bovina diarrea wirusowe

Komentarze

Transkrypt

bovina diarrea wirusowe
Wirusowa biegunka bydła
(BVD)
BVD jest najczęściej występującą
zakaźną chorobą bydła, która stanowi
poważny problem ekonomiczny.
Patomechanizm choroby jest złożony
i obejmuje różne obrazy kliniczne dla
zakażeń przejściowych i trwałych.
W celu oceny statusu wirusa BVD
w stadach dostępne są narzędzia
diagnostyczne wykorzystujące
techniki wykrywania wirusów
i swoistych przeciwciał.
Wirus BVD
1
Wypustki
Taksonomia:
pestiwirus z rodziny Flaviviridae
Genotypy:
BVD typu 1 i BVD typu 2
Biotypy:
Osłonka
Otoczka
białkowa
Cytopatyczny (cp)
i niecytopatyczny (ncp)
Genom
Patomechanizm choroby
1,2
biotypy ncp/cp
Zakażenie przejściowe
Problemy z rozrodem
Powikłania ze strony
układu oddechowego
Biegunka
biotyp ncp
e
i
n
e
ni
Wyciele
Immunotolerancja
Zapłod
nie
dni 30-110
Trwałe
zakażenie
Poronienie,
wady rozwojowe
Rzadka mutacja w tym
samym szczepie wirusa
P.I.
cp
ncp
Zwierzę
trwale
zakażone
Choroba błon śluzowych
Śmiertelna choroba krwotoczna
2
Częstotliwość występowania
Seropozytywność na poziomie stad w UE
60
3
80
%
Częstotliwość występowania BVD typu 1 i 2
3,4
1
1
50%
>90%
K
EUR P
O
ER
S
J
E
<10%
OC
A
AM
UN
IA
NA
UE
YKA
N
Ł
PÓ
50%
2
2
Status BVD w hodowlach:
3
sposoby diagnozowania
1
ko
mleko
z
ez
bio
rnik ó w
W
yk
ry w
a
i
c
ł
M le
Identyfikuje
stada ze
świeżymi
zakażeniami
a nie p
w
i
c
e
z
r
2
M le
Identyfikuje
stada z
aktywnymi
zakażeniami
ko
ze
zb
mleko
ior
Wy
kry
nik ó w
w a nie
u
r
i
w
a
s
P
r
3
ó
b
dp
k
o
i
i
k
r
w
Identyfikuje
zwierzęta
zakażone
przejściowo/
trwale
oje
dy
nc
zyc
t
ą
h z w ierz
Wy
kry
w a nie
u
r
i
w
a
s
4
dz
ie ży
ry w
a
i
c
ł
m
od
P ula kr wi
ło
W
yk
Wykrywa
niedawne
reinfekcje stad
przebadanych
albo pominięte
P.I.
w
i
c
a nie prze
Wpływ BVD na ekonomię
3,5
Infekcja wirusem BVD może powodować
straty ekonomiczne poprzez:
mleko
Niska
użytkowość
rozpłodowa
Wczesny ubój i
wzrost śmiertelności
wśród młodzieży
Zmniejszona
produkcja mleka
Spowolnienie
wzrostu
Zwiększona
podatność
na inne choroby
Piśmiennictwo
 Peterhans E, Bachofen C, Stalder H, i wsp. Cytopathic bovine viral diarrhea viruses (BVDV): emerging pestiviruses
doomed to extinction. Vet Res. 2010;41(6):44.  Lanyon SR, Hill FI, Reichel MP, i wsp. Bovine viral diarrhoea: Pathogenesis
and diagnosis. Vet J. 2014;199(2):201-9.  EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV
Control QLRT – Sprawozdanie nt. stanowiska, 2001-01573.  Lindberg A, Brownlie J, Gunn GJ, i wsp. The control of
bovine viral diarrhoea virus in Europe: today and in the future. Rev Sci Tech. 2006;25(3):961-79.  Saatkamp HW, Beek
PMJC, Moen AR, i wsp. Financial-economic analysis of Bovine Viral Diarrhoea Virus control in Dutch dairy herds.
Proceedings of the 12th International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics, Durban, South Africa, 2009.
Aktualne opcje postępowania
Trwające programy kontroli BVD mają
na celu: (i) zapobieganie wprowadzaniu
wirusa BVD (w tym szczepionek
żywych i inaktywowanych) do stad
wolnych od wirusa; (ii) usuwanie ze
stad zakażonych zwierząt P.I.; (iii)
monitorowanie statusu wirusa BVD
w miarę upływu czasu. W Unii
Europejskiej stosowano różne programy
zwalczania wirusa na poziomie
krajowym, regionalnym albo
w poszczególnych stadach.
Strategie postępowania w UE
1
Podstawy skutecznej strategii zwalczania BVD:
1
Usuwanie zwierząt P.I. ze stad przed szczepieniem
2
Szczepienie musi wywoływać długotrwałą odporność o szerokim spektrum
3
Szczepienie krów musi zapewniać ochronę płodu i musi być bezpieczne
podczas ciąży
4
Promowanie bezpiecznego handlu
5
Metody nadzoru
Aktualne opcje szczepień w UE
Wymag
o
na
r
h
c
O
K
A
T
przed typ
1
E
I
N
hrona p
c
O
Stoso
2
em
2
em
Plany zwalczania wirusa w UE
1
Programy krajowe/regionalne
Kraje skandynawskie
Austria
Holandia
Niemcy
Szkocja
Irlandia
Bretania
Rzym, Lecco i Como
Programy obejmujące pojedyncze stada
Anglia
Francja
Włochy
Hiszpania
Portugalia
Piśmiennictwo
 EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV Control QLRT – Sprawozdanie nt.
stanowiska, 2001-01573.
d typem
rze
m
w
e
i
ca
n
a
w
w ca
e
i
n
a
w
St
o
s
o
Szczepionki
inaktywowan
e
1
jąca
na
K
A
T
iąży
ec
r
o
h
n
c
a
O
K
A
T
K
A
T
ypo
prz mi
k
o
r
esi
m
ły
a
d
w
a
k
n
a
a
jąca
na
NIE
zed type
pr
E
I
N
Modyfikowan
e
żywe
szczepionki
d
prze typ
o
n
r
a
h
c
O
a
w
d
a
k
n
a
a
ypom
i
prz
E
I
N
iąży
ec
k
o
r
esi
m
ły
Wymag
1
BVD typu 2
Wirus BVD typu 2 został po raz
pierwszy zidentyfikowany w Ameryce
Północnej, gdzie stanowi przyczynę
około 50% zakażeń. Na terenie UE jest
on aktualnie mniej rozpowszechniony
(<10% zakażeń), ale niedawno
stwierdzone ogniska choroby sugerują,
że BVD typu 2 jest wyłaniającym się
zagrożeniem dla tego regionu.
BVD typu 2: wyłaniające się zagrożenie dla UE
1
e
r
y
m
ka P
A
Odk
U
w
a
d
no s
e
i
N
t
zone o
g
n
erd
i
s
wi
1.
uropej
E
a
s
ni
ka
na
noc
ół
e
i
c
ry
!
ka
Piśmiennictwo
 EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV Control QLRT – Sprawozdanie nt.
stanowiska, 2001-01573.
Cykl zakażenia
Programy kontroli BVD dotychczas nie
zdołały wyeliminować tej choroby.
Przyczyn tego niepowodzenia
doszukiwano się w niewłaściwym
zarządzaniu programem oraz
w ograniczonej dostępności szczepionek.
Cykl zakażeń wirusem BVD utrwalają
zwierzęta zakażone trwale (P.I.) oraz
jałówki nieszczepione — oba te czynniki
są kluczem do rozprzestrzeniania
i utrzymania choroby w stadach.
Problemy związane z podejmowanymi
1
działaniami oraz niespełnione oczekiwania
1
Zmienność antygenowa
2
Nieprawidłowe stosowanie szczepionek
3
Nieusuwanie ze stad zwierząt P.I.
4
Nieprzestrzeganie strategii kontroli
5
Szerzenie zakażeń BVD przez leki podawane we wstrzyknięciach
6
Brak szczepionek markerowych dla BVD
Przekazywanie wirusa BVD
2,3
biotypy ncp/cp
Matka
Zapłod
biotyp ncp
dni 30-110
c
y
W iele
nie
e
i
n
e
ni
Jałówka
nieszczepiona
P.I.
Piśmiennictwo
 EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV Control QLRT – Sprawozdanie nt.
stanowiska, 2001-01573.  Lanyon SR, Hill FI, Reichel MP, i wsp. Bovine viral diarrhoea: Pathogenesis and diagnosis.
Vet J. 2014;199(2):201-9.  Peterhans E, Bachofen C, Stalder H, i wsp. Cytopathic bovine viral diarrhea viruses (BVDV):
emerging pestiviruses doomed to extinction. Vet Res. 2010;41(6):44.

Podobne dokumenty

Link do artykułu

Link do artykułu Ronienia mogą występować w każdym okresie ciąży, ale najczęściej występują w 3trymestrze ciąży. Mogą one sięgać do 25% - w stadach, które

Bardziej szczegółowo