Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Identitas w roku

Komentarze

Transkrypt

Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Identitas w roku
Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Identitas
w roku akademickim 2014/2015
1. Fundacja Identitas ogłasza konkurs stypendialny na rok akademicki 2014/2015.
2. Zarząd Fundacji, po zapoznaniu się z opiniami ekspertów (literaci, historycy,
tłumacze literatury), podejmuje decyzję o przyznaniu od jednego, do dziesięciu
stypendiów, z których każde wyniesie od 3000 PLN do 20 000 PLN.
3. O stypendium ubiegać się mogą studenci trzeciego, czwartego oraz piątego
roku kierunków humanistycznych. Zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub
naukowy, musi być realizowany samodzielnie.
4. Zgłaszane prace powinny zawierać:
- streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4)
- opinię oiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora,
w dziedzinie, której dotyczy projekt
- średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub
podpisane ksero stron indeksu)
- dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub
towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród ,
czy stypendiów.
5. Projekty można zgłaszać do 13 marca 2015 r.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 11 maja 2015 r.
7. Suma przyznanego stypendium może być spożytkowana na cele związane z
kontynuacją nauki, podróżami w celach naukowych, pokryciem kosztów
zamieszkania w okresie trwania nauki, kosztów pomocy naukowych (np.
komputer, oprogramowanie) i korzystania z archiwów, bibliotek, baz danych.
8. Fundacja ma prawo poprosić stypendystę o zestawienie wydatkowanych sum i
szczegółowe rachunki, jak również o rezultat pracy projektowej, na którą
stypendium przyznano.
9. Fundacja zachowuje pełne prawo do zatrzymania wszelkich otrzymanych
materiałów.
10. Jako Stypendysta Identitas, Nagrodzony/a ma prawo do udziału w
uroczystościach (w tym przyznanie nagród Identitas) oraz publikowania opinii,
esejów, wypowiedzi na specjalnej podstronie Fundacji.
11. Stypendysta Identitas zgadza się przekazać Fundacji prawo do użycia jego/ jej
wizerunku i wypowiedzi w materiałach komunikacyjnych Fundacji.

Podobne dokumenty