TURNIEJ OTWARCIA SQUASH POINT RYTM PFS B+

Komentarze

Transkrypt

TURNIEJ OTWARCIA SQUASH POINT RYTM PFS B+
TURNIEJ OTWARCIA SQUASH POINT RYTM PFS B+
1. Kama Khan
TURNIEJ GŁÓWNY
Kama Khan
2. BYE
Kama Khan
4, 3
3. Marcin Dałek
4. Jakub Gajos
Jakub Gajos
5,9
Kama Khan
3,10
5. Piotr Gorzelak
6. Anna Drygalska
Piotr Gorzelak
1,4
7. Jarosław Grzechowiak
Marcin Ratigowski
8. Marcin Ratigowski
4,4
Marcin Ratigowski
4,8
Kama Khan
-7, 9, 8, 14
9. Tomasz Krzyżaniak
Tomasz Krzyżaniak
10. Jakub Wilkos
6,2
Zee Khan
11. Rafał Drygalski
12. Zee Khan
8,8
Zee Khan
9,7
Zee Khan
7, -9, 7
13. Arek Kilian
Arek Kilian
14. Nikodem Wawrzonkowski2, -6, 9
Jakub Krysicki
8,8
15. BYE
16. Jakub Krysicki
Jakub Krysicki
2, -6, 9
17. Kaleem Khan
Kama Khan
-7, 11, 11, -5, 16
Kaleem Khan
18. Łukasz Grzechowiak
5, 0
Kaleem Khan
7,6
19. Maciej Śmiałek
Tomasz Winiarski
20. Tomasz Winiarski V/O
Kaleem
5,11
21. Tomasz Krysicki
22. Piotr Florczyk
Tomasz Krysicki
7,7
Marcin Ciszewski
5, 9
23. Maciej Hibner
Marcin Ciszewski
24. Marcin Cieszewski
5, -7, 9
Kaleem Khan
-13, 6, 5, 8
25. Adam Karp
26. Marcin Korol
Karp
V/O
Adam Karp
9,1
27. Peter Surray
28. Rafał Kozłowski
Rafał Kozłowski
8, 4
29. Radosław Mastalski
Radosław Mastalski
30. Marcin Toboła
4,4
Adam Karp
9, 6
mecz o m. 3-4
m1
Radosław Mastalski
V/O
31. BYE
Zee Khan
Adam Karp
Hibner
Zee Khan
9, 12, 11
m3
Marcin Dałek
m19
32. Jacek Hibner
Sponsorzy:
TURNIEJ OTWARCIA SQUASH POINT RYTM PFS B+
TURNIEJ o m.17-32
m.17-24
m.17-20
m.17-18
(przegrani I rundy)
1.(p.1-2)
BYE
Marcin Dałek
2.(p.3-4)
Marcin Dałek
Marcin Dałek
3.(p.5-6)
Anna Drygalska
5, -5, 8
Jarosław Grzechowiak
4.(p.7-8)
Jarosław Grzechowiak
4, 5
Rafał Drygalski
5.(p.9-10)
Jakub Wilkos
7, 10
Rafał Drygalski
6.(p11-12)
Rafał Drygalski
1, 1
Rafał Drygalski
7.(p13-14)
Nikodem Wawrzonkowski
10,3
Nikodem Wawrzonkowski
8.(p15-16)
BYE
Maciej Hibner
9.(p17-18)
Łukasz Grzechowiak
m17
6, -7, 4
Łukasz Grzechowiak
10.(p19-20)
Maciej Śmiałek
V/O
Maciej Hibner
11.(p21-22)
Piotr Florczyk
mecz o m.19-20
7,7
Maciej Hibner
12.(p23-24)
Maciej Hibner
Marcin Dałek
5, 7
Maciej Hibner
Peter Surray
13.(p25-26)
Marcin Korol
Peter Surray
14.(p27-28)
Peter Surray
2, 3
m.21-24
m.21-22
Peter Surray
15.(p29-30)
Marcin Toboła
Jarosław Grzechowiak
2,3
Marcin Toboła
Jarosław Grzechowiak
16.(p31-32)
BYE
Nikodem Wawrzonkowski
m23 Jarosław Grzechowiak
Nikodem Wawrzonkowski
m21
3,7
Grzechowiak Łukasz
Marcin Toboła
11, 0
Marcin Toboła
mecze o m. 25-32
m. 25-28
m. 25-26
(przegrani pierwszych meczy w turnieju o m 17-32)
1.(p.1-2)
BYE
Anna Drygalska
2.(p.3-4)
Anna Drygalska
Jakub Wilkos
2,7
Grzechowiak Łukasz
2,5
3.(p.5-6)
Jakub Wilkos
6, -9, 12
Jakub Wilkos
4.(p.7-8)
BYE
Jakub Wilkos
m25
5.(p.9-10)
Maciej Śmiałek
Piotr Florczyk
6.(p11-12)
Piotr Florczyk
o m.27-28
Piotr Florczyk
Anna Drygalska
7.(p13-14)
Marcin Korol
Anna Drygalska
m27
Marcin Korol
8.(p15-16)
BYE
(przegrani pierwszych meczy w turnieju o m 25-32)
o m. 29-32
BYE
m. 29-30
BYE
BYE
m31 X
Maciej Śmiałek
Maciej Śmiałek
Marcin Korol
m29
Jakub Krysicki
m5
BYE
Marcin Korol
TURNIEJ OTWARCIA SQUASH POINT RYTM PFS B+
mecze o m. 5-8
(przegrani meczy w ćwierćfinale turnieju gł.)
o m. 5-8
o m. 5-6
Marcin Ratigowski
Marcin Ratigowski
Jakub Krysicki
Jakub Krysicki
-6,9,8
m7 Marcin Ratigowski
2,7
Marcin Ciszewski
Radosław Mastalski
6,8
Marcin Ciszewski
Radosław Mastalski
8,-9,3
mecze o m. 9-16
(przegrani pierwszych meczy II rundy w turnieju gł.)
o m. 9-16
o m. 9-12
o m. 9-10
1. Jakub Gajos
Piotr Gorzelak
2. Piotr Gorzelak
6,3
Kilian
3. Tomasz Krzyżaniak
-13, 14, 4
Arek Kilian
4. Arek Kilian
5, 7
Tomasz Winiarski m9
5. Tomasz Winiarski
7,9
Tomasz Winiarski
6. Tomasz Krysicki
3, 6
o m. 11-12
Tomasz Winiarski
7. Rafał Kozłowski
Piotr Gorzelak
Rafał Kozłowski m11
7,6
Kozłowski
Rafał Kozłowki
8. Hibner
mecze o m. 13-16
(przegrani pierwszych meczy w turnieju o m 9-16)
o m. 13-16
o m. 13-14
9,5
Tomasz Krzyżaniak
Tomasz Krzyżaniak
Jakub Gajos
Jakub Gajos
v/o
m15 V/O
Tomasz Krysicki
Tomasz Krysicki
Hibner
Hibner
Krysicki
-7,14,7
m13

Podobne dokumenty