I Organizator konkursu i czas trwania 1

Transkrypt

I Organizator konkursu i czas trwania 1
I Organizator konkursu i czas trwania
1. Organizatorem konkursu jest Księgarnia Internetowa Czeskie Klimaty z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy
Mydlanej 1/005; firma posiada numer NIP: 657-146-05-48
2. Aby wziaść udział w konkursie wystarczy wypełnić kupon zamieszczony w gazecie targowej wydanej z okazji
21. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek 29.11.2012-02.12.2012.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w poniedziałek 3 grudnia 2012.
4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące
warunki:
- zapoznała się z treścią regulaminu i zaakceptuje jego postanowienia,
- nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest
osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu.
2. Tylko kupony uzupełnione w całości będą brały udział w losowaniu nagród. Dane Uczestnika to imię,
nazwisko i adres e-mail.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w
celach związanych z Konkursem.
III Nagrody
1. Organizator przyzna:
5 pakietów książek o minimalnej wartości 100zł.
IV Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy
dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej, z których korzystać będą
Uczestnicy.

Podobne dokumenty