plik do pobrania

Transkrypt

plik do pobrania
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FABUD zaprasza do rokowań
w sprawie sprzedaży nieruchomości o pow.670 m2 wraz z projektami
budynku mieszkalnego z 12 lokalami mieszkalnymi i podziemnym
garażem, położonej w centrum Siemianowic Śląskich przy
ul. Bocznej, oznaczonej jako działki nr 3052/139, 3053/139, 3054/139
i 3055/139 objętej KW KA1I/00008042/2 za cenę zaproponowaną do
negocjacji w wysokości 300 tys. zł.
Zgłoszenia zainteresowanych należy kierować w terminie
do 31 grudnia 2015 r. do SM FABUD pisemnie pod adres:
• 41-100 Siemianowice Śl. ul. Kapicy 3
• Email: [email protected]
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu :
32/ 22-05-400
Z A R Z Ą D
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD”

Podobne dokumenty