edukacja dwujęzyczna

Transkrypt

edukacja dwujęzyczna
EDUKACJA DWUJĘZYCZNA
W
WG
GIIM
MN
NAAZZJJU
UM
M ZZ O
OD
DD
DZZIIAAŁŁAAM
MII D
DW
WU
UJJĘĘZZYYCCZZN
NYYM
MII
W
W RRAAD
DZZYYM
MIIN
NIIEE
w naszej ofercie edukacji lingwistycznej znadują się:
- rozszerzona nauka języka angielskiego na
zajęciach lekcyjnych oraz wybór drugiego języka
obcego: francuskiego lub hiszpańskiego
-wyjazdy edukacyjne i warsztaty językowe
w kraju oraz za granicą
- indywidualne podejście do pracy z uczniami
zdolnymi, w tym udział w konkursach
i olimpiadach
- zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów
gimnazjum do zdawania egzaminu:
z języka angielskiego FCE
z języka francuskiego DELF
z języka hiszpańskiego DELE
- ciekawe propozycje zajęć watrsztatowych
z native speakerami
WARSZTATY JĘZYKOWE W KRAJU I ZA GRANICĄ to oryginalna oferta nauki w naszej szkole.
Jeśli cenisz samodzielność, kreatywność i chcesz wypłynąć na „szerokie wody” zapraszamy do nas.
W tym gimnazjum stawiamy na rozwój, a nasi uczniowie mają niepowtarzalną okazję poznawać języki obce
w praktyce oraz tradycję i kulturę krajów europejskich podczas wyjazdów zagranicznych. Nauka połączona
z zabawą, oraz integracją sprzyjają nabywaniu praktycznych umiejętności i w doskonały sposób
uzupełnia szkolną wiedzę!
W WIELKIEJ BRYTANII - już tradycyjnie klasy pierwsze
gimnazjum naukę w naszej szkole rozpoczynają od sześciodniowych
warsztatów językowych. Warsztaty zakładają naukę historii i kultury
oraz prowadzenie dzienniczka podróży w języku angielskim.
Podczas wyprawy organizowane są konkursy i gry pomagające
opanować słownictwo. Zwiedzając Anglię uczniowie mieszkają w
brytyjskich rodzinach. Młodzieży szczególnie spodobał się wjazd na
słynne angielskie London Eye. Byliśmy również w sławnej uczelni Oxford. Zwiedziliśmy w języku angielskim londyńskie muzea.
W HISZPANII gościliśmy w międzynarodowej szkole językowej
„Enforex” już po raz czwarty. Ucząc się języka zwiedzaliśmy Malagę,
Majorkę, Madryt, Barcelonę a w tym roku wybieramy się do pięknej
Salamanki. Rano uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych
z hiszpańskojęzycznymi lektorami, a po południu poznawali kulturę
Hiszpanii poprzez zwiedzanie, praktykę w swobodnych konwersacjach
z rodowitymi mieszkańcami. Nauka języka hiszpańskiego w połączeniu ze
zwiedzaniem bajecznie pięknych miast i plażowaniem jest dużą atrakcją.
WE WŁOSZECH uczniowie
II klas doskonalili języki obce
zwiedzając
perełki
architektoniczne starożytnych
korzeni współczesnej Europy
i renesansu w Wenecji, Florencji, Rzymie oraz w Watykanie.
Pod okiem doświadczonych przewodników szlifowali język
angielski podczas ćwiczeń praktycznych oraz zajęć
warsztatowych. Łącząc przyjemne z pożytecznym zwiedzali:
„włoski niezbędnik” i poznawali podstawy języka włoskiego.
ZAMKOWE SPOTKANA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM.
Klasy pierwsze i drugie gimnazjum uczestniczą w unikalnych
lekcjach w Zamku Królewskim w Warszawie. Warsztaty językowe
z historią i kulturą w tle rozwijają zainteresowania sztuką
i literaturą, ukazując je jako element wspólnego europejskiego
dziedzictwa. Lekcje odbywają się dwujęzycznie, w tym w dużej
części w języku angielskim! W ich trakcie uczniowie uczestniczą
w spektaklu tematycznym w wykonaniu zamkowej trupy teatralnej
oraz w zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem ekspozycji
zamkowej.
„WORLDS TALKS” - MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA
Nasza wyjątkowa szkoła już od trzech lat gości studentów z różnych
stron świata, którzy przez tydzień prowadzą zajęcia z języka
angielskiego oraz poznają kulturę i historię Polski mieszkając
w naszych rodzinach. Goście z Meksyku, Egiptu, Tajlandii, Rosji,
Kanady, Sri Lanki prowadzili warsztaty kulturoznawcze w języku
angielskim dla uczniów i rozwijali umiejętności praktycznego
komunikowania się. Byli żywym dowodem na to, że znajomość
języków obcych otwiera drogę na świat. Projekt ten jest wynikiem
współpracy naszej szkoły z międzynarodową organizacją studencką
AIESEC działającą przy SGH w Warszawie.
ANGIELSKI I KULTURA BRYTYJSKA NA WESOŁO. Od kilku lat nauka
języka angielskiego w naszej szkole uzupełniana jest przez zajęcia warsztatowe
prowadzone przez anglojęzycznych animatorów w ramach programu „Nauka Bez
Granic”. Gościliśmy już między innymi nauczyciela i aktora Simona Wrena oraz
Richarda Mullaneya z Dublina. Podczas tych zajęć uczniowie wzięli udział
w warsztatach: „ Ceilidh Dancing” – nauce tradycyjnych tańców z Wysp
Brytyjskich i „Teenage English”, czyli o języku angielskim, którym na co dzień
posługują się rówieśnicy naszych uczniów w krajach anglojęzycznych.
Spotkania z native speakerami to bezcenna lekcja żywego języka i okazja do
komunikowania się z rodzimymi użytkownikami języka bez konieczności
opuszczania szkoły.
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH – tradycja i codzienność naszej szkoły.
Europejski Dzień Języków w naszej szkole to kolejna nieszablonowa
forma nauki języków. Wydarzeniem specjalnym tego dnia jest Szkolny
Konkurs Lingwistyczny i Akademia Językowa. Uczniowie rywalizując
o ciekawe nagrody poszerzają swoją wiedzę na temat języków i kultury
państw europejskich. Uroczystościom towarzyszą występy uczniów
śpiewających i grających znane europejskie szlagiery muzyczne.
PO FRANCUSKU - KULTURALNIE.
Nauka języka francuskiego jest uzupełnieniem edukacji
lingwistycznej. Uczniowie gimnazjum uczestniczą w wielu
autorskich projektach. Między innymi wzięli udział w wycieczce do
warszawskiego Teatru Buffo na spektakl pt. „Mały Książę”.
Nie była to tradycyjna odsłona lektury szkolnej, ale barwna,
95- minutowa opowieść o losach małego chłopca i to
zaprezentowana widzom w języku oryginału – po francusku.
Nasi uczniowie wiedzą, że warto się uczyć!

Podobne dokumenty