Zapisz ofertę do pdf - Nieruchomości

Komentarze

Transkrypt

Zapisz ofertę do pdf - Nieruchomości
Portal nieruchomości
www.nieruchomosci.pgnig.pl
rejon ul. Lubelskiej
Poniatowa, woj. lubelskie
Kategoria
Grunty
Powierzchnia użytkowa (m2)
Powierzchnia gruntu (m2)
503
Cena
13 730 PLN
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki o nr ewidencyjnym 54/10 o powierzchni 0,0503
ha, zlokalizowana w Poniatowej w rejonie ul. Lubelskiej, powiat opolski, województwo lubelskie.Otoczenie
nieruchomości stanowi teren kościoła oraz tereny leśne. W dalszym otoczeniu tereny zabudowy wielorodzinnej
oraz usługowej.
Nieruchomość posiada kształt nieregularnego wielokąta, bez negatywnego wpływu na walory użytkowe. Teren
nieruchomości ogrodzony płotem z siatki stalowej na podmurówce. Działka stanowi teren byłej stacji gazowej –
przez działkę przebiega nieczynny gazociąg oraz pozostałości betonowe. Teren działki porośnięty trawą.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do nieruchomości odbywa się
przez teren ciągów pieszych oraz parking przy kościele.
Sprzedaż nieruchomości prowadzona będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty
lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą
być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.
Kontakt
Katarzyna Kobyłka
81-445-2153
[email protected]

Podobne dokumenty