Informujemy o rekrutacji do projektu "Kobiety do Pracy

Transkrypt

Informujemy o rekrutacji do projektu "Kobiety do Pracy
Informujemy o rekrutacji do projektu "Kobiety do Pracy!" realizowanego przez EUROKONSULTANT
w partnerstwie z Centrum Edukacji „SIGMA" w Tarnowie. Skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku
życia, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych kobiet z terenu województwa
małopolskiego (powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego – bez miasta Tarnów).
W ramach projektu oferujemy wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników (m.in. doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, płatne 4 miesięczne staże, szkolenia zawodowe, dodatek relokacyjny i inne formy
aktywizacji zawodowej)
Więcej informacji na stronie www.kobietydopracy.pl, gdzie znajduje się regulamin projektu
i dokumenty rekrutacyjne oraz w biurze projektu ul. Kościuszki 33 Tarnów tel. 793 043 897

Podobne dokumenty