HomeWorks Instrukcja techniczna |Rev H Wydanie

Komentarze

Transkrypt

HomeWorks Instrukcja techniczna |Rev H Wydanie
HomeWorks®
Instrukcja techniczna
Wydanie
międzynarodowe (220-240 V )
| Rev H
WSTĘP
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Wprowadzenie do systemu HomeWorks® . . . . . . . .2.1
Moduły zasilania i panele zdalnego zasilania . .6.1
Cechy charakterystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4
Moduł sterowania w obudowie (WPM) . . .6.2
WSTĘP
Spis treści
Moduły zdalnego zasilania . . . . . . . . . . . . . . .6.6
PROJEKT SYSTEMU
Interfejs modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.12
Przegląd typów systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2
Panele zdalnego zasilania
System scentralizowany . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3
Bez zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.16
System lokalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4
Z zabezpieczeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.20
System hybrydowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5
Wzmacniacze mocy i interfejsy . . . . . . . . . . . . . . . .7.1
Przegląd serii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.6
FDBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.6
Plan systemu serii 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.8
0-10 V Interfejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.7
Plan systemu serii 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.9
Zestaw ściemniacza TVM . . . . . . . . . . . . . . . . .7.9
Okablowanie i komunikacja
systemu serii 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.10
Moduł 10 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.13
Okablowanie i komunikacja
systemu serii 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.12
Interfejs kontaktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.18
Specyfikacje systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.14
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Lokalne urządzenia sterujące . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1
Rania® RF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2
Maestro® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.10
GRAFIK Eye® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.16
GRAFIK Integrale® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.22
Klawiatury i połączenia kontaktowe . . . . . . . . . .5.1
Międzynarodowa seeTouch® . . . . . . . . . . . . . .5.4
Międzynarodowa Dual seeTouch . . . . . . . . . .5.7
seeTouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.9
Styl europejski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.14
Wąskie przyciski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.17
Duże przyciski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.18
LUT-DMX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.14
Procesory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1
Procesory serii 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.8
Procesory Serii 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.12
Obudowy niskiego napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2
Urządzenia bezprzewodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.1
Przekaźnik hybrydowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.2
Bezprzewodowe klawiatury stołowe . . . . . .10.5
Transformatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.7
Sivoia QED® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.1
Pozostałe urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1
Przedłużacz magistrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.2
Zasilacze dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.4
Transformatory niskiego napięcia . . . . . . . .12.8
Płyta podłączeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.11
Kolory i wykończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.1
Signature SeriesTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.21
ArchitraveTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22
Grawerowanie ikonami . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.25
Interfejs kontaktowy w obudowie . . . . . . . .5.26
Klawiatury internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.28
Specyfikacje klawiatury, Adresowanie
i wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.29
Pomoc techniczna: [email protected]
1.1
WSTĘP
Wstęp
Pomoc techniczna: [email protected]
2.1
Wprowadzenie do HomeWorks®
WSTĘP
Najbardziej elastyczny i o największych
możliwościach układ sterowania
oświetleniem na świecie
HomeWorks jest przodującym na świecie system
sterowania oświetleniem w domu, dającym możliwość
integracji z innymi systemami. System zapewnia prostą,
wygodną kontrolę oświetlenia w całym domu, jak
również możliwość sterowania roletami i zasłonami
oraz innymi urządzeniami domowymi. HomeWorks
ma wiele zalet.
•
Zwiększone bezpieczeństwo
•
Możliwość wyboru sposobu sterowania oraz wzoru
wyposażenia
•
Dodatkowe udogodnienia
•
Lepsza estetyka domu
•
Oszczędność energii
MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOSOBU
S T E R O WA N I A O R A Z W ZO R U W Y P O S A Ż E N I A
Systemy HomeWorks są bardzo elastyczne. Zapewniają
rozwiązania dla każdego typu domu i rezydencji.
Po instalacji, istnieje możliwość łatwej zmiany
konfiguracji klawiatury i przystosowania jej do
nowych potrzeb.
D O D AT KO W E U D O G O D N I E N I A
Możliwość sterowania dowolnym oświetleniem
w domu z dowolnej klawiatury HomeWorks.
Eliminuje to uciążliwe chodzenie po całym domu
w celu zapewnienia właściwego oświetlenia do
codziennych czynności lub na specjalne okazje.
ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃST WO
HomeWorks doskonale współpracuje z systemami
zabezpieczeń. W przypadku alarmu, zapalają się
światła w pomieszczeniu, oświetlając bezpieczne
wyjście, światła na zewnątrz migają, przyciągając
uwagę.
HomeWorks zapewnia bezpieczeństwo pozwalając
na natychmiastowe włączenie wszystkich świateł
za pomocą jednego przycisku.
HomeWorks zapewnia większe bezpieczeństwo przez
możliwość włączenia w nocy, w ogrodzie świateł
systemu bezpieczeństwa. Zegar astronomiczny będący
częścią systemu inteligentnie dostosowuje system do
zmian pór wschodów i zachodów słońca w ciągu roku.
System HomeWorks rejestruje codziennie wzorce
oświetlenia w domu. Wzorce te mogą być odtworzone
w przypadku nieobecności domowników. Ta wyjątkowa
cecha pozwala na realistyczną symulację obecności
właściciela obiektu, czego nie zapewniają standardowe
zegary.
2.2
www.lutron.com
WSTĘP
Wprowadzenie do HomeWorks®
LEPSZA ESTET YKA
HomeWorks daje możliwość poprawy estetyki i wystroju
wnętrza dzięki możliwości operowania oświetleniem
w każdym pomieszczeniu i programowaniu scen
oświetleniowych w całym domu. Wciśnięcie jednego
przycisku powoduje przyciemnienie świateł i stworzenie
nastroju do romantycznej kolacji, podczas gdy inny
przycisk rozświetla dom na uroczyste przyjęcie.
Klawiatury zapewniają estetyczny i elegancki wygląd
ściany dając możliwość sterowania przełącznikami i
ściemniaczami za pomocą jednego układu sterowania.
M i ę d z y n a r o d o w a s e e To u c h ®
Lutron® łączy duży wybór układów sterowania
z szerokim wachlarzem kolorów i wykończeń.
Dostępne są niestandardowe, grawerowane
klawiatury HomeWorks. Klawiatury seeTouch® dają
wyjątkową możliwość podświetlenia grawerowania
tak, by było ono widoczne w ciemności.
K l a w i a t u r a s t o ł o w a s e e To u c h
K l a w i a t u r a s e e To u c h
Niestandardowe pokr y w y – kombinacja
s e e To u c h i s y s t e m u s t e r o w a n i a a u d i o
Russound®
Pomoc techniczna: [email protected]
2.3
Cechy charakterystyczne
WSTĘP
JA KO Ś Ć LU T R O N
BEZPIECZEŃST WO
Lutron® jest światowym liderem w produkcji systemów
sterowania oświetleniem od momentu wynalezienia
ściemniacza półprzewodnikowego w 1961. Wszystkie
produkty Lutron są projektowane i wytwarzane zgodnie
z najwyższymi standardami. Wszystkie systemy
HomeWorks® objęte są 8-letnią gwarancją. Lutron był
jedną z pierwszych 20 firm w USA, którym przyznano
międzynarodowy certyfikat ISO 9001 a obecnie Lutron
posiada certyfikat ISO 9001:2000.
Połącz HomeWorks z systemem zabezpieczeń aby
w przypadku alarmu zapalały się światła. Wybrane
światła zapalą się na odpowiedni sygnał lub zaczną
migać w celu wywołania alarmu. Tryb alarmowy może
zostać aktywowany ręcznie za pomocą klawiatury.
Po wyłączeniu trybu alarmowego, światła powracają
do stanu przed włączeniem alarmu.
B E Z P I E C Z E Ń S T W O W R A Z I E AWA R I I
Ściemniacze lokalne HomeWorks i programowalny
system sterowania GRAFIK Eye® zapewniają całkowitą
funkcjonalność nawet w przypadku przerwania
komunikacji z procesorem. Panele ściemniaczy mogą
być przełączone na sterowanie ręczne, aktywowane
za pomocą odpowiednich przełączników w dowolnym
pomieszczeniu.
P R Z E R WA W D O P Ł Y W I E E N E R G I I
E L E K T R YC Z N E J – PA M I Ę Ć
Wszystkie komponenty HomeWorks posiadają
10-letnią pamięć zaniku napięcia. W przypadku
przerwania, a następnie przywrócenia zasilania,
światła powrócą do uprzednich poziomów pracy.
D O PA S O WA N I E P O D W Z G L Ę D E M
E S T E T YC Z N YM
Klawiatury HomeWorks i lokalne sterowniki oświetlenia
uzupełniają się wzajemnie i dopasowane są pod
względem koloru, stylu i wykończenia. Eleganckie
pokrywy mogą być dobierane indywidualnie przez
klienta i dopasowane do koloru ścian, tynku lub
wystroju wnętrza.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Dzięki systemowi HomeWorks oszczędzanie energii
staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Stosowanie
ściemniaczy Lutron nie tylko wydłuża okres
użytkowania lamp ale również redukuje średnie
zużycie energii do 40%. Dzięki zastosowaniu
rozwiązań ekologicznych takich jak scena Rollback
i zmniejszenie obciążenia, Państwa dom może być
zaprogramowany, by inteligentnie zarządzać
oświetleniem poprzez wyłączenie nieużywanych
obwodów i obniżenie zużywanej mocy w innych
obwodach w czasie godzin szczytu.
Państwa dom wymaga w ciągu dnia innego oświetlenia
niż w nocy. Możemy zapewnić, że stosując system
HomeWorks, będziecie mieli Państwo doskonałe
oświetlenie o każdej porze, bez zużywania energii
na zbędne oświetlenie.
2.4
www.lutron.com
ZEGAR ASTRONOMICZNY
LO G I K A WA R U N KO WA
HomeWorks® daje możliwość programowania
oświetlenia dla różnych pór dnia lub włączania
i wyłączania oświetlenia po wschodzie lub zachodzie
słońca. System można programować wg różnych
schematów na poszczególne wydarzenia w ciągu
tygodnia, weekendu, wakacji, etc. Schematy mogą
być aktywowane lub blokowane z dowolnej klawiatury.
Ponadto, każde wydarzenie może być zaprogramowane
z zastosowaniem logiki warunkowej tzn. nastąpi tylko
wtedy gdy zostanie spełniony określony warunek.
HomeWorks daje możliwość aktywacji wydarzeń, tylko
wtedy gdy spełnione zostaną określone warunki.
Na przykład, można zaprogramować czujniki na
drodze podjazdowej, tak by włączały oświetlenie
zewnętrzne tylko wtedy gdy jest ciemno. Za pomocą
jednego przycisku „posiłek” włączać można różnego
rodzaju oświetlenie i muzykę do śniadania, obiadu
czy kolacji.
T R Y B W A K A C YJ N Y
System HomeWorks stale monitoruje i rejestruje stan
oświetlenia w domu. Gdy tryb wakacyjny jest włączony
system odtwarza te wzorce oświetlenia, stwarzając
realistyczną symulację obecności domowników.
System może być zaprogramowany na rejestrowanie
wydarzeń poprzedniego dnia, ostatniego tygodnia
lub ostatnich dwóch tygodni.
INTEGRACJA
HomeWorks integruje się łatwo z systemami audio video oraz innymi systemami elektronicznymi w domu.
Typowe zastosowanie to sterowanie systemem audio
za pomocą przycisków na klawiaturze HomeWorks.
Należy połączyć system z innym urządzeniem
używającym wejść i wyjść kontaktowych, wejść
podczerwieni, złącza szeregowego typu RS-232
i sieci ethernet.
WSTĘP
Cechy charakterystyczne
D O W O L N O Ś Ć W P R O G R A M O WA N I U
Klawiatury HomeWorks dają możliwość programowania
w zależności od zmieniających się potrzeb klienta. Każdy
przycisk klawiatury może włączyć dowolny punkt
świetlny w systemie. Przyciski klawiatury mogą być
również zaprogramowane do sterowania sprzętem
audio - video, roletami, zasłonami i innymi połączonymi
z nimi systemami.
K L AW I AT U R Y P O D Ś W I E T L A N E
Klawiatury seeTouch® i Signature SeriesTM systemu
HomeWorks są podświetlane tak, żeby przyciski były
dobrze widoczne w ciemnym pomieszczeniu.
P O Ł Ą C Z E N I A Z D A L N E I S T E R O WA N I E
System HomeWorks daje możliwość zdalnych
połączeń przy pomocy domowej sieci Ethernet.
Po konfiguracji przez specjalistę, system może być
aktualizowany a nawet monitorowany z dowolnego
miejsca na świecie. Taka elastyczność systemu zapewnia
właścicielowi możliwość kontroli w sytuacji gdy jest
poza domem. HomeWorks łatwo integruje się z wieloma
urządzeniami przenośnymi takimi jak telefony
komórkowe i komputery.
Pomoc techniczna: [email protected]
2.5
Uwagi
WSTĘP
2.6
www.lutron.com
Pomoc techniczna: [email protected]
PROJEKT SYSTEMU
Projekt
systemu
3.1
Ogólny zarys projektu
Projektowanie systemu rozpoczyna się od projektu
domu. Wybór typu budowy systemu zależy od
wymagań klienta oraz instalacji elektrycznej domu
(rodzaje obciążenia, moc i ilość punktów świetlnych).
HomeWorks® ma kilka opcji budowy systemu:
S YS T E M S C E N T R A L I ZO WA N Y
PROJEKT SYSTEMU
W systemie scentralizowanym ściemniacze są
sterowane z paneli umieszczonych w dużej odległości.
Całe oświetlenie sterowane jest za pomocą klawiatury,
zapewniającej dużą dowolność programowania oraz
zminimalizowanie liczby ściemniaczy montowanych
w ścianie.
S YS T E M LO KA L N Y
W systemie lokalnym ściemniacze umieszczone są w
pomieszczeniu lub bliskiej odległości od pomieszczenia,
które obsługują. Zapewniają one proste i łatwe
sterowanie oświetleniem małych pomieszczeń.
W dużych pomieszczeniach umieszczenie kilku
ściemniaczy ściennych było by nieestetyczne, więc
korzystniejszym rozwiązaniem jest zamontowanie
modułów ściemniaczy w obudowie. Moduły
ściemniaczy w obudowie mogą być montowane
w szafach wnękowych, szafkach kuchennych
i pomieszczeniach gospodarczych i sterowane
za pomocą klawiatur w pomieszczeniu.
SYSTEM HYBRYDOWY
System hybrydowy łączy zalety systemów
scentralizowanego i lokalnego. Jest łatwy
w użytkowaniu i ogranicza liczbę ściemniaczy
montowanych w ścianie.
3.2
www.lutron.com
System scentralizowany
Moduły zdalnego zasilania, umieszczone w panelach
zasilania wspierają system w trakcie pracy pod dużymi
obciążeniami i w szerokim zakresie obciążeń takich jak:
żarowe, indukcyjne niskiego napięcia, neonowe/zimna
katoda. Moduły zdalnego zasilania umożliwiają również
bezpośrednią kontrolę nad silnikami prądu zmiennego
sterującymi zasłonami, firanami i kurtynami oraz innym
wyposażeniem takim jak wentylatory lub pompy.
Każdy panel zasilania ma możliwość sterowania
ręcznego w wypadku awarii gdy przerwana zostaje
komunikacja z procesorem.
S YS T E M S C E N T R A L I ZO WA N Y P O D S U M O WA N I E :
• Redukcja liczby ściemniaczy montowanych
w ścianie
• Bezpośrednia kontrola nad silnikami prądu
zmiennego
• Duża dowolność sterowania
• Zmniejszenie liczby wzmacniaczy mocy
i interfejsów
• Możliwość sterowania ręcznego w przypadku awarii
Główna
łazienka
Kuchnia
Łazienka
PROJEKT SYSTEMU
W systemie scentralizowanym zastosowano moduły
zdalnego zasilania do sterowania oświetleniem w całym
domu. Moduły zdalnego zasilania są zamontowane w
panelach zasilania umieszczonych w pomieszczeniach
technicznych lub skrzynkach elektrycznych. Użytkownik
steruje oświetleniem za pomocą klawiatury, która
zapewnia dowolność programowania. System ten
ogranicza do minimum liczbę ściemniaczy
montowanych w ścianie. Klawiatury umożliwiają
sterowanie wieloma funkcjami, od sterowania
pojedynczym punktem świetlnym do kontroli całego
oświetlenia.
Sypialnia
Pokój
dzienny
Gabinet
Hol
Jadalnia
Główna
sypialnia
Salon
Garaż
Klawiatura
Moduł zdalnego sterowania
Procesor
Pomoc techniczna: [email protected]
3.3
System lokalny
System lokalny wykorzystuje do regulacji oświetlenia
lokalne urządzenia sterujące (ściemniacze Rania® RF,
ściemniacze i przełączniki Maestro®, moduły zasilania
w obudowie i programowalne urządzenia sterujące
GRAFIK Eye®). Ściemniacze lokalne są proste i łatwe
w obsłudze. W pomieszczeniach gdzie jest kilka
punktów świetlnych stosowane są moduły zdalnego
sterowania w obudowie (WPM). Moduły te umieszczane
są w szafach wnękowych, szafkach kuchennych
i pomieszczeniach gospodarczych.
PROJEKT SYSTEMU
Moduły sterowania w obudowie, jak również
ściemniacze GRAFIK Eye i Maestro sterowane są
w całym domu za pomocą klawiatur. W tym systemie
klawiatury instalowane są w takich miejscach jak:
wejście, główne sypialnie, pokoje gościnne.
Ściemniacze lokalne zapewniają bezpieczeństwo
w czasie awarii. Jeśli przerwana zostanie komunikacja
z procesorem, ściemniacze lokalne wciąż umożliwiają
sterowanie.
Pomieszczenia w domu, które zostały wstępnie
okablowane do zamontowania lokalnego systemu
sterowania, mogą być dodane do systemu
w późniejszym terminie. Jest to rozwiązanie
idealne dla klientów, którzy zaczynają od
instalacji systemu podstawowego by później
go rozbudowywać.
S Y S T E M L O K A L N Y- P O D S U M O W A N I E :
• Łatwe sterowanie
• Bezpieczeństwo w razie awarii
• Możliwe okablowanie wstępne
Główna
łazienka
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Pokój
dzienny
Gabinet
Hol
Jadalnia
Główna
sypialnia
Salon
Garaż
Klawiatury
Ściemniacze lokalne
GRAFIK Eye®
3.4
Moduł sterowania w obudowie (WPM)
Wzmacniacz mocy/interfejs
Procesor
www.lutron.com
System hybrydowy
System hybrydowy HomeWorks® łączy zalety zarówno
systemu scentralizowanego jak i lokalnego. Lokalny
system sterowania stosowany jest zwykle w
mniejszych pomieszczeniach gdzie wymagany jest
prosty system kontroli. W większych pomieszczeniach,
punkty świetlne są zwykle podłączone do ściemniaczy
zdalnych. W całym domu rozmieszczone są klawiatury
sterujące systemem umożliwiające kontrolę
z dowolnego miejsca.
S YS T E M H Y B RY D O W Y - P O D S U M O WA N I E :
W tym systemie, pomieszczenia w domu, które zostały
wstępnie okablowane, mogą być dodane do systemu
w późniejszym terminie. Jest to rozwiązanie idealne
dla użytkowników, którzy zaczynają od instalacji
systemu podstawowego by później go rozbudowywać.
• Bezpieczeństwo w razie awarii
• Łatwe sterowanie
• Bezpośrednia kontrola nad silnikami prądu
zmiennego
• Duża dowolność sterowania
• Ograniczenie liczby wzmacniaczy mocy lub
interfejsów
Główna
łazienka
Kuchnia
Łazienka
PROJEKT SYSTEMU
• Możliwe okablowanie wstępne
Sypialnia
Pokój
dzienny
Gabinet
Hol
Jadalnia
Główna
sypialnia
Salon
Garaż
Klawiatury
Ściemniacze lokalne
GRAFIK Eye®
Moduł sterowania w obudowie (WPM)
Moduł zdalnego sterowania
Procesor
Pomoc techniczna: [email protected]
3.5
Przegląd procesorów
PROCESOR SERII 8
PROCESOR SERII 4
Procesor serii 8 używany jest w systemie
scentralizowanym lub hybrydowym. Zapewnia
większą dowolność w wyborze modeli oraz większe
możliwości integracji z innymi urządzeniami.
Komponenty serii 8 wspomagają system w trakcie
pracy pod dużymi obciążeniami, w najszerszym
zakresie typów obciążeń oraz zapewniają bezpośrednią
kontrolę nad silnikami prądu zmiennego.
Procesor serii 4 stosowany jest w systemie lokalnym.
Jest rozwiązaniem tańszym lecz niekiedy wymaga
wzmacniaczy mocy i interfejsów.
PROJEKT SYSTEMU
Wspomagany system
Możliwości
przyciemniania
Możliwości kontroli
przez procesor
Możliwość integracji
Możliwość połączeń
bezprzewodowych
3.6
Procesor serii 8
Procesor serii 4
scentralizowany
tak
nie
lokalny
tak
tak
hybrydowy
tak
tak
panele ściemniające
tak
nie
moduły sterowania
w obudowie (WPM)
tak
tak
ściemniacze lokalne
tak
tak
standardowa liczba stref
20 to 256
(maksymalnie 256)
20 to 96
(maksymalnie 256)
standardowa
liczba klawiatur
5 to 40
(maksymalnie 96)
5 to 20
(maksymalnie 96)
kontrola silnika
bezpośrednio
przez interfejs
integracja RS-232
2 porty / procesor
1 port / procesor
ethernet
1 port / procesor
1 port / procesor
wejścia i wyjścia
kontaktowe
tak
tak
Sivoia QED®
tak
tak
przekaźniki sygnału
5 na procesor
5 na procesor
klawiatury stołowe
32 na system
32 na system
64 na procesor
64 na procesor
ściemniacze
bezprzewodowe
www.lutron.com
PROJEKT SYSTEMU
Pomoc techniczna: [email protected]
3.7
Plan systemu procesora serii 4
GRAFIK Eye®
PROJEKT SYSTEMU
Moduły sterowania w obudowie (WPM)
Procesor serii 4
Ściemniacze
Przełączniki
Połączenie z
siecią Ethernet
Inne urządzenia
przez RS-232
Klawiatury
Hybrydowy przekaźnik sygnału
Klawiatura
stołowa
Sivoia QED® rolety i zasłony
Ściemniacze
bezprzewodowe
3.8
www.lutron.com
Plan systemu procesora serii 8
Panele zdalnego
zasilania
Procesor serii 8
Moduły sterowania w obudowie (WPM)
Ściemniacze
PROJEKT SYSTEMU
GRAFIK Eye®
Przełączniki
Połączenie z
siecią Ethernet
Inne urządzenia
przez RS-232
Klawiatury
Hybrydowy przekaźnik sygnału
Sivoia QED® rolety
i zasłony
Klawiatura
stołowa
Ściemniacze
bezprzewodowe
Pomoc techniczna: [email protected]
3.9
Okablowanie i połączenia systemu
procesora serii 4
Procesor serii 4
HomeWorks
Maksymalna liczba stref dla
procesora HomeWorks®
wynosi 256
Powiększony widok etykiety procesora
PROJEKT SYSTEMU
Połączenie z innymi
urządzeniami
i sieciami
domowymi
za pomocą
standardowego
przewodu Ethernet.
Przewód
typu B
maks.15 m
od punktu
do punktu
Przewód
typu A
maks. 305 m
w układzie
szeregowym
Do dodatkowych
procesorów.
Maksymalnie
16 na system
HomeWorks.
Połączenie z systemem audio,
domowymi urządzeniami
sterowania automatycznego
i innymi urządzeniami
obsługiwanymi przez RS-232.
3.10
www.lutron.com
Klawiatura stołowa 32 na system
Typ A: 2 pary przewodów [jedna para 1,0 mm2 (18 AWG), jedna para 1,0 - 0,5 mm2
(18 - 22 AWG) przewodu typu skrętka ekranowana] klasa 2/PELV. Może być
stosowany przewód Lutron® model GRX-CBL-346S-500.
Typ B: Standardowy przewód RS-232 (wszystkie wyprowadzenia przewodu).
Typ C: 1 para przewodu typu skrętka ekranowana 1,0 - 0,5 mm2 (18 - 22 AWG) klasa 2/PELV.
Przewód typu A
maks.10 klawiatur w układzie podstawowym
maks.305 m w układzie podstawowym
maks. długość przewodów - 1220 m.
Każda konfiguracja.
Łącza 4, 5, i 6 mogą być
konfigurowane do
sterowania następującymi
urządzeniami:
Jednostki sterujące GRAFIK Eye® /
moduły sterowania w obudowie
(WPM)
Do dodatkowych
jednostek sterujących
GRAFIK Eye/ modułów
sterowania w obudowie
(WPM) (maks. 8 na łącze).
Przewód typu A
Maks. 610 m w układzie
szeregowym
Jednostki sterujące
GRAFIK Eye/moduły
sterowania w obudowie
(WPM)
Klawiatury
HWI-ENC-CC
Obudowy
kontaktowe
PROJEKT SYSTEMU
Ściemniacze
bezprzewodowe 64 na łącze
bezprzewodowe
Wzmacniacze sygnału - 5
na łącze bezprzewodowe
Typy przewodów-objaśnienia
Do dodatkowych klawiatur/
płyt kontaktowych (maks. 32
urządzenia na łącze).
Klawiatury/płyty kontaktowe
Interfejsy ściemniaczy/Q96
Przewód typu A
Maks. 305 m w układzie
szeregowym
HWI-CCI-8
płyta wejścia
kontaktowego
(przewody wejściowe
bramy wjazdowej,
fotokomórek,
systemów
zabezpieczeń, etc.)
HWI-CCO-8
płyta wyjścia
kontaktowego
(przewody wyjściowe
rolet, ekranów, bram,
systemów spa,
termostatów, etc.)
Ściemniacze lokalne Maestro®
HWI-LV17-230
Obudowa
niskiego napięcia
HWI-H48
Interfejs
ściemniacza
Do dodatkowych ściemniaczy Maestro.
Maks. 8 ściemniaczy Maestro na magistralę.
Maks. 6 magistral na HWI-H48
(Ogółem maks. 48 ściemniaczy Maestro na HWI-H48).
Przewód typu C- maks. 150 m
na wiązkę przewodów.
Maks. 305 m na magistralę.
Każda konfiguracja.
Do maksymalnie 96 napędów
systemu Sivoia QED®.
Do dodatkowych interfejsów HWI-H48 lub HWI-Q96.
Maks. 4 interfejsy na łącze.
Pomoc techniczna: [email protected]
3.11
System okablowania i komunikacji
procesora serii 8
Procesor serii 8
HomeWorks
Maksymalna liczba stref dla
procesora HomeWorks®
wynosi 256
Powiększony widok etykiety procesora
PROJEKT SYSTEMU
Połączenie
z innymi
urządzeniami
i sieciami
domowymi
za pomocą
standardowego
przewodu Ethernet.
Przewód
typu A
maks. 305 m
w układzie
szeregowym
Do dodatkowych
procesorów. Maks.16
na system.
Przewód typu B
maks.15 m od punktu
do punktu
Połączenie z systemem audio,
domowymi urządzeniami sterowania
automatycznego i innymi urządzeniami
obsługiwanymi przez RS-232.
Przewód
typu A
maks. 305 m
w układzie
szeregowym
HWI-PNL-8-CE
Panel zdalnego
zasilania
Panele zdalnego zasilania
PBK8-40-13-10-CE lub
PBK8-40-10-CE
Moduły
zdalnego
zasilania
HWI-PNL-5-CE
Panel zdalnego
zasilania
LUT-DMX
Interfejs
modułu
HWI-MI-230
3.12
Do dodatkowych
interfejsów modułu.
Maks. 16 na łącze
interfejsu modułu
www.lutron.com
Klawiatura stołowa 32 na system
Typy przewodów-objaśnienia
Typ A: 2 pary przewodów [jedna para 1,0 mm2 (18 AWG), jedna para 1,0 - 0,5 mm2
(18 - 22 AWG) przewodu typu skrętka ekranowana] klasa 2/PELV. Może być
stosowany przewód Lutron® model GRX-CBL-346S-500.
Typ B: Standardowy przewód RS-232 (wszystkie wyprowadzenia przewodu).
Wzmacniacze
sygnału 5 na łącze
bezprzewodowe
Typ C: Jedna para 1,0 - 0,5 mm2 (18 - 22 AWG) przewodu typu skrętka ekranowana klasa 2/PELV.
Przewód typu A
maks. 10 klawiatur w układzie podstawowym
maks. 305 m w układzie podstawowym
maks. długość przewodów - 1220 m.
Każda konfiguracja.
Jednostki sterujące GRAFIK Eye®
/moduły sterowania w obudowie
(WPM)
Tylko łącze 8
Łącza 4, 5, 6 i 8 mogą być
konfigurowane do kontroli
następujących urządzeń:
Do dodatkowych
jednostek sterujących
GRAFIK Eye/modułów
sterowania w obudowie
(WPM) (maks. 8 na łącze).
Przewód typu A
maks. 610 m w układzie
szeregowym
Jednostki sterujące
GRAFIK Eye/moduły
sterowania w obudowie
(WPM)
HWI-ENC-CC
Obudowy
kontaktowe
Klawiatury
PROJEKT SYSTEMU
Ściemniacze
bezprzewodowe 64 na łącze
bezprzewodowe
Do dodatkowych klawiatur/
płyt kontaktowych
(maks. 32 urządzenia na łącze).
Klawiatury/płyty kontaktowe
Interfejsy ściemniaczy/Q96
Przewód typu A
maks. 305 m ogółem
w układzie szeregowym
HWI-CCI-8 płyta
wejścia kontaktowego
(przewody wejściowe
bramy wjazdowej,
fotokomórek, systemów
zabezpieczeń, etc.)
HWI-CCO-8 płyta
wyjścia kontaktowego
(przewody wyjściowe
rolet, ekranów, bram,
systemów spa,
termostatów, etc.)
Ściemniacze lokalne Maestro®
HWI-LV17-230
Obudowa
niskiego
napięcia
HWI-H48
Interfejs
ściemniacza*
Do dodatkowych ściemniaczy Maestro.
Maks. 8 ściemniaczy Maestro na magistralę.
Maks. 6 magistral na HWI-H48
(Ogółem maks. 48 ściemniaczy Maestro na HWI-H48).
Przewód typu C- maks. 150 m
na wiązkę przewodów.
Maks. 305 m na magistralę.
Każda konfiguracja.
Do maksymalnie 96 napędów
systemu Sivoia QED®.
Do dodatkowych interfejsów HWI-H48 lub HWI-Q96.
Maks. 4 interfejsy na łącze.
Pomoc techniczna: [email protected]
3.13
Specyfikacje systemu
Możliwości klawiatur przewodowych
Możliwości ściemniaczy lokalnych Maestro®
Maks. liczba urządzeń na łącze klawiatury
Maks. liczba ściemniaczy lokalnych Maestro
na magistralę interfejsu ściemniacza (H48)
8
Maks. liczba łączy klawiatur na procesor
Liczba magistral na H48
6
Maks. liczba klawiatur na procesor
Maks. liczba ściemniaczy lokalnych Maestro
na H48
48
Maks. liczba interfejsów H48 i Q96 na łącze
procesora
4
Maks. liczba ściemniaczy lokalnych Maestro
na łącze H48 procesora
192
PROJEKT SYSTEMU
Maks. liczba łączy H48 na procesor
Maks. liczba ściemniaczy lokalnych Maestro
na procesor
Maks. liczba procesorów na system
Maks. liczba ściemniaczy lokalnych Maestro
na system
32
3
96
Maks. liczba procesorów na system
16
1,536
Maks. liczba klawiatur na system
1
192
16
3,072
Możliwości urządzeń bezprzewodowych
Maks. liczba hybrydowych przekaźników
sygnału na procesor
5
Maks. Liczba klawiatur stołowych na system
32
Maks. liczba ściemniaczy bezprzewodowych
na łącze bezprzewodowe
64
Możliwości systemu Sivoia QED®
3.14
Maks. liczba łączy H48 i QED na procesor
1
Maks. liczba interfejsów H48 i QED
na procesor
4
Maks. liczba napędów Sivoia QED
na interfejs Q96
96
Maks. liczba napędów Sivoia QED
na system
4,096
www.lutron.com
Specyfikacje systemu
Specyfikacje łączy komunikacyjnych procesora serii 8
Typ łączy
Maks. na
procesor
Prędkość
transmisji
Konfiguracja
okablowania
Wymagany
terminator
1
125 K
Układ szeregowy
tak, przynajmniej 1 interfejs
modułu (MI) na łączu
tak, na obu końcach łącza
nie
nie
nie
tak, na obu końcach łącza
nie
Interfejs modułu
1
1
125 K
Układ szeregowy
31,25 K
Układ szeregowy
9600 - 115,2 K Od punktu do punktu
10,42 - 41,67 K
Każda
125 K
Układ szeregowy
125 K
Układ szeregowy
1
1
PROJEKT SYSTEMU
1
3
2
3
1
1
Między-procesorowy
GRAFIK Eye®/WPM
RS-232
Klawiatura
Interfejsy H48 i Q96
Hybrydowy
przekaźnik sygnału
Jeśli całkowita długość przewodów przekracza 15 m, konieczne jest stosowanie terminatorów.
Specyfikacje łączy komunikacyjnych procesora serii 4
Typ łączy
Między-procesorowy
RS-232
Klawiatury
GRAFIK Eye/WPM
Interfejsy H48 i Q96
Hybrydowy przekaźnik
sygnału
1
Prędkość
transmisji
Maks. na
procesor
1
1
3
3
1
1
Konfiguracja
okablowania
125 K
Układ szeregowy
9600 - 115,2 K Od punktu do punktu
10,42 - 41,67 K Od punktu do punktu
31,25 K
Układ szeregowy
125 K
Układ szeregowy
125 K
Układ szeregowy
Wymagany
terminator
tak, na obu końcach łącza
nie
nie
nie
tak, na obu końcach łącza
nie
1
1
Jeśli całkowita długość przewodów przekracza 15 m, konieczne jest stosowanie terminatorów.
Możliwości modułu zdalnego zasilania (RPM)
Możliwości ściemniaczy GRAFIK Eye/WPM
Liczba stref na RPM
4
Maks. liczba RPM na interfejs modułu (MI)
8
Maks. liczba jednostek sterujących
GRAFIK Eye/WPM na łącze GRAFIK Eye
Maks. liczba MI na łącze MI
Maks. liczba łączy MI na procesor
(wyłącznie procesory serii 8)
8
16
Maks. liczba ściemniaczy uzupełniających
GRAFIK Eye na łącze GRAFIK Eye
15
1
Maks. liczba łączy GRAFIK Eye na procesor
3
128
Maks. liczba jednostek sterujących
GRAFIK Eye/WPM na procesor
24
Maks. liczba stref RPM na procesor
(wyłącznie procesory 8 serii)
256
Maks. liczba ściemniaczy uzupełniających
GRAFIK Eye na procesor
45
Maks. liczba procesorów na system
16
Maks. liczba procesorów na system
16
Maks. liczba RPM na system
2,048
Maks. liczba stref RPM na system
4,096
Maks. liczba jednostek sterujących
GRAFIK Eye/WPM na system
384
Maks. liczba ściemniaczy uzupełniających
GRAFIK Eye na system
720
Maks. liczba RPM na procesor
(wyłącznie procesory serii 8)
Pomoc techniczna: [email protected]
3.15
Uwagi
PROJEKT SYSTEMU
3.16
www.lutron.com
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Ściemniacze
lokalne
Pomoc techniczna: [email protected]
4.1
Ściemniacze lokalne Rania® RF
Ś C I E M N I AC Z E LO KA L N E
Radiowe ściemniacze Rania RF działają jak standardowe
ściemniacze ścienne lub ściemniacze do lamp. Mogą
one być częścią układu sterowania oświetleniem
w całym domu. Ściemniacze lokalne są użyteczne
w miejscach, w których istnieje potrzeba ściemniania
pojedynczych obwodów oświetlenia. Ściemniacze
Rania RF są wyposażone w zaawansowane funkcje
płynnego rozjaśniania i przyciemniania, długotrwałego
przyciemniania i szybkiego rozjaśniania oświetlenia.
Istnieje ponadto możliwość zaprogramowania
ściemniacza w sposób zbliżony do klawiatury
z pojedynczym lub dwukrotnym naciśnięciem lub
w celu włączania lub wyłączania wielu świateł
równocześnie. Ściemniacz Rania RF można instalować
w układach jednobiegunowych, schodowych lub
krzyżowych.
ŚCIEMNIACZE UZUPEŁNIAJĄCE
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Ściemniacze zdalne (HI-RD) w połączeniu ze
ściemniaczami Rania RF umożliwiają sterowanie
schodowe lub krzyżowe. Istnieje możliwość dołączenia
nawet dziewięciu układów HI-RD do pojedynczego
ściemniacza Rania RF.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Ściemniacze lokalne Rania RF są dostępne w wielu
kolorach i wykończeniach. Patrz: rozdz.13.
ŚCIEMNIACZ ŚCIENNY
OBCIĄŻALNOŚĆ
Ściemniacze HRI-45D1-1x
umożliwiają regulację oświetlenia
pojedynczego obwodu żarowego,
niskonapięciowego z
transformatorem indukcyjnym
lub elektronicznym bądź żarówkami
o łącznej mocy do 450 W/VA.
ŚCIEMNIACZ DO L AMP
OBCIĄŻALNOŚĆ
Ściemniacz HRT-3LD-1x
umożliwia regulację oświetlenia
pojedynczego obwodu żarowego/
halogenowego lub lamp niskiego
napięcia o łącznej mocy do
300 W/VA.
U WA G I D OT YC Z Ą C E M O N TA Ż U
Zalecana głębokość puszki instalacyjnej wynosi
35 mm. Należy zastosować puszkę EBB-15-RD
(okrągłą) lub EBB-15-SQ (kwadratową, w kompletach
po 15 szt.).
KO M U N I KAC JA Z S YS T E M E M
WA Ż N E :
Przepisy dotyczące urządzeń radiowych są różne
w zależności od kraju. Dlatego też, urządzenia
radiowe HomeWorks® nie są dostępne we
wszystkich krajach.
Urządzenia radiowe HomeWorks zostały
zaprojektowane dla dwóch częstotliwości 434 MHz i 868 MHz. Aby wybrać częstotliwość
właściwą dla Państwa kraju, prosimy użyć
oprogramowania HomeWorks.
Ściemniacze radiowe Rania RF oraz ściemniacze
radiowe Rania RF do lamp komunikują się z systemem
HomeWorks® poprzez interfejs przekaźnika
hybrydowego. W celu sterowania ściemniaczami
radiowymi do systemu należy dołączyć przekaźnik
hybrydowy (model HR-REP-868).
Wszystkie ściemniacze radiowe muszą znajdować
się w odległości nie większej niż 9 m od przekaźnika
hybrydowego. Jeden procesor umożliwia sterowanie
maks. 64 radiowymi ściemniaczami Rania RF. Patrz:
rys. 1 str. 10.2.
Aby uzyskać pomoc prosimy o skontaktowanie
się z firmą Lutron®.
4.2
www.lutron.com
Radiowy ściemniacz ścienny Rania® RF
MODELE # HRI-45D1-1F i HRI-45D1-1I
Radiowe ściemniacze Rania RF działają jak standardowe
ściemniacze ścienne lub ściemniacze do lamp. Mogą
one być częścią układu sterowania oświetleniem
w całym domu. Ściemniacze Rania RF są wyposażone
w zaawansowane funkcje płynnego rozjaśniania
i przyciemniania, długotrwałego przyciemniania
i szybkiego rozjaśniania oświetlenia. Istnieje
ponadto możliwość zaprogramowania ściemniacza
w sposób zbliżony do klawiatury z pojedynczym
lub dwukrotnym naciśnięciem lub w celu włączania
lub wyłączania wielu świateł równocześnie.
Ściemniacz Rania RF można instalować w układach
jednobiegunowych, schodowych lub krzyżowych.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Ściemniacze ścienne Rania RF są dostępne w wielu
kolorach i wykończeniach. Patrz: rozdz. 13.
rozjaśnianie/przyciemnianie
oświetlenia
przełączanie za pomocą
przycisku
OBCIĄŻALNOŚĆ ŚCIEMNIACZY
Diody LED wskazują stan
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Ściemniacz HRI-45D1-1X umożliwia regulację
oświetlenia pojedynczego obwodu żarowego,
niskonapięciowego z transformatorem indukcyjnym
lub elektronicznym bądź z żarówkami o łącznej mocy
do 450 W/VA.
KO M U N I KAC JA Z S YS T E M E M
Radiowy ściemniacz Rania RF komunikuje się
z systemem HomeWorks® poprzez przekaźnik
hybrydowy. Przekaźnik hybrydowy (model
HR-REP-868) musi być podłączony do systemu
w celu umożliwienia sterowania ściemniaczami
radiowymi.
Wszystkie ściemniacze radiowe muszą znajdować
się w odległości nie większej niż 9 m od przekaźnika
hybrydowego. Jeden procesor umożliwia sterowanie
maks. 64 radiowymi ściemniaczami Rania RF.
Patrz: rys. 1 str. 10.2.
Pomoc techniczna: [email protected]
4.3
Ściemniacze lokalne Rania® RF
Ściemniacze radiowe Rania RF
Modele
Ściemniacz HRI-45D1-1F-: 450 W z pokrywą bezramkową.
HRI-45D1-1I-: 450 W ściemniacz z pokrywą z ramką
HI-RD-F-, HI-RD-I-: ściemniacz zdalny.
Napięcie wejściowe
220-240 V
Certyfikaty
CE
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji. Do użytku wyłącznie
w pomieszczeniach zamkniętych.
Adresowanie
Za pomocą oprogramowania narzędziowego HomeWorks® przy wykorzystaniu
unikalnych numerów seryjnych urządzeń. Urządzenia przed zaadresowaniem należy
zainstalować. Zajmuje 1 z 64 adresów na magistrali HomeWorks RF. Urządzenie
można zaadresować nie demontując go ze ściany.
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Diagnostyka
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Bezpieczeństwo
w razie awarii
Wymiary
Montaż
Łączenie w zespoły
Ściemniacze uzupełniające
50 Hz
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Wskaźniki LED umożliwiają diagnostykę przy rozwiązywaniu problemów.
W przypadku przerwania komunikacji z procesorem, wszystkie ściemniacze Rania RF
wciąż umożliwiają lokalne sterowanie.
Patrz: rys. 1, 2, 3 na str. 4.5.
Ściemniacze należy zamocować w okrągłej lub kwadratowej puszce instalacyjnej
o głębokości 35 mm.
W przypadku zainstalowania wielu ściemniaczy radiowych HomeWorks RF w jednej
obudowie ściennej, należy zmniejszyć moc sterowanych obwodów. Patrz: str. 4.6.
Należy stosować wyłącznie zdalne ściemniacze Lutron® HomeWorks Rania (HI-RD);
wyłączniki schodowe i krzyżowe nie będą działać. Ze ściemniaczem HomeWorks
Rania może współpracować nawet 9 zdalnych ściemniaczy HomeWorks Rania.
Ściemniacz HRI-45D1-1x
Typ obciążenia
1
Żarowe, indukcyjne niskiego napięcia lub elektroniczne niskiego napięcia, halogeny.
Uwaga: W jednym obwodzie sterowania nie wolno łączyć niskonapięciowych
obciążeń typu indukcyjnego i elektronicznego.
Maksymalne obciążenie
Pojedynczy zespół: 450 W/VA
Zespół złożony z wielu układów: 350 W/VA
Minimalne obciążenie
50 W/VA
Schemat połączeń
Patrz: rys. 5, 6 i 8, str. 4.6 i 4.7.
Standardowe okablowanie w układzie pojedynczym, schodowym i krzyżowym.
868 MHz
Częstotliwość
HI-RD • Zdalny ściemniacz schodowy i krzyżowy
Do stosowania z
HRI-45D1-1x
Maksymalne obciążenie
Patrz: ściemniacze lokalne.
Minimalne obciążenie
Patrz: ściemniacze lokalne.
Schemat połączeń
Patrz: rys. 6, 7 i 8, str. 4.7 Standardowe okablowanie w układzie pojedynczym,
schodowym i krzyżowym.
(1) Aby zmniejszyć ryzyko przegrzania i możliwość uszkodzenia innych urządzeń, nie należy używać ściemniaczy HRI-45D1-1x do
sterowania gniazdami sieciowymi, urządzeń z silnikami elektrycznymi lub lampami jarzeniowymi.
4.4
www.lutron.com
Ściemniacze lokalne Rania® RF
86 mm
20,7 mm
86 mm
7,4 mm
Rys. 1 – wymiary w widoku z przodu
Rys. 2 – wymiary w widoku z boku
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
60,3 mm
60,3 mm
Średnica
57,15 mm
Rys. 3 – wymiary w widoku z tyłu
Pomoc techniczna: [email protected]
4.5
Ściemniacze lokalne Rania® RF
W przypadku zainstalowania ściemniacza Rania RF
w zespole złożonym z wielu układów, maksymalna
obciążalność spada do 350 W/VA.
Rys. 4 – konfiguracje zespołów
Faza
220-240 V
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Obciążenie –
oświetlenie
Ściemniacz
Zero
Rys. 5 – schemat okablowania ściemniacza HRI-45D1-1x w układzie pojedynczym
Faza
220-240 V
50 Hz
Obciążenie –
oświetlenie
Ściemniacz
Ściemniacz
dodatkowy
Uwaga:
Ściemniacz może
zastępować dowolny
wyłącznik w układzie.
Istnieje możliwość
dołączenia nawet 9
ściemniaczy
dodatkowych.
Zero
Rys. 6 – schemat okablowania ściemniacza HRI-45D1 w układzie schodowym (układ typowy w Europie)
4.6
www.lutron.com
Ściemniacze lokalne Rania® RF
Faza
220-240 V
Zero
Obciążenie –
oświetlenie
Ściemniacz
Uwaga:
Ściemniacz może
zastępować dowolny
wyłącznik w układzie.
Istnieje możliwość
dołączenia nawet 9
ściemniaczy
dodatkowych.
Ściemniacz dodatkowy
Rys. 7 – schemat okablowania ściemniacza w układzie schodowym (układ typowy w Wielkiej Brytanii)
Faza
Obciążenie –
oświetlenie
Ściemniacz
Ściemniacz dodatkowy
Ściemniacz dodatkowy
Zero
Uwaga:
Ściemniacz może
zastępować dowolny
wyłącznik w układzie.
Istnieje możliwość
dołączenia nawet 9
ściemniaczy
dodatkowych.
Rys. 8 – instalacja z wieloma lokalizacjami: Ściemniacz od strony zasilania (układ typowy w Europie)
Faza
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
220-240 V
220-240 V
Ściemniacz
Zero
Obciążenie –
oświetlenie
Ściemniacz dodatkowy
Ściemniacz dodatkowy
Uwaga:
Ściemniacz może
zastępować dowolny
wyłącznik w układzie.
Istnieje możliwość
dołączenia nawet 9
ściemniaczy
dodatkowych.
Rys. 9 – instalacja z wieloma lokalizacjami: Ściemniacz od strony zasilania (układ typowy w Wielkiej Brytanii)
Pomoc techniczna: [email protected]
4.7
Ściemniacze radiowe Rania® RF do lamp
M O D E L E # H R T- 3 L D - 1 U i H R T- 3 L D - 1 U
Ściemniacze radiowe Rania RF do lamp umożliwiają
włączenie lamp stołowych i wolnostojących do
systemu sterowania oświetleniem HomeWorks®.
Każdy ze ściemniaczy steruje jedną lampą stołową
lub wolnostojącą. Ściemniacze są łatwe w instalacji
i mogą być dołączane do dowolnego gniazda
ściennego. Ściemniaczami do lamp można sterować
za pomocą dowolnej znajdującej się w domu
klawiatury HomeWorks, jak również za pomocą
ekranów dotykowych, pilotów uniwersalnych
i domowych urządzeń sterowania automatycznego.
Ściemniacze radiowe do lamp są wyposażone
w zaawansowane funkcje w rodzaju płynnego
rozjaśniania i ściemniania, wydłużonego ściemniania
i szybkiego rozjaśniania oświetlenia. Lokalne sterowanie
można zaprogramować w sposób odpowiadający
jedno- lub dwukrotnemu naciśnięciu przycisku na
klawiaturze.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
rozjaśnianie/
przyciemnianie
oświetlenia
naciśnij przycisk
aby włączyć lub
wyłączyć światło
Diody LED wskazują poziom oświetlenia
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Ściemniacze radiowe do lam są dostępne w kolorze
śnieżnobiałym (AW) i miki (MC).
OBCIĄŻALNOŚĆ ŚCIEMNIACZY
Ściemniacz HRT-3LD-1x umożliwia sterowanie
pojedynczą żarówką lub niskonapięciową lampą
halogenową lub lampami niskonapięciowymi
o mocy do 300 W/VA.
KO M U N I KAC JA Z S YS T E M E M
Ściemniacze radiowe Rania RF oraz ściemniacze
radiowe Rania RF do lamp komunikują się z systemem
HomeWorks poprzez przekaźnik hybrydowy. W celu
sterowania ściemniaczami radiowymi do systemu należy
dołączyć przekaźnik hybrydowy (model HR-REP-868).
Patrz: str. 10.3.
Wszystkie ściemniacze muszą znajdować się
w odległości nie większej niż 9 m od przekaźnika.
Jeden procesor umożliwia sterowanie do 64
ściemniaczami Rania RF.
4.8
www.lutron.com
Ściemniacze radiowe Rania® RF do lamp
Modele
HRT-3LD-1U-: Ściemniacze do lamp z wtyczką stosowaną w Wielkiej Brytanii.
HRT-3LD-1E-: Ściemniacze do lamp z wtyczką typu europejskiego.
Napięcie wejściowe
220-240 V
Certyfikaty
CE
Typ obciążenia
Żarowe, indukcyjne niskiego napięcia lub elektroniczne niskiego napięcia, halogeny.
Maksymalne obciążenie
300 W/VA
Minimalne obciążenie
10 W/VA
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca): 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia (praca): wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji.
Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Adresowanie
Za pomocą oprogramowania narzędziowego HomeWorks® przy wykorzystaniu
unikalnych numerów seryjnych urządzeń. Urządzenia przed zaadresowaniem
należy zainstalować. Zajmuje 1 z 64 adresów na magistrali HomeWorks RF.
Diagnostyka
Wskaźniki LED umożliwiają diagnostykę przy rozwiązywaniu problemów.
Zabezpieczenie
przed wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie
przed przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Bezpieczeństwo
w razie awarii
W przypadku przerwania komunikacji z procesorem, wszystkie ściemniacze
Rania RF wciąż umożliwiają lokalne sterowanie.
Częstotliwość
868 MHz
Długość
przewodu 2 m
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
50 Hz
Średnica
70 mm
Ściemniacz można dołączyć do dowolnego gniazda
ściennego w standardzie brytyjskim.
Długość
przewodu 2 m
Średnica
70 mm
Ściemniacz można dołączyć do dowolnego gniazda
ściennego w standardzie europejskim.
Rys. 1 – Montaż
Rys. 2 – Wymiary urządzenia
Pomoc techniczna: [email protected]
4.9
Ściemniacze lokalne Maestro®
Ś C I E M N I AC Z E LO KA L N E
Ściemniacze lokalne Maestro działają jak standardowe
ściemniacze i wyłączniki, mogą one być częścią układu
sterowania oświetleniem w całym domu. Ściemniacze
lokalne są użyteczne w miejscach, w których istnieje
potrzeba ściemniania lub wyłączenia pojedynczych
obwodów oświetlenia. Ściemniacze Maestro RF są
wyposażone w zaawansowane funkcje płynnego
rozjaśniania i przyciemniania, długotrwałego
przyciemniania i szybkiego rozjaśniania oświetlenia.
Istnieje ponadto możliwość zaprogramowania
ściemniacza w sposób zbliżony do klawiatury
z pojedynczym lub dwukrotnym naciśnięciem
lub w celu włączania lub wyłączania wielu świateł
równocześnie. Ściemniacz Maestro HomeWorks®
można instalować w układach jednobiegunowych,
schodowych lub krzyżowych.
OBCIĄŻALNOŚĆ
ŚCIEMNIACZY
HWA-5E-CE i HNA-5E-CE
umożliwia regulację oświetlenia
pojedynczego obwodu żarowego
lub, elektronicznego
niskonapięciowego o łącznej
mocy do 500 W/VA.
OBCIĄŻALNOŚĆ
P R Z E Ł Ą C Z N I KÓ W
HWA-2ANS-CE i HNA-2ANS-CE
Wyłącza pojedynczy obwód
o obciążeniu do 2 A. Wymagane
jest przyłączenie przewodu
zerowego.
ŚCIEMNIACZE UZUPEŁNIAJĄCE
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
4.10
Ściemniacze zdalne (HI-RD) i zdalne przełączniki
(HA-RS) w połączeniu ze ściemniaczami lokalnymi
Maestro RF umożliwiają sterowanie schodowe lub
krzyżowe. Istnieje możliwość dołączenia nawet
dziewięciu układów HI-RD lub HA-RS do pojedynczego
ściemniacza Maestro lub przełącznika.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Ściemniacze lokalne Maestro dostępne są w matowych
kolorach, czarnym (BL) i białym (WH), z wykończeniem
z tworzywa sztucznego. Patrz: rozdz. 13.
ŚCIEMNIACZE MAESTRO POŁĄCZONE
W ZESPOŁY
Ściemniacze Maestro mogą być łączone w zespoły
w jednej obudowie ściennej. W takiej sytuacji należy
obniżyć obciążalność każdego ściemniacza.
Patrz: str. 4.14.
U WA G I D OT YC Z Ą C E M O N TA Ż U
Aby ułatwić instalację, należy użyć puszek ściennych
o głębokości 89 mm. Można zastosować model
241218 firmy Lutron®.
POŁĄCZENIE Z INTERFEJSEM
ŚCIEMNIACZ A H48
Wszystkie ściemniacze lokalne Maestro muszą być
połączone z interfejsem H48. Interfejs ściemniacza
jest dostępny jako niezależny komponent (model
HWI-H48) lub jako część procesora H4P5-H48-CE,
H4P5-H48-HRL-CE, H8P5-MI-H48-CE i H8P5-H48-CE.
Każdy ściemniacz lokalny Maestro łączy się z interfejsem
ściemniacza za pomocą pary przewodów typu skrętka
ekranowana 0,5 mm (22 AWG).
2
www.lutron.com
Ściemniacze lokalne Maestro®
Ściemniacze lokalne Maestro systemu HomeWorks®
Numery modeli
HWA-5E-CE: ściemniacz 500 W.
HNA-5E-CE: ściemniacz 500 W (nie ma w systemie).
HWA-2ANS-CE: przełącznik 2 A z przewodem zerowym.
HNA-2ANS-CE: przełącznik 2 A z przewodem zerowym (nie ma w systemie).
HA-RD: ściemniacz uzupełniający/ściemniacz zdalny.
HA-RS: ściemniacz uzupełniający/ zdalny przełącznik.
Napięcie wejściowe
220-240 V
Certyfikaty
CE, C-Tick
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C.
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji. Do użytku
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Typ przewodu
niskonapięciowego
1 para przewodu typu skrętka ekranowana 0,5 - 1,0 mm (18 - 22 AWG)
klasa 2/PELV.
Konfiguracja okablowania
niskonapięciowego
Układ szeregowy, gwiazda, T-tap, układ podstawowy. Każda magistrala Maestro
może mieć przewody o dł. maks. 150 m. Całkowita dł. przewodów nie może
przekroczyć 305 m na magistralę. Na magistrali interfejsu ściemniacza nie może
być więcej niż 8 urządzeń.
Adresowanie
Za pomocą oprogramowania narzędziowego HomeWorks, przy wykorzystaniu
unikalnych numerów seryjnych urządzeń. Urządzenia przed zaadresowaniem
należy zainstalować. Zajmuje 1 z 8 adresów na magistrali Maestro. Urządzenie
można zaadresować nie demontując go ze ściany.
Zabezpieczenie
przed wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie
przed przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Bezpieczeństwo
w razie awarii
W przypadku przerwania komunikacji z procesorem, wszystkie ściemniacze
Maestro wciąż umożliwiają lokalne sterowanie.
Wymiary
Patrz: rys. 1, str. 4.13
Montaż
Ściemniacze mieszczą się w standardowych, puszkach ściennych (typ amerykański).
Aby ułatwić instalację, firma Lutron® zaleca stosowanie puszek ściennych
o głębokości 89 mm. Można zastosować model 241218 firmy Lutron.
Łączenie w zespoły
W przypadku zainstalowania wielu ściemniaczy Maestro w jednej puszce
ściennej, należy zmniejszyć moc sterowanych obwodów Patrz: str. 4.14. Jeśli
ściemniacze montowane są jeden nad drugim, należy pozostawić między nimi
odstęp pionowy przynajmniej 11,4 cm.
Ściemniacze
uzupełniające
Należy stosować wyłącznie zdalne ściemniacze i przełączniki Maestro (HA-RD
lub HA-RS) firmy Lutron; przełączniki mechaniczne 2- lub 3-pozycyjne nie będą
działać. Z jednym ściemniaczem lub przełącznikiem Maestro stosować można
do 9 zdalnych ściemniaczy lub przełączników.
Masa z opakowaniem
0,3 kg
50/60 Hz
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
2
4.11
Ściemniacze lokalne Maestro®
Ściemniacze HWA-5E i HNA-5E
Typ obciążenia
Żarowe, elektroniczne niskiego napięcia, halogeny.
Maksymalne obciążenie
pojedynczy zespół: 500 W/VA
zespół końcowy:
450 W/VA
zespól środkowy:
400 W/VA
Uwaga: Połączenie obciążenia żarowego i elektronicznego o niskim napięciu
redukuje maksymalną obciążalność o dodatkowe 100 W.
Minimalne obciążenie
50 W/VA
Schemat połączeń
Patrz: rys. 5 i 7 na str. 4.14 i 4.5. Standardowe okablowanie w układzie pojedynczym,
schodowym i krzyżowym.
1
HWA-2ANS-CE i HNA-2ANS-CE • przełącznik 2A z przewodem zerowym
Typ obciążenia
Żarowe, indukcyjne niskiego napięcia lub elektroniczne niskiego napięcia,
fluorescencyjne ze starterem indukcyjnym.
Maksymalne obciążenie
2A
Minimalne obciążenie
10 W/VA
Schemat połączeń
Patrz: rys. 6 i 8, str. 4.15. Okablowanie w układzie pojedynczym, schodowym
i krzyżowym. Wymagane połączenie przewodem zerowym.
1
2
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
HA-RD- • Zdalny ściemniacz 2- lub 3-pozycyjny
Do stosowania z
HWA-5E-CE, HNA-5E-CE
Maksymalne obciążenie
Patrz:. ściemniacze lokalne.
Minimalne obciążenie
Patrz:. ściemniacze lokalne.
Schemat połączeń
Patrz: rys. 7, str. 4.15. Standardowe okablowanie układzie pojedynczym,
schodowym i krzyżowym.
HA-RS • Zdalny przełącznik 2- lub 3-pozycyjny
Do stosowania z
HWA-2ANS-CE, HNA-2ANS-CE
Maksymalne obciążenie
Patrz:. ściemniacze lokalne.
Minimalne obciążenie
Patrz:. ściemniacze lokalne.
Schemat połączeń
Patrz: rys. 8, str. 4.15. Standardowe okablowanie układzie pojedynczym,
schodowym i krzyżowym.
(1) Aby zmniejszyć ryzyko przegrzania i możliwość uszkodzenia innych urządzeń, nie należy używać ściemniaczy HWA-5E-CE lub
HNA-5E-CE do sterowania gniazdami sieciowymi, sterowania urządzeń z silnikami elektrycznymi lub lampami jarzeniowymi oraz
obciążeń niskonapięciowych transformatorów indukcyjnych. Nie należy instalować przełączników HWA-2ANS-CE lub HNA-2ANS-CE
do sterowania gniazdami sieciowymi lub sterowania urządzeń z silnikami elektrycznymi.
(2) Transformatory niskiego napięcia różnią się znacznie wydajnością, wejście VA każdego transformatora powinno być bezpośrednio
mierzone. Jeśli nie jest to możliwe, należy użyć lamp o jak największej mocy, które mają wbudowany margines bezpieczeństwa.
4.12
www.lutron.com
Ściemniacze lokalne Maestro®
A
Okablowanie
niskiego napięcia
Okablowanie zasilania
B
C
mm
119
75
7,6
34,8
cale
4-11/16
2-15/16
5/16
1-3/8
Rys. 2 – Montaż okablowania
Rys. 1 – Wymiary
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
A
B
C
D
Puszka ścienna
D
Puszka ścienna
(można zastosować
model 241218 firmy
Lutron®)
Urządzenie sterujące
Łącznik pokrywy
Pokrywa
Rys. 3 – części i montaż
Pomoc techniczna: [email protected]
4.13
Ściemniacze lokalne Maestro®
Maksymalne
obciążenie
Minimalne
obciążenie
wszystkie
urządzenia
pojedynczy
zespół
zespół
końcowy
zespół
środkowy
HWA-5E-CE
50 W/VA
500 W/VA
450 W/VA
400 W/VA
HNA-5E-CE
50 W/VA
500 W/VA
450 W/VA
400 W/VA
HWA-2ANS-CE
10 W/VA
2A
2A
2A
HNA-2ANS-CE
10 W/VA
2A
2A
2A
HA-RD
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
HA-RS
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Urządzenie
sterujące
Tabela 1 – minimalne i maksymalne obciążenie
KONIEC zespołu
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Pojedynczy zespół
ŚRODEK zespołu
Rys. 4 – Konfiguracja zespołów i informacje dot. obniżenia mocy
Ściemniacz
Do interfejsu
H48 ściemniacza
HomeWorks® lub do
kolejnego ściemniacza
Maestro® HomeWorks
przewody klasa 2/
PELV (wyłącznie
ściemniacze HWA)
Obciążenie – oświetlenie
Faza
220-240 V
50 Hz
Zero
Rys. 5 – HWA-5E-CE i HNA-5E-CE schemat okablowania pojedynczej lokalizacji
4.14
www.lutron.com
Ściemniacze lokalne Maestro®
Przełącznik
Do interfejsu
H48 ściemniacza
HomeWorks® lub do
kolejnego ściemniacza
Maestro® HomeWorks
przewody klasa 2/PELV
(wyłącznie
ściemniacze HWA)
Obciążenie – oświetlenie
Faza
220-240 V
Zero
Rys. 6 – HWA-2ANS-CE i HNA-2ANS-CE schemat okablowania zerowego pojedynczej lokalizacji
1
Ściemniacz zdalny
Ściemniacz
Do interfejsu H48 ściemniacza
HomeWorks® lub do kolejnego
ściemniacza Maestro® HomeWorks
przewody klasa 2/PELV
(wyłącznie ściemniacze HWA)
Obciążenie –
oświetlenie
Faza
220-240 V
Zero
Rys. 7 – HWA-5E-CE i HNA-5E-CE schemat okablowania dla wielu lokalizacji
1
Przełącznik zdalny
Faza
1
Przełącznik zdalny
2
Przełącznik
Do interfejsu H48 ściemniacza
HomeWorks® lub do kolejnego
ściemniacza Maestro® HomeWorks
przewody klasa 2/PELV
(wyłącznie ściemniacze HWA)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
1
Ściemniacz zdalny
Obciążenie –
oświetlenie
220-240 V
Zero
Rys. 8 – HWA-2ANS-CE i HNA-2ANS-CE schemat okablowania zerowego dla wielu lokalizacji
1
Do ściemniacza i przełącznika Maestro można podłączyć do 9 zdalnych ściemniaczy lub zdalnych przełączników Maestro.
Całkowita odległość pomiędzy wszystkimi urządzeniami nie powinna przekroczyć 50 m.
2
W instalacji o wielu lokalizacjach przełączniki muszą być podłączone po stronie obciążenia (oświetlenie)
Pomoc techniczna: [email protected]
4.15
Programowalne, lokalne urządzenia sterujące
GRAFIK Eye®
Programowalne, lokalne urządzenia sterujące
GRAFIK Eye pozwalają na łatwe tworzenie
i odtwarzanie różnorodnych scen oświetleniowych
w pomieszczeniu. Każde urządzenie GRAFIK Eye
może zapamiętać do 16 wcześniej zaprogramowanych
scen, co czyni je idealnym do stosowania z domowymi
systemami kina domowego, a także w pokojach
dziennych lub jadalniach. Urządzenie GRAFIK Eye
daje możliwość łatwego regulowania wcześniej
zaprogramowanych scen. GRAFIK Eye umożliwia
przyciemnienie lub wygaszenie 2, 3, 4 lub 6 stref
oświetlenia.
POŁĄCZENIE Z PROCESOREM
Każdy procesor HomeWorks® posiada 3 łącza, które
są konfigurowane i każde może kontrolować do
8 jednostek sterujących GRAFIK Eye lub WPM.
Podłączenie to wymaga 2 par przewodów [1 para
1,0 mm (18 AWG), 1 para 0,5 - 1,0 mm (18 - 22 AWG)
przewód typu skrętka ekranowana] klasa 2/PELV.
Można zastosować model przewodu GRX-CBL-346S500 firmy Lutron® Maksymalna długość przewodów
wynosi 610 m i łącze to musi być okablowane w
układzie szeregowym.
2
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
4.16
2
Przyciemnianie
Sceny
Strefy
Wbudowany odbiornik
podczerwieni
Programowalne urządzenie sterujące GRAFIK Eye
(na rys. GRX-3504-CE)
U WA G I N / T I N S TA L A C J I J E D N O S T K I
STERUJĄCEJ GRAFIK EYE
Aby ułatwić instalację jednostek sterujących
GRAFIK Eye, należy użyć puszek ściennych
o głębokości 89 mm (model 241400 firmy Lutron).
ŚCIEMNIACZE UZUPEŁNIAJĄCE
Pilot na podczerwień GRX-IT, GRX-8IT
(wyłącznie kolor biały)
Steruje 4-8 scenami oraz funkcją
rozjaśniania/przyciemniania i wyłączania.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Urządzenie sterujące GRAFIK Eye jest dostępne
z wykończeniem matowym plastikowym lub
metalicznym. Patrz: rozdz.13.
www.lutron.com
Programowalne, lokalne urządzenia sterujące
GRAFIK Eye®
Jednostki sterujące
Numery modeli
GRX-3502-CE, GRX-3503-CE, GRX-3504-CE, GRX-3506-CE: sceny i strefy
oświetleniowe sterowane przez HomeWorks®.
GRX-3102-CE, GRX-3103-CE, GRX-3104-CE, GRX-3106-CE: sceny i strefy
oświetleniowe sterowane wyłącznie przez HomeWorks.
Napięcie wejściowe
220-240 V
50/60 Hz
Certyfikaty
CE, C-Tick
Typ obciążenia
Żarowe, indukcyjne niskiego napięcia i elektroniczne niskiego napięcia,
(wymaga transformatorów niskiego napięcia firmy Lutron®), fluorescencyjne
non-dim, neonowe/zimna katoda. Wyjścia są kompatybilne ze wzmacniaczami
mocy Lutron i interfejsami opisanymi w rozdz. 6.
Minimalne obciążenie
25 W/VA na strefę.
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji. Do użytku
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Połączenia zasilania
Patrz: rys. 3 i 4 str. 4.20
Typ przewodu
niskonapięciowego
2 pary przewodów typu skrętka ekranowana [1 para 1,0 mm (18 AWG),
1 para 0,5 - 1,0 mm (18 - 22 AWG)] klasa 2/PELV. Można zastosować model
GRX-CBL-346S-500 firmy Lutron.
Konfiguracja okablowania
niskiego napięcia
Ogółem maks. 610 m. Okablowanie musi być wykonane w układzie
szeregowym. Patrz: rys. 5 i 6, str. 4.21.
2
2
Połączenia niskiego napięcia Wyjmowany 4-pinowy blok z zaciskami. Do każdego z 4 zacisków można podłączyć
do 2 przewodów 1,0 mm (18 AWG). Nie należy podłączać zacisku 2 do konektora
magistrali komunikacyjnej procesora lub pomiędzy urządzeniami GRX.
2
Adresowanie
Za pomocą 7-segmentowego wyświetlacza. Użyć 1 z 8 adresów na łączu GRAFIK Eye.
Zabezpieczenie
przed wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie
przed przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Maksymalne obciążenie (CE) Patrz: tabela str. 4.18.
Powietrzny odstęp izolacyjny Występuje kiedy wszystkie obwody są wyłączone.
Pamięć w przypadku awarii
zasilania
Trwała pamięć RAM.
Bezpieczeństwo w razie
awarii
W przypadku przerwania komunikacji z procesorem, wszystkie urządzenia
sterujące GRAFIK Eye wciąż umożliwiają lokalne sterowanie.
Wymiary
Patrz: rys. 1, str. 4.19
Montaż (CE)
Wszystkie elementy spełniające wymogi CE, mieszczą się w 4-zespołowej,
standardowej puszce ściennej o głębokości min. 7,0 cm, Aby ułatwić okablowanie
zaleca się głębokość 8,9 cm. Można użyć modelu 241400 firmy Lutron.
Masa z opakowaniem
0,9 kg
Pomoc techniczna: [email protected]
4.17
Programowalne, lokalne urządzenia
sterujące GRAFIK Eye®
Możliwości jednostek sterujących GRAFIK Eye
Model
GRAFIK Eye
Napięcie
Maks. moc (W)
na strefę
Maks. moc (W) na
jednostkę sterującą
Wielkość puszki ściennej
(zespoły)
CE
Nie spełnia
CE
CE
Nie spełnia
CE
CE
Nie spełnia
CE
2-strefy
220-240 V
800
1200
1600
1600
4
2
3-strefy
220-240 V
800
1200
2300
2400
4
3
4-strefy
220-240 V
800
1200
2300
3000
4
4
6-strefy
220-240 V
800
1200
2300
3000
4
4
Uwaga: Suma mocy pojedynczych stref nie może
przekroczyć całkowitej mocy jednostki sterującej.
W przypadku przekroczenia w/w wartości mocy,
konieczny jest wzmacniacz mocy lub interfejs.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
4.18
www.lutron.com
Programowalne, lokalne urządzenia
sterujące GRAFIK Eye®
8 mm
(5/16 cala)
49 mm
(1-15/16 cala)
117 mm
(4-9/16 cala)
116 mm
(4-9/16
cala)
3-strefy
227 mm
(8-5/16 cala)
184 mm
(7-5/16 cala)
4-strefy
227 mm
(8-5/16 cala)
227 mm
(8-5/16 cala)
6-strefy
227 mm
(8-5/16 cala)
227 mm
(8-5/16 cala)
Rys. 1 – Wymiary
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
2-strefy
Szerokość (A)
CE
Nie spełnia CE
227 mm
141 mm
(8-5/16 cala)
(5-9/16 cala)
Rys. 2 – montaż
Pomoc techniczna: [email protected]
4.19
Programowalne, lokalne urządzenia
sterujące GRAFIK Eye®
Uziemienie od panelu rozdzielczego
Tablica
rozdzielcza
Obciążenie 2
STREFA 2
Uziemienie
Obciążenie 4
STREFA 4
Zero
STREFA 6
Obciążenie 6
Faza
(2) 2,5 mm
(2) 2,5
2
mm
WYŁĄCZNIE
PRZEWODY CU
2
Zasilanie wejściowe
od tablicy rozdzielczej
KLASA 2
KLASA 2
(USA)
IEC
PELV
STREFA 1
Obciążenie 1
STREFA 3
Obciążenie 2
STREFA 5
Obciążenie 3
(2) 2,5 mm
2
ZERO
Zerowy od tablicy rozdzielczej
Rys. 3 – GRX-3106-AU i GRX-3506-AU schemat okablowania (nie spełnia CE)
Uziemienie od panelu rozdzielczego
(2) 2,5mm
Obciążenie 1
Obciążenie 2
Obciążenie 4
Obciążenie 3
Obciążenie 6
Obciążenie 5
2
(2) 2,5 mm
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
4.20
2
Tablica
rozdzielcza
Uziemienie
Faza
Zerowy od tablicy
rozdzielczej
Zasilanie wejściowe
od tablicy rozdzielczej
Zero
(2) 2,5 mm
2
Rys. 4 – modele GRX-CE - schemat okablowania (CE)
www.lutron.com
Programowalne, lokalne urządzenia
sterujące GRAFIK Eye®
STREFA 2
STREFA 1
WYŁĄCZNIE
PRZEWODY CU
STREFA 4
STREFA 6
AKTYWNY
SSA
KLASA 2
STREFA 3
STREFA 5
KLASA 2 (USA)
IEC PELV
1 23 4
Wyprowadzenie 1 – Jeden przewód 1,0 mm
(18 AWG) na masę
Wyprowadzenie 2 – Nie podłączać
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 1,0-0,5 mm
(18-22 AWG), skrętka ekranowana, dla danych
ZERO
2
Przewód do innej jednostki
sterującej WPM/GRX
Rys. 5 – połączenie z procesorem
STREFA 2
STREFA 4
STREFA 6
AKTYWNY
SSA
WYŁĄCZNIE
PRZEWODY CU
KLASA 2
STREFA 2
STREFA 4
STREFA 5
STREFA 6
KLASA 2 (USA)
IEC PELV
1 23 4
STREFA 1
STREFA 3
AKTYWNY
ZERO
SSA
STREFA 1
WYŁĄCZNIE
PRZEWODY CU
KLASA 2
STREFA 3
STREFA 5
KLASA 2 (USA)
IEC PELV
ZERO
1 23 4
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
2
Rys. 6 – połączenie z innymi jednostkami sterującymi GRAFIK Eye
Uwagi:
Zacisków #2 nie łączy się pomiędzy jednostkami sterującymi GRAFIK Eye
a procesorem HomeWorks®.
Zacisków #2 nie łączy się między jednostkami sterującymi GRAFIK Eye.
Do jednego łącza procesora można podłączyć maks. 8 GRX i WPM.
Pomoc techniczna: [email protected]
4.21
Programowalne, lokalne urządzenie sterujące
GRAFIK Integrale
®
GRAFIK Integrale posiada te same cechy i funkcje co
jednostki sterujące GRAFIK Eye® serii 3000. Ponadto,
GRAFIK Integrale może bezpośrednio sterować
niskonapięciowym oświetleniem elektronicznym,
startery 0-10 V, startery DSI i startery DALI (wyłącznie
intensywna transmisja) bez dodatkowych interfejsów.
GRAFIK Integrale jest dostępny wyłącznie dla
sterowania 4 stref oświetlenia. Całkowite obciążenie
jednostki wynosi 2300 W/VA. Obciążenie dla pojedynczej
strefy wynosi 800 W/VA i maksymalnie 20 starterów
dla lamp jarzeniowych.
Połączenie z procesorem, ściemniacze uzupełniające,
dostępne kolory i wykończenia są takie same jak dla
modeli GRAFIK Eye. Patrz: rozdz. 13.
Przyciemnianie
Sceny
Strefy
Wbudowany odbiornik
podczerwieni
Ściemniacz GRAFIK Integrale GXI-3104-T-CE lub
GXI-3504-T-CE
U W A G I D O T. I N S T A L A C J I J E D N O S T K I
STERUJĄCEJ GRAFIK INTEGRALE
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
4.22
Aby ułatwić instalację jednostek sterujących
GRAFIK Eye, należy użyć puszek o głębokości 89 mm.
(model 241400 firmy Lutron®)
www.lutron.com
Programowalne, lokalne urządzenie sterujące
GRAFIK Integrale
®
Jednostka sterująca
Numery modeli
GXI-3504-T-CE: pozwala na sterowanie scenami i strefami przez HomeWorks®.
GXI-3104-T-CE: pozwala na sterowanie scenami tylko przez HomeWorks.
Napięcie wejściowe
220-240 V
50/60 Hz
Certyfikaty
CE, C-Tick, VDE
Typ obciążenia
Żarowe, indukcyjne niskiego napięcia, neonowe/zimna katoda, fluorescencyjne
elektroniczne niskiego napięcia. Wyjścia sterowania starterami są kompatybilne
ze starterami 0-10V, DSI i DALI.
Maksymalne obciążenie (CE) Ogółem 2300 W/VA, 800 W/VA na strefę.
Minimalne obciążenie
25 W/VA na strefę.
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji. Do użytku
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Połączenia zasilania
Patrz: rys.1, str. 4.26
Typ przewodu
niskonapięciowego
2 pary przewodów typu skrętka ekranowana [1 para 1,0 mm (18 AWG),
1 para 0,5 - 1,0 mm (18-22 AWG)] klasa 2/PELV. Można zastosować model
GRX-CBL-346S-500 firmy Lutron®.
Konfiguracja okablowania
niskonapięciowego
Ogółem maks. 610 m. Okablowanie musi być wykonane w układzie
szeregowym. Patrz: rys. 5 i 6, str. 4.21.
2
Połączenia niskiego napięcia Wyjmowany 4-pinowy blok z zaciskami. Do każdego z 4 zacisków można podłączyć
do 2 przewodów 1,0 mm (18 AWG). Nie należy podłączać zacisku 2 do konektora
magistrali komunikacyjnej procesora lub pomiędzy urządzeniami GRX.
2
Adresowanie
Za pomocą 7-segmentowego wyświetlacza. Użyć 1 z 8 adresów na łączu
GRAFIK Eye®.
Zabezpieczenie
przed wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
2
Powietrzny odstęp izolacyjny Występuje kiedy wszystkie obwody są wyłączone.
Pamięć w przypadku awarii
zasilania
Trwała pamięć RAM.
Bezpieczeństwo w razie
awarii
W przypadku przerwania komunikacji z procesorem, wszystkie ściemniacze
GRAFIK Integrale wciąż umożliwiają lokalne sterowanie.
Wymiary
Patrz: rys. 1, str. 4.19
Montaż (CE)
Wszystkie elementy spełniające wymogi CE, mieszczą się w 4-zespołowej,
standardowej puszce ściennej o głębokości minimalnej 7,0 cm. Aby ułatwić
okablowanie zaleca się głębokość 8,9 cm. Można użyć modelu 241400 firmy
Lutron.
Masa z opakowaniem
0,9 kg
Pomoc techniczna: [email protected]
4.23
Programowalne, lokalne urządzenie sterujące
GRAFIK Integrale
®
Obciążenie 1
Tablica
rozdzielcza
Uziemienie
Faza
Zero
Obciążenie 2
(2) 2,5 mm
Faza
Zero (2) 2,5
2
mm
2
WYŁĄCZNIE PELV
Obciążenie 3
Jednostka sterująca
GXI-3104 – widok
od tyłu
(2) 1,0 mm
2
Okablowanie stateczników
0-10 V i DSI
(2) 2,5 mm
2
Obciążenie 4 - statecznik
Rys. 1 – Schemat głównego okablowania
O K A B LO WA N I E N I S K I E G O N A P I Ę C I A
GRAFIK Integrale ma takie samo okablowanie niskiego
napięcia jak jednostki sterujące GRAFIK Eye®.
Patrz: schemat str. 4.21.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
4.24
www.lutron.com
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Klawiatury
i interfejsy
kontaktowe
5.1
Klawiatury
Klawiatury HomeWorks® dostępne są w wielu stylach,
kolorach i wykończeniach. Klawiatury pozwalają
użytkownikowi w prosty i elegancki sposób sterować
oświetleniem, roletami, ekranami projekcyjnymi
i wieloma innymi urządzeniami. Klawiatury są
wyposażone w diody LED, które pokazują status
urządzenia. Firma Lutron® umożliwia indywidualne
grawerowanie przycisków co pozwala na czytelne
zidentyfikowanie ich funkcji.
Każdy przycisk we wszystkich modelach klawiatur może
być zaprogramowany do sterowania dowolnego punktu
świetlnego lub urządzenia w systemie HomeWorks.
Każdy z procesorów systemu HomeWorks ma 3 lub 4
konfigurowalne łącza, każde z nich może kontrolować
do 32 klawiatur i interfejsów kontaktowych.
POŁĄCZENIE Z PROCESOREM
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
5.2
Wszystkie 32 klawiatury mogą być podłączone do
pojedynczego łącza procesoraHomeWorks, za pomocą
2 par przewodów typu skrętka ekranowana [1 para
2
2
1,0 mm (18 AWG), 1 para 0,5 - 1,0 mm (18 - 22 AWG)]
klasa 2/PELV. Do pojedynczego przewodu można
podłączyć tylko do 10 klawiatur lub interfejsów.
Ogólna maks. dł. przewodów w dowolnej wiązce
przewodów wynosi 305 m. Klawiatury mogą być
okablowane w układzie szeregowym, podstawowym,
typu gwiazda, lub T-tap. Ogólna, maks. długość
przewodów magistrali klawiatury wynosi 1220 m.
www.lutron.com
Rodzaje klawiatur
Międzynarodowa
seeTouch® - bez ramki
Międzynarodowa
seeTouch - z ramką
Duże przyciski
2 przyciski
Międzynarodowa
Dual seeTouch
Signature SeriesTM
ArchitraveTM
seeTouch - z ramką
Stołowa
(patrz: rozdz. 10)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
seeTouch - bez ramki
Styl europejski
Web
Wąskie przyciski
Pomoc techniczna: [email protected]
5.3
Międzynarodowe klawiatury seeTouch®
MIĘDZYNARODOWE K L A W I A T U R Y
S e eTo u c h
Klawiatury seeTouch posiadają duże, łatwe w użyciu
przyciski z unikalnym podświetlanym grawerowaniem
zapewniającym ich czytelność o dowolnej porze dnia
i nocy. Przyciski seeTouch są zaokrąglone, co umożliwia
wyświetlanie grawerowanych napisów pod zwiększonym
kątem, polepszając ich czytelność. Klawiatury seeTouch
posiadają od dwóch do dziesięciu przycisków, co
umożliwia dopasowanie ilości obsługiwanych funkcji.
86 mm
Konstrukcja klawiatury umożliwia zmianę ilości
i konfiguracji przycisków, nawet już po jej
zainstalowaniu.
Międzynarodowe klawiatury seeTouch posiadają z tyłu
dwa wejścia kontaktowe, udostępniające funkcje
niezależnie od przycisków znajdujących się z przodu.
Inne opcje to m.in. konfiguracje z odbiornikiem
podczerwieni oraz przyciskami jaśniej/ciemniej.
86 mm
27,4 mm
S P O S Ó B Z A M AW I A N I A
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
a) Należy zamówić podstawową jednostkę
bez przycisków lub pokrywy.
Bez odbiornika podczerwieni IR: HWIS-NB-NONE
Z odbiornikiem podczerwieni IR: HWIS-NBIR-NONE
b) Należy zamówić zestaw grawerowanych
przycisków/pokrywę.
HWIS-XX-Y-ZZ
gdzie XX oznacza typ konfiguracji
Y ma oznaczenie „F” w przypadku modelu
bez ramki lub „I” dla modelu z ramką
ZZ oznacza kod koloru wykończenia
Oznaczenia modeli standardowych można znaleźć
na stronach 5.5 i 5.6.
c) Zestaw przycisków/pokrywa zawiera certyfikat
pozwalający na zamówienie w przyszłości
grawerowanych przycisków.
17,9 mm
Zestaw przycisków / pokrywa
HWIS-NB-NONE
Jednostka podstawowa bez
odbiornika podczerwieni
HWIS-NBIR-NONE
Jednostka podstawowa z
odbiornikiem podczerwieni
5.4
www.lutron.com
Międzynarodowe klawiatury seeTouch®
Z E S TAW Y P R Z YC I S KÓ W / P O K R Y WA
Z ramką
HWIS-2B-F-XX
2 przyciski
HWIS-2B-I-XX
2 przyciski
HWIS-3B-F-XX
3 przyciski
HWIS-3B-I-XX
3 przyciski
HWIS-4B-F-XX
4 przyciski
HWIS-4B-I-XX
4 przyciski
HWIS-5BRL-F-XX
5 przycisków — z jaśniej/ciemniej
HWIS-5BRL-I-XX
5 przycisków — z jaśniej/ciemniej
HWIS-5BIR-F-XX
5 przycisków — z jaśniej/ciemniej
i odbiornikiem podczerwieni
HWIS-5BIR-I-XX
5 przycisków — z jaśniej/ciemniej
i odbiornikiem podczerwieni
HWIS-6BRL-F-XX
6 przycisków — z jaśniej/ciemniej
HWIS-6BRL-I-XX
6 przycisków — z jaśniej/ciemniej
HWIS-7BRL-F-XX
7 przycisków — z jaśniej/ciemniej
HWIS-7BRL-I-XX
7 przycisków — z jaśniej/ciemniej
HWIS-8BRL-F-XX
8 przycisków — z jaśniej/ciemniej
HWIS-8BRL-I-XX
8 przycisków — z jaśniej/ciemniej
HWIS-8BIR-F-XX
8 przycisków — z jaśniej/ciemniej
i odbiornikiem podczerwieni
HWIS-8BIR-I-XX
8 przycisków — z jaśniej/ciemniej
i odbiornikiem podczerwieni
HWIS-10BRL-F-XX
10 przycisków — z jaśniej/ciemniej
HWIS-10BRL-I-XX
10 przycisków — z jaśniej/ciemniej
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Bez ramki
XX = kod koloru
Pomoc techniczna: [email protected]
5.5
Międzynarodowe klawiatury seeTouch® —
okablowanie i montaż
60,3 mm
60,3 mm
Miejsca montażu
Odbiornik podczerwieni
Przełączniki DIP 1-5 do ustawienia
adresu
Rys. 1 – widok modułu podstawowego z przodu (bez pokrywy)
Uwaga: każda klawiatura pobiera z procesora
moc odpowiadającą 15 diodom LED .
Widok klawiatury z tyłu
COM
CCI 1
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
CCI 2
Procesor HomeWorks®
Maks. 10 klawiatur
w układzie podstawowym
Maks. 32 klawiatury na
magistralę klawiatury
Długość przewodów
maks. 1 220 metrów
na magistralę procesora
Połączenia okablowania
klasy 2/PELV z
urządzeniami użytkownika
ze stykami kontaktowymi.
1. Wejścia kontaktowe
Magistrala klawiatury
muszą być
HomeWorks
bezpotencjałowe
i chwilowe.
2. Sygnał kontaktowy
musi być podany
pomiędzy wejściem
wspólnym (common)
i wybranym wejściem.
2
3. Minimalny czas zwarcia
Wyprowadzenia 1 i 2 – 1 para 1,0 mm (18 AWG) do zasilania
2
styków na wejściach
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 0,5 - 1,0 mm (22 - 18 AWG), skrętka ekranowana, dla danych
z przełączaniem
Można użyć przewodu Lutron model GRX-CBL-3465-500.
chwilowym musi
wynosić co najmniej
Rys. 2 – schemat okablowania
40 ms.
Okrągła puszka instalacyjna
(głębokość 40 mm)
Lutron®, nr kat. EBB-15-RD dla 15
Moduł
podstawowy
Łącznik pokrywy
Przyciski
Pokrywa
Kwadratowa puszka instalacyjna (głębokość 35 mm)
Lutron nr kat. EBB-15-SQ dla 15
nr kat. 241-683 dla 1
5.6
Rys. 3 – schemat montażu
www.lutron.com
Międzynarodowe klawiatury Dual seeTouch®
M I Ę D Z Y N A R O D O W E K L AW I AT U R Y D U A L
S e e To u c h
Międzynarodowa klawiatura dual seeTouch ułatwia
sterowanie dwoma zespołami. Poza podświetlanymi
przyciskami międzynarodowa klawiatura dual seeTouch
zapewnia duże możliwości, łącząc funkcjonalność
2 klawiatur w jednej bezramkowej płycie ściennej.
Jeden zestaw przycisków międzynarodowej klawiatury
dual seeTouch umożliwia zmianę konfiguracji przycisków
nawet po instalacji klawiatury. Klawiatura dual
zajmuje 2 oddzielne adresy w systemie HomeWorks®
oraz 2 fizyczne węzły w wiązce przewodów klawiatury
HomeWorks.
86 mm
147 mm
Międzynarodowa klawiatura Dual seeTouch
S P O S Ó B Z A M AW I A N I A
Międzynarodowe klawiatury dual seeTouch należy
zamawiać w 2 etapach.
a) Należy zamówić podstawową jednostkę
bez przycisków lub pokrywy.
HWIS-2-NBIR-NONE
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
b) Należy zamówić pokrywę/zestaw grawerowanych
przycisków. Duża liczba możliwych konfiguracji
umożliwia użytkownikowi wybór niestandardowego
zestawu przycisków/pokrywy.
HWIS-XX-YY-2G-ZZ-CPN4855
-XX oznacza liczbę przycisków dla lewego zespołu
-YY oznacz liczbę przycisków dla prawego zespołu
-ZZ oznacza wykończenie. Klawiatury te są
dostępne wyłącznie z wykończeniem metalowym
lub niestandardowym
Uwaga: Numer modelu nie zawiera informacji n/t
konfiguracji klawiatury. Należy wypełnić formularz
konfiguracji i grawerowania i dołączyć go do
zamówienia. Formularze dostępne są na stronie
internetowej HomeWorks.
Pomoc techniczna: [email protected]
5.7
Międzynarodowa klawiatura Dual seeTouch® –
okablowanie i montaż
120,6 mm
59,4 mm
Miejsca montażu
Odbiornik podczerwieni
Przełączniki DIP 1-5 do ustawienia
adresu lewej części klawiatury
Przełączniki DIP 1-5 do
ustawienia adresu prawej
części klawiatury
Rys. 1 – widok modułu podstawowego z przodu (bez pokrywy)
Uwaga: Międzynarodowa klawiatura Dual seeTouch jest
kombinacją 2 oddzielnych klawiatur. Każda z klawiatur
zajmuje 15 diod LED na procesor z 30 możliwych diod LED
Widok klawiatury z tyłu
COM
CCI 1
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
CCI 2
Procesor HomeWorks®
Maks. 10 klawiatur w
układzie podstawowym
Maks. 32 klawiatury na
magistralę klawiatury
Długość przewodów
maks. 1 220 metrów na
magistralę procesora
Połączenia okablowania klasy 2/PELV
z urządzeniami użytkownika ze stykami
kontaktowymi.
1. Wejścia kontaktowe muszą być
bezpotencjałowe i chwilowe.
2. Sygnał kontaktowy musi być podany
pomiędzy wejściem wspólnym
(common) i wybranym wejściem.
3. Minimalny czas zwarcia styków na
wejściach z przełączaniem chwilowym
musi wynosić co najmniej 40 ms.
Magistrala klawiatury
HomeWorks
2
Wyprowadzenia 1 i 2 – 1 para 1,0 mm (18 AWG) do zasilania
2
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 0,5 - 1,0 mm (22 - 18 AWG), skrętka ekranowana, dla danych
Można użyć przewodu Lutron model GRX-CBL-3465-500.
Rys. 2 – schemat okablowania
Użyć 2-zespołowych puszek
instalacyjnych (typ angielski)
Moduł podstawowy
Łącznik pokrywy
Przyciski
Pokrywa
Rys. 3 – schemat montażu
5.8
www.lutron.com
Klawiatury seeTouch®
K L A W I A T U R Y s e e To u c h
Klawiatury seeTouch posiadają duże, łatwe w użyciu
przyciski z opcją unikalnego podświetlanego
grawerowania zapewniającą ich czytelność
o dowolnej porze dnia i nocy. Przyciski seeTouch
są zaokrąglone, co umożliwia wyświetlanie
grawerowanych napisów pod zwiększonym kątem,
polepszając ich czytelność. Klawiatury seeTouch
posiadają od jednego do siedmiu przycisków,
co umożliwia dopasowanie ilości obsługiwanych
funkcji.
Konstrukcja klawiatury umożliwia zmianę ilości
i konfiguracji przycisków, nawet już po jej zainstalowaniu.
119 mm
75 mm
Międzynarodowe klawiatury seeTouch posiadają z tyłu
dwa wejścia kontaktowe, udostępniające funkcje
niezależnie od przycisków znajdujących się z przodu.
Inne opcje to m.in. konfiguracje z odbiornikiem
podczerwieni oraz przyciskami jaśniej/ciemniej.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Dostępne z wykończeniem z tworzywa sztucznego,
matowym lub metalicznym. Patrz: rozdział 13.
S P O S O BY Z A M AW I A N I A
a) Decyzja o grawerowaniu będzie podjęta
po instalacji
1) Należy zamówić klawiaturę
z pokrywą/zestawem przycisków.
ST-model-kolor
2) Po podjęciu decyzji o grawerowaniu należy
zamówić pokrywę/zestaw wygrawerowanych
przycisków.
SK-model-kolor-E
b) Decyzja o grawerowaniu będzie podjęta
przed instalacją
1) Należy zamówić podstawową jednostkę
bez przycisków lub pokrywy.
Bez odbiornika podczerwieni: ST-NB-NONE
Z odbiornikiem podczerwieni: ST-NBIR-NONE
2) Należy zamówić zestaw wygrawerowanych
przycisków/pokrywę.
SK-model-kolor-E
Pomoc techniczna: [email protected]
5.9
Klawiatury seeTouch®
s e e To u c h – B E Z R A M K I
1 przycisk
Klawiatura:
ST-1B-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-1B-NI-XX-E
Opis:
1 przycisk - bez ramki
6 przycisków
Klawiatura:
ST-6B-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-6B-NI-XX-E
Opis:
6 przycisków - bez ramki
2 przyciski
Klawiatura:
ST-2B-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-2B-NI-XX-E
Opis:
2 przyciski - bez ramki
Klawiatura:
ST-6BRL-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-6BRL-NI-XX-E
Opis:
6 przycisków z jaśniej/
ciemniej - bez ramki
3 przyciski
Klawiatura:
ST-3B-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-3B-NI-XX-E
Opis:
3 przyciski - bez ramki
7 przycisków
Klawiatura:
ST-7B-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-7B-NI-XX-E
Opis:
7 przycisków - bez ramki
Klawiatura:
ST-3BRL-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-3BRL-NI-XX-E
Opis:
3 przyciski z jaśniej/
ciemniej - bez ramki
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
4 przyciski
Klawiatura:
ST-4B-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-4B-NI-XX-E
Opis:
4 przyciski - bez ramki
Puszka ścienna
Modele:
Opis:
241218
Puszka ścienna metalowa
(typ amerykański)
Klawiatura:
ST-4FS-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-4FS-NI-XX-E
Opis:
4 przyciski ulubione
sceny - bez ramki
Klawiatura:
ST-4S-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-4S-NI-XX-E
Opis:
4 sceny - bez ramki
Klawiatura:
ST-4SIR-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-4SIR-NI-XX-E
Opis:
4 sceny z odbiornikiem
podczerwieni - bez ramki
5 przycisków
Klawiatura:
ST-5B-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-5B-NI-XX-E
Opis:
5 przycisków - bez ramki
Klawiatura:
ST-5FS-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-5FS-NI-XX-E
Opis:
5 przycisków ulubione
sceny - bez ramki
Klawiatura:
ST-5BRL-NI-XX
Przyciski/pokrywa: SK-5BRL-NI-XX-E
Opis:
5 przycisków z jaśniej/
ciemniej - bez ramki
XX = kod koloru
5.10
www.lutron.com
Klawiatury seeTouch®
s e e To u c h – Z R A M K Ą
1 przycisk
Klawiatura:
ST-1B-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-1B-I-XX-E
Opis:
1 przycisk - z ramką
2 przyciski
Klawiatura:
ST-2B-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-2B-I-XX-E
Opis:
2 przyciski - z ramką
3 przyciski
Klawiatura:
ST-3B-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-3B-I-XX-E
Opis:
3 przyciski - z ramką
6 przycisków
Klawiatura:
ST-6B-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-6B-I-XX-E
Opis:
6 przycisków - z ramką
Klawiatura:
ST-6BRL-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-6BRL-I-XX-E
Opis:
6 przycisków - z
jaśniej/ciemniej
7 przycisków
Klawiatura:
ST-7B-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-7B-I-XX-E
Opis:
7 przycisków - z ramką
4 przyciski
Klawiatura:
ST-4B-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-4B-I-XX-E
Opis:
4 przyciski - z ramką
s e e To u c h - P O D S T A W O W A J E D N O S T K A
B E Z P R Z YC I S KÓ W
Klawiatura:
ST-4FS-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-4FS-I-XX-E
Opis:
4 przyciski ulubione
sceny - z ramką
Bez przycisków
Klawiatura:
Opis:
Klawiatura:
ST-4S-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-4S-I-XX-E
Opis:
4 sceny – ramka
Klawiatura:
Opis:
Klawiatura:
ST-4SIR-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-4SIR-I-XX-E
Opis:
4 sceny, z odbiornikiem
podczerwieni - z ramką
5 przycisków
Klawiatura:
ST-5B-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-5B-I-XX-E
Opis:
5 przycisków - z ramką
Klawiatura:
ST-5FS-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-5FS-I-XX-E
Opis:
5 przycisków ulubiona
scena - z ramką
Puszka ścienna
Modele:
Opis:
ST-NB-NONE
Bez przycisków
ST-NBIR-NONE
Bez przycisków,
z odbiornikiem
podczerwieni
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Klawiatura:
ST-3BRL-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-3BRL-I-XX-E
Opis:
3 przycisków - z jaśniej/
ciemniej - z ramką
241218
Puszka ścienna metalowa
(typ amerykański)
Klawiatura:
ST-5BRL-I-XX
Przyciski/pokrywa: SK-5BRL-I-XX-E
Opis:
5 przycisków - z jaśniej/
ciemniej - z ramką
XX = kod koloru
Pomoc techniczna: [email protected]
5.11
Klawiatury seeTouch® – kompatybilne
z Bang & Olufsen
K L AW I AT U R Y KO M PAT Y B I L N E
Z BA N G & O LU F S E N ®
K L AW I AT U R Y KO M PAT Y B I L N E
Z BA N G & O LU F S E N
Klawiatury kompatybilne z Bang & Olufsen mają takie
same wzory i zakres funkcji jak standardowe klawiatury
w stylu europejskim. Ponadto klawiatury kompatybilne
z Bang & Olufsen, wyposażone w odbiornik podczerwieni
pozwalają użytkownikowi sterować systemem
HomeWorks® za pomocą pilota Bang & Olufsen Beo4®.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Dostępne są w kolorze czarnym (BL) lub białym (WH),
z wykończeniem matowym z tworzywa sztucznego
lub metalowym, nikiel satynowy (SN). Dostępne jest
również grawerowanie.
U WAG I
1) Klawiatury seeTouch kompatybilne z Bang &
Olufsen NIE są wyposażone w wejścia kontaktowe
2) Niegrawerowane elementy posiadają kolorowe
paski na środku przycisku
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
3) Grawerowane elementy posiadają kolorowe
paski na dole przycisku
Bez odbiornika podczerwieni
STBO-4SI-XXKlawiatura:
Tylko pokrywa: SKBO-4SI-XX-E
4 sceny z wyłącznikiem,
Opis:
jaśniej/ciemniej, odbiornik
podczerwieni, z ramką
STBO-4SN-XXKlawiatura:
Tylko pokrywa: SKBO-4SN-XX-E
4 sceny z wyłącznikiem, jaśniej/
Opis:
ciemniej, bez ramki
Zielony
K L AW I AT U R Y KO M PAT Y B I L N E
Z BA N G & O LU F S E N ®
Żółty
Czerwony
Niebieski
Kolor przycisków
Odpowiada kolorowi przycisków na
klawiaturze HomeWorks Bang & Olufsen.
Przycisk ŚWIATŁO (LIGHT)
Służy do sterowania wszystkimi
urządzeniami na podczerwień
na klawiaturze HomeWorks®
Bang & Olufsen
Przycisk WYBIERZ (GO)
Służy do wyboru dodatkowych scen
Przyciski 1-9
Służą do wyboru 9 dodatkowych scen
Przyciski
i
Służy do sterowania roletami
Przycisk 0
Służy do WYŁĄCZENIA (OFF) scen
Przyciski
i
Służy do regulowania oświetlenia
jaśniej/ciemniej w danej scenie
Przyciski kolorowe, przycisk WYBIERZ
(GO) przyciski,
,
,
Patrz: szczegóły przycisku.
i
Przycisk STOP
Służy do zatrzymania regulacji
jaśniej/ciemniej.
Rys. 1 – Funkcje pilota na podczerwień Beo4®
5.12
IR zdalny
STBO-4SIRI-XXKlawiatura:
Tylko pokrywa: SKBO-4SIRI-XX-E
4 sceny z wyłącznikiem, funkcją
Opis:
jaśniej/ciemniej, z odbiornikiem
podczerwieni, z ramką
STBO-4SIRN-XXKlawiatura:
Tylko pokrywa: SKBO-4SIRN-XX-E
4 sceny z wyłącznikiem, funkcją
Opis:
jaśniej/ciemniej, z odbiornikiem
podczerwieni, bez ramki
Rys. 2 – Przycisk Beo4
.
Czerwony
Zielony
Żółty
Niebieski
Rys. 3 – przyciski na klawiaturze
(na rys. STBO-4SIRI)
www.lutron.com
Klawiatury seeTouch® – Okablowanie i montaż
Wyregulować
przełączniki DIP 1-5
by nadać klawiaturze
indywidualny adres
HomeWorks® od
1 do 32.
Patrz: str. 5.29.
Rys. 4 – klawiatura, wygląd z przodu
(zdjęto pokrywę, łącznik pokrywy i zestaw przycisków)
Przełączniki DIP
2
Wyprowadzenia 1 i 2 – 1 para 1,0 mm (18 AWG) do zasilania
2
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 0,5 - 1,0 mm (22 - 18 AWG), skrętka ekranowana, dla danych
Można użyć przewodu Lutron® model GRX-CBL-346S-500.
(Tylko modele
niekompatybilne z B&O)
CCI1
Połączenia okablowania klasy 2/PELV z innymi urządzeniami
ze stykami kontaktowymi.
1. Wejścia kontaktowe muszą być bezpotencjałowe i chwilowe.
2. Sygnał kontaktowy musi być podany pomiędzy wejściem
wspólnym (common) i wybranym wejściem.
3. Minimalny czas zwarcia styków na wejściach z przełączaniem
chwilowym musi wynosić co najmniej 40 ms.
Procesor HomeWorks
(na rys. procesor serii 8)
Maks. 10 klawiatur w układzie podstawowym
Maks. 32 klawiatury na magistralę klawiatury
Długość przewodów maks. 1 220 metrów na
magistralę procesora
Rys. 5 – schemat okablowania
Zespół przycisków
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
CCI2
COM
Puszka ścienna
241218
Klawiatura
Łącznik pokrywy
Pokrywa
Rys. 6 – schemat montażu
Pomoc techniczna: [email protected]
5.13
Klawiatury w stylu europejskim
K L AW I AT U R Y W S T Y LU E U R O P E J S K I M
Klawiatury w stylu europejskim dają w całym domu
możliwość sterowania i monitorowania oświetlenia,
systemów audio - video i innych urządzeń sterowania
automatycznego. Posiadają duże, zaokrąglone
przyciski z wyraźnym podświetleniem wskazującym
status oświetlenia. Klawiatury w stylu europejskim
są dostępne z regulacją jaśniej/ciemniej i/lub
odbiornikiem podczerwieni. Przyciski są zaokrąglone,
co umożliwia wyświetlanie grawerowanych napisów
pod zwiększonym kątem, polepszając ich czytelność.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Dostępne w kolorze czarnym (BL) i białym (WH)
z wykończeniem matowym z tworzywa sztucznego.
Dostępne są również pokrywy z wykończeniem
metalowym. Patrz: rozdz. 13.
S P O S Ó B Z A M AW I A N I A
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
1) Należy zamówić klawiaturę z zestawem
przycisków/pokrywą.
HWI-model-kolor
2) Po podjęciu decyzji o grawerowaniu, należy
zamówić grawerowaną pokrywę z taką samą
liczbą przycisków jak sterownik.
EFP-model-kolor
W 2009 roku klawiatury te będą
wycofane (oprócz wersji B&O).
Nie należy stosować tych
klawiatur do nowych projektów.
Aby uzyskać informacje n/t
dostępności klawiatur, prosimy
skontaktować się z działem
obsługi klienta firmy Lutron®.
K L AW I AT U R Y W S T Y LU E U R O P E J S K I M
2 przyciski
HWI-2SE-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: EFP-2B-SL-XX
2 sceny
Opis:
4 przyciski
HWI-4SE-M-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: EFP-4SE-M-XX
4 sceny z wyłącznikiem
Opis:
i regulacją jaśniej/ciemniej
HWI-4SE-IR-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: EFP-4SE-IR-XX
4 przycisków z wyłącznikiem,
Opis:
regulacją jaśniej/ciemniej
i odbiornikiem podczerwieni
8 przycisków
HWI-8SE-M-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: EFP-8SE-M-XX
8 scen z wyłącznikiem
Opis:
i regulacją jaśniej/ciemniej
HWI-8SE-IR-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: EFP-8SE-IR-XX
8 scen z wyłącznikiem,
Opis:
regulacją jaśniej/ciemniej
i odbiornikiem podczerwieni
P uszzki śc ien ne
Modele:
Opis:
Modele:
Opis:
5.14
EBB-15-RD
Okrągła, plastikowa puszka
ścienna do klawiatur stylu
europejskiego
(15 plastikowych puszek
ściennych)
EBB-15-SQ
Kwadratowa, metalowa
puszka ścienna do klawiatur
stylu europejskiego
(15 metalowych puszek
ściennych)
www.lutron.com
Klawiatury w stylu europejskim
K L AW I AT U R Y KO M PAT Y B I L N E
Z BA N G & O LU F S E N
Klawiatury kompatybilne z Bang & Olufsen mają takie
same wzory i zakres funkcji jak standardowe
klawiatury w stylu europejskim. Ponadto klawiatury
kompatybilne z Bang & Olufsen, wyposażone w
odbiornik podczerwieni pozwalają użytkownikowi
sterować systemem HomeWorks® za pomocą pilota
Bang & Olufsen Beo4®.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Dostępne są w kolorze czarnym (BL) lub białym (WH),
z wykończeniem matowym z tworzywa sztucznego
lub metalowym, nikiel satynowy (SN). Dostępne jest
również grawerowanie.
S P O S Ó B Z A M AW I A N I A
1) Należy zamówić klawiaturę z zestawem
przycisków/pokrywą.
HWI-model-kolor
2) Po podjęciu decyzji o grawerowaniu, należy
zamówić grawerowaną pokrywę z taką samą
liczbą przycisków jak sterownik.
EFP-model-kolor
4 przyciski
HWBO-4SE-M-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: EFP-4SE-M-XX
4 sceny z wyłącznikiem
Opis:
i regulacją jaśniej/ciemniej
HWBO-4SE-IR-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: EFP-4SE-IR-XX
4 przycisków z wyłącznikiem,
Opis:
regulacją jaśniej/ciemniej
i odbiornikiem podczerwieni
8 przycisków
HWBO-8SE-IR-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: EFP-8SE-IR-XX
8 scen z wyłącznikiem,
Opis:
regulacją jaśniej/ciemniej
i odbiornikiem podczerwieni
Zielony
Żółty
Czerwony
Niebieski
K L AW I AT U R Y KO M PAT Y B I L N E
Z BA N G & O LU F S E N ®
Kolor przycisków
Odpowiada kolorowi przycisków na
klawiaturze HomeWorks Bang & Olufsen
Przycisk ŚWIATŁO (LIGHT)
Służy do sterowania wszystkimi
urządzeniami na podczerwień na
klawiaturze HomeWorks® Bang & Olufsen
Przycisk WYBIERZ (GO)
Służy do wyboru dodatkowych scen
Przyciski
i
Służy do sterowania roletami
Przyciski 1-9
Służą do wyboru 9 dodatkowych scen
Przycisk 0
Służy do WYŁĄCZENIA (OFF) scen
Przyciski
i
Służy do regulowania oświetlenia
jaśniej/ciemniej w danej scenie
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
K L AW I AT U R Y KO M PAT Y B I L N E
Z BA N G & O LU F S E N ®
Rys. 2 – Przycisk Beo4
Przyciski kolorowe, przycisk WYBIERZ
(GO) przyciski,
,
,
Patrz: szczegóły przycisku.
i
Przycisk STOP
Służy do zatrzymania regulacji
jaśniej/ciemniej.
Rys. 1 – Funkcje pilota na podczerwień Beo4®
(Tylko HWBO-4SE-IR i HWBO-8SE-IR)
.
Czerwony
Zielony
Żółty
Niebieski
Rys. 3 – przyciski klawiatury - szczegóły
(na rys. HWBO-8SE-IR)
Pomoc techniczna: [email protected]
5.15
Klawiatury w stylu europejskim –
okablowanie i montaż
HWBO-8SE-IR
Ustawienia fabryczne
przełączników DIP
(nie modyfikować)
HWBO-4SE-IR
HWBO-4SE-M
Przełączniki DIP 1-5 do ustawienia adresu. Przełączniki
DIP 6-10 nie mają wpływu na adres klawiatury.
Rys. 1 – klawiatura - widok z przodu
(zdjęto pokrywę)
Rys. 2 – Ustawienia fabryczne przełączników DIP
Widok klawiatury z tyłu
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Magistrala klawiatury HomeWorks
Procesor HomeWorks®
Maks. 10 klawiatur w
układzie podstawowym
Maks. 32 klawiatury na
magistralę klawiatury
Długość przewodów maks.
1 220 metrów na magistralę
procesora
2
Wyprowadzenia 1 i 2 – 1 para 1,0 mm (18 AWG) do zasilania
2
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 0,5 - 1,0 mm (22 - 18 AWG), skrętka ekranowana, dla danych
Można użyć przewodu Lutron® model GRX-CBL-3465-500.
Rys. 3 – schemat okablowania
m
86 m
Okrągła puszka
instalacyjna (głębokość
40 mm)
Puszka instalacyjna
stosowana w Wielkiej
Brytanii (głębokość
35 mm)
86 mm
Puszka ścienna Lutron
model 241-683
Płyta łącznika
Klawiatura
Pokrywa
Rys. 4 – schemat montażu
5.16
www.lutron.com
Klawiatury z wąskimi przyciskami
Klawiatury z wąskimi przyciskami posiadają
największą liczbę przycisków w najmniejszym
rozmiarze. Klawiatury te posiadają kilka kolumn
z przyciskami oraz 2 duże przyciski.
Etykiety przycisków mogą być wygrawerowane
poniżej każdego przycisku.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Dostępne z matowymi wykończeniami z tworzywa
sztucznego oraz z wykończeniami metalicznymi.
Patrz: rozdz. 13.
W Ą S K I E P R Z YC I S K I B E Z W K Ł A D K I
K L AW I AT U R Y
5 przycisków
HWI-KP5-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: HW-B1-NFB-XX
5 przycisków z głównymi
Opis:
przyciskami włączania/wyłączania
10 przycisków
HWI-KP10-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: HW-B2-NFB-XX
10 przycisków z głównymi
Opis:
przyciskami włączania/wyłączania
1
15 przycisków
HWI-KP15-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: HW-B3-NFB-XX
15 przycisków z głównymi
Opis:
przyciskami włączania/wyłączania
Puszka ścienna
Modele:
241218
Opis:
Puszka ścienna metalowa
(typ amerykański)
1
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
W Ą S K I E P R Z YC I S K I B E Z W K Ł A D K I
K L AW I AT U R Y
Klawiatura 15 – przyciskowa wymaga 2 puszek ściennych, nr modelu 241218.
XX = kod koloru
Pomoc techniczna: [email protected]
5.17
Klawiatury 2-przyciskowe – duże przyciski
K L AW I AT U R Y Z D U Ż Y M I P R Z YC I S K A M I
Klawiatura ta cechują się dużymi, łatwymi w użyciu
przyciskami. Klawiatury z dużymi przyciskami mają
kilka kolumn z przyciskami, które w logiczny sposób
oddzielają poszczególne funkcje klawiatury.
Etykiety przycisków mogą być wygrawerowane
na przyciskach lub poniżej każdego przycisku.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Dostępne z matowymi wykończeniami z tworzywa
sztucznego oraz z wykończeniami metalicznymi.
Patrz: rozdz. 13.
K L AW I AT U R Y Z D U Ż Y M I P R Z YC I S K A M I
6 przycisków
HWI-KP-LB6-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: HWI-B4-NFB-XX
6 przycisków
Opis:
1
9 przycisków
HWI-KP-LB9-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: HWI-B5-NFB-XX
9 przycisków
Opis:
Puszka ścienna
Modele:
241218
Opis:
Puszka ścienna metalowa
(typ amerykański)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
K L AW I AT U R Y 2 - P R Z YC I S KO W E
Klawiatura posiada 2 duże przyciski. Klawiatury
2-przyciskowe są idealne dla pomieszczeń
wymagających prostego sterowania takich jak:
korytarze, łazienki i małe pokoje.
Etykiety przycisków mogą być wygrawerowane na
przyciskach. Klawiatury 2-przyciskowe posiadają z
tyłu dwa wejścia kontaktowe, udostępniające funkcje
niezależnie od przycisków znajdujących się z przodu.
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
K L AW I AT U R Y 2 - P R Z YC I S KO W E
2 przyciski
HWI-2B-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: NT-T8-NFB-XX
2 przyciski
Opis:
Puszka ścienna
Modele:
241218
Opis:
Puszka ścienna metalowa
(typ amerykański)
Klawiatury 2-przyciskowe łącznie z pokrywą są
dostępne z matowymi wykończeniami z tworzywa
sztucznego oraz z wykończeniami metalicznymi.
Patrz: rozdz. 13.
1
Klawiatury 9 i 15 - przyciskowe wymagają 2 puszek ściennych, nr modelu 241218.
XX= kod koloru
5.18
www.lutron.com
Klawiatury z wąskimi i dużymi przyciskami –
Okablowanie i montaż
Przycisk DIP
do ustawienia
adresów. Patrz:
str. 5.29.
Rys. 1 - Klawiatura - widok z tyłu
2
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Wyprowadzenia 1 i 2 – 1 para 1,0 mm (18 AWG) do zasilania
2
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 0,5 - 1,0 mm (22 - 18 AWG),
skrętka ekranowana, dla danych
Można użyć przewodu Lutron® model GRX-CBL-346S-500.
Procesor HomeWorks®
(na rys. procesor serii 8)
Maks. 10 klawiatur w układzie podstawowym
Maks. 32 klawiatury na magistralę klawiatury
Długość przewodów maks. 1 220 metrów na
magistralę procesora
Rys. 2 – schemat okablowania
Pokrywa
Puszka ścienna
241218
Urządzenie
sterujące
Rys. 3 – schemat montażu
Pomoc techniczna: [email protected]
5.19
Klawiatury 2-przyciskowe –
okablowanie i montaż
COM
Przycisk 23
Przycisk 24
6 DIP w dół
Wejścia kontaktowe są połączone z
przyciskami na przedniej części klawiatury.
COM
Przycisk 2
Przycisk 1
6 DIP do góry
Wejścia kontaktowe są oddzielone od
przycisków na przedniej części klawiatury.
Rys. 1 – przyporządkowanie przycisków do wejść
kontaktowych
2
Wyprowadzenia 1 i 2 – 1 para 1,0 mm (18 AWG) do zasilania
2
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 0,5 - 1,0 mm (22 - 18 AWG), skrętka ekranowana,
dla danych
Można użyć przewodu Lutron® model GRX-CBL-346S-500.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
COM
Przycisk 2 lub 24
Przycisk 1 lub 23
Połączenia okablowania klasy 2/PELV z innymi urządzeniami ze
stykami kontaktowymi.
1. Wejścia kontaktowe muszą być bezpotencjałowe i chwilowe.
2. Sygnał kontaktowy musi być podany pomiędzy wejściem
wspólnym (common) i wybranym wejściem.
3. Minimalny czas zwarcia styków na wejściach z przełączaniem
chwilowym musi wynosić co najmniej 40 ms.
Procesor HomeWorks®
(na rys. procesor serii 8)
Maks. 10 klawiatur w układzie podstawowym
Maks. 32 klawiatury na magistralę klawiatury
Długość przewodów maks. 1 220 metrów na
magistralę procesora
Rys. 2 – schemat okablowania
Puszka ścienna
241218
Urządzenie
sterujące
Łącznik
pokrywy
Pokrywa
Rys. 3 – schemat montażu
5.20
www.lutron.com
Klawiatury – Signature Series
TM
Klawiatury Signature Series umożliwiają korzystanie
z funkcji standardowych klawiatur w wąskim
sterowniku, co zapewnia wyjątkowy i elegancki
wygląd. Klawiatury Signature Series oferują możliwość
konfiguracji za pomocą 3 i 4 przycisków z niebieskimi
lub zielonymi wskaźnikami statusu. Klawiatury
Signature Series posiadają duże, łatwe w użyciu
przyciski z unikalnym podświetlanym (niebieskim
lub zielonym) grawerowaniem zapewniającym ich
czytelność o dowolnej porze dnia i nocy. Przyciski są
zaokrąglone, co umożliwia wyświetlanie grawerowanych
napisów pod zwiększonym kątem, polepszając ich
czytelność.
Klawiatury Signature Series mogą być montowane w
obudowie ściennej lub bez obudowy (WBOX-SA1-Q1).
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
Klawiatury Signature Series posiadają solidne,
metalowe pokrywy. Proponowane są następujące
wykończenia metalowe: biały (WH) (tylko Monterey),
mosiądz błyszczący (BB), nikiel satynowy (SN), chrom
błyszczący (BC), do malowania (FP), mosiądz
niewykończony (UB), i 24K pozłacany (AU).
K L AW I AT U R Y S I G N AT U R E S E R I E S
3 przyciski, typ Monaco™
(podświetlenie niebieskie)
HWS-3B-B-XX
Klawiatura:
Zestaw przycisków: HKS-3B-BL-E
3 przyciski
Opis:
4 przyciski, typ Monaco
(podświetlenie niebieskie)
HWS-4B-B-XX
Klawiatura:
Zestaw przycisków: HKS-4B-BL-E
4 przyciski
Opis:
3 przyciski, typ Monterey™
(podświetlenie zielone)
HWS-3B-G-XX
Klawiatura:
Zestaw przycisków: Wyłącznie do białych
klawiatur typu Monterey
HKS-3B-WH-E
Zestaw przycisków: Do innych kolorów
klawiatur typu Monterey
HKS-3B-BL-E
Opis:
3 przyciski
1) Należy zamówić klawiaturę z zestawem
przycisków/pokrywą.
HWS-model-kolor
4 przyciski, typ Monterey
(podświetlenie zielone)
HWS-4B-G-XX
Klawiatura:
Zestaw przycisków: Wyłącznie do białych
klawiatur typu Monterey
HKS-4B-WH-E
2) Po podjęciu decyzji o grawerowaniu, należy
zamówić zestaw grawerowanych przycisków
z taką samą liczbą przycisków jak sterownik.
HKS-model-kolor-E
Zestaw przycisków: Do innych kolorów
klawiatur typu Monterey
HKS-4B-BL-E
4 przyciski
Opis:
S P O S Ó B Z A M AW I A N I A
P u s z k a ś ci e n n a
Modele:
Opis:
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
K L A W I A T U R Y S I G N A T U R E S E R I E S TM
WBOX-SA1-Q1
Obudowy ścienne
Signature Series
XX = kod koloru
Pomoc techniczna: [email protected]
5.21
Klawiatury – Architrave
K L AW I AT U R Y A R C H I T R AV E
TM
K L AW I AT U R Y A R C H I T R AV E
Klawiatury Architrave umożliwiają korzystanie
z funkcji standardowych klawiatur w wąskim
sterowniku, co pozwala na ich instalację na wąskich
powierzchniach (ościeżnice, obramowania otworów
lub indywidualne zabudowy). Klawiatury Architrave
mogą być używane w standardowych miejscach
w całym domu, zapewniając wyjątkowy i elegancki
wygląd. Klawiatury Architrave mogą być grawerowane
pod przyciskami, nazwami wybranymi przez klienta.
Klawiatury Architrave mogą być montowane
w obudowie ściennej lub bez obudowy.
5 przycisków
HWI-KP5-DN-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: AR-M4-DN-XX
Drzwiowe wąskie, 5 przycisków
Opis:
z głównym przyciskiem
włączania/wyłączania
W YKO Ń C Z E N I E I KO LO RY
HWI-LB5-DC1-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: Niestandardowe
5 dużych przycisków
Opis:
z jaśniej/ciemniej
Dostępne z wykończeniem metalicznym.
Patrz: rozdz. 13.
HWI-KP5-DW-XX
Klawiatura:
Tylko pokrywa: AR-M4-DW-XX
Drzwiowe szerokie, 5 przycisków
Opis:
z głównym przyciskiem
włączania/wyłączania
S P O S Ó B Z A M AW I A N I A
1) Należy zamówić klawiaturę z zestawem
przycisków/pokrywą.
HWI-model-kolor
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
5.22
2) Po podjęciu decyzji o grawerowaniu, należy
zamówić zestaw grawerowanych przycisków
z taką samą liczbą przycisków jak sterownik.
AR-M4-model-kolor
(oprócz HWI-LB5-DC1)
Puszki ścienne
241-399
Puszka ścienna do HWI-KP5-DW
Puszka ścienna do HWI-KP5-DN
241-663
Puszka ścienna do HWI-LB5-DC1
www.lutron.com
Klawiatury Signature Series i Architrave –
Okablowanie
TM
TM
Przełączniki DIP 1-5 do ustawienia adresu, 6-ty przełącznik
DIP nie ma wpływu na adres klawiatury. Patrz: str. 7.24.
COM
+15VDC
MUX
MUX
klasa 2/PELV podłączenia przewodów
do procesora HomeWorks® lub innych
klawiatur
2
Procesor HomeWorks
(na rys. procesor serii 8)
Maks. 10 klawiatur w układzie
podstawowym
Maks. 32 klawiatury na magistralę
klawiatury
Długość przewodów maks.
1 220 metrów na magistralę
procesora
Wyprowadzenia 1 i 2 – 1 para 1,0 mm (18 AWG) do zasilania
2
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 0,5 - 1,0 mm (22 - 18 AWG), skrętka
ekranowana, dla danych
Można użyć przewodu Lutron® model GRX-CBL-346S-500.
Rys. 2 – schemat montażu
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Rys. 1 - Klawiatura - widok z tyłu
5.23
Klawiatury Signature Series i Architrave –
Montaż
TM
TM
Ściana
Futryna
114 mm
(4-1/2 cala)
91 mm
(3,6 cala)
41 mm
(1,6 cala)
36 mm
(1-2/5
cala)
Puszka ścienna model
WBOX-SA1-Q1
Zestaw
przycisków
Klawiatura
Zestaw
przycisków
Pokrywa
Klawiatura
Pokrywa
montaż z obudową ścienną
(HWS-4B-B)
montaż bez obudowy ściennej
(HWS-4B-B)
Rys. 3 – Schematy montażu klawiatury Signature Series
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Urządzenie sterujące
Puszka ścienna model 241399
Urządzenie sterujące
Pokrywa
Pokrywa
90 mm
(3-1/2 cala)
32 mm
(1-1/4 cala)
montaż z puszka ścienną (HWI-KP5-DW)
Urządzenie sterujące
montaż bez puszki ściennej (HWI-KP5-DN/DW)
Urządzenie sterujące
Pokrywa
Pokrywa
Puszka ścienna
model 241399
montaż z puszką ścienną (HWI-LB5-DC1)
102 mm
(4 cale)
29 mm
(1-1/8 cala)
montaż bez puszki ściennej (HWI-LB5-DC1)
Rys. 4 – Schematy montażu klawiatury Architrave
5.24
www.lutron.com
Grawerowanie ikonami
I KO N Y
Bezpośrednio na przyciskach klawiatury seeTouch®
można umieścić obrazy lub ikony. W poniższej
tabeli widoczne są poszczególne ikony z numerami
identyfikacyjnymi. W przypadku podania na przycisku
grawerowanego symbolu odpowiadającego
standardowej ikonie Lutron® wystarczy w odpowiednie
miejsce arkusza wpisać kod identyfikacyjny właściwy
dla danego przycisku.
Przypominamy, że ikona zajmuje średnio miejsce
2 dodatkowych liter na każdym przycisku.
Instrukcje dot. grawerowania ikon są dostępne na
stronie internetowej http://resi.lutron.com
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
a
s
d
f
g
h
o
P
Q
O
j
k
l
z
x
c
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
,
.
/
¼
½
¾
©
«
»
%
&
(
)
b
v
n
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
m
{
}
!
@
#
$
F
G
H
J
K
L
:
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
TA B E L A I KO N
5.25
Interfejs kontaktowy wewnątrzpuszkowy (WCI)
Interfejs kontaktowy wewnątrzpuszkowy (model
HWI-WCI) dostarcza 7 wejść kontaktowych
i montowany jest w standardowej puszce
ściennej typu europejskiego. Interfejsy HWI-WCI
z przełącznikami niskiego napięcia dają inne
możliwości klawiatury HomeWorks®. Wejścia
kontaktowe są programowane z zastosowaniem
oprogramowania HomeWorks.
PA R A M E T R Y Ś R O D O W I S KO W E
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C Wilgotność
otoczenia: 0 - 90%, bez kondensacji. Do stosowania
tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
HWI-WCI
POŁĄCZENIE Z PROCESOREM
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
5.26
Łącze HWI-WCI może być okablowane w układzie
szeregowym, typu gwiazda lub T-tap. Każdy układ
podstawowy na magistrali może mieć do 305 m
długości i zawierać do 10 urządzeń HWI-WCI.
Całkowita długość przewodów magistrali (wszystkie
układy podstawowe) może dochodzić do 1220 m.
32 urządzenia WCI mogą być umieszczone na każdym
łączu procesora skonfigurowanym oprogramowaniem
HomeWorks jako łącze klawiatury. Może być
wymagane dodatkowe źródło zasilania w zależności
od całkowitej mocy pobieranej przez wszystkie
urządzenia podłączone do procesora.
W E J Ś C I A KO N TA K T O W E
Zweryfikować kompatybilność wyposażenia
zewnętrznego. Wejścia kontaktowe mogą być
używane z wyposażeniem, które zapewni
bezpotencjałowe wyjścia kontaktowe. Urządzenie
HWI-WCI może być stosowane wyłącznie z
przełącznikami niskiego napięcia. Przełączniki
przeznaczone do urządzeń wysokiego napięcia
nie mogą być stosowane. Wejścia kontaktowe
mogą być używane z uziemieniem, wyjściami
półprzewodnikowymi, o ile wyjścia posiadają
napięcie nasycenia w stanie włączenia mniejsze
niż 2VDC i jeżeli strata w stanie wyłączenia jest
mniejsza niż 50 μA. Kontakty bezpotencjałowe lub
wyjścia półprzewodnikowe muszą być w stanie
przełączyć prąd o napięciu 15 VDC i natężeniu 10 mA.
By przełączenie zostało rozpoznane przez klawiaturę
wyjścia muszą pozostać otwarte lub zamknięte przez
około 40 msec.
www.lutron.com
Interfejs kontaktowy wewnątrzpuszkowy (WCI)
20 mm
Numer
adresu
Puszka ścienna
Ustawienia
przełączników
Numer
adresu
Ustawienia
przełączników
Okablowanie
łącza klawiatur
HWI-WCI
Przełącznik kontaktowy niskiego napięcia
innego systemu
Rys. 1 – schemat montażu
Pokazano okablowanie dla wejścia 7.
Dla wszystkich 7 wejść stosuje się
okablowanie typowe.
Ustawić przełączniki DIP 1-5 aby nadać interfejsowi kontaktowemu
obudowy ściennej unikalny adres systemu HomeWorks® od 1 do 32.
Przykład: przełącznik ustawiania 1 włączony.
Do góry (włączony)
W dół (wyłączony)
HWI-WCI
Średnica 59,8 mm
Zasilanie LED
Przełączniki DIP 1-5 do ustawiania adresu. Przełączniki DIP 6-10 nie mają
wpływu na adres interfejsu kontaktowego obudowy ściennej.
Rys. 2 – Schemat okablowania wejścia
kontaktowego
Rys. 3 – adresowanie
HWI-WCI
1234
HWI-WCI
1234
Interfejsy kontaktowe
wewnąrzpuszkowe
mogą być połączone
z dowolnym łączem
skonfigurowanym
jako magistrala
klawiatury
HomeWorks.
Procesor HomeWorks
Maks. 10 klawiatur w
układzie podstawowym
Maks. 32 klawiatury na
magistralę klawiatury
Długość przewodów
maks. 1 220 metrów na
magistralę procesora
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Wejście 7
Wyprowadzenie wspólne
Przełącznik kontaktowy niskiego
napięcia innego systemu
Klawiatura HomeWorks
2
Wyprowadzenia 1 i 2 – 1 para 1,0 mm (18 AWG) do zasilania
2
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 0,5 - 1,0 mm (22 - 18 AWG), skrętka
ekranowana, dla danych
Pod względem możliwości zasilania, każde HWI-WCI na łączu, powoduje
obciążenie równe obciążeniu przez siedem diod LED.
Rys. 4 – schemat okablowania
Pomoc techniczna: [email protected]
5.27
Klawiatury internetowe
Klawiatury internetowe umożliwiają właścicielowi
domu, sterowanie systemem HomeWorks® z komputera
za pomocą wyszukiwarki internetowej. Właściciel
domu będzie miał możliwość monitorowania
i sterowania wybranymi klawiaturami systemu.
Klawiatury internetowe imitują klawiatury domowe
oraz posiadają inne funkcje dostępne tylko przez
komputer.
Klawiatury internetowe są dostępne z większości
wyszukiwarek internetowych takich jak: Internet
Explorer 6.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox
i Safari. Klawiatury internetowe współpracują z każdą
wyszukiwarką, która akceptuje Javascript 1.2,
Cascading Style Sheets i ekran o rozdzielczości min.
800 x 600. Palm Pilot i Pocket PC nie są aktualnie
akceptowane.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
5.28
www.lutron.com
Specyfikacje klawiatury i adresowanie
Numery modeli
Wszystkie klawiatury.
Napięcie wejściowe
15 V
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0-90%, bez kondensacji. Do użytku wyłącznie
w pomieszczeniach zamkniętych.
Typ przewodu
niskonapięciowego
2 pary przewodów typu skrętka ekranowana [1 para 1,0 mm (18 AWG),
1 para 0,5 - 1,0 mm (18 - 22 AWG)] klasa 2/PELV. Można zastosować
model GRX-CBL-346S-500 firmy Lutron®.
Konfiguracja okablowania
niskiego napięcia
Układ szeregowy, gwiazda, T-tap, układ podstawowy. Zakończenie nie jest
wymagane. Całkowita dł. przewodów nie może przekroczyć 305 m na wiązkę
przewodów. Całkowita dł. przewodów na tej magistrali nie może przekroczyć
1220 m. Dla klawiatur skonfigurowano maks. 32 urządzenia na łącze procesora.
klasa 2/PELV
2
2
Połączenia niskiego napięcia Jeden 4-pinowy wyjmowany blok z zaciskami. Do bloku zaciskowego można
podłączyć do 4 przewodów 1,0 mm (18 AWG).
Adresowanie
Za pomocą przełączników DIP znajdujących się w urządzeniu. Urządzenia
powinny być adresowane przed ich montażem na ścianie.
Diagnostyka
Wskaźniki LED umożliwiają diagnostykę przy rozwiązywaniu problemów.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Zabezpieczenie przed
niewłaściwym
podłączeniem przewodów
Wszystkie wejścia bloku z zaciskami są zabezpieczone przeciwko przepięciom
i niewłaściwym podłączeniem przewodów (np. odwrotne połączenie
przewodów lub zwarcie).
Montaż
Patrz: tab. 1, str. 5.34.
Grawerowanie
Dostępne grawerowanie klawiatur i/lub przycisków klawiatur.
Klawiatury na podczerwień
Kompatybilne z przekaźnikami na podczerwień Lutron: GRX-IT-WH, i GRX-8IT-WH.
Masa z opakowaniem
0,1 kg
Liczba diod LED na
magistrali klawiatury
Patrz: tab. 1, str. 5.34.
Ustawianie
Adres # przełączników
Ustawianie
Ustawianie
Adres # przełączników Adres # przełączników
Ustawianie
Adres # przełączników
1
9
17
25
2
10
18
26
3
11
19
27
4
12
20
28
5
13
21
29
6
14
22
30
7
15
23
31
8
16
24
32
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
2
Włącz – Do góry
Wyłącz – W dół
Rys.1 – Adresowanie przełączników DIP
Pomoc techniczna: [email protected]
5.29
Klawiatury przewodowe – Adresowanie
lokacji przełącznikami DIP
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Rys. 2 – Klawiatury seeTouch®
Widok z przodu
Rys. 3 – Klawiatury Signature
SeriesTM i ArchitraveTM
Widok z tyłu
Rys. 5 – Klawiatury styl
architektoniczny z wąskimi
i dużymi przyciskami
Widok z tyłu
Rys. 6 – Międzynarodowe
klawiatury seeTouch
Widok z przodu
Rys. 4 – Klawiatury 2-przyciskowe
Widok z przodu
Rys. 7 – Klawiatury styl europejski
Widok z przodu
Rys. 8 – Międzynarodowe
klawiatury Dual
Widok z przodu
5.30
www.lutron.com
Klawiatury przewodowe – Wymiary
Wymiary klawiatur styl architektoniczny – wszystkie wymiary w mm (calach)
1
Signature Series
seeTouch®
121 mm
(4-3⁄4
cala)
119 mm
(4-11/16
cala)
8 mm
(5 ⁄ 16
cala)
75 mm
(2-15⁄16 cala)
3 mm
(1 ⁄ 8
cala)
46 mm
(1-13⁄16 cala)
28 mm
(11⁄16
cala)
46 mm
(1-13⁄16)
3
Architrave DC1
2
Szeroka
2
131 mm
(5-3⁄16
cala)
114 mm
(4-1⁄2
cala)
6 mm
(1⁄8
cala)
34 mm
(1-5⁄16 cala)
46 mm
(1-13⁄16 cala)
6 mm
(1⁄8
cala)
41 mm
(1-1⁄8
cala)
2 przyciski
38 mm
(1-1⁄2
cala)
54 mm
(2-1⁄8
cala)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Architrave Wąska
Uwagi:
1. Może być montowana bez puszki ściennej – wymiary:
91 mm x 36 mm – można użyć puszki ściennej Lutron®
model nr kat. WBOX-SA1-Q1 (patrz: str. 7.29).
2. Może być montowana bez puszki ściennej– wymiary:
3-90 mm x 32 mm – można użyć puszki ściennej Lutron
model nr kat. 241-399 (patrz: str. 7.29).
3. Może być montowana bez puszki ściennej – wymiary:
102 mm x 29 mm – można użyć puszki ściennej Lutron
model nr kat. 241-663 (patrz: str. 7.29).
119 mm
(4-11⁄16
cala)
75 mm
(2-15⁄16
cala)
8 mm
(5 ⁄ 16
cala)
28 mm
(1-1⁄16
cala)
Pomoc techniczna: [email protected]
5.31
Klawiatury przewodowe – Wymiary (cd.)
Wymiary Klawiatur styl architektoniczny
Wąskie przyciski (5 i 10 przycisków)
Duże przyciski (6 przycisków) Wąskie przyciski (15 przycisków)
Duże przyciski (9 przycisków)
2 przyciski
119 mm
(4-11/16
cala)
75 mm
(2-15⁄16 cala)
8 mm
(5 ⁄ 16
cala)
75 mm
(2-15⁄16 cala)
16 mm
(5 ⁄ 8 cala)
Styl europejski
Międzynarodowa seeTouch®
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
86 mm
(3-3⁄8
cala)
86 mm
(3-3⁄8
cala)
86 mm
(3-3⁄8 cala)
8 mm
(0,315
cala)
86 mm
(3-3⁄8 cala)
26,8 mm
(1,055
cala)
6 mm
(1 ⁄ 4
cala)
25 mm
(1 cal)
Międzynarodowa Dual
86 mm
(3-3⁄8
cala)
147 mm
(5,75 cala)
5.32
8 mm
(0,315
cala)
26,8 mm
(1,055
cala)
www.lutron.com
Wymiary obudów ściennych
Wymiary obudów ściennych
EBB-15-RD
Cześć boczna
EBB-15-SQ
60,3 3mm
2 ⁄8
(2,374
cala)
(61)
61 mm
(2-3⁄8 cala)
71 mm
(2-13⁄16 cala)
127 mm
(5 cali)
119
mm
(411/16
cala)
35 mm
(1-3⁄8 cala)
241-399
Cześć boczna
112
mm
(4-7⁄16
cala)
68 mm
(2-11⁄16 cala)
47 mm
(1-7⁄8 cala)
71 mm
(2-13⁄16 cala)
103
mm
(41⁄16
cala)
32 mm
(1-1⁄4 cala)
241-400
WBOX-SA1-Q1
Cześć boczna
103
mm
(4-1⁄16
cala)
112 mm
(4-7⁄16
cala)
70 mm
(2-3⁄4 cala)
Cześć boczna
38 mm
(1-1⁄2 cala)
70 mm
(2-3⁄4 cala)
Cześć boczna
95 mm
(3-3⁄4
cala)
201 mm
(7-7⁄8 cala)
Pojedyncza 241-218
76 mm
(3 cale)
Zespół 2 skrzynek x2 (241-218)
50 mm
(1,969 cala)
25 mm
(0,98 cala)
Cześć boczna
45,5 mm
(1,79 cala)
83 mm
(3,268
cala)
77 mm
(3,0 cale)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
60,3 mm
(2,374 cala)
241-663
Cześć boczna
77 mm
(3,0 cale)
95 mm
(3,74 cala)
76 mm
(3 cale)
Pomoc techniczna: [email protected]
5.33
Specyfikacje
Urządzenie sterujące
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Liczba diod LED
Wymagane puszki ścienne
HWI-2SE
3
Styl europejski (241683)
HWI-4SE
4
Styl europejski (241683)
4SE-IR
4
Styl europejski (241683)
HWI-8SE
8
Styl europejski (241683)
HWBO-4SE
4
Styl europejski (241683)
HWBO-8SE-IR
8
Styl europejski (241683)
Międzynarodowa seeTouch® (wszystkie modele)
15
Styl europejski (241683)
Międzynarodowa Dual seeTouch
30
2 zespoły (typ angielski /europejski)
seeTouch (wszystkie modele)
15
1 zespół (typ amerykański) (241218)
HWI-KP5
5
1 zespół (typ amerykański) (241218)
HWI-KP10
10
1 zespół (typ amerykański) (241218)
HWI-KP15
15
2 zespoły (typ amerykański) (241218)
HWI-LB6
6
1 zespół (typ amerykański) (241218)
HWI-LB9
9
2 zespoły (typ amerykański) (241218)
HWI-LB5-DC1
5
Niewymagany lub Lutron® 241663
HWI-KP5-DN
5
Niewymagany lub Lutrom 241399
HWI-KP5-DW
5
Niewymagany lub Lutrom 241399
HWI-5S-M
5
1 zespół (typ amerykański) (241218)
HWI-5S-NM
5
1 zespół (typ amerykański) (241218)
HWI-5S-IR
5
1 zespół (typ amerykański) (241218)
HWI-2B
10
1 zespół (typ amerykański) (241218)
HWS-3B-G
10
Niewymagany lub WBOX-SA1-Q1
HWS-4B-G
10
Niewymagany lub WBOX-SA1-Q1
HWS-3B-B
10
Niewymagany lub WBOX-SA1-Q1
HWS-4B-B
10
Niewymagany lub WBOX-SA1-Q1
HWI-CCI-8
10
nie dotyczy
HWI-CCO-8
10
nie dotyczy
HWI-WCI
7
nie dotyczy
HWI-HHP-LD
45
nie dotyczy
HR-REP-
15
nie dotyczy
Tab. 1 – Informacje n/t liczby diod LED klawiatury i obudowy ściennej
Uwagi:
Procesor P5 serii 8 może zasilać 350 diod LED klawiatur. Obejmuje to wszystkie klawiatury na 3 konfigurowalnych
łączach (łącze 4, 5, i 6). Jeśli na procesorze 8 serii ustawionych jest więcej niż 350 diod LED, trzeba użyć
dodatkowego źródła zasilania. Patrz: str. 12.4-12.6 specyfikacje dodatkowych źródeł zasilania.
Łącze 6 procesora serii 4 może zasilać 150 diod LED klawiatur. Jeśli na procesorze serii 4 ustawionych jest więcej
niż 150 diod LED, trzeba użyć dodatkowego źródła zasilania. Patrz: str. 12.4-12.6 specyfikacje dodatkowych źródeł
zasilania.
5.34
www.lutron.com
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Moduły
zasilania
i panele
zdalnego
zasilania
Pomoc techniczna: [email protected]
6.1
Moduł sterowania w obudowie (WPM)
Moduły sterowania w obudowie HomeWorks® (WPM)
sterują 6 strefami oświetlenia. WPM jest przeznaczony
do stosowania w szafach wnękowych toaletach,
pomieszczeniach technicznych i innych mało
eksponowanych miejscach w domu. Do sterowania
punktami świetlnymi połączonymi z WPM stosowane
są klawiatury.
POŁĄCZENIE Z PROCESOREM
WPM jest okablowany podobnie jak 6-strefowa
jednostka sterująca GRAFIK Eye® (GRX-3506). Każdy
procesor systemu HomeWorks ma 3 konfigurowalne
łącza i każde z nich może sterować do 8 urządzeniami
WPM lub jednostkami sterującymi GRAFIK Eye.
Połączenie to wymaga 2 par przewodów typu
skrętka ekranowana [1 para 1,0 mm (18 AWG),
1 para 0,5 - 1,0 mm (18 - 22 AWG)] klasa 2/PELV.
Można zastosować model GRX-CBL-346S-500 firmy
Lutron®. Maksymalna długość przewodów wynosi
610 m i łącze to musi być w układzie szeregowym.
2
Status LED sceny domyślnej
Przycisk scena domyślna
Moduł sterowania w obudowie (WPM)
2
Specyfikacje mocy (W) i typów obciążenia są takie
same jak dla 6-strefowej jednostki sterującej GRAFIK
Eye (modele GRX-3106/3506). Wszystkie połączenia
w tylnej części urządzenia WPM są identyczne
z połączeniami 6-strefowego GRAFIK Eye.
P R Z YC I S K S C E N A D O M Y Ś L N A
Każdy WPM posiada w przedniej części przycisk sceny
domyślnej, który pozwala użytkownikowi przełączyć
pomiędzy sceną zaprogramowaną i wyłączeniem.
Scena ta jest zachowana w pamięci WPM i może
być uaktywniona w dowolnym momencie. Scena
domyślna zapewnia bezpieczeństwo w czasie
awarii zapewniając lokalne sterowanie WPM gdy
komunikacja z procesorem jest przerwana.
ZALETY WPM:
• Zmniejsza do minimum liczbę ściemniaczy
montowanych w ścianie
• Dostarcza opłacalne rozwiązania regulacji
oświetlenia przy obciążeniach niskonapięciowych
• Redukuje ogólny koszt oświetlenia o ok. 5 - 20%,
jeśli liczba stref oświetleniowych nie przekracza 96
• Może być instalowany na powierzchniach gdzie jest
niewiele miejsca
Uwaga: Aby ułatwić instalację jednostki sterującej GRAFIK Eye
należy użyć puszek ściennych o głębokości 89 mm.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.2
www.lutron.com
Moduł sterowania w obudowie (WPM)
Jednostki sterujące
Numery modeli
HWI-WPM-6D-230CE: steruje 6 strefami oświetlenia (spełnia wymogi CE)
HWI-WPM-6D-240: steruje 6 strefami oświetlenia (nie spełnia wymogów CE)
Napięcie wejściowe
220-240 V
Certyfikaty
CE, C-Tick (spełnia wymogi CE)
Typ obciążenia
Żarowe, indukcyjne niskiego napięcia, elektroniczne niskiego napięcia
(wymaga transformatorów niskiego napięcia Lutron®), fluorescencyjne
non-dim, neonowe/zimna katoda. Wyjścia są również kompatybilne ze
wzmacniaczami mocy Lutron i interfejsami opisanymi w rozdz.6.
50/60 Hz
Maksymalne obciążenie (CE) 2200 W/VA na jednostkę sterującą, 800 W/VA na strefę.
Maks. obciążenie
(nie spełnia wymogów CE)
3000 W/VA na jednostkę sterującą,1200 W/VA na strefę.
Minimalne obciążenie
25 W/VA na strefę.
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0°C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0-90%, bez kondensacji.
Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Połączenia zasilania
Patrz: rys. 3 i 4, str. 4.20.
Typ przewodu
niskonapięciowego
2 pary przewodów typu skrętka ekranowana [1 para 1,0 mm (18 AWG),
1 para 0,5 - 1,0 mm (18 - 22 AWG)] klasa 2/PELV. Można zastosować
model GRX-CBL-346S-500 firmy Lutron.
Konfiguracja okablowania
niskiego napięcia
Ogółem maks. 610 m. Musi być okablowany w układzie szeregowym.
Patrz: rys. 5, str. 6.5.
2
2
Połączenie niskiego napięcia 4-pinowy wyjmowany blok z zaciskami. Do każdego z zacisków można podłączyć
do 2 przewodów 1,0 mm (18 AWG). Nie należy podłączać zacisku 2 do konektora
magistrali komunikacyjnej procesora lub pomiędzy urządzeniami WPM.
Adresowanie
Za pomocą tarczy obrotowej. Użyć 1 z 8 adresów na magistrali GRAFIK Eye®/WPM.
Zabezpieczenie
przed wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie
przed przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Powietrzny odstęp
izolacyjny
Występuje kiedy wszystkie obwody są wyłączone.
Pamięć w przypadku awarii
zasilania
Trwała pamięć RAM.
Bezpieczeństwo w razie
awarii
W przypadku przerwania komunikacji z procesorem, wszystkie WPM wciąż
umożliwiają lokalne sterowanie.
Wymiary
Patrz: rys. 1 i 2 str. 6.4
Montaż
4-zespołowe Puszki ścienne (typ amerykański), głębokość min. 70 mm,
dla ułatwienia instalacji zaleca się głębokość 89 mm. Jeśli urządzenia są
montowane jedno nad drugim, należy pozostawić między nimi odstęp
przynajmniej 11,4 cm. Można użyć Lutron model 241400.
Masa z opakowaniem
0,9 kg
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
2
6.3
Moduł sterowania w obudowie (WPM)
220 mm
(8-11/16 cala)
126 mm
(5 cali)
Rys.1 – widok z przodu
8 mm
(5/16 cala)
54 mm
(2-1/8 cala)
126 mm
(5 cali)
Rys. 2 – widok z boku
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.4
Można użyć puszki ściennej
(Lutron® model 241-400).
Moduł sterowania w obudowie (WPM)
Pokrywa
Rys. 3 – montaż
www.lutron.com
Moduł sterowania w obudowie (WPM)
Położenie Właściwy moduł wyjście/
przeznaczenie
Rys. 4 – lokalizacja obrotowego przełącznika adresu
(zdjęto pokrywę)
0
Wszystkie wyjścia wyłączone (OFF)
1-8
Adresy dla normalnego działania
9
Wyjście 1 włączone (ON), pozostałe wyłączone (OFF)
A
Wyjście 2 włączone (ON), pozostałe wyłączone (OFF)
B
Wyjście 3 włączone (ON), pozostałe wyłączone (OFF)
C
Wyjście 4 włączone (ON), pozostałe wyłączone (OFF)
D
Wyjście 5 włączone (ON), pozostałe wyłączone (OFF)
E
Wyjście 6 włączone (ON), pozostałe wyłączone (OFF)
F
Wszystkie wyjścia włączone (ON)
Tab.1 – Ustawianie tarczy adresu
STREFA 2
STREFA 4
STREFA 6
AKTYWNY
SSA
Wyprowadzenie 1 – Jeden przewód 1,0 mm
(18 AWG) na masę
Wyprowadzenie 2 – Nie podłączać
Wyprowadzenia 3 i 4 – 1 para 1,0-0,5 mm
(18-22 AWG), skrętka ekranowana, dla danych
STREFA 1
WYŁĄCZNIE
PRZEWODY CU
KLASA 2
1 23 4
STREFA 3
STREFA 5
KLASA 2 (USA)
IEC PELV
ZERO
Przewód do innej jednostki
sterującej WPM/GRX
2
Rys. 5 – połączenie z procesorem
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
2
6.5
Moduły zdalnego zasilania
Moduły zdalnego zasilania HomeWorks® (RPM)
są stosowane zarówno w scentralizowanym jak
i hybrydowym systemie do sterowania i oświetleniem,
silnikami oraz wentylatorami. Istnieje kilka modeli
RPM; każdy model steruje określonym typem
obciążenia. Moduły RPM są montowane w jednym
z paneli zdalnego zasilania.
MODUŁ ŚCIEMNIACZA
(MODEL HW-RPM-4U-230- CE)
Moduł ściemniacza ma 4 wyjścia, które mogą
przyciemnić lub wyłączyć oświetlenie żarowe,
indukcyjne niskiego napięcia, elektroniczne niskiego
napięcia (wymaga transformatorów niskiego napięcia
Lutron®) lub neonowe/zimna katoda. Każde z 4 wyjść
może wyłączyć oświetlenie elektroniczne niskiego
napięcia lub fluoroscencyjne. Całkowite obciążenie
modułu ściemniacza wynosi 13 A @ 230 V
(3680 W/VA)2. Maksymalne obciążenie pojedynczej
strefy wynosi 10 A.
MODUŁ ŚCIEMNIACZA
(MODEL HW-RPM-4U-240
[NIE SPEŁNIA WYMOGÓW CE])
Moduł ten ma podobną charakterystykę jak model
opisany powyżej, jednak jego całkowite obciążenie
wynosi 16 A @ 220 - 240 V . Maksymalne
obciążenie każdego pojedynczego wyjścia
wynosi 16 A.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.6
MODUŁ SILNIKA
(MODEL HW-RPM-4M-230)
Moduł silnika może sterować czterema 3-przewodowymi
silnikami prądu zmiennego 230 V służącymi do
poruszania roletami, kotarami i zasłonami. Sterownik
każdego silnika używa dwóch wzajemnie sprzężonych
mechanicznie przekaźników do bezpośredniej kontroli,
która zapobiega jednoczesnemu działaniu obu wyjść.
Maksymalna łączna moc przekaźnika wynosi 1/2 HP,
5 A @ 230 V dla obciążeń indukcyjnych, i 1,5 A @
230 V dla obciążeń oporowych.
MODUŁ ZASILANIA PRZEKAŹNIKA
(MODEL HW-RPM-4R)
Moduł zasilania przekaźnika ma 4 wyjścia, które mogą
wyłączyć oświetlenie żarowe, neonowe/zimna katoda,
indukcyjne niskiego napięcia, elektroniczne niskiego
napięcia, fluorescencyjne, lub lampy ksenonowe (HID).
Całkowite obciążenie modułu zasilania przekaźnika
wynosi 64 A @ 220 - 240 V . Maksymalne całkowite
obciążenie każdego pojedynczego wyjścia jest
ograniczone do 16 A 220 - 240 V , 5 A dla silnika.
M O D U Ł A D A P T A C YJ N Y Ś C I E M N I A C Z A
(MODEL HW-RPM-4A-230)
Moduł adaptacyjny ściemniacza ma 4 wyjścia, które
mogą przyciemniać oświetlenie żarowe, indukcyjne
niskiego napięcia, elektroniczne niskiego napięcia
lub neonowe/zimna katoda, oraz wyłączyć diody LED
o napięciu do 300 W na strefę. Moduł adaptacyjny
wykorzystuje naszą technologię RTISS®-TE dla
dostarczenia stabilnego zasilania do oświetlenia
nawet w trudnych warunkach zasilania. Całkowite
obciążenie modułu wynosi 13 A @ 230 V
(2990 W).
Całkowite obciążenie każdego pojedynczego wyjścia
wynosi 8 A (1840 W).
Moduł adaptacyjny ściemniacza doskonale sprawdza
się w warunkach gdzie zasilanie nie jest idealne np.
na jachtach czy żaglowcach. Moduł adaptacyjny
ściemniacza może być stosowany w różnych
kombinacjach z innymi modułami zdalnego zasilania
w panelu zdalnego zasilania HomeWorks.
POŁĄCZENIE Z INTERFEJSEM MODUŁU
Wszystkie urządzenia RPM muszą być połączone
z interfejsem modułu umieszczonym na tym samym
panelu zdalnego sterowania. Jeśli procesor jest
umieszczony na tym samym panelu co RPM, należy
użyć procesora z zintegrowanym interfejsem modułu
(zarówno model H8P5-MI-CE jak i H8P5-MI-H48-CE).
RPM w obudowie są podłączone do interfejsu modułu
za pomocą zespołu przewodów dostarczanych przez
firmę Lutron®.
www.lutron.com
Moduły zdalnego zasilania
Moduł ściemniacza • HW-RPM-4U-230-CE, HW-RPM-4U-240
Typ obciążenia
Żarowe, indukcyjne niskiego napięcia, elektroniczne niskiego napięcia
(wymaga transformatorów niskiego napięcia Lutron®), neonowe/zimna katoda,
fluorescencyjne non-dim. Wyjścia są kompatybilne ze wzmacniaczami mocy
Lutron i interfejsami opisanymi w rozdz. 6.
Maksymalne obciążenie
Model spełniający wymogi CE: ogółem 13 A, maks. 8 A na wyjście.
Model niespełniający wymogów CE: ogółem 16 A, maks. 16 A na wyjście.
Okablowanie
Bloki z zaciskami w panelu zasilania mogą być okablowane jednym przewodem
1,0 - 2,5 mm (18 - 10 AWG) lub 2 przewodami 1,0 - 1,5 mm (18 - 16 AWG).
Patrz: rys. 1, str. 6.10.
1
1
Technologia
W sterowaniu krzywą wschodzącą wykorzystuje się technologię tyrystora
symetrycznego (triac).
Wyposażony w RTISS®, system stabilizacji oświetlenia Real Time.
Ograniczenie zakłóceń
Zespół obwodów elektrycznych znoszący EMI/RFI.
Powietrzny odstęp
izolacyjny
Dostarczona gdy wszystkie 4 obwody są wyłączone.
HW-RPM-4A-230 • moduł adaptacyjny ściemniacza
Typ obciążenia
Żarowe, indukcyjne niskiego napięcia, elektroniczne niskiego napięcia,
diody LED non-dim (do 300 W na strefę) oraz neonowe/zimna katoda.
Wyjścia są kompatybilne ze wzmacniaczami mocy i interfejsami Lutron®.
Maksymalne obciążenie
Ogółem 13 A, maks. 8 A na wyjście.
Okablowanie
Bloki z zaciskami w panelu zasilania mogą być okablowane jednym przewodem
1,0 - 2,5 mm (18 - 10 AWG) lub 2 przewodami 1,0 - 1,5 mm (18 - 16 AWG).
1
1
Sterowanie krzywą wschodzącą i schodzącą wykorzystujące technologię FET.
Wyposażony w RTISS®-TE, system stabilizacji oświetlenia Real Time wzbogacony
w przyciemnianie typu Trailing Edge.
Zawiera ograniczone zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem.
Ograniczenie zakłóceń
Zespół obwodów elektrycznych znoszący EMI/RFI.
Powietrzny odstęp
izolacyjny
Dostarczona gdy wszystkie 4 obwody są wyłączone.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Technologia
Pomoc techniczna: [email protected]
6.7
Moduły zdalnego zasilania
Moduł silnika • HW-RPM-4M-230
Typ obciążenia
Silnik dwukierunkowy, 3-przewodowy o napięciu 120 V lub obciążenie żarowe
non-dim. Wyjścia nie mają ustalonej wartości dla niskonapięciowych obciążeń
elektronicznych lub starterów elektronicznych.
Maksymalne obciążenie
1/2 HP na obwód. maks. 5 A na obwód dla obciążeń silnika, 1,5 A maks.
Na obwód z obciążeniem halogenowym.
Okablowanie
Bloki z zaciskami w panelu zasilania mogą być okablowane jednym przewodem
1,0 - 2,5 mm (18 - 10 AWG) lub 2 przewodami 1,0 - 1,5 mm (18 - 16 AWG).
4 dodatkowe bloki z zaciskami muszą być zainstalowane do zespołu szyny DIN.
Patrz: rys. 2, str. 6.10.
1
1
Technologia
Przełącznik przekaźnika, mechanicznie sprzężone przekaźniki zapewniające
ochronę silnika.
Ograniczenie zakłóceń
Zespół obwodów elektrycznych znoszący EMI/RFI.
Powietrzny odstęp
izolacyjny
Dostarczona gdy wszystkie 4 obwody są wyłączone.
HW-RPM-4R • moduł zasilania przekaźnika (100-277 V)
Typ obciążenia
Obciążenia nieściemnialne.
Maksymalne obciążenie
Ogółem 64 A, maks. 16 A, na wyjście (5 A dla obciążeń silnika).
Okablowanie
Bloki z zaciskami w panelu zasilania mogą być okablowane jednym przewodem
1,0 - 2,5 mm (18 - 10 AWG) lub 2 przewodami 1,0 - 1,5 mm (18 - 16 AWG).
4 dodatkowe, szare bloki z zaciskami muszą być zainstalowane do zespołu
szyny DIN. Szare bloki z zaciskami mogą być okablowane jednym przewodem
0,75 - 10 mm (18 - 8 AWG) lub dwoma przewodami 1.5 - 4,0 mm (16 - 12 AWG).
Patrz: rys. 3, str. 6.10.
1
1
1
1
Technologia
Opatentowana technologiaograniczenia łuku elektrycznego Softswitch®,
stosowana do przedłużenia żywotności przekaźnika.
Ograniczenie zakłóceń
Zespół obwodów elektrycznych znoszący EMI/RFI.
Powietrzny odstęp
izolacyjny
Dostarczona gdy wszystkie 4 obwody są wyłączone.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.8
www.lutron.com
Moduły zdalnego zasilania
Wszystkie moduły zdalnego zasilania
Numery modeli
HW-RPM-4U-230-CE: moduł ściemniacza zgodny z CE.
HW-RPM-4U-240: moduł ściemniacza nie zgodny z CE.
HW-RPM-4M-230: moduł silnika.
HW-RPM-4R: moduł zasilania przekaźnika.
HW-RPM-4A-230: moduł adaptacyjny ściemniacza.
Napięcie wejściowe
RPM-4U, RPM-4M, RPM-4A: 220-240 V
RPM-4R: 100-277 V
50/60 Hz
Liczba wyjść
4
Certyfikaty
CE, C-TICK (z wyjątkiem HW-RPM-4U-240)
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0-90%, bez kondensacji.
Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Wytwarzanie ciepła przy
pełnym obciążeniu
Moduły 4A, 4U generują do 82 BTU na godzinę przy pełnym obciążeniu.
Moduły 4R, 4M generują do 18 BTU na godzinę przy pełnym obciążeniu.
Połączenia zasilania
Oddzielić obciążenia niskonapięciowe na szynie DIN bloków z zaciskami dla
każdego RPM. Zaciski na blokach powinny być dokręcone do 0,40-0,57 N·m.
Komunikacja
niskonapięciowa
Wiązka przewodów komunikacyjnych dostarczana przez Lutron®.
Adresowanie
Przełącznik obrotowy. Zajmuje 1 z 8 adresów RPM na MI.
Diagnostyka
Diody LED stanowiące wskaźnik właściwego połączenia z interfejsem modułu.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Bezpieczeństwo w razie
awarii
Przełącznik obrotowy na RPM pozwala na sterowanie ręczne każdego
obciążenia.
Wymiary
99 mm szer. x 178 mm wysokości.
Montaż
Panele zdalnego zasilania HWI-PNL-8 i HWBP-8D mogą utrzymać do 8 RPM.
HWI-PNL-5 Panel zdalnego zasilania może utrzymać do 5 RPM.
Uwaga: Urządzenia RPM mogą wydawać dźwięk a wewnętrzne przekaźniki brzęczą w czasie
pracy. Montować miejscach, gdzie tego typu dźwięk jest akceptowalny. Należy
umieścić w odległości nie mniejszej niż 1,8 m od czułych urządzeń elektronicznych.
Masa z opakowaniem
1,0 kg
Minimalne obciążenie
HW-RPM-4U: 25 W/VA na wyjście
HW-RPM-4A: 10 W/VA na wyjście
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
50/60 Hz
6.9
Moduły zdalnego zasilania –
Schematy okablowania
Ściemniany
fazowy 1
Ściamniany
fazowy 2
Ściemniany
fazowy 3
Sciamniany
fazowy 4
220-240 V
Wyjmowane mostki
przewodów
Wymiary
Czerwony 1
Czerwony 2
Czerwony 3
A
B
mm
cale
99
178
3-7/8
7
Czerwony 4
faza
Brązowy
Zero
Niebieski
Od tablicy
rozdzielczej
Obciążenie zero 1
Obciążenie zero 2
Obciążenie zero 3
Obciążenie zero 4
Przełącznik obrotowy
ustawiania adresu
4-pinowy konektor dla
zespołu przewodów
interfejsu modułu
Rys. 1 – HW-RPM-4U-230-CE, HW-RPM-4U-240, i HW-RPM-4A-230
220 - 240 V faza z panelu
rozdzielczego (20 A)
Zerowy od tablicy rozdzielczej
Czerwony 1
Żółty 1
Czerwony 2
Żółty 2
Czerwony 3
Żółty3
Żółty 4
Niżej
Wyżej
Niżej
Wyżej
Czerwony 4
Brązowy
Niebieski
Przełącznik obrotowy
ustawiania adresu
4-pinowy konektor dla
zespołu przewodów
interfejsu modułu
Rys. 2 – HW-RPM-4M-230
120-240 V
zasilanie z panelu
rozdzielczego
Czerwony 1
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.10
Czarny 1
Kontrolby fazy
Kontrolny zera
Czerwony 2
Zerowy od
tablicy
rozdzielczej
Czarny 2
Czerwony 3
Czarny 3
Czerwony 4
Czarny 4
Przełącznik obrotowy
ustawiania adresu
4-pinowy konektor dla
zespołu przewodów
interfejsu modułu
Rys. 3 – HW-RPM-4R
www.lutron.com
Moduły zdalnego zasilania –
przełącznik obrotowy adresu
Powiększony widok przełącznika
obrotowego adresu
P O Z YC JA P R Z E Ł Ą C Z N I KA O B R OTOW E G O
ADRESU DL A HW-RPM-4M
Pozycja
Wyjście modułu/przeznaczenie
Pozycja
Wyjście modułu/przeznaczenie
0
Wszystkie wyjścia wyłączone (OFF)
0
1-8
Adresy dla normalnego działania
Wszystkie wyjścia WYŁĄCZONE
(OFF)
9, A
Nieużywany
1-8
Adresy dla normalnego działania
B
Wyjście 1 WŁĄCZONE (ON) służy
do chwilowego oświetlenia i/lub
testu strefy
9, A-D
Nieużywany
E
Wszystkie górne przełączniki
WŁĄCZONE (ON)- służy do
bezpośredniego testu silnika
F
Wszystkie dolne przekaźniki
WŁĄCZONE (ON)- służy do
bezpośredniego testu silnika
C
Wyjście 2 WŁĄCZONE (ON) służy
do chwilowego oświetlenia i/lub
testu strefy
D
Wyjście 3 WŁĄCZONE (ON) służy
do chwilowego oświetlenia i/lub
testu strefy
E
Wyjście 4 WŁĄCZONE (ON) służy
do chwilowego oświetlenia i/lub
testu strefy
F
Wszystkie wyjścia WŁĄCZONE (ON)
służy do chwilowego oświetlenia
i/lub testu strefy
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
P O Z YC JA P R Z E Ł Ą C Z N I KA O B R OTOW E G O
ADRESU DL A HW-RPM-4U, 4R, 4A
Pomoc techniczna: [email protected]
6.11
Interfejs modułu
Interfejsy modułów kontrolują do 8 RPM i są dostępne
w 2 konfiguracjach: zintegrowanej z procesorem
HomeWorks® bądź jako niezależne urządzenia.
Każdy procesor serii 8 HomeWorks może kontrolować
do 16 interfejsów modułu.
NIEZALEŻNY INTERFEJS MODUŁU
(MODEL HWI-MI-230)
Niezależny interfejs modułu kontroluje do 8 RPM
w panelu zdalnego zasilania, który nie zawiera
procesora. Niezależny interfejs modułu może być
zainstalowany w HWI-PNL-8-CE, HWI-PNL-5-CE,
PBK8-40-13-CE lub PBK8-40-13-10-CE.
Z I N T E G R O WA N Y I N T E R F E J S M O D U Ł U
Niektóre modele procesora serii 8 (model HWI-PM-230,
H8P5-MI-CE i H8P5-MI-H48-CE) zawierają zintegrowane
interfejsy modułu, pozwalające na zainstalowanie
w tym samym panelu do 8 RPM. Procesory
z zintegrowanymi interfejsami modułu muszą
być instalowane w panelach zdalnego zasilania
HWI-PNL-8-CE.
Widok niezależnego interfejsu modułu
(HWI-MI-230)
M O Z L I W O Ś C I S T E R O WA N I A R Ę C Z N E G O
Każdy interfejs modułu posiada wejście do sterowania
ręcznego, pozwalające na zaprogramowanie scen
oświetleniowych, które mogą być uruchamiane za
pomocą przełączników umieszczonych w dowolnym
miejscu domu.
POŁĄCZENIE Z PROCESOREM
Każdy procesor serii 8 HomeWorks posiada 1 łącze
komunikacyjne (Łącze 1) przeznaczone do kontroli
do 16 MI. Połączenie to musi być szeregowe
i wymaga 2 par przewodów typu skrętka
ekranowana [1 para 1,0 mm (18 AWG), 1 para
0,5 - 1,0 mm (18-22 AWG)] klasa 2/PELV. Można
zastosować model GRX-CBL-346S-500 firmy Lutron®.
2
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.12
2
Procesor z zintegrowanym interfejsem modułu
www.lutron.com
Interfejs modułu
Specyfikacje niezależnego interfejsu modułu HWI-MI-230 i interfejsu modułu
zintegrowanego z procesorami serii 8 systemu HomeWorks®
Numery modeli
HWI-MI-230: Niezależny interfejs modułu.
HWI-PM-230, H8P5-MI-CE, H8P5-MI-H48-CE:
procesor serii 8 z zintegrowanym interfejsem modułu.
Napięcie wejściowe
Interfejs modułu zintegrowany z procesorem, jest zasilany napięciem 15 V
dostarczanym przez zaciski 1 i 2 konektora łącza komunikacyjnego procesora.
Niezależny interfejs modułu jest zasilany przez oddzielne urządzenie zasilające
(220-240 V
50/60 Hz) na blokach z zaciskami, szyny DIN. Zacisk 2 nie
powinien być połączony z konektorem łącza komunikacyjnego procesora.
Certyfikaty
CE, C-TICK
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0-90%, bez kondensacji.
Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Typ przewodu
niskonapięciowego
2 pary przewodów typu skrętka ekranowana [1 para 1,0 mm (18 AWG),
1 para 0,5 - 1,0 mm (18-22 AWG)] klasa 2/PELV. Można zastosować model
GRX-CBL-346S-500 firmy Lutron®.
Konfiguracja okablowania
niskiego napięcia
Maks. długość przewodów - 305 m. Musi być połączony w układzie szeregowym.
Jeśli całkowita dł. przewodów przekracza 15 m, konieczny jest terminator (LT-1.)
2
2
Połączenie niskiego napięcia Jeden 4-pinowy, ruchomy blok z zaciskami. Do każdego z zacisków można
podłączyć do dwóch przewodów 1,0 mm (18 AWG).
Adresowanie
Przełącznik obrotowy. Zajmuje 1 z 16 adresów MI na magistrali MI.
Diagnostyka
3 diody LED do usuwania problemów komunikacyjnych z procesorem i RPM.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Zabezpieczenie przed
niewłaściwym
podłączeniem przewodów
Wszystkie wejścia bloku z zaciskami są zabezpieczone przeciwko przepięciom
i niewłaściwym podłączeniem przewodów (np. odwrotne połączenie
przewodów lub zwarcie).
Bezpieczeństwo w razie
awarii
Ręczne sterowanie scenami jest aktywowane dla wszystkich RPM połączonych
z MI przez zamknięcie przełącznika połączonego pomiędzy dwoma ręcznie
sterowanymi zaciskami. Przełącznik (lub przekaźnik) kontaktowy musi być
przystosowany do przełączania prądu o natężeniu 50 mA i napięciu 30 V .
Pojedynczy przełącznik może być używany do obsługi kilku MI połączonych
równolegle, pod warunkiem zachowania właściwej polaryzacji we wszystkich
elementach. W takiej konfiguracji przełącznik musi być przystosowany do prądu
o natężeniu będącym sumą natężeń wszystkich podłączonych MI (np. 6 MI
podłączonych do jednego ręcznie sterowanego przełącznika wymaga
przełącznika przystosowanego do 300 mA i 30 V ).
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
2
6.13
Interfejs modułu
Specyfikacje niezależnego interfejsu modułu HWI-MI-230 i interfejsu modułu
zintegrowanego z procesorami serii 8 systemu HomeWorks®
Wymiary do montażu
Patrz: rys. 1, na str. 6.15.
Montaż
Patrz: rys. 2, 3 i 4 na str. 6.15. Zintegrowany MI jest montowany w procesorze.
Niezależny MI jest montowany w prawym dolnym rogu obudowy panelu
(HWI-PNL-8-CE, HWI-PNL-5_CE, PBK8-40-13-CE i PBK8-40-13-10-CE).
Masa z opakowaniem
1,8 kg
Wyjście
Kompatybilny z modułem ściemniającym HW-RPM-4U, modułem
HW-RPM-4E ELV, modułem silnika HW-RPM-4M, modułem zasilania
przekaźnika HW-RPM-4R i modułem adaptacyjnym ściemniacza HW-RPM-4A.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.14
www.lutron.com
Interfejs modułu
75 mm
(3 cale)
91 mm
(3-5/8 cala)
Rys. 1 – Wymiary HWI-MI-230
Procesor z zintegrowanym interfejsem modułu
Rys. 3 – HWI-MI-230 montowany
w obudowie PBK-40-13-CE
Rys. 4 – HWI-MI-230 montowany
w obudowie HWI-PNL-5-CE
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
333 mm
(13-1/8 cala)
6.15
Panele zdalnego zasilania (bez zabezpieczeń)
Panele zdalnego zasilania są dostępne w dwóch
różnych rozmiarach. Liczba i typ komponentów
panelu zdalnego zasilania mogą być dopasowane
do wielkości, planu oświetlenia oraz projektu domu.
5 - M O D U Ł O W Y PA N E L Z DA L N E G O Z A S I L A N I A
( M O D E L H W I - P N L- 5 - C E )
Może zawierać następujące kombinacje
komponentów:
Panele zdalnego zasilania mogą zawierać procesory
serii 8, moduły zdalnego zasilania lub interfejsy
modułów HomeWorks®. Na rysunkach poniżej
pokazano kilka możliwych konfiguracji.
Moduły zdalnego
zasilania
8 - M O D U Ł O W Y PA N E L Z DA L N E G O Z A S I L A N I A
( M O D E L H W I - P N L- 8 - C E )
Interfejs modułu
Może zawierać jedną z następujących kombinacji
komponentów:
• Interfejs modułu (1)
• Moduły zdalnego zasilania (maks. 5)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.16
Moduły
zdalnego
zasilania
Moduły
zdalnego
zasilania
Procesor
serii 8
Interfejs
modułu
• Procesor (1)
• Interfejs modułu (1)
• Moduły zdalnego
• Moduły zdalnego
zasilania (maks. 8)
zasilania (maks. 8)
Uwaga: HWI-PNL-5 nie mogą zawierać procesora HomeWorks
www.lutron.com
Panele zdalnego zasilania (bez zabezpieczeń)
Numery modeli
HWI-PNL-8-CE: 8-modułowy panel zdalnego zasilania.
Pojemność
8 RPM (HW-RPM-4U, HW-RPM-4E, HW-RPM-4M, HW-RPM-4R, i HW-RPM-4A)
i 1 interfejs modułu lub procesor serii 8.
Certyfikaty
CE, C-TICK
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji.
Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Montować w miejscu gdzie otwory wentylacyjne nie będą zasłonięte.
Wytwarzanie ciepła
przy pełnym obciążeniu
Maks. 656 BTU na godz.
Połączenia zasilania
Używać wyłącznie przewodów miedzianych, przewody zasilające 60/75 °C.
Bloki zaciskowe na szynie DIN zapewniające okablowanie dla modułu
zdalnego zasilania(RPM) oraz zasilanie procesora/MI. Zaciski na blokach
zaciskowych powinny być dokręcone do 0,40 - 0,57 N·m. Patrz: str. 6.19.
Bloki z zaciskami
na szynie DIN
Bloki z zaciskami w panelu zasilania mogą być okablowane jednym przewodem
1,0 - 2,5 mm (18-10 AWG) lub 2 przewodami 1,0 - 1,5 mm (18-16 AWG). Zaciski
na blokach zaciskowych powinny być dokręcone do 0,40 - 0,57 N·m. Wszystkie
bloki zaciskowe są zaopatrzone w wyjmowane zaciski (typu jumper) przewodów
obejściowych. Po sprawdzeniu czy wszystkie obwody zostały właściwie
okablowane, należy zdjąć zaciski.
Zaciski szyny uziemiającej
24 punkty uziemienia.
Zabezpieczenie przed
niewłaściwym
podłączeniem przewodów
Wszystkie bloki z zaciskami są zaopatrzone w wyjmowane mostki (typu jumper)
przewodów obejściowych.
Montaż
Panel musi być zamontowany z odchyleniem około 7 stopni od pionu. Należy
pozostawić przynajmniej 30 - cm przestrzeń w górnej i dolnej części panelu oraz
min. 30 - cm odstęp w przedniej części panelu. Panele zdalnego zasilania mogą
wydawać dźwięk a wewnętrzne przekaźniki brzęczą w czasie pracy. Montować
w miejscach, gdzie tego typu dźwięk jest akceptowalny. Zamontować tak, by
przewody zasilania znajdowały się w odległości przynajmniej 1,8 m od urządzeń
audio lub innych urządzeń elektronicznych oraz ich okablowania.
Wymiary
36,5 cm x 150 cm x 11,0 cm
Budowa
Obudowa: Blacha galwanizowana 1,5 mm (niemalowana).
Pokrywa: Pomalowana na czarno z otworami wentylacyjnymi.
Masa z opakowaniem
11,4 kg
2
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
1
6.17
Panele zdalnego zasilania (bez zabezpieczeń)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.18
Numery modeli
HWI-PNL-5-CE: 5-modułowy panel zdalnego zasilania.
Pojemność
5 RPM (HW-RPM-4U, HW-RPM-4E, HW-RPM-4M, HW-RPM-4R, i HW-RPM-4A)
oraz interfejs modułu.
Certyfikaty
CE, C-TICK
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji.
Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Montować w miejscu gdzie otwory wentylacyjne nie będą zasłonięte.
Wytwarzanie ciepła przy
pełnym obciążeniu
Maks. 420 BTU na godz.
Połączenia zasilania
Używać wyłącznie przewodów miedzianych, przewody zasilające 60/75 °C.
Bloki z zaciskami na szynie DIN zapewniające okablowanie dla modułu
zdalnego zasilania(RPM) oraz zasilanie procesora/MI. Zaciski na blokach
zaciskowych powinny być dokręcone do 0,40 - 0,57 N·m. Patrz: str. 6.19.
Bloki z zaciskami
na szynie DIN
Bloki z zaciskami w panelu zasilania mogą być okablowane jednym przewodem
1,0 - 2,5 mm (18-10 AWG) lub 2 przewodami 1,0 - 1,5 mm (18-16 AWG). Zaciski
na blokach zaciskowych powinny być dokręcone do 0,40 - 0,57 N·m. Wszystkie
bloki zaciskowe są zaopatrzone w wyjmowane zaciski (typu jumper) przewodów
obejściowych. Po sprawdzeniu czy wszystkie obwody zostały właściwie
okablowane, należy zdjąć zaciski.
Zaciski szyny uziemiającej
24 punkty uziemienia.
Zabezpieczenie przed
niewłaściwym
podłączeniem przewodów
Wszystkie bloki z zaciskami są zaopatrzone w wyjmowane mostki (typu jumper)
przewodów obejściowych.
Montaż
Panel musi być zamontowany z odchyleniem około 7 stopni od pionu. Należy
pozostawić przynajmniej 30 - cm przestrzeń w górnej i dolnej części panelu oraz
min. 30 - cm odstęp w przedniej części panelu. Panele zdalnego zasilania mogą
wydawać dźwięk a wewnętrzne przekaźniki brzęczą w czasie pracy. Montować
w miejscach, gdzie tego typu dźwięk jest akceptowalny. Zamontować tak, by
przewody zasilania znajdowały się w odległości przynajmniej 1,8 m od urządzeń
audio lub innych urządzeń elektronicznych oraz ich okablowania.
Wymiary
36,5 cm x 81 cm x 11,0 cm
Budowa
Obudowa: Blacha galwanizowana 1,5 mm (niemalowana).
Pokrywa: Pomalowana na czarno z otworami wentylacyjnymi.
Masa z opakowaniem
8,6 kg
1
2
www.lutron.com
Panele zdalnego zasilania
(bez przerywaczy obwodu) Instalacja
1 cm
(3/8 cala)
20 cm
(8 cala)
6 cm
(2-1/2
cala)
1 cm
(3/8 cala)
Rekomendowane wejście
przewodów zasilania
Średnica 8 mm
(5/16 cala)
106 cm
(41-3/4 cala)
Otwory 16 mm
do montażu
natynkowego
(4 miejsca)
150 cm
(59 cali)
Lokalizacja modułów
(maks. 8)
Bloki z zaciskami
Do góry
-7º
37 cm
(14-3/4 cala)
Wkręty do montażu
podtynkowego
(4 miejsca)
+7º
22 cm
(11 cala)
Panel należy
zamontować
pionowo
38,5 cm
(15-1/8 cala)
36,5 cm
(14-3/8
cala)
Zastępcze wejście
przewodów zasilania
Wejście przewodów
sterowania (klasa 2/PELV)
Rys. 1 – HW-PNL-8-CE wymiary panelu
Rys. 2 – Przepust okablowania
Panel ma głębokość 11,0 cm
36,5 cm
(14-3/8 cala)
18 cm
(7 cali)
Średnica 8 mm
(5/16 cala)
81 cm
(32 cale)
Otwory 16 mm
do montażu
natynkowego
(4 miejsca)
Do góry
-7º
+7º
Panel należy
zamontować
pionowo
Wkręty do
montażu
podtynko
wego
(4 miejsca)
19 cm
(7-1/2 cala)
Zastępcze
wejście
przewodów
zasilania
Wejście
przewodów
sterowania
(klasa 2/PELV)
38,54 cm
(15-1/8 cala)
Rys. 1 – HW-PNL-5-CE wymiary panelu
Rys. 2 – Przepust okablowania
Panel ma głębokość 11,0 cm
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
74 cm
(29 cali)
Rekomendowane
wejście
przewodów
zasilania
6.19
Panele zdalnego sterowania
(z zabezpieczeniami)
Panele zdalnego sterowania z zabezpieczeniami
zawierają zabezpieczenia wejściowe i opcjonalnie
zabezpieczenia wyjściowe 10 A. Panele zdalnego
sterowania z zabezpieczeniami wymagają tylko
zasilania 3 - fazowego z głównego panelu
rozdzielczego, redukując w ten sposób liczbę
wymaganych połączeń.
Dostępne są standardowe panele zdalnego sterowania
z zabezpieczeniami, które mieszczą do 8 modułów
RPM. Niestandardowe panele zdalnego sterowania
z zabezpieczeniami mieszczą do 5 modułów.
PBK5-40-13-10-CGP1243 z zabezpieczeniami wejścia
i wyjścia.
PBK5-40-13-CE-CGP1244 tylko z zabezpieczeniami
wejścia.
Blok z zaciskami
Zabezpieczenie
sterowania
Zabezpieczenia
wejścia
Aby uzyskać więcej informacji n/t paneli PBK5,
prosimy skontaktować się z firmą Lutron®.
Panele zdalnego sterowania z zabezpieczeniami wejścia
(PBK8-40-13-CE)
Zabezpieczenia
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.20
Zabezpieczenie
sterowania
Zabezpieczenia
wejścia
Interfejs modułu
Panele zdalnego sterowania
z zabezpieczeniami wejścia i wyjścia
(PBK8-40-13-10-CE)
www.lutron.com
Panele zdalnego sterowania
(z zabezpieczeniami)
Numery modeli
PBK8-40-13-CE, PBK8-40-13-10-CE
Pojemność
8 RPM (HW-RPM-4U i HW-RPM-4A) i 1 interfejs modułu lub procesor serii 8.
Certyfikaty
CE, C-TICK
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji.
Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Montować w miejscu gdzie otwory wentylacyjne nie będą zasłonięte.
Wytwarzanie ciepła przy
pełnym obciążeniu
Maks. 656 BTU na godz.
Połączenia zasilania
Używać wyłącznie przewodów miedzianych, przewody zasilające 60/75 °C.
Bloki z zaciskami na szynie DIN zapewniające okablowanie dla modułu
zdalnego zasilania(RPM) oraz zasilanie procesora/MI. Zaciski na blokach
zaciskowych powinny być dokręcone do 0,40 - 0,57 N·m.
Bloki z zaciskami
na szynie DIN
Bloki z zaciskami w panelu zasilania mogą być okablowane jednym przewodem
1,0 - 2,5 mm (18-10 AWG) lub 2 przewodami 1,0 - 1,5 mm (18-16 AWG). Zaciski
na blokach zaciskowych powinny być dokręcone do 0,40 - 0,57 N·m. Wszystkie
bloki zaciskowe są zaopatrzone w wyjmowane zaciski (typu jumper) przewodów
obejściowych. Po sprawdzeniu czy wszystkie obwody zostały właściwie
okablowane, należy zdjąć zaciski.
Zaciski szyny uziemiającej
40 punktów uziemienia.
Zabezpieczenie przed
niewłaściwym
podłączeniem przewodów
Wszystkie bloki z zaciskami są zaopatrzone w wyjmowane mostki (typu jumper)
przewodów obejściowych.
Montaż
Panel musi być zamontowany pionowo (odchylenie +/- 7 stopni od pionu).
Należy pozostawić przynajmniej 30 - cm przestrzeń w górnej i dolnej części
panelu oraz min. 30 - cm odstęp w przedniej części panelu. Panele zdalnego
zasilania mogą wydawać dźwięk a wewnętrzne przekaźniki brzęczą w czasie
pracy. Montować w miejscach gdzie tego typu dźwięk jest akceptowalny.
Zamontować tak, by przewody zasilania znajdowały się w odległości
przynajmniej 1,8 m od urządzeń audio lub innych urządzeń elektronicznych
oraz ich okablowania.
Wymiary
42,7 cm x 160 cm x 10,2 cm
Budowa
Obudowa: Blacha galwanizowana 1,5 mm (niemalowana).
Pokrywa: Pomalowana na czarno z otworami wentylacyjnymi.
Masa z opakowaniem
30,9 kg
2
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
1
6.21
Panele zdalnego sterowania
(z zabezpieczeniami) Instalacja
33 cm
(13 cali)
5,4 cm
2-1/8 cala)
Średnica 8 mm
(5/16 cala)
Otwory 16 mm
do montażu
natynkowego
(4 miejsca)
111,8 cm
(44-1/2 cala)
160 cm
(63 cale)
Do góry
-7º
33 cm
(13 cali)
+7º
Panel należy
zamontować pionowo
Umiejscowienie wkrętów
do montażu MI
41.6 cm
(16-3/8 cala)
Wkręty do montażu
podtynkowego
(4 miejsca)
42,7 cm
45,7 cm
(18 cali)
Wejście przewodów obciążenia
Rys. 21 – Wymiary panelu
Panel ma 10,2 cm głębokości
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
6.22
Uwagi:
1. PBK8-40-13-CE jest wyposażony w jedno 3-fazowe, 4-polwe, 40 A,
zabezpieczenie główne wejścia; osiem (8) 13 A zabezpieczeń
zasilania obwodów; i jedno (1) 13 A zabezpieczenie zasilania
sterowania.
2. PBK8-40-13-10-CE jest wyposażony również w 32 zabezpieczenia
obwodów 10 A.
Bloki z zaciskami
Wejście głównego zasilania
Zacisk oczkowy uziemienia
Wejście przewodów sterowania
(klasa 2/PELV)
Rys. 22 – Przepust okablowania
www.lutron.com
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Wzmacniacze
mocy
i interfejsy
Pomoc techniczna: [email protected]
7.1
Wzmacniacze mocy i interfejsy
Wzmacniacze mocy i interfejsy są wymagane w
niektórych zastosowaniach systemu dla zwiększenia
mocy urządzeń lub połączenia z określonym typem
obciążenia. Wzmacniacze mocy i interfejsy mogą być
stosowane z przełącznikami HomeWorks® Maestro,
jednostkami kontrolnymi GRAFIK Eye® i GRAFIK
Integrale®, modułami WPM oraz modułami zdalnego
zasilania. Wzmacniacze mocy i interfejsy instalowane
są zwykle w skrzynkach elektrycznych lub mniej
eksponowanych miejscach.
WZMACNIACZE MOCY – MODELE
N G R X- P B - C E I N G R X- P B - AU
(NIE SPEŁNIA WYMOGU- CE)
Wzmacniacze mocy zwiększają moc
dla pojedynczej strefy oświetlenia.
Ze wzmacniaczami współpracują
następujące typy obciążeń: żarowe,
indukcyjne niskiego napięcia,
elektroniczne niskiego napięcia
(wymaga transformatorów niskiego
napięcia, Lutron®) oraz neonowe/
zimna katoda.
I N T E R F E J S N I S KO N A P I Ę C I O W E G O
OŚWIETLENIA ELEKTRONICZNEGO M O D E L E N G R X- E LV I - C E
I N G R X- E LV I - AU ( N I E S P E Ł N I A
W YM O G Ó W C E )
Interfejsy niskonapięciowego oświetlenia
elektronicznego służą do przyciemnienia
pojedynczej strefy niskonapięciowego
oświetlenia elektronicznego. ELVI nie
muszą być stosowane z GRAFIK Integrale
lub jeśli stosuje się transformatory
niskonapięciowe Lutron (patrz: rozdz. 12).
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
7.2
INTERFEJS ŚCIEMNIACZ A
D O L A M P JA R Z E N I OW YC H MODEL NGRX-FDBI-AU
(NIE SPEŁNIA WYMOGÓW CE)
Interfejsy starterów ściemniaczy do
lamp jarzeniowych są używane do
przyciemniania pojedynczej strefy
oświetlenia jarzeniowego za pomocą
stastateczników ściemnialnych Lutron
Hi-lume®.
INTERFEJS 0 - 10 V M O D E L G R X -T V I
Interfejsy 0 - 10 V stosowane są do
przyciemniania pojedynczej strefy
oświetlenia fluorescencyjnego ze
statecznikami ściemnialnymi, które
wymagają do sterowania sygnału
0 - 10 V. TVI mogą być również
stosowane do przełączania
stateczników elektronicznych
non-dim 10 A lub silników 1/2 HP.
MODUŁY 10 V
( PAT R Z : Z E S TAW T V M )
Moduły TVM mogą być umieszczone
w panelach zdalnego sterowania
HomeWorks. Moduł TVM jest
stosowany łącznie z modułem
HW-RPM-4U do kontrolowania
stateczników ściemnialnych
w lampach jarzeniowych, które
używają zarówno sygnału
kontrolnego 0 - 10 V, jak i sygnałów
kontrolnych DSI, PWM lub DALI
(wyłącznie poziom jasności).
INTERFEJS SZTUCZNEGO,
MINIMALNEGO OBCIĄŻENIA
L U T- L B X - C E - W H
D M X - 5 1 2 I N T E R F E J S L U T- D M X
Dostarcza minimalne obciążenie do
ściemniacza, w sytuacji gdy aktualne
obciążenie jest mniejsze od
minimalnego.
LUT-DMX łączy się z łączem MI (1)
procesora serii 8. Interfejs zamienia
poziomy ściemniania strefy do
protokołu DMX-512 dla maks.
256 stref pojedynczego procesora
HomeWorks.
www.lutron.com
Wzmacniacze mocy i interfejsy
Numery modeli
NGRX-PB-AU, NGRX-PB-CE: Wzmacniacze mocy.
NGRX-ELVI-AU, NGRX-ELVI-CE: Interfejs niskonapięciowego obciążenia
elektronicznego.
NGRX-FDBI-AU: Interfejs startera ściemniacza fluorescencyjnego.
Napięcie wejściowe
220 - 240 V
Certyfikaty
CE, C-Tick (modele spełniają wymogi CE)
Typ obciążenia
NGRX-PB-: żarowe, indukcyjne niskiego napięcia, elektroniczne niskiego napięcia
(wymaga transformatorów niskiego napięcia, Lutron®).
NGRX-ELVI-: elektroniczne niskiego napięcia
NGRX-GRX-FDBI-: Lutron Hi-lume® stateczniki ściemnialne lamp fluorescencyjnych.
Maksymalne obciążenie
NGRX-PB-AU: 10 A
NGRX-PB-CE: 8 A montowany natynkowo, 5,2 A montowany podtynkowo
NGRX-ELVI-: 5 A (Modele spełniające i niespełniające wymogów CE)
NGRX-FDBI-AU: 10 A
Minimalne obciążenie
25 W/VA
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji.
Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Wytwarzanie ciepła przy
pełnym obciążeniu
82 BTU na godz. na wyjście.
Połączenia zasilania
Patrz: rys. 2-6, str. 7.4 - 7.6.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Montaż
Puszka ścienna 2-zespołowa (typ amerykański), głębokość min. 70 mm,
zaleca się głębokość 89 mm. (2) Można użyć Lutron nr kat. 241218.
Zaciski
Do każdego zacisku można podłączyć 2 przewody 2,5 mm (12 AWG).
Masa z opakowaniem
0,5 kg
50/60 Hz
116 mm
(4-5/8 cala)
114 mm
(4-1/2 cala)
17 mm
(11/16 cala)
48 mm
(1-15/16
cala)
Rys. 1 – Wymiary
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
2
7.3
Wzmacniacze mocy – Schematy okablowania
1
2
Przełącznik
NGRX-PB-AU lub NGRX-ELVI-AU
Obciążenie –
oświetlenie
Zero N
Wejście strefy
NIE UŻYWAĆ
Uziemienie
Faza
Strefa wyjścia
À
Przełącznik zdalny
Faza
220-240 V
50/60Hz
Zero
Rys. 2 – NGRX-PB-AU i NGRX-ELVI-AU z HomeWorks® Maestro®
1
2
Przełącznik
NGRX-PB-CE lub NGRX-ELVI-CE
Obciążenie –
oświetlenie
Zero N
Wejście strefy
Strefa wyjścia
Uziemienie
Faza
NIE UŻYWAĆ
À
Przełącznik zdalny
Faza
220-240 V
50/60 Hz
Zero
Rys. 3 – NGRX-PB-CE i NGRX-ELVI-CE z HomeWorks Maestro
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
7.4
1
Do przełącznika Maestro HomeWorks można podłączyć do 9 zdalnych przełączników Maestro HomeWorks.
Całkowita długość przewodów wszystkich urządzeń nie może przekraczać 50 m.
2
Przełączniki muszą być podłączone po stronie interfejsu w wielolokacyjnej instalacji.
www.lutron.com
Wzmacniacze mocy – Schematy okablowania
NGRX-PB-AU lub NGRX-ELVI-AU
HW-RPM-4U-240
Zero N
Wejście strefy
NIE UŻYWAĆ
Uziemienie
Faza
Strefa wyjścia
À
Obciążenie –
oświetlenie
220-240 V
Zero
220-240 V
Zero
Rys. 4 – NGRX-PB-AU lub NGRX-ELVI-AU z modułami zdalnego zasilania
NGRX-PB-CE lub NGRX-ELVI-CE
HW-RPM-4U-240
Zero N
Wejście strefy
Strefa wyjścia
Uziemienie
Faza
NIE UŻYWAĆ
À
Obciążenie –
oświetlenie
220-240 V
Zero
220-240 V
Zero
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Rys. 5 – NGRX-PB-CE lub NGRX-ELVI-CE z modułami zdalnego zasilania
Pomoc techniczna: [email protected]
7.5
FDBI – Schematy okablowania
Statecznik(i) ściemnialny(e)
lamp fluorescencyjnych
Lutron® Hi-lume®
HW-RPM-4U-240
Zero N
Wejście strefy
Faza SW
Uziemienie
Faza
Strefa wyjścia
À
NGRX-FDBI-AU
220-240 V
Zero
220-240 V
Zero
Rys. 6 – NGRX-FDBI-AU instalacja z modułami zdalnego sterowania
2
Faza
Obciążenie –
oświetlenie
Uziemienie
LUT-LBX
Przełącznik
Zero N
1
Przełącznik zdalny
Faza
220-240 V
Zero
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
7.6
Rys. 7 – LUT-LBX
www.lutron.com
Interfejs 0-10 V
Numery modeli
GRX-TVI
Napięcie wejściowe
100 - 277 V
Certyfikaty
CE, C-Tick, UL, CSA, NOM
Typ obciążenia
Stateczniki ściemniany lampy fluorescencyjnej, który akceptuje sygnał kontrolny
0-10 V.
Maksymalne obciążenie
10 A lub 1/2 HP
Minimalne obciążenie
25 W/VA
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0 - 90%, bez kondensacji.
Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
0-10V wartość
znamionowa wyjścia
Pobór własny prądu o natężeniu 10 μA-300 mA,
Połączenia zasilania
Patrz: rys. 2 str. 7.8
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Montaż
Montowany na ścianie.
Zaciski
Do każdego zacisku można podłączyć 2 przewody 2,5 mm (12 AWG).
Masa z opakowaniem
2,0 kg
50/60 Hz
A
B
C
D
E
Wymiary
mm
cale
155
6,10
318
12,50
102
4,0
298
11,75
84
3,30
Rys. 1 – Wymiary
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
ściana
2
7.7
Interfejs 0-10 V – schemat okablowania
Faza 220 do
240 V
0 - 10 V przewody kontroli sygnału –
NIE PODŁĄCZAĆ DO 230V
Czerwony 1
Czerwony 2
Czerwony 3
Czerwony 4
Brązowy
Niebieski
Statecznik ściamnialny 0 - 10 V
Zero
Uziemienie
Statecznik ściamnialny 0 - 10 V
Uziemienie
Uziemienie
Rys. 2 - GRX-TVI z modułem zdalnego zasilania
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
7.8
www.lutron.com
Zestaw ściemniacza TVM
H W - T V M K I T- 2 3 0
Zestaw TVM zawiera części niezbędne do instalacji
TVM (nie zawiera TWM). Typy obciążeń takie jak
0 - 10 V, DALI broadcast, PWM, i Tridonic DSITM mogą
być kontrolowane przez TVM, z zastosowaniem
interfejsu modułu lub programatora obwodów.
Klienci mogą montować zestaw TVM w obudowie
jaką posiadają lub dodać go do obudowy Lutron®.
Zestaw TVM pozwala na dodanie od 1 do
12 modułów TVM, które mogą kontrolować
1 - 24 obwodów podanych wyżej typów obciążeń.
Transformator zasilający
HW-TVMKIT-230
Wejście: 220 – 240 V
50 Hz 40 W
Wyjście: 24 V
1.6 A klasa 2 / IEC PELV
Z AWA R T O Ś Ć Z E S TAW U
Wiązka przewodów adresow ych
Wiązka przewodów adresowych
Wiązka ta łączy układ ISO z modułami TVM. Złącze
oznaczone jako „TVM1” łączące pierwszy moduł
TVM konfiguruje je automatycznie do sterowania
obwodami 1 i 2. Każde dodatkowe połączenie
umożliwia dołączenie 2 obwodów; maksymalna
liczba obwodów może wynosić maks. 24 obwody.
Szyna Din
Ograniczniki szyny DIN
Zestaw zawiera szynę DIN 30,5 cm i dwa ograniczniki
umożliwiające przymocowanie modułów ISO2 i TVM2
do panelu.
ISO
GRX-TVM-ISO2
24 V
50/60 Hz 750 mA
Układ ISO dostarcza izolowane zasilania do maks.
12 modułów TVM2. W zestawie ściemniaczy TVM
wymagany jest tylko jeden układ ISO. Maksymalne
natężenie prądu na wyjściu z układu ISO wynosi
750 mA.
Transformator 24 V
zasila moduły ISO.
Szyna DIN i elementy do montażu.
S P O S Ó B Z A M AW I A N I A
Bariera niskiego napięcia (LV) oraz elementy
do montażu
Aby zainstalować do 12 modułów TVM należy
zamówić jeden zestaw TVM. Maksymalny prąd
zasilenia modułu ISO w zestawie TVM wynosi
750 mA. Sprawdzić całkowity pobór prądu obwodów
sterujących statecznikami, ponieważ wartość
ta może ulegać zmianie (Aby uzyskać więcej
informacji, należy sprawdzić specyfikację
producenta startera/sterownika.)
Uwaga: Moduły TVM zamawia się oddzielnie.
Patrz: strona 7.13.
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Tr a n s f o r m a t o r n i s k i e g o n a p i ę c i a
7.9
Zestaw ściemniacza TVM
Części
bariery LV
Szyna DIN
Transformator
Zmontowany
Transformator
Pod
napięciem/
faza
Zero
Główne przewody
oznaczone jako
„faza” i “zero”
Rys. 1 – Montaż zestawu
Dodatkowe obciążenia
ISO
Wiązka
przewodów RPM
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
7.10
Transformator
Wtyczka
oznaczona „ISO”
Wiązka
przewodów
adresowych
Rys. 2 – okablowanie ISO
www.lutron.com
Zestaw ściemniacza TVM
Wejście przewodów sterujących
niskiego napięcia
Ogranicznik szyny DIN (2 miejsca)
Bariera niskiego napięcia
TVM (nie jest zawarty w zestawie)
Szyna DIN
ISO
Wiązka przewodów adresowych
Transformator niskiego napięcia
DH
DH
DH
Wiązka przewodów RPM
(nie jest zawarta w zestawie)
DH
4
DH
DH
DH
DH
4
DH
DH
DH
Rys. 3 – montaż zestawu TVM
Dodając zestaw TVM do niestandardowej obudowy należy
pamiętać o dołączeniu programatora obwodów lub interfejsu
modułów do sterowania układami TVM.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Zestaw TVM zajmuje miejsce w górnej części modułu RPM
w panelu zdalnego zasilania. Dlatego też panel PNL-5 z
zestawem TVM może zawierać tylko 4 moduły RPM a panel
PNL-8 z zestawem TVM może zawierać tylko 7 modułów RPM.
Pomoc techniczna: [email protected]
7.11
Zestaw ściemniacza TVM
Zestaw ściemniacza TVM
Numery modeli
HW-TVMKIT-230
Wejściowe napięcie zasilania 220-240 V
50/60 Hz
Napięcie wejściowe
układu ISO
24 V
Maksymalny prąd
układu ISO
750 mA
Typ obciążenia
0-10 V @ 50 mA pobór/oddawanie. DALI broadcast, DSI, PWM
Certyfikaty
CE
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca): 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: 0 - 90%, bez kondensacji.
Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Okablowanie niskiego
napięcia
Wiązka przewodów adresowych łączy moduł IS0 z każdym modułem TVM.
Niskonapięciowy MI lub wiązka przewodów programatora obwodów łączy
interfejs panelu ściemniaczy.
Adresowanie
Adresowanie poprzez wiązkę przewodów adresowych. Każdy konektor
reprezentuje jeden adres do 1 do 12.
Diagnostyka
2 Diody LED do wykrywania awarii w komunikacji z interfejsem modułu oraz
z zasilaniem.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Długość szyny DIN
30,5 cm
Masa z opakowaniem
2,0 kg
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
7.12
www.lutron.com
Moduły 10 V (TVM)
G R X -T V M 2
Moduły 10 V (TVM) są zaprojektowane do instalacji
z zestawem TVM i służą do sterowania różnego
rodzaju obciążeń takich jak 0-10 V, DALI broadcast,
PWM, oraz Tridonic DSITM. Każdy TVM ma dwa wyjścia.
Urządzenia TVM mogą pracować wspólnie z modułami
zdalnego zasilania (RPM-4A lub-4U) w panelu by
przełączać statecznik / sterownik. TVM mają zdolność
do poboru lub dostarczania prądu aż do 50 mA na
każde wyjście.
I N S TA L A C J A T V M
2. Włożyć moduł(y) TVM na szynę DIN. Włożyć
ogranicznik na szynę DIN, tak by docisnąć
ostatni moduł TVM.
GRX-TVM2
TVM
TVM 1
TVM 2
TVM 3
TVM 4
TVM 5
Wiązka przewodów
adresowych
Wtyczka oznaczona jako „ISO”
3. Podłączyć niskonapięciowe przewody sygnałowe
z obwodu statecznika / sterownika do zacisków
„+” i „-” znajdujących się na górze TVM. Upewnić się
czy jest zachowana właściwa polaryzacja przewodów.
Zaciski „A” oraz „C” są wyjściem 1 a zaciski „D” oraz „F”
są wyjściem 2.
A: Wyjście 1 —
C: Wyjście 1 +
D: Wyjście 2 —
F: Wyjście 2 +
GRX-TVM2
Statecznik /
Sterownik
TVM 6
TVM 7
TVM 8
TVM 9
TVM 10
TVM 11
TVM 12
TVM
Wyjście #
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
RPM #
RPM 1
RPM 2
RPM 3
RPM 4
RPM 5
RPM 6
RPM
Wyjście #
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Statecznik /
Sterownik
Podłączony do przewodu
pod napięciem / fazy lub
wyjścia RPM. Patrz:
odpowiednie zalecenia
producenta statecznika /
sterownika*
* Niektóre stateczniki / sterowniki wymagają stałego
podłączenia przewodu pod napięciem / fazy, podczas
gdy inne muszą być wyłączone wspólnie z TVM.
Sprawdzić odpowiednie zalecenia producenta
statecznika / sterownika.
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
1. Podłączyć wiązkę przewodów adresowych do
dolnej części odpowiednich TVM. Pierwszy TVM
używa konektora oznaczonego „TVM 1” (pierwszy
konektor od strony „ISO”). Powtórzyć czynność
w celu instalacji pozostałych TVM.
7.13
LUT-DMX
INTERFEJS DMX 512
( M O D E L # L U T- D M X )
Interfejs LUT-DMX umożliwia systemowi HomeWorks®
sterowanie obciążeniami typu DMX-512. Interfejs
LUT-DMX jest podłączony z 4-przewodowym łączem
MI (łącze 1) procesora HomeWorks serii 8. Interfejs
będzie zamieniał informacje strefowe generowane
przez procesor HomeWorks na strumień danych
w formacie DMX-512.
ZASADA DZIAŁANIA
Każdy kanał DMX-512 jest odwzorowaniem strefy
w procesorze HomeWorks. Każdy procesor może
sterować maksymalnie 256 strefami. Ilość kanałów
DMX-512, jaka może być użyta zależy od ilości
stref już wykorzystanych przez inne urządzenia
HomeWorks takie jak: Rania®, Maestros®, RPM, WPM,
GRAFIK Eye®, i Sivoia QED®.
Na przykład: Jeżeli 190 stref jest przyporządkowanych
do procesora poprzez urządzenia Rania, Maestro,
RPM, WPM, GRAFIK Eye oraz Sivoia QED oznacza to,
iż będzie 66 stref które mogą być przyporządkowane
jako kanały DMX-512.
Rys. 1 – interfejs LUT-DMX
Ilość kanałów wymaganych przez urządzenie DMX
zależy od wyposażenia. Niektóre urządzenia
wymagają tylko jednego kanału. Instalacja kolorowej
diody LED wymaga trzech kanałów dla kolorów
czerwonego, niebieskiego i zielonego. Inne
urządzenia mogą potrzebować ich więcej. Należy
zapoznać się z dokumentacją wyposażenia DMX
by zrozumieć jak zostaną odwzorowane jego
kanały DMX.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
7.14
www.lutron.com
LUT-DMX
WYMIARY
Przód
Cześć boczna
LUT-DMX
SERIES
LIGHTING CONTROL SYSTEM
R
INTERFACE CONTROL
SELV (CLASS 2: USA)
COOPERSBURG, PA 18036
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
SW1
SW2
USED ONLY WITH GRX COMBINER FUNCTION
SEE INSTRUCTIONS
Przełączniki DIP
2
2
FUNCTION
ON
ON
GRAFIK EYE IN
DMX 512 OUT
OFF
ON
G6000 IN
DMX 512 OUT
OFF
OFF
DMX 512 IN
DIMMING
DATA OUT
ON
OFF
GRX
COMBINER
197 mm
Diody LED status wyjścia
SW1
LED1 LED2
2
3
4
5
1
2
3
4
5
DMX ZONE
SELECT
1
2
3
4
1
2
3
4
LINK
COM
+V
MUX
EARTH
J1
Łącze komunikacyjne
SW2
1
MUX
Śruba uziemienia
CONTROL LINK
CONTROL LINK
5
6
J2
1
2
2
3
3
COM
DMX 512 OUTPUT
EXT SW
5
J3
6
1
COM
EXT SW
Przewody klasy 2
(PELV)
DMX 512 OUTPUT
127 mm
84 mm
Rys. 3 – wymiary LUT-DMX
M O N TA Ż
4 cale x 4 cale skrzynka
połączeniowa
LUT-DMX
Ściana
Ściana
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
LUT-DMX
Włożyć przewody
poprzez wycięty
otwór.
Rys. 4 – montaż LUT-DMX
• Montować na powierzchni skrzynki połączeniowej
o powierzchni 10,2 mm.
• Może być również montowany bezpośrednio do ściany.
• Upewnić się, że metalowa obudowa jest uziemiona.
Podłączyć przewód uziemiający do śruby uziemienia.
• Uwaga: przewody nie są doprowadzane przez tylną część
urządzenia.
Pomoc techniczna: [email protected]
7.15
LUT-DMX – schematy przewodów
Maksymalnie
305 m
COM
Dane –
Dane +
1 2 3 4 5 6
CONTROL EXT
LINK
SW
Należy połączyć szeregowo do zacisków
niskonapięciowego łącza MUX, klasy 2 (PELV)
w przedniej części interfejsu LUT-DMX.
Nie używać połączeń T-taps. Prowadzić wszystkie
przewody do i z bloków z zaciskami.
Do każdego zacisku można podłączyć do dwóch
2
przewodów 1,0 mm (18 AWG).
1 2 3
COM - +
DMX 512 INPUT
Do następnego HWI-MI-230
Standardowo LUT-DMX jest zasilany poprzez zacisk
2 z zewnętrznego HWI-MI (NIE MI znajdującego się
w procesorze). W sytuacji, gdy nie ma zewnętrznego
HWI-MI podłączonego do LUT-DMX należy dostarczyć
do zacisku 2 zasilanie +12 V
z dodatkowego źródła
zasilania.
Rys. 5 – okablowanie LUT-DMX
HWI-PNL-8-CE
Panel zdalnego
zasilania
PBK8-40-13-10-CE
lub PBK8-40-10-CE
Panele zdalnego
zasilania
Moduły
zdalnego
zasilania
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
7.16
HWI-PNL-5-CE
Panel zdalnego
zasilania
Procesor HomeWorks®
serii 8
LUT-DMX
HWI-MI-230
Interfejs
modułu
Rys. 6 – Okablowanie do systemu komunikacji przewodami klasy 2 (PELV)
www.lutron.com
LUT-DMX
Numery modeli
LUT-DMX
Napięcie wejściowe
12 V
Certyfikaty
CE, C-Tick, VDE
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca): 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: 0 - 90%, bez kondensacji.
Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Rodzaj przewodów
niskiego napięcia
Dwie pary przewodów [jedna para 1,0 mm (18 AWG), jedna para 1,0 - 0,5 mm
(18 - 22 AWG) przewodu typu skrętka ekranowana] klasa 2/PELV
Konfiguracja połączeń
niskonapięciowych
Wszystkie procesory w tym samym systemie muszą być połączone ze sobą
szeregowo.
Połączenia
niskonapięciowe
Do łącza 1 procesora HomeWorks - 6-pinowy blok z zaciskami
(tylko 4 piny są używane).
Do urządzenia DMX - 3-pinowy blok z zaciskami.
Każdy zacisk akceptuje do dwóch przewodów 1,0 mm2 (18 AWG).
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
2
2
Zabezpieczenie przed
Wszystkie wejścia bloków z zaciskami są zabezpieczone przed niewłaściwym
niewłaściwym
podłączeniem przewodów i zwarciem.
podłączeniem przewodów
1,1 kg
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Masa z opakowaniem
Pomoc techniczna: [email protected]
7.17
Interfejs kontaktowy
Interfejsy kontaktowe umożliwiają łatwą integrację
systemu HomeWorks® z innymi systemami
znajdującymi się w domu. Urządzenia takie jak
czujniki ruchu, fotokomórki czy systemy zabezpieczeń
mogą poprzez wejściowe interfejsy kontaktowe
(HWI-CCI-8) aktywować sceny oświetleniowe lub
inne efekty systemu HomeWorks. Urządzenia takie
jak zasłony, ekrany, bramy systemy spa czy termostaty
mogą być sterowane przez system HomeWorks
poprzez wyjściowe interfejsy kontaktowe (HWI-CCO-8).
Ponadto oba interfejsy HWI-CCI-8 i HWI-CCO-8
zapewniają wejście na podczerwień, które może
być stosowane do inicjowania efektów systemu
HomeWorks za pomocą pilota na podczerwień.
Interfejsy kontaktowe (HWI-CCI-8 oraz HWI-CCO-8)
mogą być montowane w czterech różnych
obudowach: HWI-LV32-CE, HWI-LV24-CE,
HWI-LV17-230 oraz HWI-ENC-CC.
W E J Ś C I O W Y I N T E R F E J S KO N TA K T O W Y
(MODEL HWI- CCI-8)
Każde bezpotencjałowe wejście kontaktowe posiada
diodę LED, która pokazuje status połączenia
urządzenia. CCI-8 jest wyposażone w odbiornik na
podczerwień, który jest programowany niezależnie
od wejść kontaktowych. Odbiornik umożliwia
sterowanie systemem za pomocą pilotów Lutron®
(GRX-IT, GRX-8IT). Odbiornik może rozpoznać 11
różnych kodów na podczerwień. Kody na podczerwień
firmy Lutron mogą być odczytywane przez większość
pilotów na podczerwień, które mają możliwość
programowania nowych kodów. Dzięki tej funkcji,
piloty audio/video mogą sterować systemem
oświetlenia.
Uwaga: Klawiatury seeTouch® oraz klawiatury
2-przyciskowe również zawierają wejścia kontaktowe.
W E J Ś C I O W E I N T E R F E J S Y KO N TA K T O W E
Dużo elektronicznych urządzeń i systemów ma
możliwość kontroli lub przekazywania statusu
poprzez bezpotencjałowe wyjścia kontaktowe.
Wejścia kontaktowe są programowane w ten sam
sposób jak przyciski na klawiaturze HomeWorks.
Na przykład, czujnik ruchu może być podłączony
do interfejsu CCI i zaprogramowany by aktywować
scenę „Witaj w domu”.
Każde z wejść kontaktowych może być
zaprogramowane jako standardowo otwarte
lub standardowo zamknięte.
Wejściowy interfejs kontaktowy
(HWI-CCI-8)
POŁĄCZENIE Z PROCESOREM
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
7.18
Każdy interfejs kontaktowy używa jednego adresu
klawiatury. Przy użyciu dwóch par przewodów [jedna
para 1,0 mm2 (18 AWG), jedna para 0,5 - 1,0 mm
(18 - 22 AWG) przewodu typu skrętka ekranowana]
klasa 2/PELV do procesora HomeWorks można
podłączyć do 32 interfejsów kontaktowych.
Interfejsy kontaktowe muszą być usytuowane na
łączu skonfigurowanym dla klawiatur i mogą być
połączone szeregowo, w układzie podstawowym
lub T-tap. Przy podłączeniu do 10 klawiatur lub
interfejsów, maksymalna długość przewodów w
każdej wiązce przewodów nie powinna przekroczyć
305 m. Całkowita długość przewodów nie powinna
przekroczyć 1220 m.
2
www.lutron.com
Interfejs kontaktowy
W YJ Ś C I O W Y I N T E R F E J S K O N T A K T O W Y
(MODEL HWI- CCO-8)
Wiele elektronicznych urządzeń może być
kontrolowanych poprzez bezpotencjałowe wejścia
kontaktowe. System HomeWorks® korzysta z płyty
wejść kontaktowych by sterować pompami,
zasłonami, termostatami, urządzeniami audio/
video oraz innym wyposażeniem posiadającym
bezpotencjałowe wejścia kontaktowe. Każdy interfejs
CCO posiada osiem niezależnych wyjść i odpowiednio
osiem przycisków z diodami LED. Każde wyjście jest
zaopatrzone w przekaźniki kontaktowe standardowootwarte lub standardowo- zamknięte, które mogą
być zaprogramowane by zapewnić działanie ciągłe
lub impulsowe.
Wyjściowy interfejs kontaktowy
(HWI-CCO-8)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
CCO może być przydzielony do dowolnego przycisku
klawiatury lub zegara kontrolnego w takim samy
sposób jak dowolny punkt świetlny. W typowym
zastosowaniu przycisk klawiatury HomeWorks może
być zaprogramowany do aktywacji wyjścia CCO
podłączonego do zasłon sterowanych automatycznie.
CCO jest wyposażony w odbiornik podczerwieni.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w opisie
HWI-CCI-8.
Pomoc techniczna: [email protected]
7.19
Uwagi
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
www.lutron.com
7.20
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Procesory
Pomoc techniczna: [email protected]
8.1
Procesory P5
Procesory HomeWorks® tworzą centrum komunikacyjne
systemu HomeWorks. Każdy procesor zawiera
połączenia komunikacyjne, które umożliwiają
komunikację procesora z różnymi elementami sytemu.
Elementy systemu łączą się z procesorem drogą
radiową lub przewodami niskiego napięcia. Niektóre
elementy systemu muszą być połączone z procesorem
poprzez interfejsy. Te interfejsy są dostępne jako
niezależne urządzenia lub elementy wbudowane
w niektóre procesory.
PROCESOR SERII 8
Procesory serii 8 mogą być używane z dowolnymi
produktami HomeWorks o bogatej stylistyce
i wykończeniu. Moduły zdalnego zasilania (RPM)
mogą być używane wyłącznie z procesorami serii 8.
Procesor posiada łącza Ethernet, RS-232, oraz
opcjonalnie łącze hybrydowego przekaźnika
sygnału i może zasilić 350 diod LED klawiatury.
Procesor serii 8
(na rys. H8P5-MI-H48-CE)
PROCESOR SERII 4
Procesory serii 4 nie mogą być używane z modułami
zdalnego zasilania (RPM). Przyciemnianie jest
osiągane poprzez układy sterowania oświetleniem
Maestro, ściemniacze Rania® RF, moduły sterowania
w obudowie (WPM) lub układy sterowania GRAFIK Eye®.
Procesor posiada łącza Ethernet, RS-232, oraz
opcjonalnie łącze hybrydowego przekaźnika sygnału
i poprzez łącze 6 może zasilić 150 diod LED klawiatury.
Procesor serii 4
(na rys. H4P5-H48-HRL-CE)
SERIE 4 I 8
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
8.2
Zarówno procesory serii 4 jak i 8 mogą sterować
roletami i zasłonami Sivoia QED® z interfejsem.
Każdy procesor może sterować do 256 strefami
oświetleniowymi lub strefami Sivoia QED.
W pojedynczym systemie może współpracować
ze sobą 16 procesorów. Procesory serii 4 i 8 są
kompatybilne i mogą ze sobą współpracować
w jednym systemie.
www.lutron.com
Procesory P5
H48
Łącze
# Łącza
interfejs
przekaźników
konfigurowalne
ściemniacza
hybrydowych
# Porty
RS-232
# Diody
LED
klawiatury
#
Wbudowane
CCI
Panel/
obudowa
Tak
2
350
3
HWI-LV32-CE
4
Tak
2
350
3
HWI-PNL-8-CE
Zawiera
4
Tak
2
350
3
HWI-LV32-CE
Zawiera
Zawiera
4
Tak
2
350
3
HWI-PNL-8-CE
H4P5-HRL-CE
Niedostępne
Zewnętrzny
3
Tak
1
150
0
HWI-LV24-CE
H4P5-H48-HRL-CE
Niedostępne
Zawiera
3
Tak
1
150
0
HWI-LV24-CE
Numery
modeli
Interfejs
modułu
H8P5-CE
Zewnętrzny
Zewnętrzny
4
Zawiera
Zewnętrzny
Zewnętrzny
H8P5-MI-CE
H8P5-H48-CE
H8P5-MI-H48-CE
Przykładowy numer modelu
220-240 V napięcie pracy
z interfejsem ściemniacza H48
Z interfejsem modułów
Procesor P5
Seria 8 HomeWorks®
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
H8P5-MI-H48-CE
8.3
Procesory P5
ŁĄCZA PROCESORA
Każdy procesor posiada kilka łączy komunikacyjnych,
które pozwalają procesorowi na interakcje
z pozostałymi urządzeniami systemu. Niektóre łącza
są przeznaczone dla specyficznych elementów systemu
pozostałe mogą być konfigurowane oprogramowaniem
HomeWorks® Illumination, które pozwala dostosować
system do indywidualnych potrzeb projektu.
Magistrala komunikacyjna 1 (tylko procesory serii 8):
To łącze jest przeznaczone do komunikacji
z interfejsem modułów. Interfejsy modułów muszą
być połączone szeregowo i wymagają terminatora
na ostatnim interfejsie modułów, w sytuacji gdy
całkowita długość przewodu przekracza 15 m.
Magistrala komunikacyjna 2: To łącze jest
przeznaczone do komunikacji pomiędzy procesorami.
Procesory muszą być połączone szeregowo i wymagają
terminatorów na obu końcach połączenia, w sytuacji
gdy całkowita długość przewodu przekracza 15 m.
Magistrale komunikacyjne 3 i 7 (łącze 7 jest
dostępne tylko w procesorach serii 8):. Łącza te są
uniwersalnymi portami RS-232. Jeden port jest
używany do programowania procesora. Kiedy port
nie jest używany do programowania, RS-232 może
być użyty jako dwukierunkowy port komunikacji
z urządzeniami A/V, ekranami dotykowymi,
systemami zabezpieczeń, HWAC, oraz innymi
automatycznymi systemami w domu. Maksymalna
długość przewodu nie powinna przekroczyć 15 m.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
8.4
Magistrale komunikacyjne 4, 5 i 6: Każda z tych
magistral może być skonfigurowana do połączeń
z jednym z wymienionych urządzeń: klawiatury
i interfejsy, ściemniacze lokalne Maestro® (poprzez
interfejs ściemniacza H48), napędów Sivoia QED®
(poprzez interfejs HW-Q96) lub programowane
ściemniacze lokalne GRAFIK Eye® oraz moduły
zasilania w obudowie (WPM).
Magistrala komunikacyjna 8: W procesorach serii 8,
łącze to może być skonfigurowane podobnie jak łącza
4, 5 i 6 lub jako łącze hybrydowego przekaźnika
sygnału. W procesorach serii 4, może być tylko
opcjonalnym łączem dla hybrydowych przekaźników
sygnału.
Magistrala komunikacyjna 9: Łącze to jest portem
ethernetowym. Port ethernetowy może być używany
do wgrywania danych lub komunikacji z innymi
systemami takimi jak urządzenia A/V, systemy
zabezpieczeń, HVAC, oraz inne urządzenia sterowania
automatycznego. Maksymalna długość przewodu nie
powinna przekroczyć 100 m.
Rys. 1 – Opis łączy procesora serii 8
Rys. 2 – Opis łączy procesora serii 4
www.lutron.com
Procesory P5
Informacja n/t magistrali komunikacyjnej
Funkcja
Pojemność łącza
Konfiguracja
okablowania
Terminatory
Maksymalna
długość i typ
przewodu
łącze 1
(tylko seria 8)
łącze do modułów
zdalnego zasilania
16 interfejsów
modułów, każdy
kontroluje
maksymalnie
8 RPM
układ szeregowy
na ostatnim
2
interfejsie modułu
ogółem 305 m ,
typ A
łącze 2
łącze do innych
procesorów
16 procesorów
układ szeregowy
na pierwszym
i ostatnim
2
procesorze
ogółem 305 m ,
typ A
łącza 3 i 7
(7 są dostępne
tylko w serii 8)
Port RS-232
nie dotyczy
od punktu
do punktu
Nie
maksymalnie
15 m, typ B
Łącza
konfigurowalne
Możliwe funkcje
Pojemność łącza
Konfiguracja
okablowania
Terminatory
Maksymalna
długość i typ
przewodu
32 urządzenia
dowolne
(połączenie
szeregowe,
gwiazda,
typu T-tap, itp.)
nie
305 m w układzie
podstawowym,
3
typ A ogółem
1220 m
układ szeregowy
na procesorze oraz
2
ostatnim
ogółem 305 m,
typ A
łącza 4*, 5, i 6
(konfiguruje
każde łącze
do komunikacji
z jednym
z wymienionych
urządzeń:
klawiatura,
interfejs
kontaktowy,
układ sterowania
Maestro®, układ
sterowania
GRAFIK Eye®
lub WPM)
połączenie 8
(serii 8)
łącze do klawiatur
i interfejsów
kontaktowych
4 H48 (każdy
kontroluje do 48
łącze do interfejsu
podłączonych
ściemniacza H48 układów sterowania
i interfejsu
Maestro) i Q96
Sivoia QED®
(każdy kontroluje
do 96 urządzeń
Sivoia QED)
1
1
łącze do
GRAFIK Eye/WPM
8 GRAFIK Eye/WPM
układ szeregowy
nie
ogółem 610 m,
typ A
dowolna funkcja
połączeń 4, 5, 6
patrz: powyżej
patrz: powyżej
patrz: powyżej
patrz: powyżej
nie
305 m w układzie
podstawowym,
3
typ A ogółem
1220 m
lub łącze
hybrydowego
przekaźnika
sygnału
5
układ szeregowy
połączenie 8
(serii 4)
łącze
hybrydowego
przekaźnika
sygnału
5
układ szeregowy
nie
305 m w układzie
podstawowym,
3
typ A ogółem
1220 m
połączenie 9
ethernet
–
od punktu
do punktu
nie
100 m
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Łącza, których
nie można
konfigurować
8.5
Procesory P5
Uwagi z poprzedniej strony
Rodzaj przewodów A = dwie pary przewodów
[jedna para 1,0 mm (18 AWG), jedna para
0,5 - 1,0 mm (18 - 22 AWG) przewodu typu
skrętka ekranowana] klasa 2/PELV. Może być
użyty przewód GRX-CBL-346S-500 firmy Lutron®.
Rodzaj przewodu B = standardowy przewód RS-232.
2
2
1
Aby przedłużyć długość łącza, patrz: str. 12.2.
Konieczny terminator jeżeli długość przewodów
przekracza 15 m.
3
Na wiązkę przewodów o długości 305 m zaleca
się maksymalnie 10 klawiatur; całkowita długość
przewodów nie powinna przekroczyć 1220 m.
2
Ważna uwaga dot. procesora:
*Jeżeli procesor posiada zintegrowany interfejs H48,
łącze 4 MUSI być skonfigurowane do interfejsów
H48.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
8.6
www.lutron.com
Procesory P5
DB9 końcówka żeńska, złącza komunikacji RS-232
Procesor HomeWorks® posiada złącze szeregowe RS-232 i jest traktowany
jako DCE (urządzenie komunikacji danych).
Wymagane do
transmisji
dwukierunkowej
naprzemiennej
Wymagane do
prostej komunikacji
(nieaktywna
transmisja
dwukierunkowa
naprzemienna)
Numer
Pinu
Nazwa
Pinu
Opis połączenia procesora
1
DCD
Odbiór fali nośnej (wejście)
2
TXD
Transmisja Danych (wyjście)
X
X
3
RXD
Odbiór Danych (wejście)
X
X
4
DSR
Gotowość do odbioru (wejście)
X
5
GND
Masa
X
6
DTR
Gotowość terminalu do odbioru (wyjście)
X
7
CTS
Gotowość wysyłania (wejście)
X
8
RTS
Żądanie wysłania (wyjście)
X
9
RI
X
Wskazanie dzwonienia (wejście)
PIN
Procesor
Rozdzielacz/Przełącznik Ethernet
1
Transmisja +Ve
Odbiór +Ve
2
Transmisja –Ve
Odbiór –Ve
3
Odbiór +Ve
Transmisja +Ve
4
Niepodłączony
Niepodłączony
5
Niepodłączony
Niepodłączony
6
Odbiór –Ve
Transmisja –Ve
7
Niepodłączony
Niepodłączony
8
Niepodłączony
Niepodłączony
Konfiguracja przewodu krosowego
W przypadku podłączenia procesora do
laptopa lub innego nierozdzielającego
urządzenia (system A/V, HVAC itp.) należy
użyć przewodu krosowego.
1
2
3
4 NC
5 NC
6
7 NC
8 NC
1
2
3
NC 4
NC 5
6
NC 7
NC 8
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Rys. 3 – specyfikacja portu RS-232
Rys. 4 – Konfiguracja przewodu oraz portu Ethernet
Pomoc techniczna: [email protected]
8.7
Procesory P5 serii 8
Numery modeli
H8P5-CE:
H8P5-MI-CE:
H8P5-H48-CE:
H8P5-MI-H48-CE:
Procesor bez zintegrowanych interfejsów
Procesor z zintegrowanym interfejsem modułów (MI)
Procesor z zintegrowanym interfejsem ściemniaczy (H48)
Procesor z zintegrowanym interfejsem modułów (MI) oraz
zintegrowanym interfejsem ściemniaczy (H48)
Napięcie wejściowe
220-240 V
Certyfikaty
CE, C-Tick, VDE
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca): 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: 0 - 90%, bez kondensacji.
Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Połączenia zasilania
Mates oraz Lutron® dostarczają przewód wielożyłowy z 2 wyprowadzeniami i
z blokiem zaciskowym na szynie DIN. Włącznik jest umieszczony w lewej górnej
części procesora. Blok z zaciskami powinien być dokręcony 0,40 - 0,57 N·m.
Rodzaj przewodów
niskonapięciowych
Dwie pary przewodów [jedna para 1,0 mm (18 AWG), jedna para 1,0 - 0,5 mm
(18 - 22) przewodu typu skrętka ekranowana] klasa 2/PELV.
50/60 Hz
2
2
Konfiguracja okablowania Wszystkie procesory w tym samym systemie muszą być połączone ze sobą
niskonapięciowego
szeregowo.
Połączenia
niskonapięciowe
Jeden 4-pinowy wyjmowany blok zaciskowy. Do każdego bloku zaciskowego
można podłączyć maks. 2 przewody 1,0 mm (18 AWG). Do dwóch standardowych
konektorów żeńskich DB-9 złącza RS-232.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
2
Zabezpieczenie przed
Wszystkie wejścia bloków z zaciskami są zabezpieczone przed przepięciami
niewłaściwym
niewłaściwym podłączeniem przewodów np. odwrotne podłączenie przewodów
podłączeniem przewodów lub zwarcie. Łącze komunikacyjne 15V posiada zabezpieczenie przeciw zwarciom.
Pamięć awarii zasilania
Bateria litowa zapewnia zachowanie danych przez 10 lat.
Zegar wewnętrzny
Dokładność ± 1 minuta na rok.
Waga przesyłki
(wszystkie modele)
4,1 kg
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
8.8
www.lutron.com
Procesor P5 Series 8 – Miejsca montażu
Rekomendowane
wejście przewodów
zasilania
Rekomendowane wejście
przewodów zasilania
Procesor
HomeWorks®
Wejście przewodów
sterowania
(Klasa 2/PELV)
Rys. 5 – Miejsce montażu w HWI-LV32-CE
Procesor HomeWorks
Alternatywne wejście
przewodów zasilania
Wejście przewodów
sterowania (Klasa 2/PELV)
Rys. 6 – Miejsca montażu w HWI-PNL-8-CE
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
8,25 cm
(3-1/4 cala)
8.9
Procesory P5 serii 8
Wiązka przewodów RPM
(tylko modele MI)
Przewód zasilania
Otwór do
montażu
Włącznik zasilania
Procesor
Okablowanie 24 - 16 mm (AWG)
(0,5 mm2 - 1,5 mm2)
Płyta procesora
Rozdzielacz
ściemniaczy
(H8P5-H48-CE oraz
H8P5-MI-H48-CE)
Otwory do montażu
Wejście kontaktowe
Przełącznik
konfiguracji
Otwory do montażu
Przełącznik sterowania
ręcznego
Port Ethernet
Rys. 7 – Procesor serii 8
(na rys. H8P5-MI-H48-120)
Adres #
Przykład: Przełącznik #6 w pozycji WŁĄCZONY (ON).
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
8.10
WYŁĄCZONY (OFF) – lewa
WŁĄCZONY (ON) – prawa
Ustawienia przełączników DIP
Przełącznik
WYŁĄCZ (OFF)
DIP
WŁĄCZ (ON)
1
Tryb Normalny
Tryb uruchamiania
2
Prędkość transmisji
skonfigurowana
przez użytkownika
9600 bit/s
3-6
Adres
www.lutron.com
Wymiary procesora P5 serii 8
Uwaga: Gwarancja na procesor nie obowiązuje
w przypadku zainstalowania procesora poza
dopuszczoną obudową Lutron®.
293,6 mm
150,61 mm
252,81 mm
303,66 mm
25,4 mm
23,61 mm
254 mm
Uwaga: Wszystkie procesory serii 8 posiadają takie same wymiary
Rys. 1 – Wymiary procesora H8P5-MI-H48-CE
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
59,6 mm
8.11
Procesory P5 serii 4
Numery modeli
H4P5-HRL-CE:
Procesor z łączem hybrydowego przekaźnika sygnału.
H4P5-H48-HRL-CE: Procesor z zintegrowanym interfejsem ściemniacza (H48)
oraz łączem hybrydowego przekaźnika sygnału.
1
Napięcie wejściowe
15-24 V
50/60 Hz
Certyfikaty
CE, C-Tick, VDE
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca): 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: 0 - 90%, bez kondensacji.
Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Połączenia zasilania
Mates oraz Lutron® dostarczają przewód wielożyłowy z 2 wyprowadzeniami i
z blokiem zaciskowym na szynie DIN. Włącznik jest umieszczony w lewej górnej
części procesora. Blok z zaciskami powinien być dokręcony 0,40 - 0,57 N·m.
Rodzaj przewodów
niskonapięciowych
Dwie pary przewodów [jedna para 1,0 mm (18 AWG), jedna para 1,0 - 0,5 mm
(18 - 22 AWG) przewodu typu skrętka ekranowana] klasa 2/PELV
2
2
Konfiguracja okablowania Wszystkie procesory w tym samym systemie muszą być połączone ze sobą
niskonapięciowego
szeregowo.
Połączenia
niskonapięciowe
Jeden 4-pinowy wyjmowany blok zaciskowy. Do każdego bloku zaciskowego
można podłączyć maks. 2 przewody 1,0 mm (18 AWG). Do dwóch standardowych
konektorów żeńskich DB-9 złącza RS-232.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
2
Zabezpieczenie przed
Wszystkie wejścia bloków z zaciskami są zabezpieczone przed przepięciami
niewłaściwym
i niewłaściwym podłączeniem przewodów np. odwrotne podłączenie przewodów
podłączeniem przewodów lub zwarcie. Łącze komunikacyjne 15 V posiada zabezpieczenie przeciw zwarciom.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
8.12
1
Pamięć awarii zasilania
Bateria litowa zapewnia zachowanie danych przez 10 lat.
Zegar wewnętrzny
Dokładność ± 1 minuta na rok.
Masa z opakowaniem
2,5 kg
łącze 6 zasilane jest z oddzielnego źródła zasilania (Patrz: str. 12.7)
www.lutron.com
Procesory P5 serii 4
Otwory do montażu
(4 szt.)
Do układów sterowania HomeWorks® Wired
Maestro® (tylko modele H48)
Rozdzielacz ściemniaczy
(tylko modele H48)
Etykieta procesora
Płyta procesora
Port RS-232
Rys. 8 – Procesor serii 4
(na rys. H4P5-H48-HRL-CE)
Funkcje ustawienia przełączników
1
Stan uruchamiania. Ten przełącznik zawsze
powinien być w pozycji dolnej (DOWN) o
ile nie wymaga tego program HomeWorks.
2
UP = 9600 bit/s DOWN = prędkość
transmisji wybrana przez użytkownika.
3-6
Adres procesora. Patrz rys. 3 poniżej.
Przykład: Ustawienie przełącznika #6 WŁĄCZ (ON)
Dół WYŁĄCZONY (OFF)
Góra WŁĄCZONY (ON)
Rys. 9 – Ustawienia adresów przełączników DIP
Obudowa
wysokonapięciowa
(na rys.
z zamontowaną
pokrywą).
Rys. 10 – Miejsca montażu w HWI-LV24-CE
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Przełącznik
Funkcja
DIP
8.13
Wymiary procesora P5 serii 4
Uwaga: Gwarancja na procesor nie obowiązuje
w przypadku zainstalowania procesora poza
dopuszczoną obudową Lutron®.
Widok z przodu
Widok z boku z H48
Widok z boku bez H48
58,4 mm
(2,3 cala)
35,2 mm
(1,38 cala)
IO N
164,32 mm
(6,47 cala)
SP EC IF I C A T I ON & DE S I GN
338,79 mm
(13,34 cala)
311,79 mm
(12,28 cala)
FR ONT ROOM
164,32 mm
(6,47 cala)
32,23 mm
(1,27 cala)
Rys. 11 – Wymiary procesora P5 serii 4
BA CK
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
8.14
www.lutron.com
Łączenie kilku procesorów
procesor serii 4
procesor serii 8
procesor serii 8
terminator LT-1
terminator LT-1
2
Wyjście 1: jeden 1,0 mm (18 AWG)
2
Wyjścia 3 i 4: jedna para przewodów 0,5 - 1,0 mm (22 - 18 AWG)
Wyjście nr 2 nie jest podłączone.
Terminator LT-1
szczegóły
połączeń
Maksymalna długość przewodu 305 m (dla większych odległości,
patrz: strona 10.2 informacje n/t łączników przedłużających)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Rys. 3 – połączenie szeregowe procesorów HomeWorks®
Pomoc techniczna: [email protected]
8.15
Uwagi
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
www.lutron.com
8.16
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Obudowy
niskonapięciowe
Pomoc techniczna: [email protected]
9.1
Obudowy niskonapięciowe
Obudowy niskonapięciowe są dostępne w czterech
rozmiarach. Liczba obudów oraz typy znajdujących
się w nich komponentów są tak opracowane, by
pasowały do wielkości domu, planu oświetlenia
i wystroju domu. W celu zapewnienia maksymalnej
elastyczności obudowy niskonapięciowe powinny być
rozmieszczone w całym budynku blisko pomieszczeń,
które obsługują.
Transformator
(do interfejsu
ściemniacza)
Procesor
serii 8
Procesor
serii 8
Interfejs
ściemniacza
Interfejs
kontaktowy
(do 2)
N I S KO N A P I Ę C I O WA O B U D O WA 8 1 C M
( M O D E L H W I - LV 3 2 - C E )
Niskonapięciowa obudowa 81 cm może pomieścić
klika komponentów takich jak: procesor serii 8,
interfejsy ściemniacza, interfejsy kontaktowe, oraz
płytę podłączeniową. Pokazano kilka możliwych
konfiguracji. Niskonapięciowa obudowa nie mieści
modułów zdalnego zasilania (RPM).
Płyta podłączeniowa
Płyta podłączeniowa
• Procesor serii 8 (1)
• Procesor serii 8 (1)
• Płyta podłączeniowa
• Płyta podłączeniowa
(maks. 3)
• Interfejs ściemniacza (1)
(maks. 2)
• Interfejs kontaktowy
(maks. 2 )
P O D S TAW K A I N T E R F E J S U KO N TA K T O W E G O
(MODEL HWI-SUB32- CC9)
Zamontowanie podstawki Interfejsów kontaktowych
HomeWorks® w obudowie HWI-LV32-CE pozwala
na zainstalowanie do dziewięciu interfejsów
kontaktowych w jednym panelu.
Miejsca
montażu
podstawki
(5)
Interfejsy
kontaktowe
Podstawka
pod interfejs
kontaktowy
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
9.2
• Interfejsy kontaktowe
(maks. 9)
www.lutron.com
Obudowy niskonapięciowe
N I S KO N A P I Ę C I O WA O B U D O WA 6 1 C M
( M O D E L H W I - LV 2 4 - C E )
Procesor serii 4
Niskonapięciowa obudowa 61 cm może pomieścić
klika komponentów takich jak: procesory serii 4,
interfejsy kontaktowe oraz płyta podłączeniowa.
Obudowa ta nie mieści modułów zdalnego zasilania.
Interfejs kontaktowy
Interfejs kontaktowy
• Procesor serii 4 (1)
• Interfejsy kontaktowe (maks. 2)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
• Płyta podłączeniowa (maks. 2)
Pomoc techniczna: [email protected]
9.3
Obudowy niskonapięciowe
N I S KO N A P I Ę C I O WA O B U D O WA 4 4 C M
( M O D E L H W I - LV 1 7 - 2 3 0 )
Niskonapięciowa obudowa 44 cm może pomieścić
klika komponentów takich jak: interfejsy ściemniacza,
interfejsy kontaktowe, oraz płytę podłączeniową.
Na rysunkach pokazano kilka możliwych konfiguracji.
Interfejsy kontaktowe
• Interfejs kontaktowys (maks. 2)
Transformator do
interfejsu ściemniacza
Interfejs kontaktowy
Płyta podłączeniowa
Interfejs
ściemniacza H48
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
9.4
Płyta podłączeniowa
• Interfejs ściemniacza (1)
• Interfejs kontaktowy (1)
• Płyta podłączeniowa (1)
• Płyta podłączeniowa (1)
O B U D O WA N I S KO N A P I Ę C I O WA 2 5 C M
(MODEL HWI-ENC- CC)
Niskonapięciowa obudowa 25 cm mieści jeden
interfejs kontaktowy (HWI-CCI-8 lub HWI-CCO-8).
Na rysunku pokazany jest montaż układu.
Interfejs kontaktowy
• Interfejs kontaktowy (1)
www.lutron.com
Urządzenia
bezprzewodowe
Ważne:
Przepisy dotyczące urządzeń radiowych są różne w zależności od kraju.
Dlatego też, urządzenia radiowe HomeWorks® nie są dostępne we
wszystkich krajach.
Urządzenia radiowe HomeWorks zostały zaprojektowane dla dwóch
częstotliwości - 434 MHz i 868 MHz. Aby wybrać częstotliwość właściwą
dla Państwa kraju, prosimy użyć oprogramowania HomeWorks.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Aby uzyskać pomoc prosimy o skontaktowanie się z firmą Lutron®.
Pomoc techniczna: [email protected]
10.1
Przekaźnik hybrydowy
PRZEKAŹNIK HYBRYDOWY
Przekaźnik hybrydowy HomeWorks® umożliwia
komunikowanie się procesorów P5 z bezprzewodowymi
układami sterowania. Wszystkie klawiatury sterujące
muszą znajdować się w odległości nie większej niż 9 m
od przekaźnika hybrydowego. Do każdego z procesorów
P5 współpracujących z układami radiowymi można
dołączyć maksymalnie 5 przekaźników hybrydowych.
W jednym systemie HomeWorks można zastosować
nawet 32 klawiatury bezprzewodowe. Jeden procesor
wyposażony w hybrydowe przekaźniki może sterować
nawet 64 ściemniaczami radiowymi serii Rania® RF.
KO M U N I KAC JA Z P R O C E S O R E M P 5
Przekaźnik hybrydowy można połączyć z procesorami
serii 4 lub 8 za pomocą magistrali 8. W celu zapewnienia
komunikacji bezprzewodowej, dodatkowe przekaźniki
muszą znajdować się w odległości nie większej niż 18 m
od następnego przekaźnika. Przekaźniki można również
łączyć przewodami z innym przekaźnikiem lub
procesorem.
Przekaźnik hybrydowy
HR-REP-868
HR-REP-434
Klawiatury bezprzewodowe
KO M U N I KAC JA
R A D I O WA
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
10.2
Maksymalnie 9 m
Bezprzewodowe układy
sterowania musza być
umieszczone w odległości
nie większej niż 9 m od
przekaźnika hybrydowego.
W celu zapewnienia
należytego pokrycia może
być wymagane zastosowanie
wielu przekaźników. Obszar
pokrycia dla pojedynczego
przekaźnika jest ograniczony
2
do 232 m .
Przekaźnik hybrydowy
Procesor P5
Długość okablowania
maks. 305 m między
16 procesorami
a przekaźnikami
hybrydowymi
Rys. 1 – Układ komunikacji radiowej
www.lutron.com
Przekaźnik hybrydowy
WSKAŹNIKI LED
KO M U N I KAC J I
RADIOWEJ TX/RX
WSKAŹNIKI LED
TX/RX POŁĄCZENIA
PRZEWODOWEGO
Stan działania łącza radiowego.
Sygnalizacja działania łącza
przewodowego.
P R Z YC I S K S TA N U
P R Z YC I S K T E S T
Wykorzystywany przy adresowaniu
przekaźnika hybrydowego.
Uruchamia test komunikacji radiowej.
W celu włączenia testu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk TEST do chwili,
gdy dioda LED TEST zacznie migać.
W S K A Ź N I K L E D S TA N U
Sygnalizuje stan systemu HomeWorks®.
WSKAŹNIK LED TEST
P R Z YC I S K W Ł Ą C Z A N I A /
WYŁĄCZANIA
OŚWIETLENIA
Umożliwia wykonanie testu ściemniaczy
radiowych serii Rania® RF.
Powolne miganie sygnalizuje
wykonywanie testów komunikacji
radiowej.
Rys. 2 – Działanie
P R Z YC I S K I OT W I E R A N I A /
ZAMYKANIA ROLET
Używany do testu sterowanych radiowo
rolet Sivoia QED®.
Przekaźnik
hybrydowy
Maksymalnie
9m
Magistrala przekaźnika
hybrydowego
Maksymalna odległość 305 m
Maksymalnie
9m
Maksymalnie
9m
Maksymalnie 18 m
Podłączenie przekaźnika hybrydowego
Maksymalna odległość 305 m, wyjście
nr 2 niepołączone
Rys. 3 – Widok okablowania i komunikacji
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Procesor
HomeWorks
Pomoc techniczna: [email protected]
10.3
Przekaźnik hybrydowy
Numery modeli
HR-REP-434 (pracuje w paśmie 434 MHz)
HR-REP-868 (pracuje w paśmie 868 MHz)
Napięcie wejściowe
9V
Certyfikaty
CE, C-Tick, VDE
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca): 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: 0 - 90%, bez kondensacji.
Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Przewód niskonapięciowy Typ
Dwie pary przewodów [jedna para 1,0 mm (18 AWG), jedna para od
1,0 - 0,5 mm (18 - 22 AWG) przewodu typu skrętka ekranowana] klasa 2/
PELV. Może być użyty przewód firmy Lutron® model # GRX-CBL-346S-500.
transformator lub poprzez Łącze 8 na procesorze.
2
2
Konfiguracja okablowania
niskonapięciowego
Połączenie szeregowe. Nie jest wymagane zakończenie. Całkowita
długość przewodu na połączenie nie powinna przekroczyć 305 m.
Połączenia niskonapięciowe
Jeden 4-pinowy wyjmowany blok z zaciskami. Do bloku zaciskowego
można podłączyć do 4 przewodów 1,0 mm (18 AWG). Pin nr 2 nie
powinien zostać połączony jeżeli używa się dostarczonego
transformatora.
2
Adresowanie
Za pomocą oprogramowania narzędziowego HomeWorks® przy
wykorzystaniu unikalnych numerów seryjnych urządzeń. Urządzenia
przed zaadresowaniem należy zainstalować. Zajmuje 1 z 5 adresów
dla procesora serii 8 lub 4.
Diagnostyka
Przycisk testu pozwala na sprawdzenie radiowej komunikacji RF.
Dioda LED pokazuje status magistrali komunikacyjnej.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Pokrycie
Każda klawiatura stołowa musi być w odległości nie większej niż 9 m
od hybrydowego przekaźnika sygnału.
Masa z opakowaniem
0,7 kg
Liczba diod LED klawiatury
15 diod LED klawiatur (jeśli zasilane poprzez łącze 8)
159 mm (model 434)
80 mm (model 868)
34,8 mm
(1-3/8 cala)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Stan diod LED
Przyciski
75 mm
(2-15/16
cala)
119 mm
(4-11/16 cala)
Rys. 4 – Wymiary HR-REP
10.4
7,6 mm
(5/16 cala)
www.lutron.com
Bezprzewodowe klawiatury stołowe
Bezprzewodowe klawiatury stołowe pozwalają na
pełną dowolność w rozmieszczaniu urządzeń. Dzięki
nim właściciel w wygodny sposób może monitorować
oraz sterować oświetleniem, ustawieniem rolet lub
zasłon lub innymi systemami w domu. Idealnym
miejscem dla klawiatur stołowych są stoliki nocne,
stoliki kawowe lub blaty kuchenne.
P R Z Y C I S K s e e To u c h
5 przycisków
HRTS-5RL-1-XX (868 MHz)
HRTS-5RL-2-XX (434 MHz)
Tylko pokrywa: LBK-T5RL-XX-E
5 przycisków —
Opis:
z jaśniej/ciemniej
Klawiatura:
C E C H Y C H A R A K T E RYS T YC Z N E :
10 przycisków
Bezprzewodowe klawiatury stołowe są dostępne
w kilku wariantach przycisków. Do każdego wariantu
dostępne są plastikowe lub metalowe pokrywy a
każda klawiatura posiada możliwość indywidualnego
grawerowania. Klawiatury seeTouch posiadają
podświetlenie, które umożliwia ich obsługę w
ciemnym pomieszczeniu. Urządzenia są dostępne
w dwóch częstotliwościach 434 MHz oraz 868 MHz.
Klawiatura:
OPCJE ZASILANIA
Bezprzewodowe klawiatury stołowe mogą być
zasilane 2 bateriami typu AAA i/lub 9 V
zasilaczem
(oddzielnie zamawianym). Jeżeli używamy zasilacza
diody LED oraz podświetlenie jest stale włączone.
Jeżeli używamy baterii diody LED, podświetlenie
wyłączy się po kilku sekundach nieużywania
klawiatury.
KO M U N I KAC JA Z H YB RYD O W YM
P R Z E KA Ź N I K I E M S YG N A Ł U
Wszystkie bezprzewodowe klawiatury stołowe
muszą być zlokalizowane w odległości do 9 m
od hybrydowego przekaźnika sygnału. Każdy
procesor HomeWorks P5 z magistralą hybrydowego
przekaźnika sygnału może kontrolować do
32 bezprzewodowych klawiatur stołowych.
HRTS-10RL-1-XX (868 MHz)
HRTS-10RL-2-XX (434 MHz)
Tylko pokrywa: LBK-T10RL-XX-E
10 przycisków —
Opis:
z jaśniej/ciemniej
15 przycisków
HRTS-15RL-1-XX (868 MHz)
HRTS-15RL-2-XX (434 MHz)
Tylko pokrywa: LBK-T15RL-XX-E
15 przycisków —
Opis:
z jaśniej/ciemniej
Klawiatura:
D U Ż E P R Z YC I S K I
6 przycisków
HRT-6LRL-434-XX
HRT-6LRL-868-XX
Tylko pokrywa: HKT-6LRL-XX-E
6 przycisków —
Opis:
z jaśniej/ciemniej
Klawiatura:
W Ą S K I E P R Z YC I S K I
5 przycisków
HRT-5RL-868-XX
HRT-5RL-434-XX
Tylko pokrywa: HKT-5RL-XX-E
5- przyciskowa z przyciskiem
Opis:
włącz/wyłącz i jaśniej/ciemniej
Klawiatura:
1) Należy zamówić klawiaturę z przyciskami/pokrywą.
HRT-model-kolor
Dostępne są wyłącznie kolory: śnieżnobiały (SW)
lub czarny midnight (MN)
2) W przypadku konieczności grawerowania
należy zamówić grawerowaną pokrywę z taką
samą liczbą przycisków jak klawiatura.
HKT-model-kolor-E
LBK-model-kolor
W celu wyboru kolorów lub wykończenia
patrz: rozdział 13.
3) Jeżeli to konieczne, należy zamówić
transformator sieciowy. Patrz strona 10.7.
10 przycisków
HRT-10RL-868-XX
HRT-10RL-434-XX
Tylko pokrywa: HKT-10RL-XX-E
10-przyciskowa z przyciskiem
Opis:
włącz/wyłącz i jaśniej/ciemniej
Klawiatura:
15 przycisków
HRT-15RL-868-XX
HRT-15RL-434-XX
Tylko pokrywa: HKT-15RL-XX-E
15-przyciskowa z przyciskiem
Opis:
włącz/wyłącz i jaśniej/ciemniej
Klawiatura:
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
S P O S Ó B Z A M AW I A N I A
10.5
Bezprzewodowe klawiatury stołowe
Numery modeli
Wszystkie bezprzewodowe klawiatury stołowe.
Napięcie wejściowe
9V
3V
Certyfikaty
CE, C-Tick, VDE
Częstotliwość pracy
Około 434 MHz lub około 868 Mhz
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca): 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: 0 - 90%, bez kondensacji.
Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Metoda chłodzenia
Chłodzenie bierne.
Adresowanie
Za pomocą oprogramowania narzędziowego HomeWorks® przy
wykorzystaniu unikalnych numerów seryjnych urządzeń. Zajmuje
1 z 32 adresów klawiatur na magistrali przekaźnika hybrydowego.
Diagnostyka
Wskaźniki LED umożliwiają diagnostykę przy rozwiązywaniu problemów.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Montaż
Elementy zasilane przez transformator sieciowy muszą być zlokalizowane
blisko gniazdek sieciowych. Element musi być umieszczony w odległości
do 9 m od hybrydowego przekaźnika sygnału.
Masa z opakowaniem
0,1 kg
(z wtyczką transformatora niskonapięciowego).
(z dwiema bateriami typu AAA).
Liczba diod LED magistrali klawiatur 0
25 mm
(1 cal)
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
10.6
82 mm
(3-1/4 cala)
91 mm
(3-9/16 cala)
18 mm
(3/4 cala)
Rys. 5 – Wymiary urządzenia
www.lutron.com
Transformatory do urządzeń
bezprzewodowych
Niskonapięciowe transformatory mogą być używane
do zasilania hybrydowych wzmacniaczy sygnału oraz
klawiatur stołowych. Transformatory są dostępne z
wtyczką typu europejskiego lub używaną w Wielkiej
Brytanii. Transformatory są dostępne w kolorach
białym i czarnym.
Numery modeli
TE240-9DC-3-WH (wtyczka typu europejskiego, biała),
TE240-9DC-3-BL (wtyczka typu europejskiego, czarna),
TU240-9DC-3-WH (wtyczka stosowana w Wielkiej Brytanii, biała),
TU240-9DC-3-BL (wtyczka stosowana w Wielkiej Brytanii, czarna)
Napięcie wejściowe
220-240 V
Napięcie wyjściowe
9V
Prąd wyjściowy
300 mA
Certyfikaty
CE
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca): 0 °C - 40 °C;
Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Masa z opakowaniem
0,184 kg
Długość przewodu
190,5 cm
48 mm
(1,89 cala)
50/60 Hz
42 mm
(1,654
cala)
37 mm
(1,457
cala)
42 mm
(1,654
cala)
Wtyczka stosowana
w Wielkiej Brytanii
Wtyczka typu
europejskiego
Rys. 6 – Wymiary urządzenia
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
59 mm
(2,323 cala)
10.7
Uwagi
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
www.lutron.com
10.8
Sivoia
QED
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
®
Pomoc techniczna: [email protected]
11.1
Interfejs dla Sivoia QED
®
INTERFEJS DLA HOMEWORKS®
ORAZ SIVOIA QED (MODEL# HWI-Q96)
76 mm (3 cala)
Interfejs umożliwia systemowi HomeWorks precyzyjne
sterowanie maks. 96 pojedynczymi urządzeniami
Sivoia QED do rolet, żaluzji, firan oraz kurtyn. Można
ustawić położenia od całkowitego opuszczenia do
całkowitego odsłonięcia oraz wszystkie położenia
pośrednie.
140 mm
(5-1/2 cala)
I N F O R M A C J E N / T I N S TA L A C J I
Interfejs HWI-Q96 może być montowany
w niskonapięciowej obudowie HomeWorks
w miejscu każdej płyty interfejsu kontaktowego
(HWI-CCI lub HWI-CCO). Jeżeli brak miejsca
uniemożliwia zamontowania obudowy, interfejs
HWI-Q96 może być zainstalowany jako urządzenie
wolnostojące.
P O D Ł Ą C Z E N I E D O O K A B LO WA N I A
PROCESORA
Interfejs dla HomeWorks i Sivoia QED
(HWI-Q96)
Interfejs łączy z konfigurowalnym łączem
skonfigurowanym dla H48/Q96. Do jednego
łącza może być podłączonych do czterech
interfejsów. Interfejsy HWI-Q96 oraz płyty
interfejsu ściemniacza H48 mogą być używane
z tym samym łączem, o ile ich liczba nie
przekracza 4. Całkowita liczba stref oświetlanych/
przyciemnianych nie może przekroczyć 256 na
procesor.
do łącza procesora
HomeWorks
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
11.2
do łącza Sivoia QED
Rys. 1 – połączenia HWI-Q96
www.lutron.com
Interfejs dla Sivoia QED
®
Numery modeli
HWI-Q96
Napięcie wejściowe
12 V
Certyfikaty
Urządzenie klasy 2/PELV
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca): 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: 0 - 90%, bez kondensacji.
Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Przewód
niskonapięciowy typ
Dwie pary przewodów [jedna para 1,0 mm (18 AWG), jedna para 1,0 - 0,5 mm
(18 - 22 AWG) przewodu typu skrętka ekranowana] klasa 2/PELV. Do podłączenia
łącza Sivoia QED, należy użyć przewodu 1,0 mm (18 AWG) i musi on być
podłączony do +12 V oraz masy. HWI-Q96 pobiera zasilanie z łącza Sivoia QED.
(z wyprowadzenia nr 2 łącza Sivoia QED)
2
2
2
Konfiguracja okablowania Pomiędzy procesorem i interfejsem: tylko połączenie szeregowe. Konieczne
niskonapięciowego
zakończenie, jeśli całkowita długość przewodu przekracza 15 m. Całkowita
długość przewodu w każdym łączu nie powinna przekroczyć 305 m. Maksymalnie
cztery HWI-Q96 i interfejsy ściemniacza H48 na łącze procesora skonfigurowane
dla H48/Q96.
Magistrala komunikacyjna pomiędzy HWI-Q96 oraz Sivoia QED: połączenie
szeregowe lub układ podstawowy. Maksymalnie 96 urządzeń Sivoia QED na łącze.
Całkowita długość przewodu systemu Sivoia QED nie powinna przekroczyć 1220 m.
Połączenia zasilania
Pomiędzy procesorem i HWI-Q96: Jeden 4-pinowy wyjmowany blok z zaciskami.
Do bloku z zaciskami można podłączyć maks. 2 przewody 1,0 mm (18 AWG).
Pomiędzy HWI-Q96 i Sivoia QED: Jeden 4-pinowy wyjmowany blok z zaciskami.
Do bloku zaciskowego można podłączyć maks. 2 przewody 1,0 mm (18 AWG).
2
Adresowanie
Poprzez przełączniki DIP. Należy ustawić przełączniki DIP 5-6 by przekazać HWI-Q96
unikalny adres od 1 do 4. Przełączniki DIP 1-4 powinny być zawsze w dolnej pozycji.
Łącze H48/Q96 zajmuje jeden adres.
Diagnostyka
Pomiędzy procesorem i HWI-Q96: czerwona pulsująca dioda LED HomeWorks®
będzie migać wskazując połączenie z procesorem. Jeżeli dioda LED nie świeci się,
należy sprawdzić połączenie.
Pomiędzy HWI-Q96 i Sivoia QED: dioda LED nie świeci się, gdy połączenie pomiędzy
Sivoia QED TX oraz RX jest prawidłowe. Po osiągnięciu limitu dla każdego QED
należy nacisnąć przycisk „Wszystkie otwarte” (All Open) lub „Wszystkie zamknięte”
(All Closed) w celu sprawdzenia czy dioda LED połączenia Sivoia QED migocze.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41
Montaż
Instalować w następujących obudowach: HWI-LV32-CE, HWI-LV17-CE
oraz HWI-ENC-CC
Masa z opakowaniem
0,45 kg
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
2
11.3
Interfejs dla Sivoia QED
®
Numer adresu lub ustawienie przełączników
Włącz – Do góry
Wyłącz – W dół
Do procesora
lub następnego
interfejsu H48
lub Q96
blok z zaciskami łącza H48
instalacji dla dalszych H48
Wyprowadzenie 2 jest
NIEPODŁĄCZONE
Rys. 2 – Ustawienia przełączników DIP
Sivoia QED® Cechy i korzyści:
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
11.4
Rys. 3 – Montaż LT1
• 10-letnia pamięć w przypadku przerwy w zasilaniu.
• Niezwykle cicha praca: hałas mierzony w odległości
1 metra od EDU nie przekracza 44dBA.
• Umożliwia monitorowanie pozycji zasłon o każdej
porze.
• Łagodny, cichy start oraz stop
• Zasilanie niskim napięciem 24 VAC umożliwia
instalacje Sivoia QED przez elektryków
z uprawnieniami do niskich napięć.
• Integruje się z systemami oświetlenia Lutron® lub
innym dostępnym wyposażeniem.
• Integruje się z większością systemów zewnętrznych
takich jak: ochrona mieszkania lub kontrola czasu,
nie wymaga zewnętrznych systemów sterowania
bądź systemów przekaźników.
• Zasłony poruszają się łagodnie i zatrzymują się
w dokładnie w pożądanym miejscu z dokładnością
±1,6 mm.
• Opcjonalny system na podczerwień umożliwia łatwą
i wygodną kontrolę z każdego miejsca w pokoju.
www.lutron.com
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Pozostałe
urządzenia
Pomoc techniczna: [email protected]
12.1
Przedłużacz łącza
Numery modeli
LUT-LINK-EXT: zwiększa całkowitą dopuszczalną długość przewodów
w instalacjach między-procesorowych oraz połączeniach interfejsu
modułów z 305 m do 610 m.
Napięcie wejściowe
100-120 V
Certyfikaty
UL, CSA, NOM, CE, C-Tick
Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia: 0 °C - 40 °C
Wilgotność otoczenia: wilgotność 0-90%, bez kondensacji.
Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Zasilanie
Używać tylko przewodów z miedzi, przewód zasilający 60/75 °C.
Typ przewodu
niskonapięciowego
Przewód typu skrętka ekranowana o średnicy 1,0 - 0,5 mm (18-22 AWG)
klasa 2/PELV.
Konfiguracja okablowania
niskiego napięcia
Patrz: rys. 3, 4 na str. 12.3.
, 220-240 V
50/60 Hz
2
Połączenia niskiego napięcia Jeden 4-pinowy wyjmowany blok z zaciskami. Do każdego bloku można
podłączyć do czterech przewodów o średnicy do 1,0 mm (18 AWG).
2
Adresowanie
Niewymagane.
Diagnostyka
Diody LED zapewniające diagnostykę problemów w komunikacji połączeń.
Zabezpieczenie przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61000-4-2.
Zabezpieczenie przed
przepięciami
Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/IEEE c62.41.
Wymiary
197 mm x 127 mm x 64 mm
Montaż
Montaż na standardowej 105 mm x 105 mm puszce połączeniowej.
Np. puszka nr 241496 firmy Lutron®.
Masa z opakowaniem
1,1 kg
Używanie specjalnych
przewodów.
Przewody specjalne mogą być używane w celu zwiększenia odległości
w instalacjach między-procesorowych oraz połączeniach interfejsu modułu,
od 305 m do 1220 m bez użycia łącznika przedłużającego lub do 2240 m
z użyciem łącznika przedłużającego. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat należy zapoznać się z adnotacją #62 HomeWorks®.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
12.2
www.lutron.com
Przedłużacz łącza
puszka połączeniowa
105 mm x 105 mm
Faza
Czarny
Przedłużacz łącza
Biały
Zielony
220-240 V
50/60 Hz
Uziemienie
Połączenia klasa 2/PELV
Połączenia zasilania
Zero
Rys. 1 – schemat montażu
Terminator
LT-1 na
każdym
łączu
(końcówki
3 i 4)
305 m - maksymalna długość przy wykorzystaniu
standardowego przewodu.
1220 m - maksymalna długość przy wykorzystaniu
1
specjalnego przewodu.
Rys. 2 – schemat zasilania
305 m - maksymalna długość przy wykorzystaniu
standardowego przewodu.
1220 m - maksymalna długość przy wykorzystaniu
1
specjalnego przewodu.
Terminator LT-1 na
każdym łączu
(końcówki 3 i 4)
Terminator LT-1 na każdym łączu (końcówki 3 i 4)
Uwaga: tylko jeden przedłużacz łącza może być używany.
ADDRESS
+
LT-1 zawarty
w łączu MI
procesora
-
1
2
COM +15
3
4
ADDRESS
MUX MUX
+
-
1
2
COM +15
3
4
MUX MUX
ADDRESS
+
-
1
2
COM +15
3
4
MUX MUX
305 m - maksymalna długość przy wykorzystaniu
standardowego przewodu.
1220 m - maksymalna długość przy wykorzystaniu Terminator LT-1
1
na każdym
specjalnego przewodu.
łączu
(końcówki 3 i 4)
Terminator LT-1 na każdym łączu (końcówki 3 i 4)
Uwaga: tylko jeden przedłużacz łącza może być używany.
305 m - maksymalna długość przy wykorzystaniu
standardowego przewodu.
1220 m - maksymalna długość przy wykorzystaniu
1
specjalnego przewodu.
Rys. 4 – Interfejs modułów - schemat połączeń okablowania z LUT-LINK-EXT
1
W celu uzyskanie szczegółowych informacji n/t przewodów specjalnych patrz: adnotacja # 62 dot. zastosowań HomeWorks®.
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Rys. 3 – schemat połączeń okablowania z LUT-LINK-EXT pomiędzy procesorami
12.3
Zasilacze dodatkowe
Uwaga: Model HWI-PS-230 został wycofany
i powinien być zastąpiony nowymi dodatkowymi
zasilaczami PPS1- lub PPS2-.
Zasilacze dodatkowe to dodatkowe źródła napięcia
15 V umożliwiające zasilanie dodatkowych klawiatur
i interfejsów kontaktowych w przypadku przekroczenia
maksymalnej mocy zasilania dostarczanej przez
procesor. Procesor P5 serii 4 może zasilać maksymalnie
150 LED, a procesor P5 serii 8 może zasilać
maksymalnie 350 LED.
D O D AT KO W E Z A S I L A C Z E D O M O N TA Ż U
W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ
Dodatkowe zasilacze do montażu ściennego mogą
zasilać maksymalnie 500 (PPS1) lub 1000 (PPS2)
dodatkowych LED.
PPS1-230-15DC-3A
PPS2-230-15DC-3A
Zasilacze dodatkowe do montażu w obudowie
Numery modeli
PPS1-230-15DC-3A: Zasilanie maks. dodatkowych 500 LED na magistrali klawiatur.
PPS2-230-15DC-3A: Zasilanie maks. dodatkowych 1000 LED na magistrali klawiatur.
Napięcie wejściowe
220-240 V
50/60 Hz
Certyfikaty
CE
Połączenia zasilania
Stosować wyłącznie przewody miedziane, temperatura 60 °C - 75 °C.
Bloki z zaciskami zasilania montowane na szynie DIN są umieszczone
w lewym górnym rogu panelu.
2
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
12.4
Listwy zaciskowe na szynie Bloki z zaciskami umożliwiają dołączenie jednego przewodu 1,0 - 2,5 mm
2
(18 - 10 AWG) lub dwóch przewodów 1,0 - 1,5 mm (18 - 16 AWG). Zaciski należy
DIN
dokręcać do 0,40 - 0,57 N•m.
Napięcie wyjściowe
15 V
Prąd wyjściowy
PPS1: maksymalnie 500 diod LED (maks. 3 A)
PPS2: maksymalnie 1000 diod LED (2 wejścia / wyjścia płyt, każda maks. 3 A.)
Znamionowe wartości
bezpieczników
3.15 A 125 V
Wymiary
23 cm x 44 cm x 9,8 cm
Montaż
Obudowa może być montowana natynkowo lub podtynkowo.
Budowa
Obudowa: Blacha galwanizowana 1,5 mm (niemalowana).
Pokrywa: Malowana (czarna) metalowa pokrywa z otworami wentylacyjnymi.
Przykręcać wkrętami krzyżakowymi.
Masa z opakowaniem
5,9 kg
www.lutron.com
Zasilacze dodatkowe
PPS1-230-15DC-3A
PPS2-230-15DC-3A
Przepust okablowania
230 V
Przepust okablowania
230 V
Otwory do montażu
natynkowego (3 miejsca)
170 mm
(6,693 cale)
32 mm
(1,26 cala)
Średnica
8 mm
Blok
zasilania
(patrz
rys. 2)
360 mm
Zasilanie 2
Zasilanie 1
Zasilanie 1
Moduł wejściawyjścia 2 (p. rys. 3)
Moduł
wejściawyjścia 1
Moduł wejściawyjścia 1 (p. rys. 3)
250 mm
(9,843 cale)
Wkręty do montażu
podtynkowego
Rys. 1 – Wymiary i montaż układu PPS
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
440 mm
(17,323 cale)
Średnica
16 mm
Pomoc techniczna: [email protected]
12.5
Zasilacze dodatkowe
Procesor
HomeWorks®
Procesor
HomeWorks
Magistrala klawiatur
Magistrala klawiatur
Wejście z procesora
Do dodatkowych
klawiatur:
Moduł wejścia-wyjścia 2
(tylko PPS2)
Maksymalnie w układzie
podstawowym może być
10 klawiatur (każda
magistrala klawiatur może
obsłużyć do 32 klawiatur)
Długość przewodów
maks. 305 metrów w
układzie podstawowym
Długość przewodów
maks. 1220 m na jedną
magistralę procesora
Wejście z procesora
Moduł wejściawyjścia 1
Rys. 2 – Okablowanie niskonapięciowe układu PPS
Wyjście magistrali klawiatur
Zapasowy bezpiecznik
1
2
3
4
Bezpiecznik
Wyjście magistrali klawiatur
Połączenie z zasilaniem
1
2
3
4
1
2
3
4
Wyjście magistrali klawiatur
Wejście łącza klawiatur
Wyprowadzenie wspólne
+15V
MUX
MUX
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Wyprowadzenie wspólne
+15V
MUX
MUX
1
Wyprowadzenie wspólne
2
+15V
3
MUX
MUX
4
Wyprowadzenie wspólne
+15V
MUX
MUX
Każdy moduł wejścia-wyjścia posiada 3 równolegle
połączone wyjścia magistrali klawiatur.
Rys. 3 – Szczegółowy widok okablowania modułu wejścia-wyjścia PPS
12.6
www.lutron.com
Dodatkowe źródła zasilania - modele sieciowe
Transformator sieciowy o napięciu 15 V
może być używany jako źródło zasilania do klawiatur oraz
interfejsów kontaktowych. Każdy procesor posiada maksymalną liczbę diod LED, które może zasilić.
Jeżeli liczba diod LED w instalacji przekracza możliwości procesora konieczne jest podłączenie
dodatkowego źródła zasilania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: strona 5.34.
Modele
TE240-15DC-9-BL: wtyczka typu europejskiego.
TU240-15DC-9-BL: wtyczka stosowana w Wielkiej Brytanii.
Napięcie wejściowe
220-240 V
Certyfikaty
CE, C-Tick
Połączenia zasilania
Podłączyć do standardowego gniazda zasilania.
Napięcie wyjściowe
15 V
Prąd wyjściowy
Maks. 900 mA, zasila 150 diod LED na podłączonych klawiaturach.
Patrz: str. 5.34 by uzyskać więcej informacji n/t obliczania maksymalnej
liczby diod LED na różnych klawiaturach oraz interfejsach kontaktowych.
Wymiary
29 mm x 80 mm x 46 mm
Masa z opakowaniem
0,7 kg
50/60 Hz
Odciąć wtyczkę przewodu z transformatora i przygotować końcówki przewodów
do podłączenia. Końcówka czarnego przewodu powinna być podłączona do
masy a końcówka przewodu czarny/biały powinna być podłączona do +15 V.
Procesor HomeWorks®
Czarny/biały przewód ma +15 V
Czarny przewód jest masą
Tył klawiatury
Uwaga: Nie należy łączyć +15 V
(wyjście
nr 2) procesora z zasilaniem +15 V.
1 2 3 4
COM MUX
+15 MUX
Dwa przewody 18 AWG
skręcone
N/C
Tył klawiatury
Czarny/biały przewód
z transformatora
Wtyczka zasilania
15 V
Czarny/biały
Wtyczka
zasilania
15 V
Czarny przewód z transformatora
czarny
Tył klawiatury
Uwaga: W przypadku używania kilku
transformatorów, pomiędzy transformatorami
nie należy łączyć razem przewodów o napięciu
+15 V
.
Pomoc techniczna: [email protected]
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Magistrala klawiatur
12.7
Elektroniczne transformatory
niskonapięciowe
Transformator niskonapięciowy typu SELV do lamp halogenowych jest kompatybilny z produktami CE firmy
Lutron sterującymi krzywą wschodzącą I schodzącą 230 V . Transformatory posiadają zabezpieczenia przeciw
zwarciom, termiczne oraz przeciążeniowe z możliwością auto-resetu.
Modele są dostępne bądź z blokami z zaciskami bądź z luźnymi przewodami przy wyjściu obwodu wtórnego.
Modele
60 W: ELVXF-60-L21-CE, ELVXF-60-L22-CE, ELVXF-60-T20-CE.
105 W: ELVXF-105-T20-CE.
Napięcie wejściowe
230-240 V
Certyfikaty
CE, SEMKO EMC, ENEC
Parametry środowiskowe
Temperatura pokojowa: 10 °C - 50 °C
Wilgotność umiarkowana: wilgotność względna niższa niż 90% bez kondensacji.
Napięcie wyjściowe
11,7 V
Zabezpieczenia
Przeciw zwarciom, termiczne oraz zabezpieczenie przeciwko przeciążeniom
z możliwością auto-resetu.
Połączenia
Do bloku z zaciskami można podłączyć przewody o średnicy nie większej
niż 2,5 mm (10 AWG) , do zacisku wyjściowego można podłączyć przewody
o średnicy maks. 4,0 mm (6 AWG). Moment siły – 0,34 N·m. Dwa luźne
przewody 0,75 mm (18 AWG) PVC/PVC 105 °C o długości 0,5 m.
50/60 Hz
, 35 KHz, SELV-equivalent
2
2
2
Normy
Bezpieczeństwo: EN 61347.2.2
Wykonanie: EN 61047
EMC: EN 55015
Przebieg nieustalony: EN 61547
Drgania harmoniczne: EN 61000.3.2
Montaż
Pojedyncza śruba
Masa z opakowaniem
0,14 kg
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
12.8
www.lutron.com
Elektroniczne transformatory
niskonapięciowe
E L E K T R O N I C Z N Y T R A N S F O R M AT O R
N I S KO N A P I Ę C I O W Y O M O C Y 6 0 WAT
• Napięcie wejściowe: 230 - 240 V
przy 60 W, 0,28 A.
± 10% 50/60 Hz,
Wymiary
• Napięcie wyjściowe: 11,7 V
zgodny z SELV.
35 kHz, 10 - 60 W,
Dł. 150 mm
Szer. 42 mm
Wys. 32 mm
Bloki z zaciskami w obwodach pierwotnym
i wtórnym: ELVXF-60-T20-CE.
Jedna para obciążenia w obwodzie wtórnym:
ELVXF-60-L21-CE.
Dwie pary obciążeń (w obwodzie pierwotnym
i wtórnym): ELVXF-L22-CE.
E L E K T R O N I C Z N Y T R A N S F O R M AT O R
N I S KO N A P I Ę C I O W Y O M O C Y 1 0 5 W
• Zaciski Loop-in/Loop-out w obwodzie pierwotnym.
• Trzy zaciski w obwodzie wtórnym.
• Napięcie wejściowe: 230 - 240 V
przy 105 W, 0,45 A.
• Napięcie wyjściowe: 11,7 V
zgodny z SELV.
± 10% 50/60 Hz,
35 kHz, 36 - 105 W,
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Bloki z zaciskami w obwodach pierwotnym
i wtórnym: ELVXF-105-T20-CE.
Pomoc techniczna: [email protected]
12.9
Elektroniczne transformatory
niskonapięciowe
Transformatory niskonapięciowe –
kompatybilność produktu
moduły HWI 4U
moduły HWI 4A
HWA-5E
HNA-5E
GXI-3___-_-CE-__
NTGRX-ELVI-CE-WH
moduły LP 4E
GRX-3___-_-CE-__
NTGRX-PB-CE-WH
moduły LP 4U
moduły LP 4A
moduły GP
HRI-45D1-1x
Uwaga: w tych samych obwodach nie należy instalować łącznie transformatorów elektronicznych i indukcyjnych.
I N S TA L A C J A E L E K T R YC Z N A
• Minimalne parametry przewodów do połączeń wejściowych wynoszą: 2,5 mm (10 AWG) CU 75 °C.
• Odległość pomiędzy transformatorem a obciążeniem nie powinna przekroczyć 0,5 m.
2
Ściemniacz
Maksymalna odległość 0,5 m
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
12.10
Faza
220 - 240 V
Obciążenie – oświetlenie
50 Hz
Zero
Rys. 1 – schemat okablowania
www.lutron.com
Płyta podłączeniowa
P Ł Y T K A P R Z Y Ł Ą C Z E N I O WA P R Z E W O D Ó W
(MODEL HWI-WLB)
Płytka przyłączeniowa przewodów ułatwia instalację
klawiatur oraz ściemniaczy Maestro®. Płytki
przyłączeniowe przewodów są zainstalowane
w obudowach niskonapięciowych.
A
B
Sekcja 1
C
A
B
Sekcja 2
C
A
B
Sekcja 3
C
Płyta podłączeniowa
(HWI-WLB)
Każda sekcja łączy trzy wejściowe konektory A.B.C.
w jeden konektor wyjściowy.
Do łącza klawiatur
procesora
Do magistrali nr 1
ściemniaczy
Bus 2
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
Procesor
HomeWorks®
Bus 1
Do magistrali nr 2
ściemniaczy
Bus 2
Bus 1
Podłączenie
do procesora
HomeWorks
lub
Interfejs
ściemniaczy
Podłączenie do urządzeń
HomeWorks
Rys. 1 – schemat okablowania
Pomoc techniczna: [email protected]
12.11
Uwagi
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
www.lutron.com
12.12
Kolory
i wykończenie
www.lutron.com
13.1
Kolory i wykończenie
Produkty HomeWorks® są dostępne w wielu kolorach i wersjach wykończenia.
biały (WH)
czarny (BL)
czarny (BL)
beżowy (BE)
beżowy (BE)
kość słoniowa (IV)
kość słoniowa (IV)
szary (GR)
brązowy (BR)
Metaliczny
Plastik
biały (WH)
szary (GR)
brązowy (BR)
ciemnoszary (TP)
ciemnoszary (TP)
siena (SI) NOWOŚĆ
siena (SI) NOWOŚĆ
migdałowy (AL) NOWOŚĆ
migdałowy (AL) NOWOŚĆ
migdałowy jasny (LA) NOWOŚĆ
migdałowy jasny (LA) NOWOŚĆ
nikiel satynowy (SN)
nikiel satynowy (SN)
nikiel błyszczący (BN)
nikiel błyszczący (BN)
brąz satynowy (SB)
brąz satynowy (SB)
mosiądz błyszczący (BB)
mosiądz błyszczący (BB)
mosiądz antyczny (QB)
13.2
Klawiatury seeTouch®, z wąskimi przyciskami,
z dużymi przyciskami oraz 2-przyciskowe
chrom satynowy (SC)
chrom błyszczący (BC)
Metaliczny
Plastik
GRAFIK Eye® oraz GRAFIK Integrale®
mosiądz antyczny (QB)
chrom satynowy (SC)
chrom błyszczący (BC)
brąz satynowy (SZ)
brąz satynowy (SZ)
brąz błyszczący (BZ)
brąz błyszczący (BZ)
brąz antyczny (QZ)
brąz antyczny (QZ)
aluminium w kolorze jasnym(CLA)
aluminium w kolorze jasnym(CLA)
aluminium w kolorze czarnym (BLA)
aluminium w kolorze czarnym (BLA)
aluminium pokryte mosiądzem(BRA)
aluminium pokryte mosiądzem(BRA)
pozłacany (AU)
pozłacany (AU)
Pomoc techniczna: [email protected]
Kolory i wykończenie
Produkty HomeWorks® są dostępne w wielu kolorach i wersjach wykończenia.
Wykończenie metaliczne
Klawiatury Signature SeriesTM
nikiel satynowy (SN)
mosiądz błyszczący (BB)
chrom błyszczący (BC)
mosiądz niewykończony(UB)
Klawiatury w stylu europejskim są dostępne tylko
w kolorach białym (WH) i czarnym (BL) wykonane są
z tworzywa sztucznego. Kompatybilne klawiatury
Bang & Olufsen są dostępne w kolorze nikiel
satynowy (SN).
Pokrywa - styl europejski
(wymiana pokrywy)
nikiel satynowy (SN)
pozłacany (AU)
nikiel błyszczący (BN)
do malowania przez klienta(FP)
brąz satynowy (SB)
biały (WH) (tylko Monterey)
Metaliczny
Klawiatura ArchitraveTM
biały (WH)
mosiądz błyszczący (BB)
Metaliczny
mosiądz błyszczący (BB)
mosiądz antyczny (QB)
chrom satynowy (SC)
chrom błyszczący (BC)
brąz satynowy (SZ)
inne metale są dostępne na indywidualne
zamówienia
brąz błyszczący (BZ)
brąz antyczny (QZ)
mika (MC)
Radiowy ściemniacz ścienny Rania® RF
Międzynarodowa klawiatura seeTouch®
Plastik
śnieżnobiały (AW)
pozłacany (AU)
śnieżnobiały (AW)
srebrny (AR)
mika (MC)
nikiel satynowy (SN)
nikiel błyszczący (BN)
brąz satynowy (SB)
Metaliczny
Plastik
Ściemniacz Rania do lamp
mosiądz błyszczący (BB)
chrom satynowy (SC)
chrom błyszczący (BC)
brąz antyczny (QZ)
mosiądz antyczny (QB)
pozłacany (AU)
www.lutron.com
13.3
Kolory i wykończenie
Produkty HomeWorks® są dostępne w wielu kolorach i wersjach wykończenia.
Klawiatury stołowe są dostępne tylko z wykończeniem
białym (SW) i czarnym (MN) z tworzywa sztucznego.
Plastik
Pokrywa klawiatury stołowej
(wymiana pokrywy)
biały (SW)
czarny (MN)
nikiel satynowy (SN)
nikiel błyszczący (BN)
brąz satynowy (SB)
mosiądz błyszczący (BB)
mosiądz antyczny (QB)
Metaliczny
chrom satynowy (SC)
chrom błyszczący (BC)
brąz satynowy (SZ)
brąz błyszczący (BZ)
brąz antyczny (QZ)
aluminium w kolorze jasnym(CLA)
aluminium w kolorze czarnym (BLA)
aluminium pokryte mosiądzem(BRA)
pozłacany (AU)
13.4
Pomoc techniczna: [email protected]
www.lutron.com
13.5
Patenty
Produkty mogą być objęte co najmniej jednym z poniższych patentów
w Stanach Zjednoczonych:
4,449,074
4,797,599
4,889,999
4,954,768
5,105,336
5,180,886
5,237,207
5,399,940
5,555,150
5,808,417
5,909,087
6,005,308
6,188,181
4,663,570
4,803,380
4,893,062
5,001,386
5,144,205
5,187,655
5,237,264
5,430,356
5,633,540
5,838,226
5,942,727
6,037,721
6,225,760
4,689,547
4,816,628
4,894,587
5,017,837
5,144,278
5,191,265
5,248,919
5,463,286
5,637,930
5,841,239
5,949,200
6,046,550
6,310,140
DES. 227,577 DES. 241,853
DES. 254,001 DES. 271,373
DES. 302,543 DES. 302,544
DES. 308,647 DES. 310,349
DES. 311,485 DES. 311,678
DES. 319,429 DES. 325,567
DES. 335,867 DES. 336,744
DES. 344,068 DES. 344,264
DES. 370,663 DES. 378,814
DES. 391,924 DES. 395,037
DES. 412,315 DES. 421,246
DES. 428,855 DES. 431,199
DES. 437,834 DES. 439,220
DES. 453,742 DES. 456,783
DES. 463,382 DES. 465,460
zagranicznymi.
13.6
4,728,866
4,833,339
4,924,151
5,038,081
5,146,153
5,191,971
5,262,678
5,467,266
5,637,964
5,848,054
5,962,979
6,091,205
6,313,588
4,737,609
4,835,343
4,924,349
5,041,763
5,170,068
5,196,782
5,309,068
5,499,930
5,671,387
5,848,634
5,982,103
6,100,659
4,745,351
4,835,816
4,939,383
5,055,742
5,173,643
5,207,317
5,357,170
5,510,679
5,736,965
5,864,212
5,987,205
6,111,368
4,783,581
4,876,498
4,947,054
5,099,193
5,178,350
5,224,029
5,359,231
5,530,322
5,798,581
5,905,442
5,990,635
6,169,377
DES. 249,141 DES. 253,342 DES. 253,532
DES. 285,066 DES. 287,242 DES. 301,304
DES. 303,657 DES. 303,658 DES. 306,853
DES. 311,170 DES. 311,371 DES. 311,382
DES. 313,738 DES. 316,847 DES. 317,593
DES. 325,728 DES. 327,255 DES. 335,282
DES. 337,755 DES. 339,326 DES. 342,234
DES. 353,798 DES. 364,141 DES. 365,264
DES. 387,736 DES. 389,461 DES. 389,805
DES. 396,448 DES. 404,013 DES. 412,491
DES. 421,399 DES. 422,567 DES. 422,969
DES. 436,579 DES. 436,930 DES. 437,585
DES. 442,723 DES. 442,558 DES. 450,043
DES. 457,863 DES. 461,782 DES. 462,322
DES. 465,770 i odpowiednimi patentami
Produkty mogą być objęte co najmniej jednym z poniższych patentów
w Wielkiej Brytanii:
2190804; 2182493; 0293569; 0427709; 2225872B; 0341805; 2221345B;
2251727B; 2239568; 2246034; 2234862B; 0531079; 0587878; 0637401;
EP 95906117.7; 2326768;
i co najmniej jednym z następujących zarejestrowanych wzorów użytkowych:
1048019; 1048020; 1048021; 1048792; 1048794; 1048793; 1045560; 1055178;
2001301; 1056587; 2021252; 2023658; 2023659; 2023660; 2028662; 2058358;
2063408; 2063409; 2063410; 2083226; 2083227; 2083228; 2083229; 2083230;
2083231; 2083232; 2083233; 2083234; 2083235; 2084666; 2084667;oraz
odpowiednimi patentami w innych państwach. Patenty USA oraz
zagraniczne są w toku.
Unia Europejska: Lutron; Euro Maestro; GRAFIK; GRAFIK Eye;
GRAFIK Integrale; Hi-lume; Homeworks; Homeworks and Design; Lyneo;
Milenyia; Nova Ta; RadioRa; Rania, RTISS; RTISS Equipped & Design;
Seetouch; Sivoia QED; Softswitch; Softswitch; Solina; Spacer; Sunburst logo
oraz Telume są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Lutron
Electronics Co., Inc.
USA: Lutron, Ampion, Ariadni, Attaché, Aurora, Centurion, Claro, Credenza,
Dimming by Lutron, Diva, Earn & Learn, Earn & Learn Express, Euro Maestro,
Fandial, Glyder, GRAFIK Eye, GRAFIK 6000, Hi-lume, HomeWorks, Hyperion,
Luméa, Luméa 2, Lutron Dimmers Save Energy, Maestro, microWATT, Nova,
Nova Ta, Orion, Paesar, PerSONNA, Powerdial, RadioRA, Save Energy and
design, seeTouch, Sivoia, Skylark, Solaris, Spacer, Speedial, the Sunburst logo,
Telume, Ta, The Ultimate Home Theater Experience, The Ultimate Home
Theater and Design, Toggler, Tu-Wire, Vareo, Versaplex oraz amerykańskie
znaki handlowe 1.617.349, 1.624.489; 1.624.490; 1.626.714 i 1.638,913 są
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Lutron Electronics Co., Inc.
USA: Architrave, Athena, Classico, Designer, Digital microWATT, Dim-N-Glo,
Diva Duo, Eco-10, FASS, Faedra, FASS, FasTrak, Favorite Scene, GRAFIK 5000,
GRAFIK Eye Designer, GRAFIK Eye Liaison, GRAFIK Integral, hand, Harmony,
Hi-lume Compact, Hi-lume Compact SE, Hi-Power 2·4·6, Liaison, LuMaster,
Lustra, Maestro Duo, microOS, microPS, microWATT-SC, Millennium,
NeTwork, Omnislide, One Spec, Piedra, Pre-Pack, RadioTouch, Ranax, RTISS,
Satin Colours, seeTouch, Serena, Softswitch, Spacer System, Sunata,
Symphony, TapSwitch, Viseo, Vibrato, Zone Capture i 2Link są znakami
handlowymi firmy Lutron Electronics Co., Inc.
Pomoc techniczna: [email protected]
CENTRALA ŚWIATOWA
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036
Stany Zjednoczone
Tel:
+1.610.282.3800
Fax:
+1.610.282.1243
OBSŁUGA KLIENTA/ZAMÓWIENIA
Wielka Brytania
+44-(0)20-7702-0657 – 09.00 - 18.00 GMT
Stany Zjednoczone +1-610-282-3800 – 08.00 - 20.00 czasu wsch.
OBSŁUGA KLIENTA /E-MAIL
[email protected]
OBSŁUGA TECHNICZNA I SERWIS
Wielka Brytania
+44-(0)20-7702-0657 – 09.00 - 18.00 GMT
USA
+1-610-282-3800 – 24 godziny/7 dni w tygodniu
INTERNET
www.lutron.com/europe
BIURA SPRZEDAŻY FIRMY LUTRON
Główna siedziba firmy w Europie
Wielka Brytania
Tel: +44.(0)20.7702.0657
Francja
Tel: +33.(0)1.41.05.42.80
Niemcy
Tel: +49.(0)30.9710.4590
Włochy
Hiszpania-Barcelona
Tel: +34.93.496.57.42
Hiszpania-Madryd
Tel: +34.91.567.84.79
Główna siedziba firmy na świecie
USA
Tel: +1.610.282.3800
Dubai
Tel: +971.4.299.1224
Główna siedziba firmy w Azji
Singapur
Tel: +65.6220.4666
Hong Kong
Tel: +852.2104.7733
Chiny, Pekin
Tel: +86.10.5877.1818
Japonia
Tel: +81.3.5575.8411
Chiny, Guangzhou
Tel: +86.20.2885.8266
Chiny, Shanghai
Tel: +86.21.6288.1473
Fax: +44.(0)20.7480.6899
Fax: +33.(0)1.41.05.01.80
Fax: +49.(0)30.9710.4591
Fax: +34.93.496.57.01
Fax: +34.91.567.84.78
NR BEZPŁATNY (UK) 0800.282.107
NR BEZPŁATNY 0800.90.12.18
NR BEZPŁATNY 00800.5887.6635
NR BEZPŁATNY 800.979.208
NR BEZPŁATNY 0900.948.944
NR BEZPŁATNY 0900.948.944
Fax: +1.610.282.1243
Fax: +971.4.299.1223
Fax: +65.6220.4333
Fax: +852.2104.7633
Fax: +86.10.5877.1816
Fax: +81.3.5575.8420
Fax: +86.20.2885.8366
Fax: +86.21.6288.1751
©01/2009 Lutron Electronics Co. Inc. | Wykonano i wydrukowano w USA. | P/N 367-1029/PL Rev. H
NR BEZPŁATNY 800.120.4491
NR BEZPŁATNY 800.901.849
NR BEZPŁATNY 10.800.712.1536
NR BEZPŁATNY 10.800.120.1536
NR BEZPŁATNY 10.800.120.1536

Podobne dokumenty