STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp

Transkrypt

STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O.
Prezentacja firmy
Warszawa 2010
TEMATY
● HISTORIA FIRMY
● AKTYWNOŚCI GRUPY STRABAG W INNYCH KRAJACH
● ATUTY STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES
● STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp. z o.o.
SPÓŁKA Z DUśYMI MOśLIWOŚCIAMI
● STRUKTURA FIRMY W POLSCE
● NASZ ZESPÓŁ
● NASZE ZALETY
● NASZE USŁUGI
● STUDIUM: KONCEPCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII
● CONSULTING
● OFERTA USŁUG
● DLACZEGO STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES?
● WSPÓŁPRACA ZE STRABAG W EUROPIE
● REFERENCJE
Strona Nr 2 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
HISTORIA FIRMY
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp. Z O.O.
Ponad 10 lat doświadczenia na polskim rynku
● 1999 Bau Holding Strabag AG rozszerza ofertę o nowe usługi – zarządzanie
techniczne, doradztwo techniczne i administrowanie nieruchomościami oraz powołuje
do ich świadczenia nową spółkę Facility Management Polska Sp. z o.o.
● 2007 Facility Management Polska Sp. z o.o. zmienia nazwę na STRABAG Facility
Management Sp. z o.o. i zaczyna świadczyć nowe infrastrukturalne usługi:
sprzątanie oraz ochrona (licencja)
● 2008 STRABAG kupuje firmę DeTeImmobilien będącą jednym z największych
niemieckich dostawców usług real estate (zarządzanie powierzchnią o wielkości 15,4
milionów m2 oraz 35,000 obiektami)
● Styczeń 2009 STRABAG Facility Management Sp. z o.o. wykorzystuje
doświadczenie i know-how spółki w Niemczech i oferuje nowe usługi real etate
management
● Kwiecień 2010 STRABAG Facility Management Sp. z o.o. zmienia nazwę na
STRABAG Property and Facility Services Sp. z o.o.
Strona Nr 3 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
SZEROKI ZASIĘG AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE FACILITY
MANAGEMENT
Grupa STRABAG jest aktywna w zakresie Facility Management równieŜ w innych krajach. Jesteśmy do
dyspozycji naszych klientów jako kompetentny partner w zakresie usług FM.
Spółki lokalne
● Austria
● Rumunia
● Chorwacja
● Słowenia (faza przygotowań)
● Węgry
● Niemcy
● Polska
● Rosja
● Słowacja
● Republika Czeska (faza
przygotowań)
● Ukraina (faza przygotowań)
Spółki lokalne
Teren operacyjny
Strona Nr 4 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Osoby kontaktowe
Spółki lokalne
Eva Cabela
Tel.: +43 1 20117-301
Mobile: +43 664 1059833
[email protected]
Thomas Kiss
Tel.: +43 1 20117-302
Mobile: +43 664 4028222
[email protected]
Mathias Kratz
Tel.: +43 1 22422-1293
Mobile: +43 664 8102583
[email protected]
Peter Kruse
Tel.: +49 69 13029-1510
Mobile: +49 151 12163838
[email protected]
Strona Nr 5 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Atuty STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES
Rozszerzony pakiet usług
GDANSK
OLSZTYN
BAILYSTOK
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
TORUN
WARSZAWA
POZNAN
GORZOW WLKP.
LODZ
ZIELONA GORA
LUBLIN
WROCLAW
KIELCE
OPOLE
KATOWICE
KRAKOW
Strona Nr 6 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
RZESZOW
Warszawa 2010
● Wybór rozszerzonego pakietu usług
(Extended Service Coverage)
STRABAG Property and Facility
Services zredukuje moŜliwość
wystąpienia niespodziewanych
kosztów naprawy z powodu braku
materiałów bądź nieprawidłowej
realizacji warunków umowy.
● Podczas gdy wszystkie usługi są
opracowane w celu zapewnienia
niezawodnego funkcjonowania przez
długi okres, z czasem naprawy mogą
być niezbędne.
● W obliczu stale rosnących kosztów
napraw STRABAG Property and
Facility Services chroni Państwa przed
dodatkowymi kosztami.
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp. z o.o.
Spółka z duŜymi moŜliwościami
STRABAG Property and Facility Services Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm w
zakresie Facility Management.
● Dostęp do technicznych, organizacyjnych i jakościowych rozwiązań spółki w
Niemczech jak równieŜ rozwiniętego know-how.
● Dynamicznie rozwijająca się firma z systemem jakości ISO 9001:2001
● Zrozumienie potrzeb klienta i bezkompromisowe ich wypełnianie jest naszym kluczem
do sukcesu. KaŜdy klient jest traktowany indywidualnie. Podstawą naszej filozofii jest
uczciwe współzawodnictwo, partnerskie stosunki z klientami i firmami
podwykonawczymi, przestrzeganie obowiązującego prawa oraz technicznych
przepisów, bliska współpraca z miejscowymi gminami, zminimalizowanie zagroŜeń
środowiska oraz regularna inwestycja w naszych pracowników. Uwzględniając te
zasady tworzymy zdrową i przyjemną atmosferę pracy.
Strona Nr 7 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
STRUKTURA STRABAG PROPERTY AND FACILITY
SERVICES Sp. z o.o
DYREKTOR
Poziom operacyjny
Zarządzanie
SEKTORY
Koordynator
Property
Management
Zarządcy
Nieruchomości
Koordynator
Tech. Facility
Management
Kierownicy
Obiektów
Asystenci
Koordynator
Infrastrukturalny
Facility Mgmt.
Specjalista
dz. HelpDesk
Kierownik
Ob. + Spec.
ds. Ochrony
Brygadziści
Pracownicy
dz. TFM
Pracownicy
dz. IFM
Strona Nr 8 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
DZIAŁ SPRZEDAśY
FINANSEN
Koordynator Działu
Rozwoju i SprzedaŜy
Koordynator działu
Finansów
Project Manager
Księgowość
NASZ ZESPÓŁ
…świadczy wszelkie usługi dla kaŜdej
nieruchomości
● Nasz zespół składa się z pracowników o
ogromnym doświadczeniu zawodowym i
najwyŜszych kwalifikacjach
● Jedyna forma zatrudnienia: umowa o pracę
● Szkolenia dla personelu
● Brak rotacji pracowników
● Zmotywowany zespół
● Help Desk 24h na dobę
● Usługi zewnętrzne
Strona Nr 9 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp. z. o.o.
Atuty naszego zespołu
Świadczy wszelkie usługi dla kaŜdej nieruchomości
● Kompleksowe zarządzanie budynkiem w jednym ręku
● Nastawienie na praktyczne rozwiązania
● Planowanie i zarządzanie budynkiem bez utraty informacji
● Nowoczesny know-how
Nasi klienci zyskują wymierne korzyści finansowe będące skutkiem redukcji kosztów pracowniczych,
optymalizacji wykorzystania mediów, efektywnych technik organizacji pracy i zastosowania wysokiej
klasy rozwiązań.
Strona Nr 10 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
NASZE USŁUGI
Dla kaŜdego zadania oferujemy odpowiednie rozwiązanie z jednego źródła
REAL ESTATE MANAGEMENT
Zarządzanie umowami
Księgowość obiektu
Zarządzanie kosztami
Kwestie podatkowe
Raportowanie
Zarządzanie jakością nieruchomości
Dokumentacja / Archiwizacja
Techniczny Property Management
•
•
•
•
•
•
•
•
Property Management/
Corporate Solutions
Zarządzanie nieruchomością
Najem i wynajem
Optymalizacja powierzchni
Koncepcje umiejscowienia
Doradztwo nieruchomości
Zarządzanie przeprowadzką
Reprezentowanie najemców
NaleŜyta staranność
•
•
•
•
•
•
•
Strona Nr 11 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
FACILITY MANAGEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymanie techniczne budynku
Plany, budowy, nadzór budowlany
Serwis, obsługa i przeglądy
Zarządzanie usterkami
Pełny zakres zarządzania
Zarządzanie energetyczne
Zarządzanie substancjami szkodliwymi
Zarządzanie obiektami„Złota rączka”
Techniczny
Facility Management
Infrastrukturalny Facility Management
•
•
•
•
•
•
•
Zarządzanie odpadami
Usługi ogrodnictwa, sprzątania
Usługa portierskie, ochrona
Obsługa wewnętrznej poczty
Usługi Xero i drukarskie
Usługi telefoniczne
Obsługa recepcji
Warszawa 2010
STUDIUM: KONCEPCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII
H.W. Syrena
MDM Hotel
Polonia Palace
Metropol Hotel
Hotele Warszawskie SYRENA
Techniczny przegląd instalacji wykonany przez
Property and Facility Services
Roczne oszczędności - 280,000.00 PLN
Jeśli Ŝyczyliby Państwo sobie więcej informacji na ten temat, istnieje
moŜliwość ściągnięcia osobnych prezentacji o środkach optymalizacji
mediów
Strona Nr 12 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Optymalizacja
mediów
CONSULTING
Consulting techniczny
Consulting infrastrukturalny
Strona Nr 13 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Space management
OBSŁUGUJEMY:
● Biurowce
● Centra handlowe
● Hotele
● Centra logistyczne
● Obiekty przemysłowe
● Budowy
● Magazyny
● …
● …
Strona Nr 14 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
OBSŁUGUJEMY:
Nasze usługi zostają dopasowywane indywidualnie do specyficznych potrzeb klienta i
jego obiektów
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Strona Nr 15 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
do
w
y
bu
nd
ha
nt
ra
ce
pa
rk
i
sk
lo
g
le
p
y
is
ty
c
zn
lo
w
e
e
e
/f
ili
te
le
ho
bi
ur
ow
ce
0
DLACZEGO STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES?
STRABAG kreuje wartość w Państwa Real Estate Portfolio
Państwa nieruchomość będzie
STRABAG zapewni Państwu
● przynosić większe korzyści
● innowacyjne podejście i idee
● profesjonalnie obsługiwana
● obsługiwana z dbałością o stały wzrost wydajności
● rozwiązania zmierzające do udoskonalania
środowiska pracy
● obsługiwana tak, by mogli Państwo skoncentrować
● space management
się na swoim core business
Strona Nr 16 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
DLACZEGO STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES ?
STRABAG kreuje wartość w Państwa Real Estate Portfolio
Obrót 2001-2010
(w tysiącach PLN)
planowany obrót
(w tysiącach PLN)
3000
5000
2500
4000
2000
3000
1500
2000
1000
500
1000
0
0
2008
2009
2010
2010
2011
2012
● Nasze usługi i cele są róŜnorodne i jednocześnie ze sobą powiązane.
● Zapewniamy długotrwały rozwój dzięki wykwalifikowanym i odpowiedzialnym pracownikom, którzy tworzą
nasz zespół.
Strona Nr 17 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
WSPÓŁPRACA ZE STRABAG - EUROPA
Reguły biznesowe
Wartość dla Państwa
● Partnerskie relacje z klientami
● Wspólne ustalenie zakresów współpracy Service Level Agreements (Key
Performance Indicators) i budŜetów
● Pełna przejrzystość
● Jakość mierzona przy pomocy
Service Level Agreements
(Key Performance Indicators)
Faires Strafsystem (Penalty
System)
● Stały wzrost wydajności w
organizacji STRABAG
● Rozwój rynkowy dzięki
pozyskiwaniu nowych klientów
● Koncentracja na terminowym działaniu (od początku procesu po finalizację)
● Długoterminowe partnerstwo
● BieŜące informowanie Klienta
● Doradztwo zmierzające do optymalizacji Państwa kosztów w ramach real estate
portfolio
● Optymalizacja Państwa załoŜeń dotyczących running costs
● Porównanie struktury kosztów poszczególnych budynków w Państwa portfolio
● Wzrost przejrzystości Państwa nieruchomości na poziomie Państwa portfolio lub
poszczególnych obiektów
● Consulting FM dla budynków lub prac modernizacyjnych
● Wykształceni / wyszkoleni pracownicy, na bieŜąco z aktualnymi przepisami i
rozwiązaniami
● Nadzór nad wszystkimi usługami świadczonymi przez podwykonawców
STRABAG – stała kontrola rezultatów
Strona Nr 18 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
REFERENCJE - POLSKA
PTC ERA
Jungheinrich
IPC
Polonia Palace
Raben Group
Salzburg Center
MDM
AKTYN
TPA + BMTI
Metropol
ILMET
Nowa Praga
Strona Nr 19 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
RABEN GROUP
Referencje
Obiekty
Lublin, Grodzisk Maz.,
Lisi Ogon, Straszyn,
Szczecin, Cholerzyn,
Stryków
Klient
Raben Group
Powierzchnia
uŜytkowa
ok. 120.000 m²
Czas trwania
kontraktu
1 rok
Usługi
● Zarządzanie
● Techniczny Facility
Management
● Zarządzanie usterkami
● Naprawy
Kierownik projektu
Łukasz Siudak
Koszykowa 54, Warszawa
Strona Nr 20 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
UNIVERSITY BUSINESS PARK
Referencje
Obiekt
University Business Park Łódź
Klient
GTC COM3 Sp. z o.o.
Powierzchnia
uŜytkowa
ok. 37,500 m²
Czas trwania
kontraktu
1 rok
Usługi
● Techniczny Facility
Management
● Zarządzanie usterkami
● Naprawy
● Sprzątanie
Kierownik obiektu
Tadeusz Szczepański
ul. Wólczańska 178
Łódz
Strona Nr 21 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
SALZBURG CENTER
Referencje
Obiekt
Salzburg Center
Biurowiec w Warszawie
Klient
Salzburg Center
Development sp. z o.o.
Powierzchnia
uŜytkowa
ok. 14.000 m²
Czas trwania
kontraktu
3 lata
Usługi
● Techniczny Facility
Management
● Zarządzanie usterkami
● Naprawy
● Sprzątanie
Kierownik obiektu
Piotr Puła
Koszykowa 54
Warszawa
Strona Nr 22 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
HOTEL POLONIA PALACE
Referencje
Obiekt
Hotel Polonia Palace w
Warszawie
Klient
Hotele Warszawskie Syrena
Sp. z o.o.
Powierzchnia
uŜytkowa
ok. 20.000 m²
Czas trwania
kontraktu
4 lata
Usługi
● Techniczny Facility
Management
● Zarządzanie usterkami
● Naprawy
● Ochrona BMS
Kierownik obiektu
Dorota SłuŜewska
Koszykowa 54
Warszawa
Strona Nr 23 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
śYCZĄ SOBIE PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI?
Prosimy o kontakt. Cieszymy się gdy moŜemy Państwu pomóc.
Paweł Szymczak
Dyrektor
Tel. +48 (22) 583 - 4420
Fax +48 (22) 583 - 44 01
Mobile +48 (691) 980594
[email protected]
STRABAG
Property and Facility Services
Sp. z o.o.
Peter Kruse
International Affairs
Tel. +49 (69) 13029 - 1510
Fax +49 (69) 13029 - 1329
Mobil +49 (151) 12163838
[email protected]
STRABAG
Property and Facility Services GmbH
Mathias Kratz
Business Development Manager
Tel. +43 (1) 22422 - 1293
Fax +43 820 820329 - 11246
Mobil +43 (664) 8102583
[email protected]
STRABAG
Donau-City-Strasse 9
Strona Nr 24 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Koszykowa 54
00-675 Warszawa
Bleichstrasse 52
D-60313 Frankfurt
Warszawa 2010
A-1220 Wiedeń
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES
www.strabag-pfs.pl

Podobne dokumenty

Case Study - Energy Concept PL

Case Study - Energy Concept PL Redukcja zawartej w umowie usługi: ● POLONIA PALACE/METROPOL

Bardziej szczegółowo

STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O.

STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. • Porównanie struktury kosztów poszczególnych budynków w Pa•stwa portfolio • Wzrost przejrzysto•ci Pa•stwa nieruchomo•ci na poziomie Pa•stwa portfolio lub poszczególnych obiektów • Consulting FM dl...

Bardziej szczegółowo

inform WROTA NA ŚWIAT PŁYWANIE POD RUCHOMYM DACHEM

inform WROTA NA ŚWIAT PŁYWANIE POD RUCHOMYM DACHEM Ośrodkiem przemysłu gazowego ma być położone na północy Ras Laffan Industrial City, gdzie powstaje duża rafineria. Firma STRABAG zajmuje się w ramach tego projektu budową kilku budynków. Praca przy...

Bardziej szczegółowo