Październik 2013

Transkrypt

Październik 2013
SGI Newsletter 2013 nr.12
Artykuł redakcyjny Prezydenta SGI Ikedy – październik 2013
Zmiana zaczyna się od pojedynczej osoby
Uczyńmy tę planetę miejscem , gdzie serca ludzi , którzy podnieśli się z najgłębszej
otchłani cierpienia , będą mogły błyszczeć jak Syriusz , najjaśniejsza gwiazda na niebie !
Była to wizja , którą podzielałem z brazylijskim astronomem Ronaldo Mourão podczas
naszych dyskusji .
Bez względu na czynione przez ludzkość postępy, fundamentalne cierpienia ludzkiej
egzystencji—narodziny, starzenie się , choroba i śmierć—zawsze pozostaną z nami . Nikt nie
jest wolny od problemów, czy jakiegoś rodzaju cierpienia . Wszyscy zmagają się z jakimiś
aspektami swojej karmy, swojego życia .
Jednak wszyscy posiadamy w sobie światło nadziei , które może się przebić
i rozproszyć największy smutek i najczarniejszą rozpacz . Buddyzm Nichirena uczy sposobu
oświetlenia tym światłem całego świata, poczynając od pojedynczej osoby odważnie
promieniejącej nadzieją , a następnie rozprzestrzenia się na drugą i trzecią osobę , na sto, a w
końcu na wszystkich ludzi na całym świecie .
Nichiren Daishonin pisze : “W celu doprowadzenia wszystkich istot żywych do Stanu
Buddy , Sutra Lotosu przedstawia tajne środki . Prowadzi jednego człowieka w świecie
piekła , jednego człowieka w świecie głodnych duchów i tak, jednego człowieka w każdym
z dziewięciu światów prowadzi do Stanu Buddy, otwierając w ten sposób wszystkim żywym
istotom drogę do osiągnięcia Stanu Buddy” (WND-1, 512). Wszyscy możemy osiągnąć Stan
Buddy . Możemy triumfalnie otworzyć Stan Buddy wewnątrz nas .
Wielka mądrość o równości Mistycznego Prawa obejmuje wszystkich bez wyjątku,
pokonując różnice narodowościowe , etniczne , czy uwarunkowania osobiste. Reprezentuje
ona prawdziwie wszech-obejmującą filozofię , odnoszącą się w równy sposób do wszystkich
istot żywych , do całej ludzkości .
Dźwięk i rytm Nam-myoho-renge-kyo budzi ducha człowieka . Następnie , człowiek
ten zaczyna budzić swoją rodzinę , społeczność i społeczeństwo . My z SGI , zjednoczeni
więzami mentora i ucznia , rozszerzyliśmy radość rewolucji osobistej na 192 kraje i terytoria.
Nichiren Daishonin pisze: “Wszyscy uczniowie i świeccy zwolennicy Nichirena,
powinni czantować Nam-myoho-renge-kyo z postawą wiele ciał lecz jeden duch , pokonując
wszelkie różnice pomiędzy sobą , aby stać się tak nierozłącznymi jak ryba i woda , w której
ona pływa.Ta więź duchowa jest podstawą uniwersalnego przekazywania ostatecznego
Prawa życia i śmierci” (WND-1, 217).
SGI jest niezwykłą siecią członków na całym świecie , którzy w całkowitej zgodzie ze
słowami Daishonina zachęcają się nawzajem w duchu zaufania i przyjaźni, pracując razem w
1|S tr o na
SGI Newsletter 2013 nr.12
celu realizacji szczęścia i pokoju dla wszystkich ludzi .
W Togo, w Afryce , mieszka pełna oddania kobieta , która jako ginekolog i lekarz
położnictwa , z głębokim współczuciem troszczy się o zdrowie i pomyślność wielu ludzi . To
właśnie ona była pierwszą członkinią SGI w tym kraju. Dzięki swojej szczerej wierze
i praktyce , pokonała wielkie nieszczęścia osobiste , łącznie z poważną chorobą męża i utratą
swojego dziecka podczas porodu. Przez cały ten czas, szczerze zachęcała swoich
współczłonków , którzy wytrwale przyłączali się wraz z nią do pracy dla kosen-rufu w Togo.
„Największym benefitem wiary jest odwaga. Już niczego się nie boję “, mówi z promiennym
uśmiechem , tak jasnym jak słońce .
W celu uczynienia Afryki kontynentem nadziei , nasi pionierscy członkowie w całej
Afryce mają wspólne pragnienie zachęcenia do czantowania Nam-myoho-renge-kyo tak
wielu ludzi jak to możliwe. Jakby w odpowiedzi na to wielkie pragnienie, wzrasta w XXI
wieku liczba wyłaniających się w Afryce młodych następców, którzy dzielą się z ludźmi na
tym ogromnym kontynencie Buddyzmem Nichirena i poszerzają sieć Bodhisattwów Ziemi .
Wkroczyliśmy w czas, gdy głosy zaangażowanej w poważny i ufny dialog młodzieży
Soka , jeszcze dźwięczniej rozbrzmiewają na całym świecie.
Przypominają mi się słowa mojego mentora Josej Tody , drugiego prezydenta Soka
Gakkai : “[Pierwszy prezydent Soka Gakkai, Tsunesaburo] Makiguchi wychodził pomiędzy
ludzi i wytrwale prowadził spotkania dyskusyjne, idąc z pomocą każdej osobie w pokonaniu
jej problemów i cierpienia. To dumna i wspaniała historia Gakkai “.
Wystarczy, aby jeden człowiek się zmienił . Zmiana zaczyna się od pojedynczej osoby.
Podążajmy nadal odważnie naprzód , drogą przemiany osobistej—najpewniejszą drogą do
osiągnięcia kosen-rufu.
Ostatecznie wypełnimy
Wielką przysięgę kosen-rufu
Poprzez pełne współodczuwania propagowanie
Na całym świecie!
To nasza największa duma .
(Tłumaczone z październikowego 2013 wydania Daibyakurenge, miesięcznika studyjnego Soka
Gakkai NL nr. 8841)
2|S tr o na