Spis treści „Bydło” - nr 5/2015 AKTUALNOŚCI 1

Komentarze

Transkrypt

Spis treści „Bydło” - nr 5/2015 AKTUALNOŚCI 1
Spis treści „Bydło” - nr 5/2015
AKTUALNOŚCI
1. Notowania
17
2. II Pomorskie Forum Mleczarskie – H. Artyszuk
30
3. Z kraju 39
4. Z zagranicy
45
5. XI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne – J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek
52
6. 25-lecie firmy BIN – D.J. 64
7. Aktualne problemy z zakresu wybranych chorób bakteryjnych i wirusowych bydła - M.S.
8. Przepisy kulinarne – R. Chojnacka 70
9. Zdjęcie miesiąca – K. Stoń
70
KOMENTARZE
1. Minął czas kwotowania, nadchodzą zmiany - R. Wieczorkiewicz
ŻYWIENIE
1. Żywe mikroorganizmy w hodowli bydła mlecznego – J. Marczuk
2. Konserwacja pasz – suszenie – M. Soszka 12
UPRAWA ROLI I ROŚLIN
1. A na polach… - H. Waligóra, W. Skrzypczak
6
8
18
ŁĄKI I PASTWISKA
1. Pastwiska – niedoceniona forma żywienia przeżuwaczy – R. Dembek
2. Technologia PRO – kiedy mniej znaczy więcej 25
PRACA HODOWLANA
1. Quo vadis hodowco? – H. Chmielnik
20
26
INŻYNIERIA PRODUKCJI
1. Zastosowanie konstrukcji drewnianych w budownictwie rolniczym- E. Mulica 32
2. Zagospodarowanie i przechowywanie gnojowicy – R. Szulc 40
3. Ogrodzenia elektryczne pastwisk - P. Grudnik
46
4. Czochradło w oborze komfortem dla krów - M. Majchrzak 50
ZOOHIGIENA
1. Zwalczanie much w oborach – A. Balicka-Ramisz 56
2. Bielenie – ważne ogniwo łańcucha higienizacyjnego – I. Bochenko
ROZRÓD
1. Ciąża bliźniacza u krów – zysk czy ryzyko? – A. Max
66
62
69

Podobne dokumenty