Juliusz Wojciechowski

Transkrypt

Juliusz Wojciechowski
Juliusz Wojciechowski, doradca podatkowy
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych
studiów rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Licencjonowany doradca
podatkowy od roku 2003 (09942).
Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym uzyskane przy projektach
prowadzonych dla międzynarodowych koncernów jak i firm rodzinnych działających wyłącznie na rynku
polskim. Prowadził liczne kompleksowe przeglądy podatkowe oraz projekty optymalizacyjne.
Uczestniczył w wypracowywaniu wielu rozwiązań mających na celu optymalizacje rozliczeń
podatkowych w podatku dochodowym, podatku od towarów i usług oraz innych zobowiązań
publicznoprawnych m.in. z wykorzystaniem międzynarodowego planowania podatkowego.
Prowadził liczne szkolenia w zakresie aspektów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, a także był prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce podatkowej.
Jest zaangażowany we wsparcie podatkowe spółek m.in. z sektora finansowego, energetycznego,
nieruchomości, handlu i dystrybucji oraz motoryzacyjnego. Uczestniczył w wielu badaniach
podatkowych typu "due diligence" i opracowywał podatkowo efektywne strategie finansowania, nabycia
oraz wyjścia z inwestycji.

Podobne dokumenty