GPS Enabler HGE-100

Komentarze

Transkrypt

GPS Enabler HGE-100
Wersja polska
2
3
Jak odtworzyć wynik treningowy
Zestaw Sony Ericsson HGE-100 umożliwia
korzystanie z systemu GPS w telefonie oraz zdalne
sterowanie multimediami. W niniejszej instrukcji
przedstawiono sposób użycia zestawu z telefonem
komórkowym Sony Ericsson.
Określanie położenia za pomocą GPS
Zestaw HGE-100 jest wyposażony w odbiornik GPS,
który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia
współrzędnych aktualnego położenia. Kiedy używa
się funkcji, które wymagają znalezienia aktualnego
położenia za pomocą odbiornika GPS, należy
przebywać pod gołym niebem. Jeżeli położenia nie
uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne
miejsce. Aby ułatwić wyszukiwanie, stój nieruchomo.
GPS Enabler HGE-100
Wersja polska
Ελληνικά
Türkçe
Magyar
Jak umieścić zestaw HGE-100 w
samochodzie
4
Zobacz ilustrację 1. Użyj taśmy klejącej, aby
przymocować klips do deski rozdzielczej.
1. Telefon: Podczas wyświetlania zakończonej sesji
treningowej wybierz Options > View replay > Play.
2. Aby zmienić szybkość odtwarzania, naciśnij klawisz
nawigacyjny w lewo lub w prawo.
Jak analizować wynik treningowy
1. Telefon: Podczas wyświetlania zakończonej sesji
treningowej wybierz Analyse. Jeżeli w pomiarach
były używane okrążenia, opcję Analyse można
znaleźć w menu Options.
2. Aby zmienić dane wyświetlane na wykresie, wybierz
Change, a następnie wybierz jedną z opcji.
Rozwiązywanie problemów
Jak wyświetlić zużycie energii
•
1. Telefon: W menu Tracker wybierz Settings > Energy
consumption > On.
2. Wybierz OK, aby ustawić profil osobisty.
3. Wybierz po kolei nagłówki i wprowadź swoje dane.
Wybierz jednostki, jeżeli będzie to wymagane.
4. Wybierz Options > Save profile.
1. Telefon: W menu Tracker wybierz History > Results.
2. Przewiń do wyniku i wybierz Delete.
Jak zresetować funkcję Tracker
Uwaga: Zmiany dokonane w ustawieniach i historii
treningów zostaną usunięte.
Jak nosić zestaw HGE-100
Zobacz ilustrację 2.
•
Instalacja aplikacji GPS
Aby użyć aplikacji GPS, należy je najpierw
zainstalować w telefonie.
Włączanie odbiornika GPS, sterowania multimediami
i zestawem HF.
Ενεργοποίηση δέκτη GPS, έλεγχος πολυμέσων,
handsfree.
Efekty świetlne
Εφέ φωτισμού
1. W telefonie należy wprowadzić prawidłowe
ustawienia internetowe. Jeżeli nie masz w telefonie
ustawień internetowych, zobacz instrukcję obsługi
tego telefonu.
2. Podłącz zestaw HGE-100 do telefonu. Zobacz
ilustrację 4.
3. Telefon: Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Uwaga: Aplikacje GPS wystarczy zainstalować raz.
Komunikat Download GPS applications? można
wyłączyć po następnym podłączeniu zestawu
HGE-100, przechodząc do opcji Akcesoria w menu
Łączność.
Regulator
multimediów
Έλεγχος
πολυμέσων
Złącze systemowe
Υποδοχή συστήματος
Włącza odbiornik GPS.
Wyłącza sterowanie
multimediami i
zestawem HF.
Włącza sterowanie
multimediami i
zestawem HF. Wyłącza
odbiornik GPS.
Ενεργοποίηση δέκτη
GPS. Απενεργοποίηση
ελέγχου πολυμέσων
και handsfree.
Ενεργοποίηση ελέγχου
πολυμέσων και
handsfree.
Απενεργοποίηση
δέκτη GPS.
Naciśnięcie: zmiana utworu lub ręczne wyszukiwanie
kanałów.
Naciśnięcie i przytrzymanie: przewijanie bieżącego utworu
do przodu lub automatyczne wyszukiwanie kanałów.
Πιέστε: Αλλαγή μουσικού κομματιού ή χειροκίνητη
αναζήτηση σταθμών.
Πιέστε παρατεταμένα: Γρήγορη προώθηση προς τα
εμπρός (fast forward) του τρέχοντος μουσικού κομματιού
ή αυτόματη αναζήτηση σταθμών.
Naciśnięcie: Odtwórz/
Zatrzymaj
Naciśnięcie i przytrzymanie:
przełączanie muzyki i radia
(jeżeli w telefonie jest radio).
Πιέστε: Αναπαραγωγή/
διακοπή
Πιέστε παρατεταμένα:
Εναλλαγή μεταξύ μουσικής
και ραδιοφώνου (εάν το
τηλέφωνό σας έχει
ραδιόφωνο).
Naciśnięcie: regulacja głośności.
Naciśnięcie i przytrzymanie: szybsza regulacja głośności.
Πιέστε: Ρύθμιση έντασης ήχου.
Πιέστε παρατεταμένα: Γρηγορότερη ρύθμιση έντασης ήχου.
Telefon: Wybierz Connectivity > Accessories >
GPS downloads.
Funkcja GPS location dostarcza informacje o
widocznych satelitach. Wyświetlać można również
szczegółowe informacje o aktualnym położeniu
i szybkości, a także zmieniać jednostki.
Wayfinder™
Uwaga: Niektóre funkcje aplikacji Wayfinder™
wykorzystują Internet.
Aplikacja Wayfinder Earth™ umożliwia wyświetlanie
położenia na mapie, znajdowanie adresów oraz
obliczanie tras. Po podłączeniu zestawu HGE-100
do innego telefonu aplikacja Wayfinder Earth będzie
kontynuować działanie.
Ελληνικά
Το Sony Ericsson HGE-100 φέρνει το GPS και τον
απομακρυσμένο έλεγχο πολυμέσων στο τηλέφωνό
σας. Αυτός ο Οδηγός χρήστη επικεντρώνεται στη
χρήση του HGE-100 με ένα κινητό τηλέφωνο
Sony Ericsson.
Χρήση του GPS για τον εντοπισμό της
γεωγραφικής θέσης σας
Το HGE-100 είναι εξοπλισμένο με ένα δέκτη GPS
ο οποίος χρησιμοποιεί δορυφορικά σήματα για τον
υπολογισμό της γεωγραφικής θέσης σας. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε καθαρή και ανεμπόδιστη θέα του ουρανού
όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες που απαιτούν
εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης σας από το δέκτη
GPS. Εάν η θέση σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα
λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη θέση. Παραμείνετε
ακίνητος για να διευκολυνθεί η αναζήτηση.
Πώς θα τοποθετήσετε το HGE-100 στο
αυτοκίνητο
Uwaga: Gry i Aplikacje znajdują się w menu
Menedżer plików. Zobacz instrukcję obsługi telefonu.
•
Jak sprawdzić zasięg satelitów
Uwaga: Radia można słuchać tylko wtedy,
gdy umożliwia to telefon.
Zestaw HF należy zawsze odłączać, jeżeli dźwięk
ma być obsługiwany przez inne urządzenie.
Jak podłączyć lub odłączyć zestaw HF
Zobacz ilustrację 3.
Słuchanie muzyki i radia
Jak słuchać muzyki lub radia
Działanie funkcji Tracker jest automatycznie
wstrzymywane po odłączeniu zestawu HGE-100 od
telefonu podczas treningu. Po ponownym podłączeniu
zestawu HGE-100 trening można wznowić.
1. Podłącz zestaw HGE-100 do telefonu.
2. HGE-100: Włącz funkcję sterowania multimediami
przełącznikiem GPS. Zobacz ilustrację 5.
Po naciśnięciu przycisku sterowania multimediami
włączy się automatycznie Odtwarzacz muzyczny/
Walkman® lub radio w zależności od tego, która
funkcja była ostatnio używana w telefonie.
3. Podczas słuchania muzyki lub radia można używać
regulatora multimediów. Zobacz ilustrację 6.
Jak rozpocząć sesję treningową
Połączenia
•
Jak nawiązać połączenie
Funkcja Tracker umożliwia śledzenie szybkości,
dystansu, trasy i zużycia energii podczas treningu.
Podczas używania funkcji Tracker można słuchać
muzyki.
Telefon: W menu Tracker wybierz Start training >
Start.
Uwaga: Jeżeli po wybraniu opcji Start training
położenie nie jest jeszcze ustalone, zaczekaj na
zakończenie wyszukiwania, aby móc korzystać
z wszystkich możliwości funkcji Tracker.
Jak przełączać widoki treningowe
•
Telefon: Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub
w prawo.
Jak zminimalizować funkcję Tracker
•
Telefon: Naciśnij i przytrzymaj
a następnie wybierz Minimize.
lub
Jak zakończyć lub odebrać połączenie
•
,
Wskazówka: Sesja treningowa może być
wstrzymywana po minimalizacji funkcji Tracker.
Można to ustawić, wybierając Settings w menu
Tracker.
Jak zakończyć sesję treningową
•
1. Podłącz zestaw HGE-100 do telefonu. Zobacz
ilustrację 4.
2. HGE-100: Włącz funkcję zestawu HF przełącznikiem
GPS. Zobacz ilustrację 5.
3. Telefon: Użyj klawiszy telefonu, wybierając numer
tak samo, jak zwykle przy korzystaniu z telefonu.
Połączenie zostanie automatycznie uaktywnione
w zestawie HF.
Telefon: Wybierz Pause > End. Sesja treningowa
zostanie automatycznie zapisana w folderze History.
HGE-100: Naciśnij klawisz do obsługi połączeń.
Jak wyregulować głośność
•
HGE-100: Użyj regulatora multimediów. Głośność
dzwonka można wyregulować, kiedy dzwoni telefon,
a głośność głośnika — podczas połączenia.
Funkcje dodatkowe
W Menu > Settings > karta Connectivity >
Accessories można na przykład pobierać aplikacje
GPS, wyłączać efekty świetlne, zmieniać
wyszukiwanie stacji radiowych na wybór zapisanych
This is the Internet version of the User’s guide. © Print only for private use.
Το Tracker σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την
ταχύτητά σας, την απόσταση που διανύετε, τη
διαδρομή σας και την ενέργεια που καταναλώνετε κατά
τις προπονήσεις σας. Μπορείτε να ακούσετε μουσική
ενώ χρησιμοποιείτε το Tracker.
Το Tracker διακόπτεται αυτόματα εάν το HGE-100
αφαιρεθεί από το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας
προπόνησης. Όταν το HGE-100 συνδεθεί ξανά,
η προπόνηση μπορεί να συνεχιστεί.
Για να ξεκινήσετε μια προπόνηση
•
Τηλέφωνο: Από το μενού Tracker, επιλέξτε Start
training > Start.
Σημείωση: Εάν η γεωγραφική σας θέση δεν έχει
εντοπιστεί όταν επιλέξετε Start training, περιμένετε
μέχρι να ολοκληρωθεί η αναζήτηση πριν
χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Tracker.
•
Δείτε την εικόνα 2.
Używanie zestawu głośnomówiącego (HF)
Tracker
Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών
προπόνησης
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.wayfinder.com/manuals.
1. Wybierz GPS location > Satellites.
2. Aby wyświetlić tekst objaśnienia, wybierz Info.
6
Jak zainstalować ponownie aplikacje GPS
1. Podłącz zestaw HGE-100 do telefonu. Zobacz
ilustrację 4.
2. HGE-100: Włącz funkcję GPS przełącznikiem GPS.
Zobacz ilustrację 5. Rozpoczęcie wyszukiwania GPS
sygnalizuje migające na zielono światło.
3. Telefon: Przejdź do miejsca zapisania aplikacji
i wybierz je. Po znalezieniu aktualnego położenia
wyświetlane jest ciągłe światło zielone.
Funkcja Tracker
1
Jeżeli aplikacja GPS zostanie usunięta z telefonu,
można zainstalować ją ponownie z menu
Connectivity.
Aplikacja Wayfinder Navigator™ wskazuje najkrótszą
lub najszybszą drogę do celu za pomocą map
trójwymiarowych oraz wskazówek głosowych. Wraz
z zestawem uzyskuje się miesiąc korzystania z usługi
Wayfinder Navigator.
Jak włączyć aplikację GPS
Przełącznik
GPS
Διακόπτης
GPS
Ponowna instalacja aplikacji GPS
Δείτε την εικόνα 1. Χρησιμοποιήστε την κολλητική
ταινία για να στερεώσετε το κλιπ στο ταμπλό.
Korzystanie z aplikacji GPS
Klawisz do obsługi
połączeń
Πλήκτρο χειρισμού
κλήσεων
Telefon: W menu Tracker wybierz Settings > Reset
application.
Funkcja GPS location
Jak zainstalować aplikacje GPS w telefonie
Zestaw HF
Handsfree
Uwaga: Po zmianie na wybór zapisanych kanałów
radiowych nie można wyszukiwać kanałów ręcznie.
Jak usunąć zapisane wyniki treningowe
Uwaga: Zestawu HGE-100 nie wolno narażać na
działanie zbyt wysokiej temperatury przez
pozostawienie go w samochodzie.
5
kanałów, a także przywracać ustawienia początkowe.
Spowoduje to zresetowanie zestawu HGE-100
i wprowadzenie ustawień domyślnych.
Σημείωση: Μην εκθέτετε το HGE-100 σε υπερβολική
θερμότητα αφήνοντάς το στο αυτοκίνητο.
Πώς θα φορέσετε το HGE-100
Εγκατάσταση των εφαρμογών GPS
Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές
GPS, θα πρέπει να τις εγκαταστήσετε στο τηλέφωνο.
Για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές GPS στο
τηλέφωνο
1. Θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις Internet
εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Εάν δεν έχετε
ρυθμίσεις Internet στο τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον
Οδηγό χρήστη του τηλεφώνου σας
2. Συνδέστε το HGE-100 στο τηλέφωνο. Δείτε την
εικόνα 4.
3. Τηλέφωνο: Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
Σημείωση: Οι εφαρμογές GPS χρειάζεται να
εγκατασταθούν μόνο μια φορά. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε το μήνυμα Download GPS
applications? την επόμενη φορά που θα συνδέσετε το
HGE-100 από την επιλογή Accessories (Αξεσουάρ)
του μενού Connectivity (Συνδεσιμότητα).
Χρήση των εφαρμογών GPS
Για να εκκινήσετε μια εφαρμογή GPS
1. Συνδέστε το HGE-100 στο τηλέφωνο. Δείτε την
εικόνα 4.
2. HGE-100: Ενεργοποιήστε το GPS χρησιμοποιώντας
το διακόπτη GPS. Δείτε την εικόνα 5. Η λυχνία
αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα για να υποδηλώσει
ότι ξεκινά μια αναζήτηση GPS.
3. Τηλέφωνο: Μεταβείτε στο φάκελο όπου έχετε
αποθηκεύσει την εφαρμογή και επιλέξτε την. Όταν
εντοπιστεί η γεωγραφική θέση σας, η λυχνία ανάβει
σταθερά σε πράσινο χρώμα.
Σημείωση: Οι φάκελοι Games (Παιχνίδια) και
Applications (Εφαρμογές) βρίσκονται στο μενού File
manager (Διαχείριση αρχείων). Ανατρέξτε στον
Οδηγό χρήστη του τηλεφώνου σας.
Για να ελέγξετε τη δορυφορική σας κάλυψη
1. Επιλέξτε GPS location > Satellites.
2. Για να διαβάσετε επεξηγηματικά κείμενα, επιλέξτε
Info.
Τηλέφωνο: Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά
η δεξιά.
Για να ελαχιστοποιήσετε το Tracker
•
Τηλέφωνο: Πιέστε παρατεταμένα
ή
και
κατόπιν επιλέξτε Minimize (Ελαχιστοποίηση).
Συμβουλή: Εάν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε να
διακόπτεται η προπόνηση όταν ελαχιστοποιείται το
Tracker. Αυτό γίνεται από την επιλογή Settings του
μενού Tracker.
Για να τερματίσετε μια προπόνηση
•
Τηλέφωνο: Επιλέξτε Pause > End. Η προπόνηση
αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο History.
Για να αναπαράγετε το αποτέλεσμα μιας
προπόνησης
1. Τηλέφωνο: Όταν κάνετε προβολή μιας προπόνησης
που έχει τερματιστεί, επιλέξτε Options > View replay
> Play.
2. Για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής, πιέστε
το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά η δεξιά.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.wayfinder.com/manuals.
Χρήση του handsfree
Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή
για να χειριστείτε τον ήχο, θα πρέπει πάντοτε να
αποσυνδέετε το handsfree.
Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το
handsfree
•
Ακρόαση μουσικής και ραδιοφώνου
Σημείωση: Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο μόνο
εφόσον το τηλέφωνό σας έχει ραδιόφωνο.
Για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο
1. Συνδέστε το HGE-100 στο τηλέφωνο.
2. HGE-100: Ενεργοποιήστε τον έλεγχο πολυμέσων
χρησιμοποιώντας το διακόπτη GPS. Δείτε την εικόνα
5. Το music player/Walkman® player ή το ραδιόφωνο
θα εκκινηθεί αυτόματα όταν πιέσετε το κουμπί
ελέγχου πολυμέσων, ανάλογα με το ποια εφαρμογή
χρησιμοποιήθηκε τελευταία στο τηλέφωνό σας.
3. Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο πολυμέσων όταν θέλετε να
ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο. Δείτε την εικόνα 6.
Κλήσεις
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
1. Συνδέστε το HGE-100 στο τηλέφωνο. Δείτε την
εικόνα 4.
2. HGE-100: Ενεργοποιήστε το handsfree
χρησιμοποιώντας το διακόπτη GPS. Δείτε την εικόνα 5.
3. Τηλέφωνο: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του
τηλεφώνου και πληκτρολογήστε τον αριθμό όπως
ακριβώς κάνετε όταν πραγματοποιείτε μια κλήση με
το τηλέφωνό σας. Η κλήση ενεργοποιείται αυτόματα
στο handsfree.
Για να τερματίσετε ή να απαντήσετε μια κλήση
•
Για να εμφανίσετε την ενέργεια που έχετε
καταναλώσει
1. Τηλέφωνο: Από το μενού Tracker, επιλέξτε Settings
> Energy consumption > On.
2. Επιλέξτε OK για να ρυθμίσετε το προσωπικό σας
προφίλ.
3. Επιλέξτε τις επικεφαλίδες μία-μία και εισάγετε τα
στοιχεία σας. Επιλέξτε τις μονάδες μέτρησης όταν
σας ζητηθεί.
4. Επιλέξτε Options > Save profile.
Για να διαγράψετε αποθηκευμένα
αποτελέσματα προπονήσεων
1. Τηλέφωνο: Από το μενού Tracker, επιλέξτε History
> Results.
2. Μεταβείτε σε ένα αποτέλεσμα και επιλέξτε Delete.
Για να μηδενίσετε το Tracker
Σημείωση: Οι αλλαγές που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις
και το ιστορικό προπονήσεών σας θα διαγραφούν.
•
Τηλέφωνο: Από το μενού Tracker, επιλέξτε Settings
> Reset application.
GPS location
Το GPS location σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με
τους ορατούς δορυφόρους. Μπορείτε επίσης να δείτε
στοιχεία για τη γεωγραφική θέση και την ταχύτητά σας,
καθώς και να αλλάξετε μονάδες μέτρησης.
Wayfinder™
Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες του Wayfinder™
χρησιμοποιούν το Internet.
Το Wayfinder Earth™ σας επιτρέπει να βλέπετε
τη γεωγραφική θέση σας στο χάρτη, να βρίσκετε
διευθύνσεις και να κάνετε υπολογισμούς διαδρομών.
Εάν συνδέσετε το HGE-100 σε ένα άλλο τηλέφωνο,
το Wayfinder Earth θα συνεχίσει να λειτουργεί στο νέο
τηλέφωνο.
Το Wayfinder Navigator™ σας βοηθά να βρείτε
το συντομότερο ή γρηγορότερο δρόμο προς τον
προορισμό σας χρησιμοποιώντας τρισδιάστατους
χάρτες και φωνητικές οδηγίες. Περιλαμβάνει επίσης
δικαίωμα χρήσης του Wayfinder Navigator διάρκειας
ενός μήνα.
HGE-100: Πιέστε το πλήκτρο χειρισμού κλήσεων.
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
•
Για να κάνετε ανάλυση του αποτελέσματος
μιας προπόνησης
1. Τηλέφωνο: Όταν κάνετε προβολή μιας προπόνησης
που έχει τερματιστεί, επιλέξτε Analyse. Εάν έχετε
χρησιμοποιήσει ενδιάμεσους γύρους, θα βρείτε την
επιλογή Analyse στο μενού της επιλογής Options.
2. Για να αλλάξετε τα στοιχεία που απεικονίζονται στο
γράφημα, επιλέξτε Change και επιλέξτε μία από τις
διαθέσιμες επιλογές.
Δείτε την εικόνα 3.
HGE-100: Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο πολυμέσων.
Η ένταση του ήχου κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί όταν
κουδουνίζει το τηλέφωνό σας και η ένταση του
μεγαφώνου μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της
κλήσης.
Άλλες λειτουργίες
Από το Μενού > Settings (Ρυθμίσεις)> καρτέλα
Connectivity (Συνδεσιμότητα) > Accessories
(Αξεσουάρ) μπορείτε, για παράδειγμα, να «κατεβάσετε»
εφαρμογές GPS, να απενεργοποιήσετε τα εφέ φωτισμού,
να περάσετε σε λειτουργία αναζήτησης προρυθμισμένων
ραδιοφωνικών σταθμών και να κάνετε επαναφορά
ρυθμίσεων. Αυτό επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του
HGE-100 στις αρχικές (εργοστασιακές) τιμές τους.
Σημείωση: Εάν μεταβείτε στη λειτουργία αναζήτησης
προρυθμισμένων ραδιοφωνικών σταθμών, ακυρώνεται
η λειτουργία χειροκίνητης αναζήτησης σταθμών.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Επανεγκατάσταση εφαρμογών GPS
Εάν έχετε διαγράψει μια εφαρμογή GPS από το
τηλέφωνο, μπορείτε να την εγκαταστήσετε ξανά από
το μενού Connectivity.
Για να επανεγκαταστήσετε τις εφαρμογές GPS
•
Τηλέφωνο: Επιλέξτε Connectivity
(Συνδεσιμότητα) > Accessories (Αξεσουάρ) >
GPS downloads.
FCC statement
This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.
Declaration of conformity
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type CIA-0002005
to which this declaration relates is in conformity with the appropriate
standards EN 300 440-1, EN 301 489-7, EN 301 489-3 and EN 60950
following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication
Equipment directive 1999/5/EC with requirements covering EMC
directive 89/336/EEC and Low Voltage directive 73/23/EEC.
Lund, June 2007
Jacob Sten, Head of Product Business Unit Accessories
Spełniamy wymagania dyrektywy dot. radiowych i końcowych
urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE).
Πληρούμε την Οδηγία R&TTE.
R&TTE Yönergesinin gerekliliklerini yerine getirmekteyiz.
Teljesítjük az R&TTE irányelv követelményeit.
Türkçe
Mikrofon kulaklõk seti
Fülhallgató
2
3
Sony Ericsson HGE-100, GPS ve uzaktan medya
kontrolünü telefonunuza getiriyor. Bu Kullanma
kõlavuzu, bir Sony Ericsson cep telefonu ile kullanõm
üzerine yoğunlaşmõştõr.
Işõk efektleri
Fényhatások
Konumuzu bulmak için GPS’yi
kullanma
HGE-100 konumuzu saptamak için uydu sinyallerini
kullanan bir GPS alõcõsõ ile donatõlmõştõr. GPS alõcõsõnõn
konumunuzu bulmasõ için gereken özellikleri
kullanõrken gökyüzünün açõk olduğundan emin olun.
Konumunuz birkaç dakika içinde bulunamazsa, başka
bir konuma geçin. Aramanõn gerçekleştirilebilmesi için
hareketsiz durun.
Medya kontrolü
Médialejátszóvezérlés
Çağrõ yönetme
tuşu
Híváskezelő
billentyű
GPS uygulamalarõnõ kullanmadan önce, ilgili
uygulamalarõ telefona yüklemelisiniz.
GPS uygulamalarõnõ telefona yüklemek için:
5
GPS alõcõsõnõ, medya kontrolünü ve mikrofon kulaklõk
setini etkinleştirme.
A GPS-vevő, a médialejátszó-vezérlés és a fülhallgató
engedélyezése.
1. Telefonunuzda doğru İnternet ayarlarõnõn yapõlmõş
olmasõ gerekir. Telefonunuzda İnternet ayarlarõ
yoksa, telefonunuzun Kullanma kõlavuzuna danõşõn.
2. HGE-100’ü telefona bağlayõn. 4 numaralõ resme
bakõn.
3. Telefon: Beliren talimatlarõ izleyin.
Not: GPS uygulamalarõnõ sadece bir defa yüklemeniz
gerekmektedir. Bir sonraki HGE-100 bağlantõnõzda
Download GPS applications? mesajõnõ Connectivity
menüsündeki Accessories içinden devre dõşõ
bõrakabilirsiniz.
GPS uygulamalarõnõ kullanma
Bir GSM uygulamasõ başlatmak için:
GPS alõcõsõnõ
etkinleştirme. Medya
kontrolünü ve mikrofon
kulaklõk setini devre
dõşõ bõrakma.
Medya kontrolünü ve
mikrofon kulaklõk setini
etkinleştirme. GPS
alõcõsõnõ devre dõşõ
bõrakma.
A GPS-vevő
engedélyezése.
A médialejátszóvezérlés és a
fülhallgató letiltása.
A médialejátszóvezérlés és a fülhallgató
engedélyezése. A GPSvevő letiltása.
Tuşa basma: Parçayõ değiştirme veya manuel olarak
kanallarõ arama.
Tuşu basõlõ tutma: Geçerli parçayõ ileri alma veya otomatik
olarak kanallarõ arama.
Röviden megnyomva: Váltás másik zeneszámra vagy
rádióállomások kézi keresése.
Megnyomva és lenyomva tartva: Gyors előrecsévélés
az aktuális zeneszámon belül vagy rádióállomások
automatikus keresése.
www.sonyericsson.com
Tuşa basma: Oynat/
durdur.
Tuşu basõlõ tutma: Müzik
ve radyo (eğer
telefonunuzda radyo
özelliği varsa) arasõnda
geçiş yapma.
Röviden megnyomva:
Lejátszás/leállítás.
Megnyomva és lenyomva
tartva: A zenelejátszás és
a rádió közötti váltás (ha
a telefon rendelkezik rádió
funkcióval).
Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
1. HGE-100’ü telefona bağlayõn. 4 numaralõ resme
bakõn.
2. HGE-100: GPS düğmesini kullanarak GPS’yi
etkinleştirin. 5 numaralõ resme bakõn. Bir GPS
aramasõnõn başlatõldõğõ yanõp sönen yeşil bir õşõkla
belirtilir.
3. Telefon: Uygulamayõ kaydettiğiniz konuma gelin ve
uygulamayõ seçin. Konumunuz bulunduğunda yeşil
õşõk sürekli yanar.
Not: Games ve Applications klasörleri File manager
menüsünde bulunabilir. Telefonunuzun Kullanma
kõlavuzuna başvurun.
Uydu kapsama alanõnõzõ kontrol etmek için:
1. GPS location > Satellites seçeneklerini seçin.
2. Açõklayõcõ metni görmek için Info seçeneğini seçin.
Tracker
6
Tuşa basma: Ses seviyesini ayarlama.
Tuşu basõlõ tutma: Daha hõzlõ ses seviyesi ayarõ.
Röviden megnyomva: A hangerő beállítása.
Megnyomva és lenyomva tartva: A hangerő beállítása
nagyobb lépésekben.
Enerji tüketiminizi görüntülemek için:
Kayõtlõ antrenman sonuçlarõnõ silmek için:
GPS uygulamalarõnõ yükleme
1
1. Telefon: Sonlandõrõlmõş bir antrenman seansõnõ
görüntülerken Analyse seçeneğini seçin. Tur
kullandõysanõz, Analyse seçeneği Options altõnda
bulunmaktadõr.
2. Grafikte görüntülenenleri değiştirmek istiyorsanõz
Change seçeneğini seçtikten sonra bir seçenek
seçin.
HGE-100’ü üzerinizde taşõma
2 numaralõ resme bakõn.
Sistem bağlantõsõ
Rendszercsatlakozó
Antrenman sonuçlarõnõ analiz etmek için:
Not: HGE-100’ü araç içinde bõrakarak aşõrõ sõcağa
maruz bõrakmayõn.
1 numaralõ resme bakõn. Klipsi gösterge paneline
takmak için yapõşkan bandõ kullanõn.
GPS düğmesi
GPS kapcsoló
1. Telefon: Sonlandõrõlmõş bir antrenman seansõnõ
görüntülerken Options > View replay > Play
seçeneklerini seçin.
2. Görüntüleme hõzõnõ değiştirmek için, sol veya sağ
dolaşõm tuşuna basõn.
1. Telefon: Tracker menüsünden Settings > Energy
consumption > On seçeneklerini seçin.
2. Kişisel profilinizi ayarlamak için OK seçeneğini seçin.
3. Başlõklarõ birer birer seçin ve bilgilerinizi girin.
Yapmanõz istendiğinde birimleri girin.
4. Options > Save profile seçeneklerini seçin.
HGE-100’ü araca yerleştirme
4
Antrenman sonuçlarõnõ görüntülemek için:
1. Telefon: Tracker menüsünden History > Results
seçeneklerini seçin.
2. Bir sonuca gelin ve Delete seçeneğini seçin.
Tracker’õ sõfõrlamak için:
Not: Ayarlara yaptõğõnõz değişiklikler ve antrenman
geçmişiniz silinir.
•
Telefon: Tracker menüsünden Settings > Reset
application seçeneklerini seçin.
GPS konumu
GPS konumu size görünür uydular hakkõnda bilgi verir.
Konumunuz ve hõzõnõz hakkõndaki bilgileri
görüntüleyebilir ve birimleri değiştirebilirsiniz.
Wayfinder™
Not: Bazõ Wayfinder™ özellikleri İnternet’i kullanõr.
Wayfinder Earth™ harita konumunuzu görmenizi,
adresleri bulmanõzõ ve rotalarõ saptamanõzõ sağlar.
HGE-100’ü başka bir telefona bağlarsanõz, Wayfinder
Earth yeni telefon üzerinde çalõşmaya devam eder.
Antrenman görünümleri arasõnda geçiş
yapmak için:
•
Telefon: Dolaşõm tuşuna sol veya sağ yönde basõn.
Tracker’õ küçültmek için:
•
Telefon:
veya
tuşunu basõlõ tutun ve ardõndan
Minimize seçeneğini seçin.
İpucu: Tracker küçültüldüğünde antrenman seansõnõn
duraklatõlmasõnõ isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.
Bunu Tracker menüsünden Settings altõnda
yapabilirsiniz.
Antrenman seansõnõ sonlandõrmak için:
•
Telefon: Pause > End seçeneklerini seçin.
Antrenman seansõ otomatik olarak History içine
kaydedilir.
GPS uygulamalarõnõn yeniden yüklenmesi
Bir GPS uygulamasõ telefondan silindiyse
Connectivity menüsünden yüklenebilir.
GPS uygulamalarõnõ yeniden yüklemek için:
•
Telefon: Connectivity > Accessories > GPS
downloads seçeneklerini seçin.
Mikrofon kulaklõk setini kullanma
Sesi yönetmek için bir başka cihaz kullanmak
istiyorsanõz mikrofon kulaklõk setinin çõkartõlmasõ
gerekir.
Mikrofon kulaklõk setini takmak veya
çõkartmak için:
•
3 numaralõ resme bakõn.
Müzik ve radyo dinleme
Müzik veya radyo dinlemek için:
Arama
Bir çağrõ yapmak için:
1. HGE-100’ü telefona bağlayõn. 4 numaralõ resme
bakõn.
2. HGE-100: GPS düğmesini kullanarak mikrofon
kulaklõk setini etkinleştirin. 5 numaralõ resme bakõn.
3. Telefon: Telefonunuzda kullanõrken normalde
yaptõğõnõz gibi telefon tuşlarõnõ kullanõn ve numarayõ
çevirin. Çağrõ otomatik olarak mikrofon kulaklõk
setinde aktifleştirilir.
Çağrõyõ bitirmek veya cevaplamak için:
•
HGE-100: Çağrõ yönetme tuşuna basõn.
Ses seviyesini ayarlamak için:
•
HGE-100: Medya kontrolünü kullanõn. Zil sesi
seviyesi telefon çaldõğõnda ve hoparlör ses seviyesi
bir çağrõ sõrasõnda ayarlanabilir.
LZT 108 9474/2 R1A
Printed in XXXX
This is the Internet version of the User’s guide. © Print only for private use.
A Tracker funkció működése automatikusan szünetel,
ha edzés közben megszakad a telefon és a HGE-100
eszköz közötti kapcsolat. Az edzés nyomon követése
folytatható a telefon és a HGE-100 eszköz újbóli
sikeres összekapcsolását követően.
Edzés megkezdése
•
A Sony Ericsson HGE-100 eszköz GPS-vevő és
médialejátszó-távvezérlési funkciókkal bővíti telefonja
lehetőségeit. Ez a Használati útmutató az eszköznek
egy Sony Ericsson mobiltelefonnal való használatát
mutatja be.
Helymeghatározás a GPS segítségével
A HGE-100 eszköz beépített GPS-vevővel rendelkezik,
így lehetővé teszi az aktuális hely meghatározását
műholdas jelek segítségével. Ügyeljen arra, hogy
az égboltot ne takarja el semmi, amikor olyan
szolgáltatásokat próbál használni, amelyek
működéséhez szükséges a GPS-vevő segítségével
történő helymeghatározás. Ha a rendszer néhány
perc után sem tudja meghatározni az aktuális helyet,
próbálkozzon más helyről. A sikeres helymeghatározást
segíti, ha nem mozdul el az aktuális helyről.
A HGE-100 eszköz elhelyezése az autóban
Lásd az 1. ábrát. A csíptetőt az öntapadós szalaggal
rögzítheti a műszerfalra.
A HGE-100 eszköz viselése
A GPS-alkalmazások telepítése
A GPS-alkalmazások használatához előbb telepítenie
kell azokat telefonjára.
A GPS-alkalmazások telepítése a telefonra
1. A funkció használatához szükséges a megfelelő
internetbeállítások megléte a telefonban.
Az internetbeállítások megadásáról a telefon
Használati útmutatójában olvashat bővebben.
2. Csatlakoztassa a HGE-100 eszközt a telefonhoz.
Lásd a 4. ábrát.
3. A telefonon: Kövesse a megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: A GPS-alkalmazásokat csak egyszer kell
telepítenie. Letilthatja a Download GPS applications?
üzenetet, amikor legközelebb csatlakoztatja
a HGE-100 eszközt a Kapcsolódás menü Tartozékok
almenüjén keresztül.
A GPS-alkalmazások használata
GPS-alkalmazás elindítása
1. Csatlakoztassa a HGE-100 eszközt a telefonhoz.
Lásd a 4. ábrát.
2. A HGE-100 eszközön: Engedélyezze a GPS funkciót
a GPS kapcsoló segítségével. Lásd az 5. ábrát.
A jelzőfény zölden villog, jelezve a GPS-keresés
megkezdését.
3. A telefonon: Tallózással keresse meg az alkalmazás
mentési helyét, és jelölje ki az alkalmazást. A sikeres
helymeghatározást követően a jelzőfény folyamatos
zöld fénnyel világít.
Megjegyzés: A Játékok és az Alkalmazások mappa
a Fájlkezelő menüből érhető el. A részletes tudnivalók
a telefon Használati útmutatójában találhatók meg.
A műholdas helymeghatározás
elérhetőségének ellenőrzése
1. Válassza a GPS location > Satellites parancsot.
2. Magyarázat megjelenítéséhez válassza az Info
parancsot.
A telefonon: A Tracker menüben válassza a Start
training > Start parancsot.
Megjegyzés: Ha a Start training lehetőség
kiválasztásakor még nincs meghatározva a hely,
a Tracker összes szolgáltatásának kihasználásához
várja meg a helymeghatározás sikeres befejeződését
az edzés megkezdése előtt.
Váltás az edzés nyomon követésének
nézetei között
•
A telefonon: Nyomja meg a navigációs billentyűt
balra vagy jobbra.
•
Lásd a 3. ábrát.
Zenehallgatás vagy a rádió hallgatása
Megjegyzés: Rádióhallgatásra csak a rádió funkcióval
rendelkező telefonok esetében van lehetőség.
Zenehallgatás vagy a rádió hallgatása
1. Csatlakoztassa a HGE-100 eszközt a telefonhoz.
2. A HGE-100 eszközön: Engedélyezze a
médialejátszó-vezérlést a GPS kapcsoló
segítségével. Lásd az 5. ábrát. A médialejátszást
vezérlő billentyű megnyomásakor automatikusan
elindul a zenelejátszó/Walkman® lejátszó vagy
a rádió, attól függően, hogy melyiket használta
legutóbb a telefonon.
3. Zenehallgatás vagy a rádió hallgatása közben
a médialejátszó-vezérlési billentyűk használatával
hajthatja végre a kívánt műveleteket. Lásd a 6. ábrát.
Hívások
•
Hívás kezdeményezése
A telefonon: Nyomja meg és tartsa lenyomva a
vagy a
billentyűt, majd válassza a Kis méret
parancsot.
Ötlet: Beállíthatja a Tracker alkalmazást úgy is, hogy
annak kis méretre állításakor szüneteljen az edzés
nyomon követése. A beállítás eléréséhez válassza
a Tracker menü Settings parancsát.
Edzés befejezése
•
A telefonon: Válassza a Pause > End lehetőséget.
A rendszer automatikusan menti az aktuális edzés
adatait a History mappába.
Edzés adatainak visszanézése
1. A telefonon: Nyissa meg a kívánt mentett edzést, és
válassza az Options > View replay > Play parancsot.
2. A visszajátszás sebességének megváltoztatásához
nyomja meg a navigációs billentyűt balra vagy
jobbra.
1. Csatlakoztassa a HGE-100 eszközt a telefonhoz.
Lásd a 4. ábrát.
2. A HGE-100 eszközön: Engedélyezze a fülhallgatót
a GPS kapcsoló segítségével. Lásd az 5. ábrát.
3. A telefonon: A telefon billentyűinek használatával
tárcsázza a hívni kívánt számot a telefonon
egyébként megszokott módon. A hívás hangja
automatikusan továbbítódik a fülhallgatóra.
Hívás fogadása vagy befejezése
•
A HGE-100 eszközön: Nyomja meg a híváskezelő
billentyűt.
Hangerő-szabályozás
•
A HGE-100 eszközön: Használja a médialejátszóvezérlési billentyűket. A csengetési hangerő a telefon
csengésekor állítható be, a fülhallgató hangszóró
hangereje pedig beszélgetés közben.
Edzés adatainak elemzése
További funkciók
1. A telefonon: Nyissa meg a kívánt mentett edzést,
és válassza az Analyse parancsot. Ha köridőket
mért, az Analyse lehetőség az Options parancson
keresztül érhető el.
2. Más adatok ábrázolásához válassza a Change
parancsot, majd a kívánt lehetőséget.
A Menü > Beállítások > Kapcsolódás lap >
Tartozékok parancsot választva lehetősége van
például letölteni a GPS-alkalmazásokat, kikapcsolni
a fényhatásokat, kiválasztani az előre beállított
rádióállomások keresését vagy végrehajtani az eszköz
alaphelyzetbe állítását. Alaphelyzetbe állításkor újra
a gyári alapbeállítások lépnek érvénybe a HGE-100
eszközön.
Az edzés közbeni energiafelhasználás
megjelenítése
1. A telefonon: A Tracker menüben válassza a Settings
> Energy consumption > On parancsot.
2. Az egyéni profilbeállítások megadásához válassza
az OK parancsot.
3. Az egyes fejléceket egyenként kiválasztva sorban
megadhatja az adatokat. Amikor a rendszer kéri,
válassza ki a használni kívánt mértékegységet.
4. Válassza az Options > Save profile parancsot.
Megjegyzés: Ha kiválasztja az előre beállított
rádióállomások keresését, ez felváltja a
rádióállomások kézi keresését.
Mentett edzésadatok törlése
GPS-alkalmazások újratelepítése
1. A telefonon: A Tracker menüben válassza a History
> Results parancsot.
2. Léptessen a kívánt eredményre, és válassza
a Delete parancsot.
•
Hibaelhárítás
A GPS-alkalmazások újratelepítése
Ha a GPS-alkalmazások valamelyikét törölte a
telefonról, a Kapcsolódás menüből telepítheti újra.
A telefonon: Válassza a Kapcsolódás > Tartozékok
> GPS downloads lehetőséget.
A Tracker alaphelyzetbe állítása
Megjegyzés: Az alkalmazás alaphelyzetbe állításakor
törlődnek a módosított beállítások és a mentett
edzésadatok.
•
A telefonon: A Tracker menüben válassza a Settings
> Reset application parancsot.
GPS-helymeghatározás
A GPS-helymeghatározás az elérhető műholdakra
támaszkodik. Lehetősége van adatokat megtekinteni
aktuális helyéről és sebességéről, valamint módosítani
a mértékegységeket.
Wayfinder™
Megjegyzés: A Wayfinder™ bizonyos funkciói
internetkapcsolatot igényelnek.
Sony Ericsson HGE-100
This User guide is published by Sony Ericsson Mobile
Communications AB, without any warranty. Improvements and
changes to this User guide necessitated by typographical errors,
inaccuracies of current information, or improvements to programs
and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile
Communications AB at any time and without notice. Such changes
will, however, be incorporated into new editions of this User guide.
All rights reserved.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007
Publication number: LZT 108 9474/2 R1A
Some of the services in this User guide are not supported by all
networks. This also applies to the GSM International Emergency
Number 112. Contact your network operator or service provider if
you are in doubt whether you can use a particular service or not.
This product is leadfree and halogenfree.
A Wayfinder Earth™ lehetővé teszi a térképes
helymeghatározást, címek keresését és útvonalak
tervezését. Ha a HGE-100 eszközt másik telefonhoz
csatlakoztatja, a Wayfinder Earth azon is működni fog.
A Wayfinder Navigator™ háromdimenziós térképekkel
és hangutasításokkal segít eljutni a célhelyre a
legrövidebb vagy a leggyorsabb útvonalon. Az eszköz
megvásárlásával a Wayfinder Navigator egyhavi
használatára is jogosulttá válik.
További tudnivalók a www.wayfinder.com/manuals
webhelyen találhatók.
Tracker
A Tracker funkció lehetővé teszi, hogy edzés közben
nyomon kövesse a sebességet, a távolságot, az
útvonalat és az energiafelhasználást. A Tracker
funkció használata közben is hallgathat zenét.
A fülhallgató csatlakoztatása és leválasztása
A Tracker alkalmazás kis méretűre állítása
Magyar
Lásd a 2. ábrát.
1. HGE-100’ü telefona bağlayõn.
2. HGE-100: GPS düğmesini kullanarak medya
kontrolünü etkinleştirin. 5 numaralõ resme bakõn.
Telefonunuzda en son hangisini kullandõğõnõza bağlõ
olarak, medya kontrolü düğmesine basõldõğõnda
müzik çalar/Walkman® oynatõcõ veya radyo otomatik
olarak başlar.
3. Müzik veya radyo dinlerken medya kontrolünü
kullanõn. 6 numaralõ resme bakõn.
Not: Start training seçeneğini seçtiğinzde konumunuz
bulunamõyorsa, tüm Tracker özelliklerini kullanmak için
arama yapõlana kadar bekleyin.
Sorun Giderme
Daha fazla bilgi için www.wayfinder.com/manuals
adresini ziyaret edin.
HGE-100 bir antrenman seansõ sõrasõnda telefondan
çõkartõlõrsa, Tracker otomatik olarak duraklar. HGE-100
tekrar bağlandõğõnda, antrenmana devam edilebilir.
Telefon: Tracker menüsünden Start training > Start
seçeneklerini seçin.
Not: Önceden kayõtlõ radyo aramasõna geçiş
yaparsanõz, manuel olarak kanal arama yapõlmaz.
Megjegyzés: Ne tegye ki fokozott hőhatásnak
a HGE-100 eszközt (például nagy melegben ne
hagyja a bezárt autóban).
Not: Radyoyu sadece telefonunuzun radyo özelliği
varsa dinleyebilirsiniz.
•
Menu > Settings > Connectivity sekmesi >
Accessories seçeneklerini kullanarak, örneğin, GPS
uygulamalarõnõ indirebilir, õşõk efektlerini kapatabilir,
önceden kayõtlõ radyo aramasõna geçiş yapabilir ve
fabrika ayarlarõna geri dönebilirsiniz. Bu işlem
HGE-100’ü varsayõlan ayarlara sõfõrlar.
Wayfinder Navigator™, 3 boyutlu haritalarõ ve sesli
talimatlarõ kullanarak hedef noktanõza en kõsa veya
en hõzlõ şekilde ulaşmanõz için yardõmcõ olur. Bir aylõk
Wayfinder Navigator kullanõmõ ücretsizdir.
Tracker, antrenman sõrasõnda hõz, mesafe, rota ve
enerji tüketimi bilgilerinizi takip etmenizi sağlar.
Tracker’õ kullanõrken müzik dinleyebilirsiniz.
Antrenman seansõnõ başlatmak için:
Diğer özellikler
A fülhallgató használata
Ha a hangok lejátszásához más eszközt szeretne
használni, mindig szüntesse meg a fülhallgató
csatlakoztatását.
Wayfinder, Wayfinder Earth and Wayfinder Navigator are trademarks
or registered trademarks of Wayfinder Systems AB.
The Liquid Identity logo is a trademark of Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Sony and WALKMAN are trademarks or registered trademarks of
Sony Corporation.
Ericsson is a trademark or registered trademark of
Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Disposalofoldelectricalandelectronicequipment
This symbol indicates that all electrical and electronic
equipment included shall not be treated as household
waste. Instead it shall be left at the appropriate collection
point for recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste handling of this product. The
recycling of materials will help to conserve natural resources. For
more detailed information about recycling this product, please contact
your local city office, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.

Podobne dokumenty