Damian Pietrzyk, 23 lata Student prawa na UW i filozofii na UKSW

Transkrypt

Damian Pietrzyk, 23 lata Student prawa na UW i filozofii na UKSW
Damian Pietrzyk, 23 lata
Student prawa na UW i filozofii na UKSW. Odbywa studia w Centrum Prawa
Amerykańskiego, koordynowanym przez UW i University of Florida. Odbył staŜ w
Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pełnił funkcje Prezesa Koła Naukowego Utriusque
Iuris oraz przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW. Mieszka
we Włochach od urodzenia. Ambitny i pracowity. Popierany przez Stowarzyszenie WILLA
WŁOCHY.

Podobne dokumenty