Uzupełnienie regulaminu

Transkrypt

Uzupełnienie regulaminu
UZUPEŁNIENIE REGULAMINU REKRUTACJI
DO PROJEKTU „KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
W związku z pojawiającymi się pytaniami uzupełnieniu podlega punkt 4, §4 – Uczestnicy projektu:
4. Priorytetowo traktowani będą Kandydaci, których można zakwalifikować do co najmniej jednej
z następujących grup:
a) z wykształceniem poniżej średniego,
b) bez stażu zawodowego,
c) osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby bezrobotne pozostające w rejestrze PUP łącznie przez
okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu
i przygotowania zawodowego dorosłych) przed złożeniem Formularza Rekrutacyjnego,
d) osoby, których pomysł na biznes kwalifikuje się do przemysłów kreatywnych, tj. do następujących
sektorów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
reklama,
film i wideo,
architektura,
muzyka,
rynek sztuki i antyków,
sztuki performatywne,
gry komputerowe i wideo,
rynek wydawniczy,
rzemiosło,
oprogramowanie,
wzornictwo,
radio i telewizja,
projektowanie mody.
Dodane zostają następujące sektory, zgodnie z definicją przemysłów kreatywnych dostępną na stronie
www.creativepoland.eu:
•
•
•
•
•
•
•
sztuka wizualna,
rękodzieło,
design,
fotografia,
dziedzictwo kulturowe,
biblioteki,
telefonia komórkowa i nowoczesne technologie.
1

Podobne dokumenty