ulotka2

Transkrypt

ulotka2
Edukacja to nie wszystko! PiS niszczy więcej:
Edukacja to nie wszystko! PiS niszczy więcej:






































Niszczenie Trybunału Konstytucyjnego
Niszczenie demokracji
Niszczenie trójpodziału władzy
Ograniczanie praw kobiet
Cenzura mediów
Cenzura kultury i sztuki
Ograniczenie praw do ziemi rolnej
Przejęcie wojska przez Macierewicza
Przejęcie prokuratury i sądów
Wyciek pieniędzy publicznych
Misiewicze Pisiewicze
Spadek wzrostu PKB
Gwałtowny spadek inwestycji
Zadłużanie Polski
Niszczenie systemu emerytalnego
Niszczenie środowiska
Fałszowanie historii
Przyzwalanie na nietolerancję
Podsycanie nacjonalizmu
Niszczenie Trybunału Konstytucyjnego
Niszczenie demokracji
Niszczenie trójpodziału władzy
Ograniczanie praw kobiet
Cenzura mediów
Cenzura kultury i sztuki
Ograniczenie praw do ziemi rolnej
Przejęcie wojska przez Macierewicza
Przejęcie prokuratury i sądów
Wyciek pieniędzy publicznych
Misiewicze Pisiewicze
Spadek wzrostu PKB
Gwałtowny spadek inwestycji
Zadłużanie Polski
Niszczenie systemu emerytalnego
Niszczenie środowiska
Fałszowanie historii
Przyzwalanie na nietolerancję
Podsycanie nacjonalizmu
Edukacja to nie wszystko! PiS niszczy więcej:
Edukacja to nie wszystko! PiS niszczy więcej:






































Niszczenie Trybunału Konstytucyjnego
Niszczenie demokracji
Niszczenie trójpodziału władzy
Ograniczanie praw kobiet
Cenzura mediów
Cenzura kultury i sztuki
Ograniczenie praw do ziemi rolnej
Przejęcie wojska przez Macierewicza
Przejęcie prokuratury i sądów
Wyciek pieniędzy publicznych
Misiewicze Pisiewicze
Spadek wzrostu PKB
Gwałtowny spadek inwestycji
Zadłużanie Polski
Niszczenie systemu emerytalnego
Niszczenie środowiska
Fałszowanie historii
Przyzwalanie na nietolerancję
Podsycanie nacjonalizmu
Niszczenie Trybunału Konstytucyjnego
Niszczenie demokracji
Niszczenie trójpodziału władzy
Ograniczanie praw kobiet
Cenzura mediów
Cenzura kultury i sztuki
Ograniczenie praw do ziemi rolnej
Przejęcie wojska przez Macierewicza
Przejęcie prokuratury i sądów
Wyciek pieniędzy publicznych
Misiewicze Pisiewicze
Spadek wzrostu PKB
Gwałtowny spadek inwestycji
Zadłużanie Polski
Niszczenie systemu emerytalnego
Niszczenie środowiska
Fałszowanie historii
Przyzwalanie na nietolerancję
Podsycanie nacjonalizmu