jak liczono dawniej? - Gimnazjum w Skórzewie

Transkrypt

jak liczono dawniej? - Gimnazjum w Skórzewie
Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie
JAK LICZONO DAWNIEJ?
Opracował: Piotr Przybylski
2014
Jak liczono dawniej?
W swojej pracy chciałbym skupić się przede wszystkim na aspektach
związanych z zagadnieniami matematycznymi oraz narzędziami, które były bardzo
pomocne przy różnych kalkulacjach.
Z upływem czasu pewne techniki przeszły do historii i ich miejsca zajęły
to coraz nowsze i bardziej precyzyjne maszyny.
str. 2
Przykład numer 1: metoda palców i dłoni.
Pierwszym sposobem na liczenie były palce, które ułatwiały liczenie zarówno
prostych działań matematycznych np. 2 + 1 = 3 stosowane u małych dzieci. Bardziej
złożoną techniką jest wykorzystanie palców do mnożenia oraz do wyliczania dni
poszczególnych miesięcy. Wykorzystujemy kostki dłoni, wystające wskazują 31 dni,
wklęsłe dni 30. Np. 5 kostka to miesiąc maj = 30 dni kalendarzowych.
str. 3
Przykład numer 2: Mechaniczny Kalkulator Leonarda da Vinci
Pierwszy mechaniczny kalkulator został obmyślony przez Leonarda da Vinco koło
1500 n.e.
str. 4
Przykład numer 3: Tablice Napiera
Na początku XVII w. szkocki matematyk o John Napier opisał logarytmy
i
opracował
tablice
mnożenia,
wyryte
na
pasach
z
drewna
lub
kości.
str. 5
Przykład numer 4: Mechaniczny Kalkulator Wilhelma Schickarda
Pomysł Schickarda był błyskotliwy. Do mnożenia użył on zbioru obracających się,
cylindrycznych Kości Napiera. Dodawanie wykonywane było poprzez obracanie tarcz
cyfrowych umieszczonych w dolnej części maszyny. Tarcze te połączone były
z
wewnętrznymi
kołami
za
pomocą
zębów
umieszczonych
na
obwodzie
i powodujących powstawanie przeniesień podczas przejścia tarczy z 9 na 0.
Odejmowanie wykonywało się obracając tarcze wstecz.
str. 6
Przykład numer 5: Rachmistrz Krokowy Gottfrieda von Leibniza
Niemiecki baron o nazwisku Gottfried von Leibniz rozwinął pomysły Pascala i w roku
1671 przedstawił Rachmistrza Krokowego, urządzenie, które oprócz dodawania
odejmowania mogło mnożyć, dzielić oraz obliczać pierwiastki kwadratowe przy
pomocy serii dodawań.
Na założeniach urządzenia Leibniza opierano się przy wytwarzanie arytmometrów
mechanicznych aż do początku lat 1970.
str. 7
Przykład numer 6: Maszyna Różnicowa Charlesa Babbage
Pierwsze urządzenie, które można nazwać komputerem we współczesnym
znaczeniu tego słowa, zostało obmyślone w 1822 roku przez ekscentrycznego,
angielskiego matematyka i wynalazcę, Charlesa Babbage.
W 1822 Babbage zaproponował zbudowanie maszyny zwanej Maszyną Różnicową,
która automatycznie wyliczała by te tablice. Maszyna Różnicowa została tylko
częściowo ukończona, gdy Babbage wpadł na pomysł innej, bardziej zaawansowanej
maszyny, którą nazwał Maszyną Analityczną.
str. 8
Przykład numer 7: Liczydło
Nie należy zapomnieć o liczydle, które było jeszcze wykorzystywane w czasach
nauczania początkowego w szkole podstawowej. W swojej kolekcji mam zachowane
jedno liczydło, z którego korzystali moi rodzice.
Zasada liczenia opierała się na przesuwaniu kamyków bądź koralików. Liczydło
zostało wyparte przez kalkulator.
str. 9
Źródła:
http://zsp5.krosno.pl/konkurswww/2010/majchrowiczp/index.php?id=narzoblicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczyd%C5%82o
http://www.purand.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Encyklopedia
Google grafika
str. 10

Podobne dokumenty