Instalacja programu OKNA2000 v6

Transkrypt

Instalacja programu OKNA2000 v6
Instrukcja użytkownika programu OKNA2000 v6
Instalacja programu OKNA2000 v6
Przed przystąpieniem do instalacji:
1. Sprawdź w swoim systemie, czy masz zainstalowany serwer Firebird w wersji innej niż 2.1 lub
Interbase. Jeśli tak to odinstaluj go. Aby to sprawdzid wejdź w „Panel sterowania -> Dodaj/usuo
programy”, a następnie odszukaj programy na liście.
2. Podłącz klucz HASP do gniazda USB. Jeśli Windows wykryje nowe urządzenie i zaproponuje
instalację sterowników to odmów.
Uruchom otrzymany program instalacyjny, a następnie postępuj według wskazówek instalatora.
Przeczytaj uważnie umowę licencyjną!
Instalacja programu OKNA2000 przebiega w trzech etapach.
1. Kopiowanie plików programu do wskazanego folderu (domyślnie C:\okna2000_6\)
2. Instalacja serwera bazy danych Firebird 2.1
(wybierz odpowiednią wersję dla twojego systemu – 32bit lub 64bit)
3. Instalacja sterownika klucza HASP
Po zakooczeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona programu
Logowanie do programu:
Użytkownik: SYSDBA
Hasło: masterkey

Podobne dokumenty