P O R A

Komentarze

Transkrypt

P O R A
P
O
f a u n a
R
A
f l o r a
D
N
I
K
I
o g r o d n i c t w o
764. BRZOZOWSKI Stanisław: Elementarz ogrodniczy dla ogrodników i amatorów ogrodnictwa. Napisał … Warszawa: Sgł. „Księg. Polska”, 1906. – [4],
III, [1], 129 s., 18,5 cm, opr. ppł., przednie okł. brosz. zach. (naklejone).
Poradnik ogrodniczy. 60. –
765. DYAKOWSKI Bohdan (1864-1940): Nasz las i jego mieszkańcy. Wyd. 5.
Warszawa: M. Arct, 1931. – 276, [3] s., [1] k. tabl. (kolor.), liczne il. w tekście, 25,5 cm, opr. pł. wyd. tłocz. złotem na przednim licu (wizerunek
jelenia). Opis flory polskich lasów oraz zamieszkujących je zwierząt i ich
życia w środowisku naturalnym. Rys. i okł. wykonał Kamil Mackiewicz
(1886-1931). Stan bardzo dobry. 120. –
766. DYAKOWSKI Bohdan (1864-1940): Wędrówki zwierząt i roślin. Wyd. 2.
Przejrz. i uzup. Z 25 ryc. w tekście. Poznań: Księg. św. Wojciecha, 1925. – 230
s., 25 il., 18,5 cm, opr. ppł. wyd. Popularne wydawnictwo dotyczące wędrówek
fauny i flory - naturalne i z człowiekiem. 60. –
767. DYBOWSKI Jan (1855-1928): Podręcznik ogrodnictwa. Ogrodnictwo
ozdobne, warzywnictwo, sadownictwo. Wyd. 2. Z 84 rycinami. Lwów:
Księg. Polska, [1939]. – 239, [5] s., 1 k. tabl. portr., il., 19 cm, brosz. wyd.
Fachowy podręcznik autorstwa członka Akademii Rolnictwa i profesora
Narodowego Instytutu Agronomicznego we Francji. 50. –
768. JANKOWSKI Edmund (1849-1938): Dobre rady co do sadów dla ziemian,
a głównie dla włościan. Warszawa: nakładem autora, 1898. – [2], 38, [4],
[1] k. tabl. rozkł. (inseraty), 17 cm, opr. karton, okł. oryg. brosz. naklejona.
Poradnik sadownictwa. Okleina na grzbiecie lekko uszkodzona. 45. –
769. JANKOWSKI Edmund (1849-1938): Kwiaty naszych mieszkań. Przez …
Z 198 figurami. Warszawa: G. Sennewald, 1880. 296, IV s., 26 cm, opr.
płsk. z epoki. Poradnik upraw roślin pokojowych autorstwa kandydata nauk
przyrodniczych, starszego ogrodnika Ogrodu Pomologicznego w Warszawie,
redaktora „Ogrodnika Polskiego” i inspektora Szkoły Ogrodniczej. Otarcia
okładki. 120. –
770. JANKOWSKI Edmund (1849-1938): Ogródek miłośnika z 10 ilustracjami w tekście. Wydanie drugie powiększone. Warszawa: Stowarzyszenie
Pracowników Księgarskich, [po 1930]. – 43, [5] s., il., 17 cm, brosz. wyd.
Ogrodnictwo dla Wszystkich pod red. Edwarda Nehringa.
35. –
213
771. JANKOWSKI Edmund
(1849-1938): Ogródki robotników (z planikami).
Warszawa: Nakł. Autora, 1909. – [2], 73, [1] s.,
20,5 cm, brosz. wyd. Praktyczne porady zakładania
ogródków kwiatowo-warzywnych. Okł. lekko zabrudzona. 35. –
poz.770
772. JANKOWSKI Edmund
(1849-1938): Żywopłoty
jako ozdoba i ogrodzenie działek podmiejskich.
Z 9 rycinami. Warszawa:
Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, 1932.
– 41, [5] s., il., 17,5 cm,
opr. ppł. Ogrodnictwo
dla wszystkich pod red.
E. Nehringa. 30. –
773. JELINEK J. W.: Reforma sadownictwa czyli Nowy sposób uszlachetniania
i hodowania drzew owocowych. Ogłosił.; przekł. z niem.; wyd. H. Kuczalskiego (1818-1885). Warszawa: Sgł. Księg. Gebethner i Wolff, 1874. VIII,
109 s., 17 cm, brosz. wyd. Hodowla drzew owocowych autorstwa właściciela
zakładu ogrodnictwa. 60. –
774. KARCZEWSKA Maria (1866-1951): O uprawie warzyw. Podręcznik dla gospodarzy małorolnych. Wyd. 3, znacznie powiększone z licznemi rysunkami.
Warszawa: Sgł. w Księg. polskiej, 1916. – 83, [1], il., 19,5 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo imienia M. Brzezińskiego. Poradnik uprawy warzyw. 35. –
775. KARCZEWSKI Stefan: Jak założyć, jak prowadzić szkółkę drzew owocowych?
Warszawa: „Biblioteka Rolnicza “ 1916. – 60 s., 31 rys., 21 cm, brosz. wyd.
Praktyczne porady z zakresu uprawy drzew owocowych. 40. –
776. KUMELSKI Norbert Alfons (1802-1853), GORSKI Batys Stanisław: Zoologia albo historya naturalna źwierząt, w głównych zasadach, podług systematu
Linneusza trybem Blumenbacha z wielą dodatków i odmian, zastosowanych do
dzisiejszego stanu tej nauk. Dla użytku młodzieży szkolnej. T. 1-2 [z 3]. Wilno:
Teofil Glücksberg, 1836. – [16], XVIII, 230, [2]; [7], 222-606, [1] s., err., 17,5 cm,
opr. płsk. z epoki ze złoc. na grzbiecie. Obszerny podręcznik akademicki opra-
214
cowany według systemu Linneusza, obejmujący tutaj ptaki i ssaki, zawierający
opisy szeregu nowych gatunków, nowatorski na ówczesne czasy. Ze słownikiem
polsko-francusko-łacińskim oraz słownikiem rosyjskim i niemieckim występujących tu zwierząt. Miejscami zbrązowienia. Obtarcia opr. 300. –
777. LEWICKA Anna (1852-1932): Wśród naszych łąk i borów. Obrazki
z życia zwierząt dla młodzieży. Z licznemi ilustracjami w tekście. Lwów:
L. Igiel, 1930. – 258, [1] s., il., 23,5 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach.
(naklejone). Opis roślinności naszych lasów, zamieszkujących je zwierząt
i ich zwyczajów. 90. –
778. ŁEBKOWSKI Jan: Pelargonia i petunia. Hodowla i potrzeby nawozowe
z 8 rycinami.Warszawa: „Ogrodnik”, 1938. – 60, [4] s., il., 19 cm, brosz.
wyd. Bezpłatne premium za III kwartał. 35. –
779. MAŁKOWSKI Wacław: Wykaz systematyczny wszystkich ptaków krajowych
z dołączeniem skorowidzów abecadłowych nazw polskich i łacińskich. Ułożył
i wydał … Warszawa: Sgł. Wydawca, 1909. – [4], VI, 115 s., 19,5 cm, brosz.
wyd. Systematyka ptaków polskich. Egz. nierozcięty. 150. –
780. NUNBERG Marian (1896-1986): Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśnych. Warszawa: Inst. Badawczy Lasów Państwowych,
1935. – 288, [3] s., 17 cm, opr. pł. wyd. Serja B - Wydawnictwa pomocnicze
i techniczno-gospodarcze. Katalog szkód wyrządzonych przez poszczególne owady w lasach polskich ułożony podług gatunków drzew. Podręcznik
praktyczno-naukowy. Stan bardzo dobry. 90. –
781. PIERWSZY polski przewodnik adresowy ogrodnictwa i działów pokrewnych. Red. Bronisław Lisak. R. I:1928. Wieliczka: PAO, 1928. – 194, XLII
s., 23,5 cm, brosz. wyd. Pierwsza trzyczęściowa księga adresowa ogrodnictwa.
W części ogólnej obejmuje czasopiśmiennictwo i literaturę fachową, szkolnictwo i instytucje naukowe oraz zrzeszenia w branży ogrodniczej i pokrewnej
ówczesnej Polsce; część szczegółowa – handlowa zawiera adresografię tysięcy
firm i ośrodków hodowlano-handlowych, przemysłowo-handlowych etc. Dalej
następują liczne inseraty firm. Wszystkie części zaopatrzone w interfoliowane
wkładki kolorowe kartonowe. Drobny zaciek w górnym marginesie pierwszych
kart. Więcej nie wydano. 120. –
782. RIVERS Thomas (1798-1877): Ogród pod szkłem. Przez … Z 15 wyd.
ang. przeł. Władysław Kaczyński (1848-1928). Warszawa: [b.w.], 1889.
– [4], 103, [2] s., [2] k. tabl. (drzeworyty sztorcowe), il. 20 cm, opr. ppł.
Biblioteka Ogrodnika Polskiego; t. 3. Poradnik ogrodniczy słynnego autora
angielskiego. 60. –
215
783. ROSTAFIŃSKI Józef (1850-1928): Catalogi plantarum quae a. 1651 Varsaviae
in hortis botanicis regis Joannis Casimiri colebantur, secundum conspectus hortulanorum Bartholomei Gei et Iacobi Haic: accedit catalogus tertius plantarum
indigenarum, quae circa Varsaviam nascuntur, auctore Martino Bernhardo =
Królewskie ogrody botaniczne króla Jana Kazimierza w Warszawie oraz systematyczny spis roślin tamże hodowanych edidit et ambo priores in systema
naturale red. … Cracoviae [Kraków]: Academiae Litterarum et Scientiarum
Polonae, 1928. – 100 s., Editionum Collegii ad Historiam Scientiarum Mathem.-Naturalium Perscrutandam; vol. 2 [Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie; vol. 2]. Pierwszy katalog flory okolic
Warszawy. Krytyczne wydanie pierwodruku autorstwa Macieja Bernitza vel
Martina Bernhardo (? – m. 1673/1682), przyrodnika, królewskiego lekarza
i bibliotekarza. Spis ten ukazał się w 1652 r. w Gdańsku, jako wykaz roślin
rosnących dziko w okolicach stolicy wraz z katalogami roślin hodowanych
w dwu królewskich ogrodach botanicznych. Egz. nierozcięty. 50. –
784. SCHOLTZÓWNA Alina, [Scholtz Alina (1908-1996)]: Ogródki nowe
z 56 ilustracjami. Warszawa: Stow. Prac. Księgarskich, [po 1930]. – 175
s., 48, [1] il., 21 cm, brosz. wyd., egz. lekko poluzowany. Wczesna praca
jednej z najwybitniejszych specjalistek w Polsce w dziedzinie projektowania
ogrodów. Stan dobry. 200. –
785. STRAWIŃSKI K.(onstanty) (1892-1966): Zieleń paryska oraz zastosowanie
jej w walce ze szkodnikami roślin. Zgierz: Stacja Doświadczalna Ochrony
Roślin, 1929. – 15, [1] s., il., 23,5 cm, brosz. wyd. Reklama środka owadobójczego. 30. –
h
i
p
o
l
o
g
i
a
786. BOJANOWSKI Stefan (1850-1910): Sylwetki koni oryentalnych i ich hodowców. Kraków: G. Gebethner, 1906. – [4], 257, [2] s., 23 k. tabl., 1 k. mapa,
il., 22,5 cm, opr. pł., przednia okł. brosz. zach. Bogato ilustrowane studium
o koniach orientalnych w polskich słynnych hodowlach z Pełkini ks. Czartoryskich, Jezupola hr. Dzieduszyckich, Łańcuta hr. Potockich, Taurów, Trzeciaków, Łobosiów, Jabłonowa Kęszyckich oraz innych przesławnych hodowli
(Sławuta, Antoniny, Biała Cerkiew, Uzin, Janiszówka, Babolna, Radowce,
Lipica i Chorostków). Stan bardzo dobry. Rzadkość. 180. –
787. KONOPIŃSKI Tadeusz (1894-1965): Żywienie koni. Poznań: Inst. Nauk.-Wyd. Ruchu Ludowego „Polska “ 1948. – 26, [2] s., 20 cm, brosz. wyd. Biblioteka Rolnicza, nr 12. Zasady żywienia różnych rodzajów koni z doborem
pasz i mieszanek. 25. –
216
788. [KOŃ arabski] JEŹDZIEC i Hodowca, nr 33: 20 XI 1933. Red.: Jan Grabowski
i Janusz Włodzimirski. Warszawa: Jan Grabowski, 1933. – [2], 651-736, liczne il.,
ryc. kol. (naklejana), 31,5 cm, opr. ppł. Bogato ilustr. na papierze kredowym, specjalny numer czasopisma w całości poświęcony hodowli konia arabskiego w Polsce
i na świecie. Omawia m.in. poszczególne słynne stadniny: książąt Sanguszków,
hr. Dzieduszyckich, Potockich czy z Janowa Podlaskiego. Na okł. kolorowy wizerunek „emira” Wacława Rzewuskiego, prekursora hodowli konia arabskiego
w Polsce, a w tekście sporo informacji o tym „człowieku legendzie”. 250. –
789. ŁYSZKOWSKI Stanisław (?-1844?): Hodowla koni czyli nauka żywienia,
rozmnażania, pielęgnowania koni i ulepszania rass znikczemnionych,
a utrzymania szlachetnych w pierwotnej czystości. Potrzebne wiadomości
217
o początkowem ćwiczeniu młodzieży, o rozmaitym chodzie koni, i zdolności i poszczególnych usług; o potrzebie i umiejętności kucia koni, prawidła
zachowania zdrowia, zapobiegania różnym przypadłościom i przepisy leczenia chorób z dodatkiem osobnych przepisów chodzenia około koni wyścigowych. Z wiela rycinami na 12 tablicach. Według zasad najzaszczytniej
znanych miłośników chowu koni i uczonych weterynarzy, z zastosowaniem
do okoliczności i postrzeżeń w naszym kraju praktykowanych wyłożone.
Przez … (dzieło pośmiertne). T. 1-2. Warszawa: M. Łyszkowski, 1842.
– 234, [5]; 278, [10] s., 12 ryc. na [6] k. tabl., 22 cm, opr. płsk. z epoki.
Zasady hodowli koni z praktycznymi poradami weterynaryjnymi, z szerokim uwzględnieniem koni wyścigowych. Rzadki podręcznik dla ziemian
z 1 poł. XIX w. Miejscami zbrązowienia. Grzbiet nadpęknięty w górnej
części i podniszczony ze
śladami złoc. 200. –
790. MACHALSKI Tadeusz
(1893-1987): Międzynarodowy regulamin jeździecki w wydaniu prowizorycznem podał …
Warszawa: „Jeździec i Hodowca”, 1930. – 24 s., 17
cm, brosz. wyd. „Jeździec
i Hodowca”, nr 22/1930.
Nieoficjalny regulamin
jeździecki w opracowaniu pułkownika kawalerii
Wojsk Polskich. 40. –
218
791. SOSNOWSKI Zygmunt: O koniu w Polsce. Zebrał i opisał … Warszawa:
Sgł. E. Wende i Ska, 1912. – 115, 70 ryc., 28,5 cm, opr. ppł. Bogato ilustrowane na papierze kredowym studium o koniu polskim. Rodzaj encyklopedii
dotyczącej konia i osób zasłużonych dla hodowli i jeździectwa w Polsce.
Drobne zaplamienia na początku dzieła. 200. –
k
u
l
i
n
a
r
i
a
792. NORKOWSKA Marta: Piekarnia i cukiernia wytworna i gospodarska.
„Najnowszej kuchni” część druga. Nagrodzona 2 wielkiemi medalami
srebrnemi na wystawach kucharskich w Warszawie i Łodzi. Z ilustracjami.
Czwarty tysiąc. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1908]. – [6], 160 s., il., 20
cm, opr. wyd. ppł. Zbiór blisko 200 przepisów na ciasta, torty, pierniki,
marcepany etc. Okł. nieco przytarta. 90. –
793. NOWY poradnik dla gospodyń. Przepisy na sporządzanie zup, kremów,
legumin i innych potraw słodkich. Warszawa: Rada Naczelna Polskiego
Przemysłu Cukrowniczego, 1929. – 32 s., 23 cm, brosz. wyd. 80 praktycznych przepisów. Gdzieniegdzie zaplamienia w tekście. 35. –
794. [ROSENBAND Helena?] H.R. [krypt.]: Sztuka przechowywania jarzyn
w stanie świeżym - w stanie ususzenia - sposobem Apperta - środkami przeciw-gnilnemi i innemi sposobami podług L.H. Alph. Blanchona, ułożyła
… Warszawa: Wyd. Przeglądu Tygodniowego, 1905. – [2], 58, [1] s., 21,5
cm, brosz. wyd. Domowe sposoby postępowania z warzywami podczas
przygotowania zapasów zimowych. Luźne składki. 40. –
795. RÓŻYCKI Andrzej: Krakowskie wyroby wędliniarskie. Praktyczne wskazówki o wyrobie wędlin. Kraków: Nakł. Autora, 1926. – [4], 206, [1] s.,
19,5 cm, brosz. wyd. Z dedykacją na k. tyt. Sto kilkanaście przepisów na
słynne krakowskie wyroby pióra mistrza wędliniarskiego i właściciela fabryki
wędlin w Krakowie. 80. –
796. ŚLIWIŃSKA Melania, REJMAN Róża: Nowoczesna praktyczna książka
kucharska. Wyd. 2 powiększone i popr. Kraków: Krakowskie Tow. Wyd.,
1947. – 224 s., 20 cm, opr. pł. Popularna powojenna książka kucharska
z setkami przepisów kulinarnych. Ostatnia karta podklejona. 70. –
797. TESLAR Antoni: Kuchnia polsko-francuska. Kraków: Nakł. Autora, 1910. –
X, 324 s., 20 cm, opr. wyd. pł. Wielobarwna opr. wyd. z tłoczonymi złotymi
medalami dla kuchmistrza. Autor buł kuchmistrzem ś.p. J.E. Namiestnika
Andrzeja Hr. Potockiego w Krzeszowicach. Zbiór wykwintnych przepisów
wraz z przykładami z przednich rautów i balów z życia wyższych sfer. Okł.
nieco przytarta z niewielkimi odbarwieniami i uszkodzeniami krawędzi
grzbietu. 120. –
798. TOKARZ Wincenty: Wyrób miodów i win. Lwów - Warszawa: B. Połoniecki, 1927. – 128 s., rys., 22,5 cm, opr. ppł., przednie okł. brosz. zach.
Setki przepisów na wyroby alkoholowe autorstwa kresowiaka spod Sambora.
Okł. nieco przybrudzone. 60. –
220
799. WOJCIESZEK Anna: Jak przerabiać owoce bez cukru. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1940. – 79, [1] s., rys., 18 cm, brosz. wyd. Praktyczne porady
kulinarne z okresu okupacji (m.in. czym zastąpić cukier, kawę i herbatę).
Luźne składki wydawnicze. 40. –
ł
o
w
i
e
c
t
w
o
800. DYAKOWSKI Bohdan (1864-1940): O dawnych łowach i dawnej zwierzynie. Z ilustracjami W. Nowina-Przybylskiego. Warszawa: M. Arct, 1925.
– 208, [4] s., rys., 23,5 cm, opr. ppł. wyd. Pieczęć majątku: „Piotrowice
Wielkie”. Obszerna gawęda o myślistwie w dawnej Polsce (m.in. zwierzęta
myśliwskie - pies i ptaki; grubą zwierzyna - żubry i tury oraz niedźwiedź).
Grzbiet minimalnie poluzowany. 120. –
801. PRZEWODNIK gajowego. [B.m.]: Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III
Grodno, 1937. – 702 s., [1] k. tabl. (mapa kolor.), il., rys., 19 cm, opr. pł.
Pieczęć: „Przysposobienie Wojskowe Leśników - Koło Dukla”. Bogato
ilustrowany poradnik służby leśnej z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasu, łowiectwa i rybactwa oraz przysposobienia wojskowego leśników
(z tablicami poglądowymi na temat wojsk państw ościennych). Drobne
zaplamienia na początkowych kartach. 120. –
802. TYMIENIECKI Kazimierz (1887-1968): Łowiectwo na Mazowszu
w w. XV-ym. Warszawa: [Druk. Wł. Łazarski], 1916. – [2], 16 s., 25 cm,
brosz. wyd. Odb. z: „Przeglądu Historycznego”. Łowy na średniowiecznym
Mazowszu. Zwyczaje, przebieg, porządek etc. Egz. nierozcięty. 40. –
p o r a d n i k i
f a c h o w e
i
p o p u l a r n e
803. BARAŃSKI Franciszek: Rozrywki i gry
umysłowe. Zebrał … Lwów: „Odrodzenie”, 1930.
– 166, [2] s., il.; 18 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa na k. tyt. Zbiór setek gier w kości, domino, loterie, trik-traka, warcaby i inne (np. biribi,
ciskanka, kardynały, laska, podróż do Pekinu, szubieniczka, szok-szok, tombola). 75. –
804. DOMINIKIEWICZ Mieczysław (1882- ):
Garbarstwo. Z 18 rys. Łódź – Warszawa: L. Fiszer
- E. Wende i S-ka, 1918. – 86 s., il., 18,5 cm, brosz.
221
wyd. Bibljoteka Techniczno-Naukowa dla Wszystkich, no 3. Praktyczny
i popularny poradnik garbarstwa. 35. –
805. [ELEMENTARZ] Meine Fibel für die I-te Abteilung der Volksschulen.
Warszawa-Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1935. - 148
s., il., 23 cm, brosz. wyd. Okładka zakurzona, blok czysty. 45. –
806. GRY w karty polskie i obce. Najdokładniejszy przewodnik gier. Zawierający:
100 sposobów najbardziej praktykowanych u nas, starodawnych i najnowszych jak: wint, wist, preferans, boston, pikieta, we wszystkich odmianach
mariaż, kasztelan, drużbart, gieryłasz, kupiec, muszka, rams, skarbonka,
baccarat, bridge-plafon, poker, i.t.d.; wraz ze specjalnym działem pasjansów. Podług najnowszych źródeł oprac. dla użytku ogółu Wytrawny Gracz.
Warszawa: „Nowe Wydawnictwo”, [1937]. – 125, [3] s., tabele w tekście,
19 cm, brosz. wyd. Zbiór przeszło 70ciu gier karcianych i pasjansów. Brak
tylnej okł. Drobne zagięcia na obrzeżach kolor. przedniej okł. 75. –
807. JANIK L.A.: Skarbnica wiedzy. Podręcznik chemiczno-techniczny. Do
fabrykacji artykułów pierwszej potrzeby dla chemików, drogerzystów, fabrykantów i wszystkich interesujących się tanią fabrykacją. Zawiera 3000
przepisów niezbędnych dla każdego domu, kupca, rzemieślnika i rolnika.
Warszawa: Bibljoteka Dzieł Naukowych, 1936. – 646, [1] s., 23 cm, opr. pł.
wyd. Obszerny poradnik z zakresu gospodarstwa domowego (chemiczny,
kosmetyczny, kulinarny i tp.). 120. –
808. [LONDYŃSKI Bolesław] Rościszewski Mieczysław (1855-1928): Gry i zabawy towarzyskie. Wskazówki do przyjemnego i użytecznego spędzenia
czasu w domu i po za domem. Podręcznik praktyczny dla wszystkich. Oprac.
i przerobił według najnowszych wzorów Jan Walicki. Z wieloma rys. w tekście.
Wyd. 2. Warszawa: Bil. Dzieł Naukowych, 1930. – 213, [10], s., il., 18 cm,
współopr. ppł. Zbiór setek gier i zabaw salonowych. Dołączono i współoprawiono drugie tyle kart interfoliowanych. 90. –
809. MAJEWSKI St.: Fabryka w garnku. Podręcznik fabrykacji artykułów pierwszej potrzeby bez przyrządzania, dostępny dla każdego, praktyczne rady
i wskazówki. Warszawa: Bibljoteka Wiedzy Praktycznej, 1933. – [2], 41, [3]
s., 21,5 cm, brosz. wyd. Zbiór praktycznych porad z zakresu gospodarstwa
domowego. 40. –
810.
MARCISZEWSKI Józef: Wzór opisania rzeczywistego stanu dóbr ziemiańskich czyli dalsze rozwinięcie zasad do oceniania dóbr ziemskich. Warszawa:
W Drukarni Piasta, 1830. – [1], 1-5, 7-14, 19-82, [2] s., [2] tabele rozkład., [2]
k.tabl. rozkład. planów (litografie), 21 cm, opr. płsk. z epoki ze złoc. na grzbiecie.
W tekście m.in. rozkładana Tabela Praestacyina Wsiów do Dóbr wsi Swobod
222
należących; na końcu po tekście Tabela stanu drzewa znayduiącego się w lasach do Dóbr Swobodzkich należących oraz 2 ryciny wykonane w Warszawie
w Instytucie Litograficznym Szkolnym: Plan zabudowania Folwarku Swobodzkiego - skala liniowa Miara stu łokci Warszawskich, format 35,8 cm × 34,2 cm
i Plan położenia Dobr Swobod skala liniowa Miara trzech cwierci mili, format
35,6 cm × 35,6 cm. Owalna pieczątka własnościowa: Z księgozbioru Andrzeja
Szczepki. Dzieło z aprobatą Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Podręcznik sposobu i niezbędnych procedur dokonania rzetelnej
wyceny i pomiaru gruntów i majątków ziemskich. Drobne otarcia okładzin,
stan bardzo dobry.
300. –
811.
MOSZCZEŃSKI Stefan (1871-1946): Wycenianie wartości majątków ziemskich
przy kupnie i sprzedaży. Zarys teorii i praktyki. Warszawa:. Sp. Wyd. „Biblioteka
Rolnicza”, 1913. – 72 s., 22 cm, brosz. wyd. Bezpłatny dodatek dla całorocznych
prenumeratorów „Biblioteczki Rolniczej” za 1913. 60. –
812. RYBACKI J.: Przemowy weselne i pogrzebowe dla domowego użytku przeważnie włościan oraz mowy wypowiedziane na powitanie H. Sienkiewicza,
Lutni Warszawskiej, otwarcie teatru, 25-lecie Straży Ogniowej i in. [B.m.]:
Sgł. Księgarnie K. Rybackiego w Częstochowie i Łowiczu, 1906. – 195,
[1], V s., 20,5 cm, opr. pl., okł. oryg. brosz. zach. Zbiór 28 okazjonalnych
mów pogrzebowych z zależności od pozycji włościanina, 15 mów weselnych
oraz mów okolicznościowych stosownych do rangi. Rzadkie wydawnictwo
regionalne. 90. –
813. SAMOCHÓD. Budowa. Działanie. Obsługa. Oprac. II wyd.: Edward Jerzy
Karkoz, Stanisław Federowicz, Karol Angerman, Ludomir Sas-Korczyński,
Stefan Wikarski i Adam Kowalik. Italia: Nakł. Autorów, 1945. – XVII, [1],
442 s., [9] k. tabl. (rozkł.), liczne fot. i rys. w tekście, 19 cm, brosz. wyd.
Podręcznik eksploatacji pojazdów samochodowych i poradnik kierowcy
autorstwa inżynierów i oficerów technicznych II Korpusu. 90. –
814. SROCZYŃSKI Mieczysław: Murarz. Praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu murarskiego. Oprac. … Łódź - Warszawa: L. Fiszer - E.
Wende i Ska, [1916]. – [4], 75, [2] s., 84 ryc. Biblioteczka Rzemieślnicza,
t. 3. Ilustrowany podręcznik dla murarzy. (adl.) GUSTAWICZ Bronisław
(1852-1916), SROCZYŃSKI Mieczysław: Cieśla. Praktyczne wiadomości dla
pracowników zawodu ciesielskiego oprac. … Łódź - Warszawa: L. Fiszer - E.
Wende i Ska, [1916]. – 160 s., 201 ryc., Biblioteczka Rzemieślnicza, t. 4. Ilustrowany podręcznik dla cieśli. (adl.) GUSTAWICZ Bronisław (1852-1916),
SROCZYŃSKI Mieczysław: Malarz (pokostnik - lakiernik). Praktyczne
wiadomości dla pracowników zawodu pokostniczo-malerskiego o oprac.
… Łódź - Warszawa: L. Fiszer - E. Wende i Ska, [1920]. – 102 s., 26 ryc.,
223
poz. 815
224
Biblioteczka Rzemieślnicza, t. 5. Ilustrowany podręcznik dla malarzy pokojowych. (adl.) GUSTAWICZ Władysław: Ślusarz. Praktyczne wiadomości
dla pracowników zawodu ślusarskiego oprac. … Wyd. 3. Łódź - Warszawa:
L. Fiszer - E. Wende i Ska, 1924. – 114, [1] s., 167 ryc. Biblioteczka Rzemieślnicza, t. 2. Ilustrowany podręcznik dla ślusarzy (adl.) SROCZYŃSKI
Mieczysław: Szklarz. Praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu szklarskiego oprac. … Łódź - Warszawa: L. Fiszer - E. Wende i Ska, 1920. – 74,
[1] s., 40 ryc., Biblioteczka Rzemieślnicza, t. 7. Ilustrowany podręcznik dla
szklarzy (adl.) [ZYBERT Józef]: Wodne centralne ogrzewanie mieszkaniowe
ESWU. Łódź: St. Weigt i Ska, 1930. – 24 s., rys., il., Reklama handlowa
centralnego ogrzewania słynnej łódzkiej Fabryki Maszyn i Odlewni Żelaza.
Rys. i montował Karol Hiller (1891-1939), polski malarz, grafik i fotografik, twórca heliograficznej techniki graficznej (heliografiki), reprezentujący
nurt konstruktywistyczny. (adl.) JUŻ w planach budowy należy pomyśleć
o urządzeniach słaboprądowych! Warszawa: Polskie Zakłady Siemens Sp.
Akc., [lata 30-te XX w.]. – 8 s., fot., leporello, 17,5 cm, współopr. pł. Reklama
wyrobów elektrycznych Siemensa (telefon wewnętrzny, zegary, termometry,
analizator spalin, miernik skroplin i przewietrznika ozonowego). 150. –
815. STAŃMY wszyscy do walki z bimbrem. Warszawa: Dyrekcja Państwowego
Monopolu Spirytusowego, 1946. - 9, [3] s., il., 20 cm, brosz. wyd. Propagandowa broszura wydana przez państwowego monopolistę z poparciem
władzy ludowej. 50. –
816. WERYHO Marja (1858-1944) i ARCT-GOLCZEWSKA Marja (1872-1913):
Co się z czego robi i skąd pochodzi. Zbiór praktycznych wskazówek dla wychowawców i nauczycieli początkowych ułożyły … Wyd. 5, popr. z licznemi
rys. Warszawa: M. Arct, 1913. – 142, [1] s., 86 rys., 19,5 cm, opr. ppł., okł.
oryg. brosz. zach. (naklejone). Popularny poradnik z zakresu technologii
produkcji, wyrobów rzemieślniczych i spożywczych. 45. –
817.
ZWYCZAJE towarzyskie. Poradnik na co dzień. [il. Natalia Jarczewska; Kamil Witkowski]. Warszawa: „Czytelnik”, [po 1946]. – 63, [1] s., 18 cm, brosz.
wyd. Wyd. „Mody i Życia Praktycznego”. Jeden z pierwszych powojennych,
w zmienionych warunkach ustrojowych poradników savoire-vivre. 40. –
n
a
u
k
i
ś
c
i
s
ł
e
818. BURDECKI Feliks (1904-1991): Opanowanie materii czyli książka o zdobyczach polskiej nauki w dziedzinie chemii i fizyki, astronomii i geofizyki,
o polskich wynalazkach i inżynierach oraz o polskich pionierach lotnictwa.
Warszawa: M. Arct, 1937. – 187, [4] s., il., 21 cm, opr. ppł. wyd. Polska
w pracy. Propagandowa książka poświęcona polskim współczesnym wynalazcom i osiągnięciom technicznym (m.in. Ignacy Mościcki i Mościce,
Gdynia, elektrownie wodne, polscy fizycy, astronomowie i podróżnicy).
Liczne całostronicowe lub naklejane ilustracje w ramach paginacji. Oprac.
graf. Atelier Girs-Barcz. Opr. Zakł. Introligatorskie B. Zjawiński. Drobne
obtarcia na grzbiecie i licu. 100. –
819.
CHAPMAN Ernest Hall: Radio - usta XX wieku; przeł. i uzupełnił rozdz.
„Radiofonia w Polsce” Manswet Domański. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski, [1939]. – [3], 158, [1] s., [24] k. tabl., 22 cm, opr. pł. wyd. Biblioteka
Dnia Dzisiejszego, t. 3. Historia radiofonii. Okł. nieco przybrudzona. 50. –
820. FLAMMARION Kamil (1842-1925): Światy nieznane. Spolszczył Ksawery
Sporzyński. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1904. – 156, [1] s., 23 il., 17,5
cm, opr. płsk. z epoki. Bibljoteka Tygodnika Illustrowanego, nr 6. Popularny
wykład astronomii w ładnej oprawie. 80. –
821. FRANKE Jan Nepomucen (1846-1918): Jan Brożek (J. Broscius), akademik
krakowski 1585-1652. Jego życie i dzieła, ze szczególnym uwzględnieniem
prac matematycznych. Ze źródeł rękopiśmiennych oprac. … Kraków: Akademia Umiejętności, 1884. – [4], IX, [1], 303, [1] s., 1 k. portr., 22,5 cm, opr.
ppł. Biografia Jana Brożka (1585-1652), wybitnego astronoma i matematyka
polskiego, rektora Akademii Krakowskiej, historyka nauki, zwolennika teorii
Kopernika i opiekuna rękopiśmiennej spuścizny po nim. 100. –
822. GÓRSKI Wincenty: Nowy przewrót w Kosmosie. Tezy naukowe: Newtona i Keplera - pod znakiem zapytania? Woda - motorem wszechświata.
Warszawa: nakł. autora, 1937. – 48 s., [1] k. tabl., 8 ryc., 19,5 cm, brosz.
wyd. Nowa teoria wszechświata autora przedwojennego wynalazku globusa ruchów ciał niebieskich opatentowanego w 1937 r. Przednia okł. brosz.
z niewielkim uszczerbkiem boku. 35. –
823. HABDANK Adam: Słońce nie jest ogniskiem, a planetą zwykłą zamieszkałą.
Wiązanka myśli o ruchu ziemi, biegunach i o słońcu. Wyd. 2 uzup. Wilno:
Nakł. Autora, 1931. – 16 s., 21 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Ilustrowany Kurier
Codzienny - Kraków”. Z dedykacją autora dla redakcji „Kuriera Codziennego” dat. „Podbrodzie 27 IX 1931.” Rozważania astronomiczno-filozoficzne
miłośnika astronomii. Rzadki druk prywatny. 40. –
226
824. [HABDANK Adam]: Słońce nie jest ogniskiem, a planetą zwykłą zamieszkałą. Odczyt Wilnianina H.A. o ruchu ziemi, biegunach i o słońcu. Wilno:
[b.w.], 1930. – 7, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Rozważania astronomiczno-filozoficzne miłośnika astronomii. Rzadki druk prywatny. 35. –
825. POLKOWSKI Ignacy (1833-1888): Żywot Mikołaja Kopernika. Przez
… Gniezno: [b.w.], 1873. – [6], V, [1], 363 s., 23,5 cm, opr. płsk. z epoki.
Źródłowa biografia wraz z genealogią i omówieniem stosunków rodzinnych, jak i narodowości słynnego astronoma oraz bibliografią adnotowaną
Kopernikianów. W rozdziale VIII autor udowadnia, że teza postawiona
przed Kopernikiem przez Arystarcha z Samos, o „obrocie ziemi wokół
własnej osi i słońca”, została przekazana nauce średniowiecznej XIII wieku
dzięki kabalistycznemu arcydziełu zwanemu „Księgą Zoharu” (Blask, czyli
Światło, autorstwa hiszpańskiego rabina Mojżesza de Leon). Zbrązowienia
na marginesach. 150. –
826. SPORZYŃSKI Konrad (18631922): Dziwy elektryczności. Napisał … Warszawa: Gebethner i Wolff,
1904. – VI, 207, [1] s., 47 ryc. il., 16,5
cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach.
(naklejone). Wydawnictwo popularne.
Praca popularnonaukowa znawcy wiedzy przyrodniczej i technicznej, autora
haseł do „Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej” (1890-1914).
Grzbiet minimalnie poluzowany, blok
książki zwarty. 45. –
827. STR ASZEWSKI Maurycy
(1848-1921): Jan Śniadecki. Jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii
w Polsce. Rzecz napisana przez … Kraków: Akademia Umiejętności, 1875.
– [12], 323, [1], LXXVI s., 22,5 cm,
opr. ppł. Działalność naukowa Jana
Śniadeckiego na polu matematycznym,
filozoficznym (m.in. polemiki z Immanuelem Kantem, literackim i w innych
naukach ścisłych. 100. –
227
828. SZPECHT Józef: Wśród fizyków polskich. Seria 1. Lwów: PWKS, 1939.
– 350, [1] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Suchy wytłok na k. tyt. i ostatniej k.:
„Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Sylwetki i dorobek naukowy znakomitych
fizyków polskich (Czesław Białobrzeski, Antoni Bolesław Dobrowolski,
Tadeusz Godlewski, Stanisław Kalinowski, Józef Wierusz Kowalski, Karol
Olszewski, Stefan Pieńkowski, Maurucy Pius Rudzki, Maria SkłodowskaCurie, Marian Smoluchowski, Ludwik Wertenstein, August Witkowski,
Czesław Witoszyński, Mieczysław Wolfke, Zygmunt Wróblewski i Stanisław Ziemecki) z zarysem dziejów fizyki w Polsce. Drobne naddarcie
i zabrudzenie okł.
70. –
829. ZALESKA Maria Julia (1831-1889): Wieczory czwartkowe. Opowiadania
o cudach przyrody i znakomitszych odkryciach naukowych, młodocianemu
wiekowi poświęcone przez Starego Przyjaciela Dzieci [pseud.]. Warszawa:
Gebethner i Wolff, 1871. – 448, [2] s., [3] k. tabl. (drzeworyty), il. (drzeworyty sztorcowe), 19 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem napisem na licu:
„Nagroda”. Książka popularyzująca naukę fizyki wśród dzieci w pytaniach
i odpowiedziach. Obydwie krawędzie grzbietu nadpęknięte. Blok książki
zwarty, egz. wewnątrz czysty. 80. –
V
A
R
I
A
830. [ANDRZEJOWSKI Stanisław (1877-1952)] MUELLER E. [krypt.]: Błędy
gospodarki polskiej; tłom. M. Iwanowski. Gdynia: Wyd. L. Międzybłocka,
1935. – [14], 201, [1] s., 24,5 cm, opr. pł. Analiza polskiej gospodarki okresu
międzywojennego, analiza jej błędów w polityce fiskalnej, administracyjnej, ekonomicznej itp. Pewne sformułowania obnażają niewygodną prawdę
apologetom okresu międzywojennego (przykładowo: przerost zatrudnienia
na kolei; rabunkowa gospodarka leśna; dumping zboża, cukru i węgla;
sumy wydane na bezrobotnych bez ekwiwalentu pracy). Praca zmuszająca
czytelnika do myślenia w sytuacji kryzysu gospodarczego nadmiernego
etatyzmu. Praca wyd. pierwotnie w wydawnictwie ”Per Aspera ad astra”,
jednakże w trakcie druku wydawnictwo zostało zmienione, co odzwierciedlają pieczęcie nowego edytora. 60. –
831. BOGUSŁAWSKI Stefan: Szkolnictwo jakiem jest, jakiem być powinno.
Warszawa: Związek Strzelecki, [1926]. – 128 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Poglądy na szkołę państwową w Polsce międzywojennej. 35. –
832. CZARTORYSKI Witold (1864-1945): Kółka ziemian. Kórnik: Biblioteka
Kórnicka, 1912. – 19 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Mowa wygłoszona na ogólnem
zebraniu Związku Zamoyskich 29 III 1912. 30. –
833. DRUGA książka do czytania dla Szkół Parafjalnych w Ameryce. W nowem
opracowaniu z uwzględnieniem pisowni przyjętej przez Akademję Krakowską. Chicago, Ill.: Drukiem Dziennika Chicagowskiego, [1936]. - 166, II
s., il., 18 cm, opr. wyd. pł. Stan idealny. 50. –
834. EWANGELIE Pana Naszego Jezusa Chrystusa na niedziele i wszystkie
uroczyste święta całego roku według obrządku kościoła świętego rzymsko
katolickiego rosporządzona. Z przydatkiem Ewangelii o Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, o SS. Patronach, i o innych Świętych. Tudzież ze
zwykłą od Parochów do ludu swego mówiącą się Nauką. Wilno: w Druk.
A. Dworca, 1852. – 231, [14] s., 14,5 cm, opr. płsk. z epoki. Dedykacja
z 1867 r. i wpis rękopiśmienny z 1865 r. wraz z rosyjską pieczęcią parafii
w Oborach. Wileński druk religijny. 180. –
835. FEDOROW F.: Religja i kościół w Związku Radzieckim. Moskwa: Wyd.
Literatury w Językach Obcych, 1944. – 27, [1] s., 16,5 cm, brosz. wyd.
Broszura propagandowa sławiąca wolność religijną w ZSRR i patriotyczne zaangażowanie kościołów i wyznań religijnych w walce z hitlerowskim
najeźdźcą. 30. –
229
836. FILARET. R. 15, z.1-12. Pittsburgh, Pa.: Wydawnictwo, 1922. - 354 s., 23
cm, współopr. pł. Stemple Biblioteka Stowarzyszenia Samopomocy Nowej
Emigracji Polskiej w Chicago. Organ urzędowy Stowarzyszenia Filaretów
w Ameryce, miesięcznik poświęcony sprawie zrzeszenia kształcącej się młodzieży polsko-katolickiej. 90. –
837. FREUD Zygmunt (1856-1939): O psychoanalizie. Pięć odczytów wygłoszonych na uroczystość 20-letniego jubileuszu założenia Clarc University
w Worcester Mass; z upoważnieniem aut. przeł. na jęz. pol. Ludwik Jekels.
Lwów: H. Altenberg, 1911. – 72 s., 19 cm, brosz. wyd. Wykłady akademickie
z dziedziny psychoanalizy. 45. –
838. GALLUS Jan (1902-1993): Przewodnik neurologiczno-psychjatryczny po
Polsce. Warszawa: Wyd. staraniem KO I-go Zjazdu Neurologów i Psychjatrów Ziem Słowiańskich, 1936. – 59 s., [1] k. mapa (rozkł.), 17 cm, brosz.
wyd. Spis adresowo-informacyjny klinik, przychodni, szpitali i zakładów
neurologiczno-psychiatrycznych w Polsce. 40. –
839. GNIEWOSZ Jan Nepomucen (1827-1892): Odpowiedź na „Sprawy Górnicze” p. Z. Suszyckiemu, dyrektorowi szkoły wiertniczej w Wietrznem
oraz odprawa moim „najserdeczniejszym”. Napisał … Krosno: nakł. autora,
1890. – 41 s., [1] k. tabl., 23,5 cm, brosz. wyd. Kulisy rozwoju górnictwa
naftowego w Galicji. 40. –
840. HOPFINGER Maksymilian: Przemysł naftowy w zarysie. Lwów: Księg.
Naukowa, 1923. – [4], 199, [4] s., 22 cm, brosz. wyd. Rozwój historyczny
przemysłu naftowego w Galicji, jego problemy i perspektywy w odrodzonej
Polsce. Egz. nierozcięty. 50. –
j
u
d
a
i
c
a
841. CHOIŃSKI-JESKE Teodor (1854-1920): Neofici polscy. Materyały historyczne. Warszawa: [b.w.], 1904. – 289, [1], XX s., 21,5 cm, opr. ppł. Zawiera spisy
neofitów wyznania katolickiego i protestanckiego podług akt metrykalnych
parafii głównie warszawskich. Pierwszorzędny materiał źródłowy. 120. –
842. GRAN Wiera [właśc. GRYNBERG Weronika]: Sztafeta oszczerców. Paris:
wyd. kosztem autorki, 1980. – 253, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Autobiografia
słynnej przedwojennej piosenkarki, artystki kabaretowej i filmowej. Dotyczy
jej pobytu w gettcie warszawskim, a następnie pobytu na aryjskiej stronie do
czasów wyzwolenia. Znaczna część pamiętnika jest poświęcona nieustannej
walce o dobre imię wskutek posądzenia o kolaborację z żydowskim gestapo
w gettcie. Wśród jej oskarżycieli był m.in. Adolf Berman, a cała sprawa
przez długie lata toczyła się przed sądem izraelskim. 75. –
843. GRUSZECKI W.(iktor): Tajemnice talmudyczne. Wyd. 2. Warszawa: [b.w.],
1902. – 48 s., 21 cm, brosz. wyd. Nauczanie Talmudu o gojach. Obejmuje m.in.
Ortodoksja i reforma; Talmud uważają Żydzi za księgę boską; O Bogu; O Aniołach; O diabłach; Tajemnice żydowskie; O duszach; O raju i piekle; O Mesjaszu
żydowskim; O bliźnim; O własności; O panowaniu nad światem; O oszustwie;
O lichwie; O życiu; O przysiędze żydowskiej; O klątwie. 60. –
844. JELEŃSKI Jan (1845-1909): Żydzi, Niemcy i My. Przez … Warszawa: Druk.
Jana Noskowskiego, 1876. – 82 s., 22 cm, opr. ppł. Pieczątka: „Z Księgozbioru
St. Wołoszyńskiego.” Wczesna publicystyka późniejszego wydawcy tygodnika
„Rola” broniącego wartości polskich w obliczu ekonomicznego zagrożenia
żywiołu niemieckiego i żydowskiego. Miejscami lekkie zbrązowienia papieru.
Grzbiet okł. reperowany. 80. –
845. KARPOWICZ Tytus (1915- ): Jak odbiłem getto! [maszynopis powielany].
- [1], 68 k., 28 cm, opr. karton. Dedykacja autora z 22/4/90. Wspomnienia
pisarza, który w czasie II wojny światowej był partyzantem Armii Krajowej na
Wileńszczyźnie. W 1944 przechwycony
przez NKWD i więziony w łagrach sowieckich. Po powrocie do kraju autor
wielu ekranizowanych powieści. Cymelium. 250. –
231
846. KOWALEWSKI Zbigniew: Śmiertelny wróg chrześcijaństwa. Warszawa [i.e. Kraków]: Glob [i.e. Regierung d.
GG. Hauptabt. Propaganda],
1943. – 61 s., il., 25 cm, brosz.
wyd. Broszura propagandowa
przedstawiająca stosunek Żydów do chrześcijaństwa w ciągu
wieków, politykę kościoła względem Żydów i prześladowanie religii w ZSRR. Ten ostatni temat
bogato ilustrowany winietami
z sowieckiego „Bezbożnika” i widokami zbeszczeczonych cerkwi.
Okładka z wizerunkiem Żyda
szczerzącego zęby na symbol
krzyża ze Zbawicielem. 100. –
847. KOWALEWSKY Zbigniew: Żydzi się przedstawiają!
Warszawa [i.e. Kraków]: Glob
[i.e. Regierung d. GG. Hauptabt. Propaganda], 1944. – 24 s., il., 21 cm, brosz. wyd. Krótkie biogramy
ozdobione skromnymi portretami - stylistyka propagandy faszystowskiej.
Okł. przybrudzona. 40. –
848. KUTRZEBA Stanisław (1876-1946): Sprawa żydowska w Polsce. Szkic
historyczny. Lwów: B. Połoniecki, [1918]. – 76, [3] s., 24 cm, brosz. wyd.
Historia Żydów w Polsce od czasów ich sprowadzenia do wybuchu I wojny
światowej. 60. –
849. MIEDZIŃSKI Bogusław (1891-1972): Uwagi o sprawie żydowskiej wraz
z uchwałami Rady Naczelnej O.Z.N. z dnia 21 maja 1938. [Warszawa]:
Obóz Zjednoczenia Narodowego, Oddział Propagandy, 1938. – 38 s., 21,5
cm, brosz. wyd. Program polityki obozu rządzącego wobec mniejszości
żydowskiej w Polsce. Zagadnienie polityki emigracyjnej wobec ludności
żydowskiej, która „przez swoją specyficzną strukturę ludnościową, stoi […]
na przeszkodzie normalnej ewolucji mas Narodu Polskiego”. Historyczne
omówienie zagadnienia i tezy polityczne wobec zagadnienia żydowskiego na
odcinku politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Zagięcia
i zaplamienia. 50. –
232
850. NOWICKI Stefan (1905-1992):
Wielkie nieporozumienie. Sydney: Nak ł. Autora, 1970. –
167, [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd.
Książka stanowi obiektywną
próbę spojrzenia na stosunki
polsko-żydowskie na przestrzeni dziejów, szczególnie w okresie
ostatniej wojny i zagłady narodu
żydowskiego na ziemiach polskich. Relacje polsko-żydowskie ukazane zostały na tle stosunku innych (m.in. USA) do
Holocaustu. Autor książki był
działaczem politycznym ONR,
a w czasie wojny Organizacji
Polskiej. Na emigracji w Australii był m.in. ministrem pełnomocnym Rządu RP. 70. –
851. [SENS-TAUBES Zygmunt (1868-1942)] Szem-Tob: „Płomienie „Szalhewet jah.” Lwów-Warszawa: M.H. Rubin, 1934. - 96 s., winiety, 19 cm,
opr. wyd. ppł. Praca historyczna autora „legendy żydowskiej” oraz zbioru
najcelniejszych baśni i opowieści dla młodzieży żydowskiej. 75. –
852. [ŻYDZI - Holocaust] About Jews liberated from German concentration
camps arrived in Sweden in 1945-46. Stockholm: World Jewish Congress
- Jewish Agency for Palestine, 1946. – 28, [1] s., 22 cm, opr. karton wyd.
ozdobny. List No. 2. Druga lista Żydów wyzwolonych z niemieckich obozów
koncentracyjnych, którzy przybyli do Szwecji w latach 1945-46. Obejmuje
spis przeszło tysiąca osób z Austrii, Czechosłowacji, Danii, Grecji, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Niemiec (dawnego niemieckiego), Polski, Rumunii,
Węgier i Włoch. Lista polskich obywateli narodowości żydowskiej jest tu
najliczniejsza (więcej niż połowa wszystkich występujących w spisie). Obok
imienia i nazwiska podano zwykle dokładną datę i miejsca urodzenia (są
tu reprezentowane niemalże wszystkie miejscowości Polski, w tym Kresów
Wschodnich). Do spisu dołączono uzupełnienie oraz listę osób zmarłych
w czasie transportu. W układzie alfabetycznym podług kraju obywatelstwa
względnie pochodzenia. 80. –
853. ŻYDZI. [Inc.:] „Ani na katolików, ani na protestantów nie słyszy się tylu
skarg, co na Żydów. Dlaczego? – gdyż całe zło tkwi w duchu tego narodu: Żydzi podobni są liszkom i szarańczy ogałacającym całe kraje”,
233
„Napoleon I - z przemówienia we francuskiej Radzie Państwa 30.IV.1806.”,
21 × 31 cm. Propagandowa ulotka niemiecka z okresu II wojny światowej. Na
odwrociu stempel z informacją: wywiesić od dnia 21 luty 1943. 250. –
854. ŻYDZI. [Inc.:] Chrystus Pan do Żydów: „Ojciec wasz nie jest bogiem,
waszym ojcem jest szatan, który od początku niweczy życie ludzkie…” –
„Św.Jan 8,44.”, 21 × 31 cm. Propagandowa ulotka niemiecka z okresu II
wojny światowej. Na odwrociu stempel z informacją: wywiesić od dnia 24
apr 1943. 200. –
234
855. KACZMAREK Czesław (1895-1963): Miłujmy swoją parafię! List Pasterski
… Biskupa Kieleckiego. Kielce: Księgarnia „Jedność”, 1940. – 64 s., 15,5
cm, opr. karton ozdobny z tłocz. złotem tytułem na licu. Diecezja kielecka
jako jedyna podczas okupacji prowadziła ożywioną działalność wydawniczą.
Przyjmuje się, że było to wynikiem tzw. realistycznej polityki jej pasterza
biskupa Czesława Kaczmarka. Zdaniem powojennego publicysty katolickiego (przyszłego premiera) Tadeusza Mazowieckiego podstawą postępowania biskupa kieleckiego było „wychowanie nacechowane podejrzliwością
i wrogością wobec postępu społecznego, atmosferą środowiska społecznego
rozniecającą lub choćby tylko podtrzymującą bezwzględną wrogość wobec
Polski Ludowej wpływy polityczne przychodzące z zewnątrz i wyrosła na
tym wszystkim błędna postawa polityczna ks. bp. Kaczmarka, która doprowadziła go do kolizji z prawem”. Doprowadziło to „w szczególności nie
tylko do postawy przeciwnej nowej rzeczywistości naszego kraju, nie tylko
do podrywania zaufania w trwałość władzy ludowej i nowych stosunków
społecznych w Polsce, ale i do uwikłania się we współpracę z ośrodkami
wywiadu amerykańskiego, które pragnęłyby posługiwać się przedstawicielami duchowieństwa, jako narzędziem realizacji swych wrogich Polsce
planów” („Tygodnik Katolicki”, nr 5: 27 IX 1953). 60. –
235
856. KALENDARZ Spółdzielczy na rok 1939. Warszawa: „Społem”, [1938].
– 138, [10] s., 24 cm, brosz. wyd. Materiały do historii spółdzielczości
w Polsce oraz rocznicowe związane z powrotem Śląska Zaolziańskiego do
macierzy. 50. –
857. [KARŁOWICZ] Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”. Warszawa: Wisła,
1904. - [2], V, 379 s., il., portret, 25 cm, opr. ppł. M.in.: wspomnienia M.
Fedorowskiego, Z. Glogera, H. Łopacińskiego; mowy pogrzebowe: A.A.
Kryńskiego, T. Korzona, J. Kallenbacha; wykaz piastowanych godności
i tytułów. Zachowana okładka broszury. 150. –
858. KONAR M.: Jak uświadomiłam mojego syna. Warszawa: Nakł. Autorki,
1925. – 16 s., 22 cm, opr. ppł. Pieczęć przedwojennego gimnazjum męskiego.
Praktyczne sposoby uświadomienia seksualnego młodzieży. 25. –
859. [KORPORACJE] BIULETYN Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego na rok akademicki 1930/31. Warszawa: [W.K.M.], 1931. – 64, [1] s., 16
cm, brosz. wyd. (brak tylnej okł.). Spis adresowy 1153 członków czynnych
28 korporacji akademickich w Warszawie z barwiarzami i kandydatami
(Arkonia, Welecja, Lechicja, Sarmatia, Jagiellonia, Paria, Unia, Akwilonia,
Concordia, Respublica, Sparta, Varsovia, Chrobacja, Audacia, Grunwaldia,
Coronia, Regia, Filomatia, Ostoja, Maritimia, Maltania, Mesconia, Vigintia,
Wandeja, Nationalitas, Filaleteia, Montanja, Aleteia). Egz., nieco przycięty,
reperowany z maszynopisem członków korporacji Maltanii. 80. –
860. KSIĄŻKA w pracy oświatowej. [Kom. red. Wanda Dąbrowska (1884-1974),
Zygmunt Kobyliński (1895-1958), Jan Muszkowski (1882-1953)]. Warszawa:
Sekcja Czytelnictwa i Bibljotek Komitetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej, 1935. – VIII, 140 s., 23,5 cm, opr. ppł. Zbiór rozpraw na temat rozwoju
czytelnictwa i bibliotekarstwa w Polsce. 45. –
861. KSIĘGA gospodarcza Polski. Informator przemysłowo-handlowy 1939.
Praca zbiorowa pod redakcją Al. Jackowskiego. Warszawa: Koło Rodziny
Urzędniczej przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, 1939. – 356, [1], XXVI
(inseraty) s., [1] k. mapa (rozkł.), 26,5 cm, brosz. wyd. Księga zawiera wiadomości z ustawodawstwa gospodarczego II Rzeczypospolitej, przedstawia
stan przemysłu górniczo-hutniczego i przetwórczego, rzemiosła, organizacji
handlu wewnętrznego i zagranicznego, portów polskich i żeglugi morskiej.
Przynosi charakterystykę wszystkich zawartych przez Polskę umów handlowych oraz wyjaśnia w szczegółach organizację handlu zagranicznego.
Adnotacje kredką na okł. i pierwszych kartach. 90. –
236
862. KÜHNEL Artur (1874-1925): Drogi, projektowanie, budowa i utrzymanie. Z 336 rysunkami. Lwów: Wyd. Polskiego, 1922. – [10], 357, 2] s., err.,
25 cm, brosz. wyd. Podręcznik uniwersytecki dla przyszłych inżynierów
drogowców. Luźne składki. 60. –
863. MILLERÓWNA Maria, ROSTKOWSKA Maria: Pierwsza klasa pracuje.
Elementarz miejski. Metoda wyrazowa. Lwów: PWKS, 1937. – 136 s., rys.,
22,5 cm, brosz. wyd. Elementarz dla I klasy szkoły podstawowej. Miejscami
podkreślenia ołówkiem, okł. uszkodzona na grzbiecie (podklejona) i lekko
zaplamiona. 60. –
864. NOWA grammatyka polsko-włoska praktyczna, prowadząca sposobem
łatwym i prędkim do doskonałego nauczenia się ięzyka włoskiego. Wrocław: W.B. Korn, 1809. – 384, [4] s., 18 cm, opr. karton z epoki. Praktyczny podręcznik do nauki języka włoskiego z gramatyką, czytankami,
rozmówkami i słownikiem. Grzbiet uszkodzony, blok książki zwarty.
Zbrązowienia. 100. –
865. NOWOWIEJSKI Feliks (1877-1946): Zjednoczona Polska. Śpiewnik na
chór mieszany. Poznań: Księg. św. Wojciecha, 1928. – 59, [1] s., 18 cm,
brosz. wyd. Zbiór 15 ogólnonarodowych pieśni polskich, z zapomnianym
dziś Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej (przed wprowadzeniem „Mazurka
Dąbrowskiego” jako oficjalnego hymnu Polski), Hymnem Kaszubskim,
Górnośląskim i Marsylianką Wielkopolską. Podręcznik zatwierdzony do
szkół. Miejscami (poza tekstem i nutami) ślady ołówka. 35. –
866. PIERWSZA książka
do czytania dla Szkół Parafjalnych w Ameryce. W nowem
opracowaniu z uwzględnieniem pisowni przyjętej przez
Akademję Krakowską. Chicago, Ill.: Drukiem Dziennika
Chicagowskiego, [1935]. - 118,
II s., il., 18 cm, opr. wyd. pł.
Stan idealny. 50. –
237
867. POCHODNIA. Miesięcznik poświęcony artykułom popularno-naukowym różnej treści obchodzącej każdego człowieka. R.1, z.1-12; R.2, z.13.
Chicago, Ill.: Pochodnia, 1908-9. - 456 i 32 s., il., 19 cm, współopr. pł.
Stemple Oddz. „Naprzód”, Chicago Ill. 120. –
P o l s k a
P a r t i a
S o c j a l i s t y c z n a
868. DO ROBOTNIKÓW Polskich w Stanach Zjedn[oczonych]. [Nowy Jork:
Komitet Wykonawczy Związku Pomocy P.P.S, przed 1917]. - [4] s., 23 cm,
bez opr. Ulotka wzywająca do uczestnictwa w uroczystościach pierwszomajowych.
50. –
869. KULTURA. Miesięcznik naukowy, społeczny i literacki. T.1, zeszyt 1. Październik 1907. [acc.:] Kultura. T. II, zeszyt IV. Kwiecień 1908. Redaktor
i wydawca Zenon Pietkiewicz. Warszawa: Redakcja, 1907-8. - 130; 114 s.,
22,5 cm, współopr. płsk, grzbiet pęknięty, częściowo oderwany. Stemple Bibl.
Oddziałów Z.P.S.P Chicago. Zawartość m.in..: Michał Römer, W sprawie
litewskiej; Daniel Zgliński, Antysemityzm jako konflikt dwuch ras; Jakób
Lewkowicz, Fryderyk Nietzsche o Żydach i judaizmie; Jan Bełcikowski,
Papieże a kwestja polska w XIX wieku.
120. –
870. KWARTALNIK Walki Klas. Zeszyt 1. Genewa: Druk. "Przedświtu" i Walki
Klas", 1887. - 210, [1] s., 19,5 cm, opr. ppł. Stemple Bibl. Oddziałów Z.P.S.P
Chicago, Bibl. Robotnika Polskiego S.P.R w Chicago Ill. Wydano jedynie
dwa zeszyty. 90. –
871. LESER Zygmunt: Nowożytni barbarzyńcy. Odczyt wygłoszony w "Czytelni
naukowej" w Przemyślu. Przemyśl: Jan Nawratil, 1897. - 24 s., 14,5 cm, opr.
ppł. Stemple Bibl. Oddziałów Z.P.S.P Chicago. 45. –
872. LIST Komitetu Wykonawczego Zw[iązku]. Soc[jalistów]. Pol[skich]. do
Rodaków! [Nowy Jork: Komitet Wykonawczy, przed 1917]. - [2] s., 28 x
21 cm, bez opr. Ulotka wzywająca do jednoczenia się polskich robotników
w Stanach Zjednoczonych, oraz pomocy dla Rewolucyjnej [frakcji] PPS
w kraju. Ślady złożenia. 75. –
873. MALINOWSKI Aleksander [zebrał]: Materyały do historyi P.P.S. i ruchu
rewolucyjnego w zaborze rosyjskim od r. 1893 - 1904. T.1: Rok 1893-1897.
Warszawa: Życie, 1907. - VIII, 367 s., 21 cm, opr.pł. Stemple Oddz. "Naprzód"
Chicago Ill.
100. –
874. [PIERWSZY Maj] Niech żyje 1 maj! [b.m.: Wyd. PPS], 1897. - 16 s., tytuł
okładka. [acc.:] Świętujcie Pierwszego Maja! 1 Maja Międzynarodowe Święto
Robotnicze. [Londyn]: Wydawnictwo PPS z pod zaboru pruskiego, 1894.
238
– 16 s., 18 cm, współopr. ppł. Stemple
Bibl. Robotnika Polskiego S.P.R w Chicago Ill. Tytuł okładka.
75. –
875. POLSKA Partia Socyalistyczna w ostatnich pięciu latach. Londyn:
z Drukarni Partyjnej, 1900. - 48 s., 18
cm, opr. ppł. Stemple Tow. Oświata
Związku Socjalistów Polskich w Bridgeport, Conn. Sprawozdanie z działalności.
50. –
876. POLSKA Partja Socjalistyczna.
Sprawozdanie z drugiej konferencji partyjnej. Kraków: Centralny Komitet Robotniczy P.P.S., Myśl Socjalistyczna, 1910. - 82
s. 14 cm, opr. pł. Stemple Bibl. Oddziałów
Z.P.S.P Chicago.
50. –
877. POLSKA Partja Socjalistyczna. XI
Zjazd PPS. Kraków: Centralny Komitet
Robotniczy P.P.S., Myśl Socjalistyczna,
1912. - 58, [1] s., 14 cm, opr. pł. Stemple
Bibl. Oddziałów, Z.P.S.P Chicago. 50. –
878. ŚWIATŁO. Czasopismo popularno naukowe. Organ Polskiej Partyi Socyalistycznej. Rok drugi [i trzeci] 1899-1900.
Londyn: Druk PPS, 1899-1900. - 191, [1]
s., il.; 191, [1] s., il., 20 cm, współopr. pł.
Stemple Oddział Równość Zw. Sociaj-Polskich w Chicago. Wiele portretów
i biogramów socjalistów. 150. –
879. TO i owo. Zbiorek pierwszy.
Londyn: Przedświt,1891. -56 s., 13
cm, opr. ppł. Stemple Bibl. Robotnika Polskiego S.P.R w Chicago Ill. VI.
Bibljoteka Robotnika Polskiego. Nowa
serya. T.6.
75. –
239
880. POLSKIE znaki pocztowe. Rzecz zbiorowa pod red. Antoniego Łaszkiewicza (19041980). Białystok: Czasopismo „Ikaros”, 1935.
– XX, 419 s., liczne il. w tekście, 22,5 cm, opr.
ppł. Bogato ilustrowany katalog znaczków
pocztowych w Polsce od 1915 r. 150. –
881. SZUMKOWSKI Leonard: Dykcjonarz
kieszonkowy polsko-angielski i angielsko-polski. Zawiera: 12 000 słów polskich, 18 000
słów angielskich. Oprac. … Wyd. 3ie; popr.
Chicago: [b.w.], 1912. – 256 s., 14 × 7,5 cm,
opr. pł. wyd. z tłocz. ślepo orłem polskim
i złoc. tytułem na przednim licu, brzegi kart
barwione. Amerykański słownik dla Polaków
w eleganckiej opr. Górna krawędź grzbietu minimalnie nadpęknięta. 60. –
882. ŚNIADECKI Jan (1756-1830): Pisma
… o filozofii Kanta za staraniem T.E. Szopowicza … Kraków: Nakł. Uczniów UJ, 1821. –
[4], XII, 114 s., [1] k. portr. (litografia), 21 cm,
opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. Pieczęć zamazana na k. tyt. Z dedykacją
Henryka Szopowicza (1814-1884), lekarza i kompozytora z 1837 r. dla
Augusta Wysockiego. Obejmuje pisma o metafizyce i filozofii. Wydane dla
upamiętnienia przedwcześnie zmarłego Teodora Eustachego Szopowicza
(1801-1821), studenta UJ (z jego portretem w litografii). 150. –
883. ŚWIEŻAWSKI Leon: Tragedja inteligencji. Tragedja ślepej wiary. Tragedja
gospodarstwa. Tragedja kultury, cywilizacji, religji człowieka. Warszawa:
SW „Bez Dogmatu”, 1932. – 95 s., 23 cm, brosz. wyd. Rozważania filozoficzno-historyczne na tle historii Polski i świata. 35. –
884. ŚWITKOWSKI Józef (1876-1943): Okultyzm i magja w świetle parapsychologji.
Lwów - Wisła: „Lotos”, 1939. – VIII, 431 s., 9 tabl., 62 il., portr. (w ramach paginacji), 25,5 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Lotosu, t. 14. Dzieło najwybitniejszego
parapsychologa polskiego, muzyka i teoretyka fotografii, czynnego na Uniwersytecie Lwowskim. Dzieło w części zniszczone po zajęciu Śląska przez Niemców
w 1939 r. Obejmuje następujące zagadnienia: Świadomość na jawie. Władanie
uwagą. Pamięć. Wrażenia niezauważone. Podświadomość. Błędy w postrzeganiu.
Sen zwyczajny. Marzenia senne. Sen sztucznie wywołany. Stany do snu zbliżone.
Sugestia. Hipnoza sugestyjna. Psychoanaliza. Telepatia. Autosugestia. Histeria
i schorzenia pokrewne. Układ nerwowy człowieka. Parapsychologia. Fizjologia
240
medium. Cechy transu. Psychika
transowa. Zjawiska parafizyczne.
Ektoplazma. Materializacje. Odlewy i aporty. Fotografia zjawisk
niewidzialnych. Pismo medialne,
transfiguracje. Psychologia zjaw. Sobowtóry. Udział świadków w objawach. Domy nawiedzone. Przeczucia, sny wieszcze. Psychometria.
Rabdomancja. Telestezja. Widzenie
w czasie. Magnetyzm żywotny. Stany snu magnetycznego. Inteligencje
bezcielesne. Mistycyzm. Wnioski.
Okultyzm i magia. Joga indyjska.
Okultyzm starożytny. Qabbalah.
Okultyzm średniowieczny. Wybitni
okultyści 16. wieku. Ewolucja pojęć.
Alchemia. Procesy czarownic. Satanizm. Spirytyzm. Wróżbiarstwo.
Astrologia. Teozofia. Reinkarnacja
i karma. Budowa człowieka. Stowarzyszenia tajne. Wtajemniczenia.
Magia ceremonialna. Magia seksualna. Pomocnicy magów. Rytuały czarów. Źródłem jest człowiek. Różne stopnie
rzeczywistości. Praktyka magiczna. Wiry astralne. Magia wobec parapsychologii.
Rzut oka w przyszłość. 180. –
885. WARSZAWSKI Józef: Myśl jest bronią. Rozważania. Na okupacji: z zasiłku I. Polskiej Dywizji Pancernej, 1947. - 222, [2] s., 20 cm, brosz. wyd.
Rozważania historyczno-adwentowe. 60. –
886. WIEJSKIE Uniwersytety Ludowe w Polsce. Biuletyn Konferencji Oświatowej poświęconej sprawie Uniwersytetów Ludowych. Krzemieniec 6-7-8
października 1938. Warszawa: Tow. Wiejskich Uniwersytetów Ludowych,
1939. – 214, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Zbiór rozpraw na temat idei uniwersytetów ludowych w Polsce międzywojennych. 45. –
887. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): The Life and Death of Chopin.
Translated by Norbert Guterman with a Foreword by Artur Rubinstein.
New York: Simon and Schuster, 1949. – XVI, 444, [1] s., [1] k. portr., [12]
s. tabl., 21 cm, opr. ppł. wyd. ze złoc. Biografia życia i twórczości Fryderyka
Chopina (1810-1849). 90. –
241
888. WINIARSKI Leon (1865-1915): Stosunki społeczne w Anglii. Paryż: Librairie GHIO, 1889. – [4], 74 s., winiety, 19 cm, opr. ppł. Pieczęci: „Biblioteka
Stowarzyszenia Samopomoc Nowej Emigracji Polskiej w Chicago”, „Towarzystwo Naprzód, oddział Związku Socjalistów Polskich w Chicago” i inne.
„Przegląd Europejski”, z. 1. Studium społeczno-gospodarcze.
60. –
889. ZAKRZEWSKI Zygmunt: Polityka ludnościowa Polski a stan opieki nad
macierzyństwem i najpilniejsze w tej dziedzinie potrzeby. (Z przytoczeniem
statystyki i danych porównawczych z Państw Zachodnich). Warszawa:
Wydz. Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą MPiOS, 1925. – 64 s., tabl. XLIV
(w tekście), 25 cm, brosz. wyd. Opieka nad macierzyństwem, Dziećmi
i Młodzieżą, nr 1. Praca statystyczna ukazująca rozwój ludności w Polsce
i jej rozrodczość. Egz. nierozcięty. 25. –
890. ŻEBRAWSKI Teofil (1800-1887): Bibliografija piśmiennictwa polskiego
z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań. Na obchód czterechsetnej rocznicy urodzin Kopernika; Dodatki do biblijografii piśmiennictwa
polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań wydanej w r[oku] 1873 nakładem Biblijoteki Kórnickiej. Kraków: Biblioteka Kórnicka,
1873-1886. – [2], III, [1], 617, [1] s., tabl. V na [4] k.; [8], 155 s., [1] k. tabl.,
23,5 cm, opr. pł., okł. oryg. brosz. zach. Bibliografia nauk ścisłych w Polsce.
Pomnikowe wydanie członka Akademii Krakowskiej i przewodniczącego
Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Kompletne wydanie z dwie kolorowymi litografiami. W t. II na s. 1 zabrudzenia atramentem; poza tym
czysty egz. Rzadkie w oryginale. 200. –
poz. 144a
I
n
d
Abramowski Edward
549
Achremowicz Gracjan
127
Afryka
202, 493
Aleksander V, papież
125
alkohol
306, 798, 815
Amurski Kraj
263
Anc Bolesław
695
Anczykowski Z.
141
Anders Karol
170
Andrzejowski Stanisław
830
Andrzejowski Zygmunt
332
Antoniewicz Mikołaj Bołoz
180
antropologia
278, 295, 316, 482
antyżydowskie
843, 846, 847, 853, 854
Anusz Antoni
623
archeologia
309, 313, 329, 351
Arct-Golczewska Marja
816
arystokracja (magnateria)
55, 61, 81,
388, 589, 602, 603
Askenazy Szymon
227
Asnyk Adam
221
astronomia
121, 818, 820-825
autografy i dedykacje
118, 131, 135, 136,
145, 146, 166, 199, 201, 206, 216,
225, 227, 231, 236, 251, 257, 363,
389, 541, 544, 572, 604, 612, 628,
633, 702, 703, 737, 743, 823, 845
awangarda 58, 188, 189, 190, 205, 217, 253,
Axentowicz T.
84
Babiński Juljan
385
Bachowski Władysław
55
Baden Powell Robert
624
Bagiński Henryk
625
Bahušewič Franciš
181
Baliński Ignacy
194
balneologia
271, 282, 338
e
k
s
Balzer Oswald
386, 387
Bandrowski-Kaden Juliusz
205
Bandtke Jerzy Samuel
459
Bandurski Władysław
262
Baranowski Ignacy (1833-1919)
264, 265
Baranowski Ignacy (1879-1917)
266
Barański Franciszek
803
Bartlewicz J. St.
141
Bartoszewicz Joachim
720
Bartoszewicz Julian
388
Baruch Maksymilian
267
Baruś Marian
268
Barwiński Eugeniusz
389
Bączkowski Dionizy
182
Beck Józef
390
Bell zob. Moszczeńska W.
Bełcikowska Alicja
391
Bełcikowski Jan
392
Bem de Cosban Włodzimierz
269
Bendix Kurt
721
Béraud Henri
393
Berezowska Maria (Maja)
99, 183, 232
Berezowski Cezary
722
Berlin
135
Berman Adolf
842
Berman Mieczysław
408, 673
Bernacki Ludwik
240
Berson Jan Otmar
394, 395
Beskidy
290, 326, 372
Białasik Marian
166
Białoruś
181, 229, 259, 399, 593
Białoskórska Ludwika
669
Białystok
166
Bielski Marcin
104
Bieńkowski Stanisław
601
243
Biesiekierski Kazimierz
626
Bieszczady
381
Bilek Romuald
627
Biliński Józef M.
457
Billotte Pierre
396
biografie
419, 523, 548, 552, 581, 637,
644, 669, 674, 684, 687, 713, 821,
825, 887
Biskupin
309
Blum Aleksander
628, 629
Bobaryko Halina
127
Bobrowski Czesław
494
Boccaccio Giovanni
183
Bochnak Adam
244
Bogusławska Barbara
184
Bogusławski Stefan
831
Bohdanowiczowa Zofia
185
Bojanowski Stefan
786
Bojemski Al.
1
bolszewizm
393-395, 403, 404, 417,
454, 455, 468, 470, 483, 493, 515,
520, 527, 538, 563, 565, 629, 659,
662, 708, 710
Borawski Aleksander
397
Borejsza Jerzy
217
Boretti Wincenty
159
Borkiewicz Adam Józef
630
Borkowski Emilian
398
Borkowski-Dunin Jerzy Sewer
583
Borkowski-Dunin Wł.
457
Borodzicz Józef
399
Borowski Edward
602, 603
Borowski Stanisław
400
Boziewicz Władysław
723
Bożogrobowcy
118
Brandel Konrad
128
Brazylia
331
Breza
725
244
Brodziński Kazimierz
186
broń i uzbrojenie
648, 680
Brougham Henry Peter
401
Bruchmann Karl
359
Brukalscy B. i S.
13
Brzeg-Piskozub Adam
187
Brześć Litewski
40, 619
Brzozowski Stanisław (1878-1911)
260
Brzozowski Stanisław
764
budownictwo drewniane
38,40
Bujak Franciszek
270
Bujnicki Teodor
127
bulla
125
Bułhak Jan
288
Bułhakówna J.
367
Bunikiewicz Witołd
57
Burdecki Feliks
818
Burhardt Stanisław
166
Busch Friedrich
116
Busko Zdrój
271
Bydgoszcz
272, 288, 686
Bystrzycki Ignacy
105
Callieres François de
402
Camon Hubert
631
Celichowski Zygmunt
252, 273, 277,
405, 615, 724, 742, 745
Chałubiński Tytus
266
Chapman Ernest Hall
819
Chełm
363
Chełmiński Jan V.
632
chemia
676, 818
Chęciński
Jan 134
Chiny
103, 315, 454
Chłapowski Dezydery
633
Chmieleński Zygmunt
695
Chodowiecki Daniel
109, 112
Choiński-Jeske Teodor
194, 227, 841
Cholewiński Witold
274
Chołodecki Białynia Józef
275, 669
Choroszewski Wincenty
276
Chróścicki Wojciech
119
Chruściel Antoni
634
Chrzanowski Ignacy
513
Churchill Winston
403
Chwistek Leon
58
Cieszyn (Śląsk Cieszyński)
372
cmentarze
275, 669, 686
Colón Cristóbal
277
Coxe Wiliam
106
Curzon (linia Curzona)
466, 518
Cyganie
725
cystersi
125, 162, 327, 419
Czachowski Dionizy
695
Czacki Tadeusz
725
Czajkowski Michał (Sadyk Pasza)
718
Czapski Józef
59, 207
Czarnecki Eugeniusz
166
Czartoryscy
786
Czartoryski Adam Jerzy
221, 433, 575
Czartoryski Witold
852
Czechowicz Józef
188
Czechy
269, 329, 354, 359, 443,
570, 571, 578, 852
Czekanowski Jan
278
Czermak Wiktor
406
Czermański Zdzisław
60, 213, 232
Czernecki Jan
407
Czerny Henryk
205
Częstochowa
322
Czołowski Aleksander
279
Czubryński Antoni
280
Czyżewski Tytus
58, 159, 190
Daitz Werner
409
daktyloskopia
729
Dangel Stanisław
410
Daniel Jan zob. Kavan Jan
Danilewicz Maria
Daszyński Ignacy
Dąbkowski Przemysław
Dąbrowska Maria
Dąbrowska Wanda
Dąbrowski Jan Henryk
Dąbrowski Józef (1876-1926)
Dąbrowski Józef
Decjusz Ludwik
dedykacje zob. autografy
Dembiński Bronisław
Dembiński Henryk
Demel Franciszek
Derdowski Jarosz
Deslaviers Xavier Joseph
Dębicki Zdzisław
Didier Charles
Długosz Jan
Dmowski Roman
Dobrowolski Kazimierz
Dobrowolski Tadeusz
Doliński Włodzimierz
Dołęga Mostowicz Tadeusz
Dominikiewicz Mieczysław
Donner Lucjan Bohdan
Dorożyńska Elżbieta
Dowbor-Muśnicki Józef
Dremo Władysław
Drewnowski Kazimierz
Druskieniki
Dubiecko
Duda Franciszek
Dujanowicz Teofil
Dunin Karol
Dusza Edward
Duszniki Zdrój
Dwernicki Józef
457
411, 412
726
413
860
704
414, 658
166
104, 435
415
636
637
191
107
194, 247
281
584, 587
416, 524
585
61
727
192
804
686
417
638
127
131
281
130
418
131
728
62
147
170
245
dwory i pałace
15, 19, 37, 150,
157, 361, 362, 616
Dyakowski Bohdan
765, 766, 800
Dybczyński Tadeusz
283
Dybowski Jan
767
Dymarski Fr.
284
dyplomacja
402, 467
Dziadulewicz Stanisław
586
Dzieduszyccy
786, 788
Dzieduszycki Klemens
753
Dziewanowski Władysław
639, 640
Dziędzielewicz Antoni
641
Dzikowski Mikołaj
285
Eder Józef
171
Egipt
340
ekonomia i gospodarka
830, 861
ekslibrisy
18, 19, 106, 138, 245, 257,
281, 362, 644, 654, 666, 725
Elbląg
286
elementarz
805, 863,
Endemann Karl Johannes
359
Englert Adam
706
Erenburg Ilia
222
etnografia 268, 269, 280, 295, 299, 316, 329,
347, 375, 378, 585
Ettel Włodzimierz
586
Ewangelie
115, 123, 834
falerystyka
600, 601, 605, 632, 711
Federowski Michał
287
Fedorow F.
835
Felsztyn Tadeusz
642
Fiebeger G.J.
643
Fiedler Konrad
288
Fiedler Tadeusz
131
Fijałek Jan
419
filatelistyka
880
filozofia
882, 883
Finkel Ludwik
420
246
Firich Karol
289
Fitelberg Grzegorz
145
fizyka
818, 828, 929
Flammarion Kamil
820
flora polska
119
Foch Ferdynand
690
fortyfikacje i twierdze
626, 643, 646
fotografia
72, 74, 75, 92, 128
fotografie
710
Franke Jan Nepomucen
821
Freud Zygmunt
837
Friedberg Marian
587
Fryderyk II Hohenzollern (Fryderyk Wielki)
108, 109
Fuchs Stanisław Arlekin
193
Fuks M.
367
Fuller John
717
Gadomski Jan
194
Galicja 130, 270, 276, 323, 389, 398, 411,
424, 430, 498, 526, 568, 616, 621,
625, 646, 740, 749, 755, 839, 840
Gall Anonim
421
Gallus Jan
838
Gawroński Franciszek Salezy
422
Gąsiorowski Henryk
290
Gdańsk 124, 291-294, 297, 324, 418, 702
genealogia
109, 124,
229, 287, 570, 585, 587, 589, 590,
591, 595-598, 599, 602, 603, 606615, 617, 619, 620, 621, 825
geografia
298, 312, 343, 348, 358, 519
Gerson Wojciech
388
Giedroyć Henryk
127
Giełgud Antoni
501
Gierszyński Henryk
644
Girs-Barcz
249, 381, 818
Gliwa Stanisław
204
Gloger Zygmunt
295
Gluziński Tadeusz
423, 424
Głąbiński Stanisław
425
Głogowski Jerzy
157
Głogów
273, 359
Gnatowski Bronisław
426
Gniewosz Jan Nepomucen
839
Godlewski Józef
427
Godziszewski Tadeusz
127
Goldberg M.
13
Goldman J.
245
Gombrowicz Witold
207
Gomulicki Juliusz W.
199
Gomulicki Wiktor
194
Gorski Batys Stanisław
776
Gottfried Kazimierz
296
Gottlieb Leopold
84, 698
Górnicki Łukasz
239
górnictwo
749, 755, 839, 840
Górski Antoni
428
Górski Wincenty
822
góry
228, 290, 381
Góry Świetokrzyskie
283, 335
Grabianka
332
Grabiec J. zob. Dąbrowski J.
Grabowski Piotr
429
grafika
77, 131, 89, 91, 250, 313, 497
Gran Wiera
842
Gregorowicz Kazimierz
430
Grisebach August
297
Grocholski Z.
333
Grochów (Warszawa)
336
Grodecki Krzysztof
298
Grodno
148, 149, 374
Gröll Michał
110
Grottger Artur
180
Grünhagen Colmar
431
Gruszecki Wiktor
843
Gruzja
395
gry w karty
803, 806
Grynberg Weronika zob. Gran Wiera
Grzegorz z Sanoka
208
Grzesiak Józef
629
Gucewicz Dymitr
127
Gumplowicz Maksymilian
432
Günzel Gerhard
359
Gustawicz Bronisław
814
Gustawicz Władysław
814
Gużewski Zygmunt
157
H.R. zob. Rosenband Helena
Habdank Adam
823, 824
Halecki Oskar
513
Haller Józef
464
Hamerski Wiktor
251
Handelsman Marceli
433
harcerstwo
624, 641, 645, 657, 660, 675
Hartman Józef
157
Hauke-Bosak Józef
695
Heinrich Andrzej
201
Helcel Antoni Zygmunt
753
Hemar Marian
195-197, 679
Henner J.
173
Henryk Walezy
113
heraldyka
129, 143, 144, 583, 586,
587, 588, 590, 591, 602, 603, 608612, 614, 615, 620, 621
Herbert Zbigniew
198
Herburt Jan
111
Hertz Zygmunt
207
Hirschberg Aleksander
434, 435
historia Polski
111, 112, 116
Hitler Adolf i jego epoka
31, 135, 311,
409, 436, 528, 561, 564, 570, 571,
673, 708, 709, 717
Hławiczka Karol
299
Hoffman Karol Boromeusz
437
Hoffmann Ernst Theodor Amadeus
199
Hoffmann-Krystyańczyk Zygmunt
284
247
Homolacs Karol
63
Hopfinger Maksymilian
840
Hoppen Jerzy
586
Horodyński Józef Karol
646
Horoszowski Paweł
729
Horowicz Artur
706
Horyniec
300
Hostowiec Paweł
248
Hrubieszów
268
Hube Romuald
730
Hulewicz Witold
203
Humpola Jan
157
Idczak Kazimierz
127
Iłłakowiczówna Kazimiera
233
instrukcje, podręczniki i regulaminy wojskowe
626, 643, 647, 648, 649, 658,
670, 671, 680, 681, 685, 691-694,
697, 699, 707, 719
introligatorstwo
241
Iwaszkiewicz Jarosław
201
Jabłonowski Aleksander
592
Jackowski Aleksander
861
Jacolliot Louis
202
Jagiellonowie
386, 420, 467,
469, 481, 512, 666
Jahoda Robert
95
Jakub z Paradyża
419
Jałta
150
Jan XXIII, antypapież
125
Janiczek Jan
203
Janik L.A.
807
Jankowski Edmund
768-772
Jankowski Władysław
301
Janowski Aleksander
439
Janta Aleksander
204
Japonia
204, 321
Jarecki
650
Jarosław
296, 686
248
Jasiński Zbigniew
206
Jastrzębowski Wojciech
95
Jazienicki Józef
670
Jazłowiec
353
jedwab
103
Jeleński Jan
844
Jeleński Konstanty Aleksander
207
Jelinek J.W.
773
Jellinek Jerzy
731
Jeziorański Antoni
654
Jeziorański Feliks
732
Jeziorański-Nowak Jan
655
Jeż Mateusz
440
Jęczalik T.
200
Jędrzejewicz Wacław
136
Joselewicz Berek
152
judaica
152, 426, 477, 495, 725, 760, 869
junacy
656
Jungnitz Joseph
359
Jurkiewicz Karol
202
Juszkiewicz Jan
167
Kaczkowski Józef
593
Kaczmarek Czesław
855
kalendarze
112, 128, 286, 856
Kalinka Walerian
441
Kallenbach Józef
513
Kallimach Filip Buonaccorsi
208
Kalwejtówna Irena
127
Kamieniec Podolski
333, 351, 518
Kamiński Aleksander
254, 657
Kant Immanuel
882
Kara Stanisław
658
Karaimi
725
Karczewska Maria
774
Karczewski Stefan
775
Karłowicz Jan
857
Karnkowski Stanisław
113, 463
Karpaty
381
Karpowicz Tytus
845
Kasiński Ludwik
199
Kasprowicz Jan
179, 227
Kasprzycki Tadeusz
706
Kaszuby
191, 299, 865
Katelbach Tadeusz
442
Kavan Jan
443
kawaleria
166, 170, 651, 652, 662,
689, 691, 710, 715, 716
Kazimierz Dolny
91, 153-155
Kencbok Bronisław
659
Kędzierski Czesław
302
Kętrzyński Stanisław
594
Kielce
660, 686
Kietlicz Henryk
758
Kijów
332, 333
Kiliński Jan
156
Kipa Emil
303
Kisielewicz Aleksander
127
Kitowicz Jędrzej
444
Kling Teofil
304
kobieta
80, 468, 496, 512, 561, 669, 689
Kobyliński Zygmunt
860
Kobyłecki Józef
305
Kochanowski Jan
138
Kochanowski Korwin Jan
445, 595
Koczy Leon
446
kodeksy honorowe
723, 735, 762
kodeksy prawne 400, 733, 734,
736, 747, 759
kolejnictwo
342, 711
Kolowca Stanisław
159
Kolumb Krzysztof
277
Kołaczkowski Julian
306
Kołłątaj Hugo
447
Komuna Paryska
522
Konar M.
858
Konarscy
124
Konarski Kazimierz
307
Konarski Stanisław
448
Konarski Szymon
412
Konopczyński Władysław
513
Konopiński Tadeusz
787
Konopnicka Maria
194, 227
Konstytucja 3 Maja 129, 143, 144, 441, 447
konstytucje polskie 129, 157, 447, 560, 752
koń arabski
788
Kopera Zygmunt
175
Kopernik Mikołaj
821, 825
Korotyński Brunow Wincenty
449
Korowicz Marek St.
737
Korpał Józef
244
korporacje akademickie
859
Korycki Tadeusz
127
Korzon Tadeusz
227
Kosiński Adam Amilkar
713
Kossakowski Michał
281
Kostiumiologia
68
Kościałkowski Stanisław
450
Kościałkowski-Zyndram Marian
157
Kot Stanisław
451
Kotarbiński Józef
227
Kowalewska Maria
127
Kowalewski (Kowalewsky) Zbigniew 846,
847
Kozicki Stanisław
452
Kozierowski Stanisław
596, 597
Kozłowska-Budkowa Zofia
758
Koźmiński Tadeusz
453
Kraków
56, 158-160, 347, 678, 795
Krasicki Ignacy
210
Krasiński Zygmunt
161, 163
Krasnow Piotr Nikołajewicz
454
Kraushar Aleksander
227, 308
Krawiec Władysław
69
Kremer Hannes
455
249
Krieger Ignacy
159
Kromer Marcin
104
Królikiewicz Stanisław
309
Krukowski Zbigniew
140
Krupski Konrad
456
Kruszwica
267
Krycka Anna
237
Krym
150, 167
Krzeczunowicz Kornel
662
Krzemieniewski Eugenjusz
762
Krzewski-Liljenfeld
211, 711
Krzyżacy
405, 556, 558
Krzyżanowski Adam
717
Krzyżanowski Jerzy R.
629
Książ
359
Kudelka Ferdynand
663
Kühnel Artur
862
Kukiel Marian
658, 664, 665
Kula-Lis Leopold
637
Kumelski Norbert Alfons
776
Kuncewicz Jozafat
580
Kuraszkiewicz Władysław
598
Kurzeniecki Marcin
115
Kusociński Janusz
135
Kutrzeba Stanisław
513
Kwarta Szczęsny
94
Kwiatek Narcyz
203
Langhammer Józef
127
Langiewicz Marian
695
Laskowski Otton
666
Lasocki Zygmunt
599
Ląd k. Słupcy
162
Lech J.
212
Lechoń Jan
213
Legiony Polskie 1914-1917
484, 622,
625, 630, 637, 659, 660, 664, 668,
677, 696, 698, 706, 712
Legnica
310
250
Lelewel Joachim
459-461
Lemański Jan
214
Lencewicz Stanisław
312
Lengnich Gotfryd
116
Leser Zygmunt
871
Leszczyński Stanisław
107, 488
Leśmian Bolesław
215
Levitt Janusz
674
Levy Lenz Ludwik
721
Lewandowski Roman
70
Lewicka Anna
777
Lewićkyj Borys
462
Lieder Rolicz Wacław
313
Ligęza Mikołaj
463
Ligocki Edward
464
Likowski Henryk
314
Limanowski Bolesław
221, 465
Linke Otto
359
Lipiński Wacław
637, 667, 668
Liske Xawery
467
Litwa
281, 295, 320, 339, 388, 399,
420, 427, 476, 501, 557, 565, 580,
582, 619, 633, 695, 725, 852, 869
Ljalin M.A.
315
Löffler Klemens
530
Londyński Bolesław
808
Longchamps de Berier Roman
739
Lorentowicz Jan
194
Lorenz Józef
740
lotnictwo
672, 674, 697, 705
Lublin
65, 85, 99, 686, 696
Ludowe Wojsko Polskie
647
Luetzenkirchen Z.
721
Lukinich Emeryk
469
Lutostański Karol
747
Lwów 55. 64, 131, 196, 208, 251, 275, 279,
303, 317, 318, 334, 470, 488, 568,
616, 617, 641, 667, 669, 686, 710.
Łaszczyński Witold
216
Łaszkiewicz Antoni
880
ŁebkowskiJan
778
Łempicki-Małachowski Stanisław 471, 472
Łęga Władysław
319
Łopalewski Tadeusz
320
łowiectwo
305, 490
Łoza Stanisław
588, 600, 601
Łubieński Stefan
321
Łuck
376
Łyszkowski Stanisław
789
Mach Wilhelm
200
Machalski Tadeusz
790
Mackiewicz Józef
229
Majakowski Włodzimierz
217
Majewski St.
809
Makowski Julian
763
Malczewski Antoni
218
Malczewski Jacek
71, 84
Malinowski Aleksander
873
Małkowski Wacław
779
mapy
106, 269, 273, 276, 278, 285, 289,
290, 312, 315, 319, 322, 323, 370,
381, 578, 614, 619, 701
Markowski Bolesław
741
marynistyka
682, 683
masoneria
471, 472
Maśliński Józef
127
Matakiewicz Maksymilian
323
Matuszczak Franciszek
670, 671
Matuszkiewicz Felix
359
Mazanowska Wanda
669
Mazowsze
37, 53, 299, 574, 597,
598, 613, 728, 745, 802
Mazurek Stanisław
672
Mączeński Z.
1
Mączyński Czesław
669
Méchin Benoist Jacques
673
medycyna
721
Meinardus Otto
359
Meissner Janusz
674
Mekka
281
Meksyk
440
Melibran A.
632
Mercére Blanka
57
Merta St.
326
Meyer Bruno
324
Mękarska Józefa
325
Mężyński L.
695
Michaił Nikołajewicz Romanow W.Ks.
144a
Michalski Jan
675
Michnik Helena
474
Miciński Tadeusz
219
Mickiewicz Adam 163, 245, 254, 262, 476
Mickiewicz Władysław
221
Midowicz Władysław
326
Miedziński Bogusław
849
Mierosławski Ludwik
644
Mihajlov Mihajlo
222
Mikolasch Henryk
72
Milewski J.
500, 501
Milewski Korwin Hipolit
476
militaria
388, 488, 541, 590, 591, 801
Miller Jan Nepomucen
231, 233
Millerówna Maria
863
Miłaszewski Stanisław
203
Miłobędzki Adam
15
Miłosz Czesław
127
Minc Hilary
494
Mińsk
410
Mińsk Litewski
229
Miś Jan
204
Mniszchówna Maryna
434
Mochnacki Bazyli
477
Mochnacki Maurycy
478
251
Modrzew zob. Prorok L.
Modrzewski Andrzej Frycz
451
Mogiła (Kraków)
327
Mohl
399
Molski Marcin
479
monarchiści
385, 391, 575
Moniuszko Stanisław
133, 134
Moraczewska Bibianna
480
Morawski Kazimierz
481
Morzycki Antoni Robert
482
Mosler Ludwika
474
Mŏsšeg Ignati
483
Moszczeńska Izabela
484
Moszczeńska Wanda
604
Moszczeński Stefan
811
Mościcki Ignacy
157, 262
Moureu Karol
676
Mozolewski Józef
288
Mrowiński Jan Płoczywłos
742
Mueller E. zob. Andrzejowski Stanisław
Münchheimer Adam
133
murarstwo
33, 814
Muszkowski Jan
860
Muśnicki W.
141
muzyka
100, 133, 134, 140, 141,
299, 679, 865, 887
Nakielski Samuel
118
Nałęcz M.
485
Nałęczów
274
Namitkiewicz Jan
753
Namysłowski Bolesław
678
Napoleon I i jego epoka
364, 532,
541, 631-633, 646, 664, 702-704,
713-716
narodowa demokracja 416, 423, 425, 452,
511, 524, 531, 760, 885
Naruszewicz Adam
223
nauki ścisłe
890
252
Nawroccy A. i S.
Nechay Adam
Nepros Edward
Neuling Hermann
Nieczyporowicz Longin
Niederle Lubor
Niemcewicz Julian Ursyn
Niemczyński Władysław
Niemojewski Andrzej
Niemojewski Lech
Niewiadomski Eligiusz
Niezbrzycki Jerzy
Nitsch Andrzej
Noakowski St.
norbertanie
Norblin
Norkowska Marta
Nowaczyńsk Adolf Neuwert
Nowak Walenty
Nowakowski Adam Marian
Nowicki Edward
Nowicki Stefan
Nowicki. M.
Nowowiejski Feliks
numizmatyka
Nunberg Marian
Oderfeld H.
Odra
Ojców
Okęcie (Warszawa)
Okolski Szymon
Okudżawa Bułat
okultyzm
Olechnowicz Józef
Oleśnicki Zbigniew
olimpiada
Olkusz
Olszewski Wacław
48
669
67
328
127
329
486
74
456
18, 19
76
681
147
1
125
232
792
224
671
225
127
850
13
865
725
780
13
330
164
45
488
222
884
332
577
135, 237
287, 373
127
Opałek Mieczysław
226, 244, 605
Opatów
124
oprawy artystyczne
19, 94, 95, 109, 133,
134, 235, 258, 581
Orkan Władysław
179
Ormianie
612
ornitologia
106, 779
Orzeszkowa Eliza
227
Osiński Aleksander
177
Osmołowski Jerzy
456
Ossowski Kazimierz
743
Ostromęcki Piotr
55, 86-88, 378, 590
Ostrowska Natalia
127
Otton z Bambergu
116
Otwock
46, 47
Owczynnikowa Tamara
127
Owidiusz Naso
119
Ożegalski Józef
695
Pacuk Jan
127
Palestyna
679
Palmerich F.M.
331
pamiętniki i wspomnienia
226, 229,
279, 417, 422, 425, 427, 443, 444,
480, 535, 544, 550, 563, 565, 628,
629, 633, 646, 651, 652, 654, 659,
660, 662, 667, 646, 682, 689, 690,
695, 696, 698, 705
Pankiewicz Józef
59, 79
Papée Franciszek
513
Paradistal Ludwik
13
partie polityczne w Polsce
385, 391, 392
Pastorius de Hirtenberg Ioachim
120
Paszkiewicz Mieczysław
602, 603
Paszkowski-Krok Jan
489
Patkowski Aleksander
335
Pawiński Adolf
490, 491, 606, 607
Pawlikowski Michał
228
Pawlikowski Michał Kryspin
229
Pawliszczew Nikołaj
608
Pawłowicz Bohdan
682
Pawłowski Bronisław
666
Philips Caspar Jan
108
Piaskowski Stanisław Mariusz
653
Piastowie
280, 386, 406,
431, 460, 461, 542, 552, 569, 570,
594, 609-611, 666
Piastów
48
Piechocki Tytus
288
pieczęcie
55, 86-88, 125, 136, 160,
208, 216, 364, 378, 394, 473, 527,
542, 590, 612, 614, 618, 633, 725
Piekarski Kazimierz
230
Piekosiński Franciszek
609-612, 744
pieśni zob. muzyka
Pietrow Paweł
492
Pigwa Szymon zob. Pluciński Kazimierz
Piliński A.
745
Piłsudska Aleksandra
637
Piłsudski Józef
60, 136, 137, 145,
165, 192, 196, 248, 262, 404, 549,
623, 668, 684, 701, 711, 743
Piotrowicz Roman
493
Piotrowski Korwin Ludwik
612
Plater-Zyberk Stefan
367
Pluciński Kazimierz
231
Płochocki Leon zob. Wasilewski L.
Płomyk
232
Płońsk
613
Pług Adam
227
Pochmarski Bolesław
706
Podhale zob. Tatry
Podhorski Zygmunt
332, 689
Podkowa Leśna
49
Podlasie
166, 299, 619
Podole
299, 332, 333, 351,
361, 362, 417, 518, 593
podróże
106, 117, 202, 222,
277, 305, 315, 340, 529
253
poezja
180, 188, 189, 190, 192,
193, 196, 197, 198, 200, 204, 206,
210, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 223, 225, 231, 233, 234, 236,
243, 247, 253, 254, 261
pojedynki
723, 762
Polaczkówna Helena
614
Poleski Michał
287
Poliński Józef
336
Polkowski Ignacy
825
Polska Partia Socjalistyczna
549, 868,
871-879
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
627,
642, 679
Połąga
339
Połczyński A. zob. Janta Aleksander
Pomianowski Karol
131
Pomorze
116, 311, 319, 330, 348,
418, 445, 464, 702, 703
Ponińscy
300
Popowicz Bolesław
177
Porembski Witold
234
Potoccy
388, 407, 786, 788
Potocki Antoni
82
Potocki Jan
340
Potworowska Józefa zob. Zajączek J.
Powstanie Listopadowe 1830-31
265,
384, 410, 422, 437, 499-510, 526,
536, 576, 633, 636, 688
Powstanie Styczniowe 1863-64
151, 187,
430, 433, 644, 654, 695
Powstanie Warszawskie 1944 543, 634, 655
Poznań
64, 123, 302, 314, 686, 704
Prochaska Antoni
687
Prokopowiczówna Anna
127
Prorok Leszek
511
przewodniki
97, 274, 282-284,
288, 290, 296, 304, 317, 324, 326,
352, 357, 371, 372, 382, 383, 385,
392, 658, 781, 801, 806, 838
254
Przezdziecki Aleksander
Przybyszewski Stanisław
psychologia
Pszczyna
Pułaski Franciszek
Puławy
Pusłowski Franciszek Xawery
Putrament Jerzy
Puzyrewski Aleksander K.
Pytlakowski Jerzy
Raabe Eugeniusz
Rachalewski Stanisław
Raczyńska Stefania
Raczyński Edward
radio
Radwan Władysław
Radwański Tadeusz
Radziwiłł Maria
Radziwiłł Stanisław
Radziwiłłowie
Radziwiłłówna Barbara
Rawa Mazowiecka
Rawski Wincenty
Recouly Raymond
Reis Karl
Rej Mikołaj
Rejman Róża
Rey Mieczysław
Reymont Władysław
rękopisy
Rivers Thomas
Romer Eugeniusz
Romer Jan
Römer Kazimierz
Romeyko Marian
Romin Seweryn
Rosenband Helena
512, 584
179
837
341
235
301, 382
236
127
688
237
342
689
146
725
819
514
238
138
138
388
512
37
131
690
359
239, 615
796
518, 602
179
125
782
513, 519
696
633
697
698
794
Rosja sowiecka (ZSRR)
222, 346,
393-395, 462, 515, 527, 551, 563,
565, 708, 751, 835
Rospond Stanisław
343
Rossowski Stanisław
521
Rostafiński Józef
783
Rostkowska Maria
863
Rostworowski Karol Hubert
236, 254
Rościszewski Mieczysław
zob. Londyński Bolesław
Rowiński Krzysztof
629
Rozwadowski Tadeusz
131, 518
Rozwadowski Z.
701
Różniecki Aleksander
499, 504, 505
Różycki Andrzej
795
Rückemann-Orlik Wilhelm
629
Rüdiger Christian Friedrich
121
Rudziński Witold
127
Rulikowski Mieczysław
344
Rundstein Szymon
250
Ruszczyc Ferdynand
83
Ruś Podkarpacka
578
Rutkowski H.
13
Rutkowski Szczęsny
26
Rybacki J.
812
Rybicka-Dobrzyńska Ludwika
480
Rybkowski Tadeusz
131
rzemiosło
19, 78, 306, 366, 371, 861
Rzepecki Jan 700
Rzepecki Ludwik
522
Rzepecki Tadeusz
523
Rzewuski Wacław
788
Rzymowski Wincenty
524
Salmon Andre
84
Samborski Erazm
525
samochód
813
Sampoliński Jan
504, 505
Sandecka S.
13
Sandmeer Jakow
153-155
Sandomierz
335, 606, 607, 686
Sandoz Maria
345
Sanguszkowie
61, 64, 388, 788
Sapieha Leon
526
Sarolea Charles
527
satyra
127, 195, 197, 210, 211, 224
Sawaszyński Jerzy
28
Schabenbeck H.
379
Schadewaldt Hans
528
Schlesinger Max Ludwig
346
Schramm C.A.
549
Schrott Emil
581
Schüch Albertyna
51
Schulz Joachim Christoph Friedrich
529
sejmy w Polsce
3, 408, 441, 523, 550
Semkowicz Aleksander
241
Sens-Taubes Zygmunt
851
Seppelt Franciszek Ksawery
530
Sewastopol
166
Seweryn Tadeusz
347
Sędzicki Franciszek
242
Siedlecki Franciszek
89
Siemiradzki Henryk
70, 168
Sieniawski Maciej
531
Sienkiewicz Andrzej Zdzisław
90
Sienkiewicz Henryk
194, 812
Sienkiewicz Jan
603
Sienkiewicz Jerzy
90
Sieroszewski Wacław
701
Sinko Tadeusz
208
Skarbek Fryderyk
532
Składkowski-Sławoj Felicjan
706
Skoczek Józef
617
Skoczylas Władysław
91, 250
Skrzetuski Mikołaj
599
Skrzynecki Jan
506
Skrzyński Stanisław
533
255
Skrzyński-Kmicic Ludwik
166
Skwarczyński Paweł
534
Sławek Walery
157
Słonimski Antoni
207, 246
Słoński Edward
247
Słowacja
269, 578
Słowacki Juliusz
93, 245
Słowianie
278, 329, 375, 445, 639
słowniki
114, 343, 720, 724,
776, 864, 881, 901
Słupca zob. Ląd
Smoleński Jerzy
348
Sokolnicki Michał 535
Sokołowski August
536
Sołżenicyn Aleksander
222
Sopot
349, 350
Sosnowski Zygmunt
791
spisy miejscowości i osobowe
302,
306, 311, 318, 328, 337, 353, 354,
410, 426, 523, 574, 582-584, 586,
589, 592, 593, 600, 602, 603, 606,
607, 610, 611, 618, 625, 669, 678,
746, 781, 841, 852, 859
sport
135, 237, 641
Sporzyński Konrad
826
Sroczyński Mieczysław
814
Stachniuk Jan
537
Stahl Zdzisław
538
Stalin Józef
196
Stanisław August Poniatowski
106, 223,
244, 264, 400
Starczewski Eugeniusz
539, 540, 752
Starzyński Juliusz
15, 94
Staszewski Janusz
541, 702-704
Stattler Wojciech
93
Stecki Sławomir
754
Stefan Batory
469, 490, 491, 548
Stempowski Jerzy
248
Stępowski Janusz
249
256
Straszewski Maurycy
827
Strawiński Konstanty
785
Stronczyński Kazimierz
542
Stryjeńska Zofia
96, 210, 232
Strzetelski Stanisław
543
Stulgińska Aldona
127
Stulgiński Tadeusz
127
Stypułkowska Aleksandra
457
Stypułkowski Zbigniew
544
Suchanek
288
Suchodolski Rajnold
506, 507
Suchodolski Witold
101
Sulimirski Tadeusz
457
Sumiński Rajmund
508
superekslibrisy
117, 230, 417, 512
Suwałki
50, 170
Syberia
305, 550, 566
Sybiracy
141
Syniewski Wiktor
131
Syroczyński Leon
131
Szachówna Maria
352
Szafranek Zdzisław
246
Szajnocha Władysław
755
Szarzyński Sęp Stanisław
705
Szelągowski Adam
545
Szembek
287
Szembek Krystyna
353
szlachta i ziemiaństwo
64,
142, 229, 399, 415, 428, 429, 434,
540, 596, 597, 602-604, 606-611,
615, 725, 761, 810, 811, 832
Szpecht Józef
828
Szreder Leon
127
sztuka
722
sztuka ludowa
306, 316
Szulc Wacław
127
Szumkowski Leonard
881
Szwecja
284
Szychiewicz Juliusz
166
Szydelski Stanisław
546
Szymborska Wisława
200
Szymkiewicz Gustaw
756
Szyszko-Bohusz Adolf
2
Śląsk Dolny
311, 328, 330,
353-356, 359, 517
Śląsk Górny
289, 311, 341,
354, 355, 547, 555,
Śliwińska Melania
796
Śliwiński Artur
478
Śniadecki Jan
827, 882
Świder koło Otwocka
51
Świdnica
359
Świerz Mieczysław
357
Świetorzecki A.
695
Świeżawski Leon
883
Świeżawski Stanisław
131
Świeżawski Stefan
157
Święcki Tomasz
358
Świtkowski Józef
92, 884
Tarnowski Stanisław
526
Tatarzy
305, 429, 488, 559,
586, 639, 715, 725
Tatry i Podhale
23, 250, 266,
299, 304, 312, 316, 357, 377, 379,
383, 585
Teslar Antoni
797
Teslar Józef Andrzej
707
Tetmajer Kazimierz Przerwa 179, 194, 250
Tokarz Wacław
513, 658
Tokarzewski Szymon
550
Tolkacz T.
333
Tomaszewicz Juljan
509
Tomaszewski Adam
251
Tomaszewski L.
13
Tomaszewski-Bończa T.
333
Treblin Martin
359
Treter Mieczysław
55, 93
Trojanowski Wincenty
360
Truskawiec Zdrój
171, 172
Turcja
340, 589, 653
Tuwimówna Irena
233
Tyc Zbigniew
552
Tymieniecki Kazimierz
553-558, 802
Ufnalewski J.
13
Ukraina
332, 333, 361,
362, 389, 424, 485, 546, 551, 592,
593, 599, 637, 660, 669, 696, 725
Umiński Józef
559
umundurowanie
632, 640, 678, 715, 716
Unia Europejska
409, 489
Urbański Antoni
361, 362
Uzdrowiska
271, 282, 338, 339, 380
Vetulani Adam
758
Volumina Legum
560
W.K.
510
Wajwóda Antoni
78
Walczewski Z.R. zob. Abramowski Edward
Walicka-Łada Janina
710
Walicki Michał
94
Wańkowiczówna Marta
363
Wapowski Bernard
104
Warchałowski Jerzy
96
Warchałowski Kazimierz
227
Warman Henryk
759
Warszawa
3, 11, 19, 45, 52, 57,
67, 71, 79, 80, 86-88, 90, 101, 102,
122, 128, 129, 137, 143-145, 156,
157, 174, 199, 246, 264, 265, 267,
305, 307, 308, 336, 337, 344, 360,
364-369, 437, 449, 472, 487, 500,
502, 508, 514, 529, 532, 543, 561,
590, 591, 634, 655, 686, 688, 699,
783, 841, 842, 959
Warszawski Józef
885
Wartha Witold
165
257
Wasilewski Leon
370
Wat Aleksander
207
Wawel
56, 160, 313, 386, 397
Wawer (Warszawa)
11, 688
Wawrzynówna Weronika
127
Wawrzyńczyk Alina
619
Ważyk Adam
253
Wąsowicz Dunin Władysław
686
Wdowiszewski Jan
97
Wdowiszewski Zygmunt
602, 603
Webb Sidney
549
Weissberg-Cybulski Aleksander
563
weksykologia
588
Werniński Henryk
564
Werthauer I.
721
Weryho Marja
816
Węgry
269, 469, 852
Wielhorski Władysław
565
Wielkopolska
125, 273, 299,
348, 433, 480, 528, 554, 596, 597,
599, 604
Wielopolski Aleksander 414
Wielowieyska Taida
173
Wieniawski J.
695
Wierzyński Kazimierz
203, 207, 887
Wigura Stanisław
674
Wilanów (Warszawa)
64, 81, 174
Wilczyński Andrzej
125
Wilde Oskar
255
Wilkoszewski Bronisław
164
Willaume Juliusz
713, 714
Wilno
54, 115, 127, 175,
176, 220, 262, 285, 299, 320, 371,
427, 476, 593, 686, 834, 845
Winiarski Bohdan
567
Winiarski Leon
888
Wisła, miasto
372
Wisła, rzeka
323
258
Wisłocki Sas Juliusz
760
Wiszniewski Jerzy
127
Wiśniewski Jan
373
Wiśniowski Franciszek
568
Witkiewicz Kazimierz
244, 245
Witkiewicz Stanisław Ignacy 98, 179, 256
Włodarski Aleksander
620
Włodarski Bronisław
569, 570
Włodek Adam
200
Włodzimierz Wołyński
177
Wodnicki Mieczysław
715, 716
Wodzicka Taida zob. Wielowieyska T.
Wodzinowski Witold
571
Wojciechowski Jarosław
374
Wojciechowski Tadeusz
375
Wojciechowski Zygmunt
572, 761
Wojcieszek Anna
799
Wojna obronna 1939 r.
629, 652
Wojna polsko-sowiecka (1919-1921)
630,
651, 659, 662, 686, 689, 696, 710
Wojna Światowa Druga
627, 642, 650,
652, 655, 679, 580, 682, 683, 842
Wojna Światowa Pierwsza
635, 638, 651,
660, 661, 664, 668, 690
Wojnicz Adam
376
wojny i bitwy
631. 633, 651,
652, 663, 664, 666, 688
Wojtkowski Andrzej
573
Wojucki Witalis
288
Wolff Adam
574, 598
Wolff Jerzy
79
wolnomularstwo zob. masoneria
Wołyń
177, 299, 332, 333, 361,
362, 376, 485, 593, 616, 637
Woronicz Janusz
575
Woytowicz Bolesław
145
Wrocki Edward
100
Wrocław
359, 431
Wróblewska Krystyna
257
Wyczółkowski Leon
214
wydania bibliofilskie
201, 236
Wysoczański Weryha
587, 621
Wyspiański Stanisław
258
X.W.
576
X.Y. zob. Limanowski B.
Zachorowski Stanisław
577
Zagórski Jerzy
127, 203
Zagórski Stefan
127
Zajączek Józef
479
Zajączek Józefa
178
Zakopane 179, 304, 357, 377-379, 383, 686
Zakrzewski Zygmunt
889
Zaleska Maria Julia
829
Zamoyski Andrzej
533
Zamoyski Tadeusz
762
Zamoyski Władysław Leon
146
Zamoyski Władysław
718
Zapałowski Władysław
695
Zaremba Alojzy
140
Zarewicz Stanisław
669
Zawadowski Zygmunt
578
Zawadzki Sz.
333
Zdziechowski Kazimierz
259
Zdziechowski Marian 260
Zegadłowicz Emil
233
Zeuschner A. i F.
178
Ziarnko Jan
82
Zieleniewski Michał
380
Zieleniewski Tadeusz
381
Ziębowski Mieczysław
261
Zinkiewicz Włodzimierz
382
Ziółkowski Paweł
579
Zjawiński B.
94
Złoczów
669, 686
Zubrzycki Sas Jan
38, 39
Zwoliński Leonard
383
Zwoliński Stefan
383
Zwoliński Tadeusz
383
Zybert Józef
814
Zych J. zob. Jeziorański-Nowak Jan
źródła historyczne 517, 551, 560, 567, 595,
598, 613, 725, 728, 730, 745, 753
Żarnowiecki Longin
103
Żebrawski Teofil
584, 890
Żebrowski Bohdan
332
Żeligowski Lucjan
262
Żenczykowski Tadeusz
706
Żeromski Stefan
179
Żochowski Stanisław
580, 629
Żółkiewski Stanisław
687
Żuławski Jerzy
179
Żwirko Franciszek
674
Żydzi zob. judaica (spis treści)
Żytkowicz Leonid
582
Żytomierz
332
WARUNKI KUPNA I SPRZEDAŻY
1. Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność
Antykwariatu „Logos”.
2. Antykwariat „Logos” podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą
własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek
praw osób trzecich.
3. Antykwariat „Logos” podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę - Aukcjonera.
Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
5. Aukcjoner ma prawo dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz ich wycofania z licytacji bez podania
przyczyn.
6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego
wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru
licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji. Antykwariat „Logos” może nie przyznać
prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny.
8. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem
organizatora, telefonicznie lub korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny — limitu (nie dotyczy to licytacji
telefonicznej), który pozostaje informacją ściśle poufną. Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta
do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje
zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował
najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
9. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
10. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę — wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner
ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio po zakończeniu aukcji lub
w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata w wysokości 7%.
W przypadku wystawienia faktury dane osobiste Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości Antykwariatu
„Logos”.
12. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu
siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, Antykwariat „Logos” ma prawo anulować
kontrakt i obciążyć Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
13. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
14. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych
przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
15. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym obiektów opisanych w katalogu.
Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe
reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Antykwariat „Logos”. przypomina:
– wywóz zagranicę obiektów starszych niż 55 lat wymaga zgody odpowiednich władz;
– zgodnie z Ustawą o muzeach z 21.XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na
aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska, Muzeum
Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.
pieczęć instytucji
dn.
2009
LOGOS
Warszawski Antykwariat Naukowy
Lech Woźniak
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 16
tel./fax (22) 621 38 67
[email protected]
ZAMÓWIENIE NA 35 AUKCJĘ ANTYKWARSKĄ
25 kwietnia 2009 Warszawa
imię i nazwisko (nazwa instytucji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................
adres, telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................
Zamawiam następujące pozycje:
nr pozycji
autor, tytuł
limit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wylicytowane pozycje proszę przesłać za pobraniem pocztowym
podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po wykonaniu zamówienia należność zostanie uregulowana przelewem
z naszego konta bankowego
pieczęć i podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poz. 141
www.antykwariatlogos.waw.pl
[email protected]

Podobne dokumenty

katalog w PDF poz. 1-179

katalog w PDF poz. 1-179 podwójne liczbowanie], il., plany, mapy, rzuty, rozkładany plan ogólny m. Warszawy., 32 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. tytułem na grzbiecie i licu. W numerze 5. Rozbudowa Sejmu w Warszawie, a ostatni w...

Bardziej szczegółowo