Informator SGB 3/152/2010 - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Komentarze

Transkrypt

Informator SGB 3/152/2010 - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Skuteczna konkurencja na
rynku usług finansowych –
konferencja – str. 1
Graffiti w Banku
– str. 4
Czy ze sprzedażą można się zaprzyjaźnić?
– str . 10
INFORMATOR SGB
Poznań, maj-czerwiec 2010 nr 3/152
W cyklu z wizytą u…
LBS w Stałkowie -str. 7-9
Miliard na lokacie
str. – 14-16
Inicjatywa JEREMIE
– str. 20
Od Redakcji
Konkurencyjność sektora bankowego:
Wizerunek i promocja
W
zmożona walka o klienta, powoduje, że dużą rolę w działalności bankowej odgrywają
działania promujące bank i tworzące jego
pozytywny wizerunek.
Marketing
Obecnie marketing wpływa na każdą osobę i firmę. Z przedmiotu marketingu korzystają i kupują zarówno pojedyncze osoby,
jak i organizacje. W wolnorynkowym społeczeństwie są trzy określone grupy, które
korzystają ze skutecznego marketingu: konsumenci, którzy kupują, firmy sprzedające
i społeczeństwo jako całość. Autentyczna
konkurencja pomiędzy produktami i usługami na rynku sprawia, że konsumenci
mogą odnajdywać wartość w najlepszych
produktach, najniższych cenach lub unikatowych produktach. Dostarczanie różnych
możliwości wyboru prowadzi do wzrostu
satysfakcji konsumenta i jakości życia, których oczekujemy, wdrażając nasz system
gospodarczy. Wreszcie skuteczny marketing oznacza korzyści dla całego społeczeństwa. Pobudza konkurencję, a także poprawia jakość towarów i usług oraz obniża ich
ceny.
Marketing usług bankowych
To zintegrowane działania banku mające
na celu identyfikowanie, przewidywanie
i zaspokajanie potrzeb klientów – nabywców usług bankowych oraz prowadzące do
osiągnięcia przez bank zysku na odpowiednim poziomie.
Wymiary marketingu
Nowoczesny Marketing ma trzy wymiary: operacyjny, taktyczny i strategiczny.
– marketing operacyjny obejmuje reklamę, promocję sprzedaży, dystrybucję,
sprzedaż i kierowanie tymi poszczególnymi odcinkami;
– marketing taktyczny skupia się
na rozwijaniu szczegółowych planów
marketingowych, zapewnieniu odpowiednich środków ich realizacji, określeniu skali działania oraz planowaniu
i zarządzaniu przedsięwzięciami marketingowymi;
– marketing strategiczny dotyczy takich
działań, jak: wytyczanie przyszłych celów,
rozpoznawanie przyszłych warunków
i możliwości rozszerzenia rynku, rozwoju
czy doskonaleniu struktury firmy umożliwiającej sukces rynkowy.
Kontakty z otoczeniem
Cechą charakterystyczną pracy w marketingu jest jej różnorodność, niepowtarzalność i brak nudy. A efekty tej pracy są
bardziej widoczne na zewnątrz niż wewnątrz. Praca marketingowca związana
jest z reklamą, promocją i budowaniem wizerunku w otoczeniu. Specjaliści od marketingu w zakresie swoich obowiązków mają
m.in. komunikację i kontakty z agencjami
reklamowymi, mediami czy organizatorami różnego rodzaju imprez.
Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej realizując strategię marketingowo-handlową
systematycznie budują swój obraz banków
solidnych, godnych zaufania i pewnych.
Działania promocyjne prowadzone przy
realizacji kampanii promującej depozyty „Lokata z nagrodami”, która trwała
w okresie styczeń – kwiecień br. spowodowały, że Banki zgromadziły rekordowo wysoką wartość – miliard złotych – złożonych
przez klientów depozytów. O kampanii piszemy na str.
Łucja Kamińska
Promocja ,,Wielkie losowanie 2’’ – nagrody wręczone
Mercedes pojechał do Gryfic
W
Poznaniu, odbyło się uroczyste
wręczenie nagrody głównej –
luksusowego Mercedesa klasy
C w loterii promocyjnej „Wielkie losowanie
2”. Tym razem szczęście uśmiechnęło się
do pana Andrzeja, klienta Banku Spółdzielczego w Gryficach.
– Cieszę się, że główna nagroda - luksusowy mercedes trafiła do klienta naszego banku. Jest mi bardzo miło, że osobiście mogę
Panu pogratulować wygranej i mam nadzieję,
że samochód będzie Panu dobrze służył. Zachęcam do korzystania z usług naszego banku i brania udziału w kolejnych promocjach
– powiedział Krzysztof Michalczyk, prezes
zarządu Banku Spółdzielczego w Gryficach
wręczając laureatowi kluczyki do samochodu.
Bank w niestandardowy sposób powiadomił klienta o wygranej. W lokalnym tygodniku „Gryfickie Echa” ukazało się duże
ogłoszenie informujące, że główna nagroda w loterii promocyjnej „Wielkie losowanie 2” trafi do klienta Banku Spółdzielczego
w Gryficach. Informacja była też powielana w spocie reklamowym emitowanym
na antenie Radia Vox – lokalnej, miejskiej
rozgłośni.
Do banku zaczęli telefonować klienci
i pytać czy czasami oni nie są zwycięzcami. Wielu osobiście przyszło do placówki, by na miejscu dowiedzieć się do kogo
uśmiechnęło się szczęście. Jednym z nich
był także pan Andrzej.
– Gdy w centrali banku pojawił się klient
zaprosiliśmy go do gabinetu prezesa i oficjalnie poinformowaliśmy o wygranej. Klient nie
ukrywał radości, muszę przyznać, że ze wzruszenia miał łzy w oczach – wspomina Sławomir Sidor z BS Gryfice
Świeżo upieczony właściciel luksusowego Mercedesa był bardzo szczęśliwy. Lubi
jeździć samochodem, a prowadzenie luksusowego auta będzie dla niego nie lada
atrakcją.
Przypomnijmy, że w loterii promocyjnej
„Wielkie losowanie 2” było do wygrania
850 nagród. Laureaci poza korzystnym
oprocentowaniem depozytu zostali nagrodzeni skuterami, telewizorami, rowerami
oraz zegarkami.
Wszystkim Klientom serdecznie dziękujemy za złożone depozyty w bankach SGB.
Już w drugiej połowie lipca rozpocznie się
nowa promocja lokat. Szczegóły na stronie
www.sgb.pl
Departament Marketingu GBW
Aktualności
Konferencja
Skuteczna konkurencja na rynku usług finansowych
– strategie i narzędzia dla banków spółdzielczych
w zakresie bankowości detalicznej
O
twarcia Konferencji dokonali:
Maciej Wojtaszek, Prezes BODiE,
Rüdiger Meister, Bereichsleiter
ADG
Wykład wprowadzający o Sytuacji banków spółdzielczych na tle obecnej sytuacji
na rynku usług finansowych oraz trendów
w bankowości detalicznej przedstawił
Aleksander Nefedov, Dyrektor Zarządzający zeb/Kijów
W dyskusji panelowej uczestniczyli:
• Adam Skowroński, Wiceprezes Gospodarczego Banku Wielkopolski SA
• Jerzy Różyński, Prezes Krajowego
Związku Banków Spółdzielczych
• Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
• Karol Sachs, Crédit Coopératif, Francja
Cena i jakość w bankowości detalicznej
była tematem prezentacji Frithjof Grande,
członka Zarządu Banku Spółdzielczego
Remscheid-Solingen Eg, który wystąpił
wspólnie z partnerem z firmy consultingowej 4P Consulting GmbH,
Prof. Bernd Nolte, Dyrektorem Zarządzającym.
O tym jak zwiększyć dochodowość dotychczasowych
Klientów, a jak pozyskać nowych? Mówili Dietmer Pitzen, Volksbank RheinAhrEifel
O
prócz innych ciekawych wystąpień na temat przyszłości sektora
bankowego, koncepcję dotyczącą
budowania przewagi konkurencyjnej na
bazie oferty bankowo-ubezpieczeniowej
pod hasłem Mądry Polak przed szkodą?
Bancassurance – partnerstwo doskonałe“,
przedstawiła Katarzyna Kasztelan Przybylska, dyrektor biura bancassurance Grupy Concordia.
Najważniejszym aspektem prezentacji
było przekonanie, że partnerstwo między Bankami Spółdzielczymi a Concordią
wynika z wzajemnego poczucia odpowiedzialności za Klientów, zrozumienia ich
potrzeb i dopasowania do nich produktów
ubezpieczeniowych.
Concordia pokazała, jak ważne na tym
etapie współpracy są wspólne działania
Eg, Paweł Dziekoński z Deloitte oraz Jacek Miotke, DDS Poland, który prezentował system komunikacji multimedialnej
w placówkach bankowych.
W drugim dniu konferencji odbyła się
dyskusja panelowa, której głównym te-
matem był: Bank Spółdzielczy wobec wyzwań konkurencyjnego rynku
Warto podkreślić, iż jednym ze sponsorów konferencji była Grupa Concordia,
a ciekawą prezentację Katarzyny Kasztelan Przybylskiej, Dyrektora Biura na temat Bancassurance – partnerstwo
doskonałe uczestnicy konferencji
wysłuchali z wielką uwagą.
Dla uczestników konferencja była
bezpłatna dzięki współpracy BODiE, GBW SA, BIK S.A., CONCORDII
i Union Investment.
ŁK
i partnerstwo. W obliczu zdarzeń w ostatnim czasie nawiedzających znaczne obszary kraju, ważna jest solidna ochrona
ubezpieczeniowa, a także to, abyśmy zabezpieczali się przed nachodzącymi zagrożeniami a nie w trakcie – przekonywała Katarzyna Kasztelan Przybylska.
Concordia zwróciła uwagę banków na
obszary, w których konkurencja na rynku
bankowym praktycznie nie istnieje – to
usługi uebzpieczeniowe dla rolników oraz
sektor małych iśrednich firm.
– Partnerstwo banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi – mówi Katarzyna Kasztelan Przybylska – polega na
oferowaniu wspólnym Klientom produktów finansowych i ubezpieczeniowych
w bankach. Jest to rozwiązanie korzystne
dla wszystkich stron. Klienci cenią sobie
łatwy dostęp do ubezpieczeń przy okazji
załatwiania spraw finansowych w banku.
To szczególnie istotne w małych miejscowościach, gdzie sieć pośredników nie
jest tak liczna jak w dużych.
Bliskość przedstawiciela Concordii
w ramach Bancassurance pozwala pracownikom banków na akytwną sprzedaż
produktów ubezpieczniowych Klientom
odwiedzającym bank.
Banki Spółdzielcze coraz bardziej doceniają tę formę współpracy z Grupą Concordia, co dało się odczuć także podczas
spotkania w Tarnowie Podgórnym.
Informator SGB nr 152
1
Aktualności
Trzecia emisja obligacji gminy Mieścisko za pośrednictwem
Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu
A
ndrzej Banaszyński wójt gminy
Mieścisko, oraz skarbnik Teresa
Samarzewska, 1 czerwca br. w Poznaniu, w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA podpisali dokumenty
związane z emisją obligacji komunalnych.
GBW SA reprezentował Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu. W uroczystości uczestniczył także Wiesław Zyk, prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, który
prowadzi obsługę finansową gminy Mieścisko.
Gmina Mieścisko wyemituje w bieżącym roku obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,3 mln złotych. Ich ostateczny
wykup nastąpi natomiast w roku 2019.
Wysokość oprocentowania obligacji określana będzie w oparciu o stawkę WIBOR.
Celem emisji obligacji
jest pozyskanie środków
na finansowanie gminnych inwestycji, m.in. takich jak sala gimnastyczna wraz z salami dydaktycznymi w gimnazjum
w Mieścisku, przebudowa
dróg i chodników, budowa parkingu. Wśród planowanych inwestycji są
także: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku, budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w Żabiczynie, Popowie Kościelnym
i Mieścisku oraz remont obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy.
GBW SA już po raz trzeci pełnić będzie
funkcję agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez gminę Mieścisko.
Jubileusz 135 lecia Banku Spółdzielczego we Wronkach
N
a przestrzeni lat Bank, tak jak
inne banki spółdzielcze w Polsce, funkcjonował w zmiennych
warunkach polityczno-gospodarczych.
Zawsze jednak był lokalnym bankiem, finansującym działalność rolnictwa, handlu
i rzemiosła. Jubileusz stał się okazją do
uhonorowania ludzi związanych z Bankiem, zasłużonym działaczom i pracownikom wręczono odznaczenia i medale
2
Informator SGB nr 152
Aktualności
SGB patronem wydarzenia
Laury Gospodarności przyznane!
W
sobotni wieczór 5 czerwca br. odbyła się na Zamku
Królewskim w Warszawie,
uroczysta gala z okazji rozstrzygnięcia
konkursu „Laur Gospodarności”. Był on
przeznaczony dla organizacji pozarządowych oraz gmin wiejskich i miejskowiejskich, które w ciągu ostatnich pięciu
lat, przy realizacji projektów z zakresu
infrastruktury społecznej i technicznej,
korzystały z zewnętrznego wsparcia finansowego.
Gospodarzem uroczystości była fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – organizator konkursu, która w tym
roku obchodzi 20-lecie
swojej działalności. Patronem wydarzenia była
Spółdzielcza Grupa Bankowa.
Na Galę przybyło kilkuset gości z całej Polski.
Byli wśród nich przedstawiciele nominowanych w konkursie gmin
i organizacji pozarządowych. Wyjątkową rangę
nadali wydarzeniu Patroni Honorowi konkursu.
Na uroczystość ogłoszenia wyników „Lauru Gospodarności”, specjalnie
z Brukseli, przybył Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego – prof. Jerzy Buzek. Uczestników
Gali zaszczycił również
swoją obecnością Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki.
Galę prowadziła Magda Mołek – znana
osobowość telewizyjna, a wspierał ją Marek Zagórski – członek zarządu Fundacji
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
oraz przedstawiciel Kapituły Konkursu
„Laur Gospodarności”.
Statuetki i gratulacje przedstawicielom
gmin składały osobistości życia społeczno
– politycznego w Polsce m.in. prof. Jerzy
Buzek.
W kategorii Rozwój Przedsiębiorczości
Wiejskiej nagrodę wręczał Ryszard Lorek, wiceprezes zarządu GBW. Zwycięska
statuetka przypadła gminie Czerwieńsk
z województwa lubuskiego.
Laureatami w pozostałych kategoriach
zostali:
Rozwój infrastruktury technicznej –
gmina Ciasna z województwa śląskiego
Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego – gmina Świnna z województwa
śląskiego
Rozwój kapitału społecznego – gmina
Śmigiel z województwa wielkopolskiego,
Harmonijny rozwój – gmina Duszniki
z województwa wielkopolskiego
Zainspirowana gmina – gmina Bukowsko z województwa podkarpackiego.
W konkursie nagrodzono również organizacje pozarządowe. W kategorii Inspi-
Na zakończenie wręczania nagród,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podziękował wszystkim gminom za
udział w konkursie oraz zaangażowanie
i aktywną działalność na rzecz rozwoju lokalnego. Podkreślił znaczenie i wkład konkursu „Laur Gospodarności” w promocję
osiągnięć polskich gmin, które w ciągu 20
lat przeszły długą i często trudną drogę,
by osiągnąć sukces.
Po krótkim przemówieniu prof. Jerzego
Buzka przyszedł czas na sesję zdjęciową
oraz wspólne zdjęcie wszystkich laureatów z gośćmi specjalnymi Gali.
Artystyczne wrażenia zapewnił uczest-
rujący Projekt Roku Grand Prix otrzymał
Nidzicki Fundusz Lokalny za inicjatywę
Garncarska Wioska – Wiejskie Centrum
Edukacji.
Ostatnią nagrodę w konkursie wręczał
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Została ona przyznana
Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów za
całokształt działalności.
Ostatnią nagrodę w konkursie wręczał
gość specjalny Gali – Pan prof. Jerzy Buzek.
Została ona przyznana Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów za całokształt działalności. Laur Honorowy, wraz z wyróżnieniem
pieniężnym w wysokości 30 tys. zł, odebrał
w imieniu organizacji Pan Senator Ireneusz
Niewiarowski, Prezes Stowarzyszenia.
nikom Waldemar Malicki – jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów
polskich, który koncertuje w Europie,
Ameryce Południowej i Północnej, a także w Rosji i Japonii. Podczas Gali wykonał
własny, autorski program pełen muzycznego humoru i wirtuozerii, rozbawiając
zgromadzoną publiczność.
Departament Marketingu GBW
Informator SGB nr 152
3
Z życia SGB
Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej należy do grupy
najstarszych banków w Polsce
Ś
redzki Bank, który powstał jako
Kasa Oszczędności i Pożyczki Towarzystwa Rzemieślniczego im. Św.
Józefa, jest i był obecny w życiu gospodarczym i społecznym miasta i okolicy,
ciesząc się dużym społecznym zaufaniem.
Udziałowcy Banku angażowali się w prace organów statutowych, Bank służył pomocą i był źródłem wsparcia finansowego
swoich członków.
Aktualnie Bank przygotowuje się do
kolejnej, przypadającej w przyszłym ro-
ku 145 rocznicy powołania Kasy. Trwają
prace organizacyjne dotyczące jubileuszu
i prace budowlane związane z remontem
kamienicy, w której ma siedzibę Bank oraz
jego oddział operacyjny. W rozmowie ze
mną Wanda Bartkowiak, prezes zarządu
powiedziała m.in. „prace modernizacyjne
siedziby Banku Spółdzielczego w Środzie
usytuowanej przy Rynku, mają na celu
przede wszystkim dostosowanie placówki
banku w zakresie obsługi klienta. Mówiąc
o tym, głównie mam na myśli przygoto-
Z dziejów 145 letniej historii
Towarzystwo Rzemieślnicze im. Św. Józefa powstałe w roku 1862, cztery lata później w styczniu roku 1866, powołało w swojej strukturze
kasę oszczędności.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia i pierwszym Dyrektorem był ks. Augustyn Szamarzewski, wielki
patriota i społecznik, ówczesny wikary kościoła
parafialnego i mieszkaniec Środy.
Historyczne dokumenty Towarzystwa oraz kasy
oszczędności z podpisem księdza dyrektora,
przechowywane są z wielką starannością,
w także mającej swoją historię, szafie.
wanie wygodniejszych pomieszczeń do
prowadzenia rozmów biznesowych, wydzielonych dla wymagających dyskrecji
spraw finansowych i potrzeb klientów.
Zmieni się funkcjonalność sali obsługi kasowej wraz ze zmianą wystroju i wyglądu
placówki. W realizowanych działaniach
inwestycyjnych przeprowadzono już modernizację sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. Muszę powiedzieć, że
także nasz back office, zajmować będzie
znacznie wygodniejsze i przyjemniejsze
pokoje biurowe”.
Działalność i funkcjonowanie Banku to
nie tylko usługi i produkty bankowe, ale
także angażowanie się w życie lokalnej
społeczności. To m.in. wspieranie lokalnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji oraz przedsięwzięć o charakterze
społecznym, kulturalnym czy sportowym.
Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, tak jak inne banki sektora spółdzielczego, działa w oparciu o elementy CSR*.
ŁK
Otwarcie kolejnej placówki Banku Spółdzielczego w Jarocinie
„Misją Banku Spółdzielczego w Jarocinie jest m.in.świadczenie usług finansowych na rynku lokalnym jak również
podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności”.
Realizując Misję, Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarocinie 15 czerwca 2010r
uruchomił 10 placówkę na terenia swojego działana a 5 na terenie miasta Jarocina.
Uroczystość otwarcia zaszczycili swoją
obecnością m. in. Dyrektor Departamentu
Marketingu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Marek Kłos, Burmistrz Miasta
4
Informator SGB nr 152
Jarocina Adam Pawlicki, por. Radosław Staszak z Jednostki Wojskowej 16 Jarocińskiego Batalionu
Remontu Lotnisk, proboszcz Parafii
p.w. św. Antoniego z Padwy ks.
O. Marek Janus oraz dyrektorzy
Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Jarocinie, prezesi
zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, projektanci i wykonawcy nowej placówki Banku a także
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku
Spółdzielczego w Jarocinie.
Prezes Zarządu Banku Jan Grzesiek witając gości zwrócił uwagę na nowy i
nowoczesny wizerunek placówki, dostosowany do potrzeb środowiska. Osiągane
wyniki Banku pozwalają realizować kolejne zadania i tworzyć przyjazny świat
finansów na lokalnym rynku dla swoich
klientów. Dla zwiększania świadomości
„marki” Banku Spółdzielczego w Jarocinie
oraz kształtowania jego wizerunku, Filia
Banku oferuje nowoczesne i konkuren-
cyjne formy obsługi klienta. Wyposażona
jest w bankomat (24h) oraz kiosk internetowy, z którego można bezpłatnie korzystać w godzinach pracy placówki. Placówka Banku zapewnia klientom szeroką
gamę konkurencyjnych i bezpiecznych
oraz łatwych w użytkowaniu produktów
bankowych.
Uroczystość uświetniała oprawa muzyczna w klimacie Hip Hop, malowanie
„na żywo” obrazów techniką graffiti a
dla przybyłych klientów i obserwatorów
Bank ufundował pizzę.
Z życia SGB
Pół wieku Banku Spółdzielczego w Pszczółkach
N
iecodziennym
wydarzeniem
wiosny 2010 roku w Pszczółkach były obchody 50 – lecia
Banku Spółdzielczego. Z tej okazji odbyła
się uroczystość w której uczestniczyli
członkowie spółdzielni, przedstawiciele
instytucji współpracujących oraz klienci
Banku Spółdzielczego, pracownicy i wielu
zaproszonych gości: Jan Kulas – Poseł na
Sejm RP, Jerzy Różyński – prezes KZBS,
Adam Skowroński – wiceprezes zarządu GBW SA w Poznaniu, prezesi zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych. Nie
zabrakło władz samorządowych gminy
w osobie wójtów Hanny Brejwo i Sławomira Kaźmierskiego a także starosty powiatu Cezarego Bieniasz-Krzywiec
i Bogdana Dombrowskiego członka rady
32 osoby doprowadziły do rejestracji
23 marca 1960 roku „Kasy Spółdzielczej
w Pszczółkach”. Celem jej było „ udzielanie pożyczek w ramach państwowych
planów kredytowych, zaliczkowanie
kontraktacji, wypłaty za dostawy płodów rolnych, a także przyjmowanie
i wypłacanie wkładów oszczędnościowych” do celów powołanej instytucji należało także propagowanie oszczędzania
wśród młodzieży szkolnej.
Obecnie Bank skutecznie rywalizuje
na lokalnym rynku bankowym oferując
uniwersalną i kompleksową obsługę
bankową.
powiatu. Wszystkich przywitał Henryk
Schulz prezes zarządu Banku, i przedstawił okolicznościowy referat.
Miłym akcentem jubileuszowych uroczystości było przyznanie przez Kapitułę
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Złotego Krzyża Za Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej im. ks.
Piotra Wawrzyniaka Janowi Błędowskiemu i Henrykowi Schulz.
ŁK
Wręczanie Odznaki SGB: Schulz Henryk, Gołyńska-Stelmach Marzena Katarzyna, Bartków Jolanta Anna, Mikołajczuk Alicja,
Wojtoń Jolanta Joanna, Jocz Anna Violetta, Murawska Emilia, Szozda-Balde Joanna Barbara, Fiałek Zbigniew Tadeusz, Falkowska Katarzyna Anna, Świeczkowska Gabriela, Reszka Teresa Elżbieta, Makiej Danuta
Losowanie nagród w Gdyni
W
loterii promocyjnej „Lokata
SGB. Wielkie losowanie II” do
wygrania oprócz samochodu
mercedes, były telewizory, skutery, rowery i zegarki. W Oddziale w Gdyni, 5
maja br. nagrodę drugiego stopnia w postaci motoroweru Keeway Hurricane 50
wręczono przedstawicielowi Spółdzielni
Mieszkaniowej Karwiny z Gdyni. SM, to
długoletni klient GBW SA. Jest to już kolejna nagroda jaką Spółdzielnia wygrała,
podczas losowania w poprzedniej edycji
lokaty promocyjnej SM Karwiny otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny marki
Sony. Z dużą radością przyjęto kolejną
wygraną, która przyda się w działalności
Spółdzielni, ponieważ motorower będzie
służył konserwatorom zajmującym się
Rower otrzymał klient Oddziału
w Poznaniu
zabezpieczeniem technicznym budynków
mieszkalnych.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny Zbigniew Szymański odbiera kluczyki i akt własności z rąk dyrektora GBW SA
Oddział w Gdyni Mariusza Mikuś.
Informator SGB nr 152
5
Z życia SGB
XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie
N
a obiektach sportowych MLKS
Sparta w Złotowie w dniach 8-9
maja 2010 roku, odbyły się XI
Międzynarodowe Targi Agroturystyczne
i Turystyczne. Organizatorami imprezy
był Zarząd Powiatu Złotowskiego oraz
Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski „Krajna”. W targach udział wzięło wielu wystawców, natomiast branżę finansową
reprezentował Ludowy Bank Spółdzielczy
w Złotowie, wspólnie z Gospodarczym
Bankiem Wielkopolski SA.
Głównym zadaniem złotowskich Targów jest aktywna prezentacja i promowanie bogatych walorów przyrodniczych Ziemi Złotowskiej oraz rzemiosła ludowego.
Warto również wspomnieć, iż w czasie Targów odbywa się wiele konkursów i imprez
towarzyszących, jak również pokazy ciągników i koni, wystawy maszyn, narzędzi
oraz mebli ogrodowych i krzewów ozdobnych. Doskonałej zabawie sprzyjała bar-
dzo dobra pogoda, która w pełni pozwalała, by XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie dały
mieszkańcom całego powiatu możliwość
wyśmienitego, weekendowego wypoczynku połączonego z dobrą zabawą. Jeśli
zaś chodzi o wystawców, na Sparcie poja-
Irena Klein, to jedna z tegorocznych laureatek Honorowej Nagrody Ambasadora
Miasta Ustka
W
ładze Ustki po raz 12 uhonorowały osoby, których postawa i działalność przyczyniły się do wizerunku miasta. Statuetkę wręczał burmistrz Jana Olech i przewodniczący Rady Miasta Adam Brzóska. Kapituła Nagrody po raz pierwszy przyznała
wyróżnienie w dziedzinie gospodarka i w tej kategorii historyczną statuetkę otrzymała
Irena Klein, prezes Banku Spółdzielczego w Ustce. Gratulujemy!
6
Informator SGB nr 152
wiło się ich aż 38 z różnych części kraju w
tym powiatów województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Tegoroczna edycja Targów była ze
wszech miar wyjątkowa, zarówno ze
względu na bardzo urozmaiconą i liczną grupę wystawców jak i przez wzgląd
na niezwykle atrakcyjną ofertę imprez
rozrywkowych z prawdziwym hitem –
sobotnim koncertem zespołu Golec uOrkiestra. Popularni Golcowie przyciągnęli
na stadion złotowskiej Sparty ogromną
liczbę widzów – szacuje się nawet, że mogło być to 5-6 tys. osób! Oprócz tego koncertu wystąpiły również inne, niemniej
atrakcyjne zespoły takie jak Trzy Gitary,
Soulgeneration czy Trubadurzy. Nie sposób jednak wymienić wszystkich, którzy
swoimi popisami urozmaicili tegoroczną
edycję Targów.
W cyklu „Z wizytą u…”
Bank lokalnie zaangażowany
Rozmowa z Tadeuszem Krotoszyńskim, prezesem Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie
Bank Spółdzielczy w regionie
W cyklu „Z wizytą u.... Bank
Spółdzielczy w regionie” redakcja
„Informatora SGB” wybrała się do
Strzałkowa znajdującego się między
Wrześnią a Koninem. Przypomnijmy, że
w naszym cyklu prezentujemy banki
z różnych regionów kraju. Wszystkie
pracują na obecną pozycję SGB.
– Mówiąc o zaangażowaniu
mam na myśli te wszystkie
statuetki i dyplomy wiszące
na ścianie, które są wyrazem zaangażowania Banku
w życie lokalnego środowiska. Z najnowszą datą
(Słupca, 18 maja 2010 r.)
dumnie prezentuje się Dyplom
uznania w Konkursie „Kultura
2009”, w kategorii: Firmy lokalne
na rzecz kultury, za niezwykle
kreatywną postawę na niwie
propagowania, krzewienia
powiatowych imprez kulturalnych z życzeniami
nieustających imperatywów twórczych i wrażliwych odbiorców Państwa
nietuzinkowych projektów. To na pewno
miłe uznanie, które podpisał Starosta
Słupecki i Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Powiatu Słupeckiego?
O, tak, bardzo miłe. Doświadczenie i historia uczy, że w życiu należy pomagać.
Prezes Tadeusz Krotoszyński
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie laureatem Tytułu Jakości Najlepsze w Polsce
Strzałkowo to spora 5 tysięczna wieś
położona pomiędzy Wrześnią a Koninem
tuż koło Słupcy.
Jesteśmy w centrum Wielkopolski –
mówi prezes zarządu Tadeusz Krotoszyński.
Wjeżdżając do Strzałkowa z kierunku
Wrześni, można niestety nie zauważyć
wspaniałego budynku siedziby centrali Banku Spółdzielczego.
Angażujemy się w działalność społeczno-kulturalną, wspieramy organizacje i instytucje działające na obszarze
naszego działania, takie jak szkoły, przedszkola, kluby sportowe zwłaszcza pracujące z dziećmi i młodzieżą.
– Działania takie są modne, firmy
i korporacje budują swój wizerunek –
firm odpowiedzialnych społecznie. Firmy no i oczywiście banki, aby się wyróżnić, próbują działać w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Owszem, ale niewielu klientów jednak
wie, że prekursorami tej wspaniałej idei
były banki spółdzielcze. Banki spółdzielcze od początku swojej działalności nie
tylko prowadzą biznes, ale dzielą się swoim zyskiem ze społecznościami w których
działają. Robią to bez specjalnego medialnego rozgłosu. Ale taka działalność jest
dostrzegana, czego wyrazem są m.in. te
dyplomy.
– To świadczy o tym, że Bank ma dobry wizerunek w środowisku
Okazały budynek, przy
ulicy Kolejowej, dumnie się prezentuje, ale z
głównej trasy widoczny nie jest.
Od razu zauważany jest nowoczesny design przed i wewnątrz budynku. Parter to sale obsługi
klienta z doskonałym oznakowaniem
stanowisk bankowców, na ścianach plakaty informujące o nowych promocjach i
akcjach prowadzonych przez bank.
LBS ma liczną 102 osobową kadrę,
prezes Tadeusz Krotoszyński ma „rękę
do ludzi” i potrafi otoczyć się dobrymi
pracownikami. Na wyniki i sukces banku składa się praca i zaangażowanie
wszystkich pracowników. Naszym głównym kryterium jest wspólne angażowanie
się w sprawy banku, staramy się, aby to
zaangażowanie było nie większe, niż to
konieczne – mówi prezes Krotoszyński.
Na swój wizerunek pracujemy od ponad 100 lat. Pracujemy, aby traktowano
nas jako dobrego, rzetelnego partnera
w prowadzeniu biznesu. Lojalności i zaufania klientów nie można zapisać, trzeba je budować poprzez długotrwałą więź
z klientem.
No właśnie, w lipcu mija 110 lat od powstania Banku
Tak, niedziela 27 czerwca jest dniem
uroczystości jubileuszowych, przygotowaliśmy festyn dla naszych klientów,
członków i sympatyków. Festyn z niespodziankami m.in. losowanie nagród (samochodu, motorynek, laptopów, aparatów
fotograficznych), związanych z lokatą jubileuszową, rozstrzygnięcie konkursu dla
dzieci i młodzieży. Po prostu święto dla
mieszkańców.
– Jednak, żeby pomagać, trzeba wypracowywać zyski, zdobywać nowe rynki.
Zysk tak, bo każda firma, a bank, to
przecież także firma, powołana jest do
Informator SGB nr 152
7
W cyklu „Z wizytą u…”
przynoszenia zysków, ale w przypadku
spółdzielni nie za wszelką cenę. Moim
zdaniem, rozwój powinien być rozwojem
zrównoważonym.
– A’ propos nowych rynków, obecny
Bank to połączona struktura kilku małych banków, który pierwszego łączenia
dokonał w roku 1995.
Rzeczywiście, byliśmy bankiem przyłączającym dla Rzgowa, Świnic, Orchowa
Opinie klientów
Sławomir Mądry – klient – jestem
zadowolony z oferty Banku. Mam tutaj
rachunek wspólnie z żoną Barbarą, która
na co dzień zajmuje się naszymi finansami, a ja dzisiaj jestem wyjątkowo, więc
naprawdę ma Pani szczęście zapytać o jakość obsługi, osobę która tak naprawdę
rzadko bywa w placówce Banku.
Maria Wójcik – główna księgowa SOR
„Farmer” – bardzo dobra współpraca
z Bankiem w zakresie prowadzenia naszego rachunku bieżącego. Jesteśmy tradycyjną firmą z tradycyjnymi przyzwyczajeniami i posiadamy również tradycyjny
rachunek bankowy.
i Koła. Banków, które w społeczeństwie
funkcjonowały, jednak miały pewne trudności w nowej gospodarczej rzeczywistości początków lat 90– tych XX wieku.
Udało się nam na tych rynkach utrzymać
i jako oddziały nasze placówki funkcjonują, obsługując coraz liczniejszą grupę
klientów. Teren naszego funkcjonowania
jest zróżnicowany, ale mamy taką ofertę, która jest dostosowana do wymagań
klientów.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Bernard Pieszak
– Proszę powiedzieć, w jaki sposób
rozpoczęła się Pana współpraca z bankiem?
Z bankowością związałem się w roku
1971, zaś pracę w Strzałkowie podjąłem
16 lipca 1900 roku powstał Bank Ludowy – spółka w Strzałkowie.
Do roku 1939 Bank niezmiennie prowadził spoją działalność, którą przerwało przejęcie
przez okupanta.
30 czerwca 1945 roku reaktywowano Bank . W kolejnych latach gospodarki centralnie sterowanej, funkcjonował tak jak wszystkie banki spółdzielcze w Polsce.
W roku 1975 Bank uzyskał większą samodzielność w prowadzeniu swojej działalności
1989 wolny rynek i gospodarka stają się wyzwaniem dla Banku.
1995 przyłączenie BS Rzgów
1996 przyłączenie BS Świnice Warckie
1998 przyłączenie BS Orchowo
2000 przyłączenie BS Koło
Obecnie LBS w Strzałkowie zatrudnia 102 osoby pracujące w 13 nowoczesnych placówkach.
Bank należy do największych banków Spółdzielczej Grupy Bankowej.
Informator SGB nr 152
– Jakie wartości przyświecają Panu
w kierowaniu bankiem?
Przede wszystkim odpowiedzialność,
rzetelność i uczciwość. Kierując się tymi
wartościami, jesteśmy bardziej wrażliwi
– Bank nadal będzie dużą wagę przywiązywał do obsługi samorządów lokalnych?
Tak. Obsługujemy niemal wszystkie jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na terenie działania banku.
A jak nam się to udało? Uważam, że
złożyło się na to kilka czynników. Zaproponowaliśmy bardzo szeroki wachlarz nowoczesnych usług bankowych za korzystną cenę. Innymi słowy wygraliśmy ceną
i jakością oferowanych usług.
Historia Banku Spółdzielczego w Strzałkowie
8
w 1976 roku, kiedy Bank prowadził działalność w oparciu o odgórne plany, gospodarki sterowanej centralnie. Czyli już
trochę czasu w tej instytucji spędziłem,
w tym głównie jako dyrektor i prezes.
na potrzeby innych i z należytym szacunkiem traktujemy naszych pracowników
i partnerów biznesowych.
– Dojeżdżając do Banku zauważyłam
prace remontowe, jakieś dodatkowe prace?
Nasz budynek co prawda wybudowany
został trochę ponad 20 lat temu, niemniej
jednak oprócz tego, że dokonaliśmy gruntownej modernizacji wnętrza oraz otoczenia budynku, wygląd zewnętrzny także
wymagał już pewnej poprawy, więc zdecydowaliśmy o dokonaniu nowej elewacji.
– Wnętrze jest bardzo przyjazne, gratuluję i życzę sukcesów
Rozmawiała: Łucja Kamińska
W cyklu „Z wizytą u…”
We wspólnym interesie
Rozmowa z Dariuszem Grzywińskim, wójtem Strzałkowa
– Panie Wójcie, obsługę finansową
gminy prowadzi Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie?
Tak, chociaż dobra oferta przetargowa
zaproponowana przez bank to nie wszystko.
Gmina i bank współpracują ze sobą dla
dobra lokalnej społeczności, działają we
wspólnym interesie. Współpraca między
samorządem gminy a władzami banku
układa się doskonale. Muszę powiedzieć,
że bank zawsze aktywnie uczestniczy
w wydarzeniach, które organizujemy, najczęściej jest jednym ze znaczących sponsorów różnych lokalnych imprez.
Jako gospodarzowi gminy zależy mi na
jej rozwoju oraz rozwoju firm, które na
tym terenie prowadzą swój biznes. Bank
jest także firmą, która dynamicznie się
rozwija, a ja, jako wójt jestem zainteresowany rozwojem lokalnego biznesu, bo
ekonomicznie dobre firmy to źródło dochodów gminy poprzez podatki.
– Jakimi kryteriami kierował się samorząd przy wyborze banku do obsługi
budżetu?
Przy wyborze banku braliśmy pod uwagę solidność, pozycję na rynku, możliwość spełnienia naszych potrzeb. Przede
wszystkim o wyborze zadecydowała oferta cenowa. Bank spełniał te kryteria.
Bank jest ważnym elementem życia
lokalnej społeczności, skupiającym spółdzielców, udziałowców, którzy są naszymi
mieszkańcami, którzy są potomkami jego
twórców. Bank w świadomości lokalnego
społeczeństwa jawi się jako instytucja
„własna”, nie wolno tego lekceważyć.
– Zarządzanie gminą to proces długofalowy.
inwestorom (w tym roku staramy się o jego kontynuację). Jesteśmy zainteresowani
pozyskaniem nowych inwestorów, przygotowujemy nowe tereny na lokalizacje
np. firm logistycznych. Do zaoferowania
będą już wkrótce tereny położone w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych,
co jest dobrym atutem do usytuowania
tego rodzaju działalności w naszej gminie.
Tak. Piastuję urząd wójta drugą kadencję, myślę, że dobrze oceniono moje inicjatywy gospodarcze w pierwszej kadencji i pozwolono mi je realizować w obecnej, kończącej się zresztą w tym roku, kadencji. Mieszkańcy mnie znają, obdarzyli
zaufaniem i pokładają we mnie pewne
nadzieje. Ja staram się tego zaufania nie
zawieść, tłumaczę, że wielu z pomysłów
i zamierzeń gospodarczych, w miesiąc czy
kilka zrobić się nie da, że potrzebny jest
czas. Wśród zrealizowanych inwestycji
wymienić należy, m.in.: 90 km szlaków
rowerowych, kompleks sportowy ORLIK
w Strzałkowie, korty tenisowe i hala sportowa, budynek gimnazjum, wodociągi,
oczyszczalnię ścieków, nowe oświetlenie
wspólnie z firmą Energa Kalisz.
Jesteście gminą Fair Play.
Tak, mogę powiedzieć jedno, nasz sukces to tytuł otrzymany w 2005 roku –
„Gmina Fair Play”, czyli gmina przyjazna
– Miejscowość pięknie wygląda, a co
ciekawego oferujecie mieszkańcom?
Dziękuję, rzeczywiście czystość, schludność i dbałość mieszkańców jest zauważalna. Gmina ma charakter rolniczy, ale
z uwagi na bliskość autostrady, swoje
siedziby usytuowało tutaj kilka firm
związanych z jej eksploatacją, tworząc
nowe miejsca pracy. Z uwagi na położenie
i walory środowiska do Strzałkowa sukcesywnie przybywają nowi mieszkańcy,
budują swoje siedliska i przeprowadzają
się tutaj z większych miast. Cieszy mnie
to, że ludzie chcą tu żyć. Czyste i zdrowe
powietrze, dbałość o środowisko naturalne m.in. poprzez segregację odpadków,
oczyszczalnie ścieków, ale także dobrze
rozwiązany system oświaty przedszkolnej
i szkolnej, są dodatkowymi atrybutami
uatrakcyjniającymi Strzałkowo jako miejsce zamieszkania.
Poza tym, w celu poprawy warunków
życia, realizujemy kolejne gminne inwestycje do których należą dwa etapy
kanalizacji na którą 16,7 mln złotych pozyskaliśmy ze środków unijnych (PROW,
WRPO). Dzięki pieniądzom pochodzących
z różnych programów pomocowych modernizujemy sale sportowe i sale wiejskie,
a także remontujemy i prowadzimy modernizacje istniejących dróg.
– Czego Panu życzyć w jubileuszowym
dla wszystkich samorządów roku?
Życzyłbym sobie i gminie, aby funkcjonowało tu więcej firm, które dałyby zatrudnienie mieszkańcom.
– Tego Panu życzę i dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Łucja Kamińska
Fot. Autor
Informator SGB nr 152
9
Informacje
Czego uczy nas sprzedaż?
C
zy ze sprzedażą można się zaprzyjaźnić? Podczas sprzedaży
skupiamy się na tym, żeby nie
utracić żadnego Klienta, a wręcz pozyskać kolejnego, nowego, sprawić, aby
skorzystał z oferty. Należy dążyć do
tego, aby Klient był jak najbardziej zadowolony z obsługi, proponować mu
jak najlepsze dla niego rozwiązania, będące odpowiedzią na jego indywidualne
potrzeby.
Tajemnica sukcesu polega na odpowiednim rozpoznaniu potrzeb Klienta.
Niełatwo przełamać nieśmiałość lub obawę przed byciem posądzonym o wścibstwo lub nachalność. Ale kiedy już się
uda, okazuje się, że nie ma głupich pytań,
że warto badać potrzeby Klientów, że
wówczas pracownik obsługi ma poczucie
bycia kompetentnym doradcą, a nie akwizytorem, a Klient – jest zadowolony.
Rola „doradców” to rola bardzo dobrze znana części pracowników obsługi
Banków Spółdzielczych, którzy doskonale
znają swoich stałych Klientów i dzięki
temu znają ich potrzeby. Pracując w małych, lokalnych społecznościach wiedzą,
kto marzy o własnym mieszkaniu, a kto
chce zmienić samochód. Wiedzą, co się
dzieje w ich gminie lub powiecie, jakie inwestycje są prowadzone lub planowane.
Znają firmy działające w sąsiedztwie i ich
specyfikę. Banki Spółdzielcze osiągają dobre wyniki, ponieważ dzięki prawdziwej
znajomości swoich Klientów są ich dobrym sąsiadem, powiernikiem, doradcą,
a swoje związki z Klientami opierają na
wzajemnej lojalności i długoterminowej
współpracy. Budują wizerunek sprzedawcy, który jest przyjacielem Klienta i relacje, które warto rozwijać. Zdarza się
jednak, że zapominamy badać potrzeby
swoich obecnych Klientów. Wynika to
z poddania się rutynie obsługi. Często
zakładamy, że skoro dana osoba nie miała
zdolności kredytowej pół roku temu, to
tym razem nie warto proponować jej produktów kredytowych, albo że skoro nie
miała dodatkowych środków na oszczędzanie, to nie ma sensu informować jej
o lokacie promocyjnej (a przecież jej kondycja finansowa mogła się zmienić). Bywa, że przedstawiciel firmy wygląda na
osobę, która wiecznie się spieszy i przychodzi tylko po wyciągi, a potem okazuje
się, że jednak znalazł czas na skorzystanie
z dodatkowych usług w konkurencyjnym
banku. Nie zapominajmy więc o badaniu potrzeb stałych Klientów, po to, aby
korzystali z naszej oferty zamiast oferty
innych banków.
Warto zadać sobie pytanie, czy pracownicy Banków Spółdzielczych z równym zaangażowaniem budują relacje
z nowymi Klientami? Czy nową osobę
w kolejce traktują jak obcego, który musi sobie zasłużyć na zaufanie Banku, czy
też starają się rozpoznać kim jest, czego
potrzebuje i odpowiednio dopasować do
niego ofertę?
Drugim ważnym elementem sprzedaży
jest stosowanie języka korzyści. Aby stosować się do tej zasady przygotowując się
do rozmowy o ofercie swojej firmy, należy
zadać sobie pytania: „Na jakim elemencie
tej oferty mój Klient skorzysta? Jakie są
największe atuty tej oferty? Dlaczego
warto skorzystać z tego produktu akurat
w naszym Banku?”. Po ułożeniu sobie
atutów oferty i argumentów za skorzystaniem z niej, okaże się, że zbijanie obiekcji
i wątpliwości Klientów nie jest trudne,
a przede wszystkim, że doradcy nabędą
pewności siebie i nabiorą większego przekonania do oferty Banku.
Pytając Wiceprezesa Ryszarda Lorka,
co oznacza bycie dobrym sprzedawcą,
usłyszeliśmy: „Bycie dobrym sprzedawcą
to milowy krok w karierze zawodowej
każdego doradcy, pracownika obsługi, ponieważ stawiając sobie za cel zorientowanie na Klienta utożsamiamy swoje cele
z celami swojej firmy. A wtedy jesteśmy
już o krok od zrozumienia mechanizmów
prowadzących do indywidualnych sukcesów i sukcesów całych przedsiębiorstw.
Dlatego wszystkich zachęcam do zorientowania na relacje z Klientami, analizowanie ich potrzeb, a w efekcie sprzedaż,
wierząc, że za tą postawą idzie zorientowanie na sukces.” Pan Wiceprezes Ryszard
Lorek zauważa, że wciąż musimy mieć
oczy szeroko otwarte na kroki konkurencji i na oczekiwania Klientów. A niektóre umiejętności sprzedażowe, takie jak
umiejętność aktywnego słuchania, podsumowania ustaleń, czy przywiązanie do
wyznaczania i dotrzymywania terminów
(które nie ograniczają się tylko do umówionych spotkań i telefonów z Klientami
w sprawie podjęcia decyzji zakupowej,
czy przejścia do formalności związanych
z produktem lub usługą bankową) są
nieodzowne podczas wszelkiego rodzaju
spotkań, tych zawodowych i osobistych.
Zatem sprzedaż to nie tylko proces,
dzięki któremu realizowane są cele firmy,
ale też satysfakcja, dobra zabawa, sukces. Dzięki postawie sprzedażowej możemy zyskać nowy pogląd na swoją pracę,
a także na otaczającą nas rzeczywistość.
Grażyna Nader
Departament Sieci i Sprzedaży
10
Informator SGB nr 152
Informacje
Rozwój kadr Banku Spółdzielczego w Sztumie podstawą budowania przewagi konkurencyjnej
W
czerwcu br. Bank Spółdzielczy w Sztumie kończy realizację projektu szkoleniowego
pt. „Rozwój kadr Banku Spółdzielczego
w Sztumie podstawą budowania przewagi konkurencyjnej”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1
– Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem
podstawowym projektu było podniesienie
konkurencyjności Banku Spółdzielczego
w Sztumie poprzez przeszkolenie i doradztwo łącznie dla 110 pracowników.
Projekt realizowano od marca 2009 r. do
czerwca 2010 r.
Ocena przebiegu realizacji Projektu wykazała, że zostały osiągnięte założone
cele szczegółowe w tym:
• poprawa skuteczności zarządzania,
• poprawa jakości obsługi klienta,
• podniesienie kwalifikacji merytorycznych pracowników działu kredytów
i obsługi rachunków,
• wdrożenie strategii sprzedaży produktów i usług bankowych,
• usprawnienie procedury zarządzania
zasobami ludzkimi, stworzenie systemu kompetencji i wypracowanie procedury audytu kadr.
Wykazały to badania ankietowe odzwierciedlające wskaźniki realizacji celów,
które potwierdzały podniesienie umiejętności menedżerskich kadry zarządzającej
oraz umiejętności sprzedażowych pracowników bezpośredniej obsługi klienta.
W ciągu 16 miesięcy realizacji projektu
przeprowadzono 50 dwudniowych zjazdów szkoleniowych dla 15 dziesięcioosobowych grup. Wszystkie szkolenia zostały
przeprowadzone w oparciu o nowoczesne
metody dydaktyczne, z wykorzystaniem
pomocy multimedialnych. Przeszkoleni
pracownicy poprawili efektywność pracy przez praktyczne stosowanie nabytej
na szkoleniach wiedzy, podnieśli swoją
samoocenę jako osoby posiadające potencjał zawodowy, zwiększyła się też ich
świadomość o potrzebie kształcenia przez
całe życie.
Korzyści odniesione przez Bank z tytułu realizacji Projektu charakteryzują się
trwałością, gdyż wiedza zdobyta na szkoleniach oraz wypracowany standard obsługi klienta, strategia sprzedaży, system
kompetencji i procedury audytu kadr będą wykorzystywane w codziennej pracy.
Wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację Projektu składamy serdeczne
podziękowania.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Sztumie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tańsza energia słoneczna
Kredyt na kolektory wkrótce w bankach SGB
U
mowa o współpracy między Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie udzielania
kredytów na zakup i montaż kolektorów
słonecznych, podpisana 17 czerwca br.
Fot. J. Ruszkowski NFOŚiGW
w Warszawie umożliwi klientom SGB wykorzystać kredyt bankowy na sfinansowanie ekologicznych urządzeń do ogrzewania wody.
Produkt adresowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych,
inwestujących w zakup i montaż kolektorów słonecznych
do
ogrzewania
wody w budynkach wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe.
K re d y t o b i o rc a
będzie mógł uzyskać dotację z NFOŚiGW w wysokości
45% poniesionych
kosztów. Dotacja
będzie przeznaczona na spłatę kapitału
kredytu bankowego.
Program dotyczący kredytowania kolektorów słonecznych stworzony przez
NFOŚiGW we współpracy m.in. z GBW SA.
daje klientom wiele korzyści – przede
wszystkim oszczędności finansowe. Koszt
inwestycji zrealizowanej z dopłatą Narodowego Funduszu mogą zwrócić się już
po 5 – 6 latach. Na wykorzystaniu energii
słonecznej zyska także środowisko naturalne, zmniejszy się bowiem emisja CO2.
Oferowany kredyt na zakup i montaż
kolektorów słonecznych jest produktem
innowacyjnym, proponowanym dużej
liczbie odbiorców – głównie osobom fizycznym. Produkt już wkrótce znajdzie
się w ofercie banków Grupy SGB.
Informator SGB nr 152
11
Leasing
wie, oraz Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, które ostatnio zdecydowały się wprowadzić
bs-leasing do puli swoich produktów.
Konkur s tr wa!
Fir ma XXI wieku chce leasingu!
Nowoczesny klient, zwłaszcza instytucjonalny, wymaga kompleksowej obsługi, a w swoim banku chce
mieć możliwość skorzystania z pełnej gamy produktów finansowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyliśmy bs-leasing, tak aby dopełnić
gamy produktów oferowanych w bankach spółdzielczych. Z satysfakcją odnotowujemy coraz większe
zainteresowanie banków naszym produktem.
bs-leasing dla Twojego banku!
Oto gotowy produkt – wypracowane procedury
sprzedaży i obsługi klienta, pełne wsparcie marketingowe, sprze­dażowe i motywacyjne banków oraz systematyczna współpraca z dedykowanymi doradcami
leasingowymi w naszej firmie. W ramach naszej
firmy działa Akademia Leasingu TL szkoląca pracowników bankowych w zakresie produktu i sprzedaży.
Kor zystne umowy z dostawcami!
Dzięki współpracy ze stałymi dostawcami możemy
oferować naszym klientom profity takie jak dodatkowe rabaty przy zakupie oraz korzystniejsze warunki
serwisu. Możemy również negocjować z dostawcą
lepsze warunki dostawy przedmiotów takich jak samochody, maszyny czy inne urządzenia. Warto wspomnieć o tym klientowi szukającemu korzystnych
rozwiązań – leasing to nie tylko źródło finansowania
inwestycji ale też wiele udogodnień i opieka przez
cały okres trwania umowy.
Banki XXI wieku potr zebują leasingu!
bs-leasing na dobre wrósł już w ofertę ponad 50
banków spółdzielczych. Ciągle pracujemy jednak
nad nawiązaniem współpracy z kolejnymi. Serdecznie witamy Bank Spółdzielczy w Grodzisku
Wlkp., Piastowski Bank Spółdzielczy w Janiko-
12
Informator SGB nr 152
Przypominamy, że ciągle przyjmujemy zgłoszenia
udziału pracowników banków w naszym corocznym
konkursie na Najlepszego Doradcę Leasingowego
w bankach SGB. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zawarcie minimum jednej umowy leasingu
we własnym banku. Dla Zwycięzców – jak zawsze
– przewidziane są atrakcyjne nagrody! Regulamin
konkursu oraz formularze zgłoszenia dostępne są na
naszej stronie www.tl.com.pl w strefie banków.
Zapraszamy!
Zainteresowane szczegółami Zarządy Banków Spółdzielczych zapraszamy na naszą stronę: www.tl.com.pl oraz do
bezpośrednich rozmów z panią dyrektor Magdaleną
Rurą.
Aktualności
Informator SGB nr 152
13
Informacje
Miliard na lokacie
Banki SGB pobiły rekord, zebrały najwięcej depozytów w historii promocji Lokat
Z
wykle na początku roku niewiele się
dzieje w świecie reklamy. Największe kampanie kończą się najczęściej
pod koniec roku, a inne planowane są dopiero na wiosnę. Oczywiście marketing to
niestandardowe rozwiązania, kreatywne
idee i nieszablonowe działania, które dobrze zaplanowane mogą przynieść znakomite wyniki. Tak było z kampanią promocyjną „Lokata z nagrodami”. Strategia
komunikacji została od początku do końca
wnikliwie przemyślana i zaplanowana.
Autorom projektu przyświecał główny
cel: zebrać jak najwięcej depozytów oraz
cel pośredni: budować wizerunek Grupy
SGB jako silnego, wiarygodnego banku na
rynku depozytów. Dlatego też wybór terminu w okresie tzw. „ciszy reklamowej”
nie był przypadkowy.
SGB na You Tube
W mroźny poniedziałek 11 stycznia br.
rozpoczęła się zimowa ofensywa Grupy SGB
i zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego. Była to pierwsza w 2010 roku kampania reklamowa w sektorze finansowym. Zainaugurowały ją działania public relations,
które były początkiem kampanii reklamowej. Środki masowego przekazu otrzymały
specjalne komunikaty o nowej kampanii.
– Media podzieliliśmy na kilka kategorii
i w zależności od branży, tematyki jaką się
zajmują jak i przestrzeni w której komunikują się z odbiorcami. Na przykład inny komunikat otrzymali dziennikarze prasy ekonomicznej a inny prasy regionalnej – tłumaczy
Roman Szewczyk, specjalista ds. kontaktów
z mediami z GBW.
Dziennikarzom przekazano także zdjęcia ze spotu reklamowego oraz grafikę
wykorzystywaną w materiałach promocyjnych. Tego samego dnia informację
o promocji podały serwisy internetowe m.in. bankier.pl, gb.pl, mediarun.pl.
W kilka dni później telewizja TVN 24 sporo miejsca poświęciła Lokacie w sztandarowym programie „Portfel” traktującym
o inwestycjach dla przeciętnego Kowalskiego. Z kolei „Gazeta Wyborcza” na
stronach gospodarczych i w serwisie internetowym wyborcza.biz nazwała nasz
projekt „Największym bankowym konkursem od czasów zeszłorocznej loterii
BZ WBK”.
14
Informator SGB nr 152
Owocem kampanii informacyjnej było
kilkadziesiąt publikacji na łamach prasy, w telewizji i na portalach internetowych. A momentem kulminacyjnym było
umieszczenie filmu promującego lokatę
w serwisie społecznościowym You Tube.
Już pierwszego dnia film obejrzało 400
internautów. Wzmocnieniem ogólnopolskich działań PR, były akcje regionalne
i lokalne prowadzone przez banki SGB.
Banki zostały wyposażone w profesjonalne materiały dla mediów – wywiady,
informacje dedykowane „Lokacie z nagrodami”.
Lokata w największych telewizjach
W pierwszym etapie kampanii w placówkach SGB eksponowane były m.in.
plakaty i ulotki. Wiele placówek przyciągało klientów interesującymi materiałami
graficznymi widocznymi na witrynach
i ścianach obiektów bankowych.
Zgodnie z założeniami media planu,
promocyjna sprzedaż lokat otrzymała
wsparcie medialne w drugim tygodniu
kampanii.
– Głównym celem strategicznym kampanii był wzrost sprzedaży depozytów terminowych. Natomiast celem pośrednim
– budowanie wizerunku banków SGB, jako
nowoczesnej, grupy bankowej posiadającej
bardzo dobrą ofertę produktową oraz szero-
ką sieć placówek – tłumaczy Krzysztof Kilanowski, główny specjalista ds. promocji
sprzedaży produktów z GBW – Aby zrealizować cele niezbędne było poinformowanie
jak największej liczby potencjalnych klientów, którzy charakteryzują się dużą skłonnością do lokowania posiadanych pieniędzy na
lokatach.
Najbardziej odpowiednim medium
o największym zasięgu jest telewizja.
Dość powiedzieć, że ponad połowa budżetów przeznaczonych na reklamę inwestowana jest w emisję spotów w telewizji. Praktycznie wszystkie stacje
komercyjne w kraju sprzedają dostępny
czas antenowy. I nie ma się czemu dziwić, ponieważ według badań nadal statystyczny Polak spędza przed ekranem ponad cztery godziny dziennie. Największą
oglądalnością cieszą się programy nadawane między 18.30 a 22.30. Zwykle o tej
porze emitowany też był 30 sekundowy,
który zachęcał do zakładania lokat. Film
reklamowy pojawił się na antenie ogólnopolskich stacji: TVP, TVN, Polsatu oraz
w kanałach informacyjnych (TVN24 i TVP
INFO). Natężenie kampanii Spółdzielczej
Grupy Bankowej było na tyle silne, że
spośród kilkuset innych prowadzonych
w tym okresie znalazła się ona w pierwszej dwudziestce. Na uwagę zasługuje
fakt, że film reklamowy obejrzało przynajmniej raz 31,5 miliona Polaków. Nato-
Informacje
miast w grupie docelowej, a więc wśród
potencjalnych klientów było to prawie
10 milionów ludzi. Warto dodać, że prowadzenie kampanii o tak dużym natężeniu w kwietniu lub maju kosztowałoby
dwukrotnie.
2,5 miliona odsłon w Internecie
Uzupełnieniem reklamy w telewizji
była emisja reklam prowadzona przez
największe stacje radiowe w Polsce: RMF
i Programie 1 Polskiego Radia. Kampania
„Lokata z nagrodami” pojawiła się 25
stycznia i trwała do 7 lutego br.
– Słuchalność radia wśród Polaków wciąż
utrzymuje się na tym samym poziomie. Wydatki na to medium w kampaniach reklamowych stanowią zwykle 10 % budżetów. Radio
jest bardzo dobrym uzupełnieniem tzw .„media miksu”. – tłumaczy Katarzyna Ozuch
z Domu Mediowego Media Concept, który
zajmował się planowaniem mediów do
kampanii.
Dodatkowo kampania wspierana była
przez działania w Internecie. Z roku na rok
wzrasta znaczenie tego medium. Już połowa społeczeństwa deklaruje korzystanie
z sieci. Kampania „Lokata z nagrodami”
prowadzona była na głównych stronach
dwóch największych portali: Onet i Wirtualna Polska. Zanotowano ponad 2,5 miliona odsłon, przy czym jeden internauta
mógł zobaczyć reklamę nie więcej niż trzy
razy. Kampania internetowa stanowiła
istotne dopełnienie aktywności telewizyjnej i radiowej.
Najlepsze praktyki banków SGB
– warunkiem pełnego sukcesu
kampanii
Kampania „Lokata z nagrodami” była
prowadzona z rozmachem, jednak bez
lokalnych i regionalnych działań banków SGB trudno byłoby osiągnąć tak
duży sukces. Wiele banków SGB mocno
zaangażowało się w promocję na rynkach, na których prowadzą aktywność
biznesową. Banki doskonale znają swoich klientów oraz ich upodobania i potrzeby. Potrafią dostosować narzędzia
reklamy do lokalnych rynków, co przynosi bardzo dobre efekty. Wiele banków
postawiło na reklamę zewnętrzną. Billboardy promujące lokatę można było
spotkać w licznych miastach i miasteczkach Polski. Wielkie tablice reklamowe
przyciągały uwagę na przykład przy
wjazdach do Pruszcza Gdańskiego. Nie
inaczej było w innych regionach kraju,
na przykład w województwie Kujawsko
– Pomorskim.
– Duże znaczenie dla naszego banku
mają działania outdoorowe, zwłaszcza
umieszczanie reklam wielkoformatowych
w najbardziej ruchliwych punktach miasta –
tłumaczy Norbert Wyciechowski, młodszy
specjalista ds. marketingu z Kujawsko –
Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we
Włocławku.
Jedną z reklam o powierzchni 108 m2
bank umieścił w samym centrum miasta
przy ul. Starodębskiej. Na podobne rozwiązania reklamowe zdecydował się Po-
morski Bank Spółdzielczy w Świdwinie,
który regularnie bierze udział w promocji
lokaty już od 2003 roku. Tym razem bank
wykorzystał tzw. potykacze z plakatami,
naklejki na witryny i okna siatki wielkoformatowe oraz naklejki.
– Nie musieliśmy wynajmować drogich
powierzchni reklamowych na budynkach.
Wykorzystaliśmy własne obiekty oraz budynki zaprzyjaźnionych firm. Na podobnej
zasadzie prowadziliśmy kampanię w internecie. Informacja o lokacie pojawiała się
na stronach internetowych naszych partnerów biznesowych oraz lokalnych organizacji współpracujących z bankiem – mówi
Tomasz Święs, Wiceprezes Zarządu PBS
w Świdwinie.
Bank wzmocnił kampanię także w prasie lokalnej. W kilkunastu tytułach pojawiły się wywiady i artykuły dedykowane
kampanii. Wykorzystano także tytuły
wydawane przez gminy oraz organizacje
pożytku społecznego.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z kampanii. Podjęte przez nas działania reklamowe,
jako uzupełnienie ogólnopolskiej kampanii
wzmocniły także wizerunek naszego banku
na lokalnym rynku i w lokalnej społeczności. Mimo, że kampania już się zakończyła,
Informator SGB nr 152
15
Informacje
16
Waldemar Rutkowski z Zespołu Polityki
Handlowej i Marketingu w BS Toruń.
– Kampania „Lokata z nagrodami” była
pierwszą, od dłuższego czasu, akcją promocyjną w mediach, której zasięgiem został
objęty nasz Bank, to spotkało się z bardzo
dobrym oddźwiękiem wśród naszych klientów – mówi Andrzej Gembara, specjalista
ds. marketingu w Banku Spółdzielczym
w Wołczynie.
nadal widzimy jej pozytywny wpływ na
postrzeganie banku i sprzedaż produktów –
mówi Tomasz Święs, wiceprezes zarządu
PBS w Świdwinie.
Niektóre banki do promocji wykorzystały rozgłośnie radiowe. We Włocławku
korzystano z lokalnego radia, na antenie
którego wywiadów udzielał wiceprezes
banku ds. handlowych Mirosław Gniady.
Działania reklamowe na wielu płaszczyznach prowadził też Bank Spółdzielczy
w Koronowie.
– W tej kampanii postawiliśmy m.in.
na mailing. Ulotki były rozsyłane do naszych klientów pocztą oraz przez firmy
W sumie na potrzeby kampanii wyprodukowano dziesiątki tysięcy ulotek, pla-
kolporterskie. Równocześnie prowadziliśmy
w mediach mini kampanię PR w której eksponowaliśmy informację, że w poprzednich
promocjach laureatami byli klienci naszego
banku – mówi Małgorzata Litewka, z Zespołu Marketingu Banku Spółdzielczego
w Koronowie.
Bank dla swoich klientów zakupił dodatkową nagrodę samochodową – Toyotę
Yaris. Auto było eksponowane przed bankiem i oklejone hasłem: „Zarabiaj i wygrywaj” oraz wysokością oprocentowania
lokaty.
Jednak najbardziej nowatorskim rozwiązaniem marketignowym zastosowanym przez bank z Koronowa była reklama
mobilna. Służbowe samochody miały na
karoseriach kolorowe naklejki zachęcające
do udziału w promocji.
Wiele banków wykorzystało Internet
oraz pocztę elektroniczną. Z nowoczesnych technologii skorzystał m.in. Bank
Spółdzielczy w Toruniu.
– Podjęte przez nas działania reklamowe
nie były prowadzone na szeroką skalę, ponieważ kampania zorganizowana przez GBW
była bardzo silna i widoczna – tłumaczy
katów, standów itp. Wyemitowano setki
spotów. Tym razem w projekcie aktywnie
uczestniczyło 126 banków SGB. Każdy
z nich w odpowiedni dla siebie sposób
prowadził działania marketingowe. Bez
wątpienia strategia reklamowa przełożyła się na zainteresowanie klientów samym produktem – Lokatą, odpowiadały
im również zasady promocji które różnią się od wielu innych organizowanych
przez banki. Przede wszystkim, żeby
wziąć udział w loterii wystarczyło ulokować tylko 500 złotych, to już dawało
szansę na wygranie luksusowego BMW.
W sumie do wygrania było ponad 600
nagród o łącznej wartości ponad 1,3 mln
złotych.
– W trakcie trwania promocyjnej sprzedaży lokat, byliśmy bardzo ciekawi czy klienci
przynoszą swoje środki do placówek SGB.
Zapytaliśmy wyrywkowo banki o rezultaty
sprzedaży. Informacje płynące z banków
były bardzo optymistyczne, wówczas już
wiedziałem, że mamy szansę na zebranie
dużej kwoty – uśmiecha się Krzysztof Kilanowski, główny specjalista ds. promocji
sprzedaży produktów SGB.
Informator SGB nr 152
Rekord pobity!
Wiele banków również zauważyło, że
kampania cieszy się większym zainteresowaniem.
– Zawsze produkt Lokata SGB cieszył
się powodzeniem wśród naszych klientów,
świadczyły o tym wyniki. Tym razem liczba
i wartość lokat dały nam najwyższą dynamikę wzrostu na poziomie 303 % w stosunku
do analogicznego okresu roku ubiegłego –
informuje wiceprezes Tomasz Święs z PBS
Świdwin.
Podobnie było w innych regionach kraju, na przykład na południu.
– Pozyskana kwota i liczba Klientów była
znacząco większa od uzyskanych w poprzednich promocjach, w naszym banku dynamika przyrostu lokat wyniosła ponad 300
procent – mówi Andrzej Gembara z Banku
Spółdzielczego w Wołczynie.
Już nazajutrz po zakończeniu promocji,
to Departamentu Marketingu GBW zaczęły napływać pierwsze sprawozdania
z banków dotyczące wartości zebranych
depozytów. Po kilku dniach szczegółowych analiz i weryfikacji danych, wreszcie można było potwierdzić, że banki
SGB zebrały miliard złotych depozytów.
W analogicznym okresie 2009 roku banki
SGB pozyskały 338 milionów, a więc zanotowały trzy krotny wzrost.
– Po cichu liczyliśmy, że będzie sukces, ale
nie przepuszczaliśmy, że padnie rekord, że
zbierzemy miliard złotych. Zrealizowaliśmy
zamierzone cele. – mówi z entuzjazmem K.
Kilanowski.
Informację o sukcesie SGB podał serwis
ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej.
Po nim wiadomość o rekordowej lokacie
zamieściły popularne serwisy internetowe poświęcone finansom m.in. bankier.
pl, forsal.pl. Szerszą informację zamieściły
media piszące o polskim sektorze bankowości spółdzielczej.
Pierwszy raz w historii banki SGB zebrały w promocji Lokaty miliard złotych
depozytów.
Departament Marketingu GBW
Oferta
Nowe regulacje produktowe w SGB – wdrożenia w Bankach
Spółdzielczych
P
rzejrzyste i nieskomplikowane
procedury obsługi klientów, obok
atrakcyjnej oferty produktowej
i profesjonalnego podejścia do obsługi,
są kluczowym elementem zadowolenia
klientów z oferowanych im usług. Dlatego jednym z elementów wdrożenia tzw.
Platformy Produktowej mających poprawić konkurencyjność usług Spółdzielczej
Grupy Bankowej są wprowadzane w Bankach Spółdzielczych SGB nowe regulacje
produktowe, opracowane przez GBW SA.
Wdrożenie nowych regulacji produktowych poprzedzone było konsultacjami
z Bankami Spółdzielczymi. Wypracowane
wzorcowe rozwiązania dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, odpowiadają ich potrzebom, a także są zgodne
ze stosowanymi na rynku bankowym
standardami i dostosowane do aktualnych przepisów prawa oraz wymagań
regulatorów rynku.
Głównym założeniem, leżącym u podstaw przygotowania nowych regulacji
było uproszczenie zbioru obowiązujących
regulacji produktowych poprzez zgrupowanie dotychczasowych dokumentów
w pojedyncze regulaminy/instrukcje. Takie działanie, nie tylko usprawni i skróci
czas potrzebny do obsługi klienta, ale
też pozwoli klientom łatwiej odnaleźć się
w otrzymywanych z banku materiałach.
Nowopowstałe regulaminy (tzw. Multiregulaminy) obejmują całe grupy produktów tworzących logicznie powiązane
obszary, np. rachunki bankowe, karty
do rachunków oraz usługi bankowości
elektronicznej. Dzięki temu Klient zakładając konto, do którego ma dostęp przez
internet oraz kartę do tego konta, zamiast trzech regulaminów otrzyma jeden,
a Pracownik Banku obsłuży te wszystkie
produkty wspomagając się tylko jedną
instrukcją zamiast kilku.
Jakie korzyści wynikają z nowych regulacji dla Klientów? Przede wszystkim nie
muszą oni wypełniać zbędnych wniosków
– większość wniosków została zlikwidowana, przez co Klient nie musi już podpisywać wielu dokumentów. Dane Klienta
znajdują się w umowie, którą przygotowuje pracownik, podczas sprzedaży produktu. Podpisanie Multiumowy otwiera
przed Klientem możliwość prostego na-
bywania kolejnych produktów – otwarcie
lokaty lub rachunku oszczędnościowego
nie wymaga od tej chwili podpisywania
kolejnych umów, wystarczy wpłata środków na rachunek, na dowód otwarcia
rachunku Klient otrzymuje Potwierdzenie. Multiumowa daje zatem możliwość
nawiązania z Klientem długotrwałej, wielopłaszczyznowej współpracy.
Proces wdrażania nowych regulacji
produktowych w Banku Spółdzielczym
oraz dostosowania ich do indywidualnej specyfiki Banku może być dużym
przedsięwzięciem, dlatego też Gospodarczy Bank Wielkopolski we współpracy
z BODIE przygotował szereg rozwiązań
mających ułatwienie Bankom przejście na
nowe regulacje.
W poprzednim numerze Informatora
zamieściliśmy artykuł pt. „Nowe regulacje
produktowe SGB”. W niniejszym numerze przekazujemy informację o efektach
wdrożeń nowych regulacji w bankach
SGB.
– Jakiego rodzaju wsparcie dla Banków
Spółdzielczych oferuje GBW SA w zakresie
nowych regulacji?
– Poza udostępnionymi wzorcami regulacji oraz pakietami wdrożeniowymi GBW SA
oferuje wsparcie w postaci warsztatów produktowych organizowanych w siedzibach
poszczególnych Banków Spółdzielczych.
Wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za
wdrożenie regulacji omawiamy ich zakres
i zwracamy szczególną uwagę na indywidualne rozwiązanie produktowe stosowane
w Banku, które w mogą dotyczyć np. bankowości elektronicznej czy depozytów. Spotkania pokazują, że na bazie wzorców regulacji
każdy Bank Spółdzielczy może dostosować
poszczególne moduły do swojej indywidualnej oferty produktowej – mówi Ryszard
Cieślak Kierownik Zespołu w Departamencie
Produktów Bankowych GBW SA.
Zapytaliśmy również przedstawicieli
Banków Spółdzielczych, w których odbyły się warsztaty produktowe o opinię
na temat nowych regulacji i procesu ich
wdrożeń.
– Jak Banki Spółdzielcze oceniają przygotowane przez GBW SA nowe regulacje
produktowe?
Nowe regulacje oceniamy pozytywnie,
tym bardziej że na tego typu regulacje było
w Zrzeszeniu SGB duże zapotrzebowanie.
Potrzebujemy regulacji spójnych i przejrzystych, zapewniających prosty i szybki proces
obsługi klienta, i to nam właśnie umożliwiają nowe regulacje produktowe – mówi Józef
Szmelter Prezes Zarządu Kujawskiego Banku
Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim,
który wdrożył nowe regulacje produktowe.
Nowe regulacje to również bardziej przejrzysta i prostsza procedura obsługi przez
pracownika – w szczególności zmniejszenie
liczby dokumentów zawartych w instrukcjach i brak wniosków.
– Czy Klienci są zadowoleni z nowego,
prostszego procesu obsługi?
Daje się zauważyć, iż Klienci są zadowoleni z faktu, że nie muszą wypełniać wniosków i za każdym nabywaniem nowego produktu przekazywać bankowi tych samych
danych osobowych. Z zadowoleniem przyjmowana jest informacja, że po zawarciu
„multiumowy” Klient nabywający kolejne
produkty depozytowe będzie podpisywał
tylko krótkie potwierdzenia. Szczególnie zadowoleniu są ludzie starsi, którzy obawiają
się podpisywania za każdym razem „zawiłych” umów.
– Czy wsparcie wdrożeniowe zapewnione
przez GBW SA spełnia oczekiwania Banków
Spółdzielczych?
Bardzo pozytywną rolę odgrywają warsztaty, które prowadzone są przez dobrze przygotowanych specjalistów GBW SA, zarówno
pod kątem samej prezentacji jak i posiadanej wiedzy merytorycznej i praktycznej.
Mówią językiem prostym i zrozumiałym
a także zwracają uwagę na istotne aspekty
nowych regulacji.
Zapytany o to Norbert Klimek – Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipce,
który przygotowuje się do wdrożenia,
również pozytywnie ocenia proces obsługi klienta na bazie nowych regulacji –
Spodziewamy się, że klienci naszego Banku
będą z takiego podejścia bardzo zadowoleni.
Ważne jest, że praca na nowych regulacjach pozwoli pracownikom obsługującym
klienta poświęcić więcej czasu na sprzedaż
i przekazanie informacji o produkcie. Taką
opinie wyrażają również pracownicy Banku
Spółdzielczego w Lipce, którzy uczestniczyli
w warsztatach produktowych organizowanych w naszym banku, w tym również osoby
na co dzień obsługujące klientów – jesteśmy
Informator SGB nr 152
17
Oferta
przekonani do nowego podejścia w zakresie
obsługi klienta.
Odnosząc się do pytania dotyczącego
wsparcia wdrożenia i przeprowadzonych
warsztatów, mogę stwierdzić, iż był do
dobry sposób na rozwianie wszelkich
wątpliwości jakie mieli pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie regulacji w naszym banku. Wyjaśnienie tych wątpliwości dodatkowo zmobilizowało naszych
pracowników do szybszego wdrożenia
nowych regulacji. Skorzystaliśmy również z wzorców przekazanych przez GBW
SA dotyczących pakietów do rachunków
w taryfie opłat bankowych oraz usług
assistance dla klientów naszego banku.
Biorąc pod uwagę opinie innych Banków Spółdzielczych, które wdrożyły lub
wdrażają nowe regulacje jesteśmy przekonani, iż wdrożenia Multiregulacji, które
na pozór mogą wydawać się dość obszer-
ne, dzięki konsultacjom telefonicznym
i warsztatom zostaną z powodzeniem
wprowadzone również w kolejnych Bankach Spółdzielczych SGB.
Na dzień 15 maja 2010 r. kontaktowały
się bezpośrednio z nami 75 Banków Spółdzielczych, z czego 45 Banków zadeklarowało wdrożenie co najmniej jednej z nowych regulacji produktowych, a do końca
czerwca planowane jest zakończenie 23
wdrożeń . Dotychczas pracownicy Departamentu Produktów Bankowych spotkali
się z przedstawicielami 24 Banków Spółdzielczych w ich siedzibach, organizując
praktyczne warsztaty dotyczące nowych
regulacji, przekazując informacje o ich
zakresie a także dzieląc się praktycznymi
aspektami ich wdrożenia, i planowane są
kolejne.
Dokonane do tej pory wdrożenia w Bankach Spółdzielczych pozwalają stwierdzić,
że pomimo wymaganego zaangażowania Banków wdrożenie nowych regulacji produktowych jest przedsięwzięciem
przynoszącym wymierne efekty. Zarówno
w zakresie poprawy ergonomii obsługi jak i możliwości zacieśniania relacji
z Klientami. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji sp. z o.o. oferuje pakiet wdrożeniowych
szkoleń e-learningowych wraz z ofertą
szkoleń praktycznych organizowanych
stacjonarnie w dotychczasowych lokalizacjach szkoleniowych i na indywidualne
życzenie w siedzibach banków.
już wszystkie działające w Polsce instytucje, świadczące usługi inwestycyjne.
Dotyczy to biur maklerskich, banków
prowadzących działalność maklerską,
towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Podstawy zapisów dyrektywy MiFID
znalazły się w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr
183 poz. 1538 późn. zm.) oraz w aktach
wykonawczych do ustawy. Banki, świadczące usługi inwestycyjne wprowadzenie MiFID winny rozpocząć od lektury
dwóch rozporządzeń: Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 23 listopada
2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,
banków, o których mowa w art. 70 ust.
2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz
warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
20 listopada 2009 r. w sprawie trybu
i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.
70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Jest to jednak dopiero początek
wdrożenia MiFID. Kolejne rozporządzenia dokładają i precyzują obowiązki firm
inwestycyjnych, banków w różnych obszarach ich działania. W przypadku banków często są to dodatkowe obowiązki
sprawozdawcze np. wobec Komisji Nadzoru Finansowego.
O Dyrektywie MiFID
Klient jest najważniejszy
R
óżnorodność produktów rynku
finansowego, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, a tym
samym różne podejście do klienta spowodowało powstanie idei równych zasad dla
wszystkich instytucji rynku finansowego
działających w Unii Europejskiej. Markets
in Financial Instruments Directive (MiFID)
jest dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, która z dniem 1
listopada 2007 r. objęła 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein.
Podstawowym celem Dyrektywy MiFID jest ochrona interesów klientów oraz
zwiększona przejrzystość rynku. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są
działać uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów. Informacje kierowane przez
przedsiębiorstwo inwestycyjne do klientów powinny być rzetelne, niebudzące
wątpliwości i niewprowadzające w błąd.
W Polsce przepisy dyrektywy MiFID
zostały wprowadzone z opóźnieniem –
17 czerwca 2010 roku jest datą, od której przepisy dotyczące MiFID obowiązują
18
Informator SGB nr 152
Ustawa o obrocie definiuje szczegółowo czynności oraz instrumenty finansowe, które podlegają regulacjom MiFID.
Nowością na naszym rynku finansowym
jest objęcie takimi samymi zasadami
biur maklerskich, banków prowadzących
działalność maklerską oraz „zwykłych”
banków działających na rynku papierów
wartościowych i instrumentów finansowych niedopuszczonych do rynku zorganizowanego. Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi „zwykłe”
banki, działające dotychczas w zakresie
rynku kapitałowego w oparciu o przepisy
prawa bankowego, zobligowała do dostosowania działalności do nowych regulacji.
Dostosowanie to polegało na obowiązku
przedstawienia przez bank Komisji Nadzoru Finansowego określonego zapisami
ustawy zestawu dokumentów i procedur.
Banki, które nie zrobiły tego do 21 kwiet-
Oferta
nia br. nie mogą uczestniczyć na rachunek
własny w transakcjach rynku kapitałowego i nie dotyczy ich wdrożenie i stosowanie procedur MiFID.
Wszystko co zostało zawarte w przepisach MiFID „zmusza” banki do wprowadzenia procedur, które w szczególny sposób
regulować będą ich postępowanie i chronić
będą przede wszystkim interesy klientów.
Banki dostosowanie do wymogów MiFID
rozpoczęły od zdefiniowania zakresu wykonywanych czynności maklerskich na
rzecz klienta. Od zakresu tych usług zależała ilość zmian, które bank zobligowany był
wprowadzić. Praktycznie zmiany można
umieścić w dwóch obszarach: „wewnętrzna działalność banku” oraz „postępowanie
banku wobec klienta”.
Dotychczasowa struktura organizacyjna banku przy świadczeniu usług dla
klienta z rynku finansowego angażowała część wewnętrznej struktury banku.
Regulacje MiFID w tym zakresie zaangażowały cały bank. Banki dostosowały
lub wprowadziły nowe regulacje, które
dotyczyły usług inwestycyjnych i objęły
m.in. regulamin inwestowania przez osoby powiązane, zarządzanie konfliktem
interesów, ochronę informacji poufnych
oraz compliance. Niektóre z tych regulacji nigdy nie funkcjonowały w bankowości, natomiast od dawna sprawdzały się
w biurach maklerskich. Niestety ze względu na specyfikę działalności banku, która
zasadniczo różni się od biur maklerskich,
proste przeniesienie zapisów regulacji
okazało się bardzo trudne. Dodatkowo
banki w swojej „wewnętrznej działalności” musiały uwzględnić zasady wynikające z rozporządzeń, a które dotyczyły
np. archiwizacji, zasad skarg i wniosków,
wymogów systemu informatycznego,
systemu kontroli wewnętrznej. Niekiedy
wprowadzone zmiany różniły się od obowiązujących dotychczas procedur.
Największe jednak zmiany zostały
wprowadzone w zakresie postępowania
banku wobec swoich klientów. Dyrektywa
MiFID nakazała przed rozpoczęciem obsługi klienta w zakresie rynku kapitałowego wypełnienia przez bank wielu dodatkowych warunków i formalności. Obecnie
bank wobec klienta nie może ograniczyć
się do przekazania regulacji i podstawowych informacji o produkcie. Bank musi
dołożyć wszelkiej staranności w obsłudze
klienta, ocenić jego skłonność do ryzyka.
Obecnie pierwszym krokiem w kontakcie z klientem jest dokonanie jego klasyfikacji do jednej z trzech kategorii: klienta detalicznego, klienta profesjonalnego
oraz uprawnionego kontrahenta. Warunki klasyfikacji klientów określiła Ustawa
o obrocie instrumentami finansowymi.
Przypisanie klienta do jednej z kategorii
determinuje dalsze postępowanie banku
w zakresie praw klienta i obowiązków
banku wobec niego. Najprościej rzecz
ujmując klientowi detalicznemu przysługuje najwyższy poziom ochrony jego interesów, co przejawia się w specjalnym
postępowaniu banku. Kolejne kategorie
zakładają, iż klienci profesjonalni lub
uprawnieni kontrahenci znają zasady
funkcjonowania rynku i są traktowani
jako jego równorzędni uczestnicy. W takim przypadku bank z części swoich obowiązków jest zwolniony. Każdy z klientów, po otrzymaniu klasyfikacji, ma prawo
zwrócić się do banku o dokonanie zmiany
jego kategorii z niższej na wyższą lub odwrotnie. Jednakże ostatecznie o przyznaniu zmienionego statusu decyduje bank.
Obecnie podpisanie umowy o świadczenie usług inwestycyjnych, szczególnie z klientem detalicznym, poprzedzone
musi być dodatkowymi procedurami, wynikającymi z nałożonych na banki obowiązków. Jednym z takich obowiązków
jest przekazanie klientowi szczegółowych
informacji dotyczących banku oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie umowy. Klient detaliczny otrzymuje
również opis instrumentów finansowych
wraz z identyfikacją ryzyk z nimi związanych. Bank wobec takiego klienta dodatkowo zobowiązany jest do sprawdzenia
czy usługa świadczona przez bank lub
instrument finansowy będący przedmiotem usługi jest odpowiedni dla klienta.
Odbywa się to poprzez wypełnienie przez
klienta ankiety przygotowanej przez
bank. Ankieta ta ma ujawnić bankowi
stopień znajomości przez klienta rynku finansowego i zasad jego funkcjonowania.
Negatywny wynik ankiety – brak znajomości rynku i jego zasad, niezrozumienie
produktów lub ryzyk z nim związanych –
nie powoduje odmowy świadczenia przez
bank usługi, wymaga natomiast ostrzeżenia klienta o nieodpowiedniości usługi lub
instrumentu. Podobnie dzieje się w sytuacji, kiedy klient odmówi odpowiedzi na
pytania zawarte w ankiecie. Wyjątkiem
od tej zasady jest świadczenie przez bank
usługi doradztwa inwestycyjnego lub
zarządzania portfelem. Brak odpowiedzi
klienta na pytania z ankiety upoważnia
bank do odmowy świadczenia usługi.
W ramach informacji przekazywanych
przez bank klientowi jest również wymóg przekazania klientowi informacji
o istniejących w banku konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi
inwestycyjnej. Przez konflikt interesów
rozumie się znane firmie okoliczności,
które mogą doprowadzić do powstania
sprzeczności interesów między bankiem,
osobą powiązaną oraz obowiązkiem działania przez bank w uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta. Informacja
o występującym konflikcie musi pozwolić
klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy i korzystania
z niej. Jeżeli jednak bank może zapewnić,
iż występujący konflikt nie naruszy interesu klienta, bank może wtedy ograniczyć
przekazywaną informację do zapewnienia
o efektywnym zarządzaniu konfliktem.
Klient może jednak w dowolnym momencie poprosić bank o ujawnienie istniejących konfliktów oraz opisu metod stosowanych przez bank do ich zarządzania.
Bardzo ważnym elementem postępowania banku wobec klientów jest to, iż
wszystkie materiały przekazywane klientowi muszą zostać doręczone przy użyciu
trwałego nośnika informacji (np. w postaci papierowej). Równocześnie klient każdą
swoją świadomą decyzję musi poświadczyć bankowi, w formie podpisu lub elektronicznie. Ma to na celu udokumentowanie prawidłowości postępowania banku
wobec klienta i może w pewien sposób
zabezpieczyć bank przed roszczeniami,
w przypadku nietrafionych inwestycji podejmowanych przez klienta.
Okres funkcjonowania zasad MiFID na
naszym rynku jest bardzo krótki. Z czasem wypracowane zostaną standardy rynku finansowego i wtedy należy oczekiwać
wzrostu świadomości klientów co do ich
praw, ale też wiedzy o rynku, instrumentach.
Departament Skarbu
Informator SGB nr 152
19
Informacje
Inicjatywa JEREMIE – produkty dla banków spółdzielczych
T
siębiorcy mając najbardziej
znacznym udziale instytucji
ograniczony dostęp do zepośredniczących, w tym rówwnętrznych źródeł finansowanież banków spółdzielczych.
nia, poszukują możliwości alJej specyfiką i innowacją
ternatywnego wsparcia swojest odejście od tradycyjnej
jego biznesu. Niedobór podaży
dotacyjnej formy wsparcia
kapitału dla niektórych z nich
na rzecz mechanizmu odnaprzejawia się występowaniem
wialnego, rewolwingowego
luki finansowej, w szczegól(wsparcie zwrotne). Ideą przyności w początkowym etapie
świecającą pomysłodawcom,
działalności.
było zwiększenie absorpcji
Kluczem do rozpoczęcia
środków unijnych oraz liczby dr Przemysław Pluskota
funkcjonowania Inicjatywy JEREMIE było
beneficjentów objętych wsparciem powyodrębnienie przez poszczególne Instyprzez zwielokrotnienie zainwestowanych
tucje Zarządzające (Urzędy Marszałkowśrodków. Instrumenty rewolwingowe
skie) w ramach Regionalnych Programów
poprzez fakt wielokrotnego dofinansoOperacyjnych (RPO) puli środków przeznawania ostatecznych beneficjentów mają
czonych na wsparcie MSP w formie instruzwiększyć zarówno zakres, jak i wartość
mentów pozadotacyjnych (zwrotnych).
wsparcia przedsiębiorców. Oznacza to, że
Kolejnym krokiem był wybór Menadżera
środki przekazane przez każde wojewódzFunduszu w drodze otwartego konkursu
two Menadżerowi Funduszu zostaną udoi utworzenie Funduszu Powierniczego
stępnione pośrednikom finansowym oraz
(FP), który uruchamia i udostępnia środki
przedsiębiorcom co najmniej dwukrotnie,
zgodnie z przygotowaną Strategią Inweczyli ten sam 1 zł do 2015 roku powinien
stycyjną. W Strategii Inwestycyjnej zatrafić do sektora przedsiębiorstw co najwarte są formy i rodzaje wsparcia przedmniej dwa razy, zwiększając ilość podmiosiębiorstw w ramach JEREMIE. Inicjatywę
tów objętych wsparciem oraz jego skumuw naszym kraju postanowiło wdrożyć
lowaną wartość.
pięć województw2, które w okresie od lipZadaniem JEREMIE jest wypełnienie
luki finansowej w zakresie instrumentów
ca do września 2009 roku podpisały umowparcia sektora MSP, zwiększenie podaży
wy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
kapitału, w tym również kapitału ryzyodnośnie prowadzenia i zarządzania Funka. Wsparcie powinno zostać skierowane
duszem Powierniczym JEREMIE.
w szczególności na obszary charakteryRola Menadżera Funduszu Powiernizujące się występowaniem znacznych
czego (MFP) jest kluczowa w skutecznym
niesprawności rynku. Najmniejsi przedi efektywnym funkcjonowaniu Inicjaty-
o już trzeci artykuł z serii dotyczącej
Inicjatywy JEREMIE, jednak w odróżnieniu od dwóch poprzednich,
będzie on zawierał informacje dotyczące
pierwszych zakończonych konkursów
skierowanych do funduszy pożyczkowych
i poręczeniowych. Po raz pierwszy możemy zapoznać się z zainteresowaniem pośredników finansowych Inicjatywą oraz
wyciągnąć wstępne wnioski. Również
z uwagi na fakt przygotowywania konkursów dla sektora bankowego, w tym
również banków spółdzielczych, scharakteryzowane zostaną wstępne założenia
produktów będących przedmiotem kolejnych konkursów1. Przedstawione wersje
są założeniami przygotowanymi przez
Menadżera Funduszu Powierniczego po
konsultacjach z bankami. Ostateczna wersja będzie dostępna po zaakceptowaniu
całej dokumentacji konkursowej przez
Rady Inwestycyjne oraz Zarządy poszczególnych województw.
Inicjatywa JEREMIE (Joint European
Resources for Micro-to-Medium Enterprises), czyli wspólne europejskie zasoby dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Jest to ustanowiony przez Komisję Europejską, nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora przedsiębiorstw
ze środków publicznych. Istotą JEREMIE
jest powstanie Funduszu Powierniczego,
którego zadaniem jest stworzenie oraz
udostępnienie wachlarza instrumentów
finansowych wspierających MSP przy
Tabela 1.
Wysokość limitów oraz kwoty aplikowane przez Wnioskodawców
w ramach pierwszych konkursów dla funduszy doręczeniowych i pożyczkowych
Województwo
Wielkopolskie
Województwo
Pomorskie
Województwo
Zachodniopomorskie
Województwo
Dolnośląskie
Województwo
Łódzkie
Wartość
środków
w ramach
konkursu
Łączna kwota
aplikowana przez
Wnioskodawców
Wartość
środków
w ramach
konkursu
Łączna kwota
aplikowana przez
Wnioskodawców
Wartość
środków
w ramach
konkursu
Łączna kwota
aplikowana przez
Wnioskodawców
Wartość
środków
w ramach
konkursu
Łączna kwota
aplikowana przez
Wnioskodawców
Wartość
środków
w ramach
konkursu
Łączna kwota
aplikowana przez
Wnioskodawców
Reporęczenie
120 mln zł
144 mln zł
50 mln zł
30 mln zł
80 mln zł
43 mln zł
80 mln zł
73,919 mln zł
20 mln zł
16 mln zł
Pożyczka
globalna
80 mln zł
46 mln zł
25 mln zł
26 mln zł
60 mln zł
40 mln zł
32,5 mln zł
29,5 mln zł
75,5 mln zł
20 mln zł
% udział kwoty aplikowanej
w całkowitej wartości środków
w ramach konkursu
% udział kwoty aplikowanej
w całkowitej wartości środków
w ramach konkursu
% udział kwoty aplikowanej
w całkowitej wartości środków
w ramach konkursu
% udział kwoty aplikowanej
w całkowitej wartości środków
w ramach konkursu
% udział kwoty aplikowanej
w całkowitej wartości środków
w ramach konkursu
Reporęczenie
120%
60%
53,75%
92,4%
80%
Pożyczka
globalna
57,5%
104%
66,67%
90,77%
26,5%
Średnio dla wszystkich województw
Reporęczenie
81,23%
Pożyczka
globalna
69,09%
Źródło: opracowanie własne.
20
Informator SGB nr 152
Informacje
wy, gdyż to na nim spoczywa obowiązek
przygotowania dokumentacji konkursowej oraz skutecznego przeprowadzenia
konkursów dla pośredników finansowych.
MFP odpowiedzialny jest również za monitorowanie pośredników finansowych
i rozliczenie projektu na koniec okresu
programowania. Organizowane przez
MFP konkursy odbywają się przy znacznym udziale Instytucji Zarządzającej (IZ),
która akceptuje dokumentację.
Przyjęte w Strategiach Inwestycyjnych
produkty będące przedmiotem konkursów to:
• Reporęczenie dla funduszy poręczeniowych
• Pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych
• Poręczenie portfelowe dla banków (spółdzielczych, sieciowych)
• Pożyczka globalna dla banków (spółdzielczych, sieciowych),
• Wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii,
• Wsparcie kapitałowe funduszy typu
mezzanine.
Konkursy odnośnie dwóch pierwszych
produktów we wszystkich województwach zostały już zakończone. Całkowita
wartość środków przeznaczona przez poszczególne regiony oraz kwoty aplikowane przez Wnioskodawców przedstawia
tabela 1. W większości regionów kwota
aplikowana przez Wnioskodawców była
niższa od wartości środków dostępnych
w ramach konkursów. W odniesieniu do
reporęczenia tylko w Wielkopolsce kwota zapotrzebowania przewyższyła kwotę
alokowaną. W ramach pozostałych Funduszy Powierniczych JEREMIE popyt niestety był niższy od podaży środków. Poszczególne Fundusze łącznie na konkursy
w ramach reporęczenia przeznaczyły 350
mln zł, na co instytucje poręczeniowe
odpowiedziały zapotrzebowaniem niespełna 307 mln zł. W przypadku pożyczki globalnej skierowanej do funduszy
pożyczkowych różnica pomiędzy kwotą
dostępną w konkursach (273 mln zł) a zapotrzebowaniem (161,5 mln zł) była jeszcze większa. Fundusze pożyczkowe aplikowały średnio w granicach 70 % kwoty
przeznaczonej do konkursów. Największe
zainteresowanie konkursami odnotowano w województwie dolnośląskim, gdzie
w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego pośrednicy w każdym z produktów aplikowali o ponad 90 % środków
konkursowych. Największe zainteresowanie reporęczeniem było w województwie
Rysunek 1.
Schemat funkcjonowania poręczenia portfelowego
Źródło: opracowanie własne
wielkopolskim (120 %), natomiast pożyczką globalną w Funduszu Powierniczym
JEREMIE Województwa Pomorskiego (104
%). Zainteresowanie konkursami wśród
pośredników finansowych z pewnością
odbiega od oczekiwań Instytucji Zarządzających oraz Menadżera Funduszu Powierniczego. Jednym w powodów może
być innowacyjność wsparcia. Dotychczas
zarówno fundusze poręczeniowe jak i pożyczkowe aplikowały o wsparcie kapitałowe, które było udzielane w formie dotacji,
a nie instrumentów zwrotnych. Również
Inicjatywa JEREMIE jest nowatorskim
podejściem do wspierania sektora przedsiębiorstw, co może wywoływać wśród
pośredników finansowych pewne obawy.
Wydaje się, że kompleksowo zarówno
Inicjatywę, jak i efektywność wsparcia
będzie można ocenić po przeprowadzeniu wszystkich konkursów oraz po pierw-
szych okresach jej funkcjonowania.
Kolejnymi produktami będącymi przedmiotem procedury konkursowej będą
poręczenie portfelowe oraz pożyczka
globalna. Celem poręczenia portfelowego jest zabezpieczenie spłaty przyszłych
zobowiązań wynikających z udzielanych
kredytów i pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (rys. 1).
Instytucjami uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze konkursowej
będą banki spółdzielcze, banki sieciowe
(komercyjne), SKOK-i, inne podmioty finansujące działalność sektora MSP (z wyłączeniem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych), banki zrzeszające banki
spółdzielcze oraz konsorcja składające
się co najmniej z dwóch podmiotów zajmujących się finansowaniem działalności
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Podmioty te, powinny aktywnie udzielać
Tabela 2.
Cechy poręczenia portfelowego
Cecha
Charakterystyka
– 12 miesięcy;
– okres ważności poręczenia biegnie po wpisaniu przez Pośrednika Finansowego (np.
Okres budowy portfela poręczeń bank) umowy kredytu udzielonego przedsiębiorstwu do rejestru poręczeń;
– wygaśnięcie poręczenia przed zakończeniem budowy portfela przez pośrednika nie
zwiększa automatycznie limitu poręczeniowego;
Poziom jednostkowego poręczenia
Od 50% do 80% w zależności od kwoty kredytu/pożyczki (im niższa kwota kredytu/
pożyczki tym większa wartość jednostkowego poręczenia)
Okres ważności poręczenia
– okres kredytowania plus 3 miesiące, jednak nie dłużej niż czas obowiązywania umowy;
– umowa maksymalnie do 5 lat;
Zasady udzielenia poręczenia
przedsiębiorstwu
– poręczeniem nie może zostać objęty kredyt/pożyczka już uruchomiony/na;
– poręczenie obejmuje tylko kwotę kapitału;
Warunki udzielenia poręczenia
– na warunkach rynkowych;
– na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą pomocy de minimis);
Cel finansowania kredytu/pożyczki objętych poręczeniem
– zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych;
– tworzenie nowych miejsc pracy;
– zakup maszyn, urządzeń, środków transportu związanych z realizowanym przedsięwzięciem;
– inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa;
Koszty zarządzania
Monitoring, sprawozdawczość
Windykacja należności
– pośrednikowi przysługuje prawo do pokrywania kosztów związanych z realizacją
poręczeń;
– poziom kosztów będzie poddany grze rynkowej;
– maksymalny poziom kosztów – 2% rocznie (im niższy poziom tym więcej punktów
podczas oceny);
Pośrednik będzie zobowiązany m.in. do:
– raportowania działalności poręczeniowej;
– monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej poręczeniobiorcy;
– informowania MFP o wcześniejszej spłacie kredytu objętego poręczeniem;
– czynności windykacyjne prowadzi PF w imieniu MFP;
– wszelkie straty ponoszone są proporcjonalnie do wartości poręczenia zgodnie z zasadą
pari-passu;
– odzyskane kwoty proporcjonalnie zmniejszają straty ponoszone przez PF i MFP;
– koszty windykacji stanowią koszty kwalifikowane projektu;
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.bgk.pl
Informator SGB nr 152
21
Informacje
pożyczek i kredytów MSP oraz prowadzić
aktywną działalność na terenie województwa dla którego organizowany jest
konkurs. Poręczeniem mogą zostać objęte
kredyty i pożyczki przeznaczone na finansowanie działalności mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. W szczególności
powinny to być kredyty inwestycyjne,
tworzące nowe miejsca pracy, finansujące
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, zakup maszyn
i urządzeń oraz finansujące inne cele
przyczyniające się do rozwoju sektora
przedsiębiorstw. Kredyty i pożyczki objęte
poręczeniem nie mogą być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności
gospodarczej (m.in. kredyty obrotowe)
oraz na cele konsumpcyjne (tab. 1). Menadżer Funduszu w celu zdynamizowania oraz zmaksymalizowania działalności
Pośredników Finansowych przewidział
dla najbardziej aktywnych pewną formę
zachęt wypłacaną po zbudowaniu portfela poręczeniowego. Bank może otrzymać
zachętę wyrażoną jako procent wykorzystanej kwoty limitu, pod warunkiem że
limit został wykorzystany w minimum
80% jego wartości. Nagrodę można również uzyskać po 2 latach od zakończenia
budowy portfela, jak i po upływie 5 lat,
jednak pod warunkiem niskiego poziomu
niespłacanych kredytów/pożyczek przez
przedsiębiorców (niskiej szkodowości posiadanego portfela). Oprócz nagród MFP
przewidział również pewne kary dla banków opieszałych, w sytuacji gdy poziom
wykorzystania kredytu nie przekroczy
80% (Tabela 2).
Produktem skierowanym między innymi do banków spółdzielczych będącym
przedmiotem kolejnych konkursów będzie również Linia finansowa ze środków
JEREMIE – Pożyczka globalna. Poza bankami spółdzielczymi skorzystać z niej będą
mogły również banki sieciowe oraz zrzeszeniowe. Linia finansowa jest produktem
z którego banki powinny zwiększyć liczbę
i wartość udzielanych kredytów lub po-
Tabela 3.
Cechy kredytu/pożyczki udzielonych w ramach Linii Kredytowej
Cecha
Charakterystyka
Okres budowy portfela
– 24 miesiące;
– środki w ramach limitu będą udostępniane pośrednikowi w formie pożyczki;
– przyznany pośrednikowi limit będzie wypłacany w transzach;
– wygaśnięcie jednostkowego kredytu/pożyczki udzielonego MSP przed zakończeniem
budowy portfela nie uwalnia limitu Linii Finansowej;
Okres ważności kredytu/pożyczki – jednostkowy kredyt/pożyczka udzielane mogą być maksymalnie na okres 5 lat;
Poziom wkładu własnego Banku
Im niższy kredyt, tym mniejszy wkład własny banku np.:
– kredyt/pożyczka poniżej 100 tys. wkład własny 10%,
– kredyt/pożyczka 100 tys.– 250 tys. wkład własny 20%,
– kredyt/pożyczka 250 tys.– 400 tys. wkład własny 30%,
– kredyt/pożyczka powyżej 400 tys. wkład własny 50%;
Zasady udzielenia kredytu/pożyczki przedsiębiorstwu
– maksymalna wartość kredytu/pożyczki udzielonego jednemu przedsiębiorstwu nie
może przekroczyć 1 mln zł, jednak nie więcej niż 5% wartości Limitu;
– kredyt/pożyczka udzielony po uprzednim ustanowieniu zabezpieczenia;
Warunki udzielenia kredytu/
pożyczki
– na warunkach rynkowych;
– na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą pomocy de minimis);
Cel finansowania kredytu/
pożyczki
– zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych;
– tworzenie miejsc pracy;
– zakup maszyn, urządzeń, środków transportu związanych z realizowanym przedsięwzięciem;
– inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa;
Zabezpieczenie
– pełnomocnictwo do rachunku bankowego udzielone przez bank na rzecz MFP lub IZ;
– weksel własny in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez bank na rzecz MFP;
– weksel własny in blanco z deklaracją wystawiony przez MSP;
– zabezpieczenie warunkowe – cesja praw z zabezpieczeń ustanowionych przez MSP
na rzecz banku;
Opłaty
– wariant I – MFP nie pobiera opłaty za przyznanie Limitu, bank proporcjonalnie dzieli
się z MFP przychodami z udzielonych kredytów/pożyczek;
– wariant II – MFP pobiera opłatę za przyznanie Limitu, MFP otrzymuje połowę przychodów uzyskanych przez bank z tytułu finansowania MSP Linią Kredytową
Koszty zarządzania
– pośrednikowi przysługuje prawo do pokrywania kosztów związanych z udzielaniem
kredytów/pożyczek;
– maksymalny poziom kosztów – 3% rocznie poddany grze rynkowej;
Monitoring, sprawozdawczość
Pośrednik będzie zobowiązany m.in. do:
– raportowania wykorzystania Linii Kredytowej;
– monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy;
– informowania MFP o wcześniejszej spłacie kredytu/pożyczki udzielonego w ramach
limitu;
Windykacja należności
– czynności windykacyjne prowadzi PF w imieniu MFP;
– wszelkie straty ponoszone są proporcjonalnie zgodnie z zasadą pari-passu;
– odzyskane kwoty proporcjonalnie zmniejszają straty ponoszone przez PF i MFP;
Źródło: opracowanie własne
życzek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Jej istota polega na uzyskaniu
pożyczki globalnej przez banki, w ramach
której będą one mogły udzielać kredytów
i pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (rys. 2).
Pożyczka globalna będzie przedmiotem
konkursu we wszystkich województwach
uczestniczących w JEREMIE, za wyjątkiem
województwa
zachodniopomorskiego.
Całkowita pula środków przeznaczona
w ramach czterech województw wynosi
ponad 380 mln zł. Również w tym przypadku preferowane będą projekty finan-
Rysunek 2.
Schemat funkcjonowania pożyczki globalnej
Źródło: opracowanie własne
22
Informator SGB nr 152
sujące inwestycje, kreujące nowe miejsca pracy, wdrażające nowe rozwiązania
techniczne i technologiczne. Banki nie
będą mogły z tej puli udzielać kredytów/
pożyczek finansujących bieżące potrzeby
przedsiębiorcy oraz celów konsumpcyjnych. W Linii Kredytowej aktywni pośrednicy będą mogli liczyć na nagrody, podobnie jak przypadku poręczenia. Pierwsza
zachęta będzie przyznawana po zbudowaniu portfela pożyczek i kredytów i uzależniona będzie od stopnia wykorzystania
przyznanego limitu. Im więcej pożyczek
lub kredytów udzieli dany bank, tym
większą zachętę otrzyma. Kolejna nagroda będzie mogła zasilić bazę kapitałową
banku po upływie ok. 2 lat od zakończenia
budowy portfela. Będzie ona uzależniona
od poziomu szkodowości tego portfela.
Im niższa szkodowość tym na większą zachętę może liczyć pośrednik. Oczywiście
oprócz zachęt MFP może również bankom, które nie wykorzystują przyznanych
limitów, przyznawać kary, których wysokość będzie również uzależniona od stopnia zbudowania portfela (Tabela 3).
Prawnik radzi
Oba produkty przeznaczone dla sektora
bankowego, w tym również dla banków
spółdzielczych oraz banków je zrzeszających są pierwszym przykładem bezpośredniego zaangażowania tego sektora
w funkcjonowanie Inicjatywy JEREMIE
oraz wsparcia mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Czy konkursy będą cieszyły się powodzeniem, okaże się niebawem. Jednak zanim poznamy zainteresowanie sektora bankowego możemy
stwierdzić, iż udział i wykorzystanie środków, może być źródłem korzyści, w szczególności dla banków regionalnych i lokalnych. Banki spółdzielcze wraz z bankami
zrzeszeniowymi mogą stanowić grupę
instytucji, które wykorzystają zalety Inicjatywy, do których zaliczyć można m.in.
zwiększenie skali i zakresu prowadzonej
działalności, zwiększenie akcji kredytowej skierowanej do najmniejszych przedsiębiorstw, pozyskanie nowych klientów
oraz pozyskanie w miarę „taniego pieniądza” w przypadku Linii Kredytowej. Instytucje korzystającej w poręczenia portfelowego mogą również uzyskać poprawę
wskaźnika rezerw, z tytułu uzyskania
zabezpieczenia (poręczenia) charakteryzującego się niskim ryzykiem (waga 0%).
Wydaje się, że Inicjatywa JEREMIE może
stać się szansą dla sektora banków spółdzielczych na wzmocnienie swojej pozycji
na regionalnym rynku finansowym, jako
instytucji znajdującej się blisko klientów
i rozumiejącej ich potrzeby.
dr Przemysław Pluskota
Uniwersytet Szczeciński
Przypisy:
Menadżer Funduszu Powierniczego planuje przeprowadzić pierwszy konkurs dotyczący poręczenia
portfelowego w III kwartale 2010 roku.
2
Województwo dolnośląskie, łódzkie, pomorskie,
wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.
1
Zasady zaspokojenia wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo
w postępowaniu upadłościowym
N
a skutek ogłoszenia upadłości
majątek upadłego staje się masą
upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W związku
z tym należy przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia składu masy upadłości. Ustalenie składu masy upadłości
następuje przez sporządzenie spisu inwentarza. Składniki mienia nienależące
do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości.
Ruchomości, wierzytelności i prawa przewłaszczone na zabezpieczenie
Zasady wyłączenia składników mienia
upadłego z masy upadłości nie stosuje się
w przypadku rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych
przez upadłego na wierzyciela w celu
zabezpieczenia wierzytelności. W takim
przypadku wierzycielowi nie przysługuje
roszczenie o wyłączenie z masy upadłości
przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie. W kontekście obecnie obowiązujących przepisów wierzytelność zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie traktowana jest tak jak wierzytelność
zabezpieczona zastawem.1 Przed dniem
wejścia w życie ustawy nowelizującej
Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6
marca 2009r. wierzycielowi przysługiwało
roszczenie o wyłączenie przedmiotu przewłaszczonego na zabezpieczenie z masy upadłości. Nowa regulacja obowiązuje w sprawach, w których ogłoszenie
upadłości nastąpiło po wejściu
w życie wskazanej nowelizacji,
tj. począwszy od dnia 2 maja 2009r. Wprowadzona zmiana miała na celu skuteczniejsze
przeprowadzenie postępowania
upadłościowego oraz wyeliminowanie długotrwałej procedury wyłączenia składników majątkowych z masy upadłości. Zdaniem
ustawodawcy takie rozwiązanie usprawni likwidację majątku upadłego, jako że
wyłączenie poszczególnych składników,
np. maszyn z przedsiębiorstwa utrudnia
likwidację majątku z drodze sprzedaży
przedsiębiorstwa jako całości, co wydłuża postępowanie i ogranicza możliwości
zaspokojenia wierzycieli. Zaznaczyć przy
tym należy, iż przedmiotowa regulacja dotyczy sytuacji, w której przedmioty przewłaszczone fizycznie znajdują się w masie upadłości. „Zasada wyrażona w treści
art. 701 Prawa upadłościowego i naprawczego jest bezprzedmiotowa w stosunku
do sytuacji, w której (przyszły) upadły
dokonał przewłaszczenia na zabezpieczenie na dobro wierzyciela, a przedmiot
zabezpieczenia nie znajduje się w masie
upadłości, tzn. jest we władaniu samego
wierzyciela (i gdy jest we władaniu osoby
trzeciej na mocy odpowiedniego stosunku
pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią).”2
W tego rodzaju sytuacjach powyższa regulacja nie znajdzie zastosowania, jako że
wierzyciel może samodzielnie zaspokoić
się z przedmiotu zabezpieczenia poprzez
jego sprzedaż. „W takim przypadku syn-
dyk jest obowiązany do kontroli
czynności wierzyciela w zakresie prawidłowości zaspokojenia
z przedmiotu przewłaszczenia.
W sytuacji uzyskania przez wierzyciela nadwyżki (w związku
z faktem, iż cena sprzedaży jest
wyższa niż wysokość wierzytelności) wierzyciel będzie miał obowiązek przekazania owej nadwyżki do
masy upadłości.”3
Stosowanie wskazanego odwołania
do regulacji dotyczących zastawu winno mieć miejsce w toku postępowania
upadłościowego. W przypadku natomiast
jego umorzenia sytuacja wierzyciela, na
rzecz którego dokonano przewłaszczenia
wraca do stanu sprzed wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
Nadto, podkreślić należy, iż skuteczność
umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunku do masy upadłości zależy
od zachowania odpowiedniej formy tej
umowy. Przepisy ustawy przewidują bowiem, że umowa przeniesienia własności
rzeczy, wierzytelności lub innego prawa
zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie
pisemnej z datą pewną.4 Forma szczególna pisma z datą pewną będzie zachowana
jeżeli zawarta na piśmie umowa zostanie uzupełniona urzędowym poświadczeniem daty jej dokonania (np. przez
notariusza), a nadto również w razie
Informator SGB nr 152
23
Prawnik radzi
stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym (od
daty sporządzenia dokumentu urzędowego), w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek
wzmianki przez organ państwowy, organ
jednostki samorządu terytorialnego albo
przez notariusza (od daty wzmianki) lub
w przypadku śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie obejmującym treść
czynności prawnej datę złożenia przez
tę osobę podpisu na dokumencie uważa
się za pewną od daty śmierci tej osoby.
Zastrzeżenia dotyczące formy prawnej
umowy przewłaszczenia dotyczą jedynie
sytuacji, w której przewłaszczającym jest
upadły. W pozostałych bowiem przypadkach stosuje się zasady ogólne.
Zasady zaspokojenia roszczeń
wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na składnikach majątku
upadłego
Odpowiednie zastosowanie zasad zaspokojenia wierzycieli przewidzianych
w ustawie dla zastawu i wierzytelności
zabezpieczonych zastawem do rzeczy,
wierzytelności i praw będących przedmiotem przewłaszczenia oznacza, że sumy uzyskane z likwidacji tych składników
majątkowych przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone na tych rzeczach
lub prawach z zachowaniem pozostałych
przepisów. Natomiast kwoty pozostałe po
zaspokojeniu tych wierzytelności wchodzą do funduszów masy upadłości. Środki uzyskane ze sprzedaży obciążonych
rzeczowo ruchomości, wierzytelności lub
praw są pomniejszone o koszty likwidacji
oraz inne koszty postępowania upadłościowego, jednak do określonej wysokości. W przedmiocie określenia kosztów
likwidacji ruchomości, prawa lub wierzytelności obciążonych rzeczowo wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale
z dnia 7 czerwca 2006r. (III CZP 34/06,
OSNC 2007, Nr 4, poz. 50), wyjaśniając, że
„koszty związane ze sprzedażą” obejmują
m.in. koszty transakcji, koszty oszacowania, podziału geodezyjnego, obwieszczeń, koszty obsługi prawnej transakcji
poniesione przez masę upadłości oraz
koszty przetargu; nie obejmują natomiast
wydatków na utrzymanie rzeczy w toku
postępowania, na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, zobowiązań
z tytułu podatku od nieruchomości oraz
kosztów ubezpieczenia i ochrony mienia”.
24
Informator SGB nr 152
Przy czym, suma potrąceń nie może przekroczyć wysokości jednej dziesiątej części
sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej
jednak niż taka część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu
do wartości całej masy upadłości. W równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja
się odsetki objęte zabezpieczeniem oraz
koszty postępowania, związane z dochodzeniem wierzytelności, jednak do wysokości nie wyższej niż dziesiąta część
kapitału. Wskazać należy, iż przedmiotowe wierzytelności i prawa są zaspokajane
w kolejności przysługującego im pierwszeństwa wynikającego w przepisów prawa cywilnego tj. na przykład kolejności
wpisu hipoteki5. Zaspokojenie wierzycieli,
których wierzytelności zostały zabezpieczone ograniczonym prawem rzeczowym
lub przewłaszczeniem na zabezpieczenie
realizowane jest w odrębnym trybie, na
podstawie osobnego planu podziału sum
uzyskanych ze sprzedaży rzeczy, wierzytelności lub praw.
Zasadniczo kolejność zaspokajania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym odbywa się według przynależności
każdej z wierzytelności do określonej kategorii. Wierzytelności zostały podzielone
na pięć kategorii, z czego; do pierwszej zalicza się koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu
upadłości należności alimentacyjne oraz
renty za wywołanie choroby, niezdolności
do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią
prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego
wzbogacenia masy upadłości, należności
z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz
należności, które powstały z czynności
upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy
sądowego lub dokonanych za jego zgodą,
do kategorii drugiej zalicza się przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości
należności ze stosunku pracy, należności
rolników z tytułu umów o dostarczenie
produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty
za wywołanie choroby, niezdolności do
pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią
prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
przypadające za dwa ostatnie lata przed
ogłoszeniem upadłości należności z ty-
tułu składek na ubezpieczenia społeczne,
wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, do
kategorii trzeciej włączono podatki i inne
daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne, wraz z odsetkami i kosztami
egzekucji, a do kategorii czwartej inne
należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia
upadłości, z odszkodowaniem umownym,
kosztami procesu i egzekucji. Do ostatniej piątej kategorii ustawodawca zaliczył
odsetki, które nie należą do wyższych
kategorii w kolejności, w jakiej podlega
zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.
Syndyk dokonuje zaspokojenia należności należących do dalszej kategorii dopiero po zaspokojeniu należności
zaliczonych do kategorii wcześniejszej.
Jeżeli jednak funduszy z likwidacji masy
upadłości nie wystarcza nawet na zaspokojenie w całości jednej kategorii należności te zaspokajane są stosunkowo do
wysokości każdej z nich.
Zatem w przypadku likwidacji przedmiotów, wierzytelności lub praw obciążonych rzeczowo kwoty uzyskane z ich
likwidacji przeznaczane są w pierwszej
kolejności na zaspokojenie wierzycieli,
których wierzytelności zostały zabezpieczone na tych przedmiotach, wierzytelnościach lub prawach. Syndyk sporządza
oddzielny plan podziału dla środków uzyskanych ze sprzedaży tych przedmiotów,
wierzytelności lub praw. Dopiero środki pozostałe ze sprzedaży określonych
przedmiotów po zaspokojeniu zabezpieczonej wierzytelności przekazywane są
do funduszów masy upadłości, z której
pozostałe wierzytelności zaspokajane
są według kolejności poszczególnych
kategorii. Opisany sposób zaspokojenia
wierzycieli rzeczowych stanowi wyłom
z zasadzie zaspokojenia wierzycieli według kategorii, do której zaliczane są ich
wierzytelności. Nadto, wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu
upadłościowym zaspokajane są w sposób
odmienny niż w postępowaniu egzekucyjnym, w którym w pierwszej kolejności
z kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu, wierzytelności lub prawa obciążonego rzeczowo w pierwszej kolejności
zaspokajane są koszty egzekucyjne, należności alimentacyjne, należności za pracę
Prawnik radzi
za okres 3 miesięcy i pozostałe, według
kolejności wymienionej w przepisie art.
1025 Kodeksu cywilnego.
Nieco inaczej sytuacja kształtuje się
w przypadku sprzedaży nieruchomości,
prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub statku morskiego wpisanego do
rejestru okrętowego obciążonych na rzecz
wierzyciela upadłego. W takim przypadku przed zaspokojeniem wierzytelności
zabezpieczonych hipoteką albo hipoteką
morską oraz innych praw, w tym praw
i roszczeń osobistych, które ciążyły na
przedmiocie sprzedaży i które w wyniku sprzedaży wygasły zaspokaja się należności alimentacyjne przypadające za
czas po ogłoszeniu upadłości do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału
dla każdego uprawnionego w kwocie nie
wyższej niż minimalne wynagrodzenie za
pracę oraz przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub
śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na
dożywotnią rentę, jak też wynagrodzenia
za pracę pracowników wykonujących pracę na nieruchomości, statku lub w lokalu
za okres ostatnich trzech miesięcy przed
sprzedażą, jednakże tylko do wysokości
trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wymienione wierzytelności
osobiste korzystają zatem z bezwzględnego pierwszeństwa zaspokojenia, jednakże wyłącznie w przypadku likwidacji
składników majątkowych wskazanych
powyżej. Jak wskazano powyżej, nie dotyczy to wierzytelności zabezpieczonych
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym oraz zabezpieczonych
przez przeniesienie na wierzyciela prawa
własności rzeczy, wierzytelności i innego
prawa.
Joanna Cichowicz
Kancelaria A. Pieścik W. Pietrzykowski
W. Wolniewicz
Spółka Komandytowa z siedzibą
w Poznaniu
Przypisy:
Art. 701. [Odesłanie do przepisów o zastawie]
Przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje
się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela
w celu zabezpieczenia wierzytelności. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych
zastawem.
2
Dr R. Adamus, Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz, C.H. Beck 2010, wyd.1
3
J. Górecki, Niektóre następstwa i skutki umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, Rej. 1997, Nr 4, s. 163
1
4
Art. 84. [Bezskuteczność czynności prawnej]
1. Postanowienie umowy, której stroną jest upadły,
uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie
celu postępowania upadłościowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.
2. Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy
upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej
z datą pewną.
5
Art. 345. [Zaspokojenie z likwidacji przedmiotu]
1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem,
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym
i hipoteką morską, a także wygasające według
przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia
praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub statku morskim
wpisanym do rejestru okrętowego, podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania
upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej
dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie
więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku
wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej
masy upadłości.
2. W
ierzytelności i prawa, o których mowa w ust. 1,
są zaspokajane w kolejności przysługującego im
pierwszeństwa.
3. W
równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja się
odsetki objęte zabezpieczeniem oraz koszty postępowania, związane z dochodzeniem wierzytelności,
w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału. Wydzieloną zabezpieczonemu wierzycielowi
sumę zalicza się przede wszystkim na sumę dłużną,
następnie na odsetki, a w końcu na koszty postępowania.
Bancassurance – Partnerstwo doskonałe
Rozmowa z Katarzyną Kasztelan Przybylską, dyrektorem biura bancassurance Grupy Concordia
Co to jest bancassurance?
– To francuskie słowo określające
współpracę Banków z towarzystwami
ubezpieczeniowymi polegającą na oferowaniu wspólnym Klientom produktów
bankowych i ubezpieczeniowych w Bankach. Bancassurance przysparza korzyści trzem stronom: Klientowi – wygodną
kompleksową obsługę, atrakcyjne produkty i dobre ceny; Bankowi – lojalność,
i zadowolenie Klientów, solidne zabezpieczenie wierzytelności Bankowych, przychody; Towarzystwu ubezpieczeniowemu
– dostęp do nowych Klientów.
Jak to się zaczęło ?
– Pierwszy etap bancassurance Grupy
Concordia można nazwać akwizycyjnym.
Głównym celem było pozyskanie Banków
jako partnerow do współpracy i przygotowanie oferty produktowej do sprzedaży
poprzez Banki, czyli dostosowanie produktów ubezpieczeniowych do potrzeb
Klientów Banków.
Współpraca z Bankami Spółdzielczymi
to długotrwały proces wymagający nakładów oraz dostosowania sieci sprzedaży do rodzajów kanałów dystrybucji.
Taka decyzja zapadła w 2005 roku a przekształcenie, reorganizacja firmy nastąpiła
w 2006 roku. Od tego momentu powstały
stanowiska dla osób, które zajmowały się
tylko i wyłącznie współpracą z Bankami
Spółdzielczymi – dziś 42 osobowy zespół
profesjonalnych menadżerów cenionych
przez Banki.
Kolejnym ogromnym wyzwaniem dla
bancaassurance był rok 2008 i 2009, kiedy to najpierw opracowaliśmy wspólnie
z naszym Partnerami, a następnie wdrożyliśmy projekt Lider. To już czas dojrzałego bancassurance – etap, kiedy zakończyliśmy akwizycję, a rozpoczęliśmy partnerskie rozmowy o wspólnym biznesie.
W 2008 roku na rynku bankowym i finanInformator SGB nr 152
25
Bancassurance
sowym zaczął się kryzys, ten czas zgodnie z pochodzeniem słowa (kryzys z łac
zmiana) stał się czasem szansy, czasem
w którym okazało sie, że można osiągnąć
wiele patrząc szerzej. W tym czasie oferowaliśmy Bankom dodatkowe istotne przychody. Przygotowany przez nas wcześniej
projekt Lider trafił na podatny grunt. 2009
to rok, w którym jest wdrażany.
Wprowadzenie tego projektu wiązało
się z podjęciem wielu strategicznych decyzji.
Grupa Concordia, w związku z tym
projektem podjęła szereg decyzji biznesowych. Zorganizowala m.in. dofinasowanie
do edukacji dla ponad 100 pracowników
Banków w ramach projektu EFS. W tym
momencie nie ma mowy już o akwizycji.
Jesteśmy poważnym partnerem biznesowym. Mamy wyedukowaną kadrę, mamy
komplet narzędzi, czyli wszystko to, co
jest potrzebne do dobrego współdziałania. Do tego Banki potrzebują dodatkowych środków, a po tylu latach wiedzą już
doskonale, co to jest bancassurance. Kilka, a już
na pewno kilkanaście lat
temu my byliśmy tą firmą, która zainwestowała
i podjęła konkretne kroki
w celu doprowadzenia
do sukcesu idei, czyli obecności bancassurance w Bankach Spółdzielczych.
i wzajemnego zainteresowania. Teraz jesteśmy w takim punkcie, że wiemy, czego
chcemy i możemy powiedzieć – rozumiemy potrzeby drugiej strony. Zawsze było
nam blisko do siebie i mieliśmy wiele
wspólnego z Bankami Spółdzielczymi, ale
teraz jakby to rozumienie poszło dalej,
stało się głębsze. Teraz wspólnie potrafimy zauważyć nie tylko swój biznes, ale
też coś więcej. Zabrzmi to górnolotnie,
ale jest prawdziwe – misję, którą każda
z naszych instytucji powinna pełnić. Banki Spółdzielcze działają w interesie budowy silnej lokalnej społeczności, a Grupa
Concordia jest organizacją zaangażowaną
społecznie w promowanie świadomości
zapobiegania skutkom zdarzeń takich
jak np. te, które wiele rodzin w Polsce
w ostatnim czasie pozbawiły rezultatów
pracy całego życia. Powiem kontrowersyjnie – wiele instytucji oraz każdy z nas mogliśmy i możemy mieć wpływ na zapobieganie takim zdarzeniom. Wiele mądrych
bajek dla dzieci uczy jak zadbać o przy-
Concordia oznacza zgodę, dla nas to
patnerstwo Grupy Concordia i Banków
Spółdzielczych.
– Cały czas działamy wspólnie. Jesteśmy obecni na wszystkich wydarzeniach
Bankowych. Mamy już zespół, który liczy
ponad łącznie z Centralą blisko 50 osób
dedykowanych Bankom, Zespół, zaangażowanie pracowników, Zarządu, relacje,
to nasz wspólny ogromny kapitał, wypracowany przez te lata. Tak naprawdę jest
to jeden z ważniejszych elementów, który
powoduje, że Concordia jest firmą lubianą
przez Banki Spółdzielcze. Jesteśmy przez
Banki kojarzeni i dobrze postrzegani, bo
mając taki zespół możemy być na codzień
obecni w życiu Banków. Można nawet powiedzieć, że żyjemy w rytmie bankowym.
Jakie wyzwania stają w najbliższych
latach przed bancassurance ?
– Myślę, że zarówno dla nas, ale i dla
Banków Spółdzielczych najważniesze jest
to, żeby wykorzystać potencjał, który
tkwi w tym segmencie. My dopiero rozpoczęliśmy tę drogę, a już jesteśmy dobrze
postrzegani, współpracujemy z ponad
450 Bankami Spółdzielczymi. Ale tak naprawdę to początek, bo wspólnie jesteśmy w stanie dopiero dotknąć wierzchołka góry lodowej. To wszystko, co jest poniżej jest jeszcze do odkrycia. To ogromny
potencjał do wykorzystania. Klucz do
osiągnięcia sukcesu tkwi w poprawie organizacji bancassurance i wzajemnego
rozumienia tego, że to, co robimy to nie
tylko biznes, ale to także nasz obowiązek.
Banki Spółdzielcze mogą dostarczyć usługi, które są potrzebne na terenach, gdzie
dostęp do niej jest utrudniony. Mają one
ponad 5 tysięcy placówek na terenie całego kraju i mogą stać się siecią dystrybucyjną dla sprzedaży najpotrzebniejszych
produktów ubezpieczeniowych. Dzisiaj to
się już dzieje, ale można powiedzieć, że
Czyli teraz zaczał się okres zrozumienia potrzeb drugiej strony i partnerstwa?
– Myślę, że wcześniej byliśmy trochę
takim kawalerem starającym się o względy. To był taki etap wczesnego narzeczeństwa. Później nastąpił etap akceptacji
26
Informator SGB nr 152
wiele jeszcze zostało do zrobienia. Wiele
pracy czeka nas przy organizacji sprzedaży w samych placówkach Bankowych.
Nad tym musimy pracować wspólnie. Tak
jak nad edukacją i świadomoscią Klientów, ale też i pracowników Banków, którzy powinni być przekonani, że to co robią
jest działaniem dla dobra Klienta i Banku,
a nie złem koniecznym. W tym wypadku
można posłużyć się przykładem z ostatnich tygodni. Gdybyśmy razem zadbali
wcześniej, żeby zabezpieczyć majątek
osób, który uległ zniszczeniu podczas powodzi, skala tragedii byłaby dużo mniejsza. Trzeba zrozumieć, że to co robimy
jest dobre i potrzebne Klientom, ale też
i lokalnej społeczności i choni także nasze
miejsca pracy. Przykładowo jeżeli Klient
biorący kredyt nie wykupi ubezpieczenia
na życie, czy ubezpieczenia majątku, na
który wzięta jest hipoteka, to w przypadku tragedii, konsekwencje ponosi każda
ze stron, także Bank. Ubezpieczenie jest
jak koło zapasowe w samochodzie, nie
chcemygo używać ale musimy
je posiadać a co wiecej musimy wiedzieć że zadziała w razie potrzeby.
Czy oferta produktów bancassurance jest bardzo szero-
szłość, jak zrezygnować z czegoś po to, by
zadbać o solidne zabezpieczenie.
ka?
Naszym zdaniem jest adekwatna do
potrzeb Banków i ich Klientów, tworzymy produkty dla Klienta Indywidualnego, Rolnika, oraz nowość Produkty dla
Małych i Średnich firm. Wypracowaliśmy
wspólnie ze Zrzeszeniem SGB 12 wspólnych produktów, dzielimy je tak, aby
odpowiadały potrzebom wyżej wymienionych grup Klientów oraz dedykujemy
je odpowiednim produktom bankowym.
Dodatkowo oferujemy Klientom Banków
specjalistyczne ubezpieczenia na przykład ubezpieczenia upraw z dopłatami
budżetu państwa. W oparciu o nasze produkty Banki mogą wyróżnić się na rynku
lokalnym szczególnie jeśli ważnym Klientem dla Banku jest Mała i Średnia Firma
oraz Rolnik. Najnowasza oferta assistance pozwala na kreowanie nowoczesnych
produktów bankowych nawet mniejszym
bankom.
Wszystkie szczegóły można znaleźć na
naszej stronie internetowej www.grupaconcordia.pl oraz dedykowanej Bankom
Strefie Bankowca – Zapraszamy do efektywnej i pożytecznej dla wszystkich stron
współpracy.
Aktualności
Klienci indywidualni: jak zwiększyć dochodowość dotychczasowych Klientów, a jak pozyskać nowych? – biznes i zarządzanie
ryzykiem
S
zukając odpowiedzi na pytanie
wskazane w tytule, należy przede
wszystkim przeanalizować rynek, na którym działamy i naszą rolę na
tym rynku. Zwiększanie dochodowości,
a w szczególności dochodowości skorygowanej o ryzyko, musi być bowiem
działaniem świadomym i ukierunkowanym na osiągnięcie celu długoterminowego.
Dlatego też trzeba wcześniej znaleźć
odpowiedź na poniższe pytania:
• Czego oczekują od banków dziś klienci
indywidualni?
• Jakie czynniki w największym stopniu
decydują o tym, czy klienci są zadowoleni z usług bankowych?
• Czy czy potrafimy odpowiedzieć na te
potrzeby w segmentach klientów, którymi jesteśmy zainteresowani?
• Czy akceptujemy i jesteśmy w stanie
ponieść ryzyko związane ze współpracą z tymi klientami?
Wyniki badań przeprowadzonych
w bieżącym roku przez Deloitte i Pentor
International Research wskazują na relatywnie częste korzystanie przez klientów indywidualnych z sieci oddziałów
bankowych i przewagę tego kanału dystrybucji usług bankowych nad bankowością internetową lub telefoniczną. Jako
jeden z głównych powodów odwiedzania
oddziałów respondenci podawali chęć
skorzystania z doradztwa finansowego,
możliwość zadania pytań kompetentnemu pracownikowi banku. i szybkość reakcji Banku w załatwieniu sprawy, z którą
klient przyszedł do oddziału.
Wyniki tych badań pokrywają się z opiniami ekspertów, że jednym z najważniejszych czynników wyróżniających bank
może być jakość kadry pracowników oddziałów i jakość narzędzi analitycznych
wykorzystywanych do analizy potrzeb
klienta czy też oceny wiarygodności kredytowej. Tradycyjne banki, a do takich
można zaliczyć w zdecydowanej większości banki spółdzielcze, cieszą się i będą
się cieszyć dalszym zainteresowaniem ze
strony klientów, o ile uda im się utrzymać
wysoki standard obsługi przy zachowaniu
atrakcyjności produktów.
Potrzebą banków spółdzielczych jest
możliwość dotarcia do szerszej gamy
klientów, przy jednoczesnej akceptacji, że
rachunek w banku spółdzielczym często
nie będzie jedynym rachunkiem klienta.
Dlatego oferta banków spółdzielczych
powinna być opracowywana z uwzględnieniem oferty banków komercyjnych,
a jednocześnie wartość dodaną dla klienta
i odróżnienie się od Banku komercyjnego
może zostać osiągnięte właśnie w sferze
doradczej, poprzez alokację czasu doradców w większym stopniu do klientów generujących dochody dla banku.
alokowanych kosztów ryzyka i kapitału.
W ten sposób możliwe będzie skoncentrowanie się na współpracy z klientami, którzy w długim terminie zapewnią wzrost
bankowi, przy jednoczesnym utrzymaniu
pozycji bezpiecznego banku.
Paweł Dziekoński
Senior Manager
Deloitte Advisory Sp. z o.o.
(P. Dziekoński był jednym z prelegentów Konferencji o której piszemy na str.1)
Banki spółdzielcze w coraz większym
stopniu wprowadzają narzędzia oceny
ryzyka, które pozwalają ocenić zdolność
kredytową w sposób obiektywny i szybki.
Kolejnym krokiem powinna być analiza
dochodowości skorygowanej o ryzyko, je
ocena dochodu, który bank spółdzielczy
realizuje ze współpracy z klientem do
Informator SGB nr 152
27
Pod osłoną
Aktualności
polskiego kapitału
150 l
at
tradycj
i, 151banków, 1300 placówek
Polski Bank,
bezpieczny.
28
Informator SGB nr 152
Konkurs „Najlepsze Banki 2010”
17 czerwca w Galerii Freta, redakcja „Gazety Bankowej”
po raz osiemnasty przyznala laury najlepszym bankom
G
azeta Bankowa po raz osiemnasty ogłosiła wyniki rankingu
„Najlepsze Banki” w trzech kategoriach: Banki Duże, Banki Małe i Średnie oraz Banki Spółdzielcze. Ranking
stanowi syntezę wyników finansowych
z roku 2009. Instytucje bankowe uszeregowano według kryteriów: aktywa/
pasywa, rachunek wyników, Wskaźnik
Gazety Bankowej, dynamika i efektywność pozycji rynkowej, struktura portfela
oraz poziom zysków osiągniętych w roku
ubiegłym.
Na ankietę Gazety Bankowej odpowiedziało 46 banków dużych i średnich oraz
57 banków spółdzielczych.
W tym roku konkurs został przygotowany wspólnie z PricewaterhouseCoopers i przy udziale niezależnego jury.
Banki Duże:
I miejsce – PKO BP, II miejsce – Nordea
Bank Polska
• Najwyższa dynamika – Getin Noble
Bank
• Najlepsza struktura portfela – ex
aequo: Santander Consumer Bank i Bank
DnB Nord Polska
• Najlepsza efektywność – Deutsche
Bank Polska
Banki Małe i Średnie: I miejsce – Bank
Polskiej Spółdzielczości, II miejsce – Gospodarczy Bank Wielkopolski
• Najwyższa dynamika – Gospodarczy
Bank Wielkopolski
• Najlepsza struktura portfela – BRE
Bank Hipoteczny
• Najlepsza efektywność – Bank of Tokio Mitsubishi UFJ (Polska)
Banki Spółdzielcze: I miejsce – Bank
Spółdzielczy w Oławie, II miejsce – Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu
• Najwyższa dynamika – Wielkopolski
Bank Spółdzielczy w Poznaniu
• Najlepsza struktura – PołudniowoMazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
• Najlepsza efektywność – LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku
(informacja własna
oraz Gazeta Bankowa –gp.pl)
Ryszard Lorek odbiera tytuł fot. Ewelina Szypowska
INFORMATOR Spółdzielczej
Grupy Bankowej
nr 3/152/2010
ISSN 1429-902X
nakład 1500 szt. Pismo branżowe
RADA PROGRAMOWA:
Ryszard Lorek (przewodniczący)
wiceprezes zarządu GBW SA
Stanisław Ormiński
członek Rady Nadzorczej GBW SA
przewodniczący RN BS Koronowo
Janusz Pawlak
członek Rady Zrzeszenia
prezes BS Biała
Grzegorz Poniatowski
członek Rady Zrzeszenia
prezes BS Ziemi Kaliskiej
Mirosław Stachowiak
członek Rady Zrzeszenia
prezes NBS Rakoniewice
Czesław Banaszewski
dyrektor I Oddziału GBW SA w Poznaniu
Adres redakcji
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.
ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 Poznań
tel. 061 856 23 50, fax 061 856 23 67
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelny
Łucja Kamińska
Wydawca
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
Szarych Szeregów 23a, Poznań
tel. 061 856 24 00, fax 061 852 27 30
e-mail: [email protected]
www.sgb.pl