REGULAMIN "Zawodów z okazji Dnia Dziecka" 1.Organizatorem

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN "Zawodów z okazji Dnia Dziecka" 1.Organizatorem
REGULAMIN "Zawodów z okazji Dnia Dziecka"
1.Organizatorem zawodów z okazji Dnia Dziecka jest Koło PZW nr 104 przy U M i G
Siewierz.
2.Zawody rozgrywane są na: stawy hodowlane w miejscowości Siewierz – Sulików ul.
Młyńska
3.W zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6 -16
lat, zamieszkałe na terenie miasta/gminy Siewierz, gminy Mierzęcice oraz dzieci
podopieczne członków PZW Koła 104 Siewierz.
4. Każdy uczestnik (dziecko) musi mieć zapewnioną opiekę / pomoc/ osoby prawnej
pełnoletniej!
5. Udział w zawodach jest bezpłatny.
6. Nie jest wymagane posiadanie przez uczestnika (dziecko) KARTY WĘDKARSKIEJ.
7. Metoda połowu – spławikowa lub gruntowa.
8. Zawody rozegrane są w 3 kategoriach wiekowych:
a. 6-9 lat – opiekun dziecka może pomagać w łowieniu
b.10-12 lat – opiekun dziecka może sporadycznie pomagać w łowieniu, np. przy
podbieraniu ryby
c. 13-16 lat – uczestnik (dziecko) łowi samodzielnie
9. Uczestnicy muszą posiadać podbieraki i siatki do przechowywania ryb w stanie żywym.
10.Uczestnik (dziecko) zajmuje wylosowane wcześniej stanowisko. Opiekun może pomagać
przygotować sprzęt i zanęty.
11. Za 1gram złowionych ryb uczestnik otrzymuje po 1 punkcie. Punkty za złowione ryby są
do siebie dodawane.
12. Przebieg zawodów:
- 9:00 – zbiórka zawodników
- 9:00 – 9:15 – losowanie stanowisk
- 9:15 – 10:00 – przygotowanie na stanowiskach
- 10:00 – 12:00 – zawody
- 12:00 – 12:30 – ważenie
- 12:30 – 13:00 - posiłek
- 13:00 – wręczenie nagród
- 13:30 – zakończenie zawodów
13.Złowione ryby po zważeniu przez komisję sędziowską (na stanowisku) wypuszczamy z
powrotem do wody lub zabieramy za odpłatą ustaloną przez właściciela stawów.
14. Organizator zawodów zapewnia:
- dla zawodników atrakcyjne nagrody, puchary, medale i akcesoria wędkarskie oraz
drobne pamiątkowe upominki oraz poczęstunek

Podobne dokumenty