Zasady korzystania z aplikacji zadaj pytanie ekspertowi

Transkrypt

Zasady korzystania z aplikacji zadaj pytanie ekspertowi
Zasady korzystania z usługi zadaj pytanie ekspertowi
1. Aby zadać pytanie użytkownik musi wypełnić treść pytania, adres-email, na który
dostanie informację o wygenerowanym ID pytania oraz pole reCAPTCHA.
2. Po uzupełnieniu niezbędnych pól użytkownik wysyła pytanie przyciskiem
„Wyślij”.
3. Po wysłaniu pytania wykonywane są przez system dwie czynności. Wysłanie
wiadomości do administratora serwisu z informacją o wygenerowanym ID i treścią
pytania. Druga czynność to wysłanie pod wskazany w formularzu adres e-mail
informacji o ID pytania. Dane adresu e-mail zewnętrznego użytkownika nie są
przechowywane w systemie.
4. Użytkownik zewnętrzny po dodaniu pytania może zweryfikować czy istnieje na nie
odpowiedź poprzez wyszukanie go po wygenerowanym ID pytania, które zostało
przesłane na jego adres mailowy. Aplikacja ponadto umożliwia sortowanie pytań i
wyszukiwanie po frazie.
5. Wyszukiwarka pytań posiada trzy opcje sortowania pytań z odpowiedziami:
•
Po dacie dodania pytania
•
Po ilości odwiedzin danego pytania
•
Po priorytecie pytania nadanym przez administratora
6. Komponent wyświetlający pytania ma również możliwość zawężania wyników
po ID oraz frazie zawartej w pytaniu. W tym celu użytkownik musi skorzystać
z pola obok zakładek sortujących. Po wpisaniu frazy pytania należy użyć
przycisku „Szukaj”, po czym system zwróci wyniki wyszukiwania.