. Śmiłowice 85, 87-850 Choceń, tel. +48 54 284 54 00,
fax +48 54 284 52 69, e-mail [email protected]
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
­4
W parku przy urzędzie gminy, który jest rewitalizowany zamontowano
zestawy urządzeń siłowni zewnętrznych.
Łączny koszt inwestycji to 174.168,00 zł.
100% dofinansowanie Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki
pozyskało z programu operacyjnego RYBY.
Inwestycja ma na celu promocję Lokalnych Grup Rybackich z
województwa kujawsko-pomorskiego oraz rozwój obszaru LGD,
poprzez budowę małej architektury turystycznej, z której będzie mógł
korzystać każdy mieszkaniec oraz turyści odwiedzający nasz obszar.
Koszt zestawu zamontowanego w Choceniu to 19.188,00 zł.
W jego skład wchodzi 8 urządzeń siłowych tj. wioślarz, wyciąg górny i
prasa nożna, 2 x surfer i twister, 2 x orbitrek, 2 x biegacz.
Mariusz Bilęda
wiadomości choceńskie
Agrosz Czerniewice
Dawne magazyny zbożowe w Czerniewicach za torami nareszcie
mają nowego nabywcę. Obiekty zostały przejęte za długi poprzedniej
firmy. Nowy nabywca ma zamiar uporządkować teren i wystawić
obiekt na sprzedaż. Bliskość autostrady pozwala optymistyczniej
spojrzeć na przyszłość obiektu. Największym problemem jest dostęp
do nieruchomości. Nie prowadzi do niej żadna droga publiczna.
Właściciel czynił będzie starania o ustanowienie dojazdu – oczywiście
jest możliwość tylko odpłatnego lub wydzielenie drogi. Będzie
wymagana zgoda albo Pani Sekleckiej albo od strony Hernackich.
Pewnie niedługo zwróci się do Państwa z prośbą.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
Elewacja dworca kolejowego
w Czerniewicach
Dzięki pomocy finansowej na realizację środków objętych osią
priorytetową 4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa zawartą w programie operacyjnym ” Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 20072013 dotyczącej operacji pn:
Seria sukcesów „Śmiłowiónek”
Miesiąc czerwiec dla zespołu folklorystycznego „Śmiłowiónki” był
okresem ciężkiej pracy, która przełożyła się na pasmo sukcesów.
Zespół został zauważony i doceniony na wojewódzkich oraz
międzywojewódzkich przeglądach. 7 czerwca na Wojewódzkim
Spotkaniu Teatrów Obrzędu Ludowego i otrzymał nagrodę specjalną
za obrzęd weselny „Oczepiny na Kujawach”. 22 czerwca zwyciężył
w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w
Kaczorach pow. pilski i otrzymał nominację do udziału w Ogólnopolskim
Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie. Kujawskie
tournée zakończyła wizyta w Ciechocinku na 43 Spotkaniach z
Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie zespół zajął II miejsce w
kategorii teatrów obrzędowych (pierwszego miejsca nie przyznano).
Zespół „Śmiłowiónki” który działa przy OSP Śmiłowice, może liczyć
na wsparcie muzyków tamtejszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
oraz Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteki. Kierownikiem
muzycznym jest Miłosz Kierzkowski, choreografię opracowuje Julia
Skowrońska. Kierownikiem artystycznym jest Danuta Kaczmarek,
która w czerwcu zdobyła następujące nagrody indywidualne:
Gostycynie za przyśpiewki, Ciechocinek nagrodę indywidualną dla
śpiewaków oraz największy sukces w 48. Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbył się w Kazimierzu.
Gratulacje dla całego zespołu. Mam nadzieję, że w najbliższym
czasie uda się zaprezentować
obrzęd mieszkańcom gminy.
Wszystkich rodziców, dziadków ceniących sobie tradycję kujaw,
zachęcam do zapisów swoich pociech do dziecięcego Zespołu Pieśni
i Tańca „Ziemia kujawska” działającego w CCKB.
Ariel Malinowski
Dyrektor CCKB
„Remont elewacji, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
oraz zakup i montaż tablic informacyjnych przy dworcu kolejowym
objętym wojewódzką ewidencją zabytków w miejscowości Czerniewice
gm. Choceń” w miesiącu sierpniu rozpoczniemy prace budowlane.
Wykonawca prac będzie Firma „ MAREMO” z Włocławka , z którą
podpisaliśmy stosowną umowę.
Zakres prac obejmuje:
1. Remont elewacji z malowaniem
2. Montaż tablic informacyjnych z napisem Czerniewice
3. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
Wartość inwestycji wynosi ok. 68.000,00 zł.
Termin zakończenia prac planowany jest na 30 września 2014r.
Mariusz Bilęda
Po nowe pieniądze
wspólnie z Włocławkiem
Dziesięć gmin: Włocławek, Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie,
Bobrowniki, Dobrzyń n/W, Gmina Kowal, Miasto Kowal i Choceń,
oraz miasto Włocławek razem prawie 200 tys. ludzi zdecydowało się
zawrzeć porozumienie i po nowe pieniądze unijne sięgnąć razem.
Porozumienie nazywa się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (
ZIT) i z uwagi na obecność dużego miasta ubiegać się o pieniądze
bezpośrednio z centrali.
Obecnie budujemy wspólnie program inwestycyjny i będziemy go
negocjować z Marszałkiem. Choceń ubiega się między innymi o :
- budowę sali gimnastycznej w Śmiłowicach – 85 % dofinansowania,
Poprzednio budowane sale otrzymywały tylko 30 %, dlatego też
powstrzymywaliśmy się z rozpoczęciem inwestycji,
- rozwój turystyki nad naszymi jeziorami, ścieżki, nowe obiekty i
wyposażenie np.; kolejne siłownie na zewnątrz,
- termomodernizacje budynków publicznych i prywatnych,
- budowa odnawialnych źródeł energii, solary w każdym domu,
- najważniejsza rzecz – działania na rzecz tworzenia nowych miejsc
pracy, oddzielnie każda z gmin a także razem z innymi i z miastem,
- przebudowa drogi wojewódzkiej od Kowala, przez Czerniewice,
Choceń i na Chodecz.
Uczestnictwo w ZIT stawia nas na drugim miejscu w województwie
po pieniądze, uczestnictwo w innych porozumieniach stawiało by nas
na dalszych pozycjach. Do uczestnictwa w ZIT starały się też inne
gminy naszego powiatu, ale nie zostały przyjęte. Jestem przekonany,
że dokonaliśmy wyboru najlepszego z możliwych.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
W ramach osi priorytetowej 4- Zrównoważony rozwój obszarów
zależnych od rybactwa zawartej w programie Operacyjnym”
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich na lata 2007-2013 dotyczącej operacji pn:
„ Rewitalizacja zespołów parkowych oraz remont placu postojowego
na terenie gminy Choceń” zamontowane zostaną następujące tablice:
- dwie tablice z nazwami parków w Choceniu i Śmiłowicach
- dwie tablice z planem miejscowości Choceń i Czerniewice
- słupki z tabliczkami i nazwami ulic w miejscowści Choceń i
Czerniewice.
Wartość tego zakresu wynosi 22.878,00 zł.
Termin realizacji lipiec br.
Na ostatniej sesji Rady Gminy Choceń nadano kolejną nazwę ulicy
tym razem w miejscowości Szczutkowo która brzmi „ Kwitnące Osiedle”
Mariusz Bilęda
­5
wiadomości choceńskie
II Choceńskie Spotkanie z Folklorem
Nowy opiekun stawu w Woli Nakonowskiej
W niedzielę, 15 czerwca 2014 w Choceńskim Centrum Kultury
- Bibliotece odbyło się „ II Choceńskie Spotkanie z Folklorem”,
którego współorganizatorem był Zespół „Śmiłowiónki”. Impreza miała
niezwykle żywiołowy i wyjątkowy przebieg. Na scenie zaprezentowały
się różnorodne zespoły. Spotkanie rozpoczął występ zespołu
„Melodia” z Kowala. Już od pierwszych chwil publiczność, która
wypełniła po brzegi salę widowiskową aktywnie przyłączyła się do
wspólnej zabawy. Wiele wzruszeń i pozytywnych emocji wniósł występ
dzieci z Przedszkola Niepublicznego w Choceniu, które przygotowały
m.in. „poloneza” i tańce kujawskie. Ciekawą choreografię i układy
taneczne przedstawił widzom zespół „Swojacy” z Baruchowa. Na
scenie zadebiutował działający od stycznia br. w CCKB Zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia kujawska”. Najmłodsi zaprezentowali zabawy
kujawskie. Spotkanie podsumował występ zespołu „Śmiłowiónki”.
Zespół, ćwiczący i prezentujący obrzędy ludowe, tym razem uraczył
gości śpiewem oraz tańcem. Cieszy fakt, udziału najmłodszych
zespołów. Dzieci poprzez zabawę biorą udział w popularyzacji folkloru
oraz kontynuują tradycje kulturowe Każdy zespół otrzymał: upominki
– statuetkę, pamiątkowy emblemat, poczęstunek ,a na najmłodszych
czekały słodkie niespodzianki. Przy okazji spotkania rozstrzygnięto
również konkurs wiedzy o życiu i twórczości Oskara Kolberga”,
wybitnego polskiego etnografa i folklorysty, a także muzyka. Nagrody
rzeczowe otrzymali: I miejsce - Malwinia Jaśkiewicz; II miejsce: Łukasz
Całkowski; III miejsce – Justyna Paprocka. Dziękujemy wszystkim za
udział i do zobaczenia na „III Choceńskim Spotkaniu z Folklorem”.
Ariel Malinowski
Dyrektor CCKB
Staw w Woli Nakonowskiej ma nowego opiekuna. W dniu 15.07.2014
r. w pobliżu stawu odbyło się spotkanie Wójta z mieszkańcami, na
którym ustalono, że opiekunem stawu będzie Pan Krzysztof Potrzebski,
cieszący się poparciem sąsiadów, którzy również zadeklarowali się mu
pomagać. Opieka nad stawem jest bezpłatna. Ustalono, że opiekun
będzie pełnił nadzór na zbiornikiem oraz dbał o utrzymanie czystości
i porządku na jego terenie. Staw w ostatnim czasie został zarybiony,
czego pomysłodawcą był poprzedni opiekun Pan Kazimierz Sikorski.
Do stawu wpuszczono karpie, amury, tołpygi i sandacze. Na spotkaniu
ustalono również, że wszyscy mogą wędkować na tym obiekcie.
Obowiązuje natomiast bezwzględny zakaz łowienia ryb prądem oraz
sieciami rybackimi, nie wolno również wyłapywać młodego narybku.
Dziękujemy Panu Kazimierzowi Sikorskiemu za dotychczasowy wkład
i zaangażowanie w opiekę nad stawem.
Tomasz Sikorski
Działalność Gminnej Spółki
Wodnej Choceń
W pierwszym półroczu działalność Spółki skupiła się głównie na
realizacji operacji dzięki funduszom unijnym z programu ryby. Zakupiona
koparka świadczy już pierwsze usługi, w ciągu najbliższych dni zostanie
zakupiona łyżka skarpowa hydrauliczna, która umożliwi swobodniejsze
wykonywanie prac na urządzeniach melioracyjnych. Przed nami wiele
zadań do realizacji, w kolejce na konserwację czekają urządzenia
melioracyjne na które otrzymaliśmy dotację z gminy, a także awarie
zgłoszone przez członków Spółki. Dotychczas przeprowadzono remont
urządzeń melioracyjnych w zakresie około 40% planowanych prac.
Dzięki refundacji kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniono
również pracowników na stanowisku meliorant, którzy od czerwca
wykonują różne prace związane z działalnością Spółki. Pracownicy
zostali zatrudnieni do października. Informujemy członków Spółki o
możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie ręcznych prac
melioracyjnych przez naszych pracowników. Prace mogą obejmować:
wykonanie odwodnienia, usunięcie zakrzaczenia i roślinności z urządzeń
melioracyjnych, oczyszczenie studzienek i przepustów oraz naprawę
drobnych awarii melioracyjnych. Zgłoszenia są przyjmowane w pokoju
nr 7 Urzędu Gminy w Choceniu.
Dawid Dalmann
Pierwszy rok funkcjonowania nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
W lipcu minął rok od kiedy gminy przejęły obowiązki w zakresie
gospodarki odpadami na swoim obszarze administracyjnym. Nie
był to łatwy rok, był to okres wdrażania w życie nowych przepisów i
obowiązków często mijających się z celem lub nie odzwierciedlających
naszych codziennych problemów ze śmieciami. Musimy przyznać
chyba wszyscy, że śmieci stanowią dla każdego mniejszy lub większy
problem.
Z miesiąca na miesiąc jest jednak lepiej, Zakład z Baruchowa pomija
już coraz mniej osób, można powiedzieć, że są to już tylko pojedyncze
przypadki, a coraz więcej właścicieli dzięki działalności inkasentów
zdało sobie sprawę z tego, że przed opłatą śmieciową nie da się uciec.
Inkasenci pobierają opłaty na terenie całej gminy, trzeba przyznać, że
w Czerniewicach i Choceniu pojawiają się najrzadziej na co słusznie
narzekają starsi mieszkańcy. Gmina zatrudniła stażystkę Panią
Annę Kędzierską, która oprócz pomocy administracyjnej zajmuje się
poborem opłaty śmieciowej w terenie. W najbliższym czasie na pewno
przejdzie się ulicami Chocenia i Czerniewic z wykazem zadłużenia
poszczególnych osób. Będzie można u niej bezpiecznie uregulować
swoje zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
Na koniec warto wspomnieć, że sukcesem zakończyły się zbiórki
folii, opon oraz odpadów wielkogabarytowych. Bardzo duża liczba
mieszkańców pozbyła się tych problemowych odpadów w ostatnim
czasie dzięki naszym akcjom.
Dawid Dalmann
Powierzono stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
W związku ze zbliżającym się upływem kadencji dyrektora Szkoły
Podstawowej w Śmiłowicach, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców
i Rady Pedagogicznej oraz wobec braku zastrzeżeń organu nadzoru
pedagogicznego, Wójt Gminy Choceń zdecydował o powierzeniu Panu
Sławomirowi Gwardeckiemu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
w Śmiłowicach na okres kolejnych 5 lat szkolnych.
Warto nadmienić, iż Pan Dyrektor Gwardecki posiada aktualną,
wyróżniającą ocenę pracy, a uczniowie z jego szkoły uzyskują
bardzo dobre wyniki nauczania. Ponadto Pan Dyrektor patronuje
wielu inicjatywom na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Rzetelnie i
sumiennie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem
oraz funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Gratulujemy i życzymy pomyślnych rezultatów na zajmowanym
stanowisku.
E. Paszyńska
­6
wiadomości choceńskie
Grunty pod drogę
Tablety dla najlepszych absolwentów rozdane!
Trwają prace związane z podziałem gruntów położonych
w miejscowości Kuźnice w celu wydzielenia nieruchomości z
przeznaczeniem pod drogę konieczną umożliwiającą rolnikom dojazd
do własnych gruntów.
Obecnie zostały przeprowadzone prace w terenie polegające na
wyznaczeniu terenu przeznaczonego na drogę. Wszyscy uczestnicy
wyrazili zgodę na wydzielenie drogi o szerokości 5 m i przyjęcie granic
wskazanych przez Geodetę Krzysztofa Narewskiego. Wójt Gminy
Choceń składa podziękowania wszystkim uczestnikom postępowania
za przybycie a w szczególności Dzierżawcy gruntów Agencji
Nieruchomości Rolnej Panu Filipiak za wyrażenie zgody na podział
nieruchomości oraz Panu Romanowi Ryniec zam. Włocławek , który
zobowiązał się wydzielić fragment swojej nieruchomości i przekazać
darowizną na poszerzenie drogi.
Po zakończeniu postępowania podziałowego Gmina podpisze
akt notarialny z Agencją Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy na
nieodpłatne przekazanie wydzielonej drogi.
Hanna Gołębiewska
W dniu 27.06.2014r. podczas zakończenia roku szkolnego
2013/2014r. zostały wręczone 4 tablety dla najlepszych absolwentów
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie dzięki swojej ciężkiej
pracy, wytrwałości i zaangażowaniu uzyskali najwyższą średnią ocen
oraz wzorowe zachowanie. Bardo miłym prezentem mogą pochwalić
się: Justyna Podgórska ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Choceniu, Angelika Skwarska ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach,
Michał Czerniak ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach oraz Alicja
Piasecka z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu. Mamy nadzieję ze
otrzymane tablety będą służyć uczniom w nauce oraz jeszcze bardziej
zmotywują ich do dalszej pracy. Wszystkim rodzicom serdecznie
gratulujemy a dzieciom życzymy dalszych sukcesów w nauce!
Anna Kędzierska
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zasiłek dla
opiekuna przysługuje wyłącznie osobom, które na dzień 30 czerwca
2013 roku były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na
niepełnosprawnego członka rodziny a decyzja o przyznaniu im tego
prawa wygasła z dniem1lipca2013roku.
Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek
osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014 r.).
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie: za
okresy od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała
warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w
ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym
w dniu 31 grudnia 2012 r. - za te okresy zasiłek przysługuje wraz z
odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego oraz
od dnia 15 maja 2014 roku, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania
świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach
rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Szczegółowych informacji dotyczących zasiłku dla opiekuna udziela
dział świadczeń rodzinnych – siedziba GOPS w Choceniu ul. Sikorskiego
8B, bądź telefonicznie pod numerem:54 3070013
Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin
wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu
członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z
karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25
lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas
trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta ma
na celu promocje modelu rodziny wielodzietnej i
jej pozytywnego wizerunku poprzez wprowadzenie
zniżek oraz dodatkowych uprawnień z katalogu
oferty kulturalnej, oświatowej czy rekreacyjnej na terenie całego kraju.
Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Choceniu
(w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu, dział
świadczeń rodzinnych),
ul. Sikorskiego 8B w godz. od 7.30 do 15.00.
Piękniejsza Gmina
Niski poziom wody na jeziorze
To już ostatnia szansa na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz na
zagospodarowanie. Zdecydowaliśmy więc wykonać przebudowę
choceńskiego
skwerka.
Inwestorem
przedsięwzięcia
pn.:
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Choceń”
jest Choceńskie Centrum Kultury w Choceniu. Inwestycja realizowana
będzie przy udziale środków europejskich w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Projekt
zakłada roboty ziemne tj. usunięcie trawy, dowiezienie ziemi i jej
rozplantowanie, posianie nowej trawy. Przewiduje się także zakup
ławeczek (6 szt.), koszy
(4 szt.), donic (2 szt.), nasadzenie krzewów. Zakończenie prac
zaplanowano na sierpień br. W miejscowości Czerniewice wzdłuż ulicy
Wiejskiej dokonaliśmy zagospodarowania terenu poprzez nasadzenia
krzewów. Zagospodarowaliśmy dwa wolne place, które świeciły pustką.
Celem było upiększenie centrum Czerniewic. Zakupiliśmy również
cztery donice betonowe. Trzy ustawione zostały przed remiza OSP
Śmiłowice, a jedną ustawiliśmy na ulicy Włocławskiej przy przystanku
autobusowym. Zasadzone w nich zostały ozdobne krzewy.
Tomasz Sikorski
Małe opady śniegu zimą oraz deszczu wiosną przyczyniły się do
obniżenia poziomu wód gruntowych. Są też jednym z powodów niskiego
poziomu wody na jeziorze. Dotychczas poziom wody był zadowalający
i nie wymagał szczególnych działań w zakresie ograniczenia odpływu.
Niestety ten rok jest wyjątkowo suchy. Dodatkowo sytuację komplikuje
fakt, że zastawka umieszczona na rzece Chodeczce w ciągu 3 dni
została skradziona. Podejrzewamy, że sprawcami są kłusownicy,
którym zależy na swobodnym przepływie wody przez zastawkę w celu
połowu ryb.
Dla samorządu jednak oraz osób przebywających nad jeziorem lub
nawet próbujących wypłynąć stanowi to duży kłopot ponieważ poziom
wody jest mniejszy o około metr, a w niektórych miejscach nawet ponad
metr. W tym celu założono nową zastawkę oraz uszczelniono boczną,
aby piętrzyć wodę minimum na poziomie 60 cm na rzece. Założone
zapory zostały zabezpieczone przed kradzieżą poprzez zaspawanie
dojścia do nich. Mamy nadzieję, że skutecznie zniechęci to osoby
chcące je zniszczyć. Pragniemy nadmienić, że sytuacja na zastawce
jest monitorowana przez mieszkańców naszej gminy oraz samorząd.
Dodatkowo poinformowaliśmy także Społeczną Straż Rybacką o naszej
sytuacji, który wymusiła zmianę oznaczeń głębokości wody przy plaży
nad jeziorem. Stan wody stopniowo się podnosi, potrzeba jednak czasu
i regularnych opadów deszczu, aby osiągnąć zadowalający poziom. W
związku z powyższym prosimy o ostrożność i rozwagę podczas kąpieli.
W drodze prowadzącej do zastawki natrafiliśmy na poniższą
przeszkodę. Jak łatwo się domyśleć trzeba było zmienić oponę. Kołek
z gwoździem został umieszczony celowo, nie wiemy tylko przez kogo i
na kogo został zastawiony.
Dawid Dalmann
­7
wiadomości choceńskie
Wybory do Europarlamentu
już za nami
APEL DO MIESZKAŃCÓW
Zakład Usług Komunalnych w Choceniu zwraca się z prośbą do
mieszkańców Gminy Choceń korzystających z sieci wodociągowej
o powstrzymanie się z korzystania z wody do celów gospodarczych
( przede wszystkim podlewania ogródków, działek) w godzinach od
6.00-22.00. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną nasze
urządzenia dostarczające wodę są sprawne. Pobór wody w ostatnich
dniach wzrósł jednak co najmniej dwukrotnie w w/w godzinach.
Powoduje to pewne uciążliwości mieszkańców oddalonych od naszych
urządzeń dostarczających wodę. Prosimy więc o wyrozumiałość.
Zastępca-Kierownika ZUK Choceń
Eugeniusz Lipiński
Przeprowadzone w dniu 25 maja br wybory do Europarlamentu
przebiegały na terenie naszej gminy bez zakłóceń.
Frekwencja w naszej gminie wyniosła zaledwie 13,62% choć do
dyspozycji mieliśmy 9 lokali wyborczych a w komisjach pracowało 79
osób.
Najwyższą frekwencję odnotowano w obwodzie nr 1Gimnazjum w
Choceniu-15,64%.
Wybory w liczbach:
Liczba uprawnionych: 6 551
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: 892
Liczba ważnych kart: 892
Frekwencja wyborcza: 13.62%
Liczba głosów ważnych: 836
% głosów ważnych: 93.72%
________________________________________
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
Nazwa komitetu
Liczba
oddanych
głosów na
listy
% głosów
ważnych
1
Komitet Wyborczy Solidarna
Polska Zbigniewa Ziobro
31
3,71
2
Komitet Wyborczy
Wyborców Ruch Narodowy 14
1,67
3
Koalicyjny Komitet
Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej-Unia Pracy
128
15,31
4
Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość
196
23,44
5
Koalicyjny Komitet Wyborczy
Europa Plus Twój Ruch
30
3,59
6
Komitet Wyborczy Polska
Razem Jarosława Gowina
18
2,15
7
Komitet Wyborczy Nowa
Prawica – Janusza KorwinMikke
43
5,14
8
Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP
293
35,05
9
Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe
83
9,93
Numer
listy
Zbiórka popiołu w sezonie letnim
Informujemy mieszkańców, że w okresie letnim istnieje podobnie jak
zimą możliwość odbioru popiołu. Będzie on odbierany co dwa miesiące,
a więc dwa raz w sezonie letnim. Odbiór w sierpniu nastąpi w dniach:
- 20 sierpnia z terenu Chocenia
- 19 sierpnia z terenu pozostałych miejscowości
Na odbiór popiołu można zapisywać się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy
lub pod nr tel. (54)284 66 17
Park w Choceniu pięknieje
Trwają prace w parku w Choceniu w ramach inwestycji pn
„Rewitalizacja zespołów parkowych oraz remont placu postojowego
na terenie Gminy Choceń”. Zadanie jest realizowane dzięki funduszom
unijnym, pozyskanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi priorytetowej 4: Zrównoważony
rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Programu Operacyjnego
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013. Wykonawcą robót jest Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o. z siedzibą w Lubrańcu. Etap II inwestycji dotyczy rewitalizacji
parku w Choceniu poprzez zagospodarowanie terenu m.in. wykonanie
alejek parkowych, trawników, nasadzenie drzew i krzewów, montaż
lamp, ławek oraz wykonanie fontanny wraz z przyłączami. Pierwsze
efekty prac już widać. Wykonana została fontanna oraz wytyczone
alejki parkowe. Termin zakończenia wszystkich prac planowany jest na
sierpień 2014 r.
Hanna Piastowska
Personalnie najwięcej głosów zdobyli:
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej -124;
JĘDRZEJCZAK Otylia – 96;
ZEMKE Janusz Władysław – 82;
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz – 68;
BOROWIAK Joanna Beata – 56;
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz – 53;
KŁOPOTEK Eugeniusz – 48 głosów.
Więcej wiadomości o wyborach na: http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/
wyniki/gminy/view/041805
Wójt gminy dziękuje za pracę pracownikom dziewięciu obwodowych
komisji wyborczych.
Nitecka Anna
­8
Kujawy Cup za nami
wiadomości choceńskie
W dniach 19-21 czerwca odbył się największy na Kujawach,
międzynarodowy turniej piłki nożnej, którego organizatorem był Lider
Włocławek wraz z Urzędem Miasta Włocławek i kilkoma gminami powiatu:
Choceń, Kowal, Baruchowo, Lubanie, Gmina Włocławek miejscowości
Smólnik i Kruszyn. Do całego turnieju zgłosiło się 107 drużyn, ostatecznie
dojechało 97. Blisko 1700 zawodników rozegrało dokładnie 312 meczów,
grając łącznie 220 godzin.
W Choceniu prowadzone były rozgrywki rocznika 2003 do których
przystąpiło 15 drużyn: LKS Orzeł Piątkowisko, Lokomotiv Lwów, Wisła
Płock, SMS Łódź, Płońska Akademia Futbolu (2 drużyny), MKS Błękitni
Wronki, JSS ERBUD Toruń, 12 Włocławek, UKS Lider Włocławek, Unia
Choceń, Kujawiak Kowal, UKS 11 Inowrocław, Salos Szczecin, Mieszko
Gniezno.
Zawodnicy grający w Choceniu w większości korzystali z noclegów
zlokalizowanych na hali sportowej i w budynku Gimnazjum im. Jana
Pawła II (blisko 180 osób) oraz z posiłków przyrządzonych przez szkolną
stołówkę (260 osób)
Wszyscy zawodnicy z pasją i wielkim zaangażowaniem podchodzili
do każdego spotkania. Na szczęście obyło się bez większych kontuzji a
uśmiech i zadowolenie dzieci było największą nagrodą za wkład włożony
w organizację przedsięwzięcia. Mecze odbywały się na dwóch boiskach
równocześnie – ligowe boisko zostało podzielone na dwa mniejsze a
każde ze spotkań trwało 2 x 15 minut.
Po zaciętych rywalizacjach klasyfikacja końcowa przedstawia się
następująco:
1. SP 12 Włocławek
2. LOKOMOTIV LWÓW
3. Płońska Akademia Futbolu II
4. Wisła Płock
5. Mieszko Gniezno
6. Salos Szczecin
7. SMS ŁÓDŹ
8. UKS Lider Włocławek
9. UKS Orzeł Piątkowisko
10. Kujawiak Kowal
11. UKS 11 Inowrocław
12. JSS ERBUD Toruń
13. Błękitni Wronki
14. Unia Choceń
15. Płońska Akademia Futbolu I
Najlepszym zawodnikiem turnieju Kujawy CUP został Horbachevskyy
Dmytro (Lokomotiv Lwów), najlepszy strzelcem Adrian Bryszewski z
SP 12 W-ek, a najlepszym bramkarzem również zawodnik z lwowskiej
drużyny – Hamarnyk Zahar.
Tak duże przedsięwzięcie w Choceniu nie byłoby możliwe gdyby
nie zaangażowanie w organizację Urzędu Gminy Choceń, Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu, Gminnego Towarzystwa
Sportowego Unia Choceń, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Drużyny
Harcerskiej z Chocenia oraz szkół z gminy i wszystkich wolontariuszy:
Wioletty Sikorskiej, Tomasza Chylińskiego, Pauliny Trzcińskiej, Łukasza
Jankowskiego, Małgorzaty Podgórskiej, Michała Sompolskiego, Marcina
Kędzierskiego, Marcina Zbonikowskiego, Marka Malinowskiego, Michała
Ryńca, Karoliny Kucharskiej, Łukasza Kaczmarka, Bartka Zielińskiego,
Sławomira Gwardeckiego, Olgi Gwardeckiej, Alicji Ryniec. Serdecznie
dziękujemy.
Radosław Chełminiak
Powstały nowe place zabaw dla dzieci
w Choceniu i Czerniewicach
W czerwcu 2014r. zrealizowano projekt, polegający na utworzeniu
placów zabaw dla dzieci w Choceniu przy ul. Spacerowej oraz przy
dworcu kolejowym PKP w Czerniewicach.
Każdy z placów został wyposażony w różnego rodzaju huśtawki,
zjeżdżalnię, piaskownicę oraz ławeczki.
Łączny koszt inwestycji wynosi 33 424,02zł, w tym kwota
dofinansowania ze środków unijnych wynosi 21 739,20zł. Projekt został
zrealizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Wykonawcą była firma „ABC Edukacji” Jakub Stróżyk ze Zgierza,
dzięki której sprawnie i fachowo zrealizowano inwestycję.
Małgorzata Piwowarek
Obozy sportowe na hali w Choceniu
Czwarty rok z rzędu na okres wakacji budynek hali sportowej
w Choceniu i Gimnazjum im. Jana Pawła II zamienia się w bazę
obozową. W roku 2014 Choceń łącznie odwiedzi 6 grup sportowców
co daje około 300 uczestników z takich miejscowości jak: Białołęka,
Pabianice, Stryków, Legionowo, Bielice, woj. łódzkie. Goście
będą spać w salach lekcyjnych odpowiednio przygotowanych
do wypoczynku i wyposażonych w składane łóżka. Wyżywieniem
zajmie się stołówka działająca przy gimnazjum. Obozowicze będą
korzystać z zajęć sportowych na hali i na boiskach zewnętrznych
a także z uroków kąpieliska nad Jeziorem Borzymowskim. Zyski z
organizowania w/w obozów zostaną przeznaczone na doposażenie
hali sportowej.
Radosław Chełminiak
­9
wiadomości choceńskie
Kolejne spotkania
z inwestorami w MAT
Czerniewice
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy odbyły się kolejne spotkania
z potencjalnymi inwestorami, wyrażającymi zainteresowanie
majątkiem byłych zakładów mięsnych MAT w Czerniewicach.
Najbardziej znaczące, na których efekty czekamy do dziś, to
spotkania z przedsiębiorcami z Turcji oraz przedstawicielstwem
firmy z kapitałem niemieckim, prężnie rozwijającej się w sektorze
branży mięsnej w Polsce.
Niestety, podobnie jak w przypadku poprzednich rozmów, nie
możemy podać szczegółowych informacji dotyczących inwestorów
z uwagi na lojalność biznesową. Możemy jedynie nadmienić, że
turecki inwestor reprezentuje branżę mleczarską i rozważa również
rozwój tego sektora gospodarki na terytorium Polski, zaś firma z
kapitałem niemieckim, reprezentuje rozwijającą się sukcesywnie od
dwóch lat w Polsce działalność w zakresie uboju i rozbioru trzody
chlewnej.
Wszystkie te spotkania to efekt podjętych przez nas działań
promocyjnych przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu ze strony
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Tak jak wcześniej Państwu wyjaśnialiśmy, nie jesteśmy stroną
w tych negocjacjach, jednakże sprawa ta jest dla nas niezwykle
ważna, gdyż chodzi o przyszłość i rozwój naszej Gminy.
Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli Państwu przekazać
więcej informacji na temat przeprowadzonych rozmów handlowych.
Małgorzata Piwowarek
ABSOLUTORIUM
W dniu 24 czerwca 2014 roku Rada Gminy Choceń po zapoznaniu się
z następującymi dokumentami :
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu,
2. sprawozdaniem finansowym,
3. informacja o stanie mienia komunalnego,
4. pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
przez Wójta sprawozdaniu wykonania budżetu,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6. pozytywna opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
podjęła Uchwałę nr XXXIX/271/14, w której udzieliła absolutorium
Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu z tytułu wykonania
budżetu za 2013 rok.
Skarbnik Gminy Choceń
Zakupiono wyposażenie do świetlicy
w Szkole Podstawowej w Choceniu.
W czerwcu br. zrealizowano zakup nowego wyposażenia do świetlicy
znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Choceniu w ramach projektu pn.: „Wyposażenie obiektu pełniącego
funkcję świetlicy wiejskiej w Choceniu”, współfinansowanego ze
środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013,oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
Zakupiono nowe stoliki, krzesła, regały, szafki, biurka komputerowe,
kanapę i poduchy do siedzenia, wykładzinę dywanową oraz inne
elementy dydaktyczne.
Całkowity koszt operacji wynosi 30 902,80 zł, wartość dofinansowania
20 099,38 zł.
Małgorzata Piwowarek
Teleskop w CCKB
Z końcem kwietnia 2014r. został zakupiony m.inn. teleskop
astronomiczny oraz luneta obserwacyjna do wieży widokowej w
Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteki.
Inwestycję zrealizowano zgodnie z projektem pn. „Udostępnienie
teleskopu astronomicznego, lunety obserwacyjnej, pianina cyfrowego
i laptopa lokalnej społeczności w miejscowości Choceń” w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych
projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 10 628,21 zł, kwota
dofinansowania 6 912,65 zł.
Małgorzata Piwowarek
Dodatkowy odbiór frakcji mokrej
W odpowiedzi na liczne zapytania naszych mieszkańców
dotyczące długiej przerwy w odbiorze odpadów komunalnych
wynikającej z harmonogramu w miesiącu lipcu i sierpniu w
miejscowości Choceń informujemy, że Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa z Baruchowa dodatkowo
odbierze odpady mokre z Chocenia dnia 1 sierpnia. Potrzeba
odbioru frakcji mokrej w dodatkowym terminie wynika z 6
tygodniowej przerwy pomiędzy okresami wywozowymi w lipcu i
sierpniu.
10
wiadomości choceńskie
Jezioro Choceńskie zaprasza
Kobiety w Wichrowicach
pełne zapału
Postanowiły nie siedzieć w domu, wyjść do ludzi, zrobić coś
pożytecznego dla mieszkańców wsi, ale także dla siebie. W kwietniu
dzięki wsparciu wójta Romana Nowakowskiego zawiązały Koło
Gospodyń Wiejskich w Wichrowicach i zaczęły działać. Już odbyły się
spotkania z kosmetyczką oraz z Panią Danutą Kaczmarek z zespołu
folklorystycznego „Śmiłowiónki”, a także zorganizowały Dzień Dziecka.
Wzięły pod opiekę przydrożny krzyż oraz obelisk poświęcony poległym
w czasie II wojny światowej mieszkańcom okolicznych wsi.
Na zdjęciu - Teresa Władysiak, Maria Zielińska, Aleksandra
Nowakowska, Małgorzata Turkowska, Zofia Podolska, Anna Dobiecka.
Gmina Choceń otrzymała pozytywne wyniki badań wody pobrane
przez Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną z jeziora
Choceńskiego. Mieszkańcy naszej gminy oraz turyści mogą w
bezpieczny sposób korzystać nie tylko z kąpieli słonecznych ale także
kąpieli wodnej. Jak co roku na zlecenie tut. Gminy oczyszczone zostało
dno jeziora. Wydobyto różne przedmioty które zagrażały bezpieczeństwu
korzystających z miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
Dobiegły także drobne prace które polegały m.in. konserwacji
pomostu drewnianego. Wymagał on uzupełnienia brakujących lub
spróchniałych desek, zaimpregnowania i odmalowania. Wszystkie
te czynności zostały wykonane w jednym celu, aby pomost służył
jeszcze przez wiele lat. Miłośnicy kąpieli wodnych mogą swobodnie
przebierać się w specjalnie dla nich przygotowanej przebieralni. Jedną
przebieralnie zainstalowano nad jeziorem Choceńskim, a druga stanęła
w Lutoborzu (tzw. dzikuska).
Podpisana została także umowa na zapewnienie ochrony i rekreacji
plażowiczom, którzy w tym sezonie będą wypoczywać nad Jeziorem
Choceńskim. Zadanie to będzie wykonywała firma „Krokodyl”, której
zadaniem będzie zarówno zapewnienie ratowników, jak i zorganizowanie
zaplecza gastronomicznego dla plażowiczów. Jak co roku w sezonie
nad Jeziorem Choceńskim będzie działała również wypożyczalnia
sprzętu wodnego, którego obsługą i konserwacją także zajmie się
ta firma. Mamy nadzieję, że wszystkie te udogodnienia przyciągną
na kąpielisko jak najwięcej osób. Wszystkim odwiedzającym nasze
kąpielisko życzymy dużo słońca.
Tomasz Sikorski
Album o gminie
Oddajemy dziś do Państwa rąk wyczekiwaną mapę z nazwami ulic
w Choceniu i Czerniewicach. Kolejnym pomysłem, który chcielibyśmy
wdrożyć jest przygotowanie albumu o naszej gminie. Mamy zamiar
pokazać jak zmieniała się gmina w ostatnich latach. Nie uda nam się
to jednak bez Państwa. Wiemy, że mają Państwo w swoich albumach i
zbiorach fotografie obrazujące naszą gminę. Zależy nam na ciekawych
zdjęciach, które pokazują życie w naszej gminie, jak wyglądały ulice,
domy czy posesje. Chcielibyśmy prosić by podzielili się Państwo tymi
zbiorami i udostępnili nam zdjęcia. Czekamy na nie do końca sierpnia i
obiecujemy, że po wykorzystaniu zostaną one zwrócone właścicielom.
Agnieszka Świątkowska – Sekretarz Gminy
Młodzi mieszkańcy gminy Choceń
odnoszą duże sukcesy naukowe. Wśród
laureatów kuratoryjnych konkursów
przedmiotowych znalazła się Małgorzata
Zielińska zam. w Wichrowicach,
która ukończyła Gimnazjum nr 4 im.
Organizacji Narodów Zjednoczonych
we Włocławku ze średnią 5,66. Małgosia
została laureatką z chemii i finalistką
z języka polskiego oraz finalistką
olimpiady informatycznej. Gratulujemy.
Zainspirowani przez Wójta Gminy
Romana Nowakowskiego, chcielibyśmy
zaprezentować na łamach Wiadomości
Choceńskich sukcesy innych młodych
ludzi, jeśli zechcecie się Państwo z nami
tymi sukcesami podzielić umieścimy
je w gazetce. Czekamy na e-maile
[email protected]
11
Podziękowanie
Wójtowi Gminy Choceń Panu Romanowi Nowakowskiemu za
pomoc w urządzeniu plaży nad Jeziorem Lutoborskim serdeczne
podziękowania składają mieszkańcy, dzieci, ich rodzice oraz
działkowicze.
Dziękujemy
wiadomości choceńskie
W
48.
Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych, który odbył się
w Kazimierzu, województwo
kujawsko – pomorskie i
naszą gminę reprezentowała
mieszkanka Śmiłowic – pani
Danuta
Kaczmarek.
Pani
Danuta zaśpiewała Pożegnanie
sieroty, a także Jabłoneczkę
i pieść ludową o wiejskim chłopaku. Uzyskała I nagrodę w kategorii
śpiewaków ludowych. Po powrocie z Kazimierza gratulacje Pani Danucie
złożył Wójt Gminy – Roman Nowakowski.
Festiwal odbywał się pod patronatem ministra i dzięki wsparciu
finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zwrot podatku akcyzowego
Przypominamy, iż rolnicy którzy chcą odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni:
W II terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do Wójta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31
lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.
Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie:
81,70 zł. * ilość ha użytków rolnych
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w
terminie do końca października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie gotówką w kasie Urzędu Gminy , albo przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku.
Aleksandra Zawadzka
Krochmalnia na sprzedaż !!!
Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie i Ośrodek Hodowli
Zwierząt Zarodowych w Chodeczku podała do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży będą dwie nieruchomości sprzedawane
łącznie położone w Borzymiu, Gmina Choceń o łącznej powierzchni
15,9420 ha stanowiące:
- dz. Nr 7/4 o pow. 11,6210 ha niezabudowana, stanowiąca grunty rolne
- dz. Nr 7/1 o pow. 4,3210 ha zabudowana budynkami byłej krochmalni
Przedmiotowe działki ewidencyjne znajdują się na terenie nie objętym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Choceń działka nr 7/4 przeznaczona jest pod
strefę rekreacyjno-osadniczą, natomiast działka nr 7/1 pod strefę
produkcyjno-składową.
Cena nieruchomości wynosi 975 000,00 zł (cena nie zawiera podatku
VAT), w tym:
- za dz. Nr 7/4 – 565 000,00 zł
- za dz. Nr 7/1 – 410 000,00 zł
Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny
sprzedaży na raty. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całej
należności z tytułu nabycia nieruchomości przed zawarciem aktu
notarialnego.
Hanna Gołębiewska
Eksperci bezpłatnie
doradzają wnioskodawcom
i beneficjentom ARiMR
Miło jest mi poinformować, że
z inicjatywy Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi powstał
w naszym województwie
Zespół
Ekspertów,
który
od dnia 9 czerwca zaczął
pomagać rolnikom i innym
beneficjentom
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w przygotowaniu
uzupełnień lub wyjaśnień
Mariusz Kieszkowski
do złożonych wniosków o
Kierownik Biura Kujawsko
przyznanie pomocy, wypłatę
- Pomorskiego Oddziału
wsparcia czy jego prawidłowe
Regionalnego ARiMR w Toruniu rozliczenie. Chodzi o wnioski
złożone w ARiMR w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wnioski
o przyznanie wsparcia finansowego wstępnie uznanym grupom czy
organizacjom producentów owoców i warzyw. Wnioskodawcy mają
możliwość skorzystania z bezpłatnych usług zespołów eksperckich i jest
nadzieja na to, że ich wnioski zostaną przy takim wsparciu właściwie
przygotowane a ARiMR będzie mogła im udzielić pomocy. Zespoły
ekspertów bezpłatnie pomagają wnioskodawcom, którzy ubiegali się
w ARiMR o przyznanie m.in. pomocy w ramach następujących działań
finansowanych z PROW 2007 - 2013:
• Ułatwianie startu młodym rolnikom;
• Modernizacja gospodarstw rolnych;
• Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
(tylko Centrum Doradztwa Rolniczego);
• Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich
działań zapobiegawczych;
• Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
• Program rolnośrodowiskowy;
• Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
• Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w
kierunku działalności nierolniczej;
• Grupy producentów rolnych;
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
• Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw.
Doradcy pomagają w prawidłowym rozliczeniu otrzymanego
wsparcia. Pomagają zebrać i właściwie przygotować do
przedstawienia dokumenty, które świadczą o przebiegu
realizowanych przez wnioskodawców inwestycji. Udzielają porad
jak poprawnie udokumentować i rozliczyć poniesione przez
beneficjentów kosztów wykonanych operacji. Eksperci pomagają
również w przygotowywaniu wniosków o dokonanie zmian umów
o przyznanie pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Doradzają
jak napisać odpowiedzi na zastrzeżenia Agencji dotyczące
dokumentów złożonych o przyznanie lub wypłatę pomocy.
Zespoły ekspertów pomagają także przygotowywać odpowiedzi
lub uwagi do protokołów czy raportów z kontroli przeprowadzonej
u wnioskodawców lub beneficjentów pomocy. Doradzają także
wnioskodawcom czy beneficjentom w sprawach dotyczących
zwrócenia przez nich Agencji pomocy finansowej jak również
nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.
Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania
wsparcia doradczego i jego zakresu można uzyskać w KujawskoPomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie oraz
Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Toruniu
przy ulicy Dąbrowskiego 4.
12
wiadomości choceńskie
Kolejny Festiwal Muzyki Disco Polo w Choceniu udany
Muzyka disco-polo królowała na III Choceńskim Festiwalu Muzyki Tanecznej 2014 w
Choceniu nad jeziorem. Na estradzie zaprezentowały się zespoły nurtu disco polo i dance.
Publiczność wytrwale od wczesnych godzin popołudniowych przez dziewięć godzin z
zapałem oklaskiwała zespoły uczestniczące w tej edycji festiwalu. Kolejność miejsc i wyników
festiwalu została ustalona poprzez głosowanie, w plebiscycie SMSowym, który odbył się na
antenie Radia Hit. Pierwsze miejsce i nagrodę
główną ufundowaną przez Samorząd Gminy
Choceń zdobył zespół „AKORD”. Zwycięzca
otrzymał także możliwość wykonania sesji
nagraniowej o wartości 1.005 zł od firmy
Sonics Interactive ze Zgierza.
Nagroda publiczności powędrowała do
zespołu „BIBI”. Serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy festiwalu Wójt Gminy
Choceń, Choceńskie Centrum Kultury oraz
Radio HIT przy współudziale firmy BIS
ARENA serdecznie dziękują wszystkim, którzy
włączyli się w jego przygotowanie oraz Policji
i strażakom za wsparcie w zorganizowaniu
imprezy a publiczności za wspaniałą zabawę.
Ariel Malinowski
Dyrektor cckb
Zmieniamy Choceń
W ostatnim czasie niezaprzeczalnie
zmieniło się oblicze Chocenia. Wykonanie
kanalizacji to kosztowna i mało widoczna
inwestycja. Obecnie nie ma problemu kto
i kiedy wywiezie nieczystości z szamba,
szczególnie zimą. Ścieki odpływają i nikt
się nad tym nie zastanawia. Czasami tylko
„wpadnie coś” czego nie powinno tam być,
co szczególnie denerwuje pracowników
naszego ZUK-u.
W Choceniu zostały ułożone nowe
chodniki, a u lice pokrył nowy asfalt. W
najbliższym czasie ułożone będą chodniki na
osiedlu. Pokryto już asfaltem ulice Leśną, a
w następnej kolejności czekają: Fabryczna,
Wąska i Krótka. Po wydzieleniu i sprzedaży
działek budowlanych utworzono wiele
kolejnych ulic. Powstała już aktualna mapa
Chocenia ze wszystkimi ulicami. Ustawiona
w widocznym miejscu tablica pomoże
odnaleźć ulice nie tylko przyjezdnym, ale
również mieszkańcom Chocenia. Wszystkie
ulice zostaną
oznakowane tablicami.
Dbamy o to, aby wszystkim żyło się lepiej
i wygodniej.
Nie tylko lampy, ulice i chodniki są
potrzebne. Choceńskie Centrum Kultury
i hala sportowa to strzał w dziesiątkę.
Organizowane są różne imprez i zawody,
na które wstęp jest nieodpłatny. Wolny czas
spędzają tu dzieci i młodzież na różnego
rodzaju zajęciach, gdzie rozwijają swoje
zainteresowania i pasje.
Na ostatniej sesji Rada Gminy jednogłośnie
przyjęła uchwałę dotyczącą uczestnictwa w
Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych
(ZIT) Włocławka i obszaru powiązanego
z nim funkcjonalnie. Niektóre inwestycje
nie będą mogły być finansowane w ZITach powiatowych, a przystąpienie Gminy
Choceń do tego ZIT-u daje możliwość
realizacji planowanych inwestycji. Nie
wyklucza to nas, aby uczestniczyć
jednocześnie w ZIT powiatowym. Jest
to szansa dla całej gminy by jeszcze
bardziej przyspieszyć i zrealizować kolejne
inwestycje przy wsparciu Unii Europejskiej
w latach 2014-2020. Jak do tej pory Gmina
Choceń prowadzi w pozyskiwaniu unijnych
pieniędzy. W powiecie Włocławskim
zajmujemy 1 miejsce, a w województwie 3,
o czym pisałem w poprzednich WCh. Jest
to niewątpliwie zasługa całej kadry Urzędu
Gminy.
Kompleksowa,
trzymiesięczna
kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
przeprowadzona na początku roku w
Urzędzie nie wykazała żadnych uchybień
i błędów. Świadczy to o tym, że mamy
dobrych i kompetentnych pracowników.
Gratulujemy.
Park w Choceniu przy Urzędzie Gminy
jest jeszcze nie skończony, ale osoby które
od jakiegoś czasu tu nie były z wrażenia
przecierają oczy. Imponująca, podświetlana
fontanna, urządzenia do ćwiczeń, alejki,
ławeczki i lampy. Już teraz wiele osób
korzysta z ustawionych siłowni. Każdy
znajdzie coś dla siebie. Jestem przekonany,
że chętnych będzie coraz więcej. Urządzenia
przeznaczone są dla młodszych i tych trochę
starszych.
Od pewnego czasu
prowadzone są
rozmowy dotyczące budowy nowych
mieszkań, które powstaną w Choceniu na
działce obok kościoła. W niedługo ruszy
kampania promująca inwestycję budowy
mieszkań, a wszystkich zainteresowanych
już dziś zachęcam do śledzenia informacji
na ten temat. Jednak najważniejszy dla
rozwoju Gminy jest rynek pracy. Iskierka
nadziei na nowe miejsca pracy w naszej
gminie rozbłyska coraz jaśniej. Na szczegóły
jeszcze za wcześnie, ale wszystko jest
na dobrej drodze. Mam nadzieję, że już
w najbliższym czasie potrzeba będzie
rąk do pracy. Wspólne działania Wójta i
Rady Gminy przynoszą pożądane efekty.
Trzymajmy kciuki, aby wszystko się udało.
Przewodniczący Rady Gminy Choceń
Piotr Lewandowicz
13
Karta Dużej Rodziny
w przyszłości
W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. W polityce
państwa niestety wciąż mało konkretów, by
problem ten rozwiązywać. Samorząd naszej gminy
wzorem innych gmin chce być przyjazny dla rodzin
wielodzietnych i stąd nasze starania.
O Karcie Dużej Rodziny i kto może taką karę
nabyć piszemy oddzielnie. Warunkiem, by zostać
właścicielem takiej karty, jest oczywiście duża
rodzina. Obecnie karta daje uprawnienia tylko do
tańszych biletów do teatrów, kin, czy muzeów.
W tym miejscu jednak chcielibyśmy przybliżyć
założenia jakie postawił sobie wójt Roman
Nowakowski by rozszerzyć obowiązywanie tej
karty. W planach jest stworzenie programu działań
wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe
na terenie naszej gminy oraz wypracowanie
system ulg i zniżek dla tych rodzin. Gmina może
zaoferować ulgi w dziedzinach, za które odpowiada.
Mogą to być np. ulga w opłatach wnoszonych za
pobór wody i odbiór ścieków czy śmieci, zniżki za
odpłatne zajęcia w Choceńskim Centrum Kultury,
czy dostęp do oferty Gminnego Ośrodka Sportu,
zniżki w opłacie za czynsz mieszkaniowy w lokalach
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
gminy. Ulga przysługiwałyby rodzinie, która reguluje
opłaty na bieżąco. Są to plany, które chcielibyśmy
z Państwem przekonsultować, czekamy na opinie.
Agnieszka Świątkowska – Sekretarz Gminy
Uprzejmie informujemy, iż od CZERWCA 2014 r.
obsługa interesantów Powiatowego Urzędu Pracy
we Włocławku prowadzona jest w GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCENIU,
przy ul. Sikorskiego 8B (budynek Policji).
E. Paszyńska
Z uwagi na duży front prac budowlanych w
miesiącu lipcu br., kiedy pogoda dopisuje Wójt
Gminy Choceń zdecydował o zatrudnieniu 9 osób na
stanowisku robotnik gospodarczy. W/w osoby będą
wykonywały remonty i przebudowy chodników.
Docelowa liczba pracowników zatrudnionych
powyżej 1 miesiąca wyniesie 6 osób.
Jak już wcześniej informowaliśmy cały czas
wspólnie z PUP we Włocławku czekamy na projekt,
w ramach którego będzie mogło otrzymać pracę ok.
20 osób w wieku do 30 i powyżej 50 lat.
E. Paszyńska
Ochotnicza Straż Pożarna w Choceniu dziękuje
mieszkańcom naszej gminy, a w szczególności
ulicom:
Świerczewskiego,
Czerniewickiej,
Włocławskiej, M. Kopernika, Piastowskiej, Leśnej,
Olszowej, Akacjowej, Brzozowej, Zakrzewskiej,
Spacerowej za wsparcie finansowe w udekorowaniu
ołtarza na „Borze Ciało”.
Za zebrane środki pieniężne zostały zakupione
kwiaty jak również świece zdobiące nasz ołtarz.
Podziękowania również dla państwa Stefana i
Urszuli Lewandowskich z Zakrzewka za darowane
nam tuje i zgodnie z życzeniem ofiarodawców
zostały przekazane na rzecz kościoła.
Zarząd OSP Choceń
wiadomości choceńskie
Drogownictwo 2014
Zgodnie z przyjętym planem realizujemy prace przy przebudowie
dróg. Roboty prowadzone w 14 miejscowościach gminy, wykonane
zostanie ponad 11,2 km dróg twardych, koszt robót to ponad 3,0 mln
zł. Sukcesywnie układane są nowe dywaniki. Mieszkańcy miejscowości
: Filipki, Nowa Wola , Wilkowice, Wola Nakonowska , Szczutkowo,
Kuźnice, Siewiersk , mogą korzystać z nowych nawierzchni , wkrótce
także i w innych gdyż układanie nawierzchni idzie bardzo sprawnie.
Umowny zakres prac nie przewiduje wykonywania wjazdów z masy
asfaltowej. Wjazdy które zostały utwardzone, wykonane zostały na
wniosek i uregulowane przez ich właścicieli, bez udziału środków
gminnych. Oddanie do użytku wszystkich dróg planowane jest na
31.08.2014 r. Jedynie droga Janowo-Borzymie będzie zakończona
miesiąc później. Trwają intensywne prace. Wykonawcami robót
bitumicznych jest firma „SPEC-DRÓG” z Włocławka oraz WPRD z Nowej
Wsi . Roboty przy podbudowach realizuje Zakład Usług Komunalnych
z Chocenia. Wykonywał będzie on także pobocza ( materiał z podtorza
węzła kolejowego w Czerniewicach), rowy - w miejscach których jest to
konieczne oraz oznakowanie.
Drogi w obiektywie.
24 maja w Choceńskim Centrum Kultury odbył się XX Powiatowy
Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej organizowany przez
Komendę Hufca ZHP Włocławek – Powiat. W przesłuchaniach
konkursowych brali udział reprezentanci gromad zuchowych, drużyn
harcerskich, szkół oraz ośrodków kultury działających na terenie
naszego hufca, m.in.: SP w Choceniu, GZ „Ogniki” z Boniewa, ZPO w
Lubieniu Kujawskim, OK w Lubieniu Kujawskim, Szkoła Podstawowa w
Śmiłowicach, 31HDP w Grabkowie, DH z Kruszyna, 41 WDH Muppety,
SP Wilkowice, 54CHDW „Victoria”.
Komisja w składzie: Monika Bednarska-Czyżnielewska, Ewa
Łukaszewska, Beata Jaśkiewicz-Rudzińska, przyznała wiele nagród
i wyróżnień w 3 kategoriach wiekowych z podziałem na solistów i
zespoły. Z naszej gminy nagrody otrzymali:
Kategoria I
Soliści
II miejsce: Mikołaj Karkowski (Choceń)
Zespoły
I miejsce: Duet: Wiktoria Han i Karolina Pawłowska (Choceń)
Kategoria II
Soliści
Wyróżnienie: Julia Kwiatkowska (Choceń)
Zespoły
I miejsce: Zespół wokalny z SP w Choceniu
II miejsce: Zespół wokalny z SP Śmiłowice
Kategoria III
Zespoły
I miejsce: „Reaktywacja” 54CHDW „Victoria” (Choceń)
III miejsce: Kwartet wokalny (Choceń)
GRAND PRIX – Paulina Szwajkowska (Choceń)
Powiatowy Przegląd Piosenki Harcerskiej nie mógłby się odbyć gdyby
nie wsparcie finansowe Zarządu Powiatu Włocławskiego oraz Urzędu
Gminy w Choceniu a także prywatnych sponsorów: Pani Jadwigi
Lewandowskiej oraz Państwa Bożeny i Piotra Lewandowiczów.
Katarzyna Lińczak
Nie są to wszystkie zadania , dodatkowo wykonamy nawierzchnie na
ul. Krótkiej, Wąskiej w Choceniu na ul. Osiedlowej w Czerniewicach oraz
utwardzimy części drogi w Wichrowicach. W tym przypadku dotyczyć to
będzie części działki, gdzie jej przebieg nie jest kwestionowany .
K.Wojtalik
W dniach 06-07.06.2014 r. Hufiec
ZHP Włocławek – Powiat zorganizował
II Rajd Zuchowy „Siedmiomilowe buty”
w Śmiłowicach. W rajdzie wzięły udział
gromady z Boniewa, Warząchewki oraz
kandydaci na zuchów z Chocenia.
Zuchy
wcieliły
się
w
bajowe
postacie
przebierając
się
we
wcześniej
przygotowane
stroje.
Podczas wieczornych zajęć gromady
zaprezentowały inscenizację wierszy
Tuwima a w sobotę spędziły większość dnia na biegu terenowym po
śmiłowickim parku oraz na grach i zabawach integracyjnych również w
parku.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują dyrektorowi SP w
Śmiłowicach – Panu Sławomirowi Gwardeckiemu za ciepłe i szczere
przyjęcie w budynku szkoły dzięki czemu rajd zuchowy mógł się odbyć.
Katarzyna Lińczak
14
wiadomości choceńskie
•
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ
STRAŻAKIEM
SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW
W roku szkolnym 2013/2014 dzieci z Przedszkola
Niepublicznego z Chocenia brały udział w konkursach,
przeglądach muzycznych, plastycznych i recytatorskich.
Nasze sukcesy to:
Spośród 144 nadesłanych prac dzieci w grupie przedszkolnej
w konkursie plastycznym pt. „Tuwim w oczach dziecka”
organizowanym przez KPCN we Włocławku 1-wsze miejsce
zajęła Marta Dorsz. Opiekun: M. Urbańska.
Chcesz brać udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych.
• Być szkolonym przez Państwową Straż Pożarną.
• Podnosić swoje umiejętności zawodowe.
DOŁĄCZ DO NAS
Ochotnicza Straż Pożarna w Choceniu zaprasza
wszystkich chętnych niezależnie od wieku i
płci do wstąpienia w nasze szeregi.
Przyjdź a nie pożałujesz.
Kontakt z:
Naczelnikiem: 609 552 462
Prezes: 724 142 344
W związku z realizacją projektu „Chcemy umieć więcej!”
uczniowie z Gimnazjum w Choceniu mogli uczestniczyć w
okresie od kwietnia do czerwca w wielu formach bezpłatnych
dodatkowych zajęć. W ramach projektu sala informatyczna
szkoły została doposażona o 16 laptopów, dzięki czemu młodzi
mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z nowoczesnego
sprzętu. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w wyjazdach –
„żywych lekcjach”. Dwie 25 osobowe grupy pojechały do
Biskupina, gdzie spędzili 2 dni. Uczniowie Choceńskiego
gimnazjum zwiedzali muzeum archeologiczne z przewodnikiem,
brali udział w lekcji muzealnej, podczas której lepili naczynia z
gliny, wzięli udział w lekcji muzealnej u Mincerza w czasie, której
mogli samodzielnie wybijać monety, zwiedzali osadę neolityczną,
osadę łużycką oraz wioskę wczesno-piastowską a także wzięli
udział w ognisku. Kolejna wycieczka zabrała grupę 25 osób w
Bory Tucholskie, gdzie uczniowie poszerzyli swoje horyzonty
oraz zdobyli nową i ciekawą wiedzę. W czasie wyjazdu uczniowie
wzięli udział w spływie kajakowym, który był niesamowitym
przeżyciem oraz wyzwaniem dla każdego z uczestników. Również
wycieczka w Bory Tucholskie została uatrakcyjniona o obiad w
formie ogniska. Każda z wycieczek pozwoliła młodym ludziom
zebrać nie tylko nowy bagaż doświadczeń, ale również wiele
miłych niezapomnianych wspomnień. W chwili obecnej zostały
zakończone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
dodatkowe zajęcia artystyczne oraz wyjazdy. Jednakże już
po wakacjach wszelkie zajęcia zostaną wznowione. Również
po wakacjach odbędą się kolejne wycieczki: dwa wyjazdy w
Bory Tucholskie, pięć
do Włocławka z zakresu
przedsiębiorczości, trzy
grupy
gimnazjalistów
pojadą do Opery Nova w
Bydgoszczy oraz kolejna
grupa odwiedzi Biskupin.
Dominika Szymańska
KPCN we Włocławku – rozstrzygnięcie konkursu „Tuwim
w oczach dziecka” (laureatka M. Dorsz druga od lewej)
Wyróżnienia w konkursie plastycznym organizowanym przez
CCK i Bibliotekę „Ferie z książką” dla: J. Kucharskiej, W.
Lewandowskiej, M. Dorsz, M. Pawłowskiej, A. Kaniewskiej, I.
Urbańskiego.Opiekun grupy: M. Urbańska
Dzieci uczestniczyły w Ogólnopolskim Logopedycznym
Konkursie Plastycznym „Syczące węże”. Opiekun V. Łojewska
W dniu 05.06.2014 r., dzieci z naszego przedszkola brały udział
w Konkursie Recytatorsko- Teatralnym „Brzechwolandia 2014”
zorganizowanym przez przedszkole Artystyczno – Językowe
w Baruchowie. Jury spośród 4 przedszkoli 1-wsze miejsce w
kat. wiekowej 3-4 latki przyznało Michalince Błaszczyk oraz
w kat. wiekowej 5-6 latki – II miejsce dla Nicola Szałczyńskiej.
Gratulujemy naszym laureatkom, rodzicom i wychowawczyni:
M. Urbańskiej. W konkursie uczestniczyły: I. Jóźwiak i M. Dorsz.
Wszystkie dzieci pięknie reprezentowały wiersze J. Brzechwy.
Uczestnicy konkursu Brzechwolandia z wychowawcą i Jury
Zdjęcia dzieci na stronie www.przedszkolakichoceń.pl
Grupa Starszaków wraz z opiekunem M. Urbańską na
zaproszenie rodzica – nauczyciela Sylwii Wojtczak brała udział w
zajęciach „Wielkie gotowanie, a potem buuum” w Zespole Szkół
Chemicznych we Włocławku w dniu 02.06.2014r. Przedszkolaki
bawiąc się zdobywały doświadczenie kulinarne pod kierunkiem
fachowców.
Zdjęcia oraz filmik na stronie www.zsch.wek.pl
Dyrektor Przedszkola Niepublicznego
w Choceniu
Ewa Malinowska
15
wiadomości choceńskie
Finisz w końcówce ocalił
drużynę przed spadkiem
III miejsce tenisistów w IV lidze
Po serii porażek na początku rundy wiosennej drużyna seniorów przed
ostatnimi spotkaniami znajdowała się na 13 - przedostatniej pozycji.
Udany finisz w i zwycięstwa nad Wichrem, Lechem i Victorią pozwolił
zakończyć rozgrywki na 11 miejscu. Zarząd klubu dziękuje zawodnikom
i trenerowi Markowi Malinowskiemu za walkę do końca. Kibicom z
Chocenia przypomina, że kibicowanie polega na byciu z drużyną „na
dobre i na złe”.
Tabela A – Klasy KPZPN 2013/2014
Nazwa zespołu
spotkania punkty zwycięstwa remisy porażki
stosunek
bramek
1 Sadownik Waganiec
26
63
20
3
3
85:40
2 LKS Grot Kowalki
26
47
14
5
7
53:40
Drużyna tenisistów UNII grająca w IV lidze KPOZTS zajęła III miejsce
(w ubiegłym sezonie 4). Nasi zawodnicy w składzie: P. Trzcińska, R.
Szudzikowski, A. Desselberger, T. Celmer, M. Narowski, K. Kruczkowski
odniosła wiosną 5 zwycięstw, 3 remisy i 3 porażki. Wyniki rundy
wiosennej: z UKS OSiR Brodnica 2:8, ze Spartą Nakło 8:4, z GKS GrutaIskra Plemięta 7:7, z Emdekiem III Bydgoszcz 8:4, z Piastem II Kruszwica
7:7, z UZTS II Barcin 8:5, z Pogonią Mogilno 2:8, z Pomorzaninem
Serock-GOKSIR Pruszcz 8:4, z LUKS Kusy II Laskowice 6:8, z KS Pigża
8:6, z LKS Kamionka Kamień Kr. 7:7.
Tabela IV Ligi Tenisa Stołowego KPOZTS
Miejsce
Nazwa drużyny
Mecze Punkty Małe punkty
1
Pogoń Mogilno
22
42
174-50
2
UKS OSiR Brodnica
22
42
174-66
3
Unia Choceń
22
29
145-129
3 Orzeł Służewo
26
44
13
5
8
66:42
4 Skrwa Skrwilno
26
41
11
8
7
61:49
4
UKS Pigża
22
26
146-126
5 Zgoda Chodecz
26
38
12
2
12
59:65
5
LUKS Kusy II Laskowice
22
21
135-135
6 Victoria Smólnik
26
36
10
6
10
46:50
6
UZTS II Barcin
22
19
123-145
7 Wzgórze Raciążek
26
36
10
6
10
52:56
7
LKS Kamionka Kamień Kr.
22
19
128-145
8 MGKS Lubraniec
26
36
11
3
12
47:46
9 Piast Budkowo
26
35
10
5
11
49:56
8
Emdek III Bydgoszcz
22
18
113-137
10 Cukrownik Fabianki
26
33
8
9
9
54:59
9
Piast II Kruszwica
22
17
122-143
11 Unia Choceń
26
33
10
3
13
55:59
10
GKS Gruta - Iskra Plemięta
22
16
117-144
26
31
10
1
15
58:61
11
Pomorzanin Serock-GOKSIR
Pruszcz
22
11
89-158
13 Lech Dobre
26
26
7
5
14
48:73
12
Sparta Nakło
22
4
83-171
14 Wicher Wielgie
26
16
5
1
20
28:65
12
Wisła Dobrzyń n/
Wisłą
Zarząd klubu serdecznie dziękuję wszystkim zawodnikom,
kierownikowi drużyny Tomkowi Celmerowi i Panu Markowi Zapiecowi Juniorzy starsi „jak zwykle …”
Drużyna juniorów starszych Unii podobnie jak w latach ubiegłych nie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wilkowicach za udostępnienie hali
dostarczyła nam powodów do satysfakcji. W całym sezonie zdobyła tylko na mecze i treningi.
15 punktów (4 zwycięstwa, 3 remisy i 13 porażek) i zajęła ostatecznie
przedostatnie 10 miejsce. W ramach komentarza można niektórych
III miejsce Unii w Regionalnej Lidze Siatkówki
piłkarzy zapytać: Czy warto dalej grać w piłkę?
W XXII edycji Regionalnej Ligi Siatkówki zakończonej 16 marca
2014 r. w Choceniu nasi siatkarze zajęli III miejsce. Mistrzem po raz
Z boisk piłkarskich...
trzeci została drużyna Setbol Czernikowo. Najlepszym zawodnikiem
choceńskiego zespołu został Daniel Dolata. Tabela rozgrywek: I miejsce
1 czerwca 2014 r. w Choceniu rozegrano V Grand Prix Chocenia – Setbol Czernikowo (22 pkt), II miejsce – Ogończyk Kikół (16 pkt), III
– Indywidualne Mistrzostwa Regionu Włocławskiego w Tenisie miejsce – Unia Choceń (15 pkt), IV miejsce – Lipnowiak Lipno (4 pkt)
II miejsce Unii w Akademickiej Lidze Siatkówki Mężczyzn
Stołowym pod patronatem Wójta Gminy Choceń Romana
Siatkarze UNII Choceń uczestniczący w rozgrywki Akademickiej Ligi
Nowakowskiego. W turnieju uczestniczyło 38 zawodników. Zacięta
walka we wszystkich kategoriach rozegrała się pomiędzy III i IV Siatkówki Mężczyzn w sezonie 2013/2014 organizowanej przez PWSZ
ligowcami z Górnika Kłodawy, LZS Jastrzębie i GTS Unii. W kat. we Włocławku zajęli II miejsce. W rozgrywkach brało udział 6 zespołów.
open zwyciężył Tomasz Pińkowski z KS Górnik Kłodawa. W kat. W końcowej klasyfikacji ALSM zwyciężyła drużyna Opakofarbu, a
weteran Paweł Leśniewski z Sokóła Gniewkowo. W młodzik/kadet trzecie miejsce zajęli siatkarze PWSZ Włocławek.
VI miejsce Unii w V Otwartym Turnieju Siatkówki o Puchar Prezesa
Krystian Rybowicz z Jastrzębia. A w żak Kamil Prykowski z Wichowa.
GTS Unia Choceń
Klasyfikacja V Grand Prix Chocenia
26 kwietnia w Choceniu rozegrany został V Otwarty Turniej Siatkówki
Kategoria żak: 1. Prykowski Kamil - LZS Wichowo, 2. Bagiński
o Puchar Prezesa GTS Unia Choceń. Do rywalizacji stanęło 16 drużyn z
Sebastian - SP Śmiłowice, 3. Trzciński Igor - Tajfun Śmiłowice
Kategoria młodzik/kadet: 1. Rybowicz Krystian - LZS Jastrzębie, 4 okolicznych województw. Zwyciężyła drużyna GTS Błękitni Mąkolno,
2. Prajwos Eryk - LZS Jastrzębie, 3. Matuszkiewicz Mateusz - Start a UNIA zajęła 6 miejsce.
Zarząd klubu serdecznie dziękuję siatkarzom, kierownikowi drużyny
Lubraniec
Danielowi
Dolacie, Radosławowi Chełminikaowi i pracownikom GOSiRu.
Kategoria open: 1. Pińkowski Tomasz - KS Górnik Kłodawa,
2. Leśniewski Paweł - Sokół Gniewkowi, 3. Rybacki Adam - KS Górnik
Kłodawa, 5-6 Celmer Tomasz - UNIA Choceń, Szudzikowski Ryszard
- Unia Choceń
Gmina Choceń przeszła pozytywna weryfikację złożonego wniosku
Kategoria weteran: 1. Leśniewski Paweł - Sokół Gniewkowi, 2.
na dotację do utylizacji azbestu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Szudzikowski Ryszard - UNIA Choceń, 3. Celmer Tomasz - UNIA Choceń
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ogłoszony przetarg
Najlepzymi zawodniczkami turnieju zostały N. Dąbrowska w kat.
pozwolił wyłonić nam firmę, która dokona utylizacji płyt azbestowych.
młodzik/kadet P. Rogińska w kat. open ze Startu Lubraniec. Najlepszymi
Prace wykonuje firma PRO-EKO SERWIS z Gostynina. Cena za
zawodnikami gminy S. Bagiński z SP Śmiłowice w kat. żak i A. Frąckiewicz
jaką firma wykonana zakres prac opiewa na kwotę 58.959,63 zł.
z Czerniewic w kat. open. Harmonogram przewiduje zakończenie wszystkich prac do końca
Organizatorzy GTS UNIA Choceń i LUKS Tajfun Śmiłowice serdecznie
września br. Osoby ujęte we wniosku zostaną powiadomione
dziękują Panu Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu i Pani Anecie
telefonicznie o terminie rozpoczęcia prac przez firmę.
Hoffman - LGD Dorzecze Zgłowiączki za przekazanie nagród rzeczowych
Tomasz Sikorski
dla najlepszych zawodników turnieju.
Siatkarze zakończyli sezon
V Grand Prix Chocenia
Azbest do utylizacji
16
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu
wiadomości choceńskie
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
Uczniowie wyróżniający się w nauce w roku szkolnym 2013/14
Od lewej: Sylwia Pietrzak, Sebastian Alabrudziński śr. 4,94, Wilkowice, Roman
Nowakowski, Mateusz Michalski śr. 5,22, Łąki Markowe, Zuzanna Sałacka śr. 4,94,
Czerniewice, Alicja Piasecka śr. 5,11,Śmiłowice, Leszek Skalski, Dominika Czapska
śr. 5,16, Wilkowice, Grzegorz Raczkowski śr. 4,88, Choceń, Kacper Bonawenturski
śr. 4,94, Szczutkowo, Oliwia Lewandowska śr. 4,94, Wola Nakonowska, Patryk
Bladusiak śr. 4,94, Siewiersk, Kamil Jankowski śr. 5,05, Choceń, Dominika Woźnicka
śr. 5,00, Olganowo, Jakub Seklecki śr. 4,84, Stefanowo, Maciej Gołaszewski śr.
5,00, Choceń, Marika Chojnacka śr. 4,84, Choceń, Marta Grabczyńska śr. 5,07,
Choceń. Nieobecni na zdjęciu: Monika Lachendrowicz śr. 5,06, Jarantowice, Natalia
Strzykowska śr. 5,06, Śmiłowice, Szymon Skonieczny śr. 4,80, Śmiłowice.
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Choceniu, Społeczna Zasadnicza Szkoła
Zawodowa im. Adama Mickiewicza w Choceniu
Na zdjęciu znajdują się od lewej:
Natalia Najlepsza (uczenica klasy II Liceum Ogólnokształcącego
w Choceniu, średnia ocen - 5,09)
Weronika Zasada (uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego
w Choceniu, średnia ocen - 5,45)
Paulina Grzelak (uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcacego
w Choceniu, średnia ocen 4,82)
Paulina Zasina (tegoroczna absolwentka Liceum
Ogólnokształcącego w Choceniu, średnia 4,75)
Julia Walecka (uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu, średnia 4,75)
Dominika Ampanowicz (uczennica klasy II Szkoły Zawodowej w Choceniu, średnia 5,07)
Angelika Ziółkowska (uczennica klasy II Szkoły
Zawodowej w Choceniu, średnia ocen 4,77)
Michał Nieznański (tegoroczny absolwent Liceum
Ogólnokształcącego w Choceniu, średnia ocen 4,9)
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach
Jowita Śmiałek
Śmiłowice Pustki, śr. 4,8
Julia Postrach Śmiłowice,
śr. 4,9
Najlepszy absolwent
Angelika Skwarska
Olganowo, śr. 5,2
Michał Walewicz
Śmiłowice Pustki, śr. 5,1
Sławomir Piekarski
Olganowo, śr. 4,9
Wyróżnieni klasa VI: Martyna Lipińska Śmiłowice,
śr. 4,8, Zuzanna Piwinska Wichrowice, śr. 4,9,
Angelika Skwarska Olganowo, śr. 5,2,
Dominik Baginski Śmiłowice, śr. 5,0
Sebastian Bagiński
Śmiłowice Pustki, śr. 5,2
Wiktor Staniszewski
Olganowo, śr. 4,8
Adrian Czarnecki Skinbice, śr. 5,0
Krystian Skwarski Olganowo, śr. 4,8
Wiktoria
Kujawa
śr. 4,82
zam. Choceń
Bartłomiej
Fabijański
śr. 5,0
zam.
Bodzanowo
Klaudia
Jemioła
śr. 5,0
zam. Choceń
Martyna
Wesołowska
śr. 5,09
zam.
Wilkowiczki
Patrycja
Jasińska
śr. 5,18
zam. Choceń
Justyna
Podgórska
śr. 5,36
zam. Choceń
Wiktoria
Bagińska
śr. 5,1
zam. Choceń
Malwina
Jaśkiewicz
śr. 4,82
zam. Borzymie
Kacper
Falkowski
śr. 4,82
zam. Choceń
Karolina
Kwiatkowska
śr. 5,27
zam. Borzymie
Julita
Lewandowska
śr. 5,09
zam. Choceń
Marcel
Jastrzębski
śr. 5,0
zam. Choceń
Marta
Grzelak
śr. 4,82
zam.
Bodzanówek
Wiktoria
Seklecka
śr. 5,18
zam. Choceń
Patryk
Wieczorek
śr. 4,91
zam. Kolonia
Borzymie
Igor
Płoszaj
śr. 5,27
zam. Choceń
Bartosz
Mikołajczewski
śr. 5,09
zam. Choceń
Przemysław
Perlic
śr. 5,09
zam. Choceń
Anna
Pawłowska
śr. 5,09
zam. Choceń
Martyna
Sikorska
śr. 5,36
zam. Kruszyn
Justyna
Paprocka
śr. 5,1
zam. Choceń
Daria
Zabłocka
śr. 5,0
zam. Nowiny
Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
Adam Wrzesiński, zam.
Wola Nakonowska,
śr. 5,3
Aleksandra
Ziółkowska, zam.
Świerkowo, śr. 4,8
Fabian Przybyszewski,
zam. Wilkowiczki,
śr. 4,8
Jagoda Latowska,
zam. Nowa Wola,
śr. 4,9
Kamil Hyba, zam.
Wichrowice, śr. 4,8
Karolina Mosak, zam.
Wola Nakonowska,
śr. 4,8
Krzysztof Lewandowski,
zam. Wichrowice,
śr. 4,8
Krzysztof Muchalski,
zam. Wichrowice,
śr. 5,0
Magdalena Rosiak,
zam. Wilkowice, śr. 5,2
Małgorzata
Kapuścińska, zam.
Wichrowice, śr. 4,8
Marcin Czerniak, zam.
Wilkowice, śr. 5,0
Marek Danielewicz,
zam. Czerniewice,
śr. 5,0
Martyna Sudomir, zam.
Wichrowice, śr. 5,4
Michał Czerniak, zam.
Wilkowice, śr. 5,2
Miłosz Szpetkowski,
zam. Skibice, śr. 5,1
Natalia Góralska, zam.
Czerniewice, śr. 4,9
Natalia Rucińska, zam.
Wola Nakonowska,
śr. 5,1
Oliwia Sikorska, zam.
Świerkowo, śr. 4,8
Roksana Herman, zam.
Nowa Wola, śr. 4,8
Urszula Proszkiewicz,
zam. Wilkowice, śr. 4,8
17
wiadomości choceńskie
II Festiwal Piosenki Obcojęzycznej - Choceń 2013 już za nami...
13 czerwca 2014r. odbył się
II Wojewódzki Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej
w
Choceńskim
Centrum Kultury. Organizatorami
imprezy byli Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Choceniu i Gmina Choceń.
Uczestnicy festiwalu to uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Tegoroczny festiwal odbył się pod patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niepowtarzalną atmosferę
minionej imprezy zapewniła szeroka gama wykonywanych utworów,
oprawa festiwalu, ale przede wszystkim dopracowane wykonania
uczestników. Dobrze dobrany repertuar i wysoki poziom wykonanych
utworów sprawił, że zarówno uczestnicy jak i przybyli goście świetnie
się bawili.
Serdeczne podziękowania składamy JURY w składzie:
1. P.Marzena Agnieszka Gajewska- Koordynator Pure Art. Group
–Nieformanej Grupy Młodych Artystów, organizatorka koncertu
amatorów „Otwarta Scena”, współtwórczyni konkursu dla wokalistów
„Rajd Wokalny w Garage Hotel.
2. P.Paulina Gostyńska-nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w
Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
3. P.Jadwiga Bińkowska - mgr filologii angielskiej, nauczycielka
j.angielskiego w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach
4. P. Joanna Słowińska – mgr filologii niemieckiej, nauczycielka j.
niemieckiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu
5. P. Anna Bet – mgr filologii polskiej z ukończonym kursem j.rosyjskiego
ODEN i 10-letnim stażem nauczania j. rosyjskiego w szkołach
podstawowych.
6. P.Emilia Dankowska – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
z międzynarodowym Certyfikatem Języka Francuskiego i Certyfikatem
wydany przez Alliance Francaise działający przy Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
7. P.Marcin Majewski - muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów.
Na swoim koncie ma kilka nagranych i wydanych albumów z różnymi
grupami muzycznymi. Jako solista różnych formacji oraz muzyk
sesyjny koncertuje w kraju oraz poza jego granicami. Od kilkunastu
lat szczególnie związany z muzyczną sceną Włocławka, gdzie został
kilkukrotnym laureatem nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.
Dziękujemy sponsorom. Byli to:
p. Piotr Całbecki – Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego,
p. Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń,
p. Leszek Skalski – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu,
Firma SADCO GRUPA Sp. z o.o. Śmiłowice,
Wydawnictwo Szkolne PWN,
Wydawnictwo MACMILLAN,
Stowarzyszenie Dorzecze Zgłowiączki Choceń
Grupa ubezpieczeniowa PZU
Bank Spółdzielczy Kowal
Za promocję Festiwalu dziękujemy patronom medialnym:
Włocławski Portal Internetowy Młody Włocławek,
Włocławski Portal Informacyjny Promocje Włocławskie,
Radio HIT
Telewizja CW24,
Gazeta Pomorska,
Telewizja Kujawy
Za świetny występ, umilający czas podczas obrad Jury dziękujemy Ewie
Marciniak!
Dziękujemy Władzom Gminy za wsparcie:
Wójtowi Gminy – P. Romanowi Nowakowskiemu;
Sekretarz Gminy Choceń – P. Agnieszce Świątkowskiej.
Dziękujemy Choceńskiemu Centrum Kultury za udostępnienie obiektu i
pomoc w organizacji festiwalu:
Kierownikowi – p. Arielowi MalinowskiemuPracownikom i osobom
obsługującym sprzęt nagłaśniający.
Dyrekcji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu za udzielenie wsparcia
finansowego, jak i duchowego:
Dyrektorowi – p. Leszkowi Skalskiemu
Wicedyrektor – p. Sylwii Pietrzak
Podziękowania dla nauczycieli odpowiedzialnych za organizację II
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu w składzie:
p. Magdalena Domżał, p. Karolina Jarębska, p. Agata Wąsikowska, p.
Joanna Słowińska, p. Wioletta Krysztoforska, p. Andrzej Dzięciołowski
Podziękowania należą się nauczycielom zaangażowanym w organizację
II Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu w składzie:
p. Dariusz Kolczyński, p. Justyna Wrońska, p. Grzegorz Czerwiński, p.
Barbara Niziołek
p. Ewa Wojciechowska
Podziękowania składamy uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Choceniu zaangażowanym w organizację II Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej. Byli to:
Milena Klubińska, Zuzanna Sałacka, Kacper Ryniec, Dominik Langa,
Natalia Strzykowska,
Monika Lachendrowicz, Piotr Muszyński, Patryk Niżeniec,
Magdalena
Chyżewska,
Weronika
Borowiecka,
Marta
Grabczyńska,
Marika
Chojnacka,
Filip
Piłatowski,
Maciej
Gołaszewski, Julia Kujawiak, Daniel Ćwikliński, Patryk Bladusiak,
Dominika
Woźnicka,
Alicja
Piaseck,
Dominika
Czapska
Podziękowania dla wszystkich pracowników Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Choceniu, którzy zaangażowali się w organizację II Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej.
Szczegółowe informacje oraz galerię zdjęć obejrzeć można na
stronach: www.gim-chocen.pl,
https://www.facebook.com/#!/FestiwalChocen?fref=ts
„Aktywne wakacje” w Szkole Podstawowej w Wilkowicach w dniach 30.06 – 02.07.2014r.
Przez 3 dni uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach doświadczyli wielu
atrakcji. Rozpoczęli od podróży w świat bajki oglądając „Jak wytresować smoka
2” w Multikinie, a po pełnym emocji seansie posilili się w restauracji KFC. Drugiego
dnia pomaszerowali na boisko „Orlik” w Czerniewicach, gdzie zostały rozegrane
„Wakacyjne mistrzostwa w piłce nożnej” oraz zorganizowano wiele konkurencji
sportowych. W przerwie zawodnicy piekli kiełbaski nad ogniskiem i jeździli wozem
strażackim. W tym miejscu składamy podziękowania strażakom Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czerniewicach, którzy opiekowali się paleniskiem i urządzili przejażdżkę
dzieciakom. Ostatniego dnia uczniowie zażywali kąpieli słonecznych i wodnych nad
jeziorem borzymowskim. Dzieciaki zajadali się kiełbaskami z ogniska oraz pieczonymi
ziemniakami. Dopełnieniem szczęścia były duże ilości słodyczy i łakoci. Serdecznie
dziękujemy Panu Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu za okazałą pomoc finansową
w zorganizowaniu półkolonii dla uczniów naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy na
pożegnanie otrzymali dyplomy, życzenia a także dużo energii na resztę wakacji. Opiekę
nad dziećmi sprawowali: Łukasz Jankowski, Kinga Gawłowska, Renata Wojtalik, Klara
Sobczak. Elżbieta Zapiec, Monika Komorowska, Grażyna Weber, Miłosz Połujański,
Przemysława Bobrowska.
Iwona Terpińska
18
wiadomości choceńskie
Z życia szkół ponadgimnazjalnych
w Choceniu
Szkoła Podstawowa w Choceniu
otrzymała tytuł „Bezpiecznej Szkoły” !
Dyrektor szkół ponadgimnazjalnych w Choceniu informuje
absolwentów gimnazjów o wolnych miejscach w Społecznym Liceum
Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu
na profilach: mundurowym, ratownictwo i promocja zdrowia oraz ogólnym.
Wolne miejsca są również w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej
im. Adama Mickiewicza w Choceniu. Wraz z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego 2014/2015, uczniowie kształcący się w choceńskich szkołach
ponadgimnazajalnych będą mogli uzyskać od organu prowadzącego
szkołę, dofinansowanie do kursu prawa jazdy kat. B, w wysokości 100%,
75%, 50% kosztów opłat za kurs. Nagrodę motywacyjną w postaci
dofinansowania do kursu na prawo jazdy kat. B będą mogli otrzymać
uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i 100% frekwencji, jak
również mający wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Każdy
uczeń Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodzie mechanik
pojazdów samochodowych objęty będzie przez organ prowadzący
szkołę dofinansowaniem do kursu prawa jazdy kat. B w wysokości 50%
kosztów opłat za kurs.
Osoby dorosłe, zainteresowane uzyskaniem średniego wykształcenia,
mogą podjąć naukę w szkołach dla dorosłych – Społecznym
Wieczorowym Liceum Ogólnokształcącym (nauka odbywa się w każdy
poniedziałek, wtorek i czwartek), Społecznym Zaocznym Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
w soboty i niedziele). W szkołach dla dorosłych mogą podjąć naukę
absolwenci szkoły gimnazjalnej lub ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Dokładne informacje można uzyskać pod numerem telefonu
54-284-67-14.
Dyrektor Szkoły: Tamara Mikołajczak
Szkoła Podstawowa w Choceniu
w okresie od 15 maja 2013 roku do
24 lutego 2014 roku uczestniczyła
w konkursie Bezpieczna Szkoła
– Bezpieczny Uczeń. Wykonanie
dziesięciu konkursowych zadań
w
każdej
klasie
wymagało
ogromnego
nakładu
pracy
zarówno od uczniów, jak i od
nauczycieli oraz zaangażowania
w pracę profilaktyczną również
policjantów, specjalistów z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
i członków społeczności lokalnej.
Zrealizowano zajęcia dotyczące
bezpieczeństwa,
poszanowania
własności,
zachęcano
do
poznawania kultury, tradycji i
symboli swojego kraju. Szczególny
nacisk położono na profilaktykę
niebezpiecznego korzystania z Internetu.
Działania służące poprawie bezpieczeństwa w szkole zostały bardzo
wysoko ocenione i nagrodzone Certyfikatem Bezpiecznej Szkoły. Tym
samym Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka w Choceniu
dołączyła do Klubu Bezpiecznych Szkół, który skupia placówki
zapewniające swoim wychowankom bardzo wysokie standardy
bezpieczeństwa oraz poszanowania praw jednostki oraz całego
społeczeństwa.
Happening „Bezpieczne wakacje”
w SP Choceń
Piknik rodzinny w SP Choceń
Aby przypomnieć uczniom o zasadach bezpieczeństwa w czasie
wakacji, w Szkole Podstawowej w Choceniu dnia 26 czerwca 2014
odbył się happening, podczas którego uczniowie wszystkich klas w
bardzo atrakcyjnej formie zwracali uwagę na największe zagrożenia , z
którymi można się zetknąć podczas wakacji, zachęcali do zachowania
zasad bezpieczeństwa, apelowali o zdrowy rozsądek zarówno u dzieci
jak i u dorosłych. Ciekawe scenki, kolorowe plakaty przemawiające do
wyobraźni służyły temu, abyśmy wszyscy dbali o bezpieczeństwo swoje
i innych.
Wszystkim dzieciom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!
Dnia 25 maja 2014 r w Szkole Podstawowej w Choceniu odbył się
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki, Ojca i Dnia Dziecka. Świętowanie
rozpoczęliśmy od inscenizacji „Brzydkiego Kaczątka” przygotowanego
przez uczniów z klas II. Następnie chętne rodziny mogły wziąć udział w
zabawnych potyczkach sportowych przygotowanych przez nauczycieli.
Na wszystkich czekało wiele atrakcji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za wspólną zabawę, a
sponsorom za wspieranie inicjatyw naszej szkoły.
19
wiadomości choceńskie
Szkolne remanenty
VIII edycja MięĘdzyszkolnego
Konkursu Poetyckiego im. Leona
Stankiewicza w Śmiłowicach
11czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach
uroczyście rozstrzygnięto VIII edycję Międzyszkolnego Konkursu
Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Na konkurs nadesłano ponad
300 wierszy. W konkursie wzięli udział uczniowie m.in. z Warszawy,
Inowrocławia, Dąbrowy Górniczej i wielu kujawskich szkół. Komisja
w składzie: Danuta Czerwińska – Murawska, Mirosław Antoni Glazik,
Marian Kustra i Jarosław Wojciechowski przyznała 11 nagród i 13
wyróżnień. Uroczystość uświetniła obecność: sekretarza
Gminy Choceń Pani Agnieszki Świątkowska, konsultanta KPCEN we
Włocławku Pani Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek, kierownika Biura
LGD Dorzecza Zgłowiączki Pani Anety Hoffman oraz proboszcza parafii
pw. św. Bartłomieja Krystiana Michalaka.
Wyniki VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona
Stankiewicza w Śmiłowicach
Kategoria - szkoły podstawowe: I miejsce Oliwia Podgórska SP
im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, II m. Samuel Balicki SP w Nadrożu i
Wiktoria Stypuła SP 14 we Włocławku, III m. Urszula Burdan SP 12 we
Włocławku. Wyróżnienia: Marta Chomicz NSP Galileo w Nakonowie,
Justyna Chudomięt SP 20 we Włocławku, Zuzanna Jarzębińska PSP
1 w Radziejowie, Maciej Jaskólski SP im. Z. Padewskiego w Nadrożu,
Justyna Rosol SP 14 we Włocławku, Szymon Rosół ZS nr 2 w Brześciu
Kujawskim, Karolina Winna SP 14 we Włocławku, Amelia Zielińska SP
Śmiłowice.
Kategoria szkoły gimnazjalne: I miejsce Maciej Henryk Modzelewski
Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach, oraz I miejsce
Andrzej Jagiełłowicz Gimnazjum Nr 40 im. Żołnierzy AK Grupy Bojowej
KRYBAR, III m Weronika Więckowska Publiczne Gimnazjum im. St.
Reymonta w Bądkowie, III m Marta Kotecka Gimnazjum Nr 3 im. Polskich
Noblistów we Włocławku. Wyróżnienia: Daniel Gralewski Gimnazjum im.
J. P. II w Choceniu, Aleksandra Jakóbczak Gimnazjum Nr 9 im. Oskara
Kolberga we Włocławku, Krauze, Wiktoria Sadło Gimnazjum. im. M.
Kretkowskiej w Baruchowie.
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: II miejsce Wiktoria Szumiata
II LK w Dąbrowie Górniczej, III m Katarzyna Bojanko III LO im. M.
Konopnickiej we Włocławku, III m Adrianna Mikołajczyk IV LO im. K.K.
Baczyńskiego we Włocławku. Wyróżnienia: Edyta Karczmarek ZSCh
im. M. Skłodowskiej - Curie we Włocławku, Adam Wiśniewski ZSKR w
Kowalu.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim
fundatorom nagród:
Panu Romanowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy Choceń, Radzie
Rodziców SP Śmiłowice, Ks. Krystianowi Michalakowi, DobrzyńskoKujawskiemu Towarzystwu Kulturalnemu, Lokalnej Grupie Działania
Dorzecze Zgłowiączki, Pani Jadwidze Lewandowskiej, Panu
Januszowi Borkowskiemu i Panu Jerzemu Donajczykowi. Dyrektor
serdecznie dziękuje zespołowi folklorystycznemu „Śmiłowiónki”
ze Śmiłowic za uświetnienie spotkania swoim występem. Dyrektor
serdecznie dziękuje Dyrekcji Kujawsko – Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku za objęcie patronatem i promocję
konkursu w środowisku nauczycieli.
W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły z powodzeniem
reprezentowali nas w wielu konkursach i zawodach sportowych. Ich
występy dały nam wszystkim wiele satysfakcji. O niektórych nie zdążyliśmy
wcześniej poinformować. Dlatego dziś z radością prezentujemy ich wyniki.
* zespół wokalny w składzie: Alicja Ziółkowska, Zuzanna Piwińska,
Oliwia Maciejewska, Angelika Skwarska, Weronika Piwińska i Julia
Wojciechowska, op. Miłosz Kierzkowski otrzymał II nagrodę na XX
Powiatowym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Choceniu.
* 28 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku rozstrzygnięto
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Mały Powstaniec, czyli powstanie
warszawskie w kolorze kredek”. Sukces odniosły uczennice klasy VI.
Zuzanna Piwińska zajęła I miejsce, natomiast Marta Czajkowska II miejsce,
op. Sławomir Gwardecki.
* W Powiatowym Konkursie Recytatorskim poezji Jana Pawła II w
Radziejowie pod hasłem „Całym sobą płacisz za wolność” III nagrodę
otrzymała Angelika Skwarska. Wyróżnienie również Zuzanna Piwińska,
op. Radosław Babiński.
* 16 maja 2014 roku odbyła się VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego Twórczości Jana Pawła II w Choceniu. W kategorii szkół
podstawowych zwyciężyła ucznnicanklasy VI Angelika Skwarska, op.
Radosław Babiński.
* 7 czerwca dwie nasze uczennice otrzymały wyróżnienia w XIV
edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego szkół podstawowych i
gimnazjów pt.: „Wiosna na Kujawach”.
W kategorii klas 0 - I Oliwia Przekwas z klasy I op. mgr Elżbieta
Lachendrowicz i w kategorii klas II – III Amelia Ulewicz z klasy II, op. mgr
Anna Kamińska.
* 11 czerwca Amelia Zielińska uczennica klasy III op. Joanta Krynicka
została wyróżniona w VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego
im.Leona Stankiewicza w Śmiłowicach.
* 11 czerwca uczennica klasy V Klaudia Osińska zajęła III miejsce w biegu
na 600 m z czasem 2.12 min, op. mgr Paulina Trzcińska w Powiatowym
Mityngu Lekkoatletycznym „Nadzieje Olimpijskie” w Cypriance.
* 27 czerwca uczennica klasy VI klasy Angelika Skwarska - średnia ocen
5,2 otrzymała z rąk Pani Agnieszki Świątkowskiej nagrodę dla Najlepszego
Absolwenta Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach.
Medale i wiele nagród pozwalają z nadzieją patrzeć na pozom
kształcenia i przyszłość sportu w naszej szkole. Mamy nadzieję, że
oddanie we wrześniu nowego boiska pomoże młodym sportowcom w
zdobywaniu kolejnych medali.
Wszystkim nagrodzonym naszym uczennicom, uczniom i ich opiekunom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Na czas wakacji życzymy
bezpiecznego i udanego wypoczynku.
Kolejne przydomówki na terenie naszej gminy
Gmina Choceń przystępuje do kolejnego etapu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji
deszczowej na terenie gminy Choceń”. W roku bieżącym w ramach
powyższego projektu wybudowanych zostanie aż 55 oczyszczalni
przydomowych. Budowa ich już trwa. Głównym wykonawca prac
jest Zakład Gospodarki i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie.
Podwykonawcą prac jest tut. Zakład Usług Komunalnych oraz
firma EKO-BUD Agnieszka Żołędowska. Termin zakończenia prac
ustalony został na sierpień br. Przed rozpoczęciem robót Gmina
zorganizowała spotkanie na którym podpisane zostały stosowne
umowy na wykonanie oczyszczalni, a także każdy z wykonawców
przedstawił harmonogram robót. Właściciel zobowiązany jest do
wpłaty pozostałej części kwoty 1.817 zł. Zawarta zostanie także druga
umowa na eksploatowanie wybudowanej oczyszczalni.
Natomiast w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej zaplanowano do wybudowania również
55 sztuk oczyszczalni. Wykonawcą prac jest firma MB- System z
Fabianek. Zgodnie z harmonogramem prace rozpoczną się w lipcu
a ich zakończenie zaplanowano na III kwartał br. O postępach prac
przy tych dwóch inwestycjach będziemy informowali na bieżąco. W
sumie w tym roku na terenie naszej gminy powstanie aż 110 sztuk
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Tomasz Sikorski
20
wiadomości choceńskie
VIII miejsce „orlików” ze Śmiłowic
10 czerwca br. odbyła się II edycja ekologicznej imprezy
środowiskowej - Chcemy żyć w czystej gminie – w tym roku pod
Uczniowie klas III i IV wzięli udział w Kujawsko-Pomorskiej Lidze hasłem - ROWER WIELE ZMIENIA. W imprezie uczestniczyli uczniowie
Orlika. Po zwycięskich eliminacjach powiatowych w Lubaniu, gdzie klas VI szkół podstawowych z Chocenia, Śmiłowic i Wilkowic oraz
podopieczni Pauliny Trzcińskiej wygrali 12:0, drużyna zagrała w półfinale
wojewódzkim w Białych Błotach. Chłopcy wygrali z SP 1 Rypin 2:0 oraz
zremisowali z SP Świekatowo 1:1. Tym samym wywalczyli awans do
finału, który został rozegrany w Aleksandrowie Kujawskim. W finale
wojewódzkim orlicy z SP Śmiłowice przegrali trzy spotkania z SP
Niemcz 5:0, SP 4 w Brodnica.3:0 i SP 6 w Inowrocławiu 3:0. W ostatnim
meczu pokonali SP 1 Aleksandrów Kujawski i zakończyli rozgrywki na 7
miejscu w województwie kujawsko-pomorskim.
Gratulujemy drużynie w składzie: Sebastian Bagiński, Adrian Czarnecki,
Adam Dankowski, Krystian Skwarski, Wiktor Staniszewski, Mikołaj
Świątecki, Michał Walewicz, Krystian Wojciechowski, Łukasz
Wojciechowski, Piotr Wojciechowski.
„Bieg po parku w Śmiłowicach”
w ramach akcji „Polska Biega”
23 maja 2014 r po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Śmiłowicsch
zorganizowała „Bieg po parku” w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”. Zawody odbywały się na terenie odrestaurowanego parku
w Śmiłowicach. W 7 biegach wzięło udział 88 uczestników. Czołowi
zawodnicy za miejsca od I do III otrzymali pamiątkowe medale i nagrody
rzeczowe. Gościem specjalnym zawodów była Mistrzyni Polski w
kategorii juniorów na 2000 metrów z przeszkodami – Daria Gawłowska.
Wyniki poszczególnych biegów: I 2 - 4 latki - „Mój pierwszy Bieg” (80
metrów), chłopcy: 1. Dominik Rosiak 2. Marcel Wojciechowski 3. Filip
Grochowina, dziewczynki: 1. Karolina Kujawska 2. Klaudia Walewicz 3.
Małgosia Pawłowska.
II 5 latki - „Bieg przedszkolaka” (80 metrów): chłopcy: 1. Oskar
Czyżewski 2. Jakub Sikorski 3. Kacper Kucharski, dziewczynki: 1.
Gabriela Piasecka 2. Weronika Stachowiak 3. Aleksandra Borowiecka.
III 6-7 latki - „Bieg pierwszaka” (150 metrów), chłopcy 1. Wiktor
Trzciński 2. Szymon Wesołowski 3. Miłosz Daroszewski, dziewczynki 1.
Ania Woźnica 2. Karina Muszyńska 3. Zuzanna Zielińska.
IV 8 - 9 latki (300m), chłopcy 1. Igor Trzciński 2. Piotr Wojciechowski
3. Kacper Sknieczny, dziewczynki: 1. Weronika Szmajda 2. Zuzanna
Piasecka 3. Oliwia Przekwas.
V 10 - 11 latki - (500m), chłopcy 1. Adrian Czarnecki 2. Wiktor
Staniszewski 3. Krystian Wojciechowski, dziewczęta 1. Weronika
Piwińska 2. Julia Wojciechowska 3. Jowita Śmiałek.
VI - V/VI klasa chłopcy i dziewczęta „Bieg o Puchar Grand Prix” (800
m), 1. Marek Kamiński 2. Wojciech Szklarski 3. Dominik Bagiński, 1.
Klaudia Osińska 2. Zuzanna Piwińska 3. Alicja Ziółkowska.
VII - „Bieg absolwenta” chłopcy i dziewczęta - uczniowie gimnazjum
i liceum (800 m), 1. Patryk Czyżewski 2. Łukasz Czyżewski 3. Patryk
Korpusiński.
Organizatorzy serdecznie dziękują Darii Gawłowskiej oraz władzom
klubu VECTRY Włocławek za pomoc w organizacji zawodów.
Organizatorzy serdecznie dziękują również fundatorom nagród: Radzie
Rodziców SP Śmiłowice, LGD Dorzecza Zgłowiączki, Guala Closures
DGS Poland S.A., WKB Maratończyk Włocławek. uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu zaangażowani w
przygotowanie imprezy – członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego i
Koła Młodych Ekologów.
Celem imprezy było propagowanie komunikacji rowerowej i innych
alternatywnych sposobów transportu, zapoznanie dzieci i młodzież
z zagadnieniem niskiej emisji oraz z systemowymi i indywidualnymi
sposobami ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
Uczestnicy spotkali się przed budynkiem Urzędu Gminy w Choceniu,
gdzie nastąpiło rozpoczęcie imprezy przez jej Organizatorów – panie
Agnieszkę Świątkowską i Sylwię Pietrzak oraz panów – Leszka
Skalskiego i Sławomira Gwardeckiego. Następnie nastąpił wyjazd/
wymarsz sprzed budynku gminy do parku w Śmiłowicach. Uczestnicy
imprezy przemieszczali się
na rowerach, rolkach lub
pieszo. Na rowery wsiedli
także Organizatorzy – pani
Agnieszka
Świątkowska,
pan Leszek Skalski i pan
Sławomir Gwardecki.
W parku w Śmiłowicach
na
uczestników
czekały pokazy, gry i
zabawy
zapoznające
dzieci i młodzież z zagadnieniem niskiej emisji oraz systemowymi i
indywidualnymi sposobami ograniczenia zanieczyszczenia powietrza,
przygotowane przez kluby zainteresowań działające przy choceńskim
gimnazjum – Wielka choceńska gra ekologiczna, Piec – niska emisja
oraz Ekologiczna familiada.
W konkursie na najbardziej „odpicowany” rower uczestniczyło 17
uczniów ze szkół podstawowych, natomiast w konkursie na piosenkę
propagującą rowerową lub inną alternatywną formę komunikacji - 3
zespoły złożone z szóstoklasistów. Ważną częścią imprezy były Listy dla
Ziemi – prezentowane przez ich autorów na scenie oraz wyeksponowane
w czasie plenerowej imprezy
w postaci niecodziennej
ekspozycji.
Rozstrzygnięcie
konkursów
i
wręczenie
przez
Organizatorów
upominków laureatom stało
się podsumowaniem części
konkursowej imprezy.
Mimo upału wszyscy na
zakończenie imprezy udali się
na ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Organizatorzy – Gmina Choceń i Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Choceniu serdecznie dziękują dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Śmiłowicach – panu Sławomirowi Gwardeckiemu za pomoc w
przygotowaniu imprezy i umożliwienie obecności wszystkim uczniom
oraz pani Jolancie Krynickiej za przygotowanie części artystycznej, od
której rozpoczęła się impreza w parku w Śmiłowicach.
21
wiadomości choceńskie
Rozmowa z Panem Stanisławem Belkner
Zakończenie VIII Edycji Choceńskiej
Ligi Tenisa Stołowego
Pyt.: Pan Stanisław Belkner jest nam znany ze względu na swoje
długoletnie posługiwanie w kościele parafii Choceńskiej, ale tym razem
zaskakuje nas swoim hobby: amatorska uprawa kaktusów. Jak u Pana
25 maja w Choceniu zakończono VIII Edycję Choceńskiej Ligi Tenisa
zrodziło się to zainteresowanie?
Stołowego. W sezonie 2013/14 uczestniczyło 8 drużyn w lidze juniorów
i 10 drużyn seniorskich. Od początku zarysowała się przewaga Arttech Odp.: Zawsze fascynowała mnie przyroda, ale ze względu na swoją
Instalacje, ADTS Włocławek i Lubienianki. Stoczono wiele pojedynków egzotykę i niezwykły wygląd, urzekły mnie kaktusy.
stojących na bardzo wysokim poziomie.W meczu o III miejsce KS
Lubienianka pokonała osłabionego brakiem podstawowych zawodnikow
Strażaka Nakonowo 6:0. W meczu a o I miejsce Arttech Instalacje
pokonał ADTS Włocławek 6:0. Liga juniorów została zdominowana przez
Strażaka Nakonowo i Start Lubraniec. W meczu o miejsce III miejsce SP
Dąbrowice pokonał Basztę Przedecz 6:3. W finale Strażak Nakonowo
Stare zwyciężył Start Lubraniec 6:4.
Wyniki -liga senior:
I runda play-off: Arttech Instalacje -Boniewo II 6-0, 4. Strażak Nakonowo
- Dąbrowice 6-1, ADTS Włocławek - Boniewo I 6-1, Lubienianka Kutno 6-0.
Mecze półfinałowe: Arttech Instalacje – Strażak Nakonowo 6-0,
Lubienianka – ADTS Włocławek 0-6
Mecze o miejsca 5 – 8: Boniewo II – Dąbrowice 6-1, Boniewo I – Kutno6-0,
Mecz o 7 miejsce : Kutno – Dąbrowice 0 :6
Mecz o 5 miejsce: Boniewo I – Boniewo II 6:1
Mecz o 3 miejsce: Lubienianka – Strażak Nakonowo 6-0
Finał: Arttech Instalacje - ADTS Włocławek 6-0
Wyniki - liga junior:
I runda play-off : Strażak Nakonowo – Tajfun Śmiłowice 10:0, START
Lubraniec – SP Śmiłowice 10:0, Gimnazjum Choceń – Baszta Przedecz
2:8, Gimnazjum Dąbrowice – SP Dąbrowice 4:6
II runda play-off: Strażak Nakonowo – SP Dąbrowice 10:0, START
Lubraniec – Baszta Przedecz 9:1
Mecz o 5 miejsce: Gimnazjum Choceń – Gimnazjum Dąbrowice 3:7
Mecz o 3 miejsce: SP Dąbrowice – Baszta Przedecz 3:6
Finał ligi młodzieżowej: Strażak Nakonowo – Start Lubraniec 6-4
Najlepiej punktujący
- ligi senior: A. Desselberger (Arttech Instalacje) 31 pkt, P. Mikucki
(Lubienianka) 30 pkt, R. Szudzikowski (Arttech Instalacje) 29 pkt.
- liga młodzieżowa: K. Czarniak (Strażak N-wo) 34 pkt, K. Janowicz
(Strażak N-wo)
26 pkt, M. Matuszkiewicz (Lubraniec) 22 pkt.
Tabela po rundzie zasadniczej CHLTS – liga seniorów
Tabela po rundzie zasadniczej – liga młodzieżowa
Lp.
Nazwa drużyny
mecze
pkt
sety
1
Strażak Nakonowo Stare
7
14
62-8
2
Start Lubraniec
7
10
50-20
3
Gimnazjum Choceń
7
9
42- 28
4
Gimnazjum Dąbrowice
7
8
44-26
5
SP Dąbrowice
7
7
34-36
6
Baszta Przedecz
7
6
34-36
7
SP Śmiłowice
7
2
11-59
8
TAJFUN Śmiłowice
7
0
3-67
Nazwa drużyny
Odp.: Przez wiele lat odwiedzałem okoliczne kwiaciarnie i centra
ogrodnicze, gdzie kupowałem małe egzemplarze, powiększając kolekcję.
Pyt.: Przy takiej specjalistycznej uprawie trzeba mieć wiedzę na ten
temat- skąd Pan ją nabył?
Odp.: Kupowałem różne książki, albumy, publikacje na ten temat.
Wiedza jest tu bardzo potrzebna, przede wszystkim trzeba rozpoznać
gatunek, a potem poznać zapotrzebowanie na warunki wegetacji
danego egzemplarza, a więc słońce, wilgotność powietrza, temperatura
i takie warunki stworzyć.
Pyt.: Gdzie Pan trzyma swoje kaktusy?
Odp: Zbudowałem prostą szklarenkę ze starych okien, a dach pokryłem
specjalną folią. W okresie od listopada do marca kaktusy umieszczane
są w plastikowych skrzynkach w piwnicy. Tam odpoczywają bez
podlewania w temp. ok. 13-15 stopni C.
Pyt.: Na czym polega codzienna pielęgnacja tych roślin?
Odp.: Na pewno codziennie kilka razy zaglądam do szklarenki żeby
sprawdzić temperaturę wewnątrz w czasie silnego nasłonecznienia
i ewentualnie cieniować agrowłókniną, czasem trzeba podlać, dużo
wietrzyć. Dużo czasu zajmuje mi przesadzanie na wiosnę, które jest
czasem bardzo kłopotliwe ze względu na ciernie.
Pyt.: Ile egzemplarzy liczy Pana kolekcja?
Odp.: Około 300 doniczek, od malutkich 8cm do dużych 25cm.
Pyt.: Co Pan widzi niezwykłego w kaktusach?
Odp.: Niezwykłe ciernie, czasem kolorowe, a także piękne kwiaty w
różnych barwach.
Tabela po rundzie zasadniczej CHLTS – liga seniorów
Lp
Pyt.: Skąd Pan nabywał rośliny do swojej kolekcji?
mecze
pkt
sety
Pyt.: Można „zajrzeć” do tego „królestwa” kaktusów?
1
ARTTECH Instalacje W-ek
9
18
80-10
2
Lubienianka Lubień
9
16
71-19
Odp.: Tak, oczywiście chętnie pokażę swoje rośliny. Proszę tylko
wcześniej uprzedzić mnie o tym osobiście lub przez telefon. Zapraszam.
3
ADTS Włocławek
9
14
70-20
Zakończenie: Dziękujemy bardzo, skorzystamy na pewno.
4
Strażak Nakonowo
9
10
51-39
5
GLKS Dąbrowianka
9
8
34-56
6
Boniewo I
9
6
36-54
7
Kutno
9
6
33-57
8
Boniewo II
9
4
23-67
2 pkt 8-2
9
BCGW Team
9
4
25-65
0 pkt 2-8
10
VNRZU Team
9
2
17-73
22
wiadomości choceńskie
Inwestycje wodociągowe
Oferta usługowa ZUK Choceń
Gmina Choceń zleciła opracowanie dokumentacji na zaprojektowanie
sieci wodociągowej
w miejscowościach Choceń ul. Różana i Jaśminowa oraz w
Czerniewicach ul. Deszczowa a także w miejscowościach Szczutkowo
i Borzymowice. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń
prace będzie wykonywał miejscowy Zakład Usług Komunalnych.
Wybudowanie sieci wodociągowej w powyższych miejscowościach
wyniesie około 150.000 zł. Celem budowy sieci jest zapewnienie wody
dla mieszkańców, wczasowiczów którzy chcą zamieszkać lub spędzić
wolny czas na terenie naszej gminy w odpowiednich warunkach bytowosocjalnych.
Tomasz Sikorski
Cena wody i ścieków bez zmian
Nie wzrosną ceny ani wody ani ścieków, nie wzrośnie opłata
śmieciowa. Przypomnę że również podatki w naszej gminie są
najniższe w powiecie a może i w województwie. Mimo wzrostu
kosztów zobowiązałem podległe służby, aby szukać oszczędności
aby opłat nie podnosić.
To będzie trudny rok. Już dziś widać, że przymrozki, obecnie
susza zniszczą wiele plonów. Ceny też są bardzo niskie. Najpierw
truskawka, obecnie porzeczka, wiśnia. Brak pieniędzy i producentów
przekłada się bezpośrednio na zarobki tych, którzy pracują przy
zbiorze np. wiśni.
A to dopiero połowa roku. Co będzie jak nie popada jeszcze przez
miesiąc? Wodociągi pracują na maksymalnych obrotach, mimo
to wieczorami ciśnienie znacznie spada. Wielu, bardzo wielu ratuje
swoje uprawy podlewając je z wodociągu. Zakładają kropelkowe
nawadnianie. Generalna prośba by w godzinach od 16 do 24 nie
podlewać.
Szanujmy się nawzajem. Podlewając w najgorszym dla nas okresie
zabieramy wodę komuś, kto może akurat nie może się umyć. W
godzinach nocnych i dopołudniowych mamy znaczne rezerwy.
Bardzo proszę o takie obywatelskie podejście.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
Chodniki
Trwają prace w ciągu ulicy Wiejskiej w Czerniewicach. Wykonywane
są na podstawie porozumienia z Powiatem. W sumie wyremontowany
zostanie chodnik na długości ponad 1,25 km. Powiększono istniejącą
zatokę parkingową o 600 m2. Zamontowano także dodatkowe 4
wpusty uliczne do odprowadzenia wody opadowej z jezdni. Współpraca
z samorządem powiatu obejmie także wykonanie chodnika w ciągu
ulicy Grabkowskiej, chodnika w Nowej Woli i Skibicach. Będą one
realizowane sukcesywnie. Z kolei z materiałów z odzysku z ul. Wiejskiej
wykonane zostaną chodniki : w Czerniewicach-od ul. Choceńskiej w
kierunku Księżej Kępki – 200mb, w ciągu ulicy Krótkiej (przy kamienicy)
w Choceniu oraz przy ul. Grabkowskiej w Czerniewicach (przy
czworakach). W dwóch ostatnich wypadkach mieszkańcy wykonają
prace we własnym zakresie. Materiały zostały przekazane.
17 lipca br. nastąpi otwarcie ofert na kolejną ważną dla funkcjonowania
komunikacji inwestycję . Chodzi tu o przebudowę chodników na osiedlu
domków jednorodzinnych w Choceniu. Zadanie obejmować będzie
wymianę krawężników, nawierzchni chodników i wjazdów. Powierzchnia
do utwardzenia to ponad 3130 m2 kostki brukowej ułożonej na ul.
Jagiełły, Mieszka I, Chrobrego , Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi
. Projekt ten obejmuje również prace drogowe w Czerniewicachul. Św. Antoniego, w tym oznakowanie poziome ,ustawienie wiaty
przystankowej, wyznaczenie miejsc targowych.
K.Wojtalik
OSP Szczutkowo serdecznie dziękuje Prezesowi OSP Nakonowo
Stare Panu Michałowi Dezor oraz całemu Zarządowi za nieodpłatne
przekazanie naszej jednostce pompy pływającej, która usprawni
działalność przeciwpożarową.
Zarząd oraz Strażacy OSP Szczutkowo
Spełniając życzenia potencjalnych klientów podajemy cennik usług
stosowanych w ZUK Choceń dla zleceniodawców indywidualnych.
Uwzględniamy w nim usługi świadczone w branży wodno-kanalizacyjnej
jak i posiadanym sprzętem transportowym, do prac ziemnych i innych.
Przedstawiamy je w poniższych tabelach.
Branża wodno-kanalizacyjna
Lp.
Nazwa usługi
1 Dostarczanie wody dla celów socjalno-bytowch
2 Odbiór ścieków sanitarnych
Odbiór ścieków sanit. Dostarczanych naczepami aseni3
zacyjnymi z zewnątrz
Odbiór ścieków naczepą asenizacyjną -szambo/oczysz4
czalnia przydomowa
5 Odbiór kanalizacji sanitarnej
Wpięcie do kanalizacji sanitarnej w wykonanym wy6
kopie
7 Zamknięcie i otwarcie przyłącza
8 Plombowanie licznika wodnego/kan.
9 Montaż wodomierza z plombowaniem
Jednostka
miary
m3
m3
m3
1 kurs 4,5
m3
przyłącze
Cena zł brutto
2,20
4,00
7,35
70,00/140,00
123,00
szt
380,00
szt
szt
sz
120,00
30,00
150,00
umowa do
negocjacji
j.w.
j.w.
10 Wykonanie przyłączy-wodno-kanalizacyjnych
szt
11 Naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej
12 Wykonanie siesci melioracyjnej
Drobne usługi budowlano-remontowe, wykaszanie traw
13
i chwastów, usuw. zakrzaczenia itp.
14 Usługi brukarskie
szt
szt
j.w.
kosztorys
j.w.
Zapłata za usługi 10-14 może podlegać negocjacji z uwzględnieniem
opracowania kosztorysowego oraz zużytych materiałów, wielkości
zamówienia, nakładów robocizny itp.
Ceny usług świadczonych sprzętem w dyspozycji ZUK:
Lp.
1
2
3
7
8
6
7
8
9
10
11
Rodzaj pracy sprzętem
Koparko-ładowarka
Równiarka
Star
Ciągnik Zetor z przyczepą
Minikoparka
Samochód Renault Kango
Samochód Renault Trafic
Samochód Peugeot Partner
Ciecie piłą spalinową
Wynajem przyczepki samochodowej
Instalowanie szamb zbiorników
Jedn. miary
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz./km
godz./km
godz./km
zbiornik paliwa
godz./doba
szt.
Cena zł brutto
130,00
110,00
90,00
90,00
100,00
75,00/2,80
90,00/3,00
90,00/3,00
16,00
12,00/80,00
do negocjacji
Zachęcamy do korzystania z naszych usług, zastrzegając jednak,
że terminowość wykonania jest uwarunkowana zapewnieniem w I
kolejności usług na rzecz Gminy Choceń. Życzymy zadowolenia z ich
jakości i konkurencyjności cenowej.
Kierownik ZUK Choceń
Jerzy Donajczyk
Autostrada
Dobiega do końca budowa odcinka autostrady A-1 na naszym terenie.
Było sporo kłopotów i utrudnień . W sierpniu będziemy przejmowali
od inwestora, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/
Bydgoszcz wszystkie drogi dojazdowe wykonane w ramach kontraktu.
Gmina nie będzie ich właścicielem ale będzie musiała je utrzymywać.
Wstępne porozumienie nie przewiduje żadnych dotacji na ten cel. Gmina
nie godzi się na takie rozwiązanie . Na dzień dzisiejszy jest dwoistość
prawa. Obowiązuje ustawa o drogach publicznych oraz ustawa o
autostradach płatnych. W pierwszym przypadku obowiązku utrzymania
takiej drogi , skrzyżowań spoczywa na właścicielu drogi wyższej kategorii
(czyli GDDKiA) natomiast w drugim na właścicielu drogi w której ciągu
ona się znajduje ( czyli Gminie) . Toczą się spory prawników. Sprawa
trafiła do komisji sejmowych , które mają zająć tematem ale jak to zwykle
bywa, w końcowym rozrachunku spadnie to i tak na barki samorządu.
W ramach umowy - wykonawca budowy autostrady A-1 odtworzył i
wyremontował nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych uszkodzone w
trakcie robót. Nowe dywaniki ułożone zostały na części ulicy Spokojnej
, Obwodowej w Czerniewicach, wyremontowane zostało skrzyżowanie
ulic Przejazdowej i Obwodowej, utwardzony został plac przy świetlicy
wiejskiej w Czerniewicach oraz droga Wola Nakonowska –Nakonowo
Stare. Ogółem jest to ponad 17 150 m2 ułożonej masy bitumicznej.
K.Wojtalik
23
wiadomości choceńskie
Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku
udostępniliśmy plażę przy Ośrodku Wczasowym
Szczutkowo do publicznego dostępu. Z plaży może
korzystać każdy. Prosimy jedynie o zachowanie
porządku.
Właściciele Ośrodka Szczutkowo
OGŁOSZENIA
Sprzedam gospodarstwo 4 ha z narzędziami lub bez, kobajn zbożowy „Bizon” z sieczkarnią, cegłę budowlaną białą i
siłownik do przyczepy. Bodzanowo. Cena do uzgodnienia.
Tel. 54 274 70 20 lub 694 145 501.
Sprzedam działkę ze stawem o pow. 0,3 ha. Prąd, woda. Lutobórz.
Tel. 54 284 62 14 lub 512 151 008.
Sprzedam dom jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem w stanie
surowym zamkniętym, położony na osiedlu domków w Choceniu przy ul. Bukowej
5. Powierzchnia mieszkalna na parterze
120 m2 plus garaż i kotłownia, poddasze
75 m2, działka 1200 m2, ogrodzona. W
domu prąd i woda. Okna pcv w kolorze
brązowym, drzwi wejściowe i garażowe,
przed domem schody, w środku wylewki, wylany taras. Solidna konstrukcja i fachowe wykonanie. Ok. 20 km od Włocławka. Cena 195.000,00 zł do
negocjacji. Polecam! Tel. 506 045 750 , 0034 645 359 054, 54 284 62 14.
Materiały budowlane, elektryczne, farby, części rowerowe. ALZAK Barbara
Stalmirska Czerniewice, ul. Wiejska 3c, 87-850 Choceń (obok apteki).
Sprzedam suknię ślubną 1- częściową, białą rozmiar 36/38. Stan bardzo
dobry. W razie pytań proszę o kontakt mailowy [email protected] lub telefonicznie 607-822-951. Chętnie odpowiem na pytania, podeślę zdjęcia.
Podziękowanie
Zarząd Kombatantów w Choceniu oraz jego członkowie
dziękują Panu Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu za to, iż
przyczynił się do utrzymania działalności naszego koła.
Prezes I. Karbowska
24

Podobne dokumenty

kliknij tutaj - Urząd Gminy w Choceniu

kliknij tutaj - Urząd Gminy w Choceniu nie. Wspólne dobro dewastowane jest czasami za naszym cichym przyzwoleniem. Brak reakcji na pewne zachowania młodzieży lub nawet dzieci z obawy o własne bezpieczeństwo powoduje poczucie bezkarności...

Bardziej szczegółowo